Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.6.2019 o 13:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 24.6.2019 15:03 - 15:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právne stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2019. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 13:59 - 13:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Budem veľmi stručný, hoci to, o čom chcem hovoriť, je práve opačné. To, že teraz tu rokujeme o novele ústavného zákona, je dôsledok toho, že sa príliš rýchlo rokuje o návrhoch zákonov, konkrétne je to dôsledok toho, že sa v druhom čítaní schválili dva pozmeňujúce návrhy, ktoré boli odlišné a k tomu istému ustanoveniu, a v dôsledku toho v treťom čítaní, keďže to bolo schválené hneď, tak sa to stalo súčasťou zákona a musíme to teraz opravovať novelou ústavného zákona.
Ak by sa postupovalo podľa rokovacieho poriadku, neskracovali sa lehoty, tak by tretie čítanie bolo až na druhý deň, legislatívny odbor by ešte v ten istý deň upozornil, že je tam chyba, a v treťom čítaní by sa to opravilo, nemuseli by sme tu teraz o tom rokovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.6.2019 13:56 - 13:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Národná rada pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila ústavnoprávny výbor ako gestorský.
Prvé dva výbory odporučili návrh ústavného zákona schváliť, tretí neprijal uznesenie. Z uznesení vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a spoločná správa je k dispozícii.
Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 11:25 - 11:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Grausová, ja by som chcel reagovať na tú počiatočnú časť, úvodnú časť vášho vystúpenia. A keď ste hovorili, že ste sa chceli procedurálnym návrhom spýtať pani podpredsedníčky, či môžete faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Budaja reagovať na predkladateľa pána poslanca Hrnka, tak ja by som vám odpovedal: Nie, nemôžete. Podľa § 33 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanci majú právo v rozprave predniesť jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie ostatného rečníka. Ostatným rečníkom bol pán poslanec Budaj, čiže faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Budaja môžete reagovať iba na vystúpenie pána poslanca Budaja, nie na vystúpenie alebo na čokoľvek iné pána poslanca Hrnka.
A rád by som vám dal do pozornosti, že ani procedurálny návrh nie je tá správna forma, ako položiť otázku predsedajúcemu alebo predsedajúcej. Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ten sa však má týkať spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania Národnej rady s výnimkou hlasovania o veci samej. A podanie procedurálneho návrhu poslancom sa začína podaním návrhu k spôsobu prerokúvania veci, teda nie položením otázky. Na položenie otázky treba asi použiť iné formy alebo teda si aspoň prečítať zákon o rokovacom poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 11:14 - 11:16 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Budaj upozornil na to, že aj on alebo teda aj s kolegami z opozície prišiel opakovane s podobným návrhom, ktorý teda obsahoval aj riešenie toho problému nadmerných výsluhových dôchodkov eštebákov, ktorí bojovali s vnútorným nepriateľom. A teda ja som si tiež všimol, že keď povedal, že škoda, že ho vtedy koalícia nepodporila a teraz prichádza s vlastným návrhom, lebo však vtedy nebola volebná kampaň, tak pán poslanec Hrnko zdvihol obočie a veľmi škaredo sa na pána poslanca Budaja pozrel. A ja teda plne súhlasím s tým, že tá prax, keď koalícia neschváli opozičný návrh a potom príde s veľmi podobným návrhom, je neblahá, aj keď, samozrejme, že my vždycky hlasujeme potom za ten návrh, lebo však ide nám o vec, nejde nám o nejaké zviditeľnenie. Ale tu by som sa možno trochu aj pána poslanca Hrnka zastal, lebo naozaj si nemyslím, že toto je vec, z ktorej sa dá vytĺkať nejaké veľké množstvo voličských hlasov, len, áno, nejakí ľudia, sa ich to dotkne a môžu byť potom vďační a radi, nejakí ľudia môžu oceniť, že sa urobí zadosť historickej spravodlivosti, ale naozaj by som nevidel ani ako prvý, ani ako najdôležitejší, ani ako nijako podstatný motív toho, že pán Hrnko s kolegami predložili tento návrh, snahu vytĺkať z toho nejaké politické body.
No a pokiaľ ide o tú druhú vec, ja som hlasoval aj za ten návrh pána poslanca Budaja, ktorý to spájal s výsluhovými dôchodkami, ale v tomto ohľade by sme mali byť pragmatickí, keď sa nedajú riešiť obe veci naraz, tak pokúsme sa urobiť aspoň jednu z tých dvoch dobrých vecí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 11:01 - 11:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, my s pánom poslancom Hrnkom obvykle máme na veci dosť rozdielne názory a neraz vstupujeme aj do vzájomných polemík a stretov, ale musím povedať, že táto téma je vec, ktorá nás spája. A teda vystúpil som najmä preto, aby som podporil návrh zákona, s ktorým prichádza, pretože považujem za dôležité, aby sme si takto, nie síce zásadne, je to, je to vo vzťahu k tomu, čo politickí väzni a ich rodiny museli zažiť počas komunistického režimu, naozaj iba symbolické odškodnenie, ale je to dôležité, aby sme nezabúdali. Aby sme nezabúdali, ako pán poslanec Hrnko povedal na úvod svojho vystúpenia, tento rok si pripomenieme 30 rokov od konca komunistického režimu. Mnohí z tých ľudí, ktorí sa aktívne postavili komunistickému režimu alebo boli prenasledovaní komunistickým režimom a trpeli v dôsledku toho, akým spôsobom komunistický režim postupoval voči svojim kritikom aj voči ich rodinám, tak mnohí z tých ľudí už dnes nie sú medzi nami, mnohí, mnohí z nich sú, sú, patria už do starších vekových kategórií a postupne odchádzajú. Tak ak takýto krok má prísť, tak je najvyšší čas.
Aj viacerí kolegovia z opozície sa nie raz pokúsili otvoriť túto tému a prísť s podobným návrhom. Spájali túto tému aj s témou výsluhových dôchodkov pre eštebákov, ktoré sú takým zaujímavým kontrapunktom k tomu, akým spôsobom sa spoločnosť stavia k obetiam komunistického režimu a k tým, ktorí sa podieľali na páchaní zločinov komunistického režimu a ktorí sú dnes práve v dôsledku tých výsluhových dôchodkov často zabezpečení výrazne nadštandardne, kým tie obete sú v dôsledku toho, že boli perzekvované a boli znevýhodňované, naopak, na tom horšie ako priemer. Preto, tak ako v prvom čítaní, ten návrh, s ktorým prichádza s kolegami pán poslanec Hrnko, podporím a podporím aj to navrhované zvýšenie v rámci spoločnej správy zo štyroch na päť eur. Je to naozaj to minimum, čo môžeme pre obete komunistického režimu spraviť. A vyzývam aj vás, aby ste ten návrh podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 10:48 - 10:49 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, uviedli ste pozmeňujúci návrh k vlastnému návrhu zákona. Mne sa ten pozmeňujúci návrh zdá logický, že teda že sa nebude vzťahovať to oslobodenie na urýchlené vydávanie dokladov a logické sa mi zdá aj ten spôsob, akým ste to, ste to uviedli. Teda najprv ste ho prečítali, potom ste ho odôvodnili a potom ste nás požiadali o jeho podporu. Len, žiaľ, nie všetky veci, ktoré sú logické, sú v súlade s rokovacím poriadkom. Takže ja by som len apeloval, aby sme, tak neviem, či to stihneme už v tomto období, ale čo najskôr zmenili rokovací poriadok, lebo podľa súčasného znenia rokovacieho poriadku ste práve porušili zákon o rokovacom poriadku, hoci váš postup bol úplne korektný, v súlade so zdravým rozumom. Prečítali ste svoj pozmeňujúci návrh, odôvodnili ste ho, povedali ste k nemu pár slov a požiadali ste nás, aby, aby sme ho podporili. A myslím si, že veci, ktoré sú v súlade so zdravým rozumom, by nemali byť v rozpore so zákonom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 16:15 - 16:17 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Kolega Baránik, ja by som chcel podporiť, na rozdiel od predrečníčky, úplne ten tvoj návrh pozmeňujúci. Myslím si, že rieši veľmi vážny problém, ktorý má za následok alebo prispieva k tomu, ako je vnímaná nielen osoba Štefana Harabina, ale celé slovenské súdnictvo.
Ja tiež nie som priaznivcom zákona o štátnom občianstve, ktorý znamená automatické strácanie občianstva pre tých, ktorí získajú, získajú občianstvo iného štátu. Aj som ten zákon kritizoval, aj som bol medzi iniciátormi opakovaných pokusov o jeho novelizáciu. Lebo si myslím, že tak ako je to napísané, je to v rozpore s ústavou. Ale teda vidím dosť dramatický rozdiel medzi tým, keď niekto získa občianstvo, občianstvo iného štátu, čo samé osebe nie je žiadna závadná činnosť, a medzi tým, keď sa sudca politicky angažuje. Tak ak je problém, žeby, žeby sudca bol členom politickej strany, no tak mal by byť problém aj v tom, že sudca kandiduje do zákonodarného zboru alebo sudca kandiduje do Európskeho parlamentu. Ten výpočet volieb, ktorých by sa to malo a mohlo týkať, by mohol byť ešte širší. Je to reakcia na aktuálny problém a ja teda len dúfam, že by mohla nájsť podporu aj širšiu ako len v opozi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 15:33 - 15:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, nemôžem než súhlasiť. Naozaj je to strašná hanba, je to strašná hanba nás všetkých, lebo aj my, čo sa snažíme, aby bol zvolený potrebný počet kandidátov, aj my, čo k tomu pristupujeme zodpovedne, čo sa rozhodujeme podľa toho, čo o tých kandidátoch vieme, nie podľa toho, či je to náš človek alebo nie náš človek, aj my sme za to zodpovední. Aj my sme súčasťou parlamentu a aj na nás tá hanba ostáva. Je to hanba, ale dnes máme možnosť tú hanbu ukončiť a vrátiť sa k normálnemu fungovaniu. Máme možnosť dať to zo stola, zvoliť šiestich kandidátov. Nie je to nijako zložité, vybrať si zo šestnástich šiestich je veľmi jednoduchá voľba. Kto o tých ľuďoch niečo vie, niečo si o nich prečítal alebo, nebodaj, absolvoval niektoré z tých vypočúvaní, alebo si to pozrel, určite si tam šiestich vyberie. Nepredpokladám, že si všetci vyberieme rovnakých šiestich. Stačí, aby si parlamentná väčšina tých šiestich vybrala, aby si parlament konečne splnil svoju povinnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 15:15 - 15:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rokujeme o bode programu, ktorý nemal byť na programe tejto schôdze. Rokujeme o bode programu, ktorý by nebol na programe tejto schôdze, keby sa parlament, konkrétne parlamentná väčšina dokázala správať zodpovedne a splniť si povinnosť, ktorú parlamentu ukladá Ústava Slovenskej republiky.
Vo februári vypršalo funkčné obdobie deviatim z trinástich sudcov Ústavného súdu. V tej chvíli, najneskôr v tej chvíli mali byť zvolení osemnásti kandidáti na sudcov Ústavného súdu. Aby ešte pred tým, ako sa Ústavný súd stane nefunkčný, prezident republiky vymenoval deviatich ústavných sudcov a Ústavný súd ako dôležitý orgán ochrany ústavnosti mohol nerušene a bez prerušenia pokračovať ďalej. Parlament si túto úlohu nesplnil. Nesplnil si ju vo februári, keď sme o tom rokovali prvýkrát a keď vládna koalícia v dôsledku zmarených ambícií Roberta Fica stať sa predsedom Ústavného súdu zablokovala, zablokovala voľbu ústavných sudcov a nebol zvolený ani jeden, jediný kandidát. Len v dôsledku obštrukcie. Nie v dôsledku toho, že by parlamentnej väčšine nevyhovoval ani jeden zo štyridsiatich uchádzačov iba preto, že Robert Fico zistil, že sa nestane predsedom Ústavného súdu, že ho parlament nezvolí, že ho prezident nevymenuje, aj keby ho parlament zvolil, a že sa bude voliť verejne, lebo tak to odhlasoval parlament a tak to potvrdil ústavnoprávny výbor aj hlasmi poslancov za dve menšie koaličné strany, Slovenskú národnú stranu a MOST – HÍD.
Ale parlament si svoju povinnosť zvoliť osemnástich kandidátov na ústavných sudcov nesplnil doteraz. Doteraz sme v troch dvojkolových voľbách zvolili iba dvanástich z potrebných osemnástich kandidátov. Myslel som, že dnešný deň bude pokojný. Myslel som, že dnes o pätnástej začneme rokovať o bode voľba kandidátov na ústavných sudcov, že si povieme, ako je dôležité, aby bol Ústavný súd obsadený, alebo možno ani, ani to nie. Len jednoducho budeme hlasovať a zvolíme chýbajúcich šiestich kandidátov, lebo dvanástich sme už zvolili. Ale opäť vstúpil do hry Robert Fico a teraz už neviem z akého dôvodu, lebo vtedy som tomu ešte rozumel. Keď si človek nahovorí, že sa stane predsedom Ústavného súdu a potom zistí, že nie, tak to zamrzí. Tak, tak zablokujeme parlament, nezvolíme nikoho zo štyridsiatich kandidátov, ktorí si dali tú námahu, že prihlásili sa ako uchádzači, vystúpili pred ústavnoprávnym výborom, podstúpili grilovanie médiami aj poslancami. Odpovedali na otázky, ktoré často neboli príjemné. A len tak šmahom ruky všetkých štyridsiatich parlamentná väčšina hodila cez palubu. Je to neospravedlniteľné, je to nezodpovedné, ale aspoň ľudsky sa tomu vzhľadom na okolnosti dá rozumieť.
Potom sme dvakrát volili normálne, aj keď sme nezvolili potrebný počet kandidátov. A dnes opäť prišla obštrukcia alebo pokus o obštrukciu a opäť je za tým Robert Fico. Robert Fico spochybnil, koľko kandidátov sa má voliť. Hoci doteraz to bolo jasné, doteraz bolo úplne jasné, že máme voliť toľko kandidátov, aby dokopy zvolených kandidátov bolo 18. Uvoľnilo sa deväť miest na Ústavnom súde, prezident alebo teraz prezidentka má vybrať z dvojnásobného počtu kandidátov a keď sa má obsadiť deväť miest, je potrebné zvoliť osemnástich kandidátov. Doteraz to nikto nespochybňoval. Pán prezident Kiska hovoril, že takto to má byť a že troch ústavných sudcov, ktorých vymenoval, vymenoval ako mimoriadne opatrenie, aby Ústavný súd neostal dlhodobo úplne nefunkčný, aby plénum malo aspoň minimálnu väčšinu a aspoň teoreticky mohlo rozhodovať, aby miesto jedného senátu mohli byť aspoň dva senáty, ale zároveň povedal, že tým to končí a že bude čakať, až kým si parlament splní svoju ústavou danú povinnosť zvoliť 18 kandidátov. Nikto nespochybňoval, že ten počet má byť osemnásť. Dokonca ani parlament nespochybňoval, že je potrebné zvoliť celkovo 18 kandidátov. A tak keď ôsmi boli zvolení, napriek tomu, že z tých ôsmich boli vymenovaní len traja a piati ostali kandidátmi, tak na minulej schôdzi sme volili desiatich, aby ich spolu bolo osemnásť, nie aby ich spolu bolo dvanásť, lebo treba vymenovať iba šesť. Aby ich spolu bolo osemnásť. A hlasovali aj poslanci SMER-u a nebol s tým problém.
Až tento týždeň prišiel Robert Fico s tým, že to problém je. Prišiel s konštruktom nejakých ústavných sťažností, znevýhodnenia niektorých kandidátov. A keď to už vyzeralo, že sú to len jeho reči, lebo ani jeho koaliční partneri ho v tom nepodržali, tak dnes bolo pár hodín pred tým, ako budeme hlasovať v štvrtej voľbe o nových ústavných sudcoch, bolo poslanecké grémium, kde sa tento problém riešil a kde nedošlo k dohode. A nedošlo k dohode preto, lebo Robert Fico s tým má problém. Nikto iný s tým nemá problém, pretože všetci ostatní vedia, že keď máte zvoliť osemnásť kandidátov a doteraz ste zvolili dvanásť, tak potrebujete zvoliť ešte šesť. Lebo tak to je, osemnásť mínus dvanásť je šesť.
Keďže nebola zhoda, tak pán predseda Národnej rady požiadal predsedu ústavnoprávneho výboru, aby ústavnoprávny výbor zaujal stanovisko k otázke, koľko kandidátov máme dnes voliť. Keby s tým bol naozaj problém, tak predpokladám, že by s tým niekto vystúpil na minulej schôdzi, lebo to bola identická situácia. Aj tam tie počty sedeli iba z hľadiska celkového, nie z hľadiska toho, koľko ešte sa má vymenovať a koľko je už zvolených. Alebo keď na to neskôr prišiel, no tak by s tou otázkou vyšiel na začiatku schôdze, nie v deň, keď sa má voliť.
Takže sme mali ústavnoprávny výbor, ktorý bol zvolaný štvrť hodinu pred tým, ako sa zišiel. Je to situácia, ktorá je veľmi neštandardná, a samozrejme, že sa stáva, že je potrebné náhle prerokovať nejaký bod programu, hlasujeme a predseda výboru oznámi, že o päť minút sa uskutoční výbor. Ale toto je predsa problém, o ktorom každý, kto ho za problém považuje, musel vedieť hodiny, dni, týždne dopredu.
Prečo teda táto otázka bola otvorená až dnes, pár hodín pred hlasovaním? Prečo bol výbor, ktorý má rozhodnúť o tom, čo odporúča predsedovi Národnej rady, koľko máme voliť kandidátov na ústavných sudcov, zvolaný v priebehu pätnástich minút? Toto je zodpovedný prístup k výkonu ústavných funkcií parlamentu, že v takom časovom strese máme rozhodovať? Ústavnoprávny výbor rozhodol a rozhodol siedmimi hlasmi k piatim, že 18 - 12 = 6. Teda že máme voliť šiestich kandidátov na ústavných sudcov.
Chcem sa poďakovať aj koaličným poslancom, ktorí hlasovali za to, že máme voliť šiestich, teda za to, čo doteraz nebolo sporné, ale napriek tomu musel k tomu ústavnoprávny výbor narýchlo zasadnúť a prijať stanovisko. A keď sme si toto vyjasnili, tak už len posledný krok nás delí od toho, aby sme si konečne na štvrtýkrát splnili svoju povinnosť a zvolili všetkých kandidátov, ktorých zvoliť v zmysle ústavy máme. Budeme voliť šiestich kandidátov a môžme zvoliť šiestich kandidátov, lebo v tej šestnástke určite je šesť ľudí, ktorí majú kvality na to byť ústavnými sudcami. Ja ich tam vidím aj viac ako šesť. Ale budeme voliť šiestich. A keď k tomu rovnako zodpovedne pristúpi aj parlamentná väčšina, nemusí byť druhé kolo štvrtej voľby. Keď sa spočítajú hlasy odovzdané zrejme v tajnej voľbe o 17. 00 hodine, môže, môžu skrutátori oznámiť, že boli zvolení šiesti kandidáti, parlament to už má za sebou, parlament si svoju povinnosť, síce neskoro, ale splnil, a pani prezidentka, verím tomu, že v priebehu týždňa dokáže z tých kandidátov, ktorí boli zvolení teraz, minule a predminule, dokáže vymenovať šesť ústavných sudcov a môže táto nekonečná sága konečne skončiť.
Ja apelujem na vás všetkých, aby sme sa správali zodpovedne, aby sme si uvedomili, že meškáme so splnením si svojej povinnosti, že je potrebné zvoliť šiestich kandidátov, lebo keď sa to nepodarí na tejto schôdzi, najbližšia schôdza bude v septembri, tak to znamená, že zase ďalšie týždne a mesiace budeme čakať, kým doplníme Ústavný súd, lebo pani prezidentka Čaputová rovnako ako pán prezident Kiska trvajú na tom, že budú menovať ústavných sudcov až po tom, keď bude navolený úplný počet kandidátov. A berme ohľad na Ústavný súd. Berme ohľad na to, že Ústavný súd nemôže normálne fungovať. Berme ohľad na ľudí, ktorí sa uchádzajú o posty ústavných sudcov, z ktorých viacerí tam boli už štvrtýkrát. Štvrtýkrát podali prihlášku, vyplnili všetky potrebné vyhlásenia a tlačivá, prišli na zasadnutie ústavnoprávneho výboru, počúvali otázky, ktorých už bolo teraz viditeľne menej. Lebo čo už sa budete pýtať niekoho, ktorého, koho ste už predtým dvakrát alebo trikrát vypočuli a spýtali ste sa na skoro všetko, čo ste sa spýtať chceli? Je to nedôstojné voči ľuďom, z ktorých niektorí zrejme zasadnú na Ústavnom súde a dvanásť rokov budú súčasťou jedného z najdôležitejších ústavných orgánov.
Padol návrh, aby sa volilo tajne. Ja budem tak ako predtým hlasovať za verejnú voľbu, pretože si myslím, že je zodpovednosťou poslancov ako volených zástupcov priznať, ako hlasovali nielen v tých vecných otázkach, keď hlasujeme o zákonoch, ale aj v personálnych otázkach. Medzi tým nie je zásadný rozdiel. Zásadný rozdiel je medzi tým, ako hlasujú voliči, tam má byť voľba tajná, a ako hlasujú poslanci, kde prevažuje ten záujem, aby sa zodpovedali svojim voličom. A majú hlasovať slobodne bez ohľadu na to, že sa bude vedieť, ako hlasovali. Ale predpokladám, že áno, matematika, odhlasujete si tajnú voľbu, tak vás prosím aspoň o to, aby ste tú tajnú voľbu využili na to, aby sme ako parlament zvolili chýbajúcich šiestich kandidátov. Prestaňme hrať politické hry. Rozhodnime dnes tak, aby o týždeň mohol byť Ústavný súd v kompletnom zložení a plne funkčný.
Ďakujem.
Skryt prepis