Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.10.2016 o 17:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 17:56 - 17:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Simon, myslím, že ste veľmi správne poukázali na to, že tento návrh, tento zákon, ktorý navrhujeme zrušiť, neobmedzuje len cudzincov, ale obmedzuje aj občanov Slovenskej republiky, robí rozdiely medzi občanmi Slovenskej republiky, vytvára rôzne kategórie občanov Slovenskej republiky, diskriminuje jedných na úkor druhých, a dokonca robí rozdiely aj medzi samotnými poľnohospodármi, či už tými aktuálnymi, alebo potencionálnymi. Čiže tento zákon nie je zlý iba z hľadiska cudzincov alebo z hľadiska Európy a iných občanov krajín Európskej únie, ale je zlý aj z hľadiska občanov Slovenskej republiky.
Druhá vec, na ktorú ste veľmi správne poukázali, je to, že ten zákon je neúčinný. Že ten zákon môže zabrániť alebo sťažiť, skomplikovať situáciu niekomu povedzme aj zo zahraničia, kto by chcel kúpiť poľnohospodársku pôdu a povedzme podnikať v oblasti poľnohospodárstva na území Slovenskej republiky, lebo veď čo iné by už s tou pôdou urobil, snáď ju nenaloží na nejaký kamión a neodvezie si ju niekam do Holandska, lebo ak ju bude využívať na poľnohospodárske účely na území Slovenskej republiky, tak tam žiadny problém nie je. Ale dobre, týmto to skomplikujeme, ale nejakým väčším podnikateľským subjektom, ktorý sa prostredníctvom právnických osôb, ktoré majú vlastnícky vzťah k pôde, to nijako nezabráni, aby sa k tej pôde dostali. Čiže je to len taká piár hra, že chránime slovenskú pôdu. Nič viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2016 17:08 - 17:09 hod.

Ondrej Dostál
Mám procedurálny návrh, aby sa o prerokovanom bode 56, návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám (tlač 282), vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam hlasovalo až zajtra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 17:04 - 17:06 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Chcel by som povedať niečo podobné, ako predo mnou povedal Peter Osuský. Pán poslanec Kotleba má zjavne problémy čítať s porozumením text, dokonca text slovenskej ústavy. Ja to teda prečítam: "Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike", hovorí článok 20 odsek 2 ústavy. Ústava teda pripúšťa, že zákon obmedzí vlastnícke právo vo vzťahu k niektorým veciam iba na občanov Slovenskej republiky alebo právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. Nepredpokladá však, že by sa vlastnícke právo malo obmedzovať vo vzťahu k určitým kategóriám občanov Slovenskej republiky či právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.
Presne toto ten nami na zrušenie navrhovaný zákon robí, rozlišuje medzi občanmi Slovenskej republiky. Ale ústava nič takéto nepredpokladá. Ústava predpokladá iba to, že môžu byť stanovené zákonom niektoré veci, ktoré môžu vlastniť iba občania. Všetci občania, nie iba niektorí. Môžme to opakovať ešte trikrát, mohli ste si to prečítať v dôvodovej správe, keby ste to neuťali po citáte z ústavy, ale prečítali to, čo som vám pred chvíľou prečítal. A aj výklad ústavy musí byť robený spôsobom, že budú zákony v súlade nielen s ústavou, ale aj s európskym právom, ktorým sme tak isto viazaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.10.2016 12:33 - 12:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani spolupredkladateľka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Zviera nie je vec.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.10.2016 11:40 - 11:44 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v prvom čítaní uviedol návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Návrh predkladá skupina opozičných poslancov a v podstate ním napĺňa programové vyhlásenie súčasnej vlády. V programovom vyhlásení vlády sa totiž uvádza, že vláda presadí predĺženie lehoty zverejňovania, povinne zverejňovaných zmlúv z 5 na 10 rokov.
Pred pár rokmi bolo zavedené do zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a teda upravené aj v Občianskom zákonníku, že niektoré zmluvy, ktoré uzatvára verejný sektor, alebo teda skoro všetky s výnimkou niektorých vybraných typov je potrebné najprv zverejniť na internete a až potom môžu nadobudnúť platnosť a účinnosť. Toto je podľa môjho názoru jedna z najlepších vecí, ktoré sa podarilo presadiť v období vlády Ivety Radičovej. A jedna z vecí, ktorá sa tam doplnila neskôr, bolo, že sa tie zmluvy zverejňujú po celú dobu plnenia, ktoré vyplýva z príslušnej zmluvy, ale najmenej na obdobie piatich rokov.
Podľa môjho názoru, keďže sa tie zmluvy zverejňujú na internete, tak nie je žiadny dôvod, aby neboli zverejnené natrvalo. Ale uznávam, že je pokrok aj to, ak budú zverejňované nie 5 rokov, ale minimálne 10 rokov, tak ako to navrhuje súčasná vláda alebo ako zamýšľa súčasná vláda.
Je tam však drobný problém spočívajúci v skutočnosti, že tá päťročná lehota, kedy bolo prvýkrát zavedené zverejňovanie zmlúv na 5 rokov, uplynie už teraz 31. decembra. A pokiaľ teda nezmeníme zákon o slobodnom prístupe k informáciám teraz a nenadobudne účinnosť predĺženie lehoty z 5 na 10 rokov najneskôr od 1. januára, tak tie prvé zmluvy, ktoré boli zverejnené päť rokov dozadu, budú môcť byť z internetu stiahnuté. A tak sa tak bude môcť diať až do doby, kým vláda nepríde s väčšou novelou zákona o slobodnom prístupe, ktorá bude informovať až toto, aj toto opatrenie.
Čiže aby sme zabránili tomu, že vznikne niekoľkomesačné obdobie, počas ktorého bude môcť povinne zverejňované zmluvy sťahovať z internetu, a aby sme teda naplnili to, čo je zmyslom deklarovaného záväzku z programového vyhlásenia vlády, prichádzame s touto novelou, ktorá obsahuje v podstate iba tento jeden bod z hľadiska obsahu, aby sa predĺžila lehota povinne zverejňovaných zmlúv, objednávok a faktúr z 5 na 10 rokov od 1. januára.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 11:30 - 11:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kollár, povedali ste, že cirkvi môžu na Slovensku slobodne pôsobiť, no nie je to celkom pravda. Aby cirkev mohla pôsobiť ako cirkev, teda aby mala právnu subjektivitu, tak musí byť zaregistrovaná ako cirkev a podmienkou toho, aby bola zaregistrovaná ako cirkev, je práve tých v súčasnosti 20-tisíc čestných vyhlásení alebo tých 50-tisíc, ako to navrhuje SNS, alebo tých 100-tisíc, ako to uvažujete vy. Čiže áno, cirkev môže ako neformálne spoločenstvo, ako povedzme občianske združenie, ale rozhodne nemôže pôsobiť ako cirkev, pokiaľ nie je registrovaná ako cirkev.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.10.2016 11:09 - 11:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, ak vám ide o šetrenie peňazí štátneho rozpočtu na iné bohumilejšie účely ako financovanie alebo podporu nových cirkví a náboženských spoločností, chcem sa spýtať, prečo nemeníte zákon, ktorý rieši financovanie cirkví zo strany štátu, a chcete meniť zákon o náboženskej slobode, ktorý rieši registráciu nových cirkví a náboženských spoločností. Keď chcete riešiť financovanie cirkví, prečo nehovoríte o odluke cirkvi od štátu, ktorá by túto vec vyriešila systémovo a odtrhla ju od štátu a nechala by ju na podporu zo strany veriacich?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 11:02 - 11:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem polovici zo šiestich reagujúcich za ich faktické poznámky. Zareagoval by som na pána poslanca Mizíka, ktorý pripomenul, že som tu prišiel so židovskou hviezdou, hlásim sa k rómskej národnosti a práve som obhajoval moslimov a nazval to schizofréniou.
Pán poslanec Mizík, možno je to pre vás ťažko pochopiteľné, ale nie je to žiadna schizofrénia. Ja sa pozerám na ľudí ako na ľudí, rešpektujem ich ľudskú dôstojnosť a podľa toho k nim pristupujem. To je niečo, čo je pre vás zrejme nezrozumiteľné a nepochopiteľné, ale ja to tak vidím a nevidím v tom ani zrnko schizofrénie, naopak, vidím v tom niečo, ako niečo prirodzené, ako niečo, ako by sa mali správať všetci ľudia.
Pán poslanec Marosz pripomenul rastúci extrémizmus v našej spoločnosti a rastúcu nenávisť. Problém, že sa na ľudské bytosti nepozeráme ako na ľudské bytosti, spomenul vo svojom vystúpení aj pán poslanec Viskupič, a ozaj ma tu prekvapuje spôsob, akým sa niektorí ľudia dokážu vyjadrovať o iných ľuďoch, ako dokážu ignorovať ich ľudskú dôstojnosť.
A aby som pravdu povedal, vôbec ma to neprekvapuje pri fašistoch, tam to tak nejako očakávam, ale prekvapuje ma, že s takouto agendou prichádza Slovenská národná strana. Ak by bol predsedom SNS ešte stále Ján Slota, tak by som vôbec nebol prekvapený, lebo to mi tak zapadá do obrazu, ktorý mám o ňom vytvorený, ale pri pánovi Dankovi napriek všetkým výhradám ma to predsa len trochu prekvapuje a bol by som rád, keby ste ukázali, že ste už iná SNS ako SNS Jána Slotu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2016 10:41 - 10:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, predložený návrh zákona považujem za zlý a nesprávny, a to z troch dôvodov.
Po prvé, tento zákon je namierený proti moslimom.
Po druhé, tento zákon je namierený proti náboženskej slobode.
A po tretie, tento návrh zákona je zle naformulovaný.
Po prvé. O čo v tomto návrhu zákona ide? Naozaj tu máme nejaké špekulatívne pokusy vytvoriť si cirkev a prostredníctvom nej čerpať finančné prostriedky na nejaké iné účely? Naozaj je dôvodom predloženia tohto návrhu záujem chrániť štátny rozpočet pred jeho vyciciavaním nejakými špekulantami alebo nejakými recesistami? Naozaj tu máme sekty, ktoré majú viac ako 20-tisíc členov, ktorí sú ochotní dať svoje rodné číslo pod vyhlásenie, že sú členmi tejto sekty, aby tá sekta mohla čerpať finančné prostriedky? Tomu snáď neveria ani samotní predkladatelia.
Tento zákon je namierený proti moslimom. Povedal to aj jeden z jeho predkladateľov, súčasný predseda Národnej rady pán Danko, v časoch, keď ešte nebol predsedom Národnej rady, bol iba predsedom mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany, v januári 2015, keď zvolal tlačovú besedu na tému Nebezpečenstvo islamizácie v Európe a dal tam námety, ako zabrániť islamizácii Európy. A jeden z tých námetov bol práve sprísnenie zákona o registrácii cirkví a náboženských spoločností. Aspoň to poctivo priznajte, keď to už v dôvodovej správe neuvádzate a keď to za vás musia hovoriť fašisti vo faktických poznámkach. Je to naozaj zámer, priznaný či nepriznaný, ísť proti islamu, ísť proti moslimom.
Nechcem spochybňovať, že niektoré prejavy islamu, najmä radikálneho islamizmu sú problémom. Nechcem spochybňovať, že existuje islamsky motivovaný terorizmus. Nechcem spochybňovať, že existujú problémy v súžití moslimov a nemoslimov a je to vážny problém nepochybne v samotných moslimských krajinách, v európskych krajinách, v celom svete. Ale odmietam paušalizovať. Nemožno všetkých moslimov hádzať do jedného vreca. Nemožno odmietať a dehonestujúco sa vyjadrovať o ich náboženskom presvedčení, nemožno odmietať a priori celý islam.
Ak chceme viesť vojnu s islamským terorizmom, s islamským extrémizmom, tak tú vojnu predsa nemôžeme vyhrať tak, že budeme viesť vojnu s 1,5 miliardou ľudí na tomto svete. Lebo presne to je to, o čo sa islamskí extrémisti usilujú, postaviť kresťanov proti moslimom a moslimov proti kresťanom, Západ proti islamu a islam proti Západu. To je veľká chyba. Vojnu s islamským terorizmom môžeme vyhrať iba vtedy, keď ju budeme viesť spolu so slušnými moslimami. A slušných ľudí je medzi jeden a pol miliardou ľudí, ktorí sa hlásia k islamu na svete, drvivá väčšina. Preto považujem za svoju povinnosť na tomto mieste zastať sa náboženskej slobody moslimov a pozdvihnúť svoj hlas proti návrhu, s ktorým prichádzajú kolegovia z SNS.
Po druhé. Tento návrh zákona je namierený proti náboženskej slobode nielen moslimov. Už tých súčasných 20-tisíc je drastická, drakonická hranica, ktorá prakticky znemožňuje zaregistrovať novú cirkev alebo náboženskú spoločnosť. A to nie je 20-tisíc ľudí, ktorí podpíšu nejakú petíciu, že súhlasia s tým, aby daná cirkev bola zaregistrovaná, to je 20-tisíc ľudí, ktorí sú reálni príslušníci tej cirkvi, sú plnoletí a podpíšu o tom čestné prehlásenie, ktoré sa dostane štátu, aby to posúdil. Jednou z príloh žiadosti o registráciu novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti je čestné vyhlásenie najmenej 20-tisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel.
Ak s týmto číslom hýbať, tak určite nie nahor, ale nadol, pretože nie je celkom pravda to, čo sa uvádza v dôvodovej správe. Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike de iure aj de facto slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku. § 4 ods. 2 zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností naozaj uvádza, že všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Avšak § 4 ods. 4, teda ods. 4 toho istého paragrafu, hovorí o tom, že štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované. Čiže je rozdiel medzi tým, keď je cirkev alebo náboženská spoločnosť registrovaná alebo nie je registrovaná.
Cirkvi alebo náboženské spoločnosti môžu na plnenie svojho poslania najmä, ako sa uvádza v § 6 ods. 1, slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady, vydávať vnútorné predpisy, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, poskytovať duchovné a hmotné služby, vyučovať náboženstvo, vyučovať a vychovávať svojich duchovných aj laických pracovníkov vo vlastných školách a iných zariadeniach i na vysokých bohosloveckých školách a bohosloveckých fakultách za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, organizovať bez oznámenia svoje zhromaždenia, vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok a mať iné majetkové a nehmotné práva a tak ďalej a tak ďalej. To sú práva, ktoré sú priznané registrovaným, nie neregistrovaným cirkvám. Neregistrované cirkvi to môžu obchádzať, zaregistrovať sa ako občianske združenie, ale nemôžu požívať tieto výhody.
A na margo tej obavy, že ak zaregistrujeme nejakú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, ktorá bude zneužívať to postavenie, tak v zákone sa predsa uvádza, že výkon činností uvedených v odseku 1 nesmie byť v rozpore s ústavou, nesmie ohrozovať bezpečnosť občanov a verejný poriadok, zdravie a mravnosť a práva a slobody druhých, nezávislosť a územnú celistvosť štátu. Čiže v zákone máme napísané obmedzenie pre zneužívanie postavenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
K tým päťdesiatim tisícom, ktoré navrhuje SNS. Z osemnástich v súčasnosti na Slovensku registrovaných cirkví a náboženských spoločností spĺňajú túto podmienku iba štyri – rímskokatolícka, evanjelická cirkev augsburského vyznania, gréckokatolícka a reformovaná kresťanská cirkev. Dokonca ani pravoslávna cirkev podľa posledného sčítania obyvateľstva túto podmienku nespĺňa, má niečo cez 49-tisíc členov. A aj to je diskutabilné, či tieto cirkvi tú podmienku spĺňajú, lebo je čosi iné v dotazníku pri sčítaní obyvateľstva zaškrtnúť jednu kolónku a niečo iné je podpísať čestné vyhlásenie, uviesť tam rodné číslo a prihlásiť sa k tomu, že som členom cirkvi, poznám základné články viery, som si vedomý práv a povinností, ktoré vyplývajú z členstva. Ktovie, koľko ľudí by sa prihlásilo napríklad takouto formou ku katolíckej cirkvi, keby to mali urobiť nanovo.
A nehovorím to teraz preto, že by som chcel cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré tú podmienku 50- alebo 20-tisíc, chcel alebo považoval za správne odobrať postavenie cirkví alebo náboženských spoločností. Hoci väčšina z registrovaných cirkví a náboženských spoločností nespĺňa nieže tú SNS navrhovanú hranicu 50-tisíc, ale ani tých 20-tisíc, ktoré sú v súčasnosti v zákone. Dokonca ani polovicu z toho. Až jedenásť z osemnástich v súčasnosti registrovaných cirkví má počet členov menší ako 10-tisíc. A ešte raz, tak sa to vyvinulo, ja to nespochybňujem, tak to zodpovedá histórii, tak to zodpovedá slovenským pomerom, slovenskej tradícii a tak je to podľa mňa v poriadku. Ale považujem za neprimerané, ak máme cirkev a najmenšia registrovaná cirkev má podľa posledného sčítania obyvateľstva 166 členov, aby sme vyžadovali od nových cirkví a náboženských spoločností 50-tisíc plnoletých príslušníkov.
A po tretie. Tento návrh je podľa môjho názoru nielen namierený proti moslimom, nielen namierený proti náboženskej slobode, ale je aj zle naformulovaný. Ak je hlavným argumentom, aby rôzni špekulanti nezneužívali štátny príspevok, tak poďme sa baviť o financovaní cirkví. Však financovanie cirkví nie je upravené v zákone o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorý máme teraz na programe, ale v zákone o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. Prečo nehovoríme o tom zákone? Nie všetky cirkvi poberajú štátny príspevok, ten príspevok nie je úplne proporčný k počtu členov, ktoré sa k nim hlásia.
Ak sa obávame špekulatívneho zakladania nových cirkví, upravme to tam, dajme tam poistky, dajme tam pravidlá, aby nebolo možné zneužívať takéto príspevky, obmedzme to napríklad dĺžkou registrácie cirkví a plnením istých povinností. Hoci systémové riešenie by spočívalo nie v nejakej drobnej úprave tohto zákona, ale v odluke cirkvi od štátu, čo je len tak mimochodom posledná nesplnená alebo takmer nedotknutá požiadavka novembra 1989. Odluku cirkvi od štátu dnes nikto nemá záujem, reálny záujem riešiť. A ja nie som za odluku cirkvi od štátu z dôvodu, že by som mal niečo proti cirkvám, a nemyslím si, že by mala byť presadená proti ich vôli. Nie som nepriateľom cirkví, rešpektujem náboženské presvedčenie všetkých ľudí, rešpektujem cirkvi a náboženské spoločnosti a ich úlohu v spoločnosti, ale myslím si, že odluka cirkvi od štátu by bola v záujme nie alebo nielen štátu, ale predovšetkým cirkví a ich slobody. Bola by to vec v prospech náboženskej slobody, ktorú by bolo dobré a správne urobiť spolu s cirkvami na základe dohody s nimi a na základe podmienok, ktoré by vyhovovali aj im a ktoré by boli schopné akceptovať. To by bola podľa môjho názoru správna cesta, nie ešte viac obmedzovať možnosť pôsobenia registrovaných cirkví s rovnocenným postavením voči iným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ako to robí návrh zákona, ktorý nám predkladajú kolegovia z SNS a ktorý z týchto troch dôvodov nemôžem v žiadnom prípade podporiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:38 - 10:39 hod.

Ondrej Dostál
Pán poslanec Viskupič, obávam sa, že tvoj procedurálny návrh vrátiť návrh zákona predkladateľom na prepracovanie nie je dobre formulovaný, pretože podstatou a jediným obsahom tohto návrhu je zvýšenie toho čísla 20-tisíc na 50-tisíc, čo je pomýlená myšlienka, a teda neviem, čo sa dá na nej prepracovať. Myslím, že sa na nej nedá prepracovať nič. Jedine, že by sa to číslo zmenilo a prípadne otočilo opačným smerom.
Skryt prepis