Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2018 o 19:31 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 9:12 - 9:13 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ja len takú malú poznámku. Ako myslím si, že dá sa povedať, je prepojenie fiskálnej pokladni a online systémom na serveri finančnej správy, určite je pozitívnym krokom a je dobrým krokom a je krokom vpred. Faktom je, že je nutné, aby sa zabezpečila bezpečnosť tohto celého systému. A, bohužiaľ, v tomto zákone chýbajú, možno to naznačil aj pán Heger vo svojom vystúpení, možno naznačil aj pán Jurzyca, asi bude dobré v druhom čítaní možno niektoré veci dopracovať, pokiaľ sa týka bezpečnosti prenosu dát, aby tieto výnosy alebo predpokladané výnosy, ktoré sa očakávajú z týchto fiskálnych pokladní, boli také, aké sú plánované, vyše 100 mil., v opačnom prípade bude veľký priestor na špekuláciu v oblasti, oblasti zadávania dát v rámci online systémov medzi fiskálnou pokladňou a servrami finančnej správy. Nechcem dlho rozprávať o úložiskách a o dátových úložiskách, o ich zabezpečení, certifikácii, plombovaní a tak ďalej. A myslím, že to bude asi priestor na to druhé čítanie a možno aj na pozmeňujúce návrhy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2018 19:53 - 19:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku bol, bol som poverený výborom ako spravodajca k návrhu zákonu, uvedeným pod tlačou 1160. A predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Ďakujem pekne.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:44 - 19:46 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nedá mi to, aj keď nasledovný zákon je náš. V každom prípade by som chcel upozorniť pána predkladateľa tohto návrhu, je to, že neuvedomujeme si jednu závažnú vec. My už tri roky sme dali odvodové prázdniny pre športovcov, predlžujeme to o ďalšie tri roky. To znamená 95 %, možno 98 % týchto športovcov neplatí žiadne odvody. Čiže v priebehu týchto 6 rokov nemá žiadny nárok na dôchodok, nemá žiadny nárok na nemocenskú a tak ďalej, ďalšie konzekvencie, ktoré sú sociálneho charakteru. Ja tým nechcem horekovať o tom, že tým športovcom treba vytvoriť podmienky také, ktoré nie sú adekvátne. Ja len tvrdím jednu vec, ak chce pomôcť a transparentne štát tomuto športu, tak mu treba jasne najprv urobiť poriadok v odmeňovaní tohto športu.
Jednoducho neevidencia ľudí na Sociálnej poisťovni, neplatenie odvodov dáva základ na to, že je tu obrovský neporiadok. A ak chceme zaviesť poriadok a prvým predpokladom toho zavedenia poriadku bolo to, že vytvoril štatút profesionálneho zamestnanca. Ak tomu profesionálnemu zamestnancovi dáme inštitút, že bude platiť odvody za seba tak ako každý iný občan Slovenskej republiky. A to, čo má dnes, práve preto krachujúce kluby majú problém na to, aby zaplatili odvody, vytvorme inštitút na to, aby toto mohol nejakým spôsobom zabezpečiť štát, či to bude zamestnanec štátu alebo inou formou.
Ja znovu opakujem, pán poslanec, ak platí športovec dnes možno len zdravotnej poisťovni vo výške 20 eur a dnes bude a bude do budúcnosti platiť možno tých viac ako 13 %, je to podstatne viac ako dnes, keď má štát zaplatiť sociálne odvody, ktoré bude čerpať niekedy o 30 rokov, keď ide na dôchodok. Ja si myslím, že stále na tom štát viac zarobí. Už nehovoriac o tom, že už dnes platí dane zo mzdy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:31 - 19:33 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán Mihál, ja stotožňujem sa s tým, že objem peňazí, ktorý by bol potrebný na to, aby sa zabezpečil pre to, aby sa takýmto spôsobom vyriešil, povedzme teda to sociálne poistenie pre športovcov. Dám vám len do povedomia, povedomia jeden vážny fakt. Dnes asi 95 % tých športovcov neplatí sociálne odvody. Teda berme na to, že ak by teda športovec by musel za seba zaplatiť ten sociálny odvod, boli by to nové peniaze, ktoré by boli, ktoré dnes v systéme nie sú a ktoré by vliali sa do systému sociálneho a zdravotného poistenia, hlavne do systému sociálneho poistenia. Čiže dnes odhadujem, že nie práve, by som povedal, bol by výpadok niekde na úrovni 2 a pol milióna až 3 milióny eur, ale naopak, myslím si, že práve tým, že by športovec platil za seba odvody vo výške 13,6 %, boli by to takzvané nové peniaze alebo fresh money na to, že jednoducho tie, ktoré dnes v Sociálnej poisťovni nie sú. A ja dokonca odhadujem pozitívny dopad vôbec takejto prípadnej novely na to, aby teda v tom rozpočte boli možno v tej Sociálnej poisťovni, nie možno, ale určite by bolo, bolo ešte prebytok z tejto transakcie.
Už nehovoriac o tom, že podstatná časť výdavkov v sociálnej oblasti alebo v sociálnom poistení je až odložená splatnosť niekde o 30, 40 rokov, keď ten daný človek ide do dôchodku. Nechcel som dlho vystupovať, ale myslím si, že asi stojí za reč hľadať riešenie pre to, aby nie možno reklamami by sme posúvali teda ten šport dopredu, rôznymi "Zober loptu, nie drogy", ale práve možno konkrétnymi činmi, a tak by sa urobil aj jednoznačne poriadok v systéme odmeňovania športovcov v rámci jednotlivých klubov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 10:25 - 10:27 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne a vážení kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku, o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhovaného reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Výbor Národnej rady sociálnej, Slovenskej republiky pre sociálne veci súhlasil s návrhom na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady.
1. Výbor navrhuje odvolať Branislava Masára, zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, z Dozornej rady Sociálnej poisťovne;
2. zvoliť Ota Nevického za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začne plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ďalej odporúča vykonať voľbu verejným hlasovaním použitím technického zariadenia podľa ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor ma zároveň poveril, aby som informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďakujem pekne za pozornosť.
Poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.6.2018 16:49 - 16:54 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len jednu poznámku. Myslím si, že možno načrtnutie pána Hegera bolo o tom, že možno tá metodika, ktorú má Sociálna poisťovňa, ale už historicky dlho, možno by bolo aj stálo za reč sa možno na ňu pozrieť, lebo plnenie, lebo výber nad 100 % nemá ratio veľké, lebo dá sa len do 100 % vybrať ako poistné a malo by sa tam fakt rozdeliť to, čo je výber z minulých rokov. Teda to, čo teda prišlo z vymáhania alebo z nejakého, by som povedal, riešenia vecí, ktoré majú súvis s predchádzajúcimi rokmi, a jasné by bolo, že aký je v danom roku výber. Ale myslím si, že aj opatrenia, ktoré sa dejú v Sociálnej poisťovni, budú smerovať k stabilnejšiemu výberu a možno aj ten zákon trocha pomáha na to, aby teda mala Sociálna poisťovňa dostatočné páky na vymáhanie hlavne v období, keď teda tá nezamestnanosť je relatívne veľmi nízka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 16:22 - 16:24 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výboru.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 18. mája 2018 pod číslom 1033 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci.
Návrh bol po prerokovaní vo výboroch, bolo odporúčanie výbormi Národnej rady schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s tým, že celková tvorba fondov a výdavky boli: tvorba fondov 8 mil. 276-tisíc 552-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "8 mld. 276 mil. 552-tisíc eur") a výdavky 7 mil. 710-tisíc 844-tisíc eur (pozn. red.: správne malo byť "7 mld. 710 mil. 844-tisíc eur") a bilančný rozdiel 565 708 000 eur.
Gestorský výbor určil mňa, Jozefa Buriana, aby predložil spoločnú správu výborov a o výsledku prerokovania návrhu účtovnej závierky za rok 2017. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania bola uznesením výboru č., teda uznesením výboru z 11. júna schválená. V prílohe tohto je aj uznesenie Národnej rady, o ktorom budeme následne hlasovať.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 16:16 - 16:17 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek odchodu do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.
Predseda Národnej rady túto petíciu pridelil, podanú na Národnej rade Slovenskej republiky, pridelil výboru pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval petíciu za účasti petičného výboru na svojej 33 schôdzi.
Výbor uznesením č. 100 z 13. marca 2018 vzal na vedomie uvedenú petíciu a zároveň odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky petíciu občanov Slovenskej republiky podané Národnej rade Slovenskej republiky zo dňa 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre realizáciu alebo pre možnosť realizácie a takéhoto, takej, takéhoto, takejto možnosti, aby vzala, vzala Národná rada na vedomie. Týmto uznesením zároveň poveril mňa a Jozefa Buriana, aby som informoval Národnú radu o prerokovaní tejto petície.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2018 15:56 - 15:58 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1023 zo 6. februára 2018 pridelila predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorským výborom výbor pre sociálne veci. Tieto výbory prerokovali predmetný návrh zákona a odporučili Národnej rade schváliť predmetný návrh.
Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tento zákon v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu hlasovať o bodoch 1 až 14 tejto spoločnej správy, tak už uviedol pán minister, so spoločným stanoviskom výboru schváliť. Spoločná správa bola prerokovaná na výbore pre sociálne veci a uznesením výboru určil mňa Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2018 18:50 - 18:51 hod.

Jozef Burian Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, keďže som bol určený ako spravodajcom tohto zákona, predložil informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady by mali prerokovať následne výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a sociálne veci. A gestorský výbor navrhujeme výbor pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, otvorte, poprosím vás, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis