Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2018 o 19:48 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 19:48 - 19:53 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, takýto dôležitý zákon takto neskoro večer, ale je to prvé čítanie, tak vieme dobre, že aj druhé čítanie nám poskytne dostatočný priestor na odbornú i politickú diskusiu o tomto návrhu. Preto mi dovoľte, tak ako sa na prvé čítanie patrí, stručne, všeobecne uviesť tento návrh zákona.
Naším návrhom upravujeme dva zákony, a to zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákon o výchove a vzdelávaní, teda školský zákon. Cieľom je rozšíriť okruh detí, ktorým sa poskytuje dotácia na stravovanie, a to tak, že nárok na túto dotáciu budú mať všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl, samozrejme, pokiaľ si riadne plnia povinnú školskú dochádzku.
Ten stav na školách a materských školách, čo sa týka stravovania, je podľa štatistík nasledovný: V priemere 70 % detí a žiakov využíva stravovanie v školských zariadeniach. Číslo v materských školách je pomerne vysoké, je to 94 %, ale na základnej škole je to už horšie, na prvom stupni je to niečo vyše 60 %, na druhom dokonca len niečo vyše 50 percent. A preto chceme týmto opatrením toto percento určite navýšiť.
Chceme zlepšiť stravovacie návyky detí, chceme odstrániť sociálne rozdiely a bariéry medzi deťmi, čo sa týka stravovania, a samozrejme aj ekonomicky odľahčiť rodičov, čo sa týka úhrady za stravovanie.
Vysokú efektivitu tohto opatrenia potvrdzujú príklady zo štátov, kde toto opatrenie už funguje v praxi. A odborníci prišli naozaj k pomerne až neskutočným zistenia. Asi najlepšie príklady sú škandinávske krajiny ako Fínsko alebo Švédsko. Odborníci zistili, že nielenže sa zlepšili stravovacie návyky detí, ale výrazne sa zlepšila aj dochádzka do školy, výrazne sa zlepšili dokonca školské výsledky. A neposlednom rade tie chudobnejšie deti sa oveľa lepšie začlenili do kolektívu.
Výška dotácie, ktorú navrhujeme, je 1,20 eur na každé dieťa a na každý deň, v ktorom to dieťa buď absolvuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, alebo vyučovací proces na základnej škole a zároveň sa naobeduje. V prípade detí, ktoré si vyžadujú diétnu stravu, zriaďovateľ podľa nášho návrhu, ak školská jedáleň nie je schopná zabezpečiť diétnu stravu, tak zriaďovateľ potom poskytne túto dotáciu priamo rodičovi alebo zákonnému zástupcovi v hotovosti.
Dôležité je povedať aj to, že zároveň ponechávame v praxi aj už v súčasnosti platnú dotáciu na stravovanie pre deti v materských školách od troch, resp. dvoch rokov do piatich rokov alebo teda presnejšie povedané do posledného ročníka materskej školy. Túto dotáciu nielenže ponechávame v praxi, ale zároveň ju navýšime z jedného eura na 1,20 eur, aby to bolo rovnaké, ako budú mať deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci na základnej škole.
Súčasne sa navrhujú aj zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.
V zákone o výchove a vzdelávaní navrhujeme doplniť povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytnutú dotáciu.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na rodiny a deti a, samozrejme, dopad na štátny rozpočet. Ten vyrátaný odhad je niekde medzi 80 mil. eur až 120 mil. eur, samozrejme, v závislosti od počtu detí, ktoré prejavia o toto opatrenie záujem. Suma je súčasťou 400-miliónového balíka určeného na sociálne opatrenia. Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ako i s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:37 - 17:39 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, v prvom rade si myslím, že v rozprave by ste mali naozaj vystupovať k obsahu zákona. To keby sme urobili my, tak už pán Dostál vyskakuje ako čertík z krabičky. Po druhé, nechápem tú osobnosť toho vášho tónu, lebo ja si nepamätám, že by niečo podobné som ja niekedy predviedol k vám. Myslel som si, že autorom takýchto narážok je len Igor Matovič, o ktorom si možno viacerí, alebo väčšina z nás, myslí svoje. Keď už hovoríte o tej pravde, tak vám nejakú pravdu tiež chcem povedať.
Pán Poliačik, nestačí si namaľovať tvár inou farbou a tváriť sa, že ste nový politik. Vy ste boli súčasť SaS, organizácie nejakej, o ktorej vám chcem povedať pár právd. Vy ste zamlčali, že šéf tejto organizácie Richard Sulík raňajkoval s Mariánom Kočnerom, popri vymenovávania všetkých hriechov, ste toto zamlčali, túto pravdu, a radil sa o voľbe generálneho prokurátora.
Vy aj pán Dostál hovoríte o znásilňovaní ústavy, tak vám chcem pripomenúť dve veci, obom. Po prvé, zatvárali ste ústa poslancom strany SMER – SD, keď sme boli v opozícii, ale hlavne vy, liberál, ste dovolili, aby sa odsúhlasila verejná voľba namiesto tajnej. Pán Dostál a spol. hovorili, že tajná voľba je výdobytok nežnej revolúcie a napokon prispeli k tomu, aby sa hlasovalo o tajnej voľbe. Vaša štvorica, pán Dostál. A vy, ako liberál, pán Poliačik, vy ako liberál ste len potichu sa prizerali na eštebácke praktiky pána Galka, ktorý odpočúval svojich kolegov, zamestnancov, radových občanov a chcel mňa a chcel mňa ako hovorcu opozičnej strany.
Takže keď sa chceme baviť o pravde a kto je kto, tak môžme aj takto diskutovať, ale ja naozaj, pán Poliačik, by som sa rád vrátil k obsahu zákona a nebol osobný, naozaj nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:15 - 17:17 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:55 - 16:57 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Mihál, doteraz to bola naozaj vecná diskusia, až kým ste druhýkrát nevystúpili vy. Tak dobre, ako chcete, ako chcete. Obávam sa ale o vašu výbušnú povahu.
Po prvé, nestrašte krátením dôchodkov, pretože boli ste to vy, ktorý hovoril, že čím viac sa bude zvyšovať minimálna mzda, tým sa viac bude prepúšťať. Vidíme výsledok. Po druhé, k tomu vášmu slávnemu druhému pilieru jeden fakt. Sociálna poisťovňa vydala oficiálne stanovisko, podľa ktorého dvojpilierová penzia za minulý rok je v priemere o 26 eur nižšia ako tá, ktorú ľudia poberajú zo Sociálnej poisťovne.
A teraz k tým ostatným veciam. Vy nám idete pripomínať Mariána Kočnera, vy, ktorého bývalý šéf Richard Sulík s Mariánom Kočnerom raňajkoval a radil sa s ním o voľbe generálneho prokurátora? Vy nám vyčítate rozkrádačky, ktorého podpredsedníčka strany pani Macháčková, primátorka Prievidze, prihrala sama sebe pozemok za babku? Prestaňte s tým aspoň pri týchto vecných témach, keď ide o ľudí!
Pán Mihál, ja cítim takú tú vašu škodoradosť, ako sa tešíte, že tá novela neprejde. Toto naozaj do politiky nepatrí. Buď v niečo veríme, neveríme, ale byť takto škodoradostný, nehnevajte sa na mňa, to je už také detinské.
A na záver, pán Mihál, z vašich úst, toto treba, tam treba, rodinám, deťom. Neboli ste vy dva roky ministrom práce? Neboli ste? Čo ste urobili pre ľudí, čo ste urobili pre deti, čo ste urobili pre rodiny? Jedno veľké nič. Takže je to veľké farizejstvo z vašej strany (reakcie z pléna).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:39 - 16:41 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, ja zase považujem za nekorektné citovať len tie analýzy, ktoré vám vyhovujú. Viete dobre, že po prvé, nie je možné stanoviť presné dáta, pretože to nevie urobiť naozaj nikto, a predpokladám, že ani vy. Lebo presné dáta budú závisieť od vývoja ekonomiky, demografického vývoja a ďalších a ďalších mnohých faktorov. Hrubé odhady ale stanovené boli a my sme predsa hneď na začiatku povedali, že vieme, že to niečo bude stáť, pretože sociálna politika niečo stojí. My sa ale na rozdiel od vás nepozeráme na ľudí cez tabuľky, ale vnímame vždy sociálny rozmer. Citujete Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ale už menej chcete citovať, povedzme, Inštitút finančnej politiky, ktorý hovorí napríklad o tom, že náklady na dôchodky sa budú až do roku 2034 znižovať. Spochybňujete, že ľudia na Slovensku sa dožijú v zdraví priemerne veku 55 rokov. Už tvrdíte, že to bolo určite len nejaká slabá anketa, pritom ide o seriózny zber.
A naozaj sa chcem opýtať, či keď vieme dobre, že ľudia začínajú mať vážne problémy zdravotné v päťdesiat päťke, či ich chceme naozaj nútiť pracovať do sedemdesiatky a viac. Mohol by som pokračovať, ale na záver mám len jednu otázku. Ani vy ste neprišli a nepredložili iné riešenie alebo alternatívu k tomu nášmu. A keďže ste nepredložili takéto riešenie, tak mám za to, že vy súhlasíte s tým, aby ľudia odchádzali do dôchodku vo veku 68 rokov, 70 a viac. Nič iné mi z toho vyjsť nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:11 - 16:13 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, vám v opozícii ten Robert Fico neuveriteľne chýba. Vy naňho hovoríte aj vtedy, keď tu nie je. Ja neviem, čo budete robiť, keď tu raz Robert Fico v tej politike nebude.
Ja som tiež Husákove dieťa, čiže Husákove dieťa ide hovoriť na Husákove dieťa. Aj keď vy tento fenomén šírite oveľa lepšie, lebo ste splodili štyri deti, ja len dve, takže chcem pogratulovať na úvod. A to je ten správny prístup, pretože rodinná politika, dobrá rodinná politika a pôrodnosť je jedným z riešení ako danú situáciu zastropovania veku do dôchodku aj riešiť systémovo.
Opäť strašenie nízkymi dôchodkami alebo vyššími odvodmi. Chcem vám opäť pripomenúť, že aj v súčasnosti je Sociálna poisťovňa v deficite a nikomu sa dôchodky nekrátia, čiže je to len otázka nastavenia priorít. A zároveň vás chcem poopraviť, respektíve vás upozorniť, že deficit Sociálnej poisťovne neustále klesá. V roku 2020 bude vyrovnaný.
Je naozaj otázka, lebo hovoríte, však budeme mať nízke dôchodky, ale potom sa ja opačne opýtam, keď nebude strop odchodu do dôchodku, tak či sa vôbec dožijeme tých dôchodkov.
A keďže mám málo času, ešte som mal toho na vás viac, chcem sa opýtať, vy ste vlastne z akého hnutia? Z OĽANO? Pretože chcem vám pripomenúť, že vaše hnutie OĽANO sa pôvodne veľmi hlásilo k tejto iniciatíve, no ale teraz sa ukazuje, že išlo len asi o, že ide len o politikárčenie, pretože nevieme zohnať vášho lídra pána Matoviča. Ten hovorí, že nikto s ním nechce rokovať, už toľko esemesiek a telefonátov, čo mal od nášho predkladateľa , takže asi tam bude niečo falošné v tom. Takže vás chcem poprosiť, skúste mu zavolať, že chceme sa naozaj stretnúť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:26 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:37 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Rajtár, už ste to povedali v diskusnej relácii STV, teraz ste to zopakovali opäť pri dôchodkovom strope. Naznačujete, ako keby sme zavádzali pre ľudí povinnosť ísť v určitom veku do dôchodku. Tak len vám chcem vysvetliť, že vznik dôchodku i dôchodkového stropu je nárokom občana na ten dôchodok a na poberanie dôchodku. Nie je povinnosťou ísť do dôchodku, a teda ak občan chce aj naďalej pracovať, tak samozrejme, môže, aj keby bol dôchodkový strop schválený. Takže len pre upresnenie. Nerozumiem tomuto argumentu.
