Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2017 o 9:24 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:24 - 9:24 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže ide o ďalší z tohto posledného balíka zákonov, ktoré sme zlúčili, keďže sú z rôznych oblastí, aj z oblasti politickej, eurofondovej, regionálnej a plus aj ďalšie, ako bol napríklad šport. Tento zákon konkrétne rieši dopady zrušenia VÚC na organizáciu, alebo teda plánovanie verejnej politiky v oblasti regionálneho rozvoja a presúva ju teda na iné články verejnej správy. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:21 - 9:22 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto je zaujímavý typ novely v tom, že hoci na jednej strane pomerne rieši pomerne rozsiahlu časť uvedeného zákona, keďže musí vypustiť vlastne všetky veci súvisiace s voľbami do vyšších územných celkov, na druhej strane je to zákon absolútne technický, pretože on len rieši to, že keď už voľby do VÚC nebudú, keby sa zrušili VÚC, aby teda to bolo v zákone vyčistené. Takže hoci z tohto zákona, ktorý prerokúvame, by zmizla pomerne jeho významná časť, zákon je vo svojej podstate len veľmi technický a rieši teda dopad samotného zrušenia teda aj na tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:17 - 9:18 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je tiež zákon, ktorý rieši skôr technické otázky, keďže v súvislosti so zánikom VÚC je potrebné vyriešiť aj otázku kompetencie v športe, keďže pomerne teda ten zákon o športe obsahuje aj menšie kompetencie VÚC.
Ja len možno dodám na úvod ešte k tej diskusii, ktorú sme mali s pánom poslancom Ivanom, že toto je príklad toho, kde, naopak, viacerí odborníci si myslia, že ak by sme VÚC-ky teda zrušili a preniesli tie kompetencie na samosprávu, tak by bolo vhodné ich možno zadefinovať nanovo a dokonca to urobiť možno aj širšie, pretože toto je, by som povedal, definične skôr lokálna kompetencia, nie regionálna vo väčšine prípadov a že ten dnešný zákon by v tomto prípade bolo možné opraviť. Napriek tomu my sme tieto názory, ktoré sme teda aj v diskusiách zistili, keď sme pripravovali túto legislatívu, opäť nechceli premietať, lebo sa nám zdá, že je to buď niečo do druhého čítania, ak bola politická vôľa to celkovo schváliť, alebo teda niečo na ďalší postup.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:14 - 9:15 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem pekne. Tento zákon tiež je súčasťou toho posledného balíka, kde sú zákony, ktoré nepatria do nejakej väčšej skupiny a zároveň teda je nevyhnuté v nich riešiť zánik VÚC. Tento zákon rieši primárne otázku územného plánovania, potom je tam ešte ďalšie o regionálnom rozvoji a rieši teda prechod právomocí VÚC v tejto oblasti.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:12 - 9:12 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem pekne. Toto je druhý zákon z toho posledného balíka. Tento zákon je naozaj veľmi technický, pretože VÚC v oblasti civilnej ochrany nezohráva ani dnes významnejšiu úlohu, ale sú v tom zákone predsa len uvedené, majú svoje postavenia, aj keď drobné, takže je potrebné v súvislosti s návrhom na ich zrušenie upraviť aj túto zmenu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:09 - 9:10 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento zákon rieši otázku prechodu kompetencií vlastne sociálnych služieb tak, ako už vyplýva z jeho názvu, a podstate v súlade s tou diskusiou, ktorá už doteraz prebehla, navrhuje, aby sociálne služby prešli primárne na obce, ako ich zodpovedná sociálna pomoc ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) s tým, že v situáciách najmä, kde ide o zariadenia nad, by som povedal, nadokresného významu alebo kde sú umiestnené v obciach, ktoré na to nie sú kapacitne ani žiadnym spôsobom vybavené, aby ich riadili, je možné, taký prenos aj na štát, to by však malo byť v podstate výnimočné riešenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.2.2017 9:06 - 9:08 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi len zaujať stručné stanovisko aj z úcty ku kolegom, ktorí v rozprave viacej ešte v piatok vystúpili a, samozrejme, zaslúžia si reakciu. Tú reakciu by som rozdelil na niekoľko bodov.
Ten hlavný asi je otázka, ktorú položil pán kolega aj spravodajca týchto zákonov, pán Ivan, a to je to, že či právomoci alebo kompetencie prerozdeľovať, keď niektoré je možné alebo aj vhodné rušiť, ak som teda správne pochopil, by som povedal, tú kľúčovú otázku. Myslím, že je to veľmi správna otázka a určite, a dneska to dokonca už nie je úplne otázka ideológie, lebo možnosť deregulácie a uvedomenie si toho, že moderné štáty majú problém s tým, že mnohé oblasti aj historicky sú preregulované alebo tie regulácie sú nekvalitné a že rovnako ako zvyšovať alebo regulovať, treba aj deregulovať, je dnes globálny trend. Koniec koncov aj Európska komisia alebo aj napríklad nový americký prezident, ktorí sú naozaj na opačných koncoch asi ideologického poľa, sa spoločne snažia presadiť zásadu, že na každé dve nové regulácie, teda na každú novú reguláciu dve aspoň zrušiť. To znamená, že tento prístup je podľa mňa veľmi dobrý.
Za seba by som však povedal, že samotná otázka zrušenia VÚC, ako vidíme aj v tomto parlamente, je veľmi komplexná aj politicky, aj technicky, a tým pádom ešte do nej v tom návrhu riešiť aj otázku vnútorných zmien, teda nielen prerozdelenie kompetencií, ale ich zmien, sa nám zdalo aj možno nad naše sily odborné, ale najmä nad naše politické sily, lebo v tej chvíli by tá debata mala už niekoľko dní, nielen že či zrušiť VÚC, nielen ako rozdeliť kompetencie, ale ešte aj ktoré zrušiť, ktoré pridať, možno ako ich nanovo zadefinovať.
Pretože tie otázky, samozrejme, nie sú len v doprave, úplne rovnaká otázka by mohla vzniknúť v školstve. Bol tu kolega Gröhling, ktorý sa venuje školstvu, v piatok a sledoval tú debatu a debatovali sme o tom, že mnohé tie kompetencie, ako sú dnes zadefinované v odbornom školstve, by bolo dobré tiež prekopať, keby bola šanca, len toto nie je ten zákon. Napriek tomu chcem povedať, že ak by tento zákon prešiel do druhého čítania, tak, samozrejme, tam je možné hovoriť aj o vecných zmenách, teda nielen o tom, ako prerozdeliť kompetencie, ale aj ktoré prípadne zrušiť alebo zmeniť. Napriek tomu ten filozofický prístup, že prerozdeľme to existujúce a potom diskutujme o tom, čo z toho zmeniť, sa nám zdal vhodnejší.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.2.2017 13:24 - 13:24 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem veľmi pekne.
Tento návrh zákona je naozaj len technická novela, keďže v oblasti dráh VÚC vystupujú len veľmi marginálne, ale sú tam spomenuté, takže sme to museli vyčistiť a ich zrušením zrušiť ich aj v tomto zákone.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.2.2017 13:21 - 13:21 hod.

Miroslav Beblavý
Ďakujem pekne.
Takže ako už bolo povedané, tento návrh sa týka riešenia dôsledku prechodu pozemných komunikácií pod vplyvom zrušenia VÚC, a teda ich kompetencií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.2.2017 13:17 - 13:19 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovoľte mi na úvod len vysloviť vám uznanie za to, že ste schopná čítať zároveň veľmi rýchlo, ale aj veľmi jasne. To je umenie, ktoré by som od vás niekedy rád sa naučil, ak sa to dá. (Reakcia predsedajúcej.) Asi budem mať o ne záujem, ale nebudem to sem ťahať. Ešte raz, ešte raz to naozaj oceňujem. V porovnaní s pánom poslancom napríklad Čížom, kde je rýchlosť rovnaká, ale artikulácia nie je až taká dokonalá, vy ste naozaj vzorom.
Ale teraz k samotnému jadru veci. Toto sú tri zákony, z ktorých teraz predkladám prvý, ktorý sa týka cestnej dopravy alebo cestných kompetencií. Ja len veľmi stručne, aby som to už potom nemusel opakovať. Toto je tá jedna oblasť, ktorú primárne vraciame štátu okrem intravilánových ciest. Zároveň chcem povedať, lebo som mal s pánom poslancom Ivanom o tom takú chodbovú diskusiu, že my robíme decen... my riešime VÚC-ky. To znamená, že rozstrihávame tie kompetencie, nemeníme ich. Samozrejme, sme v mnohých tých veciach, keby bol záujem, môžme ich aj začať meniť. Napríklad viem, že pán poslanec chce rušiť vôbec právomoc vydávať niektoré licencie, kde ja som s ním stotožnený dlhodobo, tiež sme to navrhovali. Len tie naše návrhy sa riadili princípom, že nemeňme kompetencie, len ich rozrealokujme. To, že by sa dalo to zlepšiť, o tom nikto nepochybuje a keby tento návrh bol v druhom čítaní a bolo by to, povedal by som, možné v rámci jeho schvaľovania, určite by som bol tomu otvorený.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis