Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 15:28 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 15:28 - 15:29 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán premiér, vaša reč bola veľmi osobná a určite nebola rečou premiéra a mala ďaleko od vyjadrovania sa štátnika.
Ale zaujala ma jedna veta, že ste tu preto, aby sa zákony tejto krajiny dodržiavali. Áno, to by bolo naozaj vhodné, len sa deje opak a vy robíte aj s vašimi kumpánmi z koalície pravý opak. A pani Jankovská zapadá do tejto šachovnice.
Vaša predstava je taká, že dosadíte do skladačky, aby ste vy aj vaši kumpáni si zabezpečili beztrestnosť na súdoch, pretože pani Jankovská tie presuny, ktoré sa udiali v apríli z presunu krajských súdov na kľúčový Krajský súd v Bratislave a následne jej vzdávanie sa mandátu poslankyne Národnej rady, do toho zapadajú.
Žiaľ, boli ste veľmi krátko v opozícii, keď vaša predstava, že opozícia nič nerobí, len si tu odhlasuje a berie plat. Viete, pán premiér, opozícia robí prácu za vás, za mnohé kontrolné orgány. No a dáva podnety práve za tie orgány, ktoré by mali túto prácu robiť.
Po brutálnej vražde Jána a Martiny pýtajte sa na podrobnosti komunikácie Kočnera vašich ľudí, pána Glváča, pána podpredsedu Bugára, ale nezabudnite aj na vášho spriazneného generálneho, bývalého generálneho prokuratúra Trnku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 17:05 - 17:06 hod.

Anna Zemanová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:25 - 15:27 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vaše vystúpenie a predloženie pozmeňujúceho návrhu poukazuje na to, že naozaj dneska nikto nevie, v akej podobe vlastne sa ide schvaľovať tento dôležitý návrh o ochrane prírody, pretože tieto zmeny a povoľovanie výnimiek a ďalšie veci, ktoré ste tu uvádzali, ste, naozaj ťažko vyhodnotiť v tejto chvíli, čo to bude mať za následok. Samotné výnimky sú katastrofou pre našu ochranu prírody. Výnimky likvidujú našu ochranu prírody. To si, prosím, uvedomme, či je to pri lesoch, či je to pri druhovej alebo akejkoľvek inej ochrane. Výnimky sú hlavným dôvodom, pre ktoré je naša príroda najviac, najviac poškodzovaná.
Spomínali ste vo svojom vystúpení aj TANAP. No nepostrehla som, že by vlastne predkladateľ návrhu zákona, ani vy, riešil úlohu v prechodných ustanoveniach, kde vlastne zonácia Tatranského národného parku mala byť prijatá do dvoch rokov od účinnosti prijatia zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý bol prijatý v roku 2004. To znamená, v roku 2006 mala byť už hotová zonácia Tatranského národného parku. A dnes tu hovoriť o tom, že možno v roku 2023 sa predlžuje účinnosť, lebo sa budú sa prehodnocovať zonácie a chránené územia, je absolútny výsmech voči samotnému zákonu a je výsmech aj celého ministerstva, pretože keď si otvoríte stránku ministerstva a pozriete tam komisiu pre zonáciu Tatranského národného parku, tak je tam z roku 2011 ustanovená komisia ministrom Nagyom. Takže pán minister Sólymos ani sa len nesnažil dotiahnuť zonáciu do poriadku. A by som povedala, ani, do dnešného dňa dokonca Tatranský národný park funguje bez schváleného návštevného poriadku. A toto sú veci, na ktoré treba pou... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:07 - 15:08 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za tvoje vystúpenie, Martin. Všetci vidíme, čomu čelí naša príroda dnes a väčšina z nás si želá, aby sme mali konečne silný nástroj na obranu našej prírody. Verte mi, že aj ja si prajem to isté. Tento zákon je ale ako keby poslali armádu bojovať, ale do rúk im dali iba drevené palice. Štátna ochrana prírody síce týmto zákonom dostáva viac kompetencií pre ochranu prírody, ale nikto presne nehovorí, čo a ako majú robiť, aké majú na to právomoci. Zopakujem, že zákon sa odvoláva na vyhlášky, ktorých znenie nie je ani náznakom známe. Takáto neistota vytvára priestor na korupciu a rôzne výnimky, s ktorými máme neblahé skúsenosti všetci. Vytvára neistotu pre ochranu prírody, ale aj pre vlastníkov pôdy v chránených územiach.
Aj my v SaS sme za poriadne riešenie a v tomto konkrétnom prípade za to, aby sa zákon pripravil poriadne a konkrétne zadefinoval nástroje, akými bude ŠOP bojovať za ochranu prírody. Jedno z riešení predkladáme aj teraz do parlamentu, a síce, aby celá agenda lesného hospodárstva bola presunutá pod rezort životného prostredia. A tento konflikt rezortov musí už navždy skončiť.
Martin, ďakujem aj za predloženie nášho spoločného návrhu na záchranu stromov v zastavanom území. Ide o ochranu klímy a zlepšenia životného prostredia v zastavanom území a verím, že keď som o tom hovorila vo výbore, že vôľa bola tento pozmeňovací návrh prijať, tak sa pripájam k tvojim slovám a teda keď už má byť tento zákon prijatý, tak nech urobí dobro aspoň pre stromy v zastavanom území miest a obcí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 14:52 - 14:54 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, naozaj máte pravdu, ide o veľmi dôležitý zákon, ktorý sa dlho prerokoval, avšak pravdu si musíme povedať jasne do očí. Dnes nikto nevie, v akej podobe vlastne tento zákon máme tuná na hlasovanie a na prerokovanie v Národnej rade, pretože mal 119 bodov pozmeňujúcich návrhov, 15 strán pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva. A to množstvo nedostatkov, ktoré samotný odbor Národnej rady poukázal na tento zákon, poukazuje na to, že je naozaj, žiaľ, musím to tak povedať, nekvalitne pripravený.
Najväčšiu výtku, ktorú, ktorú mám, je to, že vlastne splnomocňuje, dáva bianko šek ministerstvu na vykonávací predpis, ktorý nie je, nebol súčasťou pripomienkovacieho konania, nebol ani súčasťou materiálov, ktoré sme dostali do Národnej rady, a vlastne nikto nevie, v akom procese sa bude robiť posudzovanie tých dopadov na naturovské územia. Nikto nevie, aké osoby to budú, nikto nevie a vlastne ja sa domnievam a som presvedčená, že týmto, ako je to napísané, je vylúčená verejnosť z možnosti pripomienkovať tieto stanoviská k dopadom na chránené územia.
Bude to mať negatívny dopad aj pre ochranárov, ktorí na jednej strane si myslia, že super, ale na druhej strane môže to byť aj úplne katastrofa, pretože je tu veľký priestor na korupciu, kde práve, naopak, zase tie vyjadrenia môžu byť aj také, že nič sa nedeje a nikto sa nedomôže pravdy, pretože nebude možnosť sa napr. k takémuto stanovisku odvolať.
Takéto vystavenie bianko šeku je veľké, veľké riziko pre ochranu prírody, a pre to, pre tie najcennejšie územia, ktorých sa to týka, sú to tie naturovské územia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 12:03 - 12:05 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
No je tu nejako priveľa odborníkov, ale myslím si, že aj priveľa emócií. Medveď patrí do prírody, medveď nie je žiaden škodca a samozrejme ale treba hľadať, hľadať riešenia. Medveď a najmä človek sa musia naučiť spolu žiť. Medveď má pudy, ale človek má aj rozum. A teda naozaj treba hľadať príčiny týchto, týchto stretov, že prečo sa správanie medveďa nejako mení a či náhodou nie sú práve správanie človeka to, ktoré, ktoré vyvoláva jeho zmeny správania sa. Nie je to háveď. V každom prípade takýmto, ja viem, že to sú emócie, to ľudia, ktorí, ktorí možno majú dnes nejakú neblahú skúsenosť, tak to môžu takýmto spôsobom poňať. Medveď je živočích, ktorý v rámci biologickej rozmanitosti a potravného reťazca a kolobehu proste prírody je nevyhnutným článkom. Jeho vykynoženie alebo vyhynutie by znamenalo naozaj vážnu vec.
Či je premnožený alebo nie je, no ja si nedovolím povedať. Tuná naozaj treba sa, rátať aj s poriadnymi analýzami, ale tie analýzy o tom nehovoria. Naozaj je, súhlasím ale s tým, aby sa viacej finančných prostriedkov dalo na monitoring, aby sa dalo, viacej dbalo o poriadok v rámci poľnohospodárstva. Pretože poľnohospodárstvo a urbanizmus sú tie faktory, ktoré vyvolávajú zmenu správania sa, správania sa medveďa v prírode. Sú rôzne opatrenia od toho, aby nevyhrabával smeti, a na druhej strane mnohé si aj tie smetiaky nastavujú, aby si toho medveďa mohli odfotiť. Sú elektrické oplotky, ktoré bránia, zabránia tomu, aby ten medveď prišiel k ľudskému obydliu. Ale v každom prípade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:57 - 9:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, áno, jedna z vecí, ktorú som, na ktorú som poukázala, neviem, či ste to zachytili, je práve tá účinnosť a účinnosť výberu správcu sa posúva na 1. decembra tohto roku. To znamená systém, ktorého, idete zaviazať novú vládu, tak má organizovať správca, ktorého vyberie táto, táto vláda, o ktorom ešte nevieme nič, pretože jeho kritériá, kto to bude alebo má to byť nezisková organizácia, ktorá ešte nie je založená a ktorá teraz, samozrejme, asi už pracujú v hlavách rôznych, rôznych osôb, kto teda ako, akým spôsobom sa bude uchádzať o tento lukratívny post, ktorý bude nakladať s miliónmi eur slovenských občanov, ktorí budú, či chcieť alebo nechcieť, do tohto systému byť zapojení. Či budú, či súhlasia so zálohovaním alebo nebudú súhlasiť. Ľudia, ktorí budú môcť vrátiť zálohu alebo nebudú môcť vrátiť fľaše za zálohu. Čiže takýmto spôsobom. A sa tam kalkuluje, dokonca v tých rozpočtoch sa počíta s týmito peniazmi, že však mnohí ľudia v hodnote niekoľkých miliónov eur si tú zálohu nevyberú a bude k dispozícii pre tohto správcu. Toto je jedna zo zvráteností celého tohto systému, pretože pán minister jasne povedal, systém mal byť zavedený 1. januára 2022.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:49 - 9:51 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Senko, keď ste rozprávali, ja som si, ako hovorím, úplne súhlasím a na záver ste povedali, áno, a tak zákon podporujete. No tak tomu naozaj nerozumiem, že súhlasíte s tými pripomienkami, výhradami, ktoré som povedala, a následne poviete, že aj tak ho podporím. No tak okej.
No, pán kolega Antal, želanie spotrebiteľa, že ja považujem ľudí za nevzdelaných. Tak to ani náhodou. To ani náhodou. Samozrejme, želanie spotrebiteľa je úplne v poriadku. Ale je úlohou rezortu životného prostredia, aby urobil dôsledné analýzy a preveril, že to želanie spotrebiteľa, akým spôsobom a či vôbec je efektívne pre životné prostredie, pretože tá hodnota za peniaze jednoducho tu musí byť. Máme cieľ byť pekní a plniť želania, dávať vlaky zadarmo, a ja neviem čo, dvojnásobné minimálne mzdy, alebo vláda je tu na to, aby vlastne prinášala reálne a aj ekonomické riešenia. Toto je neekonomické riešenie a je aj nereálne možno.
To, čo tu povedal kolega Dostál. Pýta sa pána ministra, ale ja mu odpoviem, že či má prepočítané, že ako klesne miera separovania. No nemá, lebo tá analýza jednoducho takto zadaná, nemá, nebola. A ospravedlňujem sa Inštitútu environmentálnej politiky, ktorí sa bránia, že tú analýzu urobili dobre. No urobili ju dobre na základe toho, čo dostali zadané. Oni dostali zadané vypočítať, čo bude stáť zálohové, zavedenie zálohovania fliaš na Slovensku.
Analýzu urobil ten Zväz obchodu, ktorý povedal tie riziká. To nie je môj výmysel, tie obavy, že tí malí obchodníci môžu skrachovať, že vlastne im to naozaj naruší alebo obrovské výdavky na to, aby do toho celého vstúpili, že bude to pre nich nerealizovateľné. To nie je môj vynález, výmysel. To je ich... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 9:23 - 9:43 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Toto je ten jeden zo zákonov, ktorý je ten píár, ktorý bol zadaný aj Inštitútu pre environmentálnu politiku, environmentálnu politiku z dôvodu, že áno, ľudia to chcú, ľuďom sa to páči, ľudia chodia do Chorvátska, tam to funguje, tak prečo by to nemalo fungovať aj u nás. A rozhodli ste sa, že bude to pekné, keďže na základe prieskumov takýto návrh sa bude ľuďom, bude páčiť, tak ste išli do toho a zadali ste inštitútu urobiť analýzu o zálohovaní jednorazových plastových obalov a obalov z tých plechoviek. Nezadali ste úlohu, aby našli čo najlepšie riešenie, aby zanalyzovali naše právne prostredie v odpadovom hospodárstve, aby zanalyzovali spotrebiteľské správanie sa našich ľudí, aby zanalyzovali spôsob separácie, aby zanalyzovali možnosti recyklácie na Slovensku, ale jednoducho ste zadali úlohu, aby urobili analýzu, čo bude stáť a ako urobiť zálohovanie týchto obalov. Takto to je a vy ste to, v podstate na niektorých z výborov v diskusii to bolo potvrdené. Áno, tá analýza je dobre spravená, voči nej sa v podstate nedá veľmi vytknúť, poukazuje na obrovské, obrovské finančné náklady, vo výške najprv 80 miliónov, dnes už je to na úrovni možno 100 miliónov. Keď by sa priložila k tomu aj analýza toho nápadu, zaviesť plastovú daň, tak táto suma sa naozaj môže vyšplhať na viac ako 100 miliónov eur a k tomu aj jednorazové každoročné poplatky a každoročné výdavky. Tie budú na úrovni či už tej plastovej dane, ktorá sa môže zvýšiť oproti tomu ako vaše inštitúty predpokladajú, že to bude 11 alebo 15 miliónov. Však čo to je pre náš rozpočet? Táto plastová daň sa má práve odvíjať od výšky miery recyklácie na Slovensku ale nielen jednorazových obalov, má sa odvíjať od výšky miery recyklácie plastov ako takých.
A toto je aj jedna z mojich výtok, ktoré voči tomuto systému mám, že, pán minister, tento zákon nehovorí o tom ako zlepšiť životné prostredie, ako mať čistejšiu krajinu, ako znížiť množstvo pohodených plastov v krajine. Tento zákon hovorí o tom, aby ste vy stáli na barikádach a splnili si túžbu občanov, ktorí v podstate veľmi prirodzeným spôsobom si myslia, že takýmto spôsobom sa to naše životné prostredie zníži, že sa zníži napríklad aj ten litering, o ktorom vy hovoríte, že sú tu pohodené fľaše, fľaše v prírode. No treba si ale pravdu povedať, že tie pohodené fľaše v prírode, teraz keď sa rôzne aktivity a zbiera sa odpad v krajine, tak tieto sa do toho systému jednoducho nedostanú. Nedostanú sa do tohto systému ani fľaše, ktoré donesú turisti alebo si zakúpia v okolitých štátoch, v blízkom Maďarsku alebo v Poľsku, kde ľudia bežne chodia na nákupy, kde je pre nich, žiaľ, mnohokrát cena potravín výhodnejšia, ale nielen potravín, ale aj iného spotrebného tovaru. A nakúpia si tam, donesú si tieto, keď už hovorím o fľašiach, fľaše na Slovensko a tieto nebudú môcť byť zavedené do, vrátené ako oproti, oproti zálohu.
No a čo sa potom stane? No tak ten zodpovednejší, ktorý teda je nútený kupovať si nápoje v plastových obaloch, tak bude musieť, pribudne mu ďalšia smetná nádoba, ďalšie vrece, pretože tieto fľaše, ktoré vy zavádzate do systému, nesmú byť pokrčené, musia byť, čitateľný ten kód, nesmú byť, nebudú môcť byť pravdepodobne ani znečistené, ale o tom sa nehovorí, ale teda nesmú byť pokrčené. To znamená, že budeme, ľudia budú doma skladovať prázdny vzduch, hoci sme ich učili na to, aby fľašu poctivo pokrčili a čo najmenej zaberala tá fľaša priestor v tých nádobách na separovaný zber. Takže tieto návyky, ktoré si už oni, oni osvojili, o čom svedčí naozaj, že napriek tomu, že to prostredie v odpadovom hospodárstve u nás je, je veľmi komplikované, keď nechcem hovoriť zlé, je veľmi komplikované, tak napriek tomu tá miera separácie týchto plastových fliaš už dnes napĺňa limity, ktoré nám ukladá Európska únia. V štatistikách je to okolo 60, hovorí sa až, hovorí sa 63 percent. Tú mieru tej separácie, ktorú vy navrhujete, aby sme získali viacej, sme povinní získať až o 9, o 10 rokov, o 10 rokov neskôr, čiže naozaj je ešte čas na poctivú analýzu toho prostredia, na poctivé zavedenie, vyzvanie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, aby využili, že toto je naozaj surovina aby sa tá cirkulárna ekonomika u nás rozbehla. Toto nefunguje, nefunguje to ani na úrovni vedy a výskumu.
Pán minister, vy ste sa ani nesnažili vstúpiť do týchto projektov, aby napríklad veda a výskum sa vo väčšej miere zapodievala s možnosťami efektívnejšej, odberu vyseparovaného odpadu. Pretože čo sa teraz stane? Vy vyberáte to kvalitné hrozienko z celého systému, to, ktoré má zavedený nejaký systém recyklácie. A organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré, proste ich vznik bol sprevádzaný mnohými ťažkosťami, ale sú už na svete, nejakým spôsobom fungujú.
Funguje aj ten systém platieb, ktoré výrobcovia do tohto celého kolotoča vkladajú, tak vy teraz vlastne vyberáte ten, tieto obaly z tohto celého kolesa. Zavádzate zálohu, ktorá nepôjde, aby ju spravovali tieto organizácie zodpovednosti výrobcov, ale vlastne vy im odoberáte najcennejšiu surovinu, ktorou mohli oni potom ďalej nejakým spôsobom obchodovať, tak a dávate ju správcovi. Správcovi, ktorého chcete vyberať vy. Chcete ho vybrať do, za pár týždňov. Prvého decembra chcete, aby už správca bol na svete. Správca, o ktorom nevieme nič, ktorý ešte neexistuje, ešte tá organizácia nie je založená, nevieme, kto tam bude. No tak si len môžme myslieť. Môžte namietať, že to bude asi niekto, kto bude blízky, blízky vám, blízky tejto vládnej koalícii, pretože to nebude nezaujímavá činnosť. Pretože okrem toho, že teda má akože pracovať a nastaviť ten systém, systém celej, celého tohto zálohovania, tak on má spravovať aj tých zhruba 15 miliónov eur, ktoré sa dostanú do tohto systému zo zálohovania. A budú to tie peniaze, ktoré si ľudia nevyberú z toho zálohovacieho systému, pretože je zrejmé, že mnohí sa nezapoja do toho, aby nosili prázdne, ako Mikuláš na pleci prázdne vrecia s prázdnymi fľašami a za tých ozaj 12 centov, aby merali cestu, vláčili to v aut. Tak im to za to stáť nebude a budú pokračovať možno práve týmto systémom, ktorý dodnes mali, že tuná tú fľašu pokrčia, dajú v lepšom prípade do tej, do tej žltej nádoby.
Čiže vy odoberiete peniaze z relatívne nejakého ako-tak fungujúceho systému, to, aby vlastne tie ozetvéčky mohli naďalej fungovať, aby mohli s tým ostatným plastovým odpadom, ktorý sa dostane do toho systému separácie, mohli s ním a musia s ním nejakým spôsobom nakladať. Tak samozrejme to sa prejaví v cene tých výrobkov, pretože ten, jednoducho oni zdvihnú cenu pre tých výrobcov a tá cena porastie. Tá cena sa následne pretaví v cenách spotrebného, spotrebného tovaru. Toto napríklad vôbec vaše analýzy neobsahujú.
Ďalšie riziko, o ktorom, vás aj upozorňoval Zväz obchodu, že hrozí tu naozaj, že menšie prevádzky, ktoré nebudú môcť z akýchkoľvek dôvodov vykupovať, odoberať takto, odoberať naspäť tieto fľaše, jednoducho môžu prísť o svojich klientov, zákazníkov. Pretože vy nepriamo nútite mať nové spotrebiteľské návyky, ktoré budú v tom, že áno, tak si kúpiš tieto plastové, tieto nápoje v obaloch v malom obchodíku v malej obci, ale nebudete ich tam môcť vrátiť, pretože ten malý obchodník nebude mať možno z kapacitných dôvodov možnosť odoberať tieto obaly z nápojov vo svojich priestoroch. To sú rôzne dôvody, hygiena, pracovné miesto, priestorové možnosti. Vy hovoríte len o obchodoch, ktoré budú povinné, nad 300 metrov štvorcových. Áno, tvrdíte, môžu aj menšie a že dokonca im aj cez ten finančný systém ste ochotní prispieť na tie, na tie zariadenia. Avšak nehovoríte o ďalších výdavkoch pre toho malého, malého predajcu, priestor, stavebné povolenia, tieto všetko náležitosti. Toto nie je, nebolo predmetom analýzy. Tento zákon naozaj za obrovské peniaze ide zavádzať niečo, čo má slúžiť len pre vašu píár. Táto, toto zavádzanie neprináša hodnotu pre životné prostredie. Ten littering, o ktorom vyhovoríte, že je v prírode, že je v lesoch, že je na vodných plochách. No ako sa tam dostane? Dostane sa tam, áno, od nezodpovedných ľudí, dostane sa tam aj po rôznych povodniach alebo takýchto situáciách. Ale v iných materiáloch sa uvádza, kde Slovenský vodohospodársky podnik vyčíslil náklady na dozbieravanie týchto plastových nádob, plastových odpadov z hladín vodných nádrží, kde bolo vyčíslené, že 500-tisíc eur za tri roky ich stáli tieto výdavky. No tak 500-tisíc delené troma aj nejakých 120-tisíc ročne. Keď by sme im dali hoc 500-tisíc ročne, aby pravidelne dočisťovali rieky, nádrže, brehy, keď by sme vyčlenili a zaviazali tie lesy, aby sa, alebo správcovia lesov viacej starali o čistotu svojich priestorov, nestálo by to tých 100 miliónov eur, ktoré vy prinášate, a bol by ten efekt ďaleko vyšší. Pretože, pozor, v prírode nie sú len tieto plastové fľaše, ktoré ku podivu len teda sú viditeľné, ale svojím spôsobom nie sú až tak škodlivé pre životné prostredie ako iné plasty, ktoré sa v tej prírode nachádzajú. Ako sú to napríklad rôzne fólie, igelity alebo, ja neviem, proste znečistené, znečistené obaly, tak tie sú rizikom pre životné prostredie. Ale tie vás nezaujímajú pretože tie vám v prieskumoch verejnej mienky nevykázali, že ľudia, ľudia toto chcú.
Vy hovoríte, že Európska únia odporúča systém zálohovania. No, neodporúča. Ona hovorí o tom, že máme poctivo separovať a hlavne nielen separovať, ale poctivo recyklovať. Ale tá recyklácia u nás naráža taktiež na problémy, pretože nie sú dostatočné recyklačné kapacity, nie sú dostatočné triediace linky. Množstvo plastového odpadu sa nachádza stále v komunálom odpade a ide na skládky. Ste za systém, áno, zavedenia zvýšenia poplatku za uloženie na skládky. Istým spôsobom tlačí, bude tlačiť aj na samosprávy, keď nechcú platiť, tak teda budú musieť nejakým spôsobom skúšať motivovať občanov, aby viacej, viacej separovali. Avšak keď tie organizácie zodpovednosti výrobcov a následne tie zberovky nebudú mať kam, nebudú mať toho odberateľa, tak ten problém pre životné prostredie tuná zostáva. A vy tento kardinálny problém, o to by vám malo ísť, o zlepšenie životného prostredia, vy neriešite zodpovedne.
Na splnenie cieľa toho, separácie, máme ešte čas. Je to, hovorím, viac ako desať rokov. Nie je dôvod sa takýmto spôsobom, drahým spôsobom ponáhľať. Naozaj toto všetko chce zodpovednú analýzu. A ja na nej budem trvať, či ktokoľvek bude vo vláde, tak budem žiadať, aby tieto analýzy boli, boli dostatočne dorobené.
Problémom je nedostatočne vytriedený komunálny odpad. Prečo ste napríklad neurobili to, čo je v niektorých krajinách? Ľudia, teda chceme, aby separovali, nerobia to dôsledne. Je aj alternatívou, dobre, dávajte to všetko do jedného mechu, ale potom následne sú triediace linky, ktoré zodpovedne z toho komunálneho odpadu vytriedia. Alebo v našom prípade, keďže už sme naučili ľudí alebo učíme ich, aby separovali, tak aby sa ten komunálny odpad zodpovedne dotriedil. Toto sa nedeje. Tuto máte rezervy. Tu ste sa mali snažiť, aby vlastne z toho komunálneho odpadu sa dostali tie zložky, ktoré tam vlastne ľudia nevedia ako vytriediť alebo ich nesprávne vytriedia, ktoré nám potom následne zaťažujú skládky a životné prostredie.
Existujú alternatívy. Existujú alternatívy aj v spolupráci s obcami. Majú zavedené, prakticky každá obec má zavedený nejaký systém zberového dvoru. Prečo ste neskúmali možnosti prostredníctvom dohody so samosprávami, aby samosprávy boli schopné a mohli osobitne odoberať tieto plastové fľaše s tým, že cez tú organizáciu zodpovednosti výrobcov by im tie zvýšené náklady boli uhrádzané. Toto je napríklad cesta. Motivácia, motivácia občana, aby poctivo separoval a aby za svoju separáciu bol finančne odmenený. Záloha nie je finančná odmena za jeho poctivé separovanie. Pretože my sa musíme snažiť aj o separáciu aj ostatných odpadov, ktoré znečisťujú životné prostredie. Je známe, že tie krajiny, kde to zaviedli, im sa zvýšilo množstvo nevyseparovaného odpadu. Pretože, žiaľ, ľudská povaha je taká, že sa mu zdá, že tých 10 centov alebo 12 centov mu je cennejších ako, následne ako životné prostredie.
Česi odstúpili od tejto cesty. Usúdili, mali sme na výbore senátorov českého senátu, pripadá im to, blbosť, my do toho nejdeme. Ustúpili od toho. A pritom spotrebiteľské správania Čechov a Slovákov je veľmi podobné. Majú iný trochu zákon, ale proste tá mentalita ľudí, sme si veľmi blízki, stále. Čiže keď ich analýzy poukázali na to, že to nebude fungovať, mali ste sa týmto viacej zapodievať a nie ísť vytrvalo len svojím píár a postaviť sa na Bari, ja som zaviedol zálohovanie.
Pretože to nie je, občania, zálohovanie, ako sme boli kedysi zvyknutí, na sklenené fľaše, alebo ako sme stále zvyknutí, na niektoré sklenené fľaše, že vlastne sú to vratné obaly, že ich vrátime, tú nepokrčenú fľašu, ktorú budeme chrániť v tom vreci, a že do nej sa potom, tá sa umyje a vráti sa do nej ten nápoj. Nie. Tá, následne sa tá fľaša drví, tak ako sa drví dnes, keď ju vyberú tie spoločnosti, ktoré ten odpad od ozetvečiek zoberú, a od zberoviek, tak aj tu, to sa podrví. To nie je systém zálohy. To je len zneužitie istým spôsobom alebo šikovné využitie, aby som bola slušnejšia tohto pojmu a toho, čo sme boli v minulosti naučení, že aj mlieková fľaša sa vracala. Tá sa umyla a znovu sme do sklenenej fľaše dostali mlieko.
Je to len vaša túžba postaviť si pomník. A výsledkom bude, že vytiahnete obrovské peniaze z vreciek výrobcov, ale aj z vreciek nás, občanov, pretože tá cena sa, zvýšenie tej ceny a výdavkov na separáciu sa prejaví v cene výrobkov. Váš pomník bude aj slzami pokropený tých malých obchodníkov, ktorí budú nútení zavrieť svoje obchody, a to z toho dôvodu, že jednoducho vy nútite v malých obciach ľudí zavedením tohto krásneho pre vás systému, a vy namiesto toho, aby si išli nakúpiť do svojho obchodíka v obci s tým vrecom, s vidinou nejakých 5 - 10 eur išli nakúpiť do nejakého, veľko-, do veľkopredajne, kde odnesie tieto fľaše. A keď tam už je, tak, samozrejme, si tam aj nakúpi. A tie jeho návyky, ktoré mal v tej svojej obci, kde chodil na nákup, zmení na nákup vo veľkopredajniach. Vy, ktorí hovoríte, že ja obhajujem nejakých nadnárodných obchodníkov, ale vy to robíte. Týmto spôsobom vlastne naháňate klientov do týchto veľkých reťazcov, do týchto veľkopredajní a likvidujete, zlikvidujete malých predajcov. To budú slzy, ktorými budú pokropené, systém zálohovania fliaš, ktoré dnes máme na stole.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 9:12 - 9:13 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja by som poprosila vrátiť mi čas na dve minúty. Áno, ďakujem za pripomienky, môžem v podstate súhlasiť s obidvoma kolegami. Zvýšená miera separácie áno, je. Napriek tomu, že ten zákon je zlý, aký je alebo, no ja ho hodnotím ako zlý, tak tá miera separácia sa zvýšila, avšak tieto všetky zmeny, ktoré prichádzajú tú mieru separácie ohrozujú. Na jednej strane je separácia, na druhej strane je recyklácia.
Dnes naozaj nemáme dostatok kapacít, ani veda a výskum nedostatočne reaguje na požiadavky trhu na zvýšenie miery recyklácie. A nedôvera v rezort životného prostredia, nedôvera k štátnej správe bráni vytváraniu aj nových podnikov a priemyselných odvetí, ktoré by s nejakou recykláciou robili, lebo ľudia sa automaticky bránia, lebo nevedia, neveria štátnej správe.
To, že tento zákon bude, nie je, nie je dobrým spôsobom nastavený, svedčí aj o tom, že v rámci analýzy pre takzvanú plastovú daň sú grafy, kde napriek všetkým opatreniam nárast množstva plastov uvedených na trh narastá a miera recyklácie stagnuje. To znamená, že inštitút, ktorý robil vlastne prieskum, už pritom poznal zámer ministerstva v zálohovaní plastových fliaš, kde proste niekoľko desaťtisíc ton plastov by malo ísť do nejakého iného systému, napriek tomu nevidno, žeby, žeby dochádzalo k nárastu spotreby recyklácie a poklesu alebo aspoň ustáleniu sa miery plastov uvedených, uvedených na trh.
To, čo som povedala, že si vyberáte zo smerníc to, čo sa vám páči, to, čo je jednoduché a čo je ľúbivé, to je jednoducho pravda, pretože len tak povedať, že zakážem jednorazové obaly a budeme prví vo V4-ke, to je naozaj, by som povedala, hrdinské postavenie sa na barikády. Ale tie iné ďalšie časti, ktoré smernica ukladá a ktoré, ktoré by sme sa, ktorým by sme sa mali venovať, lebo ich nesp... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis