Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2017 o 17:07 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2017 17:07 - 17:08 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, ktorý vám aj následne písomne odovzdám. V rámci tohto procedurálneho návrhu chcem dať návrh, aby sa poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč v zmysle § 135 a § 139 rokovacieho poriadku ospravedlnil za nepravdivý výrok prednesený v pléne Národnej rady. Odôvodňujem svoj návrh takto. Pán poslanec Glváč si ma na začiatku tejto schôdze zavolal, keď sedel tam ako predsedajúci vedľa vás, a ma veľmi asertívne informoval o tom, že on nikdy nepovýšil pána poslanca Jahnátka do funkcie plukovníka ani pána exposlanca Pašku. A bol na mňa, musím povedať, veľmi nepríjemný, že nemám šíriť informácie, ktoré sú nepravdivé.
Tu mám v ruke dôkaz toho (rečník zobral do rúk papier, ukazujúc ho plénu), že pán Glváč povýšil pána Jahnátka a že teda klamal. Klamal aj verejne, klamal aj mne v pléne Národnej rady, a preto ho chcem požiadať o ospravedlnenie v zmysle rokovacieho poriadku.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 11:57 - 11:59 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj teda kolegom, ktorí to komentovali. Musím povedať, že musím so všetkým súhlasiť, naozaj.
Vrátim sa k pánovi poslancovi Rajtárovi a k tomu, že myslím si, že nikto z nás, kto sa tej veci venuje, napríklad nemá nejakú námietku, aby sa diskutovalo o tom, do akej miery legitímne obchody Národnej banky Slovenska súvisiace s menovou politikou majú byť predmetom výnimky. Tak to poviem, že nie preto, že by podľa mňa bolo v poriadku, aby Národná banka obchodovala s rôznymi pofidérnymi subjektmi, ale z iného dôvodu. A ten dôvod je ten, že na finančných trhoch, naozaj keby sa mala preverovať identita tých jednotlivých protistrán, tak by to mohlo z praktického hľadiska viesť..., no k nerealizovateľnosti niektorých tých situácií. To znamená, že ani tým nechcem povedať, že by sme posväcovali, že nech sa obchoduje s kýmkoľvek na finančných trhoch, len je to určitý ústupok voči realitám realizácie menovej politiky, resp. dlhovej politiky v prípade ARDAL-u. Takže to naozaj a chcem aj oceniť a špeciálne od, od pána Rajtára, že to nebol taký ten postoj voči vláde, že nikdy vám nič neschválime, lebo vám neveríme nič. To bol naozaj postoj, poďme sa, sme ochotní diskutovať o tom, čo má zmysel.
Ale tak ako som aj v tom vystúpení sa snažil povedať a ako aj potom kolegovia poznamenali, teraz rozsah paragrafov, ten rozsah výnimky, ktorý je pre Národnú banku Slovenska, je veľmi, je absolútny. Naozaj v podstate ju vylučuje z pôsobnosti tohto zákona pri jej obchodoch. A zároveň je nezdôvodnený a podľa môjho názoru aj nezdôvodniteľný. Môže, samozrejme, niekto argumentovať, že Národná banka Slovenska takú plošnú výnimku môže dostať, lebo Národná banka Slovenska je, neviem, ideálna alebo iná ako ostatné verejné subjekty. Ja poznám vo vedení Národnej rady viacero veľmi dobrých a slušných ľudí a takisto ich poznám aj vo vedení ministerstva spravodlivosti, a zato by som nehlasoval za to, aby ministerstvo spravodlivosti dostalo plošnú výnimku na protischránkový zákon.
Takže z týchto dôvodov naozaj chcem poprosiť, aby sme neschvaľovali to v tomto znení a našli nejakú inú cestu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2017 11:42 - 11:52 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte mi opätovne vystúpiť k tomuto návrhu a zaujať k nemu už detailnejší postoj po tom, čo pani ministerka zaujala všeobecný postoj, a dovoľte mi nahradiť kolegu Dostála, ktorý to obvykle hovorí, a povedať, že oceňujem, že pani ministerka v tejto rozprave vystupuje, reaguje, je s ňou naozaj možnosť o tých návrhoch hovoriť. Nejakým spôsobom nezneužíva svoje práva navrhovateľa a diskusii sa nevyhýba. Veľmi si to cením.
Teraz ale k samotnej povahe zákona. Dovoľte mi len veľmi krátko a naozaj sľubujem, že krátko sa vrátim k tomu, o čom bola tá prvá časť diskusie. No, pani ministerka, rozumiem mnohému z toho, čo si povedala, rozumiem mnohé z toho, čo povedali ďalší kolegovia, ale, ale napriek tomu musím povedať, že veľká časť práve v spoločnosti práva a štátu je založená na dôvere, na dodržiavaní slova a na tom, a obzvlášť keď ide o citlivé záležitosti, tak, samozrejme, tam tá interpretácia skôr negatívneho charakteru je aj prirodzená. Aj v štátoch, kde je vyššia miera dôvery. Takže ja len zopakujem, že ak máme situáciu, kde minister tej istej politickej strany, ako je predseda strany, ktorá bola v zmluvnom vzťahu s tou NDS-kou, a kde sú otázniky o ďalších zmluvných vzťahoch a mnohé nedokázané a nepreukázané tvrdenia, ktoré by sa však dali preukázať alebo vyvrátiť zverejnením tých údajov, ak hľadá tá inštitúcia obštrukcie a dôvody to nespraviť, vyvoláva to veľké množstvo vážnych otáznikov. A musím povedať, že radi tu kritizujeme mnohí kolegu Matoviča, niekedy oprávnene, niekedy neoprávnene, ale to, že sa do tej témy zakusol, či z verejného záujmu, či z osobného vzťahu k pánovi Bugárovi, to ja neviem, ale myslím, že koná vo verejnom záujme, pretože je vo verejnom záujme, aby sme tú celú záležitosť nejakým spôsobom dotiahli, a preto je otázka aj dôvery voči tomuto zákonu. Ale to už by sme sa vracali k tomu, čo bolo.
Takže dovoľte mi, dovoľte mi prejsť k tejto samotnej novele, lebo teraz máme hovoriť o tom, že čo s ňou. No, ja musím povedať, že po rýchlom prečítaní tej novely, po rýchlom prečítaní tej novely – a zopakujem to tretíkrát – po rýchlom prečítaní tej novely, keďže včera večer to sem doniesla vláda a dneska večer to chce schvaľovať a chce mať výbory už popoludní, skorej, ako ohlásil pán, teda iný predsedajúci pri hlasovaní, takže pri rýchlom čítaní tejto novely sa mi zdá, že tá novela je nad rámec nevyhnutného rozsahu, ktorý si ty, pani ministerka, v úvode prezentovala. A preto musím za seba povedať a pokúsiť sa zdôvodniť, že nemôžem podporiť túto novelu, pretože ide výrazne nad rámec toho, čo aj z nášho osobného rozhovoru, aj z tvojej prezentácie som pochopil ako technickú nevyhnutnosť opravy.
Aby som bol konkrétny, tento zákon vo svojom prvom bode hovorí, ja to prečítam, je to jeden odsek, ospravedlňujem sa kolegom. V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu, alebo ktorého účastníkom je Národná banka Slovenska v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov a zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu".
Pri každom z tých bodov je aj odkaz. Keď si pozrieme tie odkazy, tak voči, to, čo pomenoval pán kolega Rajtár ako ARDAL, teda čo sa volá oficiálne Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ten odkaz aj ten..., samotná formulácia je pomerne úzka. Teda hovorí, že ak v mene štátu ARDAL robí pôsobnosť podľa konkrétneho § 17 zákona o Štátnej pokladnici, čo sa práve týka riadenia dlhu a likvidity. To znamená, môžme diskutovať o tom, že či je to nevyhnuté voči ARDAL-u. Musím povedať kriticky, pani ministerka, že ja som si prečítal dôvodovú správu a tá dôvodová správa len hovorí, že sú tam tieto právne riziká, ale neni tam žiadna podrobnejšia právna analýza, nie je tam odvolávka na..., kto s tým prišiel, prečo to predtým nebolo tak zdôvodnené a tak ďalej. To znamená, že aj voči tomu ARDAL-u je to podľa mňa na takýto dôležitý a citlivý zákon a citlivú situáciu tak narýchlo a nie veľmi dodetailne vyargumentované v tom samotnom zákone. Ale tá diera, ktorá sa vytvára pre ARDAL, je naozaj úzka a je jasne definovaná, v tom súhlasím a viem si predstaviť, že akúto dieru by bolo možné aj podporiť, aj keď s tými rizikami, že pri takomto rýchlom schvaľovaní a čítaní to ešte stále nedoceníme.
Musím však upozorniť, že pri Národnej banke Slovenska, tam idete vyraziť dieru, ktorá má asi 200 metrov na šírku a 300 metrov na výšku. A takú dieru rozhodne podľa mňa nikto, komu záleží na kvalite tohto zákona a jeho uplatňovaní, podporiť nemôže. Lebo ten zákon hovorí, že nebude sa schvaľovať protischránkový zákon na akékoľvek obchody Národnej banky Slovenska v rámci svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Je tam o tom, navyše je tam odkaz 5d) na poznámku pod čiarou, hoci ako ma naučili kedysi dávno právnici, poznámky pod čiarou v zákonoch majú informatívnu charakteristiku a nie je možno sa nimi záväzne riadiť. To znamená, že v skutočnosti touto formuláciou hovoríme, že všetky obchody Národnej banky vypadávajú z tohto zákona. Ale aj keby sme tú poznámku pod čiarou zobrali stopercentne vážne, ona hovorí, že sa nevzťahuje na § 4, § 18 až 27 a § 28 zákona o Národnej banke. No a keď si pozrieme, čo sú tie paragrafy, tak to sú v podstate paragrafy o všetkých obchodoch, ktoré Národná banka Slovenska môže robiť. Lebo paragraf, ja nebudem ich tu jednotlivo čítať, aby som nezdržoval časovo, ale sú to všetky paragrafy vysvetľujúce, aké obchody môže Národná banka robiť s bankami, s medzinárodnými inštitúciami, s ďalšími, s ďalšími, a dokonca pokrýva aj § 27, ktorý sa volá, že iné obchody. To znamená, že čokoľvek obchodné, čo Národná banka od tejto chvíle podpíše, ako to tu schválime, nebude predmetom protischránkového zákona.
Pani ministerka, to je závažné, vzhľadom na rozsah rozpočtu Národnej baky Slovenska, rozsah obchodu Národnej banky Slovenska, je to veľmi závažný zásad do protischránkového zákona, teda ako sama si povedala, deväť dní po nadobudnutí jeho účinnosti a neverím, že Národná banka ti predostrela skutočne presvedčivú analýzu, prečo úplne všetky obchody Národnej banky z toho zákona musia vypadnúť. Nemyslím si to, pretože sa to podľa mňa ani vyargumentovať nedá. Dá sa argumentovať naozaj to, že keď Národná banka na finančných trhoch obchoduje s určitými cennými papiermi v rámci menovej politiky, že to by nemuselo byť dobré, keby sme nútili tie protistrany sa zapisovať do registra, to chápem. A nechcem hovoriť za kolegu Rajtára, ale keďže viem, že má rozsiahlu bankovú skúsenosť, verím, že o tom aj jeho by si presvedčila, aj keď on sám to určite povie. Ale presviedčať nás, že Národná banka musí dostať bianko šek na všetky svoje obchody s kýmkoľvek, že bude môcť robiť akýkoľvek obchod s firmou z akejkoľvek daňovej, rajovej a inej jurisdikcie bez toho, aby to bolo preskúmané, neviem si ten argument predstaviť a priznám sa, že ani v úvodnom tvojom slove som ho nepočul.
A preto chcem za seba povedať a povedať to so všetkou vážnosťou, že nebudem môcť hlasovať v tomto znení za tento zákon, nie ako opozičný poslanec, nie z politického dôvodu, ale preto, že do zákona, ktorý sme tu spoločne schválili, ja hovorím, ja mám pocit, že možno 120 hlasmi plus-mínus, teda naozaj obrovskou nadústavnou väčšinou, s veľkým hrmotom, kde predseda vlády s tebou uskutočnil na druhý deň tlačovú besedu, v ktorej hovoril, aký je to zásadný krok tejto vlády v boji proti korupcii, tak deväť dní po jeho účinnosti sa ide do neho urobiť prvá niekoľkostometrová diera, ktorá podľa môjho názoru minimálne v 90 % nie je odôvodniteľná.
Preto chcem požiadať navrhovateľku, aby v rámci legislatívneho procesu, ak to teda prejde do ďalšieho čítania, čo, predpokladám, vzhľadom na koaličnú disciplínu, že prejde, aby ten zákon bol upravený tak, aby sa vzťahoval naozaj len na to, na čom sa vieme vecne a politicky zhodnúť, čo sú naozaj obchody ministerstva financií, ARDAL-u a Národnej banky na finančných trhoch pri realizácii dlhovej politiky štátu a realizácii menovej politiky eurozóny, ale nevzťahoval sa na tie oblasti pôsobenia Národnej banky, ktoré s tým nemajú vôbec nič spoločné. Ja verím, že pre Národnú banku je pohodlnejšie si vystreliť celkovo dieru do protischránkového zákona, každá inštitúcia by to tak chcela, ale nie sme tu my na to, aby sme to podporovali.
A preto chcem poprosiť aj ostatných kolegov – asi najmä v opozícii, viem, že môj hlas v koalícii nie je nad hlas koaličnej rady – nehlasujte za tento zákon, pokiaľ nebude táto garancia a pokiaľ sa tá garancia v druhom čítaní aj neuskutoční, pretože budeme sami, začneme proces rozrezávania niečoho, čo sme tu s veľkou pompou schválili. Za toto mi dovoľte vám poďakovať, poprosiť pani ministerku o... (Reakcie z pléna.) Nepodporím, pretože naozaj, resp. ak áno, ďakujem, pán spravodajca, za poznámku, ak pani ministerka, keďže ona má u mňa stále vysokú mieru osobnej dôvery, v jej etickosť a v jej sľuby, ak pani ministerka v záverečnom slove dá ten prísľub, tak potom áno, potom navrhujem to stanovisko zmeniť, aby sme v prvom čítaní za to hlasovali, máš pravdu. Ale ak nie, tak potom v dobrom svedomí sa za to hlasovať nedá a ani teda nikomu by som to odporúčať nemohol.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 11:28 - 11:30 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pokúsim sa stručne, keďže je faktická, budem ešte môcť aj v rozprave diskutovať. No, k tomu, čo ste povedal, čo si povedal ty, pán poslanec Kresák, aj k tomu, čo povedal pán podpredseda Bugár, možno uviesť jednu vec.
Ten dôvod, prečo je to tu dnes riešené a riešime to, ako si to nazval ty, politicky, je práve ten, že dnes v skrátenom konaní máme prerokovať, bez možnosti tým pádom reálnej hlbšej kontroly máme prerokovať novelu veľmi citlivého zákona, v ktorom, na ktorom sa dlho pracovalo, a máme to v podstate robiť na dôveru. Pretože naozaj nie sme schopní v tejto časovej línii, ktorú ste nám vy svojím rozhodnutím načrtli, si to ani skonzultovať, ani zanalyzovať, ani nejak hlbšie sa na to pozrieť, ani tie riziká poňať. To znamená, v podstate musíme dať hlas dôvery, ak máme za to hlasovať, pani ministerke, že teda ona si to ustrážila. A ak máme tento hlas dôvery jej dať, tak je veľmi kľúčové mať istotu, že sa nebudú opakovať niektoré javy z minulosti. A tá istota dneska pre mňa nie je, poviem ti úprimne, v súdnom procese, ktorý môže trvať roky. Tá istota je pre mňa v tom, že ak člen vlády, ktorý to má na starosti, mi dá jasný postoj, ako bude, ako bude, by som povedal, postupovať voči extenzívnym a nadextenzívnym výkladom zákona konkrétnymi štátnymi orgánmi, ktoré idú proti duchu aj litere toho zákona, tak mám k tomu nejakú dôveru, špeciálne teda v osobe pani ministerky k tomu mám dôveru.
Ak taká záruka nie je, tak potom ja neviem podpísať bianko šek v prípade tejto novely, pretože potom jednoducho vidíme, že ani tak konzekventný človek, ako je ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády, nevie zaručiť, že minister jej vlastnej strany a vlády bude robiť niečo iné ako obštrukcie a bude v politicky citlivej kauze jeho vlastného predsedu strany postupovať konzekventne, transparentne a v súlade s tým, čo tu už bolo kedysi schválené, len sme to potom práve na návrh pani ministerky ešte v minulej vláde, odstránili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2017 11:17 - 11:23 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto návrhu zákona. Musím povedať, že keď sa takto významný zákon, ktorý bol predmetom dosť rozsiahlych, dlhých a vážnych diskusií, navyše predstavuje už aj v podstate tretí pokus riešiť túto problematiku v horizonte menej, myslím, ako 2 rokov alebo 2 rokov a novelizuje sa, ak sa nemýlim, týždeň po nadobudnutí účinnosti, ešte aj v skrátenom legislatívnom konaní, nie je to dobrou vizitkou legislatívnej práce vlády, v nejakej miere aj parlamentu, ale parlament aj na strane koaličnej má oveľa menšie kapacity na to, aby naozaj kontroloval technické detaily legislatívy, o ktoré sa tu jedná. To znamená, že chcem povedať, že bez toho, aby sme to nejako nafukovali alebo preháňali, že nie je to dobrá vizitka, že v tejto chvíli rokujeme tu o tej novele.
Zároveň je to citlivý zákon, veľa sme o ňom diskutovali, keď sme ho tu schvaľovali, pani ministerka ako zástupkyňa vlády aj v pripomienkovom konaní, aj v samotnom rokovaní v parlamente akceptovala pomerne rozsiahle pripomienky, ktorými ten pôvodný zákon menila a vylepšovala, a čo umožnilo, že to bol jeden zo zákonov, ktoré boli schválené masívnou väčšinou v tomto parlamente, priznám sa, nepamätám si ten počet hlasov, ale bol veľmi, veľmi vysoký. A za tých okolností, keď sa do tak citlivého zákona hneď vstupuje po jeho účinnosti, vzbudzuje to aj otázku odôvodnenosti, resp. vzbudzuje to otázku, že do akej miery je to otvorenie dverí aj pre iné ako to, o čom v tej diskusii sa hovorí.
Ja, aby som bol konkrétny, budem hovoriť o prípade, nie je tu pán Matovič, ale to je jeho srdcu drahý a aj pánovi Bugárovi, ten tu je. Ja osobne si pamätám ako radový koaličný poslanec, keď sa novelizoval zákon o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2011, potom čo bol tiež nejakú chvíľu, teda trošku dlhšie účinný tento zákon v podobe, ktorá zaviazala povinné zverejňovanie zmlúv, tak potom prišla novela, ktorá tiež reagovala na rôzne námietky, a v rámci tej novely sa vyhadzovalo a ty, pani ministerka, si to predkladala vtedy, bola to vláda Ivety Radičovej, sa vyhadzovalo zverejňovanie zmlúv uzatváraných NDS ako povinne zverejňované zmluvy. Vtedy ja som sa na to pýtal aj teba, že či je to niečo, čo je správne, odpoveďou bolo, že pokiaľ tie zmluvy NDS, teda nemyslím všetky zmluvy NDS, ale tie, čo sa týkajú vykupovania pozemkov, aby som bol konkrétny, by mali byť zverejnené, tak by jednak išlo o pomerne veľký počet zmlúv, čo by bolo administratívne pre NDS náročné, a zároveň teda bol argument, ktorý ja som akceptoval, že tieto zmluvy tak či tak sú prístupné tzv. pasívnym spôsobom, to znamená, pokiaľ bude niekedy nejaký otáznik nad vyvlastňovaním niektorých pozemkov, môžu si občania vrátane poslancov tie zmluvy žiadať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a NDS im ich bude povinná sprístupniť. Vzhľadom na to vtedy parlament tento návrh odhlasoval a zmluvy o NDS, o tom, že ako vykupuje pozemky, prestali byť aktívne zverejňované a dostali sa teda do tej pasívnej roviny.
Prečo to spomínam pri tejto novele, je z jednoduchého dôvodu, že všetci vieme, že odvtedy NDS tieto zmluvy zverejňovať odmieta. Aj na žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zároveň v prípade teda obchvatu Bratislavy, kde sa vyskytli určité otázky v súvislosti práve s vyvlastňovaním pozemkov NDS napriek rôznym snahám do dnes tieto zmluvy v podobe, ktorá by bola zmysluplná a účelná, nezverejnilo. Najprv ich nechcelo zverejniť vôbec a potom ich zverejňuje spôsobom, ktorý je úplne nanič.
Prečo to spomínam tu, je, že cítim spoluzodpovednosť ako jeden z možno 80 poslancov, ktorý vtedy hlasoval za túto novelu, ktorú si, pani ministerka, ty predkladala, za to, že... Právne si mala pravdu. Ja si myslím, že tvoj právny názor bol pravdivý, že NDS tie zmluvy by mala zverejňovať na žiadosť dneska podľa dnes platného zákona, bol to právny názor, ktorý si aj ty prezentovala ako členka vlády, napriek tomu Národná diaľničná spoločnosť za vlády, ktorej si opäť členkou, tento právny názor nerešpektuje, hoci si ministerkou spravodlivosti, a my sa k tomu dostať nevieme.
Spomínam to pri tejto novele preto, lebo by som sa nerád dočkal situácie, kedy opäť zmysluplne vyargumentovanou rýchlou novelou, ako je táto novela, aby Slovensko mohlo predávať dlhopisy na medzinárodných trhoch a nebolo tam obmedzované protischránkovým zákonom, že sa do týchto medzier, ktoré sa tam dneska vytvárajú, rýchlym, skráteným spôsobom bez reálnej možnosti povedzme, priznám sa, mňa alebo nejakých právnikov, s ktorými spolupracujem, je to naozaj detailne premyslieť, aké škvá..., aké škváry a škvieročky vo dverách tým otvárame, aby sme sa opäť dostali do situácie, keď o pol roka, o rok, či už nedodržiavaním zákona, ako to dnes robí NDS, alebo jeho veľmi šalamúnsko-fiškálskym interpretovaním sa dostaneme do toho, že schránkový zákon sa bude takto po čiastkach vykosťovať.
Preto by som chcel ťa požiadať, pani ministerka, o dve veci, jedna je, aby si sa verejne vyjadrila k tomu predchádzajúcemu prípadu, že či si ty spokojná s tým, ako sa tvojho členstva vo vláde ako ministerky spravodlivosti Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy vedené nominantom tvojej vlastnej strany interpretuje zákon, ktorý si tu ty predkladala a s ktorým si nám dala ty určité uistenia vtedy.
A druhá moja otázka je, že či my dávaš a nám svoje slovo, že pri tejto novele, ktorú tu teraz schvaľujeme, budeš dávať veľmi dôsledne pozor na to, aby nedochádzalo k takýmto istým javom, aby sa z toho nestala diera, ktorou sa protischránkový zákon bude postupne vykosťovať pre dobre vybraných ľudí, ktorí sa doňho dokážu nejakým zaujímavým spôsobom napasovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2017 11:11 - 11:11 hod.

Miroslav Beblavý
Dobrý deň, pán predsedajúci. Chcel by som navrhnúť alebo vás požiadať, aby sme mohli k tomuto bodu, ktorý teraz začína, sa aj písomne prihlásiť, keďže až v tejto chvíli bolo hlasované, že sa o ňom bude rokovať. Takže nemali sme možnosť sa predtým písomne k tomu prihlásiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 18:56 - 18:58 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem samozrejme reagovať obsiahlejšie v rozprave, ale predsa len dve veci. Ja na tom nejak nebazírujem, ale predsa len, pán poslanec, to sa týka trochu aj pani poslankyni Kaščákovej, že myslím, že vzhľadom na ten ústavný zákon o konflikte záujmov by bolo bývalo také korektnejšie na začiatok uviesť, že ako niekto, kto plánuje kandidovať na post predsedu vyššieho územného celku, že máte aj osobný záujem v tejto rozprave. Ja si myslím, že vás to nejak z tej rozpravy nediskvalifikuje, ale myslím, že by to bolo proste správne povedať aj vzhľadom na to, čo ten zákon hovorí. To je technická vec.
Druhá vec, čo chcem povedať, je, dovolím si v tej poznámke len odcitovať dva citáty predsedu vašej strany, lebo vy ste vystupovali za, ak som pochopil správne, za váš poslanecký klub, takže nehovoríme teraz len osobne. Richard Sulík 9. novembra 2013 povedal, že systém vyšších územných celkov považuje za pomýlený a samotné VÚC podľa neho treba zrušiť. Dodal, že jeho strana sa o zrušenie VÚC bude snažiť. "Som za to, aby sa VÚC-ky zrušili a kompetencie, ktoré majú, nech sa rozdelia časť na štát a časť na obce", priblížil Sulík. Myslieť si, že systém VÚC sa počas doterajších 12 rokov neuchytil, nie je pravdou, že keď to bude bližšie k ľuďom, že to bude pod väčšou kontrolou, lebo ľudia jednoducho tieto voľby ignorujú.
Následne 2. januára 2014 Richard Sulík v rozhovore povedal, že: "SaS sa nechala počuť, že vyššie územné celky sú umelou a nákladnou byrokratickou riadiacou štruktúrou v štáte obdobne, ako boli za komunistov kraje. Táto štruktúra nebola vytvorená pre občanov, ale pre politické strany a že sa preto čoraz intenzívnejšie zaoberáte možnosťou ich úplného zrušenia." Odpoveď Richarda Sulíka: "Tak." "Dostane sa to aj do vášho volebného programu?" "Volebný program začneme písať asi na jeseň 2015, ale viem si predstaviť, že to bude zrušenie VÚC." "Čo by ich malo nahradiť?" "Ide o zrušenie krajov bez náhrady s presunom kompetencií na štát a obce."
Tým chcem len povedať, že ak SaS opäť dneska povie, že treba diskutovať a programovo pripravovať, tak je logická obava, aby to neskončilo ako naposledy, keď váš predseda vyhlásil prakticky to, čo my dnes predkladáme na sto percent identické, ale následne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2017 18:23 - 18:37 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Dovoľte mi teda uviesť posledný návrh zákona. Je to novela zákona 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve. Je to, preto sme navrhli, keď sme diskutovali o tom, ako tú diskusiu viesť, ho dať spolu s tými dvoma kľúčovými zákonmi, teda zmenou ústavy a samotným zákonom o zrušení VÚC, lebo tá finančná zmena je absolútna chrbtica takejto, teda poviem to inak, prijímať tie dva zákony a neprijať takúto finančnú zmenu, by vlastne to úplne porobilo, pretože podľa dnešnej situácie z dane z príjmov obce dostávajú 70 % a VÚC dostávajú 30 %, a tých 30 %, ktoré ostávajú VÚC sú hlavným zdrojom financovania originálnych kompetencií VÚC a samozrejme VÚC majú aj iné príjmy, respektíve ich organizácie. Školy sú financované normatívne cez ako prenesený výkon a zdravotnícke zariadenia sú financované zo zdravotných poisťovní cez teda ako všetky zdravotnícke zariadenia. Takže týchto 30 % nie sú jediné príjmy, ale sú to tie hlavné originálne príjmy. To je to, cez čo VÚC financuje svoje originálne kompetencie a cez čo pôsobí. To samozrejme s ich zrušením potom vzniká aj otázka, ako naložiť s týmito príjmami a ako financovať aj tieto kompetencie ďalej. My sme, navrhujeme v tom zákone, tá novela je pomerne stručná, jej hlavný zmysel je v tom, že hovorí, že ten pomer 70 : 30, ktorý je dnes, sa mení na pomer 88 : 12, kde 88 sú obce a 12 % je štát. To znamená, ešte to poviem inak, tých 30 %, ktoré majú VÚC, by sa po ich zrušení rozdelilo v pomere 18 : 12 medzi obce a štát.
Teraz v tom úvode treba vysvetliť niekoľko vecí. Prvá vec je, samozrejme, že ako ten pomer bol vypočítaný alebo ako sme k nemu dospeli, na základe čoho a druhá vec, treba naozaj vysvetliť, či to naozaj postačuje na to, aby mohli obce a štát vykonávať tie kompetencie ďalej, alebo treba nejaké ďalšie zmeny. K tej prvej otázke si dovolím uviesť, že ten odhad, teda to číslo, ktoré sme tam dali, je, samozrejme, v určitej miere odhadom, a to preto, nie preto, že by sme sa tomu nevenovali, ale preto, že ten balík zákonov poskytuje štátu a samospráve určitú voľnosť pri rozhodovaní o tom, ktoré konkrétne zariadenia prechádzajú na koho.
Pretože my napríklad v princípe hovoríme, opäť skočím trošku dopredu, že stredné školy alebo sociálne zariadenia majú v princípe prejsť na obec alebo mesto reálne, v ktorom si, v ktorom je teda to samotné zariadenie, aby som povedal príklad. Domov sociálnych služieb v Banskej Bystrici má prejsť na mesto Banská Bystrica a Gymnázium v Prievidzi má prejsť na mesto Prievidza. Toto však má niekoľko poistiek, ku ktorým sa opäť v rozprave, verím, že vrátime. Tie poistky v zásade hovoria o tom, že pokiaľ je buď zariadenie, ktoré je veľkostne úplne neprimerané tej obci, takých situácií je málo, ale je napríklad kolegyňa Macháčková priamo zo svojho regiónu, má situáciu, kde je malá obec, myslím, že sa volá Nitrianske Pravno, ak hovorím správne, ktorá má pár sto obyvateľov, ale má domov sociálnych služieb, ktorý je pomaly väčší, ako je počet obyvateľov, lebo tak tam historicky bol.
Z hľadiska a k tomu sa vrátim, z hľadiska spôsobu výpočtu financovania to nevadí, pretože je možné na tú obec previesť podľa toho vzorca, ktorý je práve v rozpočtovom určení dane, príjmy adekvátne ku klientom tak, aby na to tá obec mala. Takže technicky to vyriešiť vieme, aj to ten zákon rieši, ale napriek tomu je dosť možné, že ani z pohľadu tej samotnej obce, ani z pohľadu ministerstva alebo centrálnej autority to nie je úplne ideálna situácia, aby niekto zriaďoval zariadenia, ktoré sú zjavne oveľa širšieho regionálneho až nadregionálneho významu. Týchto situácií nie je veľa, ale existujú.
Preto sme navrhli, že ak príslušné ministerstvo v takejto situácii usúdi, že určité zariadenie je nad, nadobecného, dokonca až nadregionálneho významu, alebo ak obec dospeje k záveru, že nie je schopná to zvládnuť, aby mohli takéto zariadenia prejsť na štát. Samozrejme, nie je možné vopred odhadnúť, koľko takých prípadov bude. Je ich pomerne málo, ale nevieme dopredu povedať, keďže závisia, ak by sa to schválilo, na rozhodnutí tých príslušných orgánov.
Preto my sme napočítali to percento odhadom a vychádzajúc z toho, že tá decentralizácia na obce prebehne v plnej miere a že týchto prípadov bude zanedbateľné množstvo. Ak by to tak nebolo a povedzme veľa miest a obcí alebo ministerstvo by sa rozhodlo viacero zariadení zobrať späť na seba, napríklad v kultúre alebo v sociálnej oblasti, ktoré sú financované z tých originálnych príjmov, lebo školstvo nie je, takže tam to nie je relevantné, tak potom by možno bolo nutné aj spätne revidovať toto percento, ale to je niečo, čo by sme mohli robiť až po, povedzme, ročnej skúsenosti s tým zákonom a hovorím, nedá sa to nijak dopredu rozhodnúť, pretože to ponechávame na rozhodnutí tých príslušných zložiek, čo presne prejde. Tých 88 % verzus 12 % pre štát vychádza aj z toho, že, ako som už spomenul, že na štát prechádza dlh vyšších územných celkov. To znamená, že nejde len o financovanie aktuálnych kompetencií a ich prerozdelenie, ale aj o to, že štát bude musieť niesť dlhovú službu za tento dlh.
Tá dlhová služba nie je až taká veľká z toho dôvodu, že dnes sú relatívne nízke úroky, to znamená 360 mil. eur. Z nich každoročné úroky nie sú až taká veľká suma, ale niektoré tie inštrumenty sú z minulosti, majú aj vyššie úroky, plus nevieme, čo bude v budúcnosti. Preto sme sa rozhodli, že aj toto treba zohľadniť a tých 12 % pre štát zohľadňuje teda nielen odhadovaný prenos kompetencií, ktorý sa v prípade štátu týka najmä financovania autobusovej dopravy a financovania správy ciest, lebo to sú tie, ktoré navrhujeme, aby prešli principiálne späť na štát, ale vychádza aj z toho prijímania dlhu. To znamená, že štát by mal z tých 12 % byť schopný toto zafinancovať.
Zároveň sme na štát preniesli v tých 12 % aj nami odhadovanú úsporu. To znamená, že my keď sme napočítali celkove tú dnešnú situáciu, napočítali sme, koľko sa na tom dá usporiť, k tej úspore sa tiež určite ešte vrátime v rozprave, tak ten rozdiel, tú čistú úsporu sme alokovali štátu, teda vráti sa daňovníkom celého Slovenska, nedali sme ju obciam. Obciam sme dali, myslím si, že veľmi, veľmi slušný balík na tie kompetencie, ktoré prechádzajú. Dovolím si teda ešte raz len zdôrazniť, že tých 18 %, o ktoré sa zvyšujú rozpočty obcí v tomto návrhu, o 18 % dane z príjmu, nejde o financovanie všetkých tých kompetencií, ktoré sa majú preniesť, lebo, ako som už spomenul, školstvo sa bude financovať osobitne cez normatívy, takto sa financuje aj dnes a zdravotníctvo sa bude financovať cez zdravotné poisťovne. Znamená ten, navýšenie rozpočtu obcí a ich organizácií, najmä v prípade školstva, lebo zdravotníctvo, ako som spomenul, sa hlavne vráti štátu, plus nie je až také veľké v tomto prípade, bude znamenať veľmi výrazné navýšenie rozpočtu, najmä miezd lebo, a to treba zdôrazniť, že hoci tento zákon je technicky neutrálny tak, že hovorí o prenose na obce, tak bude sa to prenášať principiálne tam, kde tie zariadenia sídlia. Či sú to školy, či sú to domovy sociálnych služieb, či sú to kultúrne zariadenia, múzeá, galérie, divadlá, a tieto zariadenia dominantne sídlia v mestách, dokonca dominantne sídlia v okresných mestách.
To znamená, že ten zákon a tá finančná zmena bude mať disproporciálny vplyv na zvýšenie rozpočtu týchto miest, teda miest všeobecne a okresných miest, keďže na ne prejdú aj tie zariadenia, ktoré sa, samozrejme, musia financovať. Z tohto titulu je možné predpokladať, že najmä na okresné mestá to bude mať významný vplyv z hľadiska zvýšenia ich kompetencií, z hľadiska zvýšenia ich zodpovednosti, ale teda aj príslušného financovania.
No a tu ma vedie k tej druhej otázke, a to je to, že či stačí takto zmeniť zákon, alebo je potrebné teda riešiť aj niečo, niečo iné.
Pre tých z vás, ktorí sa nejak nevenujú tejto téme, v podstate dnešný systém je nastavený tak, že zákon hovorí o deľbe peňazí medzi VÚC a obce, teda tých 70 : 30, čo som spomínal, a potom nariadenie vlády rieši kritériá, podľa ktorých sa prerozdeľujú tie peniaze medzi jednotlivé obce a medzi jednotlivé VÚC. Ale nechcem teraz robiť o tom dlhú prednášku, ale tie kritériá, ktoré sú v nariadení vlády napríklad, sa odvíjajú od počtu obyvateľov, ale odvíjajú sa napríklad aj od počtu starších obyvateľov, pretože k tomu sa napríklad viaže tá kompetencia v oblasti sociálnych služieb a je tam ďalej niekoľko ďalších kritérií.
To znamená, nápočet každej obce a dnes každého VÚC sa deje podľa toho, ako tú tabuľku, ako keby aké má hodnoty v tých jednotlivých parametroch. Z tohto pohľadu, samozrejme, bude musieť vláda zmeniť toto nariadenie tak, aby to, čo dnes sa rozpisuje medzi VÚC, sa rozpísalo teda medzi ako keby, časť sa nebude musieť tam riešiť lebo jednoducho pôjde štátu a štát si to vie interne zabezpečiť cez rozpočtový proces, ale tie veci, ktoré sa majú preniesť na VÚC z originálnych kompetencií, pardon, na obce, z originálnych kompetencií, sa budú musieť zohľadniť. To znamená, samozrejme, to je vec vlády, ktorú mi nemôžme z parlamentu predpísať, ale napríklad predpokladám, že do toho vzorca, ktorý sa týka obcí, do nariadenia vlády by sa napríklad dostali starší občania, keďže vďaka tejto zmene by práve v zodpovednosti obcí bolo starostlivosť, domovy sociálnych služieb.
Tam by, je na mieste jedna veľká diskusia, ktorú, hovorím, nie je predmetom zákona, ale je predmetom nariadenia vlády, a to je veľká diskusia, ktorá sa odohrala v roku 2005 pri školstve, keď sa robila fiškálna decentralizácia, a to je to, že či ten nápočet má byť podľa trvalého pobytu, alebo či má byť podľa toho, kde využíva občan službu. Tí z vás, ktorí - vidím, že pani kolegyňa Smolíková prikyvuje, že zjavne si to pamätá z praxe - si pamätajú, že bol návrh v roku 2005, keď sa pripravovala fiškálna decentralizácia, aby na tie služby, ktoré sú súčasťou originálnych kompetencií v školstve, teda jedálne, centrá voľného času - čo tam ešte je? - družiny a niektoré ďalšie veci, ZUŠ-ky, na tie som zabudol, aby tieto sa rozpisovali tiež podľa trvalého pobytu. Čo by to bolo bývalo v praxi znamenalo, že povedzme si, vymyslím si, je v meste Nitra ZUŠ-ka a do nej chodia deti aj z okolitých dedín okolo Nitry, povedzme, je ich 20, 30 a predtým, než sa robila fiškálna decentralizácia, tak sa tie peniaze posielali priamo mestu Nitra na tú ZUŠ-ku, resp. vtedy ešte okresnému úradu.
Návrh bol, aby sa tie peniaze posielali do tých jednotlivých obcí, kde tie deti žijú, ktoré do tej ZUŠ-ky chodia, s argumentom, že potom nech sa tie obce dohodnú s mestom Nitra alebo s tou ZUŠ-kou, že pošlú ich tam, a tým pádom tie deti budú mať právo. Voči tomu veľmi protestovali všetky tie zariadenia, pretože hovorili, že jednak to bude strašne náročné. Predstavte si desiatky starostov, ktorí sa budú musieť dohadovať o tie svoje deti s klientami a zároveň teda, keďže rozpočtovo je bližšie košeľa ako kabát, tak sa predpokladalo, že mnohý starosta povie, že ja to nezaplatím, lebo ja nemám pomaly ani na elektrinu, a tým pádom vlastne tie deti z tých malých obcí, ktoré nemajú teda na vlastnú ZUŠ-ku napríklad, nebudú mať ani šancu sa k takým službám dostať.
Preto sa vtedy presadilo v roku 2005, že sa špeciálne v školstve nerozpisovali tie peniaze na obce podľa toho, kde má dieťa trvalé bydlisko, ale podľa toho, kde je klient, teda kam chodí. To znamená, že ak chodí do ZUŠ-ky, tak sa to priamo posielalo mestu, v ktorom je tá ZUŠ-ka. A to sa týkalo inak aj škôlok, pardon, tie som ešte zabudol uviesť, lebo tie sú tiež v originálnej kompetencii. Potom, to bolo za Dzurindovej druhej vlády.
Potom za druhej Ficovej vlády ale vznikol konflikt, lebo pri centrách voľného času boli debaty, ktoré tu nechcem teraz dlho o nich hovoriť, lebo je to, je to už iná téma, ale súvisí to s týmto, kde sa to mnohým starostom nepáčilo a ZMOS si presadil, že pri centrách voľného času sa to naopak urobilo podľa miesta trvalého pobytu a pokiaľ viem z hlavy, je to tak aj dodnes. Môže ma niektorý kolega opraviť, jak sa mýlim. A pri tých centrách voľného času sa to ukázalo byť ako problém, ale ešte zvládnuteľný. Ale napríklad pri škôlkach alebo pri tých niektorých iných funkciách je to dodnes tak, že financuje sa nie podľa trvalého pobytu, ale financuje sa podľa miesta, kde využívate službu. To, čo by sa vláda musela rozhodnúť pri tejto zmene, je, že či bude pri sociálnych službách osobitne, aby som bol konkrétny, aj pri kultúre, ale tam to nie je až taký vážny problém, či bude tie peniaze posielať obciam podľa počtu starších ľudí, to znamená, že pošle ich jednotlivým obciam a tí potom budú musieť s tým mestom, ktoré bude zriaďovať ten domov sociálnych služieb, kontrahovať, teda že zaplatia za to, alebo či to vláda bude napočítavať podľa klientov a bude to rovno posielať tým mestám, kde tie zariadenia sú a podľa toho.
To je, samozrejme, to je téma, ktorá je aj pomerne odborne zložitá, politicky citlivá, ale je hlavne teda v kompetencii vlády cez to nariadenie. Takže preto sme ju tu neriešili, len chcel som na ňu upozorniť, lebo samozrejme, je to veľmi vážna vec. Toľko k tej druhej otázke, že či je potrebné okrem zmeny zákona ešte niečo.
Nad rámec toho, ten zákon už obsahuje najmä technické zmeny, ktoré hovoria o tom, ako tečú údaje, kto komu musí čo nahlásiť, dokedy, štatistickému úradu, ministerstvu financií, ako sa vyrovnávajú preplatky, odkedy to spúšťa sa. Povedzme v januári 2018 by sa to dialo prvýkrát, ale to už sú naozaj asi veci, ktoré nemusíme nejakým spôsobom podrobnejšie rozoberať. Myslím si, že pre účely tohto úvodu a technického vysvetlenia tej úpravy je to dostatočné.
Dovoľte mi ešte na záver - a už skončím tento tretí bod tejto zlúčenej rozpravy - uviesť, že teraz, samozrejme, bude nasledovať ešte tretí spravodajca, potom sa otvorí rozprava a vzhľadom na to, že bude, zostáva asi 20 minút do siedmej a ja mám pripravený taký pomerne rozsiahlejší prejav k tomu, že prečo, lebo zatiaľ som vysvetlil najmä technicky, čo v tých zákonoch je. Tak ak dovolíte, ja využijem teda to, že ako navrhovateľ mám pomerne flexibilné možnosti prihlasovania sa do rozpravy a nevstúpim do nej ihneď. Myslím, že som aj tak navyše hovoril pomerne dlho teraz a aby som, poviem úprimne, nemusel ten prejav prerušovať niekedy v jeho tretine a potom sa k nemu zajtra vracať navyše po prerušení ďalšími dvomi bodmi, čo by asi stratil aj logickú niť a náväznosť. Takže ja si tento taký dlhší, systematicky asi odložím. Samozrejme, ak nikto sa neprihlási v rozprave, tak ho začnem, nie je to problém, ale pokiaľ budú iní kolegovia písomne prihlásení, tak to budem rešpektovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

8.2.2017 18:15 - 18:20 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Takže, ďakujem pekne, áno, je to návrh zákona o zrušení vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom tohto zákona je legislatívna realizácia hlavných častí toho návrhu. To znamená, že už zrušili by sa jednotlivé vyššie územné celky, ten zákon je štruktúrovaný tak, že najprv konkrétne hovorí o tom, že každý z tých vyšších územných celkov sa zruší, aby to teda bolo aj legislatívne uvedené. Zároveň potom následne ten zákon uvádza, že na obce prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na niektorých úsekoch. Konkrétne uvádza, že je to na úseku sociálnej pomoci, školstva, divadelnej činnosti, múzeí a galérií, osvetovej činnosti a knižníc a naopak uvádza, že na okresné úrady v sídlach krajov prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku dráh, cestnej dopravy, územného plánovania, regionálneho rozvoja a športu.
To sú také tie hlavné, ale zákon rieši, samozrejme musí riešiť všetky kompetencie vyšších územných celkov, takže uvádza aj také tie, nechcem povedať, že menej dôležité, lebo sú veľmi dôležité, ale také partikulárnejšie. Napríklad uvádza, že pôsobnosť VÚC na úseku humánnej farmácie prechádza na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, uvádza, že pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku pozemných komunikácií prechádzajú na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, uvádza, že pôsobnosť vyšších územných celkov na úseku zdravotníctva prechádza na ministerstvo zdravotníctva, avšak ten zákon uvádza, že po dohode s obcou môže na obec prejsť doterajšia zriaďovateľská pôsobnosť vyššieho územného celku k nemocnici s poliklinikou druhého typu. To znamená, že základný je presunúť to na štát, ale s možnosťou ponechať to mestám a obciam, v ktorých má sídlo táto nemocnica. Samozrejme ten zákon nie je, nerieši všetky otázky, preto je tak koniec koncov ďalších 26 zákonov popri týchto dvoch, ale ustanovuje tie všeobecné pravidlá.
Zároveň musí, samozrejme, riešiť aj prechod majetku. Takže rieši prechod majetku vyšších územných celkov, hovorí, že ak má niečo vyšší územný celok dnes v správe, tak ten majetok prechádza, samozrejme, a tá právnická osoba prechádza v princípe podľa toho, aký, ako prechádza ten úsek kompetencie. To znamená, ak napríklad kompetencie v oblasti školstva prechádzajú na obce, tak aj majetok v tej kompetencii prechádza na príslušnú obec, ale určuje aj, samozrejme, že z tohto môžu byť výnimky a k tým sa ešte neskôr v rozprave dostaneme, nebudem nimi zdržovať.
Do vlastníctva obce a štátu podľa tých kompetencií prechádzajú, samozrejme, aj také veci, ako sú stavby vrátane rozostavaných stavieb a ďalšie, ďalšie veci slúžiace na plnenie úloh a tak isto aj samozrejme pozemky, pohľadávky a iné majetkové práva.
Zákon aby bol precízny a legislatívne dotiahnutý, tak rieši aj ten proces preberania majetkových vzťahov. Hovorí o tom, že sa musí spísať písomný protokol, to je v línii toho, ako aj v minulosti pri decentralizácii alebo iných zmenách sa táto vec realizovala. To znamená, že musí sa, preto aj ten zákon, ako sa neskôr ukáže, je účinný k 1. 1., respektíve k 31. 12., aby tam bolo možné uzavrieť jeden rozpočtový a účtovný rok a otvoriť už druhý.
Po novom ten protokol musí, samozrejme, riešiť majetky, práva, záväzky, účtovnú hodnotu, údaje z katastra tak, aby naozaj bolo jasné, čo presne prechádza na koho, keďže by šlo pomerne o rozsiahly prenos. Zároveň ten zákon obsahuje aj všeobecnú klauzulu, podľa ktorej ak nie je určené, na koho prechádza nejaký konkrétny majetok, tak ten prechádza na štát. To znamená, nazvime to, že zvyškové aj práva, ale aj povinnosti, záväzky prechádzajú na štát. Tu musím len povedať, že tak isto na štát prechádza aj dlh dnešných vyšších územných celkov, ktorý je pomerne rozsiahly, k tomu sa asi ešte vrátime v rozprave, myslím že je to okolo 360 mil. eur, ak to hovorím z hlavy, plus-mínus a my potom, ako sa ukáže v neskoršej rozprave, toto zohľadňujeme v tých finančných návrhoch. To znamená, že neprechádza tento dlh na obce, ale prechádza na štát. Samozrejme majetok je len jedna zo súčastí, povedal by som, toho, čo tu riešime. Tak isto veľmi dôležité sú pracovnoprávne vzťahy a tie prechádzajú v prípade právnických osôb, ktoré sú dnes v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, na ten príslušný orgán verejnej moci, na ktorý prechádzajú aj kompetencie. Samozrejme nie je, sú potom súčasti, ktoré sa rušia úplne. To sa týka najmä, najmä zamestnancov samotného úradu župy a tieto potom aj budú príslušne ukončené, ak teda neprejdú na pôsobnosť štátu.
To je z pohľadu vysvetlenia takého stručného úvodu, čo je v tom zákone, skoro všetko. Na záver mi ešte len dovoľte uviesť, že tento, samozrejme, zákon ešte popri tom musí riešiť aj zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov, zákon 406/2001 o prechode pôsobností, ako aj zákon 446/2001 o majetku vyšších územných celkov, lebo tieto, samozrejme, všetky strácajú svoj vecný zmysel.
Takže toľko, toľko na úvod k tomuto konkrétnemu zákonu a jeho obsahu a opäť mi dovoľte odovzdať slovo spravodajcovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 18:08 - 18:13 hod.

Miroslav Beblavý Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže toto štartuje takú pomerne dlhšiu sériu zákonov k tej istej téme, teda návrhu zrušenia vyšších územných celkov, dovoľte mi možno na úvod zopár technických poznámok. Po konzultácii teda s predsedajúcim, hoci je zlúčená rozprava k niekoľkým bodom v tejto chvíli, je potrebné aj správne z hľadiska rokovacieho poriadku uviesť každý ten zákon separátne a potom aj k nemu by mal spravodajca podať spravodajskú správu separátne, jednak aj z hľadiska rokovacieho poriadku, aby nevznikol chaos.
Preto mi dovoľte len vás informovať, že ten postup bude taký, že ako zástupca, navrhovateľ, teda spolu s kolegyňou Macháčkovou sme navrhovatelia, ja vždy uvediem stručne každý z tých zákonov, dostane slovo spravodajca k tomu zákonu a keď teda budú všetky štyri otvorené, tak potom bude tá skutočná rozprava k tomu, lebo keby som teraz ako keby chcel to spájať napríklad z hľadiska navrhovateľa, tak by vznikol dosť veľký chaos, technický. Takže to len na vysvetlenie.
Zároveň (rečník si odkašľal), pardon, zároveň mi dovoľte uviesť, že tých zákonov je 28, ale ako sme sa spoločne dohodli na začiatku schôdze, sú spojené do siedmich balíkov podľa, by som povedal, vecnej, vecnej príslušnosti tak, aby sme zároveň mali možnosť diskutovať o jednotlivých témach a zároveň to teda netrvalo nejako neprimerane dlho, ale aby sa tá debata nerozbiehala viac, než je nevyhnutné.
V tejto chvíli máme spojenú rozpravu teda k štyrom bodom. Je to zmena ústavy, je to zákon, ktorým sa rušia samotné územné celky, je to zákon o rozpočtovom určení výnosu dane a, pardon, to sú tie tri, nie štyri, pomýlil som sa, toto sú tie prvé tri. Takže k nim ideme ako prví do rozpravy a dovoľte mi teda začať s tým, že by som stručne uviedol prvú zmenu, ktorou je návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Obsahom tohto návrhu zákona je zmena Ústavy Slovenskej republiky. Tá zmena je pomerne stručná a spočíva v tom, že zo znenia ústavy sa vypúšťajú všetky odkazy na vyššie územné celky, ktoré v nej sú. Dovoľte mi zdôrazniť, že nie všetky tie zmeny sú nevyhnutné na to, aby sa zrušili vyššie územné celky. Dovoľte, aby som vám uviedol príklad. V Ústave Slovenskej republiky stále je Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý už neexistuje. Fond národného majetku Slovenskej republiky bol zrušený obyčajným zákonom ešte teda za druhej Ficovej vlády. Nahradila ho dcérska spoločnosť ministerstva hospodárstva MH manažment napriek tomu, že v Ústave zostali určité odkazy na Fond národného majetku, sú tam dodnes. Tie však nie sú v podobe konštituovania Fondu národného majetku, tie nehovoria o tom, že sa zriaďuje fond, ale sú len v odkazoch napríklad v tom, že Najvyšší kontrolný úrad môže kontrolovať hospodárenie Fondu národného majetku. To znamená, že keď taký fond zanikol, nie je to v rozpore s textom ústavy, ktorá len predpokladá, že ak by taký fond existoval, tak by mal byť kontrolovateľný.
My keďže sme však chceli, samozrejme, chceli tú vec urobiť technicky aj legislatívne čo najčistejšie, najpresnejšie, tak my sme z návrhu ústavy, v tomto zákone vypúšťame nielen teda samotný fakt, že existujú vyššie územné celky, ktorý sa tam ustanovuje popri obciach ako druhom type územnej samosprávy, ale vypúšťame aj všetky odkazy na vyššie územné celky v texte ústavy. Tým pádom, ak by tento návrh bol schválený, tak by vlastne z ústavy vyššie územné celky zmizli v akejkoľvek podobe.
Toľko teda tu už sľúbený stručný úvod a potom k samotnej vecnej podstate sa dostaneme neskôr, keď všetky tri zákony prebehnú aj tým základným spravodajským procesom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis