Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2018 o 19:25 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:25 - 19:26 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ako som už povedala, ja nemám problém s navyšovaním základnej zložky mzdy pre zdravotníckeho záchranára, vôbec nie, nech majú tí, ktorí pracujú v teréne, ale ako som hovorila, že zdravotnícki záchranári zatiaľ môžu pracovať len na urgentoch a majú, robia tú istú prácu, čo robí sestra, lebo už mám skúsenosti z praxe, a poviem aj to, že dnes mi volali, aj námestníčky mi volali, že prečo je tento koeficient takto ošetrený. Ja hovorím vždy o nemocniciach, nehovorím o ambulantnej starostlivosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.11.2018 19:19 - 19:24 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, včera, predvčerom a dnes sa koná medzinárodná konferencia v Prahe, kde, za efektívne nemocnice, kde vystúpil pán premiér Babiš a minister zdravotníctva a jasne na tejto konferencii povedal to, že je v záujme Česka, aby zdvihli platy sestrám, lebo nám odídu, lebo im odídu do Drážďan, a budú všetko preto robiť, aby to splnili a aby tie platy boli ozaj pre nich motivujúce.
Ďalej hovoril aj o tom, ako tu už bolo povedané, že sestrám dá motivačný príspevok, chcú dať motivačný príspevok, zvýšiť vlastne, zvýšiť motivačný príspevok, plus chcú dať im aj príspevok na bývanie. Žiaľbohu, je to... U nás, neviem či to bude, alebo nebude, ministerka, pani ministerka, máte veľmi ťažkú pozíciu, ale myslím si, že budete robiť všetko pre to, aby aspoň niečo sme mali aj my.
Keď vláda nepristúpi na reálne, dlhodobé a strategické zmeny v zdravotníctve, ktoré sa budú dotýkať ľudských zdrojov, budeme mať problém, kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona č. 581 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v čl. 2 hovorí o navýšení základnej zložky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov, nielen pre sestry, ale pre zdravotníckych pracovníkov. V 578, v zákone č. 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti máme definovaných, máme definované kategórie zdravotníckych pracovníkov, čož je tam, definované sú 20 a lekári z toho sa vynímajú. Takže v tom pozmeňovacom návrhu sa hovorí o navýšení základnej zložky mzdy pre zdravotníckych pracovníkov. Neviem, či je najšťastnejší, najšťastnejšie riešenie zvyšovania zvyšovanie základnej zložky mzdy pre sestry pracujúce v zdravotníckych zariadeniach a v zdravotníckych záchranároch pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach, takže v nemocniciach. Zdravotnícki záchranári môžu pracovať na urgentoch. Koeficient sestry v zdravotníckych zariadeniach sa zvyšuje z 0,81 na koeficient 0,89 a zdravotníckemu záchranárovi z koeficientu 0,81 na koeficient 1,05.
Chcem povedať jednu jedinú vec, že tento zdravotnícky záchranár, ktorý pracuje na urgente, na urgentoch, poskytuje zdravotnú starostlivosť presne takú istú, akú poskytuje sestra. Takže neviem, ešte raz hovorím, neviem, či je to motivačné pre sestry, neviem, čo bude v praxi, či nebudú narušené medziľudské vzťahy, ale myslím si, že bude problém. Zdravotnícki záchranári, ktorí pracujú v ambulantnej starostlivosti, takže v teréne, samozrejme, nech sa páči, ale ešte raz hovorím, že myslím, že nie je to šťastné riešenie. Ďalej nie je takisto šťastné riešenie to, že zdravotníckym záchranárom a sestrám je tu takisto rozdiel, ktorí majú špecializáciu, a ten pomer je takisto úplne iný. Je to, je to smutné, vláda by mala zastabilizovať hlavne sestry, lebo táto kategória, na trhu práce je akútny nedostatok.
Kvalita zdravotnej starostlivosti je úzko spätá s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Keď nebudeme mať dostatok zdravotníckeho personálu, materiálno-technické vybavenie a vhodný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý reflektuje na požiadavky pacienta, nemôžeme očakávať zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a zvýšenie veku dožitia v zdraví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:25 - 18:26 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Neviem, pán poslanec, či si uvedomujete, že vlastne zdravotnícke zariadenia, viete veľmi dobre, že ich dlhy budú sa znovu prehlbovať. A je to veľmi smutné, lebo dovolím si tvrdiť, že riaditelia robia, čo môžu. Ale, žiaľbohu, nemajú dostatok peňazí, lebo za poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemajú na základe výkonov platby. Bude sa zhoršovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Viete veľmi dobre, že štát odvádza proste peniaze za neaktívnych občanov a hlavne bezdomovcov, koľkých máme Rómov, neplatia si poisťovne a štát za to proste odvádza peniaze, hlavne za týchto bezdomovcov. Chcem takisto poďakovať pánu predsedovi zdravotníckeho výboru, že navrhol taký pozmeňujúci návrh, aký navrhol, a zdravotnícky výbor to prijal. Dúfam, že tento návrh, tvoj, pán predseda, bude prijatý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 10:09 - 10:11 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, tlač 1182. Uplynutím šesťročného funkčného obdobia 18. septembra 2018 zaniklo členstvo dvom členom Správnej rady Ústavu pamäti národa voleným Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho. Na 34. schôdzi Národnej rady bol zvolený iba jeden člen správnej rady, preto sa na tejto schôdzi vykoná nová voľba.
Do novej voľby poslanci Národnej rady podali 3 návrhy na kandidátov. Poslanec Richard Vašečka nominoval Mgr. Branislava Borovského, poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský, Marek Krajčí, Ján Budaj a Viera Dubačová nominovali Ing. Petra Juščáka. Klub poslancov za SMER – sociálna demokracia nominoval Mgr. Mateja Medveckého.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 46. schôdzi 16. októbra 2018 a svojím uznesením č. 108 konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa. Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru, tlač 1182.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 12:10 - 12:11 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať kolegyni Verešovej, Edovi Hegerovi, Veronike Remišovej a Anke, kde sa zaoberala hlavne sociálnej, sociálnym vplyvom na rodiny. Je to veľmi dôležité a treba podotknúť, ako už tu bolo aj spomínané, rodiny sa kvôli gamblerstvu rozpadajú a hlavne na východnom Slovensku. Robili sme analýzy, čo sa týka, v Košickom kraji, čo sa týka gamblerstva, ozaj, že rodiny sa rozpadajú. Je to veľmi smutné.
Ďalej, mali by sme sprísniť tento zákon a som za sprísnenie podmienok tohto zákona. Mal by sa prepracovať a mali by sme chrániť hlavne mladých ľudí, ktorí budú podliehať gamblerstvu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:57 - 11:58 hod.

Elena Červeňáková
Títo ľudia žijú v našej spoločnosti, vytvárajú hodnoty pre našu spoločnosť. Preto ich treba vylúčiť z našej spoločnosti alebo ich posudzovať? Každého človeka si treba vážiť, jeho ľudskú dôstojnosť. A myslím si, že problémy treba riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 13:33 - 13:34 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem. Rozmýšľajme nad tým a je to veľmi dôležité, naša spoločnosť, každý jeden z vás, opakujem sa znova, môže byť potencionálny pacient. Teraz, o minútu, o hodinu, o dve hodiny, o rok a tak ďalej. Keď nebudeme mať sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú najpočetnejšia skupina zdravotníckych pracovníkov, čo potom bude? Kto si to zoberie na zodpovednosť? Preto je dôležité, aby sme sestrám a pôrodným asistentkám zvýšili plat, lebo keď im nezvýšime platy a nezabezpečíme im dobré pracovné podmienky, všetci nám odídu a nevstúpia nám do povolania. A tým pádom samozrejme pacienti budú umierať. Nad tým nikto nerozmýšľa, nad tým sa nikto nepozastavuje?
Takže ešte raz vás poprosím o podporu nášho návrhu zákona, lebo je to prioritná otázka a je to už päť minút po dvanástej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.9.2018 13:07 - 13:07 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienku, ale na margo toho by som chcela povedať len to, by ste sa divil, koľko chlapov sa hlási do sesterského povolania. A myslím si, že doba sa zmenila. Proste pokračuje, vývoj ide dopredu. Tak prečo by sme nemali dať možnosť vstupovať do povolania aj mužom? Veď ako máme lekárov, tak máme aj sestry-chlapov, žiaľbohu, je to tak. A ešte pri tom nedostatku, aký je, si myslím, že mali by sme uvítať aj tú možnosť.
Hovorím, v povolaní ich máme, dosť ich máme, len odrádza ich to. A chcú študovať za sestru a ozaj, že sú veľmi citliví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A klobúk dole pre nimi. Takže ja si vážim aj, ja som vychovávala x chlapov v praxi, takže môžem povedať, že poskytujú kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, na úrovni a ozaj sú veľmi citliví k pacientom.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 12:55 - 13:05 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis

108.
Ďakujem. Sestry a pôrodné asistentky ako najpočetnejšia kategória zdravotníckych pracovníkov predstavuje značné množstvo ochotných rúk, ale najmä neoceniteľný a duševný kapitál zdravotníctva. Vďaka charakteru práce týchto profesií a vďaka prístupu sestier a pôrodných asistentiek k práci tieto profesie zhromažďujú obrovské poznatky o ľuďoch, akí sú v chorobe a v plnom zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V priebehu posledných šestnástich rokov prišlo slovenské zdravotníctvo takmer o desaťtisíc sestier, pričom aj naďalej pretrváva trend odchodu sestier buď do zahraničia, alebo do iných odvetví za lepšími pracovnými a, samozrejme, aj finančnými podmienkami.
Dôvodov pre uvedený trend je viacero. Najrelevantnejším z nich je nízke mzdové ohodnotenie zdravotníckeho personálu, ktoré mu finančné ohodnotenie ponúkané v zahraničí zabezpečí sociálne istoty.
Pravdepodobne jedinou nevýhodou práce v zahraničí je cestovanie. Sestry a pôrodné asistentky si často hľadajú lepšie kariérne možnosti mimo svojej profesie. Vyššie vzdelanie im prináša viac možností a ony ich aj využívajú. Odchádzajú do súkromného sektora, farmaceutického priemyslu a hľadajú uplatnenie v iných odvetviach.
Opakovane a dôrazne upozorňujem a poukazujem na to, že na Slovensku sa o niekoľko rokov nebude mať kto u nás starať o pacientov. Nie je to poplašná správa, ale fakt, ktorý sa opiera o štatistiky. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií pracuje v zdravotníctve na Slovensku najviac sestier vo veku 40 – 44 rokov a to je 6 400. Ale alarmujúce jej číslo 8000, ktoré hovorí o tom, koľko sestier za 10 rokov odíde zo systému. Spomedzi členských krajín Európskej únie patrilo v roku 2016 Slovensko na 19. miesto. Od roku 2000 do roku 2016 sa počet sestier na tisíc obyvateľov podľa štatistiky OECD v Slovenskej republike znížil zo 7,44 na 5,74 sestry. Ak vláda Slovenskej republiky nepristúpi na reálne dlhodobé a strategické zmeny v zdravotníctve, ktoré sa budú dotýkať ľudských zdrojov, veľmi ľahko môže dôjsť k naplneniu scenára o tom, že sa nebude mať o nás kto starať. O nás, myslím všetkých tých, ktorí tu teraz sedíme, aj keď je nás tu veľmi málo, čiže o všetkých občanov a členov vlády Slovenskej republiky, ktorých cez svoj legislatívny návrh vyzývam ku konaniu.
Zo zvyšujúcej sa priemernej dĺžky života nielen na Slovensku, ale aj na celom svete vyplýva, že sestry sa stávajú dôležitou súčasťou starostlivosti o starých a dlhodobo chorých. Musím však upozorniť aj na to, že aj sestry starnú. Na základe štatistiky je aktuálne v systéme 1041 pracujúcich sestier a pôrodných asistentiek dôchodkýň nad 65 rokov života. Alarmujúce je však to, že do štyroch rokov k nim pribudne ďalších 3 400 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré dovŕšia vek odchodu do dôchodku.
Mnoho prieskumov potvrdzuje, že najdôležitejším stabilizačným opatrením pre udržanie sestier v systéme je ich finančné ohodnotenie. Na Slovensku už máme jednu pozitívnu skúsenosť so stabilizáciou zdravotníckeho povolania lekár práve formou adekvátneho finančného ohodnotenia. Prečo by rovnaký spôsob nemohol platiť aj na sestry a pôrodné asistentky? Pokiaľ vláda dlhodobo hovorí o hospodárskom raste, mala by pre sestry vytvoriť také prostredie, aby nám v systéme ostávali sestry a pôrodné asistentky. Samozrejme absolventi škôl prichádzali a vrátili sa sestry zo zahraničia. Jedným z riešení je úprava základnej zložky mzdy tak, aby bola motivujúca. Z toho jednoznačne vyplýva, že ak chceme, aby sme mali viac sestier a pôrodných asistentiek, je nutné zvýšiť ich základnú zložku mzdy na 1,00 až do 1,20 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Byť súčasťou pacientovho života v okamihu najväčšej zraniteľnosti je privilégium, si myslím, že pre každého zdravotníckeho pracovníka. Pacienti nám do rúk vkladajú vlastný život. Obracajú sa na nás v neľahkej životnej situácii. Je preto pre nás záväzkom plniť ich očakávania, podať pomocnú ruku a pristúpiť k nim slušne, humánne, eticky, s úctou a rešpektovaním ich práv.
Pre kvalitné a dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré je poskytované v značnej miere práve sestrami a pôrodnými asistentkami, je najdôležitejším činiteľom spokojnosť zamestnancov, ktorí toto povolanie vykonávajú. Po neuspokojení vlastných potrieb v dôsledku nízkej mzdy nemôžu sestry a pôrodné asistentky v konečnom dôsledku ani uspokojivo plniť svoje pracovné povinnosti, ktoré spočívajú v uspokojovaní potrieb pacientov. Mzdové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek je jedným z hnacích motorov pre zvýšenie kvality a efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky sa môžu v plnej miere zaujímať o potreby svojich pacientov, pretože nemusia riešiť svoje finančné problémy. Svoje povolanie môžu vykonávať so záujmom, efektívne a citlivo v rámci ľudského práva a meniacich sa potrieb, keď budú vidieť, že ich práca je adekvátne ohodnotená.
Pozitívnym vplyvom pri zvyšovaní miezd sestier a pôrodných asistentiek je aj väčšia možnosť motivácie mužov pre vykonávanie povolania sestra alebo pôrodná asistentka a následného rodového vyváženia tohto povolania. V súčasnosti sú tieto povolania pre mužov-živiteľov rodín neatraktívne a to najmä z dôvodu nízkeho hodnotenia, finančného hodnotenia. Kým krajiny ako Veľká Británia, Taliansko, Španielsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Malta, Holandsko a iné uvádzajú viac ako 10 % mužov, ktoré majú v povolaní sestra, na Slovensku ich pracuje len celých, len 2,4 percenta.
Ministerstvo zdravotníctva ani zdravotné poisťovne nekontrolujú nemocnice. To znamená, že nekontrolujú dodržiavanie personálnych normatív. A preto reálne nemocnice nepriznávajú nedostatok sestier. Samozrejme, potom samosprávne kraje to vyhodnotia tak, že stredné zdravotnícke školy obmedzujú počet prijatých študentov. Výsledkom je, že polovica stredných zdravotníckych škôl mohla prijať menej študentov, ako sa jej hlásilo. Hoci Slovensko trpí katastrofálnym nedostatkom sestier, vôbec sa to nerieši. Nemocnice neprijímajú v rámci šetrenia dostatok sestier s tvrdením, že nemajú voľné pracovné miesta. Príčinou je financovanie našich nemocníc, kde im príjmy nepokryjú náklady, šetriť na liekoch či prístrojoch sa nedá. Ale personálne náklady je položka, kde sa dá ušetriť výrazne, a to na úkor pacientov a preťaženia sestier a pôrodných asistentiek.
Pokiaľ chceme na Slovensku zachovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou sú sestry a pôrodné asistentky, mali by sme im vytvoriť také finančné a pracovné podmienky pre výkon povolania, aby zo systému neodchádzali, ale do systému vstupovali nové kolegyne.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím o podporu nášho návrhu zákona, lebo situácia sestier a pôrodných asistentiek je dlhodobo poddimenzovaná a dlhodobo sa nerieši. Treba si uvedomiť, že kvalitnou prácou sestier a pôrodných asistentiek a ich dostatočným počtom zaručíme aj kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom, čiže aj nám. Všetci občania Slovenskej republiky sú potencionálnymi pacientmi. Ak sestra nemá vytvorené podmienky na prácu, tak sú zároveň aj zlé podmienky pre pacienta.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 12:49 - 12:53 hod.

Elena Červeňáková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám vám návrh skupiny poslancov za hnutie OĽANO na vydanie zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch.
Cieľom návrhu zákona je úprava miezd sestier a pôrodných asistentiek a to takým spôsobom, aby došlo k pozitívnemu vplyvu na zatraktívnenie a zvýšenie počtu uvedených nedostatkových povolaní v zdravotníctve na Slovensku. Predpokladáme, že úprava tohto zákona bude mať pozitívny efekt aj na motiváciu absolventov, ktorí prichádzajú do povolania, samozrejme na prípadný návrat sestier a pôrodných asistentiek zo zahraničia. V neposlednom rade ide aj o stabilizačný prvok na slovenskom trhu práce.
Navrhované riešenie zvýšenia miezd je výhodné nielen kvôli vplyvu na efektivitu práce a zvýšenie pracovnej morálky sestier a pôrodných asistentiek, ale aj na rozpočet, ktorý sa bude musieť prispôsobiť uvedenej požiadavke, čo bude mať vplyv aj na uvážlivejšie investovanie v oblasti zdravotníctva a plánovania ľudských zdrojov. Úpravou miezd sestier a pôrodným asistentkám je taktiež kompenzácia za zlú vybavenosť zdravotníckych zariadení, ktorá má pre zdravotnícky personál sťažené podmienky vykonávania ich práce. Nemožno opomenúť ani pozitívny vplyv na psychickú, sociálnu a emocionálnu pohodu sestier a pôrodných asistentiek. Lepšie mzdové ohodnotenie nepochybne prispeje k zvýšeniu efektivity práce a pracovnej morálky v uvedených odboroch. V neposlednom rade ochráni rodiny, ktoré sa mnohokrát rozpadajú z dôvodu sociálnych neistôt spojených s cestovaním člena rodiny za prácou. Najdôležitejším aspektom je udržanie si kvalifikovanej pracovnej sily v zdravotníctve na Slovensku a zabránenie jej prípadného odchodu do zahraničia a odchod do iných pracovných pozícií mimo zdravotníctva. Súčasná situácia vyúsťujúca z akútneho nedostatku sestier, ako aj pôrodných asistentiek sa vôbec neodráža na aktuálnom finančnom ohodnotení, ktoré potencionálnych záujemcov či odborníkov už pracujúcim v danom odbore skôr odrádza, a preto je zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti taká dôležitá.
Návrh zákona bude mať výrazne pozitívne sociálne vplyvy, no zároveň sa očakávajú negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie. Neočakávajú sa žiadne vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu, schopnosť spoločnosti.
Skryt prepis