Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2019 o 16:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 16:14 - 16:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v zákone rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 16:03 - 16:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s lehotou na prerokovanie v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 15:41 - 15:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som ako spravodajca vystúpil k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť Ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 15:32 - 15:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som podľa rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako určený spravodajca.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národnej rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 16.5.2019 10:10 - 10:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, ďakujem za reakciu, však nie sme v spore, to je, to je jasné, len som sa odpichol od tvojho vystúpenia, že... (povedané so smiechom), aby si vedel, že som ťa aj počúval, keďže toto nie je téma, ktorá by zrejme zaujímala celý parlament (povedané so smiechom), a súhlasím s tým, že, že v minulosti častokrát dochádzalo aj k úplne absurdným situáciám, dokonca k situáciám, keď úrad alebo inštitúcia žiadala nejaké potvrdenie, ktoré vydala iná zložka tej istej inštitúcie, čiže, čiže na druhé poschodie ministerstva ste museli zaniesť nejaké potvrdenie, ktoré vám vydali na štvrtom poschodí ministerstva, obrazne povedané, alebo, alebo keď sa v Sociálnej poisťovni, živnostníci museli nahlasovať potvrdenie o daňovom, daňovom priznaní, teda doniesť potvrdenie z daňového úradu, ale okrem toho si to tá Sociálna poisťovňa, aby si to overila ešte, ešte vypýtala aj sama z daňového úradu, tak áno, aj takéto absurdnosti sme mali v systéme a teda ja sa teším z toho, že pomaly, postupne sa nám ich darí odbúravať, a dúfam, že, že časom dospejeme k tomu, že tieto absurdnosti z nášho systému úplne zmiznú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 9:59 - 10:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, využijem jednu, teraz neviem, či zo zriedkavých, nie úplne zo zriedkavých, ale povedzme jednu z príležitostí, aby som pochválil niečo, s čím prichádza, prichádza vláda, takže moje vystúpenie nebude, nebude kritické, pretože si myslím, že ten návrh, ktorým sa novelizuje zákon proti byrokracii, opäť trochu zlepší prostredie v ktorom budú žiť a pôsobiť slovenskí občania a fyzické a právnické osoby. Dá sa na to pozrieť aj tým kritickým okom, samozrejme, že, že tieto vec o ktorých sa hovorí už strašne dávno, a vynaložilo sa na to strašne veľa peňazí, mali byť funkčné už, už pred mnohými rokmi. Ale je dobré, že sa, že sa veci aspoň postupne zlepšujú. Slovo postupne je dôležité z môjho pohľadu, pretože keď sa samotný zákon proti byrokracii pripravoval a ešte tá jeho prvá verzia bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní na jeseň roku 2017, tak sme aj s kolegami z Občianskej konzervatívnej strany, z Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Združenia občanov miest a obcí Slovenska ďalších mimovládnych organizácií, niektorých komunálnych, niektorými komunálnymi poslancami a tak ďalej sme prišli s hromadnou pripomienkou, kde sme žiadali upraviť ten návrh ešte hovorím v tej pôvodnej podobe do, do takého, aby sa princíp jedenkrát a dosť, na ktorom je to založený, uplatňoval dôslednejšie.
Naša hromadná pripomienka mala štyri body. Ten prvý bod bol taký všeobecný, že aby pravid..., aby ten princíp jedenkrát a dosť mal, mal prednosť, a teda aby to bolo zakotvené priamo v Správnom poriadku. Ale tak to je viac-menej, viac-menej deklaratívne ustanovenie. A potom sme tam mali tri konkrétne body, tri konkrétne návrhy, samozrejme, že všetky boli zložité a systémové. Prvý z tých troch konkrétnych bol zrušenie povinnosti predkladať výpisy z verejných registrov aj pre mimovládne neziskové organizácie, nielen pre podnikateľské subjekty, druhý bol nevyžadovanie ďalších informácií, ktorými disponuje verejná správa, daňový úrad, Sociálna poisťovňa a ďalšie, a uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť aj pri povinnom oznamovaní zmien a údajov vo verejnej správe. Keďže sa nám podarilo zozbierať pod našu hromadnú pripomienku viac ako 600 podpisov, tak sa na úrade podpredsedu vlády vtedy ešte pána Pellegriniho uskutočnilo rozporové konanie, kde sme so zástupcami úradu rokovali o našej hromadnej pripomienke.
Výsledok bol taký, síce že ako by sme nedosiahli nič, lebo nič z tých našich pripomienok sa nezapracovalo do, do návrhu zákona, ktorý potom išiel druhýkrát do pripomienkového konania, takže, takže ako by sme nedosiahli nič, ale dostali sme prísľub, že práve tie veci, ktoré žiadame čiže aby, aby sa zrušila povinnosť predkladať výpisy z registrov, aby sa táto povinnosť nezrušila iba pre obchodné subjekty, ale aj pre mimovládne neziskové organizácie, a aby, aby sa zrušila povinnosť predkladať rôzne potvrdenia o daňových a odvodových nedoplatkoch, že toto sú práve kandidáti na druhé kolo, keď sa, keď sa bude, bude zákon o byrokracii meniť, a som rád, že sme k tomu dospeli už v priebehu tohto volebného obdobia, že máme teraz v parlamente návrh zákona, ktoré dva z tých troch bodov konkrétnych, ktoré sme, ktoré sme žiadali, ošetruje a dostane ich do zákona. Čiže možno drobný rozdiel oproti kolegovi Hegerovi, ktorý sa na to pozrel cez, cez početnosť tých žiadostí a porovnal to s rodnými listami, z môjho pohľadu je veľmi dobre, že, že sa tam rieši práve teraz výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií, čo je, samozrejme, možné aj vďaka tomu, že sa v tom urobilo trochu, trochu poriadok a máme ten register zjednotený.
V podstate poslednou vecou, ktorú, ktorú sme žiadali a ktorá ešte nie je doriešená a ktorá je, je v podstate aj podobná s tým, čo hovoril pred chvíľou kolega Eduard Heger, je uplatňovanie toho princípu jedenkrát a dosť nielen pri predkladaní povolení, ale aj pri povinnom oznamovaní zmien údajov verejnej správe, lebo základná poloha princípu jedenkrát a dosť je také, že keď, taká, že keď, keď úrad verejnej správy disponuje nejakou informáciou, a ja ako občan alebo firma, alebo organizácia chcem niečo od úradu, no tak úrad by nemal odo mňa žiadať nejaké potvrdenie, ktoré si ten úrad sám môže vypýtať od iného úradu. Toto sa zdá, sa darí napĺňať stále viac a viac, a aj keď ešte to nie je, nie je úplne, úplne univerzálne.
Ale princíp jedenkrát a dosť má aj druhú polohu, takú, povedal by, som náročnejšiu, a síce keď ja ako občan alebo firma oznámim niečo, niečo orgánu verejnej správy, tak informačné systémy orgánov verejnej správy by mali byť do tej miery prepojené, aby som ja zmenu toho údaju nemusel oznamovať na 3-4, štyri rôzne, rôzne miesta. Poviem príklad, zmením trvalý pobyt, oznámim to, že som zmenil, zmenil trvalý pobyt, alebo teda stane sa to v registri, a zároveň som štatutárnym zástupcom občianskeho združenia, mám, mám firmu, kde som, kde som štatutárom, mám, mám živnosť, všade tam sa, tam sa registruje, registruje trvalý pobyt a informačné systémy verejnej správy by mali byť do tej miery, miery prepojené, aby, aby tieto dáta dokázali, dokázali byť zladené, a teda stačil by jeden oznam. Nebolo by to treba opakovať, opakovať na ix rôznych miestach, kde je ten konkrétny údaj, ktorý sa zmenil, zaregistrovali. Ja si uvedomujem, že to je náročnejšia úloha, že to, že to nejde, nejde napísať, že napíšeme to do zákona a bude to, že musí to byť ošetrené, ošetrené aj nejakými softwérmi, informačnými systémami, ale je to vec, ku ktorej by sme mali, mali smerovať, a teda nemali by sme sa uspokojiť iba s tým princípom jedenkrát a dosť v jeho úplne základnej, základnej forme, že úrady nebudú od nás žiadať informácie, ktoré si môžu vyžiadať, vyžiadať od iného, iného úradu.
Tak moja otázka by bola, že aké sú, akú sú vyhliadky podľa vášho názoru, aby sa ten princíp jedenkrát a dosť začal uplatňovať aj vo vzťahu k informáciám, ktoré občania, firmy, organizácie hlásia verejnej správe, aby, aby nemali tú povinnosť opakovane.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 17:55 - 17:56 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v zákone o rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhovaným gestorským výborom odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 17:43 - 17:45 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 17:37 - 17:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, tá idea je nepochybne správna, je toto jeden z vážnych problémov podnikateľského prostredia, pre mnohé podnikateľské subjekty dokonca vážnejším ako výška daňového alebo odvodového zaťaženia alebo tie konkrétne regulácie, ktoré sú obsiahnuté v zákonoch, nestabilita podnikateľského prostredia, samozrejme. Ale, ale môže tam naozaj nastať problém, že tak ako je ten zákon naformulovaný, nepozná nejaké výnimky a naozaj môžu nastať výnimočné situácie. A nemyslím teraz výnimočné situácie typu, že ideme schváliť niečo dobré, teda malo by to nadobudnúť účinnosť čím skôr, lebo to každý si myslí, že jeho návrh je ten dobrý, ktorý zlepšuje podnikateľské prostredie, pokiaľ sa týka podnikateľského prostredia. To by asi nemohol byť dostatočný argument, ale naozaj sa môže vyskytnúť nejaká naliehavá potreba, objaví sa nejaká diera v zákone, cez ktorú, cez ktorú vznikajú nejaké, nejaké škody alebo nejaký iný vážny problém, ktorý je potrebné, potrebné ošetriť, čiže pravdepodobne by v tom zákone mala byť aj nejaká možnosť, možnosť výnimiek. Neviem to zadefinovať teraz v rámci faktickej poznámky. Ale tak však môžme sa v druhom čítaní k tomu vrátiť, keď vyjdú tvoje predpoklady.
A potom ešte možno je problém aj v tej formulácii drobný, že je tam, že keď sú tam uvedené dôsledky na podnikateľské prostredie, tak môže nadobudnúť výlučne 1. januára. Tak jednak teoreticky stačí neuviesť to v doložke, že má dopady na podnikateľské prostredie. A po druhé, máme tu aj skúsenosť, ako sa nedodržiava rokovací poriadok alebo pravidlá, ktoré sú napríklad týmto záko... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 15:02 - 15:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Remišová, mal by som jednu otázku k tomu oznamovaniu alebo neoznamovaniu osobného záujmu, pretože práve toto ustanovenie aj v súčasnosti, keďže, keďže ukladá verejným funkcionárom oznámiť svoj osobný záujem pred tým, ako na rokovaní vystúpi, tak to je jedno z takých ustanovení, ktoré v tom zákone nie je úplne, úplne jasné. Lebo niekedy osobný záujem je úplne jasný a niekedy ten osobný záujem môže byť, môže byť taký veľmi, povedal by som, že všeobecný alebo, alebo je na zvážení, aká miera toho osobného záujmu má byť. Že keď je niekto lekár a prerokúva sa zákon, ktorý sa týka o zdravotníctve, či pred každým vystúpením a pred každým hlasovaním o takomto zákone má túto skutočnosť oznámiť, lebo sa upravujú podmienky pre fungovanie lekárov, rovnako ako akýkoľvek zákon, ktorý sa týka napríklad, teda akákoľvek novela zákona o obecnom zriadení, keď je niekto mestský poslanec, obecný poslanec, starosta, či pred každým, každým hlasovaním alebo pred každým vystúpením má oznamovať.
Čiže mám pocit, že aj teraz je to, je to také nie úplne vyjasnené, nie vždy sa to celkom dodržiava, napríklad vtedy, keď ide o všeobecne známu skutočnosť, že niekto je lekár alebo je komunálny poslanec a spomenie to, spomenie to vo svojom vystúpení. Takže neviem si celkom presne predstaviť, ako by to malo fungovať napríklad s tým nezapočítavaním, že kto by rozhodol, že je to osobný záujem, nie je to osobný záujem, má sa to započítať, nemá sa to započítať. Tam vidím nejaký technický problém, ale môžme v druhom čítaní pokračovať.
Skryt prepis