No, a keď sme už pri tom dôchodkovom strope a vy stále vravíte, že je to len marketing a nič iné, tak opäť by som rád pripomenul pár faktov. Ten najdôležitejší je, že odbory už začali zbierať podpisy pod referendum. Za mesiac a pol podpísalo toto referendum 135-tisíc ľudí, takže téma to je. A ja nepochybujem, že v krátkom čase sa vyzbiera dostatočný počet podpisov na vyhlásenie tohto referenda. Pevne však verím, že nebudeme musieť k nemu, že nebude musieť k nemu prísť, že ešte dôjde k dohode na parlamentnej pôde. Čiže to z našej strany určite nie je marketing, ale dôležitá vec pre ľudí. Naozaj nechceme, aby súčasní tridsiatnici odchádzali do dôchodku vo veku 68, mladšie ročníky dokonca nad 70 rokov a najmä tie fyzicky náročné práce, pri fyzicky náročných prácach nechceme dopustiť, aby sme vynášali robotníkov asi priamo na cintoríny, aby si užili svoju jeseň života so svojimi rodinami. Žiaden marketing, realita a pôjdeme do toho naplno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 18:14 - 18:16 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja viem, že toto je vaša najväčšia vášeň, hrabať sa v týchto legislatívno-technických procedúrach. Každý robíme niečo v tom parlamente, niekto sa snaží dôchodcom dať vianočný príspevok, niekto sa snaží upozorňovať na tieto procedúry. Áno, sami ste správne nazvali a povedali, že toto je bežnou praxou v Národnej rade, môžme polemizovať, či to je, alebo nie je v rozpore s rokovacím poriadkom, bežnou praxou počas každej vlády, aj tých vlád, ktorých súčasťou ste boli vy.
Ak hovoríte, že ani som nevysvetlil, prečo som to urobil, tak ste nehovorili pravdu, lebo už som to tu vysvetlil, môžem to vysvetliť ešte raz. Áno, bolo to súčasťou vecne súvisiaceho zákona o sociálnom poistení, ten zákon sa z iných dôvodov presunul na ďalšiu schôdzu, preto sme to dali do tohto zákona, aby sme stíhali zákon o rozpočte, ale hlavne preto, aby dôchodcovia mali vianočný príspevok. Čiže vy si tu pokojne teoretizujte o legislatívno-technickej procedúre, my budeme dôchodcom radi dávať opäť vianočné príspevky, tohto roku rovnaké ako minulý rok, na budúci rok dvojnásobne vyššie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:51 - 17:52 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán poslanec Mihál, ja naozaj nerozumiem tejto emotívnej reakcii, nie je prvá, ja radšej nebudem hovoriť, čo ste vystrájali po našej diskusii v Slovenskom rozhlase a svedkom toho boli všetci zamestnanci Slovenského rozhlasu, lebo ešte prechovávam k vám posledné zbytky rešpektu. Ale sám ste si odpovedali na otázku, ja vám to teda ešte raz poviem. Áno, aj tento návrh mal byť súčasťou zákona o sociálnom poistení. Podľa informácií z výboru sociálneho je to bežná prax, že sa to cez tento zákon upravuje. Keďže spomínaný zákon bol z iných dôvodov preložený na októbrovú schôdzu a my chceme mať všetko v poriadku k zákonu o rozpočte, tak sme to dali do tohto zákona. Je to, čísla sa nemenia, je to to isté, čo to bolo minulý rok, a nám naozaj záleží na tom, aby dôchodcovia mali načas vianočné príspevky a tí nízkopríjmoví aby mali tie vianočné príspevky ešte zvýšený aj o túto sumu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis