Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 10:09 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 10:09 - 10:15 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Dobrý deň sa praje. Pani predsedajúca, pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, nebudem dlhý. Nezvyknem mrhať časom. Jedno upozornenie pre navrhovateľa, také legislatívno-technické. Neviem, či sa urobilo alebo nie, pod bodom 2 v § 23 ods. 6 hneď na prvej strane zákona naspodu máme, vyletelo "j", "vereného", nie "verejného". Takže aby sa tam to "jéčko" dalo, pretože v treťom čítaní zbytočne by sme to tu opravovali. Takže dať tam to "jéčko" v § 23 ods. 6., posledná veta, štvrté slovo od konca.
Ja keď som si pozeral, tak prakticky v bode 1 máme precizovanie nejakého znenia týchto zákonov a zdá sa mi, že niekedy neviem, či tá slovenčina má rôzne možnosti a aké sú danosti, ale prakticky mne to vyzerá tak, že keď prečítam vetu v pôvodnom znení: "Toto konanie môže v prípade verejného záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu." To je v pôvodnom znení. Ešte raz. Toto konanie môže v prípade verejného záujmu začať ministerstvo aj z vlastného podnetu. A ako sme to zmenili? "Toto konanie môže začať ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody." Tak neviem, že či tie závažné dôvody, veď predsa aj tam, keď je ten verejný záujem, tak by sme museli ten nejaký verejný záujem tam mať, proste vážne dôvody tam mať. Tak ja neviem, keby sa to dalo nejako vysvetliť, že prečo sme to takto zmenili tú vetu. No a do prvej vety sme dali tam, že musí začínať dňom plánovaného návrhu prieskumného územia ministerstvu. Ministerstvo tam nebolo, takže beriem, dobre, doplnili ste to.
Ja by som sa chcel ešte opýtať tú základnú vec, ktorá mi stále nejakým spôsobom nedá spať, a to je verejný záujem. Kto ten verejný záujem bude deklarovať, z akého, že či to bude minister, povie, že to je verejný záujem, či to bude, vziať, ja neviem, z nadregionálnych nejakých územných plánov alebo skade ten verejný záujem sa vyskytne? Samozrejme, som rád, že budeme hájiť vlastnícke práva toho vlastníka, ktorý je v dotknutom území, a ideme tam robiť nejaké prieskumné veci, ale ten verejný záujem, to som sa pýtal aj na výbore a nejak mi to bolo tak hmlisto, nejasno vysvetlené. Tak preto by som sa chcel znovu opýtať tu na verejnom fóre, aby všetci občania, ktorí budú takýmto spôsobom dotknutí, aby si uvedomil, že ten verejný záujem, ktorý ministerstvo potom povie, že je to vo verejnom záujme a je nad záujmami vlastníka tej nehnuteľnosti, že ten verejný záujem povedal ten alebo ten.
Ešte jednu vec. To, že účinnosť ste zmenili teraz pozmeňovákom, takže dobre, ďakujem. To som chcel tiež upozorniť, takže sme to vyriešili. Ale ešte jednu vec. A síce vyhadzujeme v § 23 ods. 6, a je to prakticky bod 2 pozmeňujúceho, teda novely zákona. A tam prakticky sa píše. Pôvodne bod, odsek, teda ods. 6 hovorí, § 23 ods. 6: "Návrh na určenie prieskumného územia podľa ods. 3 sa podáva v piatich vyhotoveniach." To znamená, hovoril tu o nejakých technikách, ale ja tomu hovorím, že koľko kusov paré by tam malo ísť do toho konečného riešenia, a my to meníme na tento text: "Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov predložil ďalšie doklady, ak je to potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska možnosti budúceho využitia výhradného ložiska, alebo ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody."
Pýtam sa to, že v koľkých vyhotoveniach to má byť, nám zmizlo celkom zo zákona, nikde to už nebude. A či tento text, ktorý som teraz prečítal, ktorý je pod bodom 2, či nemal byť náhodou v odsekoch 3, resp. 4, ktoré hovoria, čo ešte by bolo potrebné k tomu doložiť. Lebo prakticky vypustenie šestky mi nejako nesedí s tým textom a s tou nejakou filozofiou, že žiadame, aby tam boli doplnené ďalšie podklady, ktoré budú, samozrejme, potrebné na konečné rozhodnutie, ktoré by malo byť správne, jednoznačné a zmysluplné. Takže sa pýtam, či toto by nemalo byť v ods. 3 alebo 4, hoci možno to už je neskoro. Teraz nemám k tomu žiadny pozmeňovák, ale myslím si, že toto ma tak trošku ako zamrzelo, pretože viem, aké sme mali my problémy, keď sme boli na pozemkovom úrade a keď sme nemali a nevedeli sme, že koľko paré niektorých vecí máme dať a potom sa nám to naťahovalo a chodili sme a boli odvolacie konania.
Takže toľko iba z mojej strany a myslím si, že pokiaľ budeme stále posilňovať vlastnícke právo toho vlastníka, obyčajného človeka s malým "o", tak myslím si, že tak by to malo byť, aby sme dali zadosť Ústave Slovenskej republiky, že vlastnícke právo je nedotknuteľné a nescudziteľné.
Takže ďakujem pekne a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 18:46 - 18:47 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, jasné, že hazard nemôže byť prodinná problematika, ktorá rieši nejakú súdržnosť a neviem aké super rodinné možnosti a väzby, takže s tým úplne súhlasím, ale musím povedať, že všetko bude závisieť od kontroly. My máme super zákony, len výkon kontroly, ktorý má nastupovať, v mnohých absentuje.
A keď si pochválil pána ministra, tak bodaj by aj iní ministri takto pristupovali, pretože zdá sa mi, že mnoho rezortov si robí z opozičných návrhov, vieš čo. Takže áno, on je svetlý príklad, ale konkrétne môžem povedať, že návrhy, ktoré možnože dávame na našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, žiaľ, ani pán Sólymos ich neberie vážne a o ministerke Matečnej ani nebudem hovoriť. Takže berte takto, že; a dokonca ideme protiústavne v niektorých prípadoch, a dokonca to potvrdil aj pán Hogen na výbore, že ako máme vnímať to naše vlastníctvo a, žiaľ, pani ministerka nie a nie povoliť. Ale dobre, takže je to o kontrole a vymáhaní tých príslušných sankcií, aby zákon bol taký, aký má byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.11.2018 11:20 - 11:20 hod.

Martin Fecko
Ďakujem, Martin, ja len poviem jednu vetu. Žiaľ, ako hlboko sme klesli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 10:24 - 10:25 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, kolegovia, za reakciu na moju rozpravu.
Pán kolega, áno, máš pravdu, že, ako som povedal, je to v prvom čítaní, nebránime sa, aby sme doplnili aj ďalšie obce, ktoré možnože, tých obcí máme tisíce. Takže prakticky možnože niečo ušlo, ale to ešte neznamená, že by sme ich tam nevedeli zapracovať v druhom čítaní.
Čo sa týka tých rozvojových programov, práve tam ja vidím problém s tou byrokraciou, ktorá tam je. Pretože keď ja poviem, niektorý program že idete, niektoré obce povedia, viete čo, pán Fecko, ja už ani nechcem do toho ísť, pretože keď si spomeniem, čo všecko obnáša, a nemám istotu, či vôbec to dostanem, tak je to katastrofa. A preto my to chceme dať, aby to bolo nárokovať, že musíš to mať v rozpočte na ten daný rok. Nieže či sa niekomu tam dobre vyspí nejaký úradník a dá pečiatku, že máš ten projekt taký, ako potrebujeme. A tu je ten problém. Preto my to chceme, aby to bolo proste v každom roku v nejakom tom rozpočte ministerstva rezortu, aby takto mohli tieto obce fungovať a rozvíjať sa.
Pán kolega, ďakujem a myslím si, že Slovensko je krásna krajina, ktorú keď vieme dobre spravovať, tak môžem povedať, že budeme lídrom aj v turistike, v životnom prostredí, a chcem veriť, že aj v tom rozvoji a v nádeji pre ďalších ľudí a našich detí a vnúčatá, ktoré povedia, že spájajú si svoju budúcnosť so Slovenskou republikou. Takže urobme všecko preto, aby sme to zvládli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2018 10:11 - 10:22 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis

40.
Ďakujem pekne. Takže, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som trošku rozobral na drobné jednotlivé ustanovenia paragrafov, ktorých máme v tomto novom zákone, ako stále hovorím, 22. Mali sme problém na začiatku, ako určiť, ktoré vlastne obce majú to rozptýlené osídlenie, a preto po dlhých polemikách, debatách, rozpravách aj so ZMOS-om a starostami obcí sme sa rozhodli, že presne zadefinujeme, o ktoré obce kráča a ktorých sa to bude dotýkať, táto možná podpora tohto lazníckeho osídlenia, preto prílohou tohto nového zákona je zoznam lazníckych obcí, ktorý celkove vychádza 148 katastrálnych území na území Slovenskej republiky.
Mnohé sme aj s kolegami navštívili a musím vám povedať, že tí ľudia, ktorých sme tam stretli, majú vzťah, majú vzťah k tej pôde, kde sa narodili, a nevadí mu, že musí päť kilometrov ísť do školy aj pešo, má vzťah vychovávať tam deti za týchto podmienok, aké tam má, má vzťah riešiť svoju situáciu, či ekonomickú, alebo inú, tam, kde býva, a dochádzať a to je, myslím, o tej hrdosti na rodnú hrudu, ktorú máme alebo nemáme. A musím povedať, že bol som veľmi milo prekvapený, keď som sa opýtal tých detí, ktorých tam bolo asi 20, asi na štyroch obciach som bol takéhoto lazníckeho osídlenia, ony povedali, že ony tu chcú ostať, ony nechcú ísť do mesta. On nechce ísť do mesta, on tam chce ostať bývať.
A ja sa pýtam, my týmto deťom ďalšej generácie vezmeme nádej iba kvôli tomu, že zákon alebo legislatíva neumožní podporu takéhoto osídlenia? Myslím si, že to neni demokratické, a preto aj tento zákon by som bol veľmi rád, keby našiel vo vašom svedomí podporu, aby sme ho postúpili do druhého čítania.
Vymedzenie pojmov bolo, čo znamená laznícke osídlenie, takže sme to definovali, samozrejme, že územie, kde v rámci územného plánu je aj mimo centrálnej časti obce nejaké to osídlenie, ale v územnom pláne je zahrnuté do daného katastrálneho územia. Obyvateľom týchto obcí, ktorých sa to týka, sme povedali, že musí dosiahnuť teda, ktorý bude môcť si nárokovať nejakú tú dotáciu, musí mať minimálne 18 rokov v prípade plnej, v prípade maloletej dotácii to bude polovičná suma, má trvalý pobyt na danom laze, tak sme to dali do zákona, že budeme tu ďalej hovoriť o lazoch, kde prakticky obhospodaruje minimálne tisíc metrov štvorcových, to znamená 10 árov, alebo má tam trvalý pobyt minimálne 20 rokov.
Lazníckou pôdou je, samozrejme, poľnohospodárska a iná pôda, ktorá bezprostredne susedí a nadväzuje na jeho obytnú časť, kde ten lazník býva, a žiadosť o dotáciu bude môcť podať príslušná obec. Myslím si, že s všeobecným záväzným nariadením naše obce majú veľmi dobré skúsenosti, takže vydať všeobecné záväzné nariadenie na čerpanie týchto dotácií, ak budú teda schválené, myslím, že nebude problém, a ony majú najlepší prehľad, kto kde začo prečo potrebuje dostať túto dotáciu.
Dotácií, ako som povedal, budeme dávať na tri možnosti čerpania, na tri oblasti, a síce priamo podpora obyvateľstva, rekonštrukcia sídla, v ktorom býva, ten trvalý pobyt, a má charakter tradičného štrukturálneho bytového fondu v danej krajine, a podporu hospodárenia na lazoch. Samozrejme, modernizácia príslušná, ak architektka, útvar hlavného architekta príslušný laznícky nejaký ten zámer vyhodnotí, samozrejme, je tam možná, nechceme ísť do jaskýň, samozrejme, lebo to asi neni zmyslom napredovania Slovenskej republiky, takže aj o tom sme uvažovali, že prakticky určité tie vymoženosti súčasnej doby, samozrejme, v tých lazníckych osídleniach budú tiež môcť byť podporené.
Ak pôjdeme k rekonštrukcii lazníckeho osídlenia, tak musíme povedať, že náš návrh je, aby bolo 90 % možné hradené až z týchto dotácií a zvyšné spolufinancovanie vo výške 10 % bude na tom stavebníkovi, respektíve tom žiadateľovi, ktorý to bude takto o to žiadať. Samozrejme, pokiaľ to nebude v plnej výške, tak môžme potom aj tú adekvátnu spolufinancovanú výšku ponížiť v tomto, ale to už bude vecou príslušného aj možno toho všeobecného záväzného nariadenia.
Dotácie sme navrhli, aby sa dávali aj na hospodárenie. A to hospodárenie znamená, aby sa tam vykonával ten najbežnejší spôsob obhospodarovania. Aj v rámci európskych smerníc, na ktoré sa veľmi radi vyhovárame, že ako nám tie európske smernice z Bruselu komplikujú život a nemôžme sa pohnúť a ja neviem čo všecko možné, tak nám tiež prikazuje, a teraz budem citovať, že je povinnosťou členských štátov, aby všetka poľnohospodárska pôda a najmä pôda, ktorá sa nevyužíva na účely pro-duk-ci-e, to znamená, že neni ten intenzívny spôsob poľnohospodárskej výroby, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a en-vi-ron-men-tál-nom stave. Dobrým environmentálnym stavom je zachovanie krajinných prvkov vo vhodných prípadoch vrátane živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine alebo izolovane a medzi, zabránenie rozrastaniu neželanej vegetácie na poľnohospodárskej pôde; a ja k tomu pripojím aj inváznych rastlín, ktorých teraz máme toľko, že nevieme si s nimi dať rady. A niekto hovorí, že to je krása, a ja zase hovorím, že to je teda miznutie našej pôvodnej vegetácie na úkor tých, ktoré sme tu zavliekli.
Ďalej je to ochrana trvalých pasienkov a všetko toto považuje Európska únia za environmentálny stav, ktorý práve týmto spôsobom bude môcť ten lazník tam udržať. Nakoľko sme našu poľnohospodársku pôdu v rámci dotačných podmienok z 2,5 mil. hektárov dali po dotácie iba 1,9 mil., to znamená, zhruba 550-, 600-tisíc hektárov je dané na samovývoj a medzi nimi sú aj tieto, takéto plochy, kde budú v tých lazníckych osídleniach, tak myslím si, že ak tam máme, v úvodzovkách, tých nechcem povedať že údržbárov proste, ale tých krajinotvorcov, ktorí sú tam tí obyvatelia, tak myslím si, že zasluhujú si plnú podporu, aby sme tú krajinu aj tam udržali v tomto environmentálnom stave.
Samozrejme, dotácie sme datovali, dokedy sa môžu predávať, teda podávať žiadosti, dali sme tu od 1. do 30 apríla príslušného roku, samozrejme, je to na zváženie, pokiaľ bude nejaký iný názor, neni problém. Máme tu, samozrejme, identifikované, čo všecko musí byť v danej žiadosti ako zo strany obce, tak aj zo strany žiadateľa na obec dané, nechcem to tu čítať, máte to v zákone, nebudem to zbytočne naťahovať.
Musím povedať, že, samozrejme, tieto zákony sa, tento zákon, keby sme ho prijali, viaže sa aj, samozrejme, na ďalšie zákony, ktoré budú musieť sa novelizovať a máme to v článku 2, 3, 4, 5 a 6, sú tu zákon o pozemných komunikáciách, zákon o niektorých kompetenciách orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, samozrejme, novelizovali sme aj zákon o ochrane využívania poľnohospodárskej pôdy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o poskytovanie podpory poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a ešte aj zákon o doprave. To znamená, všetky tieto zákony, samozrejme, súvisia, keby bol tento zákon prijatý, s týmto lazníckym zákonom, a preto, samozrejme, to tiež novelizujeme.
Myslím si, že ďalšie podrobnosti tu máte v tomto zákone. Nebudem to rozvádzať, ako som povedal, pretože dávame ho už štvrtýkrát a myslím si, že mali by sme podporiť tento spôsob osídlenia. Spomeniem ten jeden príklad, ktorý som tu mal. Keď sme tu mali kolegu z Nového Zélandu, ja som ornitológ, takže mali sme tu ornitológa a bol na Poľane a ráno, keď sa zobudil, tak si sadol na takúto lúku na svahu a o tretej; nie, o tretej, pán kolega; takto si dal hlavu teda do rúk a pozeral. O tretej ráno. Kolegovia prišli, či náhodou neni mu zle. Išli sa opýtať, čo sa deje, pán kolega. On povedal, že tri hodiny tam sedel, takýto východ slnka, aký máte tuná na Poľane na Slovensku, my na Novom Zélande nemáme. A vzdal hold Slovenskej republike. A preto ja hovorím, že my musíme takéto vytvárať podmienky aj v tých lazníckych osadách a osídleniach, aby tam prišiel aj ten Novozélanďan, ten Američan, ten Japonec, lebo on si bude chcieť v tom senníku pospať na sene a nepotrebuje tu mrakodrap, ktorý je 250-poschodový a má tam samé sklenené výplne.
Takže, vážení, chcem veriť, že laznícky spôsob osídlenia na Slovensku udržíme. Starostovia, ktorých sa to týka, môžte sa ich opýtať, ako voči nemu broja alebo sú zaň. A myslím si, že pri tých rozpočtových pravidlách, ktoré tu máme, myslím si, že na laznícky spôsob osídlenia by sme mali nájsť financie, aby sme povedali, že sme hrdí pokračovatelia dedičstva našich predkov, ktoré sme tu dostali do vienka. A myslím si, že toto je jeden z tých, ako to dokázať našim predkom. Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.

Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 23.10.2018 10:00 - 10:09 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dávame ho už štvrtýkrát, musím povedať, tento návrh zákona a je to nový návrh, teda nový zákon, nie je to novela zákona, je to nový zákon. Táto myšlienka, aby sme podporili laznícke osídlenie, to znamená, to rozptýlené osídlenie, skrsla ešte v minulom volebnom období a vlastne pokračujem v tom, čo navrhol kolega Huba a kolega Mičovský, ktorí už teraz nie sú členmi zákonodarného zboru. A myslím si, že tento zákon má hlavu a pätu.
Do prvého čítania by sme mali dávať zákony, ktoré by mali hovoriť o určitých problémoch, ktoré sa neriešia alebo zdajú sa byť neriešenými, a myslím si, že našu históriu, ktorú už nemôžme vrátiť späť a ktorú tu máme, čo sa týka osídlenia, by sme si mali vážiť. Lazy sú sídelným útvarom, ktorý je charakterizovaný roztrúseným osídlením. Laznícke, respektíve kopaničiarske osídlenie je svojbytným prejavom socioekonomickej aktivity, ktoré je podmienené špecifickými prírodnými a historickými podmienkami.
V súčasnosti prevažuje, samozrejme, dlhodobý tlak centralizácie aj takéhoto osídlenia. Táto disproporcia má za následok výraznú funkčnú transformáciu kopaničiarskych sídiel a v polohách najmenej priaznivých na trvalé bývanie dochádza k ich zániku až k trvalému vyľudneniu. Na druhej strane mnoho krajín Európskej únie si práve takéto osídlenie váži, podporuje a dáva mu prednosť aj vo financiách pri určitých typoch osídlenia. Môžem spomenúť Fínsko, Rakúsko, Rumunsko, v Grécku, dokonca podporu rodín aj s deťmi, ktoré majú trvalý pobyt v horských a znevýhodnených oblastiach, v Švédsku riedko osídlené oblasti sú tiež finančne kryté zo štátneho rozpočtu, aby udržali osídlenie v danom území. Myslím si, že za našu históriu a našich predkov sa hanbiť nemusíme a jednou z možností, ako prilákať na mäkký turistický ruch a oživiť turistický ruch na Slovensku, je aj takéto osídlenie. Niekde sa to volá lazy, niekde kopanice, niekde štály, je to v závislosti od regiónu, v ktorom sa na Slovensku nachádzame.
Nakoľko slovenská, ale aj európska legislatíva umožňuje rôzne druhy podpôr či už poľnohospodárov, roľníkov, farmárov v znevýhodnených oblastiach, aj napriek tomu vyzerá, že u nás akoby to bolo hádzanie hrachu na stenu. Tieto oblasti sa nám systematicky vyľudňujú a musím povedať, že tí prirodzení údržbári krajiny, ktorí prakticky sú obyvatelia žijúci v týchto, v takýchto územiach, nám odchádzajú. To znamená, že krajina sa nám začína dostávať do iného stavu, aký by sme si tu možnože predstavovali a ktorý by mohol priviesť aj ten turistický ruch.
Zásadným impulzom k vypracovaniu tohto zákona bola aj skutočnosť, že, ako som už spomenul, je to na pokraji zániku, takéto osídlenie. Istá obroda musím povedať, že, samozrejme, nastala a to systémom nejakého toho chalupárčenia, že sme si kúpili chalupu, chodíme z Bratislavy, z miest na určité územia, ktoré majú aj v mnohých prípadoch takéto osídlenie, takýto typ, ale, žiaľ, toto neni cesta na záchranu, lebo tento človek tam väčšinou býva cez víkend alebo cez prázdniny, ale ostatný čas, ktorý ide počas roka, je celkom niekde inde a to územie, samozrejme, ostáva, dá sa povedať, na samovývoj. A ten samovývoj je aký? Taký, že nám to zarastie, za chvíľu tu budeme mať lesy a skončíme v tých lazníckych oblastiach mimo nejakej tej poľnohospodárskej a ostatnej plochy, bude iba les. Lebo takto prakticky bola aj valašská kolonizácia, kedy sme z lesa klčovali a urobili poľnohospodársku pôdu. Takže myslím si, že toto neni zmysel, keď už teda máme tieto, takéto osídlenia, tak toto neni zmysel ďalšieho vývoja na Slovensku, a preto chceme, aby sme mali aj v rozpočte v určitých rezortoch – a ten rezort, to je rezort pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a rezort dopravy –, aby sme mali aj kolónku, ktorým prispejeme týmto obciam na ich financovanie a na rozvoj ich územia.
Samozrejme, že predmetom tohto zákona je v prvom rade zadefinovanie základných pojmov, lebo aj tieto nie sú zatiaľ v jednotlivých zákonoch, ktoré tu máme, ktorých tu na Slovensku máme, ako viem, okolo 10 a pol tisíc, tak tento laznícky nejaký pojem nebol zadefinovaný, to rozptýlenie toho osídlenia, tak samozrejme, že dávame aj tieto základné pojmy, a to je napríklad rozptýlenie osídlenia, laznícka obec, obyvateľ lazov kto je, čo je laznícka pôda, laznícke obydlie. Aby to nebolo tak, že o Bratislave; teda Bratislava bude rozhodovať o nejakej lazníckej obci niekde na kopaniciach alebo na, v Čadci, na Kysuciach alebo na východe, tak prakticky dávame iba rámec v tomto zákone a konkrétne všeobecne záväzné nariadenie, že akým spôsobom tu bude prerozdeľovať, bude, samozrejme, určovať tá obec, ktorá najviac vie a najčestnejšie vie povedať, čo ju trápi u týchto obyvateľov, ktorí na týchto lazoch, respektíve týchto štáloch alebo kopaniciach žijú. Takže dotáciu bude môcť poberať podľa tohto zákona obec, ona bude žiadateľom a môže ju použiť v rámci svojho všeobecno-záväzného nariadenia na podporu obyvateľov lazov, na podporu rekonštrukcie lazníckeho osídlenia s cieľom zachovania tradičného charakteru architektúry a historických štruktúr krajiny. A po tretie, a podpora hospodárenia na lazoch, ktoré sleduje najmä obstaranie poľnohospodárskych strojov nevyhnutných na bežné vykonávanie obhospodarovania lazníckej pôdy, zachovanie a ochranu pôvodných ovocných stromov, údržbu vodných zdrojov, žriedel a prameňov a výrobu tradičných potravín. Takže na to by malo sledovať a tento zákon je takto nasmerovaný, aby takéto účely, na takéto účely boli tie finančné prostriedky, ktoré by mali byť poskytnuté zo štátneho rozpočtu, boli urobené.
Samozrejme, samostatnou časťou tohto zákona je aj podpora dopravy, lebo najväčší problém, tam žijú tiež ľudia, ktorí majú aj deti, samozrejme, ktoré dorastajú, tak je problém dostať sa či už na strednú, alebo základnú školu, prípadne na vysokú školu, tak dávame aj rezortu dopravy nášmu, aby aj ono prispelo určitou čiastkou v rámci alokácií financií na takéto obce. Samozrejme, možnože vás napadne milión päť ďalších vecí, ktoré by sa tam dalo ešte u týchto lazníckych osídlení nejako zakomponovať do tohto zákona. Hovorím, je to prvé čítanie, ktoré je tu v pléne už štvrtýkrát, takže myslím si, že keď ste podrobne, v tomto volebnom to už bolo minimálne raz dané, takže keď ste to podrobne študovali, tak viac-menej viete, o čom hovorím, takže mali sme napríklad na mysli aj možnože podporu včelárstva alebo chovateľstva v niečom a takto v týchto horských a podhorských oblastiach, lebo väčšinou sa nachádzame na nejakom tom podhorskom a horskom území. Takže myslím si, že všetky návrhy, ktoré by vzišli v prípade postúpenia do druhého čítania, samozrejme, budeme veľmi radi, aby sa rozprúdila aj diskusia a aby sme mohli takouto formou tento zákon čo najviac stransparentniť a prispôsobiť riešenie problémov týchto lazníckych osídlení.
Návrh zákona má, samozrejme, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, lebo znovu vyčleňujeme nejaký badžet financií, ale myslím si, že je nutný a mali by sme povedať týmto obciam, že áno, vážení, my si vás tiež vážime a je to jeden z dôvodov prečo aj tento zákon sme tu predložili. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi medzinárodnými, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Toľko na úvod a potom v rozprave, do ktorej sa, pán predsedajúci, hlásim ako prvý, rozvediem podrobnejšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 19:11 - 19:12 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, budem krátky. Ja síce nie som vinár, ale myslím si, že aj to je dôsledok tých klimatických zmien, ktoré stále tu obmieňame. Ja som si ani neuvedomil, že nieže iba posúvame možnože nejaké rozšírenie severnej hranice živočíchov a rastlín, ale, samozrejme, aj dobu dozrievania našich produktov, respektíve poľnohospodárskych plodín, ktoré tu máme. A to prakticky vyzerá, že nás neminie a do budúcna vyzerá, že budeme tu možnože aj kivi a neviem čo všecko pestovať ako bežné nejaké naše slivky alebo niečo také. Takže berte takto, že toto beriem, že áno, je to ústretovosť asi a možnože aj pomoc nejakému tomu podnikateľskému prostrediu, ktoré v tejto našej brandži stále nejako krváca a nemá nejakú šancu. Samozrejme, tých špekulantov sa nájde stále, obídeme to hocikedy, keď chceme, ale myslím si, že to, že to nebudeme limitovať nejakým dátumom, myslím, že aj má svoju logiku.
Takže ďakujem pekne a tiež budem hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 19:02 - 19:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán navrhovateľ, takže spravodajská správa k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Pavelku a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskoršom čítaní (tlač 1167).
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som. Otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:34 - 17:36 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, ja asi tri veci, tak by som reagoval na tri veci asi vaše. Prvé, hovoríte, že chýbajú dodatočné zdroje. Áno. Ja už to tu hovorím osem rokov, že chýbajú dodatočné zdroje. Stále dávam aj nejaké podnety, kde by sa mohli nájsť. Jeden z nich je napríklad ochrana pôdneho fondu. Lebo ako pozemkár krvácam, keď vidím, ako nám záber PPF ide na iné účely, nie na poľnohospodárstvo, a odvody sú niekedy smiešne. Pozrite si, aké boli odvody z Jaguara, 770 hektárov, iďte sa pozrieť, koľko tam z toho inkasoval štát za nenávratný záber poľnohospodárskej pôdy. Takže jeden dodatočný zdroj, ktorý by mohol byť veľmi zaujímavý.
Druhý, zaburinenie. Hovoríme, stále máme krajinu, ktorá nám odchádza. Veď predsa máme štátnych úradníkov, ktorí majú v náplni práce kontrolovať stav pôdneho fondu podľa céčkovej parcely v registri. Keď raz je to TTP-čko, tak idem kontrolovať, či tam to TTP je.
A sa pýtam, keď som sa pýtal pani ministerky, koľko sme dostali z tohto zdroja financií do rezortu, tak mi nevedela povedať nič, lebo tam je asi nula. Takže, pán kolega, to je ďalší zdroj, ktorý normálne v socializme to fungovalo a dokonca ešte aj v 90. rokoch sa robil. Normálne sme išli dať pokuty, aj vlastníkovi, sme ich primali starať sa o svoj majetok, lebo majetok znamená aj práva a povinnosti, takže ďalší zdroj.
Ďalej. Hovoríme, áno, je pravda, že dostať náš tovar do reťazcov je modré z neba, tu je to dlhá cesta. To znamená znovu, predaj z dvora, priamo, viem, že títo dvadsiati budú odo mňa brať mrkvu, chleba, ja neviem čo, aby sme ich trošku priblížili. A tá regionálna sebestačnosť, chýbajú nám odbytové reťazce, ktoré by im zabezpečovali. To znamená, ja sa pýtam, jak je to možné, že na to nemáme nejaké výzvy. Aj z RVP-čka a z ďalších, však to by sme mohli... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 16:44 - 16:46 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem sa prieť s pánom kolegom, kakadu, dobre, ale je aj žltočelý, takže asi tak, ale myslím, že bol to tento. Ale tu ide o ten princíp, že chceli sme, a, žiaľ, nedopadlo to, ako sme si mysleli.
Pán kolega Martinák, no ďakujem všetkým za vaše faktické, takže, kolega Martinák, začnem od konca. Áno, myslím si, že malo by to byť spoločne pre ľudí a pre vtákov, a nie iba pre ľudí, a nie iba pre vtákov, lebo to je heslo Slovenskej ornitologickej spoločnosti, takže myslím, že ako sme sa dohodli aj na kormoránoch, keď sme povedali, že rybári a problémy, že bol nejaký odstrel, tak myslím si, že môžme aj tu uvažovať, že by sa niečo riešilo, a myslím si, že my nie sme zase takí ortodoxní, aby to proste sme zabetónovali, a hotovo, takže ďakujem za podnet a budem snažiť ho poriešiť.
A, pani kolegyňa Zemanová, áno, máte pravdu, že máš pravdu, teda že áno, ako sa to bude vykonávať cez tých konkrétnych ľudí, a či to bude dôsledné. No a chcem počuť potom odpoveď pána ministra, že aká kuleha alebo nekuleha v tej pozmeňovacom návrhu bude, pretože od koho iného, ak nie od neho, by sme to mali počuť.
Takže ďakujem veľmi pekne a chcem veriť, že tú biodiverzitu pre naše deti a vnúčatá a na Slovensku udržíme aj v Európe.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis