Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 11:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 11:37 - 11:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Zelník, ja by som vás chcel požiadať, aby ste trochu vážili slová. Naozaj by sme mali k sebe navzájom pristupovať s nejakým rešpektom a neurážať tu kolegyne poslankyne a kolegov poslancov a nedehonestovať ich.
Samozrejme, že pani poslankyňa Cigániková nemá také rozsiahle vedomosti a skúsenosti z oblasti zdravotníctva ako vy, ale ona sa tak ani netvári, ale to neznamená, že nemá právo vystupovať, prezentovať svoje názory, prezentovať pripomienky, najmä keď sú vecne, vecne zdôvodnené. A len, len teda naozaj ako zachovajme si, zachovajme si istú úroveň a nenechajme sa strhnúť do osobných atakov, lebo to nepatrí na pôdu Národnej rady. A druhá vec, kde som myslel, že zle počujem, je, keď ste tu obhajovali predkladanie pozmeňujúcich návrhov na poslednú chvíľu. A je to úplne jedno, či to dostaneme priamo na výbore, alebo to dostaneme večer pred, lebo nie každý má možnosť si naštudovať nejaký návrh večer pred. Toto nie je normálna a kvalitná legislatívna práca.
Normálna a kvalitná legislatívna práca je taká, že s návrhmi sú, sú poslanci oboznámení dostatočne vopred, lebo nie každý je univerzálny génius alebo majster sveta, aby pozrel a vedel, čo tam je. Áno, poslanci sú ľudia, ktorí si potrebujú veci naštudovať, ktorí potrebujú tie veci s niekým skonzultovať, ale to nie je ich nevýhoda, to je ich výhoda, to znamená, že si poctivo robia svoju poslaneckú prácu, a nie, že iba niekto nám tu doniesol nejaký pozmeňovák, tak zdvihneme ruku, lebo palec nám ukáže, že ako máme hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:39 - 12:41 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, k dobrému a kvalitnému zákonu sa žiadna hystéria nevytvára. No neviem, či to platí univerzálne, ale v zásade to, v zásade to asi platí a v tomto prípade by to platilo a ja môžem len za seba povedať, že ja som sa opakovane k tomu vyjadroval. Vyjadroval som sa úplne vecne, žiadnu hystériu som nevyvolával a sám som bol dokonca prekvapený tými búrlivými reakciami, ktoré sa objavili po tom, ako bol zákon definitívne, definitívne schválený. A áno, k dobrému a kvalitnému zákonu sa žiadna hystéria nevytvára a zrejme tá hystéria alebo tie reakcie, ktoré nazývajú predkladatelia hystériou, sú skutočným dôvodom, pre ktorý sa nielenže rokuje o tom zákone, to je v poriadku, že sa rokuje o tom zákone, ale že sa rokuje o zákone v skrátenom legislatívnom konaní. Nie to, že sú ohrozené základné ľudské práva, ale to, že tu máme o pár dní európske voľby a bude dobré z hľadiska MOST - HÍD, aby tento problém už bol vyriešený, zametený, zametený pod koberec a aby naňho všetci dovtedy zabudli.
Takže vecne tento zákon podporujem podobne ako ty, nehlasoval som za skrátené legislatívne konanie, lebo podľa môjho názoru nie sú naplnené tie dôvody, ktoré predpokladá zákon o rokovacom poriadku. Tie dôvody boli podľa môjho názoru skôr politické, politické zo strany predkladateľov, ale teraz sa bavíme už o samotnom obsahu toho návrhu a ten obsah je podľa môjho názoru v poriadku, takže aj ja zahlasujem podobne ako ty - za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:34 - 12:36 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie.
Pani poslankyňa Sárközy, opakovanie je matkou múdrosti. Súhlasím a zvlášť v súvislosti s týmto zákonom, lebo ja som to opakoval, aké dôsledky môže priniesť schválenie tejto novely. Opakovane som o tom hovoril na, teda v pléne v prvom čítaní, hovoril som o tom vo výbore, hovoril som o tom v druhom čítaní v pléne, predložil som pozmeňujúci návrh, čiže vychádzal som z toho, že niektoré veci je dobré zopakovať a ani to nestačilo, aby bolo slovíčko "iba" vypustené z toho zákona, keby sa to stalo, nemáme tu vôbec žiadny problém, nemusíme opraviť zákon, ktorý bol schválený pred hodinou a pol, nemusíme kvôli tomu robiť skrátené legislatívne konanie.
Pokiaľ ste toho názoru, že ide len o precizovanie a odstránenie výkladových problémov, tak dobre, tak ak to je ten dôvod, tak potom, ale to nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, lebo zákon o rokovacom poriadku presne definuje, kedy možno skrátiť legislatívne konanie, čiže buď precizujeme a odstraňujeme výkladové problémy, alebo sú ohrozené základové práva. Ja rešpektujem práva národnostných menšín a celý svoj život sa snažím ich obhajovať, takže mne v tomto smere ťažko niečo vyčítať.
Pán poslanec Bastrnák, no samozrejme, že mýliť sa je ľudské, môžu existovať rôzne názory, ale opakujem, doteraz nikto nevysvetlil, prečo tam bolo doplnené to slovo "iba" a aké to má dôsledky. A tá zmienka, že sa to využilo na hystériu, no tak to možno bol ten skutočný dôvod, nie ohrozenie základných ľudských práv, ale snaha mať to už... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2019 12:21 - 12:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, kolegyňa a, kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som stručne vystúpil k problematike štátnych symbolov a hrania hymny, ku ktorej sme tu mali pomerne rozsiahlu diskusiu aj včera pri prelamovaní prezidentského veta.
Sme v skrátenom legislatívnom konaní, čo znamená, že základné ľudské práva sú ohrozené, museli sme pristúpiť k tomuto mimoriadnemu prostriedku a obídeniu alebo teda nájdeniu výnimky z riadneho prerokovania návrhu zákona v štandardnom konaní, čo je teda trochu v rozpore s tým upokojujúcim tónom, keď sa hovorí, a teda aj pán predkladateľ to spomenul, že vlastne nie je žiadny problém, aj ministerstvo vnútra to, to potvrdilo. No tak keď nie je žiadny problém a potrebujeme niečo len doprecizovať alebo, alebo precíznejšie formulovať, tak zrejme nie je potrebné skrátené legislatívne konanie, lebo základné ľudské práva ohrozené nie sú a ja ešte stále, stále sa v tom nevyznám, teda že či sú alebo nie sú, lebo z návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie vyplýva, vyplýva, že... Pán minister, nevykrikujte, prosím vás.
A ak tu niekto hrá maďarskou kartou, tak to bola SNS, ktorá prišla s návrhom, ktorý fakticky zakazoval hranie maďarskej hymny, a teda aj hymny iného štátu bez prítomnosti jeho delegácie. Doteraz som nepočul odpoveď na otázku, prečo ste do toho predmetného ustanovenia doplnili slovo "iba" návrhom SNS, ktoré, ktorý bol dnes opätovne schválený, ktorým bolo potvrdené prezidentovo, teda prelomené prezidentovo veto a ktorý teraz ide návrh MOST-u - HÍD napraviť. Ide ho napraviť presne tým spôsobom, že to slovo "iba" odtiaľ vypustí, vypustí odtiaľ zmienku spievaní štátnych hymien, čím sa len vrátime do pôvodného stavu pred schválením novely, ktorú parlament odhlasoval pred hodinou a pár minútami, a teda ide sa týmto zákonom riešiť problém, ktorý parlament vyrobil pred hodinou. Je to ozaj niečo, niečo, čo sa veľmi často nestáva.
Rovnako, rovnako sa tam dopĺňa, a teda to oceňujem, formulácia, že predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, čo teda údajne vyplýva aj zo stanoviska ministerstva vnútra. Takže ak to tak je, tak sa to nemuselo dopĺňať, dopĺňať do zákona, ale dobre. Bude dobré, ak to tam bude, ak vôbec taká pochybnosť nebude existovať.
A druhý bod, druhý z dvoch bodov tejto novely upravuje udeľovanie pokút, kde sa opäť len vypúšťa možnosť udelenia pokuty za porušenie § 13 ods. 2, ktorý upravuje hranie a spievanie štátnej hymny. Doteraz v zákone nemáme možnosť dať pokutu za takéto porušenie alebo za porušenie tohto ustanovenia. Návrhom SNS, ktorý nadobudne účinnosť 15. mája, teda v stredu budúci týždeň, sa tam doplní možnosť pokutovania aj za porušenie ustanovení o hranie, hraní štátnej hymny Slovenskej republiky alebo teda iného štátu a následne, keď nadobudne účinnosť v skrátenom legislatívnom konaní, a teda schválená, bude schválená novela z dielne MOST - HÍD, tak opäť to odtiaľ vypadne. To je úplne ako, ako na hojdačke.
Nestotožňujem sa s výkladovou či s dôvodovou správou, kde, kde sa tvrdí, že cieľom tejto novely je precizovanie právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a odstránenie výkladových problémov s tým súvisiacich. Jednak podľa môjho názoru a doteraz som nepočul odpoveď na to, prečo ste tam doplnili slovo "iba", ten zákon v podobe, ako bude platiť po, po nadobudnutí účinnosti novely SNS, zakazuje hranie inej štátnej hymny bez prítomnosti jeho delegácie. Čiže tu sa ten dôvod tak zaobaľuje a odstránenie výkladových problémov, no výkladové problémy nastávajú, keď sa, keď sa zákon reálne uplatňuje a sú tam rôzne výklady a tento zákon ešte ani nenadobudol účinnosť a už spôsobuje výkladové problémy.
Ale dovolím si upozorniť aj na ten druhý bod, kde robíte v podstate niečo podobné, ako robila SNS, tým zákazom hrania maďarskej hymny robila to, robila to, robila to tak, že neupozornila na to, že dôsledkom schválenia novely bude, bude zákaz hrania inej hymny a spievania inej hymny bez prítomnosti oficiálnej delegácie, priznal to pán poslanec Tittel, až keď som ja na to opakovane, opakovane upozorňoval v rozprave, no a vy, vy takisto samozrejme, že nemá to také vážne dôsledky, ale takisto zdôvodňujete vypustenie možnosti pokutovania za porušenie ustanovenia o hraní alebo spievaní štátnej hymny, lebo to je obsah vášho návrhu a vy to zdôvodňujete tým, že súčasne sa prehodnocuje rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
Dôvodová správa by mala vysvetliť to, čo je, to, čo je obsahom zákona a keď je obsahom zákona zrušenie možnosti pokutovania za porušenie konkrétneho ustanovenia zákona, v tomto prípade ustanovenia, ktoré upravuje hranie alebo spievanie štátnej hymny, tak nie je dôvod, aby to v dôvodovej správe, dokonca je správne, aby to v dôvodovej správe bolo priamo priznané a pomenované a nepoužívali sa iba, iba takéto zahmlievacie formulácie, ktoré nič nevysvetľujú. Samozrejme, že dôsledky tohto, tohto utajenia alebo teda tejto všeobecnej formulácie, ktorá nepriznáva farbu, nebudú také vážne, ako v prípade nepriznania farby zo strany, zo strany SNS.
No a chcel by som sa ešte teda spýtať na tú účinnosť dňom vyhlásenia. Keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, tak je možné, že budeme, že budeme ten zákon schvaľovať, schvaľovať v pondelok, možno v utorok a teoreticky by sa mohlo stať aj to, že, že prezident ho hneď podpíše, že tento, tento zákon nadobudne účinnosť skôr alebo zároveň so zákonom, ktorý parlament schválil dnes a ktorý, ktorý teda zasahuje do toho, toho istého ustanovenia, čo by samozrejme nehrozilo, keby sme neboli v skrátenom legislatívnom konaní, ale prerokovali by sme ten návrh normálnym, normálnym režimom, čiže mali by sme dve úpravy toho ustanovenia, teoreticky sa môže stať v jeden deň.
Nepodporil som skrátené legislatívne konanie, pretože sa domnievam, že situácia nie je tak vážna, keď si parlament môže dovoliť schváliť novelu SNS, ktorou to ten problém vyrobí, tak nie je dôvod, aby päť minút za tým schválil skrátené legislatívne konanie, ktorou sa majú odstrániť niektoré účinky a dôsledky novely z dielne SNS, ale tento návrh zákona napriek tým zmieneným okolnostiam podporím, lebo smeruje presne tým istým smerom, ako smeroval môj pozmeňujúci návrh, ktorým som chcel vypustiť slovo "iba" z návrhu SNS ešte v rámci, v rámci druhého čítania. Čiže aj keď ani poslanci MOST - HÍD, myslím s jednou alebo dvoma výnimkami, vtedy ten pozmeňujúci návrh nepodporili, tak nám ide o vec a, a ide nám o to, aby zákon nezakazoval, čo nie je nutné zakazovať, hranie a spievanie hymny iného štátu určite nie je nutné zakazovať, preto ten návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 18:08 - 18:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi Poliačikovi, a keďže nevidím alebo neevidujem zatiaľ nikoho z koalície prihláseného do rozpravy, tak nebudem mu iba ďakovať, ale skúsim s ním aj v niečom nesúhlasiť alebo polemizovať, aby sme teda dostáli tomu, že sme na pôde parlamentu.
Myslím, pán poslanec, že si opomenul jeden zásadný rozdiel, a to, že v poriadku je to pri prerokovaní bodu 5 a v neporiadku je to pri prerokovaní bodu 8. Čiže, čiže v bode 5 nie sú ohrozené základné práva a slobody a v bode 8 sú ohrozené. Sú to rozličné body, aj keď teda o tom istom, ale, ale teda berme to, že keď sú body rozličné, tak môže byť aj názor na to, či sú, alebo nie sú ohrozené základné ľudské práva rozdielmi.
Upokojím ťa, nikomu nehrozí žiadny postih, teda ľudia si pokojne môžu spievať hymnu. Je teda možné, že, že tým porušia zákon, ak platí ten druhý výklad, ale nebudú môcť byť za to postihnutí, pretože, pretože pokuty pre fyzické osoby odtiaľ v druhom čítaní, a opäť ďakujem pánovi poslancovi Hrnkovi a ostatným predkladateľom za ústretovosť, boli vypustené napriek tomu, že pôvodne, pôvodne ich tam chceli zahrnúť.
A posledná vec, no, áno, z hľadiska reálnych problémov, s ktorými sa boria ľudia, sú to pseudoproblémy, ale sú to veci, ktoré súvisia s identitou ľudí, s ich národnostnou identitou, a preto ich vnímajú citlivo aj na jednej, aj na druhej strane a myslím si, že by sme sa mali snažiť nastaviť také legislatívne prostredie, aby sa nikto nemusel cítiť zle.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 17:59 - 18:06 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dúfam, že mi pán minister nebude vyčítať, že sa vyjadrujem ku všetkému, keďže k zákonu o štátnych symboloch som sa vyjadroval opakovane, a teda upozorňoval som aj na ten problém, ktorý po jeho schválení vyvolal najväčší rozruch.
Na úvod by som rád povedal, že samotný návrh poslancov za MOST - HÍD podporujem a budem zaňho hlasovať, a predpokladám, že ho podporí aj poslanecký klub SaS. Stotožňujeme sa s tým, že, že ak bude schválený, čo zrejme bude schválený, zákon, ktorý už parlament raz schválil na návrh Slovenskej národnej strany, tak sa tam vytvoria problémy, ktoré bude potrebné ošetriť a jedným z možných riešení, ako to ošetriť, je návrh, ktorý predkladajú poslanci za MOST - HÍD. Má sa ním dosiahnuť v podstate, v podstate to, čo bolo aj predmetom mojej kritiky počas, počas celého prerokovania návrhu zákona z dielne Slovenskej národnej strany v tomto bode.
A teda keď to, keď to teda veľmi zjednodušene poviem, tak poslanci, poslanci SNS v zákone o štátnych symboloch v súvislosti s hraním štátnej hymny iného štátu, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia, navrhli a presadili doplniť slová "alebo spieva iba". Poslanci MOST - HÍD svojou novelou navrhujú vypustiť zo zákona slová "alebo spieva iba". Čiže bude to teda veľmi vtipné, že schválime zákon, alebo teda vy schválite, lebo my vám za to nebudeme hlasovať, schválite novelu zákona o štátnych symboloch vetovanú prezidentom, ktorou sa tam to slovo "iba" dopĺňa, a vzápätí, možno na druhý deň v treťom čítaní alebo, alebo, alebo o dva dni, lebo to bude asi až budúci týždeň, schváli parlament nápravu toho a vypustíme opäť to slovo "iba", dokonca aj to spievanie odtiaľ, odtiaľ vypustíme. Plus tam doplníme ďalšiu vetu, alebo, alebo teda poslanci MOST-u tam navrhujú doplniť ďalšiu vetu. Čiže predchádzajúcou vetou nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, čím sa teda urobí úplne jednoznačným, že právnické a fyzické osoby si môžu hrať a spievať štátnu hymnu cudzieho štátu bez akéhokoľvek postihu.
A zároveň sa z pokút alebo z možnosti pokutovať tých ustanovení, ktoré je možné pokutovať, vypustí § 13 ods. 2, ktorý upravuje práve to hranie štátnej hymny počas sviatkov, pamätných dní, výročí a iných významných príležitostí celoštátneho a miestneho charakteru, ale aj hranie štátnej hymny iného štátu. Dnes porušenie tohto ustanovenia nie je možné pokutovať. Ak prejde definitívne návrh SNS, tak ho bude možné pokutovať. A keď prejde návrh MOST - HÍD, tak zasa ho nebude možné pokutovať.
Čiže s výnimkou tej, tej druhej upresňujúcej veci sa v podstate v predmetnej téme vrátime do stavu pred novelou SNS, čo je, myslím si, vecne dobré.
Moja pochybnosť sa ale týka toho, či toto sú dôvody na skrátené legislatívne konanie, a to z dôvodu, že teda na skrátenie legislatívneho konania musia byť splnené nejaké, nejaké podmienky a ohrozenie základných práv a slobôd nepochybne, nepochybne patrí k takým podmienkam. Čiže keď sa, keď sa stotožníme s argumentáciou ministerstva spravodlivosti, že mohlo by to byť vnímané ako ohrozenie základných práv a slobôd, tak, áno, bol by to dôvod na skrátené legislatívne konania.
Len teda problém je, že teda v predchádzajúcom bode sme sa tu bavili o tom, že v rámci ministerstva spravodlivosti majú rôzne odbory rôzne názory na tú istú vec, tak v tomto prípade evidentne majú rôzne ministerstvá rôzne názory na tú istú vec. Pretože ministerstvo vnútra tvrdí, že schválením novely SNS sa vo vzťahu k hraniu a spievaniu cudzej štátnej hymny vlastne nič nezmení oproti, oproti súčasnému stavu, že žiadne postihy nehrozia, a teda boli sme ubezpečení, že práve ministerstvo vnútra, keďže obvodné, obvodné úrady dávajú tie, tie pokuty, je to, ktoré je, ktoré, ktoré je príslušné ten zákon vykladať prinajmenšom za, za hranie, hranie pokút.
Tak len upozorňujem na, na istú inkonzistenciu v postojoch vlády a vládnej koalície, pretože buď je pravda to, čo hovorí ministerstvo spravodlivosti, a, áno, budú, budú po schválení novely SNS ohrozené základné práva a slobody, ale v tom prípade by sme asi nemali prelomiť prezidentovo veto a potvrdiť novelu z dielne SNS, lebo predsa nemôže parlament vedome schváliť zákon, ktorý ohrozuje základné práva a slobody, alebo to nie je také vážne a je to iba, iba nejednoznačný výklad, môžu byť rôzne právne názory. A v tom prípade, áno, poslanci MOST - HÍD majú pravdu, že to treba opraviť, že to treba ošetriť, ale nemyslím, že sú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Lebo keď je nejednoznačný výklad, a pritom ten orgán, ktorý to bude vykladať, teda ministerstvo vnútra, tvrdí, že tam, že tam problém nie je, tak, áno, no tak v záujme nejakej právnej istoty, právnej istoty spravme zákon jednoznačnejším, ale, ale nemusíme kvôli tomu robiť skrátené legislatívne konanie.
Takže návrh MOST - HÍD na rozdiel od návrhu SNS podporíme, ale myslím si, že je ho možné prerokovať a schváliť v normálnom legislatívnom konaní a nie je kvôli tomu potrebné robiť skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 17:48 - 17:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Pán minister, vážim si to, aj keď teda nerozumiem celkom tomu podráždenému tónu. Hoci možno teda v kontexte s nasledujúcim bodom, keď sa ideme baviť o skrátenom legislatívnom konaní o zákaze maďarskej hymny, tak ako do istej miery aj rozumiem, že máte potrebu reagovať takto podráždene.
Bol som obvinený, že, že nevystupujem odborne, že to politizujem, a pritom, tipnem si, zhruba polovicu môjho vystúpenia tvorilo čítanie stanoviska šéfa jedného z odborov ministerstva spravodlivosti. Zhodou okolností toho, ktorý pripravoval, pripravoval Civilný mimosporový poriadok, alebo teda stál na čele, stál na čele rekodifikácie civilného práva procesného.
A vidím, že teda pán minister má názor na, na túto vec. Tak mi nie je celkom jasné, prečo, prečo sa vláda k nemu nevyjadrila. Však sa mohlo vyjadriť ministerstvo spravodlivosti. To sa predsa určite stáva aj v iných prípadoch, že rôzne súčasti ministerstva majú, majú na nejakú vec rôzne názory a minister sa prikloní buď k jednému, alebo, alebo k druhému názoru a to je potom oficiálnym stanoviskom ministerstva. Často sa to potom stane aj stanoviskom vlády, čo sa v tomto prípade nestalo.
Problémom je, samozrejme, dĺžka konania. Problémom je naťahovanie konania. Problémom je, že pripustenie žaloby na obnovu konania môže predĺžiť, predĺžiť tie konania a môže to byť problém a, samozrejme, v tejto otázke, v týchto témach je to oveľa vážnejšie ako všeobecne. Aj všeobecne je to problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 17:22 - 17:38 hod.

Ondrej Dostál
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 17:20 - 17:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o výsledku prerokovania zákona vráteného prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1438) v ústavnoprávnom výbore.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí v nadväznosti na pripomienky k zákonu navrhol, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady rozhodnutím pridelil zákon vrátený prezidentom na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určil aj ako gestorský. Ústavnoprávny výbor zákon vrátený prezidentom prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 98. schôdzi 9. mája 2019. Správa gestorského výboru bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 617 z 9. mája 2019, ktorou gestorský výbor odporúča vrátený zákon schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako spravodajca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 15:26 - 15:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie.
A, pani poslankyňa Kaščáková, no nie som si úplne istý, že je to iba snaha odpútavať pozornosť od tých, uznávam, že nie úplne zriedkavých a nie úplne zanedbateľných káuz, ktoré produkuje predseda Danko a Slovenská národná strana prostredníctvom ministeriek a ministra, ktoré pán predseda Danko urobil.
V tomto prípade ja by som veril, že predkladatelia návrhu zákona naozaj veria tomu, čo navrhli, naozaj ich tie hokejky v logu hokejovej reprezentácie tak strašne vyrušili, že sa rozhodli kvôli tomu novelizovať zákon o štátnych symboloch. Naozaj, naozaj im prekáža, že na zápasoch DAC Dunajská Streda sa spieva maďarská hymna, no tak sa to pokúsili nejako zakázať, ale teda keď to teraz nepôjde, no tak to potom snáď nejako opravia cez tú novelu, ktorú predložil MOST - HÍD.
Pán poslanec Simon, no áno, keby to bolo v poriadku, tak žiadna mosťácka novela na opravenie SNS-áckej novely nie je potrebná a už vôbec nie v skrátenom legislatívnom konaní. Mňa len mrzí, že sme sa nedozvedeli a asi sa už ani nedozvieme, keďže rozprava končí a už možno iba nejaké záverečné slovo spravodajcu bude nasledovať, prečo tam to slovo "iba" dali. Lebo o tom to celé je. Keby tam nepridali slovo "iba", no tak sa tam iba doplní spievanie a nikto by to zrejme neriešil. Slovo "iba" tam vyrobilo problém a doteraz sme nepočuli, prečo v tom zákone je.
Skryt prepis