Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 12:19 - 12:40 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, ja začnem tým obchádzaním riadneho legislatívneho procesu. Možno by som sa tomu už nevenoval, lebo riešili sme to v prvom čítaní, ale opäť je dôvod sa k tomu vrátiť. V prvom čítaní sme vám viacerí vyčítali, že prečo takýto zásadný návrh nejde ako vládny návrh, prečo k nemu neprebehlo medzirezortné pripomienkové konanie, prečo nebola možnosť, aby sa k nemu vyjadrili odborné stavovské organizácie, verejnosť, prečo idete kratšou cestou. Asi by nemalo zmysel to opakovať teraz, keby sa neudiali ďalšie veci, ale tie ďalšie veci sa udiali.
A udiali sa v tom, že predvčera bolo zasadnutie výboru, ktorý schválil veľké množstvo rozsiahlych pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú rozsiahle, čo sa týka kvantity, ktoré sú rozsiahle, čo sa týka kvality, teda obsahu, ktoré v niektorých bodoch menia celé nastavenie toho zákona, ktoré sú rozsiahle z toho hľadiska, že sa dotýkajú aj iných zákonov a pripájajú tam prílepky. A nielen iných zákonov, ktoré nejako čo i len vzdialene súvisia s touto témou alebo s hlavnou témou pôvodného návrhu zákona, ale ktoré s ňou vôbec nesúvisia a ktoré sú podľa môjho názoru v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, lebo ten neumožňuje meniť prostredníctvom prílepkov iné zákony, ktoré nesúvisia. A tak sme sa ponáhľali alebo ste sa ponáhľali, že ste v stredu poobede alebo na obed mali výbor a poobede bola doručená správa a už včera ráno parlament o tom začal rokovať. Keby som nebol upozornil, že má sa rokovať v druhom čítaní až 48 hodín po doručení spoločnej správy, tak už by to asi aj bolo včera odhlasované.
Za malé víťazstvo rešpektu k pravidlám parlamentnej práce som považoval, že po upozornení sme presunuli na dnes rokovanie v druhom čítaní, aj keď ani to nebolo tých 48 hodín, ktoré predpokladá zákon o rokovacom poriadku. Tie doteraz ešte neuplynuli, ale dobre, plénum všeobecným súhlasom akceptovalo, že sa bude o tom rokovať dnes ráno. A tak som sa tešil, že je to aspoň taký malý krôčik smerom k normálnosti a k dodržiavaniu pravidiel, a potom som bol schladený tým skráteným legislatívnym konaním, že až taký veľký krok to teda nebol.
Ale vzhľadom na rozsah tých zmien a charakter tých zmien, tak je to opäť len potvrdenie nesprávnosti postupu, že takýmto spôsobom sa to nemá robiť, že sa nemá obchádzať riadne konanie a ak sa majú zásadným spôsobom meniť veci, ktoré sú v pôvodnom návrhu, tak má sa vytvoriť väčší priestor na diskusiu o nich. Väčší, ako bol na výbore alebo teraz na rokovaní pléna, keď už sa všetci ponáhľajú na dovolenky. Vieme, že musíme dnes skončiť a pravdepodobne väčšina poslancov bude hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch – ktoré či už sú v spoločnej správe, alebo zaznejú ešte v pléne – bez toho, aby sa nejako detailnejšie s nimi oboznámili.
Tiež by som sa chcel vyjadriť ku dvom veciam, ktoré majú pribudnúť do návrhu zákona, ktoré nijako nesúvisia s tými povinnými škôlkami, čo je základná idea a základný dôvod, prečo skupina poslancov prišla s týmto návrhom. Prvá vec je, o ktorej hovoril už kolega Gröhling, pýtajú sa na to viacerí. Ja som sa na to pýtal ešte na rokovaní ústavnoprávneho výboru, keď sme mali, mali k dispozícii informáciu, myslím, o pripravovanom pozmeňujúcom návrhu. To je to nezabránenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení. Lebo naozaj ani z toho textu, ani z toho odôvodnenia nie je jasné, tak že čo sa tým myslí, čo je činnosťou politickej strany a politického hnutia na škole a čo možno považovať za ich propagáciu.
Ja v zásade súhlasím, že by mali byť nastavené nejako pravidlá, že akým spôsobom politici môžu alebo nemôžu vstupovať na pôdu škôl. Môžme to úplne zakázať, môžme to obmedziť časovo, že nie volebná kampaň, môžme to obmedziť z hľadiska, z hľadiska obsahu toho vystúpenia, že či sa to týka politiky alebo netýka, alebo rozlíšiť, rozlíšiť, čo je to, čo je to činnosť politickej strany, to si vlastne ani veľmi neviem predstaviť. Činnosť politickej strany by znamenala, že na škole existuje nejaká stranícka bunka, nejaká základná organizácia, ako bola kedysi, boli kedysi základné organizácie komunistickej strany na pracoviskách, tak to ani neviem, že by také prípady boli.
A čo je to propagácia politickej strany? Lebo teda keď politik a člen politickej strany niekde vystúpi a adresáti jeho vystúpenia majú vedomosť, že je členom politickej strany, tak tým svojím spôsobom propaguje politickú stranu a to aj v prípade, že nespomenie jej názov ani skratku, ani nikto neuvedie, že je, že je členom politickej strany. Alebo, alebo potom ako sa bude rozlišovať, keď ja neviem, kolegovia z OĽANO, z poslaneckého klubu OĽANO, ktorí sú takí istí poslanci ako my, ale nie sú členmi politickej strany OĽANO či hnutia OĽANO, čiže oni budú môcť vystupovať, lebo nie sú členmi politickej strany ani politického hnutia, ale keď niekto je členom politickej strany a politického hnutia, tak nebude, nebude môcť vystupovať? No. Alebo keď, keď by napríklad prezidentský kandidát Štefan Harabin, ktorý nie je a nebol členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, vystúpil na škole, tak nie je to porušenie tohto ustanovenia a mohol by si tam natvrdo robiť, robiť kampaň, ale keďže nie je, nie je to politická strana ani politické hnutie, tak to vlastne nespadá pod porušenie tohto zákona.
Hovorím, že nespochybňujem to, že môžme to nejakým spôsobom upraviť, ale tá úprava, ktorá sa tu predkladá, je podľa môjho názoru nejasná, a teda ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, čo majú predkladatelia na mysli, že čo sa za politickú činnosť a propagáciu politickej alebo činnosť politickej strany a propagáciu politickej strany na pôde školy považuje a čo sa nepovažuje, lebo tých situácií je naozaj predstaviteľných množstvo. Člen strany, nečlen strany, pred voľbami, v inom čase, vystúpenie, kde sa spomenie politická strana, vystúpenie, kde sa vyložene bude nabádať na to, aby niekto volil politickú stranu, vystúpenie, kde sa tá politická strana ani nespomenie. Ktorá situácia bude ako posudzovaná? Čiže necháme to na prax a že ono sa to už nejako vykryštalizuje, že ktoré, ktoré vystúpenia politikov na školách budú považované za porušenie zákona a budú sankcionované a ktoré nie? A teda tiež by som chcel pani predkladateľku alebo niekoho z jej kolegov vyzvať, aby sa k tomu vyjadrili, teda aby sme mali aspoň záznam, stopu, že čo myslel zákonodarca tým, keď takéto niečo zakázal.
A druhý bod, ku ktorému by som sa chcel vyjadriť, k tomu, ku ktorému sa už tiež vyjadrili niektorí kolegovia, je tá otázka registra trestov, a teda vymenovania skutkových podstát trestných činov, ktoré sú prekážkou výkonu pedagogickej činnosti aj v prípade, že ten trestný čin bol už zahladený. Tá debata sa rozprúdila v súvislosti s možným sexuálnym zneužívaním detí, takže je jasné, že ak sú tam, ak sú tam trestné činy, trestné činy, ktoré sa týkajú sexuálneho násilia, znásilnenia, sexuálneho zneužívania, ktoré sa nejako špecificky týkajú, týkajú detí alebo domáceho násilia, detskej pornografie, jasné, tak to sú veci, ktoré priamo súvisia s tou témou. Potom je tam téma korupcie, ktorá, ktorá bola v pôvodnom návrhu, s ktorým prišli kolegovia Ďuriš Nicholsonová, Blahová a Droba pred dvoma rokmi, ktorá nebola v tom pozmeňováku, ktorý schválil výbor, a teraz je v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol prečítaný pani poslankyňou Smolíkovou. Potom sú tam doplnené, je tam doplnené, doplnené ten, teda trestné činy nedovolenej výroby omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a sú tam obzvlášť závažné zločiny, čo sú, čo sú teda trestné činy, za ktoré zákon umožňuje odňať, teda ustanoviť trest odňatia slobody s dolnou hranicou sadzby najmenej desať rokov. Dobre, tak to sú tie závažné trestné činy.
Ale nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov a ich držanie a obchodovanie s nimi obsahuje niekoľko skutkových podstát a okrem výroby, obchodovania, držania obsahuje aj skutkovú podstatu v § 171, ktorá hovorí o držaní pre vlastnú potrebu alebo prípadne pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu. Je to, je to naozaj situácia, situácia, že niekto je chytený s jedným, dvoma džointami, a nemusí to byť ani študent pedagogickej fakulty, pani poslankyňa Milanová, to môže byť gymnazista, lebo trestnoprávnu zodpovednosť máme od štrnástich rokov. Čiže niekto na strednej škole má smolu, že ho chytia, lebo väčšinu zrejme nechytia podľa toho, aké sú informácie, ako je to rozšírené. Teda nie toľko ľudí je, je trestaných, ale má smolu, že ho chytia a je za to, je za to odsúdený. A teraz to má byť diskvalifikácia. A ja som sa nie náhodou pýtal pani poslankyne Smolíkovej, že prečo, prečo toto má byť zaradené a iné nie a prečo zrovna toto? A nemyslím si, že tá voľba stojí tak, ako hovorila pani poslankyňa Milanová, že si musíme vyberať medzi nezodpovedným prístupom študentov pedagogiky a dobrom dieťaťa. To predsa nie je tak. My sme tam nemuseli zahrnúť túto skutkovú podstatu. Tento, to držanie pre vlastnú potrebu sa mohlo, sa mohlo odtiaľ vyňať. Nikto nepovedal, že to tam musí byť.
A ja by som len teda porovnal, že iné trestné činy a teraz sa spýtam, že prečo tam nie sú iné trestné činy, a je tam držanie omamných látok pre vlastnú potrebu. Čiže ak bol niekto na strednej škole prichytený s džointom, nebude môcť byť už nikdy učiteľom. Ale pozrel som si ten váš zoznam a trestný čin zabitia tam nie je. Čiže ak niekto v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, dopustí sa trestného činu zabitia, nie je to obzvlášť závažný trestný čin, lebo spodná sadzba je sedem rokov, čiže keď sa mu to, keď sa mu to zahladí, tak bude môcť byť učiteľom niekto, kto sa dopustil zabitia. Niekto, kto sa dopustí ublíženia na zdraví, kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov, opäť nie je to obzvlášť závažný zločin. Takýto človek, keď sa, keď sa mu to zahladí, bude môcť byť učiteľom. Niekto, kto bol na strednej škole prichytený s džointom a odsúdený, nie, a teda ten človek, ktorý bol na strednej škole odsúdený, či odsúdený preto, lebo bol prichytený s džointom, je nebezpečnejší ako niekto, kto sa dopustil trestného činu zabitia, trestného činu ublíženia na zdraví.
Máme tu trestný čin obchodovania s ľuďmi a to s použitím podvodného konania, ľstí, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia, zláka, prepraví, prechová, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, dopustí sa trestného činu obchodovania s ľuďmi, bude odsúdený a keď sa mu to zahladí, môže byť učiteľom.
Človek, ktorý bol ako stredoškolák prichytený s džointom, učiteľom byť nemôže.
Trestný čin brania rukojemníka. Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Branie rukojemníka odsúdime, odsedí si, zahladíme trest a môže byť učiteľom. Ten, kto bol ako stredoškolák chytený s džointom, nie.
Vydieračský únos. Kto sa zmocní iného proti jeho vôli a tým mu bráni užívať osobnú slobodu alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy; vydieračský únos, nemáte to tam na zozname. To je menej, to je teda menej závažné a menej ohrozujúce deti, že sa niekto dopustí vydieračského únosu ako to, že na strednej škole fajčil trávu?
Zavlečenie do cudziny, ani to tam nemáte.
Lúpež. Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody a tak ďalej; lúpež. Čiže páchateľ lúpeže, keď sa mu to zahladí, môže byť učiteľom. A to nepovažujeme za nebezpečné pre tie deti, lebo sa mu to už zahladilo, viedol, viedol ako riadny občan život. Nepáchal ďalej trestnú činnosť, tak sa mu to zahladilo a môže byť učiteľom. Človek, ktorý sa, použil násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle získať cudziu vec.
Vydieranie, nie je na zozname.
Únos, to sa týka dokonca detí. Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, dopustí sa únosu. A tam nemáme obavu, že ak už to má zahladené, tak je to v poriadku. Tak nemusíme to dávať na zoznam tých, kde ani, ani zahladenie nestačí. Ale áno, tráva áno.
Násilie proti skupine obyvateľov, nebezpečné vyhrážanie. Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že môže vzbudiť dôvodnú obavu, dopustí sa nebezpečného vyhrážania. Ale zrejme je to menej nebezpečný trestný čin ako to, že niekto kedysi pred rokmi bol prichytený s džointom.
Nebezpečné prenasledovanie. Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie i život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života... Opäť nič.
Trestné činy extrémizmu, neviem, či nie sú, nie sú nebezpečnejšie ako držanie, držanie omamných látok pre vlastnú potrebu, ale nerozumiem tej logike, ale rád by som porozumel tej logike. Prečo je tam aj trestný čin, ktorý sa týka držby omamných látok pre vlastnú potrebu, a nie sú tam napríklad tie, ktoré som tu teraz vymenoval a ktorých skutkovú podstatu som prečítal a ktoré sú podľa môjho názoru nebezpečnejšie, ak bereme ohrozenie detí, ako to, že niekto kedysi držal pre vlastnú potrebu marihuanu napríklad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 11:54 - 11:56 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, chcem sa teraz spýtať k logike toho vášho pozmeňujúceho návrhu, lebo ak tomu dobre rozumiem, má tam ísť o ochranu detí, a teda že niektoré trestné činy budú, budú posudzované prísnejšie, teda že aj keď už sú zahladené a tak, tak je to prekážka výkonu pedagogického povolania. Mňa by zaujímalo, že ako ste dospeli k tomu, k tomu katalógu zoznamu tých trestných činov, že akú to má vnútornú logiku, prečo ste tam dali práve tieto trestné činy a nie, nie iné trestné činy a prečo ste tam dali všetky tie, ktoré ste tam, ktoré ste tam dali. Asi by bolo dobré, keby niekto pani poslankyni doniesol hlasovaciu kartu, aby sa mohla, mohla vyjadriť. Lebo práve toto bolo pred tými dvoma rokmi, ako spomínala pani poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, aj predmetom sporu, že ktoré tam majú byť a ktoré tam nemajú byť. A teraz z toho odôvodnenia som sa k tej logike nedopracoval, nebol som na výbore, kde podobný pozmeňovák ste schválili, ale teda by ma zaujímal ten, tá logika vaša, že čo za tým je, že prečo práve toto. Prečo práve tieto, prečo nie iné?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:44 - 10:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Pčolinský, každá strana má rovnaký limit. No vidno, že ani tá hodina dvadsať, čo som tu vystupoval, ako to pán podpredseda Bugár spočítal, nestačila na to, aby ste porozumeli tomu, čo je v zákone napísané. Tie limity nebudú rovnaké. Pretože politická strana, ktorá má príspevok zo štátneho rozpočtu, má len zo štátneho rozpočtu vyšší príjem často za to volebné obdobie, ako ten limit, ktorý vy navrhujete pre všetky strany. Ale pre tie iné strany to bude jediný príjem, jediný príjem sú dary, pôžičky a, ak prejde váš návrh, tak príjmy, príjmy aj z členského. A niektorá strana nebude môcť mať vyššie príjmy celkové ako 3,5 milióna. Iná strana má len zo štátneho rozpočtu; to nie sú rovnaké podmienky.
Pán predseda, podpredseda Bugár, Goebbelsova metóda, štyrikrát som vystúpil, no obmedzuje to alebo neobmedzuje? No obmedzuje to v tom napríklad, že som nestihol odpovedať na všetky otázky a vyjadrenia, s ktorými prišiel pán poslanec Pčolinský. Možno by mi na to stačili tri minúty, že by som dokončil svoj druhý príspevok, ale nemal som ich. Lebo tam bolo 10 minút, koniec. Čiže je to obmedzujúce. Ja nevravím, že je to protiústavné. Áno, parlament si to stanovil, myslím si, že je to zlé, netvrdím, že je to protiústavné.
A teda na margo toho, že ja som nikdy nebol v normálnej strane. No neviem, či vy ste práve ten, ktorý má právo posudzovať, čo je to normálna strana a čo to nie je normálna strana. Ale ja vám môžem zase povedať, že som nikdy nebol v strane, ktorú ovládal nejaký oligarcha, nikdy som nebol v strane, ktorá si robila zo štátu svoj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 10:30 - 10:40 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja, samozrejme, že by som sa pána poslanca Klusa spýtal, či to už odovzdal, ale teda keďže neodovzdal, no tak bohužiaľ.
Takže možno tu pán predseda Bugár má pocit, že príliš veľa, že už hodinu rozprávam a že jak som upozorňoval, ako bude obmedzovať nový rokovací poriadok poslancov a že ja tu za 24 hodín už som hodinu rozprával. No, pán predseda Bugár, rokovací poriadok naozaj obmedzuje poslancov, to snáď ste si vedomý toho.
Ja nemám zásadne problém sa zmestiť do toho času, ktorý je, ktorý je vymedzený, a to, že ma dnes počúvate a včera ste ma počúvali k tej téme opakovane hovoriť, no, to vyplýva z toho, že rokujeme o tom návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, takže včera sme mali najprv rozpravu k skrátenému legislatívnemu konaniu, potom sme mali rozpravu v prvom čítaní, potom sme mali; a teraz máme rozpravu v druhom čítaní. Čiže keby ste neporušovali tie pravidlá, ktoré sú stanovené, nešlo by to skráteným legislatívnym konaním, tak by som nevystupoval v skrátenom, v diskusii o skrátenom legislatívnom konaní, a keby, keby sme išli normálnym postupom, tak by som si včera niečo povedal a potom by som si niečo povedal v septembri. Takto sa to celé koncentruje do 24 hodín, tak môžete mať pocit, že hovorím, hovorím príliš veľa, ale to vyplýva iba z toho, že VY porušujete pravidlá, že VY ste si skrátili legislatívne konanie.
Pán poslanec Bugár, oceňujem, že už ma neobviňujete, že klamem, ako včera, ale hovoríte iba, že zavádzam, ale, bohužiaľ, opäť je to tak, že nezavádzam ja, zavádzate vy. Vy ste tu vystupovali spôsobom, akoby som ja polemizoval s tým obmedzením tri milióny eur na kampaň počas parlamentných volieb. Ja, samozrejme, poteším pána poslanca Pčolinského, ja si, samozrejme, myslím, že by bolo dobré zrušiť tie limity, ale to tu teraz neriešime, tu neriešime návrh na zrušenie limitov a tu dokonca neriešime ani návrh na zavedenie limitu tri milióny na kampaň pred parlamentnými voľbami. Ten limit predsa je v súčasnom zákone, toho limitu sa návrh SNS nijako nedotýka. To, čo sa do tohto zákona zavádza, je limit na príjmy politickej strany počas volebného obdobia na 3,5 milióna eur, pokiaľ ide o príjmy z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.
Tak ešte raz, pán poslanec Bugár, vy ste hlasovali za skrátené legislatívne konanie, vy ste hlasovali v prvom čítaní za tento paškvil a budete zaňho hlasovať určite aj v treťom čítaní a neviete, o čom ten návrh je. Lebo on nie je o tom, že by sa zavádzal nejaký trojmiliónový limit na výdavky politickej strany, ale o limite na príjmy, čo je niečo úplne iné. Hovorili, hovorili ste tu o tom, ako som ja pri akej príležitosti zavádzal alebo sa mýlil. No; áno, mýlil som sa pri amnestiách, som rád, že som sa mýlil. Povedal som to verejne, že som sa pomýlil, priznal som to, myslel som to, že to dopadne zle. Vedel som si predstaviť, že to je kamufláž, aj som to priznal. To, na tom, na tom je, ja netvrdím, že ja mám vždy pravdu. S rokovacím poriadkom som sa nemýlil, považujem tú novelu za zlú, považujem tú novelu za takú, že obmedzuje, zbytočne obmedzuje opozíciu v blbostiach typu horalky aj v dĺžke rokovacieho času, na čo nevidím dôvod, ale nie všetko, čo je zlé, je nutne aj protiústavné.
Vraj som zavádzal pri hymne. No ale tak keď ja som zavádzal, prečo ste vy potom v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovali poslanecký návrh zákona, ktorým ste eliminovali dôsledky novely, s ktorou prišla SNS, keď to bolo iba zavádzanie.
A keď sme pri tom zavádzaní, pán predseda MOST – HÍD Bugár, vy ste zase zavádzali, keď ste hovorili, že si viete predstaviť vládu bez SMER-u. To ste hovorili pred voľbami a po voľbách ste vbehli do náruče SMER-u. (Reakcia z pléna.) Reagujem na faktickú poznámku. To, že pán Bugár hovoril o štyroch iných veciach, vám nevadilo, vo faktickej poznámke na môj príspevok.
Pani poslankyňa Kuciaňová povedala, že vás vnútorne netrápi skrátené legislatívne konanie, že mi ide o niečo iné. Pani poslankyňa Kuciaňová, ako vy viete, čo mňa vnútorne trápi? Ja som počas volebného obdobia vystúpil takmer ku každému návrhu na skrátené legislatívne konanie, lebo to považujem za problém. Považujem za problém, že sa skrátené legislatívne konanie využíva a zneužíva aj v situáciách, keď nie sú dané zákonom stanovené dôvody a využíva sa a zneužíva sa na obchádzanie riadneho procesu.
Pani poslankyňa Kuciaňová povedala, že v tomto zákone ide len o vytvorenie rovnakých podmienok. No ešte raz, tie rovnaké podmienky znamenajú, že za celé volebné obdobie dostane Slovenská národná strana 5,5 milióna zo štátneho rozpočtu a ešte môže dostať ďalšieho 3,5 milióna z darov a pôžičiek a strana, ktorá nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, môže dostať z darov, pôžičiek a – ak prejde pozmeňujúci návrh pána poslanca Pčolinského – aj z členského, bude môcť dostať iba 3,5 milióna. Čiže rovnocenné podmienky v chápaní SNS a SME RODINA je to, že nová strana bude môcť mať o dva milióny menej, ako má, a teraz z vlastných zdrojov, súkromných zdrojov, o dva milióny menej, ako má SNS len zo štátneho rozpočtu. Tak ukážkové rovnaké podmienky!
Pán poslanec Zelník, mne ste vyčítali, že ja vám vyčítam skrátené legislatívne konanie a poslanecký návrh a sám dávam poslanecké návrhy. Áno, iné sú požiadavky na normálny zákon, iné sú požiadavky na volebné pravidlá. Aj normálne zákony by mali prejsť verejnou diskusiou, ale ja nemám ako dať do medzirezortného pripomienkového konania svoj poslanecký návrh. Vy ako vládny poslanec viete svoje predstavy premietnuť aj do návrhu, s ktorým príde ministerstvo. To ja neviem, čiže ja nemám inú možnosť, ale keby ste to dali ako poslanecký návrh na túto schôdzu a v septembri by sme o tom rokovali v druhom čítaní, boli by sme v inej situácii. Samozrejme, že by sme to kritizovali, by sme upozorňovali, že krátko pred voľbami, ale nevyčítali by sme vám skrátené legislatívne konanie. Však to je tá absolútna absurdita. Ja som nenavrhoval, aby o ktoromkoľvek z tých návrhov zákonov troch, ktoré ste tu spomínali, bolo skrátené legislatívne konanie. Nič také som nenavrhoval.
Pán poslanec Pčolinský, už som teda hovoril, že upozorňujete na možnosť, že môže dať pôžičku predsa, že ten limit 300-tisíc dar, 10-tisíc členský príspevok môže ešte doplniť nejakou pôžičkou. Na to, ste prihlásený s faktickou, povedzte mi, že v čom sa vytvára menej závislý vzťah medzi tým prispievateľom, keď je to pôžička, v porovnaní s tým, keby to bol dar. Keď dám dar, tak dám dar a je tam. Keď je pôžička, tak to potrebujem vrátiť, naopak, mám silnejšie postavenie voči tej strane. A ak toto je účelom, účelom toho zákona, tak to, čo vy hovoríte, je úplne v protiklade s tým, s tým, o čom hovoria predkladatelia.
Hovoríte o tom, že neviete, že či je strana, ktorá mala príjmy 3,5 milióna eur z takých zdrojov. No tak keď taká strana nie je, tak prečo, prečo ideme dať ten limit do zákona? Čo je zlé na tom, ak by taká strana vznikla a ak by ju niekto mohol zafinancovať, prečo to, ak; teda buď je to zbytočné, lebo sa to nikoho nedotkne, alebo keď sa to niekoho dotkne, tak to zbytočne obmedzuje možné politické strany. Lebo to sa netýka, netýka iba jedných volieb, lebo strana za celé volebné obdobie a strana môže vzniknúť pol roka po parlamentných voľbách a môže absolvovať komunálne, regionálne, európske, prezidentské voľby a potom ešte parlamentné, a ona je tým obmedzená na celé štvorročné obdobie.
A povedali ste, že ste sa chceli dať zaregistrovať ako tretia strana. No to by ste nemohli, kandidáti sa nemôžu dať registrovať ako tretia strana. Mohli ste manželku zaregistrovať alebo nejakú inú osobu.
A to je asi všetko. Keďže máme taký neobmedzujúci rokovací poriadok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:07 - 10:09 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Pčolinský, no, hovorili ste, že zavádzam, keď tvrdím, že, ja neviem, niekto bude chcieť dať strane viac ako tých 300-tisíc dar a 10-tisíc členské, že môže dať, môže dať pôžičku. Tak ale; až do výšky toho 3,5 milióna za volebné obdobie a rozpísať ju na 30 rokov. Ale tak potom vážne nerozumiem tomu, že načo sa tento návrh predkladá, keď sa deklaruje, že jeho cieľom je obmedziť to, aby mali vplyv nejakí finančne zabezpečení jednotlivci príliš veľký na politickú stranu. Čiže obmedzíme to tým, že nebude môcť, nebude môcť niekto darovať, ale bude môcť požičať. A tým pádom, keby daroval, tak ten vplyv by bol podľa vás väčší, ako keď požičia? Však keď požičia, no tak bude, bude veriteľom tej strany a, práve naopak, bude mať na tú stranu oveľa väčší vplyv. Ja keby som chcel mať na niekoho vplyv a môžem si vybrať, či mu požičiam peniaze alebo darujem, tak tým, že mu požičiam, tak ten vplyv bude väčší. To je úplne v rozpore s tým, čo deklaruje tento zákon.
Áno, hovoril som o tom, že je to lex Kiska, nehovoril som o tom, že je to lex SPOLU alebo lex Progresívne Slovensko. Bavíme sa tu o nových stranách, ktoré nepoberajú príspevok zo štátneho rozpočtu, a práve v strane, vznikajúcej strane pána Kisku je taká situácia, že on deklaroval, že zo začiatku bude on ten, ktorý bude výraznejšie prispievať a možno dominantne alebo skoro ako jediný. Na to v tých iných stranách nie je taká situácia, že by jeden človek, či už predseda, alebo niekto iný, sa mal takouto dominantnou formou podieľať na financovaní. Preto hovorím, že je to čisto účelové a že je to lex Kiska v tomto bode.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:48 - 9:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom. Pán poslanec Bernaťák tu hovoril, že pani poslankyňa Zimenová porušila rokovací poriadok, keď nereagovala na môj príspevok. Ona reagovala na môj príspevok. Ja som hovoril o tom, že dnes sa súčasná vládna koalícia správa horšie, ako sa správal SMER, keď mal 83 poslancov a štyri roky vládol sám. A hovoril som o tom, ako sa vtedy zmenili volebné pravidlá a ako sa teraz menia volebné pravidlá. Keď pani poslankyňa Zimenová povedala, že SNS stiahla politickú kultúru na absolútne dno, keď hovorila o tom, ako sa tu pohŕda nielen opozíciou, ale aj celým parlamentom a pravidlami fungovania parlamentu, tak hovorila presne o tom, o čom som ja hovoril vo svojom príspevku, akurát to rozvinula. Lebo ja som sa, ja som to spomenul a potom som sa venoval iným veciam. Takže sa ohradzujem voči tomu, že by porušila rokovací poriadok.
Pán poslanec Bernaťák, ja existenciu tretích strán považujem nie za spornú, ale za možno diskutabilnú, lebo je to zásah do slobody šírenia informácií. Ale povedal som, že to považujem za legitímny zásah, ktorý je opodstatnený práve tým, že ide o zabezpečenie kontroly financovania kampane. Ide o transparentnosť kampane, tak som ochotný to akceptovať. Čiže ak ja existenciu tretích strán považujem, ani by som nepovedal za spornú, maximálne za diskutabilnú, tak presne z opačného dôvodu ako vy. A určite by som ich nerušil a nerušil by som ich bez náhrady.
A pán poslanec Bugár zase zavádzal, strašne zavádzal, ale keďže mám už iba osem sekúnd, sedem, tak nestihnem na to reagovať vo faktickej poznámke a budem sa musieť opäť prihlásiť do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 8:55 - 9:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, kolegyne, kolegovia, takto pred 24 hodinami takmer nikto z nás netušil, že budeme rokovať o nejakom návrhu novely zákona o volebnej kampani, novely zákona o politických stranách, o zmene pravidiel, ktoré sa majú dotknúť už najbližších volieb. Teraz sme už v druhom čítaní, máme za sebou rokovanie o skrátenom legislatívnom konaní, máme za sebou hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní, máme za sebou rokovanie v prvom čítaní v pléne, máme za sebou rokovanie v druhom čítaní vo výboroch, teraz rokujeme v druhom čítaní v pléne a je veľmi pravdepodobné, že o nejaké dve hodiny na hlasovaní o jedenástej hodine bude tento návrh zákona definitívne v treťom čítaní schválený ako celok.
Väčšina z nás – možno s výnimkou, s výnimkou lídrov koalície – sa o tom, že sa ide meniť zákon, dozvedela včera, myslím, krátko pred dvanástou a dnes o jedenástej, čiže za necelých 24 hodín bude sfúknutý celý legislatívny proces k zmene podmienok nasledujúcich parlamentných volieb.
Nerozumiem, ako niekto môže takýto postup považovať za normálny, nerozumiem, ako sa niekto pod takýto postup môže podpísať tým, že zaňho zahlasuje. Nielen volebná legislatíva, ale legislatíva vôbec by sa mala prijímať normálnym, štandardným postupom. Ak ide o vládne návrhy alebo zložitejšie návrhy zákonov, tak je namieste, že ich predkladá vláda, že najprv idú do medzirezortného pripomienkového konania, oboznámi sa s nimi verejnosť, má možnosť sa k nim vyjadriť aj verejnosť, nielen štátne inštitúcie a organizácie, má možnosť vznášať pripomienky, má možnosť o tých pripomienkach rokovať, má možnosť vplývať na to, ako ten zákon nakoniec bude schválený vo vláde, sociálni partneri sa k tomu vyjadrujú, legislatívna rada vlády sa k tomu vyjadruje, poradné orgány, vláda. Potom to ide do parlamentu, prejde to normálnymi troma čítaniami, musí byť doručený návrh 15 dní pred rokovaním schôdze, čiže verejnosť, médiá, dotknuté orgány sa s tým musia, majú mať možnosť oboznámiť a to v prípade dokonca, že ide o poslanecký návrh zákona, tak prinajmenšom dva týždne pred začiatkom schôdze všetci vedia, aké zákony budú na rokovaní schôdze v prvom čítaní. Potom sa zákon prerokuje v prvom čítaní a po mesiaci alebo viac sa o ňom rokuje vo výboroch a v druhom čítaní v pléne a schváli sa.
My celý tento proces, alebo teda VY celý tento proces; lebo my sa na tom podieľame iba tým, že vás upozorňujeme, že to robíte zle, a upozorňujeme vás, že takto sa to nemá robiť, a hlasujeme a budeme hlasovať proti tomuto návrhu, aby celý tento proces, ktorý za normálnych podmienok má trvať niekoľko mesiacov prinajmenšom, dokážete sfúknuť za necelých 24 hodín.
A ja som hovoril o tom, že takto sa má postupovať pri všetkých návrhoch zákonov. Okrem zákonov, ktoré z nejakého dôvodu výnimočného možno prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A pri volebných zákonoch, zákonoch, ktoré upravujú pravidlá volieb, pravidlá volebnej kampane, to platí ešte násobne. Ten proces by mal byť ešte pomalší a ešte konsenzuálnejší. Volebné zákony by sa nemali meniť, vôbec by sa nemali meniť v skrátenom legislatívnom konaní, vôbec by sa nemali meniť pol roka pred voľbami. A ak sa menia, by sa mali meniť tak, aby sa dosiahol čo najmenší konsenzus na politickej scéne, optimálne zhoda všetkých demokratických politických strán.
Za vlády Roberta Fica, druhej vlády Roberta Fica, keď mal SMER – sociálna demokracia absolútnu väčšinu, sám, nemusel vytvoriť koalíciu, lebo mal 83 poslancov v Národnej rade, štyri roky vládol sám a zmenil volebné zákony, zrušil dovtedajšie volebné zákony a prijal zákon o podmienkach výkonu volebného práva, prijal zákon o volebnej kampani. V tom prvom koncentroval všetky pravidlá, ktoré sa týkajú samotných volieb, v tom druhom pravidlá, ktoré sa týkajú volebnej kampane, vo vzťahu k všetkým typom volieb. A napriek tomu, že mal SMER – sociálna demokracia pohodlnú väčšinu, stabilnú väčšinu, tak tú situáciu nezneužil. Nerobil volebné zmeny pol alebo trištvrte roka pred voľbami, robil ich uprostred volebného obdobia v roku 2014. Nerobil ich skráteným legislatívnym konaním, ale absolvoval celý riadny proces od medzirezortného pripomienkového konania s verejnou diskusiou, s možnosťou vyjadriť sa iných strán, s možnosťou vznášať tam pozmeňujúce návrhy. Lebo aká už možnosť prispieť pozmeňujúcimi návrhmi v podobe zákona, keď 24 hodín, odkedy sa dozviete, že ten zákon vôbec existuje, zrazu je už aj schválený. A SMER – sociálna demokracia mal možnosť počas druhej vlády Roberta Fica prispôsobiť si volebný zákon na svoj obraz, nejakým spôsobom zmeniť volebný systém, zvýhodniť väčšie strany. V susednom Maďarsku sme čosi podobné zažili, ale SMER – sociálna demokracia za druhej Ficovej vlády to nespravil. Lebo SMER – sociálna demokracia za druhej Ficovej vlády; a ja nesúhlasím s viacerými ustanoveniami ani volebného zákona a aj zákona o volebnej kampani; ale nedošlo tam k žiadnym zásadným deformáciám. Nebolo to prijímané účelovo, bolo to prijímané riadnym legislatívnym procesom.
A je mi to zvláštne, že to musím povedať, ale SMER – sociálna demokracia za druhej Ficovej vlády sa, čo sa týka volebných pravidiel, správal slušnejšie ako súčasná vládna koalícia. Súčasná vládna koalícia, ktorá je z iniciatívy Slovenskej národnej strany schopná za 24 hodín zmeniť volebné pravidlá. Asi sa zmenil aj SMER a, žiaľ, MOST – HÍD, o ktorom som mal pocit, že by mohol brzdiť takéto spôsoby, sa na tom podieľa tiež.
Ja som včera sformuloval niekoľko otázok, na ktoré som nedostal odpovede. Upozornil som na problémy v návrhu zákona, dostalo sa mi akurát obvinenia, že klamem, od pána podpredsedu Národnej rady Bugára, obvinenia, o ktorom sa veľmi rýchlo ukázalo, že nie ja klamem, ale pán podpredseda Národnej rady Bugár zle počúval, čo som hovoril, alebo si neprečítal návrh zákona, za ktorý sám hlasuje.
Keďže som nedostal odpovede, tak považujem za potrebné tie otázky zopakovať a opätovne sa dožadovať vašej odpovede. Vy tu hovoríte o nejakej transparentnosti, hovoríte o tom, že chcete rovnaké podmienky pre všetkých, ale ja som včera upozornil, že tým vytvárate nerovnaké podmienky pre politické strany, ktoré sú v parlamente a poberajú príspevku zo štátneho rozpočtu, a politické strany, ktoré takéto príspevky nepoberajú. Tie podmienky sú, samozrejme, nerovné už dnes. Už samotná existencia akéhokoľvek štátneho príspevku zvýhodňuje strany, ktoré boli úspešné v predchádzajúcich voľbách a ten príspevok dostávajú. Ale to považujem za úplne legitímne, štát nechce, aby boli strany odkázané iba na zháňanie peňazí vlastnými hlavami svojich predsedov, tak máme zákon, ktorý upravuje, koľko politické strany dostávajú, a to na základe výsledkov volieb. To je podľa môjho názoru v poriadku, nemám s tým problém. Ale, samozrejme, že je to niečo, čo už dnes zvýhodňuje etablované parlamentné strany v porovnaní so stranami, ktoré sú mimo parlamentu, ktoré nemajú nárok na štátny príspevok alebo ktoré len čerstvo vznikli. Tie strany si musia zaobstarať prostriedky od vlastných členov cez členské, cez dary alebo cez úvery a pôžičky.
To, čo vy idete urobiť týmto zákonom, je, že im chcete obmedziť množstvo peňazí, ktoré si iné politické strany, ktoré nemajú nárok na príspevky zo štátneho rozpočtu, môžu získať cez dary, iné bezodplatné plnenia, pôžičky a úvery, čo sú pre mimoparlamentné strany hlavné zdroje príjmu. Obmedzujete to na 3,5 milióna eur, 3,5 milióna eur za volebné obdobie, teda medzi voľbami do Národnej rady a do Národnej rady, a argumentuje tým, že však predsa existuje limit, koľko môže politická strana vynaložiť na voľby počas voleb; počas kampane, kampane do Národnej rady, a to sú tri milióny. Tak zdanlivo je to v poriadku, strana môže získať 3,5 milióna z darov a môže vynaložiť tri milióny na voľby. Ale to sú len parlamentné voľby a vy tie príjmy limitujete na celé volebné obdobie. Počas tohto volebného obdobia, aktuálneho volebného obdobia, sme mali voľby do samosprávnych krajov, voľby komunálne, voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu a budeme mať voľby do Národnej rady. Na parlamentné voľby aj voľby do Európskeho parlamentu je limit tri milióny eur. Na voľby prezidenta, voľby do samosprávnych krajov aj komunálne voľby je limit 500-tisíc eur. Keď to spočítate, tak politická strana, ktorá má prostriedky a vie ísť až na tie maximá, môže na voľby počas jedného volebného obdobia vynaložiť 7,5 milióna eur. Zákon to hovorí a ten zákon sa nemení, že politická strana môže na voľby počas volebného obdobia vynaložiť 7,5 milióna eur.
Zároveň vy ale hovoríte, že politická strana môže z darov, z pôžičiek získať maximálne 3,5 milióna eur. Pre strany, ktoré majú príspevky zo štátneho rozpočtu, to nie je problém, lebo niektoré z nich pokryjú; SMER získa 16,5 milióna eur v priebehu tohto volebného obdobia, SaS, OĽANO, NOVA okolo sedem miliónov eur, SNS 5,5 milióna eur. Tak SNS, ostaňme pri SNS, že SNS predkladá ten návrh, čiže SNS dostane 5,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu, získa dva milióny z darov, má k dispozícii, môže mať k dispozícii 7,5 milióna. Nová politická strana, ktorá, alebo strana, ktorá nemá nárok na žiadny príspevok, nemá ani šancu, nemá teoretickú šancu dopracovať sa k tomu, aby mala príjmy, na základe ktorých môže mať výdavky 7,5 milióna.
Vy vytvárate systémovo nerovnaké podmienky pre politické strany. Tie sú, samozrejme, už dnes, tým, že existujú štátne príspevky, ale vy bránite stranám, ktoré by teoreticky mohli byť schopné získať si viac prostriedkov na svoju činnosť, viac prostriedkov na volebné kampane, dávate im tam limit, ktorý tam doteraz nebol a ktorý nemá žiadny racionálny dôvod, pretože keď pripúšťame, že strany na všetky typy volieb, ktoré sa môžu odohrať počas jedného volebného obdobia, môžu vynaložiť 7,5 milióna, tak zároveň im hovoríme, že môžu, môžu mať príjmy iba 3,5 milióna. Toto je podľa mňa v rozpore s politickou súťažou, v rozpore s rovnosťou kandidujúcich politických strán.
Problém je aj v tom následku, aj o tom sme tu mali; počujem, že prišiel pán podpredseda Bugár; živú debatu, že či je tá sankcia, ktorou je vstup do likvidácie, primeraná. Tá sankcia sa netýka, netýka prekročenia výdavkov na kampaň, pri výdavkoch na kampaň, keď sa prekročia, tak, samozrejme, môžeme sa baviť, aká sankcia má byť primeraná. Ale keď strana prekročí za volebné obdobie pri príjmoch z darov, pôžičiek a úverov 3,5 milióna, tak koniec, strana končí, strana vstupuje do likvidácie.
Aký je dôvod takejto právnej úpravy? Aká je primeranosť takejto sankcie v porovnaní, v porovnaní s inými sankciami za porušenie limitov? Obmedzenie členského. Lex Kiska. Tak ako sú obmedzené dary na 300-tisíc od jedného darcu v kalendárnom roku, tak teraz navrhujete obmedziť členské príspevky na 10-tisíc eur. Prečo? Aký má toto reálny dôvod?
Ja som to včera nazval lex Kiska a naozaj tam nevidím žiadny iný účel, ako zabrániť Andrejovi Kiskovi, aby svoju stranu podporil členským príspevkom, ktorý bude vyšší ako 10-tisíc eur. Toto sa netýka bežných straníkov, netýka sa to iných strán. Týka sa to strán, ktoré, ktoré vznikajú a ktoré môžu mať solventných zakladateľov, ktoré, ktorí by boli schopní podporiť ich aj sumou povedzme vyššou, ako je ten limit 300-tisíc eur na dary, ktorý je už v dnešnej legislatíve, v dnešnom zákone.
Dnes, pokiaľ ide o člena strany, môže to urobiť prostredníctvom členského príspevku. Keď schválite ten zákon, tak to nebude môcť urobiť prostredníctvom členského príspevku a nebude to môcť urobiť ani prostredníctvom daru. Je nejaký dôvod, aby človek, ktorý je členom politickej strany a chce dať tej politickej strane, ktorej je členom, v príslušnom kalendárnom roku viac ako 310-tisíc eur, to nemohol urobiť? (Reakcia z pléna.) Nemôže dať; pán Pčolinský, nevykrikujte tu, prosím, ako budete, budete mať za mnou možnosť vystúpiť, môžete to všetko povedať, ja sa vám budem snažiť neskákať do reči. No iný dôvod, iný dôvod, iný dôvod, ako obmedziť Andreja Kisku v zakladaní jeho strany, nevidím.
Tretie strany. Chcete úplne zrušiť tretie strany. Taký bol pôvodný návrh ministerstva vnútra, keď sa prijímal zákon o volebnej kampani v tom roku 2014. Tak to išlo aj do parlamentu. Nepočítalo sa s tým, že by niekto iný mohol zasahovať do volebnej kampane, čiže viesť volebnú kampaň, ako samotné politické strany. Ale táto téma bola diskutovaná a keďže sa o tom diskutovalo počas pripomienkového konania, keďže sa o tom diskutovalo v prvom čítaní, keďže bol normálny legislatívny proces, tak výsledkom bolo, že sa vytvoril priestor pre to, aby aj iné subjekty ako politické strany, kandidáti v niektorých typoch volieb mohli sa zapájať do volebnej kampane.
Zrejme ten spor o to, či ide alebo nejde o slobodu šírenia informácií, tu bude. Ale podľa môjho hlbokého presvedčenia je to zásah do slobody šírenia informácií. Lebo šírenie informácií nie je iba to, že môžem niečo niekde povedať alebo napísať niekde na internete. Ale že môžem svoje informácie šíriť prostriedkami, ktoré sú legitímne. Keď dám sponzorovaný status na sociálnej sieti, lebo chcem, aby mal väčší dosah, tak je to legitímne. Čo tým porušujem? Komu tým škodím? Dnes nemôžu dávať sponzorované statusy na sociálnej sieti iné subjekty ako politické strany, kandidáti a subjekty, ktoré sa zaregistrujú ako tretie strany. Čiže už dnes je to obmedzené, ale to obmedzenie sleduje legitímny účel. Kontrolu financií vynakladaných na volebnú kampaň.
Áno, viem si predstaviť spor dokonca o to, či toto je legitímne, ale v zásade ja sa prikláňam k tomu, že to legitímne je, aj keď je to zásah do slobody šírenia informácií. Ale zásah do slobody šírenia informácií, že nikto iný ako kandidáti a kandidujúce politické strany nebude môcť v čase volebnej kampane vôbec zverejňovať informácie, napríklad formou sponzorovaných odkazov, napríklad tým, že si zaplatí inzerát v médiách, vytlačí letáky a roznesie ich po schránkach, vytlačí plagáty, zaplatí si nejakú výlepovú plochu a nechá to tam, nechá to tam nalepiť, zorganizuje verejné zhromaždenie, všetky tieto možnosti budú občanom tohto štátu aj ich združeniam, všetkým iným okrem kandidujúcich politických strán v čase volebnej kampane úplne upreté.
Nemyslím si, že toto spĺňa ústavou predpokladanú podmienku, že slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Toto určite nie je nevyhnutné opatrenie.
Ďalšia vec, na ktorú som včera upozornil a nedostal som na ňu odpoveď, je, že ak zrušíme tretie strany a zrušíme ich bez náhrady, tak vytvoríme situáciu, že kandidáti v parlamentných voľbách a v európskych voľbách nebudú mať možnosť viesť volebnú kampaň mimo tej kampane, ktorú bude viesť politická strana. A teda budú vydaní na milosť a nemilosť politickej strany. Samozrejme, že kopu politických strán bude, si stanoví nejaké pravidlá, rozdelí peniaze aj na podporu kandidátov alebo im umožní, aby tej politickej strane prispeli, a v tej miere, ako prispejú, tak budú môcť čerpať. Nechcem tvrdiť, že to bude problém všade, že sa s tým nebude dať vysporiadať, ale v zásade pri 150 kandidátoch veľmi pravdepodobne môže nastať situácia a zákon vytvára predpoklady pre tú situáciu, že keď sa strana rozhodne, že niektorému kandidátovi neprispeje na kampaň ani mu neumožní, aby si sám prispel na kampaň, no tak ten kandidát nebude mať žiadnu kampaň. Zlikvidujeme tam súťaž vnútri kandidátnych listín, úplne ju poprieme a úplne ju dáme do rúk politickej strany.
V systéme, kde je možné prednostné hlasovanie, je takáto úprava podľa môjho názoru odporujúca princípom politickej súťaže. Sú systémy, kde sú viazané kandidátky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 až 150 a zvolený je 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie je tam možnosť prednostného hlasovania. Tam možno by tá úprava bola v poriadku. Keď máte možnosť prednostného hlasovania, tak tým zasahujete do politickej súťaže.
Ďalšia vec, na ktorú som upozornil a nedostal som, nedostal som odpoveď, je ten návrh, aby sa sprísnili sankcie za porušenie moratória alebo za vedenie, vedenie kampane inými subjektmi. Teraz majú možnosť, možnosť viesť inú kampaň politické strany ako, alebo iné subjekty ako politické strany ako tretie strany; túto možnosť im ideme zobrať. A navyše ideme drakonicky zvýšiť pokuty za priestupok spočívajúci v tom, že niekto vedie kampaň, hoci nie je subjektom, ktorý môže viesť kampaň, ale už ani nebude môcť byť subjektom, lebo mu to zakážeme, zakážeme to všetkým ostatným, alebo vedie kampaň počas volebného moratória na verejne prístupnom mieste v prospech alebo neprospech politickej strany alebo kandidátov vo voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov.
Keď na námestí budem slovnými prejavmi niekoho presviedčať, aby volil tú alebo onú stranu počas moratória, dopúšťam sa priestupku. Už teraz podľa v súčasnosti platného zákona môžem za to dostať pokutu 1 000 eur, pokutu od 300 do 1 000 eur, čo je, zdá sa mi primerané. A vy navrhujete tú hornú hranicu zvýšiť z 1 000 eur na 30-tisíc eur za to, že niekto na námestí bude hovoriť, že voľte stranu x, alebo si niekto až počas moratória dá do výkladu svojho obchodu plagát nejakého kandidáta. Za to bude môcť dostať pokutu do 30-tisíc eur.
Váš návrh nerieši žiadny reálny problém. Váš návrh je čisto účelový, a preto dávam procedurálny návrh, aby sme vrátili predkladateľom tento návrh na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 19:02 - 19:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Bugár, nerovnaké postavenie, tak to znamená, že keby sme úplne zakázali príjmy z darov a z členských príspevkov, bolo by to vlastne v poriadku a strany by mali príjmy iba zo štátneho rozpočtu, lebo každá strana má právo uchádzať sa, nejaké zvolili, nejaké nezvolili a tie, ktoré nezvolili alebo tie ktoré novo vznikli, majú tie príjmy iba z darov a z členských príspevkov, maximálne z pôžičiek, ale tak to zakážme úplne a budú iba štátne príspevky. Aj to bude v poriadku? Lebo podľa toho, čo ste hovorili, v duchu vašej logiky áno.
Chcete aby jeden človek mohol dať 3,5 milióna? No radšej nech dá jeden človek 3,5 milióna, ako to bude rozpisovať na svojich príbuzných, ako to robili niektorí prezidentskí kandidáti.
Len 3 milióny na kampaň, môžem to opakovať ešte desiatykrát, to obmedzenie sa týka parlamentných volieb. Ďalšie 3 milióny môžte dať na eurovoľby, ďalších po 500-tisíc na ostatné typy volieb, ste na 7,5 milióne. Strana môže dať za volebné obdobie na všetky voľby 7,5 milióna, ale môže mať príjmy iba 3,5 milióna, pokiaľ nedostáva príjmy zo štátneho rozpočtu.
Pán poslanec Klus, no, ten Ústavný súd, dobre, že si, dobre, že si ho pripomenul. Toto, tento zákon je podľa môjho názoru protiústavný, mohol by skončiť na Ústavnom súde, no ale Ústavný súd, keď má sedem sudcov, dvaja z nich sú bývalí poslanci za SMER – sociálna demokracia, tak už si teraz predstavujem, akým spôsobom by konštatoval, že smerácka koalícia prijala protiústavný zákon, lebo treba na to 7 hlasov. Čiže keby ste, keby ste účelovo obštruovali doplnenie Ústavného súdu, tak toto sa vám teraz bude veľmi hodiť.
A na záver len pripomeniem, aj Mečiar zmenil volebné pravidlá, ani jemu to nepomohlo, nepomôže to ani vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 18:48 - 18:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dobre. Takže pán poslanec Pčolinský tu už nie je, ale povedal, že, že teda nie je pravda, že to smeruje, smeruje na Kisku a že teda, keď sa dá členské 10-tisíc limit, tak však veď Kiska môže dať dar až do výšky 3,5 milióna. No, ale to nie je pravda. Už dnes je v zákone obmedzenie, § 23 ods. 1 zákona o politických stranách. "Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300-tisíc eur." Čiže žiadneho 3,5 milióna. Tri a pol milióna tam môže dať za 11 rokov, ale nie za rok ani za dva. Za rok tam môže dať 300-tisíc ako dar a 10-tisíc ako členský príspevok, ak schválite túto novelu.
Je teda, je teda vtipné, že ja som tu obviňovaný, obviňovaný z klamania, ale pritom zákon neumožňuje nikomu, aby dal v priebehu volebného obdobia, teda v priebehu jedného roka 3,5 milióna eur. (Reakcia z pléna.) To je pôžička, pôžička nie je dar, pôžičku je potrebné vrátiť. Ja hovorím o možnosti, že niekto sa rozhodne financovať stranu formou daru alebo formou členského príspevku a tam je limitovaný.
To isté, to isté hovoril aj pán poslanec Bernaťák, ktorý dokonca, teda neviem, či je medzi predkladateľmi alebo, alebo len, len je, len je predsedom poslaneckého klubu navrhovateľov, že každý môže dať dar 3,5 milióna. No nie je to pravda. Dar môže dať do 300-tisíc, to je dnes v zákone. A keď prejde vaša novela, tak bude môcť dať do 10-tisíc.
Pán poslanec Zelník, ja som tu upozornil, že ak vám ide o transparentnosť, tak tým nič nedosiahnete, lebo povedal som vám prípad darcov pána kandidáta Harabina, darcov pána kandidáta Šefčoviča a s tým nerobíte nič, hoci teraz sme tu mali tiež prezidentské voľby. A povedali ste rozkošnú vetu, že však sme v prvom čítaní a môžeme sa o tom pobaviť. Toto by platilo, keby sme boli v normálnom legislatívnom procese. Teraz by sme, vy ste si to odhlasovali, v septembri, začiatkom septembra by boli výbory, dovtedy by sme mohli o tom diskutovať, uvažovať, ako to upravíme. Keby sme to chceli nejako doplniť alebo niečo tam zmeniť, tak by sme vám poslali pozmeňujúce návrhy, mohli by sme sa stretnúť. V septembri by o tom v druhom čítaní rokovalo plénum, mohlo by schváliť zmeny, doplňujúce návrhy. Ale keď hovoríte, že ak máte niečo a chcete tam ešte niečo doplniť alebo upraviť, však sme v prvom čítaní a prvé čítanie je o filozofii, s vedomím, že výbory budú dnes večer alebo zajtra ráno, ten návrh, k tomu návrhu sme sa dostali dnes. Dnes o dvanástej parlament rozhodol, že zaradí návrh na skrátené legislatívne konanie do rokovania tohto parlamentu. Čiže my sme ani nemali tušenia o tom, že takýto návrh príde. A vy poviete, no, však sme v prvom čítaní a môžme to doriešiť v druhom a treťom čítaní. Je to, ja teraz ani nemám, nemám slov, aby som povedal, čo to je, ale je to smiešne, lebo v skrátenom legislatívnom konaní sa nedá skoro nič doplniť.
A teda ešte sa vrátim k pánovi predsedovi a podpredsedovi Národnej rady Bugárovi. Jasné, že každý sa môže pomýliť, ale teda je zvláštne, keď sa pomýlim a ešte pri tej príležitosti niekoho druhého obviním z klamstva. Aj ja sa môžem pomýliť, lebo som si pripravoval toto vystúpenie popri tom, že som sledoval, čo sa deje, čo sa deje v Národnej rade. Mohol som sa pomýliť, ale obviniť druhého z klamstva a pomýliť sa pritom je veľmi, veľmi zvláštne.
Takže ešte raz. Mal som pravdu, keď som hovoril, že politické strany, ktoré dostávajú štátny príspevok, budú po prijatí tohto zákona zvýhodnené oproti mimoparlamentným politickým stranám a novým politickým stranám, ktoré štátny príspevok nedostávajú, lebo v priebehu volebného obdobia môže politická strana na všetky typy volieb, ktoré sa v priebehu toho volebného obdobia uskutočnia, vynaložiť 7,5 milióna, také sú zákonné limity, a strany bez štátneho príspevku, ktoré svoje financie čerpajú z darov, pôžičiek, členských príspevkov, môžu mať 3,5 milióna, lebo nesmie mať z darov a pôžičiek viac ako 3,5 milióna. A teraz aj tie členské obmedzujete na, na maximálne 10-tisíc, čiže keby niektorí solventnejší členovia chceli prispieť vyššou čiastkou, tak nemôžu. A celkovo to obmedzíme na 3,5 milióna. Vytvára tento zákon, a nielen pre tieto voľby, aj smerom do budúcnosti, nerovnaké postavenie politických strán. Tento zákon je v rozpore s politickou súťažou, neposilňuje ju, naopak, oslabuje ju. Betónuje politické strany, ktoré sú v parlamente a ktoré majú štátny príspevok, a zvýhodňuje ich oproti politickým stranám, ktoré štátny príspevok nemajú. A to veľmi očividným spôsobom.
A rovnako je pravda aj to, čo som povedal, že sankciou za prekročenie toho obmedzenia, že strana môže mať za volebné obdobie maximálne 3,5 milióna príjmy z darov a z pôžičiek, je likvidácia strany, je automatická likvidácia strany. Čiže ak strany porušia niečo vo volebnej kampani, majú vyššie výdavky ako zákon pripúšťa, majú príjmy odniekadiaľ, odkiaľ ich nemajú mať, tak sankcia je finančná pokuta. Môžme sa baviť o tom, či sú pokuty primerané, privysoké, prinízke, dostatočné, nedostatočné, ale je to pokuta. Tuto ak by strana, ktorá novo vznikne, chcela mať porovnateľne peňazí na volebné kampane, ako ju majú strany, ktoré si to môžu dovoliť zo štátnych príspevkov, a prekročiť ten limit, tak automaticky ide do likvidácie. To som povedal a bol som za to pánom podpredsedom Bugárom obvinený z klamstva.
Takže nie je to žiadny "lex peniaze", je to pokus účelovo zasiahnuť do najbližších parlamentných volieb a zvýhodniť samých seba oproti politickej konkurencii. Presne toto urobil v roku 1998 Vladimír Mečiar. Urobil to iným spôsobom, zmenil volebný systém, alebo zasiahol do volebného systému. Vy to idete urobiť cez pravidlá volebnej kampane, ale to, že to je účelové a že to nepredkladáte preto, aby ste zlepšili pravidlá pre volebnú kampaň, ale preto, aby ste zvýhodnili samých seba, je nad slnko jasné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:46 - 18:48 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
No, pán poslanec Bugár, údajné klamstvá. Existujúce politické strany a nové politické strany, koľko môžu vynaložiť. Ja som to spočítal, neviem, či si počúval alebo nepočúval, že za celé volebné obdobie je to 3,5 milióna a limity pre voľby Národná rada, Európsky parlament, dohromady sú 7,5 milióna. Čiže MOST – HÍD môže za volebné obdobie vynaložiť len na volebné kampane 7,5 mil., 4 mil. dostane, dostane ako príspevok zo štátneho rozpočtu, 3,5 mil. môže dostať na daroch, na pôžičkách, čiže 7,5 milióna. Nová politická strana môže na daroch a na pôžičkách dostať za celé volebné obdobie 3,5 milióna, 3,5 milióna. O 4 milióny je MOST – HÍD zvýhodnený pred novou politickou stranou na volebné obdobie. Nemyslím budúce volebné obdobie, tam už asi MOST – HÍD nebude zvýhodnený, ale teda toto volebné obdobie.
A teraz, teraz. Bol som obvinený, že nie je pravda, že strana vstupuje do likvidácie, keď prekročí limit. Ale ja som nehovoril o limite na kampaň. Ja som hovoril o príjmoch. V tomto návrhu, za ktorý hlasujete, je, ak štátna komisia zistí, že príjmy strany podľa § 22 ods. 1 písm. b) a h), to sú dary a pôžičky, počas jedného volebného obdobia Národnej rady presiahli sumu 3 milióny 500-tisíc eur, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom v likvidácii.
Takže ja klamem? Alebo poslanci, ktorí hlasujú za návrh zákona, za skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, si ten zákon ani neprečítali?
Skryt prepis