Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2018 o 15:56 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 15:56 - 15:58 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, hovorila ste, že svoje úspechy, samozrejme, 500 mladých, z koľkých to žiadostí? Z 2 098? Koľko sľuboval pán Jahnátek? Máme 30 mil., keď bude málo, máme 60, keď bude málo, máme 90. Koľko ste im dali - 27, 25? Takže takto počty stoja. Tých 1 500, ktorí si robili živnosť, majú smolu. Takže tých ste vôbec neporiešili.
Ja kritizujem to, že sme nezvládli domáce úlohy na našom trhu, lebo vy ste ministerka v prvom rade SR, pôdohospodárstva, a tu máme problém s tou pôdou. Brusel vôbec nevie, čo je reštitúcia. Vôbec nevie, čo je záber pôdy. On vôbec nevie, čo je pozemkové úpravy a komasácia, pretože oni to tam nemajú. A preto musíte robiť prv doma poriadok, až potom v Bruseli a v celej Európe.
Za ďalšie. Hovorili ste, že ste vyviedli, teda boli vyvodené dôsledky v pochybnostiach. Áno, vyhodili ste tých troch pracovníkov. Prečítal som, aký na to majú názor a aká je odborná polemika a pravda v tejto veci. Takže nebudem sa k tomu vracať.
Hovoríte, že máme dosť pôdy na reštitučné konania. Pani ministerka, hovoríte o nejakých 120-tisíc hektárov (správne "hektároch"). Podľa správy fondu ku koncu roku je to 249-tisíc, áno, beriem, je tam nárast. A chcete mi povedať, že vy viete teraz povedať, koľko hektárov bude náhradných pozemkov ešte vznesených z tých niekoľko tisíc neriešených na pozemkovom odbore žiadostí, koľko hektárov bude ešte potrebovať Slovenský pozemkový fond zo svojho portfólia na tieto náhradné pozemky? Toto nemáme, pani ministerka.
A nebojte sa, že Vojenský obvod Javorina, neviem, dokedy mali si uplatniť nárok, a viete, kde je problém? Že štát tam umožnil dediť majetky, a keď ich dedili, tým pádom mali list vlastníctva a neuplatnili si reštitúciu. Tu je problém. Toto hovorili predvčerom tu títo poškodení občania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 11:41 - 11:43 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, kolegyne a kolegovia, za všetky vaše prístupy, ja nebudem schádzať zo zdravého rozumu nebojte sa, nebudem schádzať zo zdravého rozumu. Pretože môj vstup do politiky, už budem to opakovať päťkrát, bol ten, že som ako štátny zamestnanec na pozemkovom úrade okresnom a krajskom nebol v stave usmerniť legislatívu pri pozemkoch. A všetkých ministrov som zažil, aj Zsolta Simona v jeho najväčšej sláve a sme mu písali litánie celé, všetkým ministrom zaradom, preto povedali, že iď tam, odskúšaj, skúšam už to 8 rokov. Keď hovoríte riešenia? Osem rokov ich tu dávam. Pozrite si moju stránku, ako riešim či neznámych vlastníkov, či farmárov, či všetko možné. Pýtajte sa, kde som bol, kde som nebol. Ja sa neskrývam. A to, či mám chodiť po kanáloch, nech rozhodnú voliči. Lebo idem na samý koniec kandidátky a dávajú krúžky. Poďte všetci vy na samý koniec a ukážte, akú máte podporu u voličstva. A ja sa nebudem báť, už pôjdem štvrtýkrát, keď Boh dá, keď dožijem.
Takže nehovorte mi, že išiel som tu z populizmu, lebo to ma doslova, že trošku sa ma to dotýka, pretože ja stále viem ísť aj do riflí, aj do gumákov, aj si vyhrnúť rukávy, aj kosiť, a nedám sa voziť žiadnymi limuzínami. A aký som bol v roku 2010, taký som aj teraz. Takže toľko.
A ďakujem za kritiku, pretože dobre mienená kritika by mala človeka zdvihnúť do lepších, kvalitatívnych výšok, takže prijímam a budem sa to snažiť realizovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2018 10:48 - 11:18 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani navrhovateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, vážená pani ministerka, dnes tu sedíte na lavici hanby, aby ste sa zodpovedali za svoje pôsobenie vo funkcii ministerky pôdohospodárstva.
Slová, tvrdenia, skúsenosti, ktoré zaznejú v tejto sále počas najbližších hodín, budú odkazom aj pre tých, čo prídu po vás. To by som chcel zdôrazniť, lebo tieto problémy asi zdedia. Pani ministerka, zodpovedáte sa dnes za neprávosti a zlo, ktoré ste dopustili, za neprávosti a zlo, ktorému ste svojím mlčaním a nečinnosťou dali voľný priebeh, za neprávosti a zlo, ktoré ste svojou ľahostajnosťou pomohli vytvoriť a živiť.
Pani ministerka, sedíte na lavici hanby, pretože ste sa dopustili konania, ktoré je nezlučiteľné s funkciou ministra v akejkoľvek demokratickej, slušnej a civilizovanej krajine. Dopustili ste sa sprenevery, spreneverili ste sa sľubu, ktorý ste dali vymenovaním za ministerku. Sľúbili ste, že svoje povinnosti budete vykonávať a konať v záujme občanov, všetkých občanov Slovenskej republiky.
Žiaľ, zanedbali ste starostlivosť aj o slovenské poľnohospodárstvo, farmárov a ich rodiny. Tie traktory, ktoré mali byť na poli a sú na cestách, nie sú alegorické vozy. Znovu opakujem, nie sú alegorické vozy na vašu oslavu, ale na protest, akým spôsobom sa správate k nim, k týmto malým, drobným a začínajúcim farmárom. Žiaľ, dopustili ste sa uprednostňovania za vašej éry farmárov a podnikateľov, ktorí mali správne telefónne číslo mobilné a mohli fungovať. Tým pádom ste ohrozili živobytie aj poľnohospodárov, ich rodín a slovenské poľnohospodárstvo ako celok, a bojím sa, že ste sa dopustili aj toho, že ste ohrozili bezpečnosť a tú sebestačnosť, ktorú chcete mať na 80 %, ako máte v programovom vyhlásení vlády.
Takže po dvoch rokoch, pani ministerka, dávate odpočet a mne sa to ako z vášho fachu človeku veľmi zle hodnotí. To musím povedať na úvod, pretože tie prešľapy sa dennodenne kopia. Mňa to osobne bolí. Mňa to osobne bolí, ale dával som tu už dva roky, čo dva roky, osem rokov bude v júni, v júli, návrhy, ako by to malo ísť. Nikto nepočúva, každý si robí dobrý deň a potom zisťujeme, že nám tu poľnohospodárstvo nefunguje.
Pani ministerka, promujete sa ako odborníčka, áno, pracovali ste na PPA, máte vyštudovanú vysokú školu poľnohospodársku, ako aj ja, pracovali ste aj na Slovenskom pozemkovom fonde, nie na podradných funkciách, ale na čelných funkciách, nie rok, ani dva, ale môžem povedať, že desiatky a viac rokov, desiatku a viac rokov, a kto by mal byť iný, ak nie vy, kompetentný vidieť teraz z postu ministerky, aké tam boli, sú a chcem veriť, že raz nebudú chyby. Či chcete mi povedať, že tam nič nie je? Tak ako na východe? Že tam neni žiadna, žiadny problém? To mi chcete povedať? To nehovorím ja opozičný poslanec ani opozícia, veď to vám hovorí generálny prokurátor, jedna z najvyšších ustanovení, ustanovizní v tejto republike, to vám hovoria pracovníci NKÚ vo svojich kontrolách. A vy hovoríte, že Brusel je okej, my sa máme perfekt, poľnohospodárstvo nám funguje. Pani ministerka, veď to ja si ani neviem predstaviť, ako môžte nevnímať túto skutočnosť, ktorá sa vám z každej strany valí na vás.
Aj v rozprave, ktorá už tu predznela a vyznela a zdá sa, že iba na našu obhajobu bol spomínaný prípad, že vyvodili ste príslušnú personálnu zodpovednosť, keď sa prevalila subvenčná kauza okolo Agro Porúbka, pani Rošková, Vadalovci a ďalší na východnom Slovensku.
Takže ja tento čas, ktorý mám v rozprave, využijem, aby som vám prečítal list jedného z týchto troch pracovníkov, voči ktorým ste vy vyvodili vašu zodpovednosť, ako to on vníma, a boli vyhodení traja ľudia z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prvý, profesor inžinier Jozef Vilček, dlhoročný pracovník v Prešove tohto výskumného ústavu, inžinier Michal Sviček, vedúci odboru diaľkového prieskumu zeme VÚPOP tohto výskumného ústavu a doktor Miroslav Kromka, CSc., riaditeľ ústavu od 1. 4. 2017. Takže, pani ministerka, toto sa pýta a odkazuje vám jeden z takto postihnutých ľudí, voči ktorému ste vyvodili vašu personálnu zodpovednosť.
Profesor Ing. Jozef Vilček: "Nepovažujete s odstupom času, pani ministerka, vaše obvinenie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v súvislosti s kauzou agrodotácií na východnom Slovensku za unáhlené a neodôvodnené? Odvolaní pracovníci ústavu aj nezávislí odborníci na letecké snímkovanie jasne preukázali, že pri kreovaní máp LPIS, to znamená vyhraničenia potenciálnych plôch na dotácie, ústav postupoval podľa metodiky ministerstva i Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a teda v žiadnom prípade nepochybil. Bolo dokázané, že v postupe prideľovania dotácií sa jedná o systémovú a metodickú chybu, ako aj to, že informácie o takzvaných voľných plochách nemohli uniknúť z ústavu. Ústav navyše aj na systémové nedostatky v metodike viackrát poukazoval, čo však z vašej strany nebolo akceptované.
Riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy nastúpil do funkcie 1. 4. 2017, teda v čase, kedy práve sa na mapách pre kampaň 2017, tieto práce už boli dávno ukončené na týchto LPIS-och. Celá kampaň vrátane GSAA, to je tá sieť, kde musia preukazovať svoje diely príslušní agropodnikatelia, končila v máji, a teda nijako už do nej nemohol zasiahnuť. Prečo ste manažment výskumného ústavu, ktorý v celom systéme predstavuje v podstate servisnú organizáciu, odvolali bezodkladne bez možnosti reagovať na podozrenia z vašej strany, zatiaľ čo v prípade PPA (Pôdohospodárskej platobnej agentúry) s takýmto krokom čakáte na výsledky vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní? Pričom práve Poľnohospodárska platobná agentúra vzhľadom na svoje kompetencie pravdepodobne najviac zlyháva pri zneužívaní agrodotácií. Prečo ten dvojaký meter? Koho ste chceli rýchlo kryť? Alebo ste museli verejnosti predložiť nejakú obeť? Čo ste tým dosiahli? Momentálne sa totiž nič nezmenilo, všetko ide podľa starých pravidiel.
Okrem manažérov z centra Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy ste odvolali aj vedúceho regionálneho pracoviska tohto útvaru v Prešove a spochybnili ste dobré meno tohto pracoviska. Toto však s predmetnou kauzou a tvorbou príslušných máp nemalo nič spoločné. Zrejme ste si nepreverili kompetencie manažmentu ústavu. Pracovisko rieši predovšetkým výskumné úlohy a na LPIS-e ne-pra-co-va-lo. Nepovažujete to za svoje manažérske zlyhanie? Obviniť a potrestať nevinných ľudí, fundovaného vedeckého pracovníka i bezúhonného vysokoškolského profesora je v demokratickom štáte dôvodom na odstúpenie. Je rezortná výskumnovedecká základňa na tom tak dobre, že môžme hazardovať s medzinárodne uznávanými vedeckými kapacitami?
Keď vás pani Nicholsonová obvinila z machinácie s pôdou, bolo vám do plaču. Nemali by teraz plakať obvinení pôdoznalci?
Na tlačovej besede TA3, pani ministerka, okrem iného ste povedali, citujem: "Politik by mal vedieť, že ak chce útočiť, musí mať relevantné argumenty na to, aby na toho druhého mohol zaútočiť a mohol nielen vytiahnuť papier a škandalizovať, znevažovať ľudí." Koniec citátu. Nuž, pani ministerka, v prípade odvolania vedúceho pracoviska v Prešove takéto argumenty ste nemala. Ste teda političkou? A znevážila ste celoživotnú prácu človeka, poctivého daňového poplatníka, z ktorého žijete aj vy, ktorý v danej veci manažérsky nijako nemohol pochybiť, pretože ani on, ani jeho pracovisko na danej úlohe ne-pra-co-va-li.
Experti na diaľkový prieskum Zeme argumentujú, že pokiaľ by ústav mal k dispozícii kvalitnejšie mapové podklady s detailnejším rozlíšením, čoho sa aj domáhali, bol by celý proces transparentnejší. Náklady na takéto podklady by boli navyše len o 38-tisíc eur, čo v porovnaní s niekoľkými miliónmi vynaloženými na túto činnosť je naozaj marginálne. Prečo sa tieto prostriedky nenašli alebo sa zámerne nechceli nájsť? Dnes, keď sa táto činnosť má presunúť pod Pôdohospodársku platobnú agentúru, sa však zrazu financie vybavili. Dokonca aj na zvýšenie platov operátorov. Na ústave to bolo naozaj úbohé, veď nakoniec ako v celom výskume či zakúpenie dronov, čo je zatiaľ neprebádané pole bez legislatívnej podpory, avšak pre laickú verejnosť dobrý zahmlievací manéver.
Dňa 27. 3. 2018 ste na tlačovej konferencie TA3 verejne vyhlásili, že dávate pokyn na bezodkladný presun odboru diaľkového prieskumu VÚPOP pod Pôdohospodársku platobnú agentúru. Odhliadnuc od skutočnosti, že presúvate tých istých ľudí, ktorí podľa vás pochybili, na iné stoličky, sa dnes ukazuje, že tento proces nebude tak jednoduchý. Najnovšie informácie ukazujú, že sa tak udeje až v roku 2019. Toto je bezodkladné? Nebolo zámerom dostať všetky informačné zdroje čím skôr pod jednu strechu a zamiesť za sebou, pokým sa dá? Argument, že v zahraničí je to pod jednou strechou, neobstojí, tam sú totiž na rozdiel od vás na ministerstvách i platobných agentúrach naozajstní odborníci, ktorí spravujú systém nevytvárajúci priestor pre špekulácie.
V súvislosti s delimitáciou oddelenia diaľkového prieskumu VÚPOP sa už verejne hovorí aj o vysťahovaní všetkých pôdoznalcov z ich budovy do iných priestorov. Nezaslúžia si pôdoznalci mať vlastnú strechu nad hlavou a pevnú pôdu pod nohami? Sama ste deklarovali ochotu našu pôdu chrániť a venovať jej patričnú pozornosť. Mali ste tým na mysli to, čo teraz robíte? Aká je vôbec podpora vedeckovýskumnej základne zo strany vášho rezortu? V minulosti tam pôsobili naozaj významní akademici, profesori, doktori vied. Kde sú teraz? Na čele ústavu ich nevidím, zrejme sú vám pre vás nepohodlní. Stretávate sa vôbec s poprednými osobnosťami agrárnej vedy a zaujímate sa o ich problémy alebo ich len odvolávate, ak sa potrebujete pred verejnosťou obhájiť?
15. 5. 2018 bolo ukončené podávanie žiadostí o platbu pre rok 2018. Verejne ste poďakovali ministerstvu i Pôdohospodárskej platobnej agentúre za mimoriadne úspešné zvládnutie tejto úlohy. Akosi ste však pozabudli poďakovať Výskumnému ústavu pôdohospodárstva, pôdoznalectva a ochrany pôdy, ktorý celú túto kampaň technicky pripravoval a bez úsilia ktorého by ste sa dnes nemohli chváliť cudzím perím. Vlastne vy ste im svojím spôsobom poďakovali. Áno, odvolaním ľudí, ktorí do toho systému najlepšie videli." Koniec listu.
Pani ministerka, keď toto je o odbornosti, tak potom ja neviem, akým spôsobom si vysvetľujeme našu slovenčinu. Že to nehovorím iba ja, akým spôsobom to vlastnícke právo je degradované, tak budem citovať ďalšieho odborníka z tohto prieskumu ortofotomáp, konkrétne z firmy Eurosenc Róberta Barca, ktorý od roku 1994 sa venuje týmto ortofotomapám a snímkovaniu, ktorý, áno, z apríla 2018 cez reportáž pána Bána povedal na otázku: "V systéme GSAA, to znamená v tom, v ktorom sa majú deklarovať tie užívacie vzťahy tých jednotlivých užívateľov, je možné vidieť podvody s parkoviskom a záhumienkami. Prečo sa ministerstvo vyhovára na to, že nemajú satelitnú kontrolu či drony? Ak neviete, že je to parkovisko, môže sa to farebne podobať na iné parcely a môže sa stať, že to technicky nejaký operátor v PPA z ortofotomapy zle vyhodnotí. Lepšie rozlíšenie a infračervené ortofotomapy by tomuto pravdepodobne mohli, ale nemuseli zabrániť. Ale pochybujem, že by to bol vopred dohodnutý úmysel.
Zdôrazňujem, omylom interpretovanej kultúry dielu parkoviska, letiska iba odvádzajú pozornosť od podstaty problému. Parkovisko je trapas, pochopiteľná chyba v interpretácii, no určite nie podstata problému. Tou sú stovky podstatne väčších plôch, ako záhrady či záhumienky. Súvisí to s identifikáciou malých plôch. Aj keby ich satelit kontroloval, nezistí nič iné než to, čo je na ortofotomape, že je tam plocha síce rozdrobená, ale musela byť ohraničená a daná k dispozícii farmárom na ohraničenie. Kontrola na mieste aj s dronmi by zrejme videla to isté. Princíp tohto podvodu je v tom, že si stačí nárokovať na niečo bez akejkoľvek kontroly reálnosti či súvislosti užívania. Ešte raz. Princíp tohto podvodu je v tom, že si stačí nárokovať na niečo bez akejkoľvek kontroly reálnosti či súvislosti užívania. Netreba vlastnícky list ani nájomnú zmluvu a to je zlé." Koniec citátu.
Vážení, to nehovorí Fecko Martin, to hovoria odborníci k danej problematike, ktoré sú prepojení na čerpanie týchto agrodotácií.
Siedmykrát dávam zákon v pléne Národnej rady, aby keď ten, čo chce vstúpiť na PPA a žiadať dotáciu, pokiaľ nepredloží list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, nemá tam právo vstúpiť. Vážení, to je základný princíp ochrany vlastníckeho práva v demokratickej spoločnosti.
Pred chvíľou ste povedali, že máme aj ochranu v ústave našej pôdy, že všetko je super. Sa pýtam, ako je to super? My sme sa dostali do čias kolonizácie Ameriky. Prídem, vykolíkujem, moje, beriem dotácie. Vážení, vážení páni poslanci, pani poslankyne, preberme sa!
Pani ministerka, prečo sa bojíte dať priechodnosť vlastníckemu právu? Nič iné od vás nechcem. Dajte priechodnosť vlastníckemu právu, nie iba de iure, ale de facto. De facto cez vlastnícke a užívacie vzťahy. Nič viacej, nič menej. Veď to je základný princíp.
Vy si myslíte, že vo Francúzsku to takto funguje, že vstúpim kade-tade? Áno, je to dedičstvo socializmu, súhlasím. To sú tie skostnatelé vzťahy, ktoré aj farmári v svojej výzve V18 z Košíc hovoria, aby títo skostnatelí privatizéri, ktorí momentálne diktujú podmienky, aby konečne to zvykové právo zákon nejakým spôsobom pokryl. Oni volajú po tomto zákone, po zmene tohto zákona 504-ky.
Páni kolegovia, pani kolegyne, budete to mať teraz na tejto schôdzi, keď sa nič nezmení, je to v programovom, je to v bode programu. Uvidím, čo povie vaše svedomie, keď takto hájite, akým spôsobom perfektne sme ochránili pôdu. Vážení, myslím si, že vôbec sme ju neochránili a dôkaz, že máš mať špeciálnu ochranu, do dneska nevidím, dodnes nevidím. A my sa stále budeme vracať k tomu istému, lebo to je predmet všetkých útrap, ktoré budú pri čerpaní dotácií, či sa nám to páči, alebo nepáči. Pretože výrobný prostriedok, ktorý v pôdohospodárstve, to znamená v silovom rezorte, lebo to je hospodárstvo, my sme pôdo-, poľno- a lesohospodárstvo, ktoré má aj nejaký zisk tvoriť, mnoho rezortov iba troví z tohto zisku, my nevieme transparentne tento rezort aj cez tieto vlastnícke a užívacie vzťahy nastoliť. A to je pre mňa katastrofa.
Ako som hovoril, pani ministerka, to sa žije v hlbokom socializme, ale v hlbokom socializme. A pokiaľ ešte by sme vymysleli, že nájomné zmluvy sa budú robiť na diely kultúrne, tak to dopracujete už do komunizmu. Idem, kde chcem, beriem, čo chcem, robím, čo chcem. Vybavené!
Vážení, sa spamätajme! A znovu budem na vás apelovať, spamätajme sa. Od 24. júna 1991 bez vlastníka a jeho súhlasu nikto nemôže užívať jeho pôdu. Tak poďme s tým niečo robiť aj v týchto dotáciách, ktoré momentálne nám plávu, a vidíte, aký obraz robia o Slovensku, ako ich čerpeme. Tie dotácie, ktoré mali posilniť rezort, urobiť základňu, že keď raz budú znížené, a vyzerá, už budú znížené v ďalšom volebnom, teda programovacom období, aby sme mali na čom stavať. Ale všetkým hovorím, nie tým, čo stále dostávajú, a tam ukazujeme ako výkladnú skriňu, že pozrite, aké perfektné máme, ale ukážme tie dve tretiny Slovenska, ktoré sú v podhorských a horských oblastiach. Ukážte mi tam tie ukážkové farmy a firmy, ktoré fungujú.
Koľkože to, pani ministerka, nedostalo dotácií? Od rok 2015 koľkože žiadateľov? Podľa mojich údajov tri a pol tisíc. Tri a pol tisíc. Ktorí sú to? To sú tí drobní, áno, to sú tí malí, to sú tí, ktorým ste dali nejakú kolaudáciu, resp. ste dali krížové plnenie, aby sme ich zruinovali. Nedostanete nič, skončíte. Tri a pol tisíc.
Minule ste sa ma pýtali v TA3, čo, koľko reprezentuje ten národ kričiaci v uliciach ľudí? Tých 28 organizácií, tých 28 organizácií, ktorí sú podpísaní pod Košickou výzvou, viete koľko? Dva a pol až tri tisíc z tých devätnásťtisíc žiadateľov. To je pre vás nič? To je pre vás nič, to je akože skončené.
Pani ministerka, tu je pes zakopaný a či sa vám to páči, alebo nepáči, stále tento problém my len tlačíme pred sebou. My sa nevieme pozrieť pravde do očí, že vlastník je nad užívateľa.
A, samozrejme, veľa vecí odkazujete, aby sa išlo na súdy. Tam to vynde, súdy 50 rokov. Ale náš národ nebol naučený sa súdiť. Nejaká pani, ktorá má dva hektáre, tri hektáre, ona sa nepôjde súdiť zato, že nemá nájomnú zmluvu. Veď si to uvedomte! Ona sa nepôjde súdiť. Ale to, že my sme nezaviazali, že by to musel predložiť, tak to je vina štátu, nie jej. A to je základný princíp.
Takže, vážení, ja tu mám ešte ďalšiu oblasť, čo nestihnem, poviem potom v ústnej rozprave, a ja verím, že tí, ktorí sú prihlásení do rozpravy, budú vyťahovať rôzne veci a rôzne kauzy.
Takže ja z tohto miesta musím sa zastať ďalšej veľkej skupiny obyvateľov, ktorí sú bezprostredne rezortom riadení a na ktorých celý tento štát kašle a zdá sa mi, že ideme systémom, s prepáčením, bodaj by ste vymreli a už nikto nebudeme mať problémy. A idem hovoriť o veľkej skupine reštituentov, vážení, reštituentov, ktorú sme hodili cez palubu tak, že pani ombudsmanka, keď tu bola a priniesla správu do tohto pléna, tak ju nazvala Mimoriadna správa o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd. Základných práv a slobôd. Viete si to predstaviť? Vážení, hovorila o reštitúciách. Hovorila o reštitučných konaniach, ktoré spôsobujú a spôsobili traumu, ktoré mali odčiniť 40-ročné pôsobenie socializmu. My máme už 27 rokov a viete, koľko sa ešte bude riešiť reštitúcia v takom napríklad Košickom okrese? Viete koľko? 41 rokov. Viete si to predstaviť? Podľa súčasnej vybavovania agendy pani ombudsmanka vypočítala, že 41 rokov; 80 rokov budeme riešiť alebo 70 rokov reštitučnú agendu. To je neskutočné!
Viete, koľko rokov v Bratislave? 13 rokov. Viete, koľko v Prešove? 11 rokov. V Malackách? 12 rokov. V Námestove? 5 rokov. V Michalovciach? 12 rokov. V Nitre? 19 rokov. V Senci? 5 rokov. V Dunajskej? 10 rokov. V Žiline? 2 roky. A tak ďalej a tak ďalej. Ešte jedno, Humenné, 16 rokov. No neskutočné, vážení, no neskutočné!
Mi povedzte, čo to má byť? Títo ľudia nie sú zorganizovaní. To nie sú, že máme nejakú, regionálny výbor. To sú reštituenti, ktorí sú po celom Slovensku, vážení. Sú po celom Slovensku. Toto sú reštituenti, ktorí majú byť v konaní pred pozemkovým úradom. Nemýľte si Slovenský pozemkový fond, reštitúcia slovenský a pozemkový úrad. Toto sú pozemkové úrady. Pani ombudsmanka nám to priniesla.
Táto správa bola tu aj v roku 2015. Ona porovnala rok 2015, 2017. Pani ministerka, nepohlo sa to. Nepohlo sa to. A sa pýtam, to netreba milióny. Ten treba presunúť. Okresy, ktoré majú-nemajú kapacity, dáme a ideme.
Viete, ktorý okres je už ukončený? Aj to musím povedať, tri okresy vraj: Bardejov, Galanta, Nové Mesto. Všetko ostatné ostáva visieť.
Vážení, neskutočné a ja sa musím hanbiť, lebo tak ako som sa pýšil, keď som nastupoval v roku 1991 na pozemkový úrad, že som odčiňoval krivdy, teraz ako poslanec sa hanbím, že sme ich za 27 rokov nestihli ukončiť. Áno, nestihli sme ich ukončiť a mali by sme sa ospravedlniť týmto občanom, ktorí takýmto spôsobom sú zavádzaní a nikto o nich ani neškrtne. Ani neškrtne.
A to zneužívanie reštitučných nárokov na Slovenskom pozemkovom fonde, kde ste aj z tejto agendy si spravili biznis, je katastrofa. Mi povedzte, ako nemôžte plniť náhradný pozemok, alebo môžte, alebo iba tak, že dostanete tento a vopred určenému záujemcovi potom predáte, vážení. O tom si čvirikajú už aj vrabce na streche, ako je to na Slovenskom pozemkovom fonde.
Mi povedzte, ešte aké väčšie zneužitie právomoci verejného funkcionára mi môžte ukázať. Ukážte aké. Veď to je nonsens, aby som si ja ako obyčajný človek s malým o, reštitučný, reštitučne oprávnená osoba, na fonde sa nedomôžem svojho práva iba kvôli tomu, lebo nejdem poruke kšeftárom. Veď to je koniec, vážení, to je koniec demokracie u mňa. A toto my prehliadame? Nič sa nedeje? Všecko je v poriadku?
Za ďalšie. Pána Bugára musím trošku opraviť, neviem, kto mi teraz tu predsedá, pán Bugár, áno, dostalo sa mi do uší, že Slovenský pozemkový fond vraj nepredáva pôdu, že vraj ste to tlmočili... (Reakcia z pléna.) No predáva, no predáva. Ukážem vám správu Slovenského pozemkového fondu, mám ju tu pred sebou. Slovenský pozemkový fond za rok 2017 predal 138 hektárov poľnohospodárskej pôdy alebo pôdy, ktorú spravuje. Väčšinou, samozrejme, vlastnícku, nie neznámych vlastníkov, tam je problém s tým trošku, dobre.
Ja sa pýtam a budem sa pýtať stále, ak nemáme poriešené reštitučné nároky, Slovenský pozemkový fond vznikol v prvom rade na riešenie reštitučných nárokov. To znamená, z tej štátnej pôdy dáva náhradnú tým, ktorým nemôže vydať ich pôvodný pozemok. Dúfam, že aj rozumiete, o čom hovorím. Sa pýtam, ako môže predávať v iných okresoch dneska okrem Bardejova, Galanty a Nových Zámkov, kde už nemajú nič, ako môže predávať pôdu, keď tam ešte reštitúcie čakajú na náhradnú pôdu? Mi to povedzte. Áno, beriem, keď sa stavia diaľnica, tunely, áno, okej, ale nie en block. To som žiadal aj pani ministerku terajšiu, ktorá bola šéfkou fondu, aby toto udržala na minimálnej teda výmere, lebo my dlhujeme našim občanom odškodnenie krivdy, vážení. Dlhujeme.
Takže to je ďalší problém, ktorý musí tu zaznieť, lebo v tomto pani ministerka zlyhala, a to je tiež dôvod na to, aby možnože si urobila sebareflexiu.
Vážení, mali sme tu pred dvoma dňami akú konferenciu? Všetkých som na ňu vás pozval. O Vojenskom obvode Javorina. Päťdesiatšesť ľudí tu bolo v kinosále. Koľko prišlo z poslancov? Kto sa o to zaujíma? Piati sme tam boli, aj to opoziční. A vy mi idete hovoriť, že my máme na pôdohospodárstve všecko vybavené? Všecko funguje? Občania priniesli petíciu. Petíciu priniesli, lebo už nevedia, kam z konopí. To nebola debata o analýzach, syntézach a prognózach. To bola debata takto z očí do očí a ďakujem, že ministerskí pracovníci, ktorí tam boli pozvaní z rezortu pôdohospodárstva a životného prostredia, tam ostali až do konca, lebo to bolo dosť, by som povedal, že živé. A títo ľudia, ktorí sú z 26 obcí Levočských vrchov, už nevedia ako ďalej. Pred ich očami z ich majetku uniká drevná hmota a oni nemajú priznané vlastnícke právo, lebo. Lebo sme vytvorili vojenský kataster v roku 1997, 1996, ktorý povedal, že civilný kataster nás nezaujíma, listy vlastníctva nás nezaujímajú, nás zaujímajú užívacie vzťahy. A urobili z toho taký guľáš, ktorý sme pred dvoma rokmi museli opravovať. A znovu sme ho zrušili a ideme na civilný kataster. Tak vás netrafí?! Čo si má o tom pomyslieť obyčajný, normálny človek, mi povedzte, reštituent? Veď to je katastrofa! A boli tu. Boli tu a žiadali pomoc. Som zvedavý, kedy tá pomoc príde.
Takže to je ďalších 15-tisíc ľudí, vážená, ktorých zastupujem, a muselo to tu zaznieť.
A idem ďalej, lebo ďalšia veľká skupina ľudí sa volá záhradkári. Ďalších 60-tisíc, ktorí do dnešného dňa nevedia sa dočkať ukončenia konaní podľa zákona č. 64/1997 Z. z. Máme judikáty súdov, ktoré ukazujú, ako majú postupovať. Nie sú ukončení. Chodím na schôdze a oni hovoria: "Pán Fecko, veď ste v parlamente, čo nič nerobíte?" No robím, dávam aj interpelácie, otázky, pýtam sa, ako sa to rieši. Nič sa tu nerieši, nič sa tu nerieši. A sa pýtam prečo? To, že sme tam urobili chybu, že sme išli na vlastnícke práva, nie na užívacie, to už nebudem rozoberať, zákon je tu. Ale my sme ich neporiešili, vážení. A ja som aj hlas záhradkárov aj tých vlastníkov v tých záhradkárskych osadách, ktorí hovoria, že dokedy? Dokedy? Dvadsať rokov? Sto rokov? Päťsto rokov?
Vážení, z pozemkových problémov sme za 27 rokov skoro nič neodfajkli. Ešte ani tie ROEP-y, ešte posledných 27 katastrálnych území nám tam chýba, ktoré treba urobiť.
Takže, vážení, to sú dôvody, pre ktoré náš rezort zlyháva a občania hovoria, že stačilo a dávajú to aj v uliciach, dávajú to aj v petíciách.
Takže dobre, ďalšie po rozprave ústnej a budem hovoriť stále a končiť, že žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 16:07 - 16:28 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, ako som aj v prvom čítaní uvádzal, že prakticky je tu znovu veterinárny zákon, a ja sa pokúsim teraz dať ten pozmeňujúci návrh, ktorý už dávam asi, neviem, či siedmykrát v pléne Národnej rady týkajúcich sa tých nebezpečných zvierat. Dával som to aj na výbore, nakoľko tam neprešiel, a to ustanovenie týkajúce sa triedy cicavcov ostalo v zákone naďalej, to znamená, aby sme mali jednoznačne povedané, že nebezpečné živočíchy, ja hovorím exotické nebezpečné živočíchy, aby si to nevysvetľovali, že keď to v zákone neni, takže v jednom okrese cicavce budú, v druhom nebudú, v treťom si povedia, že berieme všetko. To bude už taký chaos, to už vidím teraz. To bude nieže dvojkoľajnosť, to bude šesťkoľajnosť, ako si to bude vysvetľovať.
Tak preto, aby sme mali úplnú legislatívu, tak keď sme si raz zadefinovali vo vyhláške, ktorá je z roku 2012, č. 143, ktoré sú tie nebezpečné zvieratá, tak chcem, aby to bolo v tom zákone, aby obce mohli rozhodovať o tom, či krokodíla, alebo tarantulu, alebo hadov, keď si niekto začne chovať, aby mohli povedať, že ten sused má právo povedať, že nechcem ho tu mať, lebo je problém. To, že či vás niekto uštipne a zomriete na jed, alebo vás niekto rozhryzie, je predsa stále o tom istom, o smrti, o nebezpečenstve. Suseda si nevyberiete, jak som už minule povedal, a preto tento pozmeňujúci návrh dávam, aby sme zjednotili možnosti samospráv určiť chovanie týchto exotických nebezpečných zvierat v ich teritóriu.
Myslím, že samospráva má čo povedať, má chrániť občanov a ja nebudem tolerovať, aby niekto tu vystrájal iba kvôli tomu, že má peniaze, a aby ten občan sa bál, lebo nevie, či jeho decko príde živé alebo zdravé, alebo dokonca či sa vráti vôbec.
Takže nebudem to naťahovať, je to trošku dlhší pozmeňujúci návrh, takže sa ospravedlňujem. Myslím, že je to naprieč politickým spektrom, neni to politika, je to klasický návrh, ktorý pán Podmanický dával v roku asi 2012, myslím, takže odvtedy to prakticky dávam aj ja, aby sme to zjednotili. Takže chcem veriť, páni poslanci a poslankyne, že vaše svedomie povie, že chceme chrániť občanov, ich bezpečnosť a že urobíme všetko preto, aby tie nebezpečné zvieratá nás neohrozovali, exotické teda.
Takže môj pozmeňujúci návrh, poslanca Národnej rady Martina Fecka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento vládny návrh sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
e) nebezpečným živočíchom zviera, ktorého druh je uvedený v prílohe č. 1, ktorý vzhľadom na svoje biologické vlastnosti má osobitné nároky a môže ohroziť zdravie a život človeka.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za doterajší bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
11. V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za doterajší bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
16. V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I sa za doterajší bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
25. V § 8 ods. l druhej vete sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za doterajší bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:
28. V § 8 ods. 3 písm. e) sa slová „v prílohách č. 1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 2, 4 až 6.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za doterajší bod 44 vkladá nový bod 45, ktorý znie:
45. V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I doterajšom bode 62 v § 15 ods. 3 písm. d) a v čl. I doterajšom bode 63 v § 15 ods. 6 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. i), príloh č. 3 a 4 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods.1 písm. j), choroby podľa príloh č. 4 a 5 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 6.“
8. V čl. I sa za doterajší bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 16 ods, 2 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. I sa za doterajší bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
68. V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I sa za doterajší bod 70 vkladajú nové body 71 až 73, ktoré znejú:
71. V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami v prílohe číslo... - späť - „v prílohe č. 3“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č 4“.
72. V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
73. V § 18 ods. 2 prvej vete sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
11. V čl. I sa za doterajší bod 78 vkladajú nové body 79 až 81, ktoré znejú:
79. V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
80. V § 20 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 6“.
81. V prílohe 20... Späť. V § 20 ods. 5 sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
12. V čl. I sa za doterajší bod 82 vkladajú nové body 83 a 84, ktoré znejú:
83. V § 24 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
84. V § 24 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
13. V čl. I sa za doterajší bod 100 vkladajú nové body 101 až 103, ktoré znejú:
101. V § 34 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
102. V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
103. V § 34 ods. 1 písm. c) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I sa za doterajší bod 110 vkladá nový bod 111, ktorý znie:
111. V § 35 ods. 9 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
15. V čl. I doterajšom bode 117 v § 37 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová v prílohách č. 4 a 5“ sa nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
16. V čl. I sa za doterajší bod 119 vkladajú nové body 120 a 121, ktoré znejú:
120. V § 37 ods. 2 písm. c) prvom bode sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“ a slová „v prílohe č. 5“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 6“.
121. V § 37 ods. 2 písm. c) druhom bode sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
17. V čl. I sa za doterajší bod 121 vkladajú nové body 122 až 124, ktoré znejú:
122. V § 37 ods. 3 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
123. V § 37 ods. 3 písm. c) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
124. V § 37 ods. 3 písm. d) sa slová „v prílohe č. 4 alebo 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
18. V čl. I sa za doterajší bod 127 vkladá nový bod 128, ktorý znie:
128. V § 39... Idem osemnástku, idem osemnástku, v poriadku, pán spravodajca. (Konzultácia so spravodajcom.) No ja vám odovzdám, ja vám odovzdám to, čo mám. Tak ja vám odovzdám, budete to mať, áno, to, čo prečítam, to je platné. Takže toto vám potom dám, pán spravodajca.
Takže bod 18:
V čl. I sa za doterajší bod 127 vkladá nový bod 128, ktorý znie:
128. V § 39 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa čiarka a slová „spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis Iupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae)“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
19. V čl. I sa za doterajší bod 158 vkladajú nové body 159 až 161, ktoré znejú:
159. V § 45 ods. 1 prvej vete sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“ a slová „v prílohe č. 4“ sa nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
160. V § 45 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.
161. V § 46 sa slová „v prílohách č. 4 a 5" nahrádzajú slovami "v prílohách č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
20. V čl. I sa za doterajší bod 167 vkladajú nové body 168 a 169, ktoré znejú:
168. V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 5“ a slová "prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
169. V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „príloha č. 5“ a slová "prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „príloha č. 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
21. V čl. I sa za doterajší bod 168 vkladá nový bod 169, ktorý znie:
169. V § 48 ods. 3 písm. f) sa slová „v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo v prílohe č. 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. I sa za doterajší bod 171 vkladajú nové body 172 a 173, ktoré znejú:
172. V § 48 ods. 4 písm. a) sa slová „príloh č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „príloh č. 5 a 6“.
173. V § 48 ods. 4 písm. b) sa slová „príloh č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „príloh č. 5 a 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
23. V čl. I sa za doterajší bod 172 vkladá nový bod 173, ktorý znie:
173. V § 48 ods. 4 písm. d) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
24. V čl. I sa za doterajší bod 185 vkladajú nové body 186 a 187, ktoré znejú:
186. V § 50 ods. 2 písm. b) sa slová „prílohy č. 4“ nahrádzajú slovami „príloha č. 5“ a slová „prílohy č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
187. V § 50 ods. 2 písm. c) sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“ a slová "prílohy č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
25. V čl. I sa za doterajší bod 186 vkladá nový bod 187, ktorý znie:
187. V § 50 ods. 2 písm. g) sa slová „v prílohe č. 4 alebo v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5 alebo v prílohe č. 6“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
26. V čl. I sa za doterajší bod 188 vkladá nový bod 189, ktorý znie:
189. V § 50 ods. 3 písm. g) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
27. V čl. I doterajšom bode 191 v § 50 ods. 4 písm. a) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „slová v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“ a“.
28. V čl. I sa za doterajší bod 191 vkladajú nové body 192 a 193, ktoré znejú:
192. V § 50 ods. 4 písm. b) sa slová „v prílohách č. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 5 a 6“.
193. V § 50 ods. 4 písm. i) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“ .
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
29. V čl. I sa za doterajší bod 198 vkladá nový bod 199, ktorý znie:
199. Nadpis § 54c znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 17. augusta 2012“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
30. V čl. I v doterajšom bode 202 sa § 54g dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Povinnosť podľa § 39 ods. 3 písm. f) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá chová alebo má v držbe nebezpečné živočíchy na základe rozhodnutia vydaného podľa doterajších predpisov.
(7) Fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá chová alebo má v držbe nebezpečné živočíchy, je povinná požiadať územne príslušné obecné zastupiteľstvo o súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) do 28. februára 2019.
(8) Ak osoba uvedená v odseku 7 nepožiada územne príslušné obecné zastupiteľstvo o súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) do 28. februára 2019, právoplatné rozhodnutia vydané podľa § 39 ods. 4 strácajú platnosť týmto dňom. Ak územne príslušné obecné zastupiteľstvo súhlas podľa § 39 ods. 3 písm. f) nevydá, právoplatné rozhodnutia vydané podľa § 39 ods. 4 strácajú platnosť dňom zamietnutia vydania takéhoto súhlasu.“
31. V čl. I sa za doterajší bod 202 vkladá nový bod 203, ktorý znie:
Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 56b Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. septembra 2018
Zrušuje sa § 2 písm. a) a § 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
32. V čl. 1 sa za doterajší bod 202 vkladá nový bod 203, ktorý znie:
„203. Do zákona sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 1 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Druhy nebezpečných živočíchov
(1) Trieda pavúkovce (Arachnida)
a) pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy (Atrax sp., Ceratogyrus sp., Citharischius sp., Haplopelma sp., Harpactirella sp., Heteroscodra sp., Chiracanthium sp., snovačky - Latrodectus sp., Loxosceles sp., Lycosa erythrognatha, Mastophort sp., Ornithoctonus sp., Phoneutria sp., Phrynarachne sp., Poecilotheria sp., Pterinochilus sp., Selenocosmia sp., Stromatopelma sp.,
b) šťúry (Scorpiones): všetky nebezpečné jedovaté druhy - Androctonus sp., Buthacus sp., Buthotus sp., Buthus sp., Centuroides sp., Leiurus sp., Parabuthus sp., Tityus sp.
(2) Trieda paryby (Chondrichtyes) žraloky (Selachimorpha): všetky jedince s celkovou dÍžkou tela vrátane chvosta väčšou ako 1 m.
(3) Trieda obojživelníky (Amphibia)
a) všetky druhy rohatiek (Ceratophrys),
b) stromárkovité (pralesničkovité) z čeľade Dendrobatidae, s výnimkou rodu Colostethus.
(4) Trieda plazy (Reptilia)
a) všetky jedovaté druhy plazov,
b) dravé druhy korytnačiek z čeľade kajmankovitých (Chelydridae),
c) všetky druhy z radu krokodíly (Crocodylia),
d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy, ktoré majú v dospelosti dÍžku tela vrátane chvosta viac ako 1 m,
e) z podradu hady (Serpentes) všetky nejedovaté druhy, ktoré majú v dospelosti dÍžku tela vrátane chvosta viac ako 3 m.
(5) Trieda cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek,...“ (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Zemanová, poprosím vás, keď máte poradu so zamestnancami, môžte mimo sály? Pani poslankyňa Zemanová?!
Nech sa páči, pán poslanec.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Áno.
„... fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis Iupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetky druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).“
Doterajšie body, prílohy č. 1 až 5 sa označujú ako prílohy č. 2 až 6.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ospravedlňujem sa za takto dlhý pozmeňujúci návrh, ale, žiaľ. A ospravedlňujem sa, nie som latinár, tak ak som niečo skomolil, tak sa ospravedlňujem, ale je to napísané v texte, takže takto si to predstavujem, aby to bolo uvedené aj v návrhu novely zákona.
Ďakujem. Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2018 18:51 - 18:56 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, pani navrhovateľka, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, ja tiež musím povedať ku správe našej ombudsmanky, tiež samozrejme k tomu, čo je, za čo jej ďakujem, a to sú tie naše reštitúcie, ktoré tu už aj kolega pán Dostál spomínal.
Ďakujem, že pokračujete v šľapajách vašej predchodkyne, pretože ako vidíte, veľká náprava sa za tie roky nedeje. A mňa to o to viac mrzí, že prakticky som tieto reštitúcie nejakých tých 15 rokov robil. To znamená, keď mi niekto povie, že sa to nedá ukončiť, tak mám sto chutí ho ísť to naučiť, ako sa to má robiť, pretože keď sa budem odvolávať na súdy, že to nemôže, tak musíme to nejakým spôsobom spojazdniť cez tú vládu a cez tých ministrov, aby aj tie súdy vedeli, ako majú na to pokračovať. Za päť rokov som 125 prípadov poriešil, reštitučných konaní, ktoré boli v 90. rokoch a musím povedať, že to neboli ľahké. V niektorých prípadoch som rozhodol 28-krát, 30-krát, lebo boli veľmi obtiažne. A jak ste tu aj vy konštatovali, niektorí ľudia už ani neveria, že sa toho dožijú a to je katastrofa. Takto si demokraciu nepredstavovali a ja to budem aj spomínať, samozrejme, na mimoriadnej schôdzi, ktorá bude vo štvrtok, pani ministerke, lebo ja som predpokladal, že odborníčka, ktorá vychádza z fachu, bude to razantnejšie riešiť. A to bude razantnejšie tak, že povie konkrétne, dovtedy a dovtedy to bude vykonané, urobené.
Viete, o čo jednoduchšie to majú terajší pracovníci, ktorí sú dotknutí? Ja hovorím teraz o pozemkových úradoch, samozrejme, Slovenský pozemkový fond, to je niečo iné, lebo tí to už iba dokončujú, túto prácu, ale aj tam je veľký problém, že oni prakticky už majú judikáty. Oni už majú sa o čo oprieť. My keď sme v deväťdesiatom prvom, druhom začali robiť, tak normálne my sme vôbec nič nemali. A mal si z piky dať rozhodnutie, ktoré súd ti potvrdí, odvolací alebo krajských súd. A my sme to museli proste zdôvodniť. Teraz máte kvantum judikátov, aj Najvyššieho súdu, máte. A robiť iba, iba robiť, nič viacej. No samozrejme, pokiaľ tam neni s príslušným vzdelaním, ja tiež nie som právnik, ja som normálne poľnohospodársky inžinier, ale pokiaľ to chcete robiť, prax je najväčší učiteľ v živote. A potom viete sa postaviť aj k takýmto problémom, kde budete riešiť a budete postavený proti právnikovi na súde a pokiaľ ste to robili podľa zákona, no nemalo vás ako položiť na lopatky.
A na to by som apeloval, pretože zdá sa mi, že mnoho ľudí prakticky už ani tým štátnym úradníkom neverí, že to bude podľa toho zákona konať a prakticky končí. On povie, že už na to kašlem. A stále budem pripomínať, že zdá sa mi, ako keby niekto počítal s tým, že čas generácie vymrie alebo celá generácia vymrie a tí ďalší potomkovia nebudú vedieť, akým spôsobom si môj otec, dedo alebo neviem kto uplatnil a tým pádom to ustane.
Aj teraz pred chvíľou sme tu mali Vojenský obvod Javorina dole v kinosále, kde prišli, celý autobus prišiel východniarov, našich z Levočských vrchov a sme rozprávali, aké sú problémy. No neskutočné sú problémy aj v tejto oblasti. A znovu sa škrabem, už ani neviem, poza hlavu, poza štyri hlavy sa škrabeme, aby sme niečo poriešili, lebo Vojenský obvod Javorina, ktorý aj vy spomínate vo svojej správe, prakticky je veľký problém. A ja by som apeloval aj na ďalšie rezorty, aby prakticky tú nejakú súvzťažnosť a nápomocnú ruku podali ministerstvu pri riešení týchto reštitučných konaní, lebo tam prakticky sa dostávame do problému, kde štát zlyhal a sú podvojné listy vlastníctva. Mnoho ľudí pri tej Javorine ani si neuplatnilo, lebo malo list vlastníctva, notár to prededil, v 90. rokoch, v 80. to prededil notár. To znamená, táto rodina vôbec si neuplatnila nárok.
A teraz my sa dostávame do situácií, že vlastne však ja mám list vlastníctva a vy mi poviete, že som si neuplatnil nárok? A nedostanem nič? Veď to je katastrofa. A toto nikto nerieši, viete jako. Preto teraz títo hovoria, že viac-menej, veď my sme nejakí, neviem, lex specialis, alebo čo, Vojenský obvod Javorina, kde prakticky polovica má cez reštitúciu, môže mať vlastníctvo, polovica má cez dedičské konanie, čo nemalo byť a štát hovorí, že my od toho ruky preč.
No tak, vážení, tak toto nie. To myslím, že až takto sme na to v tom ´89. neštrngali, aby sme sa takto do toho dopracovali.
Dobre, takže budem, nebudem viacej naťahovať, pretože čas je drahý aj pre vás, aj pre ostatných. Takže iba skonštatujem, že keď ešte 41 rokov má robiť Košice reštitučné nároky a 13 rokov Bratislava a 12 rokov Michalovce, tak to je katastrofa. To je katastrofa. A chcem veriť, že tie odporúčania, ktoré ste dali aj v tej správe, si niekto kompetentný všimne a možnože ho to trkne, lebo to nie sú vymýšľanie teplej vody, to sú normálne bežné veci, zosúladiť nejaké tie presuny ľudí a dať tomu garanciu, že toto musíme vyriešiť, lebo na to nasleduje ROEP-ka, pozemkové úpravy, ktoré budú sťažované týmito nevykonanými reštitučnými nárokmi, už nehovorím o Slovenskom pozemkovom fonde.
Takže chcem veriť, že tieto vami dobre mienené odporúčania si niekto všimne a bude sa podľa nich správať, lebo myslím si, že by posunul aj tento rezort, resp. reštitučné konania do vôd, kde povieme vybavené a super. Takže držím palce a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.5.2018 11:10 - 11:11 hod.

Martin Fecko
Ďakujem pekne. Pani kolegyne, páni kolegovia, dovoľte, aby som vás pozval dnes na 13.00 hodinu do kinosály, kde bude konferencia týkajúca sa riešenia vojenského obvodu Javorina, bývalého vojenského obvodu Javorina. Všetci ste vítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 9:39 - 9:41 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, páni kolegovia, za vašu reakciu. Áno, s tými súdmi to je jasné. Judikatúra a ďalšie veci, dokonca ešte ani štátni úradníci, keď nejaký judikát už je v danej veci, predstavte si, že oni sa podľa neho sa nesprávajú. Však to je nonsens, to je katastrofa, to je to ESO, ktoré prakticky momentálne na nás dolieha, na všetkých. Iďte sa opýtať ľudí, ako to ESO na nich vplýva, keď idú aj do tých kontaktných miest. A konkrétne poviem, keď so bol u nás v Prešove vybavovať občiansky. Zo šiestich prepážok jedna pracovníčka. Oproti sedí pracovníčka, konkrétne z nášho pozemkového odboru. Za celý týždeň má dvoch ľudí, ktorí tam prídu. A keď hovoríme, že nech prídu priamo na pozemkový, načo tam ona sedí? Miesto nej tam sedí v tej prepážke na tie pasy alebo na občianske nejaká pracovníčka, tak toto je akože pre nich neuskutočniteľné. A ja, keď toto má byť akože efektívna a neplytvanie s potenciálom, ktorý tu máme, či už ľudským alebo časovým alebo finančným, tak ja to potom nechápem.
Takže možno, že tak jak povedal pán Jahnátek, že keď som sa ho opýtal, že by náš rezort pôdohospodárstva bol ukážkový, aby sme ukážkovo čerpali eurofondy, ako máme čerpať, aby sme ukážkovo realizovali výberové konania, nieže opäť vybraný záujemca vyhrá výberové konanie, aby sme ukážkovo štátnych zamestnancov riadili, nieže 80, 120, 90 niekoľko dní alebo mesiacov budú čakať na nejaké odpovede, tak pán minister mi povedal, bývalý, či som neprišiel z inej galaxie. No a to mňa urazilo. A, pán minister, teda bývalý, pán Jahnátek, ja vám toto budem prízvukovať stále, pretože takto sa minister daného rezortu správať nemôže.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 9:23 - 9:36 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, podpredsedníčka vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, máme tu zákon o katastri nehnuteľností, ktorý myslím si, že mal by tvoriť tú kostru tých vlastníckych a užívacích práv, ktoré po 89. sme začali chápať trošku ináč, ako to bolo dovtedy.
Tento zákon je z roku ´95. Deväťdesiate roky, kedy sa tie zákony prijímali, či už o pôde, o ROEP-kách, o pozemkových úpravách, o pozemkových spoločenstvách. Takže myslím si, že má už svoje roky. A keď ho evidujem, myslím, že počas mojej éry je to prvýkrát v takomto ako celom znení, že ideme ho opravovať.
Budem sa, samozrejme, venovať konkrétnym paragrafom, pretože prvé čítanie by malo byť o tom, či má sa alebo nemá vôbec tento problém otvoriť v tomto katastrálnom zákone, ak nejaký teda je, a podľa všetkého ministerstvo vzhliadlo a vláda, že sú problémy, ktoré treba riešiť. Takže chcem veriť, že aj mne, dobre mienené mnou nejaké pripomienky možnože budú akceptované v nejakých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré minimálne ja dám. Možnože aj niekto to preberie. Takže bol by som rád, keby sa ujali aj tieto veci, ktoré budem teraz prednášať.
To, čo som už asi dvakrát tu dával, netýka sa to síce priamo zákona o katastri, ale o vyhláške, kde sa hovorí o ostatnej ploche. Stále ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, či už urbariáty alebo aj fyzické alebo právnické osoby iné, hovoria, že je veľký problém z ostatných plôch, kde je, sme dali, niekedy boli ostatné plochy v poľnohospodárstve a v iných. Teraz máme iba jeden titul ostatné plochy. A keď dochádza k zdaneniu, tak samozrejme je rovnako braná nejaká podľa mňa strž, debra, ostatná plocha na poľnohospodárskej pôde braná ako to isté ako ostatná plocha, či už je to parkovisko alebo niečo iné, a zdaňuje sa to tou vyššou sadzbou v rámci obcí. No to je katastrofa a niektoré urbariáty doslova že na to zájdu, lebo prakticky nemajú možnosť sa z toho vymaniť.
Tak chcel by som, pani ministerka, požiadať, aby sme aj vo vyhláške, pretože mne už to dvakrát neprešlo v tomto parlamente, tak aby ste sa aj týmto problémom zaoberali, pretože je to problém, ktorý kvári niekoľko tisíc urbariátov na Slovensku, ktoré v takomto duchu sú týmito daňovými poplatkami, iba cez to, že je tam ostatná plocha takto kategorizovaná, sú prakticky pritlačení k múru.
Poďme teda postupne. Takže v prvom rade by som išiel k § 6 ods. 3, ktorý hovorí o tom, že resp. 2, lebo to je zmena, takže hovorí, a nie, trojka je to, že "v pochybnostiach o tom, či ide o predmet evidovania v katastri rozhoduje Úrad geodézie a kartografie a katastra Slovenskej republiky". To znamená, pochybnosti o tom z celého Slovenska, keď sú pochybnosti pri nejakom tom konaní. Myslím si, že keď to znovu budeme centralizovať do Bratislavy, sa budú predlžovať tie konania. Zbytočne sa bude predlžovať a prakticky ľudia zase budú nadávať, že zase to všecko niekam ide cez nejaký ten ústredný centrálny orgán, tak myslím si, že táto centralizácia by nemusela byť v takomto duchu a mohlo by to ostať, ako je to tam.
Ďalej ideme k § 12, § 12 bod 1a pôsobnosť úradu. Hovoríme o úrade, teda geodézie, kartografie a katastra, že riadi, kontroluje a usmerňuje. Ako môže riadiť, ak to patrí pod okresné úrady? To znamená, ja by som tam navrhoval metodicky usmerňuje, kontroluje výkon a tak ďalej a tak ďalej. Lebo tú špecializovanú štátnu správu sme, žiaľ, dali v rámci reformy ESO pod všeobecnú štátnu správu. Iďte sa ich jej opýtať, ako sú s tým spokojní. Iďte sa ich opýtať!
Viete, ako nazývajú váš úrad? Katastrofálny úrad, kde prakticky týždne, mesiace sa nevedia domôcť určitých vecí. Takže toto by bolo, teda keď už máme to ESO a už je to takýmto spôsobom, tak by toto bolo dobré, aby sme to teda upresnili tak, aby aj pani nová ministerka vnútra cítila, čo znamená mať pod sebou alebo nemať pod sebou určitú špecifikáciu pracovníkov štátnej správy.
Ďalej § 12 bod 2, úrad spracúva osobné údaje a tak ďalej. Prečo je to tam, keď aj v § 18 ods. 2 to isté robí okresný úrad? Takže zdá sa mi, že je to duplicitné, a chcem na to upozorniť, pretože myslím si, že zákon by mal byť taký, a novela hlavne, aby sme ju už nemuseli ešte trikrát, päťkrát opravovať za ďalšie nejaké tie mesiace alebo roky. Takže upozorňujem aj na to.
Ďalej ideme na § 18, ak dovolíte. A tu sa píše, overuje geometrické plány, písm. e) kontroluje geodetické a kartografické činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra a overuje geometrické plány. Tak geometrické plány sa overujú autorizačne alebo úradne. Takže ja by som to bral, aby tam bolo, že úradne overuje tieto geometrické plány, aby zase si to niekto nevysvetlil po svojom, lebo čo úrad, to iné vysvetlenie. A ja už proste neviem, ja v každom zákone, ktorý teda preberáme, ja zisťujem normálne, že keď prídem na tú štátnu správu, tak ja sa nestihnem čudovať, aké konšpirácie možných vysvetlení jedných paragrafov sa uplatňujú. A keď ešte, nedajbože, neni k tomu vykonávacia vyhláška, tak to už je celkom zabité a ten zákonodarca sa môže chytať za hlavu, ako si to tí jeho štátni úradníci vysvetľujú a konajú. Takže tu by som chcel tiež doplniť toto, že úradne overuje, ak dovolíte, pani ministerka, podpredsedníčka vlády, aby sme to mali jednoznačné, lebo zase budú z toho veľké problémy.
No a prichádzame ku § 59, oprava chýb v katastrálnom operáte. Ja by som išiel na ods. 2 písm. f), kde sa hovorí, že "opraví sa výmera parcely a registra cez zapísanú na liste vlastníctva, ak nevyhovuje kritériu na posudzovanie rozdielov medzi výmerou parcelou vypočítanou zo súradníc zlomových bodov v obvode parcely a výmerov vedenou v súbore popisných informácií". Takže keď dovolíte, vyjadrenie k tomuto, k tomuto zneniu pozmeňujúceho návrhu. Účastníkom, samozrejme, že v danom texte môže byť rozdiel takto nejakým spôsobom opravovanej výmery až aj možnože 300 m2 a geodet celú parcelu zameral, no výmera ostane pôvodná a chybná. Vlastník bude zavádzaný, a preto by som doplnil tam takýto text, ak dovolíte, a budem to dávať vo svojom pozmeňovacom návrhu v druhom čítaní, aby sme tiež to precizovali. To znamená, opraví výmeru, výmery parcely registra c) zapísanú v liste vlastníctva v súlade s výmerou parcely vypočítanou zo súradníc priamo meraných lomových bodov obvodu parcely. A je to jednoznačne, aká výmera tam má byť.
Ako som už spomínal, oprava chyby v katastrálnom operát, to je veľký problém a spôsobuje, že niekedy sa tá vôľa zmluvných strán nenapĺňa. Takáto oprava a chyba cez opravu sa nedá zrealizovať, ak sa na predmetných parcelách zmenili vlastnícke vzťahy. Takíto podvedení vlastníci sú odkázaní na milosť a nemilosť potom v súdnom konaní. Rozhodujú o tom súdy, ktoré nevedia posúdiť, či ide o chybu alebo o zmenu. Odborné stanovisko žiadajú od súdneho znalca, samozrejme, ktorý môže aj úmyselne poskytnúť zlé odborné stanovisko. Nechcem každého hádzať do jedného vreca, ale sú aj takéto prípady a hlavne tieto treba odstrániť. A nehovoriac o tom, že niektorí ľudia prakticky, keď počujú súd, sa majú súdiť, mladší možnože nie, ale tá staršia generácia, tak povedia: kde na súde, však som sa v živote nesúdil s nikým, nie, nechaj to tak. Možnože deti tlačia, že mama poď, otec poď. Nie, nie, nie, to sa nedá.
Ešte je tu generácia, ktorá hovorí, keď sa idem súdiť, niečo so mnou neni v poriadku alebo s niekým iným v poriadku a radšej to nechá tak. A práve toto by sa malo odstrániť aj pri tejto oprave chyby, kde môžu vznikať aj takéto nejaké traumy týchto ľudí, a preto môj návrh je iba taký, jak by som povedal, všeobecný, ktorý navrhujem a dávam do pléna, aby príslušní odborníci na správe katastra, resp. úradu geodézie a ministerstva, či by sme nevedeli stanoviť nejaký tím odborníkov z oblasti katastra, ktorí by posudzovali, či ide o chybu alebo len o zmenu. A takto pripraviť nejaké to rozhodovacie konanie, ktoré by tam bolo.
Takže myslím si, že toto stojí tiež za uváženie, a niekedy súdy prakticky ani nevedia, o čom rozhodujú, pokiaľ nemajú, lebo sudca neni odborník v pozemkovom práve. Ukážte mi týchto, možnože ich spočítame na dvoch rukách. Takže pýtam sa, či tento tím by nemohol uľahčiť prácu tým sudcom, aby sme tam nešli a súdili sa a potom zase zisťujeme, že tie súdy nestíhajú ďalšie veci, ktorých je – viete, koľko to je? – však nebudeme si tu ťahať medové motúzy pod nos, že všetko u nás klape. A hlavne v súdnictve, že? Tam to je toho toľko, že nevieme, kde nám hlava stojí. Takže myslím si, že aj takto by sme mohli podať pomocnú ruku, aby tých súdov z tejto oblasti bolo o to menej.
Takže myslím si, že toto sú také moje nateraz, na prvý raz doplňujúce návrhy v tejto novele zákona. Niečo ešte príde a nejaký pozmeňovací návrh v druhom čítaní dám. Dúfam, že to padne na úrodnú pôdu. A, pani ministerka, máte tam aj jednu a viacero, však samozrejme, je tam vecí, ktoré by sa dali rozoberať aj hodiny a hodiny, ale mňa tam upútalo aj to, že okresný úrad potom ten prednosta, resp. okresný úrad môže požiadať iný okresný, aby pomohol pri výpomoci týkajúcej sa nejakej tej pracovnej záťaže na tých úradoch. Tak bodaj by sme takúto nejakú úvahu zaviedli aj u iných a v iných konaniach, v iných oblastiach, kde niektoré úrady nestíhajú a druhé danú robotu už majú odrobenú. Takže apelujem aj na to, aby v tom širšom portfóliu ďalších zákonov, ktoré, pani ministerka, budete predkladať, a týka sa to zákonov hlavne o pôde, kde sa tá agenda nestíha na niektorých úradoch. A tie sťažnosti, ktoré chodia, o tom jednoznačne svedčia, aby sme aj tam vypomohli z iného okresu, keď príslušní štátni pracovníci už túto agendu majú ukončenú, aby im vypomohli a takýmto spôsobom odbremenili túto záťaž, ktorá pre našich občanov je stále a stále v nedohľadne, aby sa ich prípad vyriešil, pretože stále sa vyhovárame na personálne, mzdové a ja neviem jaké veci.
Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem pekne. A žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:42 - 9:44 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega, ďakujem za takýto nejaký ten výstup a zhrnutie. Viem, že 2 300, rybárska stráž, dobre, super, takže je to niekoľko tisíc ľudí. Ale pristavil by som sa asi k dvom veciam. Prvá, vieme o nejakej petícii rybárov? O nejakej petícii rybárov nespokojných? Že vraj bola nejaká urobená, neviem, či na ministerstvo došla, nedošla, alebo viete vy ako o nej. Lebo zdá sa mi, že Slovenský rybársky zväz, chcem veriť, že je jednotný a všecky rybá; všetci rybári sú spokojní, ale bojím sa, že keď podľa vzoru včelárov, tak viem si zhruba predstaviť, čo asi to je v rybárskom zväze a s rybármi. Takže dostalo sa mi teda do uší, že aj nejaká petícia bola rybárov nespokojných, ktorí hovorili o niečom takom, takže aj k tomu, keby teda sa dalo vyjadriť, či už z úst pána ministra, alebo pána spravodajcu.
A ďalej k tej vykonávacej vyhláške, no, vážení, chcem vás upozorniť, že, a chcem veriť, že to nebude tak, lebo keď sme prišli prvýkrát do parlamentu, teda aj moja osoba, keď sa tu prvýkrát vyskytla v roku 2010, tak sme okamžite štyri vyhlášky museli zrušiť, ktoré boli dovtedy u nás v našom rezorte, ktoré boli nad rámec zákona. Išli nad rámec zákona. A toto by som chcel teda vopred vás vyvarovať k takýmto nejakým vyhláškam, lebo následne sa môžte dostať do konfliktu a bolo by to teda zmarené dielo, možnože dobre myslené, ale neni to v zákone. Takže vyhlášky aby nám nerozširovali a nešli proti duchu zákona, ktorý je paragrafové. Keď tak dajme to do zákona, pokiaľ to chceme, či už to nejaké obmedzenie časové, alebo neviem, aké tam bolo hovorené, ale aby to nešlo nad rámec zákona, lebo jediný zákonodarný zbor je Národná rada Slovenskej republiky. Žiadna vykonávacia vyhláška nemôže ísť nad zákon, ktorý prijme Národná rada Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 9:24 - 9:26 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, že ste reagovali, takže tak letom-svetom tiež sa vyjadrím.
Ku pánu Pavelkovi, áno, preto som sa pýtal, či bude mať vykonávaciu vyhlášku nejakú, ktorá povie ako konkrétne, a to isté pre pani Zemanovú, lebo pokiaľ tam to nebude rozvedené, tak to, samozrejme, bude problém, že akým spôsobom sa má tá stráž nejakým spôsobom správať v tom reálnom živote, keď teda situácia vznikne alebo nevznikne. Kto ich konštituuje? Áno, že okresný tento a dá ruky preč, jasné, ja by som bol najradšej, keby to boli cudzí ľudia, no, že cez okres, lebo vlastný, vieš ako, vlastný si každý, áno, tak kamarát, tak dám ti pokutu, nedám ti pokutu, hej, však to je logické a poviem vám na Slovensku ale bežne to je tak, takže áno, možnože tiež sa nad tým zamyslieť.
Čo sa týka toho sčítavania u pána Martináka, áno, s komorou, musím povedať, pán kolega, že dosiaľ neviem, či naši sedeli, asi, asi skôr nie, neviem, aké ty máš informácie, ale, samozrejme, my sa nebránime, myslím, že by to mohlo byť.
Len chcem ešte povedať jedno: Viete, kvôli čomu máme najviac kormoránov v zime? Prečo to nebol problém pred 30, 50 rokmi? Viete kvôli čomu, vážení? Veď predsa keď kormorán letí zo Švédska alebo z Dánska a zistí, že Váh pri mínus 15 stupňoch neni zamrznutý, tak predsa on nebude letieť do Maďarska. On skončí zimovať u nás. My sme vlastne spôsobili otepľovanie vodných plôch cez zimu, my tu nemáme ľady a kormoránov sme pritiahli týmto pádom na zimu. A potom sa nečudujme, že v zime je najväčší teda, by som povedal, ten úhyn alebo respektíve to kŕmne, zásobáreň našich rýb cez zimné obdobie u kormoránov, pretože sme ako ľudia im vytvorili podmienky na zimovanie u nás. V minulosti sme to mali iba na Žitnom ostrove, respektíve tu boli tie, ostrov kormoránov a ďalšie, tuto, áno, žili historicky, ale teraz sme ešte aj tie ďalšie pritiahli cez zimu, aby u nás ostávali. A to je problém. A to je problém. Takže hovorím na druhej strane, že poďme aj trošku, nech ten ľad tu bude a potom možnože aj v zime budeme mať trošku menej problémov s tým, aby sme riešili tento problém.
Ďakujem.
Skryt prepis