Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2018 o 11:26 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:26 - 11:28 hod.

Martin Fecko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:37 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, informovanosť, samozrejme, to je na prvom mieste, pretože keď nemáte informáciu, tak neviete, ako sa máte správať, neviete, čo máte robiť, a to neni iba v tejto oblasti. To je vo všetkých oblastiach, to je samozrejmé, s tým problém nemám.
Mňa ale zaujalo, vaša pasáž, v ktorej ste hovorili, aby ten, kto chce pracovať ďalej v ktoromkoľvek veku, nech ide pracovať. Áno, myslím, že aj v tomto pléne už tu boli debaty. Dokonca sme tu mali aj zákon, ktorý v minulom volebnom období hovoril, aby sme teda do toho dôchodku povinne ľudí ako posielali. Myslím, že to bolo z dielne KDH. A vtedy sa hovorilo, že áno, nech pracuje, ale nie z verejných financií. To znamená, že už je v súkromnom sektore, je to o inom, pretože tým pádom poberá to miesto a bolo to vyčíslené tým ďalším, ktorí by tam mohli nastúpiť, hlavne mladým a bolo to vyčíslené asi v čiastke 30-tisíc miest, ktoré by sme mohli vo verejnej a v štátnej správe, keby išiel do dôchodku teda v danom veku, ako je mu stanovený, že by nepredlžovali, a prakticky by sme mohli zamestnať, pretože stále hovoríme, že máme aj prestarlé určité aparáty, kde je to tak. A ja keď chodím na ministerstvo, tak vidím, že je tam teda dosť.
A samozrejme, že je to individuálne od osoby k osobe. Niektorý, napríklad nejaký vedec, ktorý je nenahraditeľný, samozrejme, nech pracuje aj neviem do 90-tky, ale myslím si, že v tých iných, tam by sme mali rozlišovať, v akej sfére následne sa zamestná, pretože dvakrát brať z verejných financií podľa mňa neni kóšer.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 10:32 - 11:02 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán navrhovateľ, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, 504-ka, keď sa povie 504-ka, tak mnohým našim farmárom dupkom vlasy stavajú, pretože tento zákon je pre nich alfa a omega. Prečo? Pretože v každom výrobnom odvetví ako v každom odvetví máme aj výrobný prostriedok a u nás, myslím u poľnohospodárov, mám na mysli poľnohospodárov, lesníkov, je výrobným prostriedkom pôda. A nakoľko sme tu zdedili určité právne vedomie a právny stav, ktorý bol v socializme, ktorý demokracia v takomto ponímaní vôbec nepozná, a my sme sa nemohli s tým stavom vysporiadať po 27 rokoch, tak táto 504-ka zákon z roku 2003 nám hovorí, ako sa k tomuto výrobnému prostriedku môže náš občan, náš poľnohospodár, náš lesák, náš vlastník dostať. To, že užívacie právo ešte stále rezonuje nad vlastníckym, som tu už vysvetľoval, nechcem povedať, že stokrát, ale mnohokrát v tejto rokovacej sále, a preto musím vystúpiť aj k tomuto návrhu zákona, ktorý je, teda novele k tomuto návrhu zákona, ktorý je tu predkladaný.
Áno, a ja som dával už ôsmykrát k tejto, k tomuto zákonu novelu, ktorou jednoznačne sa malo prijať, že pokiaľ chceš čerpať dotácie na pôdu, tak musíš byť buď vlastníkom, alebo užívateľom tejto pôdy. Asi ste to boli videli, počuli aj v tomto volebnom období.
Takže, vážení, prvé čítanie by malo byť o tom, či je to vôbec problém v našej republike riešiť to, čo tá novela chce alebo nechce riešiť. Myslím si, že tu sa zhodneme, že je to veľký problém a mesiace pred letom na našej poslednej schôdzi v júni nám dali za pravdu. Začalo sa to ešte v marci prvými článkami Andreja Bána a následne vyvrcholilo to až protestami, ktoré boli v Bratislave, a následne memorandum, ktoré bolo nespokojnými farmármi a agropodnikateľmi, pretože farmár nie je v našom zákone zadefinovaný ako, kto to vlastne je. A to memorandum je o reforme poľnohospodárstva, kde vyslovene jeden z ich bodov, jeden z prvých, bolo nezákonné obhospodarovanie pôdy toho výrobného prostriedku, ktorého by sme si mali vážiť, a tento zákon 504-ka jednoznačne je k tomu.
Takže poďme na to, čo mi tam vlastne máme, nemáme. Veľká polemika nastala ešte koncom minulého roku, pokiaľ sme zabŕdli do tzv. náhradného užívania. A vlastne aj teraz sa rieši tento spôsob pre ďalších pokračovateľov tohto náhradného užívania, tzv. paragraf 15, ktorého som mal tú česť od jeho vzniku až do konca roku 2018 aj reálne v praxi vykonávať. Musím skonštatovať, že po roku 2008 sa reálny výkon štátu v teréne, to znamená, na poľnohospodárskom, lesnom fonde pri vracaní poľnohospodárskej pôdy stratil. Nemá kto odovzdať za štát, keď sa nevedia dohodnúť, nemá kto to odovzdať v teréne. A práve tieto náhradné užívania, ktoré boli vyčlenené podľa toho § 15 zákona 330/1991 viac-menej boli pred tým trištvrte rokom znovu otvorené a hovorené, akým spôsobom môže tento náhradný užívateľ teraz po týchto rokoch deklarovať to užívanie a následne prípadné čerpanie dotácií, alebo nečerpanie dotácií.
Prvý takýto posun k tomuto náhradnému užívaniu a nejakej tej jeho evidencii, hovoril o tom dátum 28. február 2018. To sa týkalo tých pôvodných, ktorí to mali vyčlenené a ktorí prakticky chceli to užívať ďalej, sú žijúci a fungujú a idú ďalej. Ale od roku 1991 uplynulo dosť veľa rokov a samozrejme, že drvivá väčšina z týchto náhradných užívateľov v tomto mode nefunguje a už sú tam náhradní, resp. dedičia, resp. tí, ktorí neboli pri tom prvotnom vyčleňovaní od toho družstevného alebo štátneho majetku. A my sme na to upozorňovali pri prijatí novely, ktorá bola aj v tom, v jeseni 2017, že aké tam môžu vzniknúť ďalšie vylomeniny, ja tomu hovorím, v reálnom živote. A život nám dal o trištvrte roka za pravdu a upozornil na to aj predkladateľ, že z reálnej praxe prišlo veľa pripomienok, že prakticky mnohí môžu o to náhradné užívanie prísť iba z titulu toho, že už sú iba dedičia alebo sú iní, ako boli pôvodní.
Je to realita, musíme sa s ňou vysporiadať a myslím si, že aj tento zákon alebo táto novela zákona nerieši všetky nedokonalosti zákona 504 o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodársko-lesného podniku. Ja to začnem postupne, aby sme to mali, ako by som to povedal, ucelené, povedané od prvého paragrafu až po ten posledný, lebo myslím, že tak by sa to malo rozoberať. A v druhom čítaní, samozrejme, že pokiaľ by sa to postúpilo do druhého čítania, tak budem dávať pozmeňujúce návrhy, aj ten budem dávať už deviatykrát, aby to bol list vlastníctva vo verejných zmluvách, ak chceš niečo čerpať, nejaké eurofondy, lebo týka sa to samozrejme zákona 504. Takže poďme k tomu.
K úvodnému slovu chcem doplniť pána predkladateľa, že nejde iba o prevod alebo prechod, to znamená, že áno, a nejde, nie, tam ide, že napríklad rozhodnutie súdu, že sa stal iný, rozhodnutie úradu, že už to má niekto iný, reštitučné konanie napríklad, že zo štátu na tento, a to je rozhodnutie nie dedičské, ale ani darovaním, ale to je ten prevod a prechod. A prechod to je vlastne tie iné, ako bolo. Takže je to okej, je kóšer, je to prevod a prechod vlastníckeho práva, cez ktoré vlastne skončila možnosť teda toho náhradného užívania cez § 15. Som rád, že v tomto, v tejto novele, ktorú predkladáte, predkladatelia to dávajú, považujeme za pozemok, a to je hneď v § 1, aj spoluvlastnícky podiel v tomto pozemku, lebo to robilo najväčšie problémy a asi z tohto vyplynuli tieto, by som povedal, novely, ktoré teraz sa tu, sú predkladané, lebo to neni jedna, teda ani jeden bod, ale je to viacero bodov.
Takže myslím si, že tu sme dali zadosť tomu spektru tých užívateľov, ktorí hovorili, že je to predsa nejaká anomália, keď za svoj podiel si nebude môcť nárokovať užívanie, pretože nemá 50 % toho vlastníckeho podielu v danom pozemku. Myslím si, že je to dobré, že sa to do toho dalo, takže toto chválim.
Mňa tu pri lustrácii tohto zákona napádajú ďalšie veci, ktoré budem postupne uvádzať a budem sa snažiť samozrejme keď, tak aj zo strany navrhovateľa, aký je ich názor, lebo vy ste navrhovatelia, to ministerstvo, respektíve budem dávať k tomu nejaké pozmeňujúce návrhy v tom druhom čítaní, pokiaľ by došlo.
Takže idem hneď k § 7, kde sa hovorí o prenajatých pozemkoch, ktoré slúžia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku. No a ja som si to ani neuvedomil, musím povedať otvorene, že je to aj moja chyba, že fakty som si neuvedomil, čo to znamená, keď niekomu poviete podnik v poľnohospodárstve a čo si pod tým predstavíte, nejaké družstvo, nejakú eseročku možno a neviem čo. No a ja som si dával pozor, že čo vlastne on tu zadefinuje, tento tu, teda paragraf, ktorý hovorí, 7, a odkazuje nás na Obchodný zákonník, ktorý nám hovorí jedno a je to iba jeden paragraf, neni to, že v zmysle Obchodného zákonníka, je to iba jeden paragraf, § 5, a tento hovorí, z Obchodného zákonníka, že podnikom sa na účely tohto zákona, na ktoré sa odvoláva aj tento náš § 7 ods. 1, rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Bodka. Jednoduchá veta, nič viacej, nič menej. Tak sa pýtam, SHR, samostatne hospodáriaci roľník je podnikom alebo neni podnikom? A no áno, pýtam sa, pýtam sa, pretože neni to jednoznačne zadefinované, je to dané na všeobecnú túto. No hovorím, ale ja hovorím, ja áno, pán navrhovateľ hovorí áno, v § 7, ktoré sú nedostatky, aby sme sa nad nimi zamysleli, aby ste vyjadrili svoju, svoj názor, ako to tam je, lebo zdá sa mi, že neni to až tak jednoznačne.
Ďalej v § 8 ods. 1, myslím si, že nájom pozemku pri prevádzkovaní podniku, teda keď hovoríte, že to je aj SHR, tak som rád, ale hovorím, že malo by to byť vydefinované podľa mňa presnejšie, je uzavretá na čas určitý a to najviac na 15 rokov. Hovorím, že je to, nie iba ja, hovoria to aj tí nespokojní farmári, je to dlho. Ja som dával na našom výbore, aby to bolo 10 rokov, bolo pôvodne 25, ako viete. Takže budem znovu dávať a chcel by som, aby ste sa zamysleli nad tým, či tá desaťročná lehota predsa len nebude tá, ktorá hovorí o nejakom tom reálnom možnom dostaní sa k tej pôde, pretože aj tých 15 rokov, to je polovica jednej generácie, ktorá prakticky sa k tomu nedostane, ak teda by to išlo tým režimom, ako tu je napísané.
Ideme ďalej. Novelizujete § 12 ods. 3 a tam sa prakticky hovorí, viac-menej vyhodili ste z toho poslednú časť vety do príslušného kalendárneho roku, lebo tam sa prakticky navrhovalo, že musí počkať už podľa určitých podmienok až do konca kalendárneho roku. Stade ste to vyhodili, dobre, to beriem, hovoríme o založení úrody a nezaložení úrody. Chcem sa opýtať, na pasienku to sa bude dať ako? Úroda je tam založená, keď to je v raste alebo je to pokosené, alebo to neni pokosené. Takže pri ornej pôde nebudem debatovať, tam to je jasné, ale pri pasienkoch, respektíve ostatných plochách tam by som to založenie úrody nejakým spôsobom možnože potreboval zadefinovať. Či je nejaká vykonávacia vyhláška odtiaľ, to neviem. Keď bude vykonávacia vyhláška, budem veľmi rád, keď tam bude zadefinované. Ale chcem upozorniť na jednu vec, a to sa týka toho odseku 3, ktorý vy ste už dali do novely, vlastne novelizujete, to znamená, ja odtiaľto budem citovať, aby sme tu boli presní. "Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný vrátiť do 30 dní po zbere úrody." A tak ďalej, a tak ďalej. Ja sa pýtam, aká je lehota na neuzatvorenie nájomnej zmluvy?
Lebo tu sme lehotu nedali a pokiaľ vlastník v ďalšom paragrafe, v ďalšom odseku, keď vlastník nereaguje na neurčitú výzvu toho prenajímateľa za nájom, čo proste má, a do dvoch mesiacov vám to automaticky zo zákona prischne, že on to má v užívaní. A sa pýtam, keď vyzve vlastník a nereaguje ten nájomca, sa pýtam, že koľko by mal čakať, týždeň, dva, mesiac? Koľko? Lebo tam sme to zadefinovali okamžite dva mesiace a končíš a tu nemáš nič. Takže chcel by som toto upresniť a vyprecizovať, že do akej doby prakticky on má brať, že či zajtra už, keď som dneska podal, nereagujem, ja neviem, 15 dní, 30 dní, povedzme si, správny poriadok, neviem, 30 dní alebo koľko. Dobre, ale chcel by som to tam mať, pretože v druhom paragrafe, teda v druhom odseku ste to dali presne dva mesiace a tu nemáme nič. Takže myslím, že je to dosť, a to je odsek 4, hneď to tam máte, že vznikol tak, jak keď do dvoch mesiacov nereaguje. Samozrejme, že v ods. 4 tohto § 12, hovoríme tam, že v prípade, že bol na to upozornený, bol vyzvaný a nereagoval ten vlastník na uzavretie nájomnej zmluvy, tak samozrejme, že ak nereaguje do dvoch mesiacov, tak vzniká veľmi vzťah na čas neurčitý, to je v pôvodnom znení, tu musím aj všetko na rovinu povedať, že ten čas neurčitý podľa § 6, lebo tak sa odvoláme naňho, hovorí o tom, že máte výpovednú lehotu jeden hospodársky rok, a to je k 1. novembru. Takže, národ slovenský, vedzte, že pokiaľ by ste mali takúto konšteláciu vašich vzťahov ku nájomcovi, tak podľa § 6 máte ročnú výpovednú lehotu a nebudete mať problém čakať ďalších 14 alebo koľko rokov a je ročná výpovedná lehota, lebo tak to je zadefinované v § 12 ods. 3.
Ideme ďalej. Tu by som sa chcel teda upriamiť jednu pozornosť, ak, § 12 ods. 5, ak dôjde k predaju väčšiny podielov alebo väčšiny akcií doterajšieho nájomcu alebo dôjde k predajú podniku a väčšinovému jeho podielu a aké sú tam povinnosti alebo nepovinnosti tohto, dá sa povedať, podniku. Hovoria o tom aj, ja vlastne tlmočím názor týchto nespokojných farmárov, takže aj k tomu hovorili, že predsa keď niekto užíva môj výrobný prostriedok a je v likvidácii a prakticky končí, tak je jeho psou povinnosťou, keď bol u mňa ako u vlastníka v nájme alebo ne v nájme, lebo nemá so mnou zmluvu a je jeho psou povinnosťou vyzvať a oznámiť každému, na ktorom výrobnom prostriedku pracoval doteraz, že končím. Pätnásť dní veci na obci, keď vlastník žije na druhom konci republiky, nehnevajte sa, sa mi zdá trošku nefér, lebo tým pádom vlastne kopu ľudí predsa neni vlastníkom známej obce. A keď my to vyvesíme iba na obecnej tabuli a iba 15 dní, tak nehnevajte sa, toto je pre mňa tiež akože nedostatočné a tým pádom toto by som nebral. Samozrejme, ak si nájomca nesplní povinnosť, to znamená, ten, že nevyvesí, ale väčšinou samozrejme to vyvesia, však to majú čistú kartu 15 dní a, super, nič ma, môžem likvidovať, nič sa nedeje, tak samozrejme, že vtedy je to, že o 6 mesiacov, pokiaľ sa dozvieš ako ty ako vlastník, ktorý si mal tam tú pôdu, ale hovorím, že toto je, mali by sme sa nad tým zamyslieť a ja budem dávať nejaký pozmeňovák, aby to bolo trošku ináč.
Ideme ďalej. Prakticky riešite vy ten § 12c, ktorý hovorí o inom užívaní, iný užívateľ ako ten, ktorý bol pôvodný a došlo k zániku tohto rozhodnutia z titulu prevodu alebo prechodu. Myslím si, že je to, dá sa povedať, skopírované ako z toho § 12a, dobre, musí tam to všecko byť. Chcem upozorniť, že tam ten pozemok musí byť identifikovateľný a identický so zjednodušovaným rozdeľovacím plánom. A chcem sa opýtať, po roku 2018, keď už neboli, § 15, a prakticky sa nevykazovali tieto zjednodušené rozdeľovacie plány, možnože boli nazvané ináč: A ja čo viem, tak tá 12a-čka sa nepoužívala na desaťtisíc žiadostí, to boli iba kusovky možno, lebo ten, 12a-čku mal nahradiť § 15. A prakticky, aký teda zjednodušený rozdeľovací plán budeme používať, keď náhodou to už nebudeme mať podľa 15, ale podľa niečoho iného? Či jak to budeme tam potom riešiť alebo nebudeme riešiť tých náhradných užívateľov. Či tých sme už prehodili cez palubu alebo sme, budeme ich aj nejako v tej 504-ke riešiť. Hovorím teraz tak, že 12c-čko je ku § 15, tí, čo sú cudzí. Ale po roku 2008, keď už § 15 nebol a tiež boli cez pozemkový a tiež boli odovzdávané pozemky, áno cez pozemkový... (Reakcia z pléna.) Pozemky a mali tiež nejaké plány, neviem, či boli rozdeľovacie, aké to boli plány, aby sa aj toto nejako zamontovalo, lebo tam prakticky vzniká ten istý problém v menšom množstve, ale môže byť ten istý problém, že nebude mať ten iný, ktorý už nejakým prevodom, prechodom prešiel, nebude mať možnosť možnože sa nejako obrániť, aby mohol to užívať.
Ďalej chcel by som sa dotknúť jednej veci a síce, ktorá nám tiež dosť, s nami lomcuje, a to je možnosť prísť k pôde, hovorím o § 13, možnosť prísť, ods. 6, kde už hovoríme, že akým spôsobom môže prísť k pôde niekto, kto pôdu nemá a chce mu štát v tom pomôcť. Takže v ods. 6 je škála pozemkov, koľko zo Slovenského pozemkového fondu môže sa vziať. Pýtam sa a budem sa pýtať stále a budem to mať asi v mojom pozmeňovacom návrhu, prečo tam chýba kategória katastrálnych území, kde Slovenský pozemkový fond spravuje a má vo vlastníctve veľkosť pozemkov do 100 hektárov celkového užívania? Povedzte mi, prečo sme išli až nad 100 hektárov? Od 100 vyššie, lebo predsa veď týchto, však predsa nie v každom má 500 hektárov Slovenský pozemkový fond. Áno, neznámych vlastníkov je veľa, to je pravda, ale predsa sú katastrálne územia, kde tu má 30, 50 hektárov, a my sme to vôbec nedali, túto kategóriu, do možností z týchto zmlúv dať tým farmárom v tých obciach, kde má štát iba v správe do 100 hektárov. To nech mi niekto vysvetlí a to bude ďalší môj pozmeňovák, pretože takýchto území je niekoľko stoviek na Slovensku. Takže toto by som, samozrejme tiež dávam ako na zváženie do druhého čítania predkladateľom, pretože tu diskriminujeme určité katastrálne územia, kde tí mladí farmári nemajú šancu alebo ďalší, ktorí prípadne by mohli ísť gazdovať.
A tu by som ešte chcel precizovať možnože ten § 13 tým spôsobom, ods. 6, kde sa píše, že ak fond postupuje podľa ods. 6, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi, to znamená, hovoríme o Slovenskom pozemkovom fonde, ktorý má nejaké zmluvy už podpísané, výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu. A takto a tam sú tie špecifiká od koľko, sa pýtam, či to môže, môže, neirituje, že nie musí. Môže, nemusí. Ja by som skôr tu povedal, že smie alebo nesmie alebo nejak ináč, ale každopádne, keď nám vravia, že môže, tak tým pádom môže povedať, no však ja nemusím. Keď mi nikto dá niekde môže, viete, aký to je, synonymum také, že koniec. Takže tu by som teda bol rád, keby sme to tiež si možnože aj v nejakom užšom kruhu rozdiskutovali s predkladateľmi, akým spôsobom sa tomu vyhnúť, lebo tým pádom ani tie ďalšie stavy nad 1500 hektárov, čo je tam tá tabuľka, prakticky nemusí, lebo mu to nikto neprikazuje a tým pádom sme niekde celkom mimo.
Vyzerá, že precizujete, samozrejme, že aj tie dátumy, dokedy budú môcť títo občania, ktorí budú takto dotknutí tým prevodom a prechodom vlastníctva, dokedy si to môžu uplatniť, takže to je do toho 30. júna 2019. Takže prakticky sme dali nejakú ročnú lehotu plus-mínus, tak to vyzerá, necelú, a že bude do 30. júna 2021. Takže ja by som sa chcel opýtať, či budú predkladatelia robiť aj nejakú osvetu, aby sme našim občanom teda ozrejmili, že taký termín sa ich týka, pretože rátam, že to bude tiež niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí budú dotknutí. Ja som, keď môžem povedať, ja som takúto osvetu možnože aj za vás urobil v tom prvom termíne, však aj do Žiaru nad Hronom som to poslal, aj vaši mi myslím, že odpovedali, že ďakujú, že upozorňujem a starám sa o Žiarčanov, že by si, im neprepadlo to náhradné užívanie. Tak chcem sa opýtať, či predkladatelia uvažujú s nejakou propagáciou v médiách, respektíve iným spôsobom tohto termínu, aby znovu sme nenahrali niekomu, ktorý bude mať v území nejaké nekalé praktiky a bude čakať, dokedy sa to, nikto neuplatní a on hneď v rámci svojich dobrých vzťahov či už na fonde alebo inde bude môcť tú pôdu okamžite zabrať. Takže to by som tiež chcel nejako akože, keby ste mi dali odpoveď, či takýmto spôsobom to môže ísť.
Chcel by som sa ešte opýtať, že pokiaľ, prečo diskriminujeme, by som povedal, aj v tej výpovednej lehote jedných a druhých. Jeden má päť-, druhý má jednoročnú výpovednú lehotu. Myslím si, že tu sa stále hovorí, že nechceme nejakým spôsobom diskriminovať, ale keď raz je tá pôda výrobný prostriedok, a to je jedno, či slúži na samozásobovanie rodiny alebo na biznis agropodnikateľov a agrobarónov, veď predsa dostať sa k nej by ma byť rovnaký vzťah, hej. Lebo predsa ja nemusím to žiadať iba na biznis.
A musím povedať, že tak ako hovorí Európska únia, že primerané rozplynenie vlastníctva spôsobuje sociálny zmier, zamestnanosť, obrobenosť a udržateľnosť krajiny, tak chcem veriť, že my sme členmi EÚ a toto by sme mali takisto rešpektovať. A keď raz je to vlastnícke právo a je garantované v ústave, tak predsa nikto mi nemôže povedať, a to už napádam ten paragraf, kde tie dva mesiace, keď sa neohlásiš, tak automaticky nastupuje ten užívateľ, ktorý je tam deklarovaný, teda by som chcel vedieť, ako je, ako sa deklaroval, či má nejaký nájomný vzťah alebo čo vlastne, jak dokáže, alebo že mal starý vzťah a už teraz nemá s tým nový, že ten užívateľ, keď automaticky po dvoch mesiacoch, keď sa neozve ten vlastník, tak že mu to pripadá do jeho vienka, tak sa pýtam, ako tu to vlastnícke právo v ústave a v tom zákone o 504-ke, o nájme, ako ho my tu reálne vykonávame, ako sa ho snažíme nejako udržať.
Že na jednej strane áno, padni, komu padni, hovoríme, rovnako malí, veľkí, neberieme, a na druhej strane, keď treba, tak zisťujeme, že ten, kto neni podnikateľ, ale iba na tento, tak ten nemôže, ten musí, neviem, koľko čakať. A keď má uzavretú dajme tomu na tú dobu neurčitú alebo určitú, tak už zase sú tam anomálie. Tak ja by som bol veľmi rád, keby sme to zjednotili, pretože dostať sa k výrobnému prostriedku, keď si ctíme vlastníctvo podľa ústavy, musí mať takisto ten, čo si ho chce vziať na svoju samozastupiteľskú výrobu pre vlastnú rodinu ako ten, čo chce ísť podnikať, od toho subjektu, ktorý teda to užíva, ktorý musím povedať, že my sme to ešte stále nezvládli do dneska, aby sme tie nájomné zmluvy nejakým spôsobom mali vykonštruované, resp. urobené tak, aby to bolo.
Veľký problém, samozrejme, vidím aj v následných pozemkových úpravách, pretože v tomto zákone prakticky tie vzťahy nájomné, podnájomné, obhospodarovateľ, nájomca, užívateľ, proste je niekedy tak komplikované, že mnoho občanov sa nevie v tom vyznať. Ja by som bol najradšej, keby všetko bolo iba formou vlastník-užívateľ, iba nájomný vzťah medzi nimi, žiadne podnájomné a iné vzťahy, ktoré potom vznikajú, a ten podnájomný vzťah nie je definovaný, že môžeš to dať až do tretieho, piateho kolena. Koľko chceš, ako nám bolo na výbore povedané. To znamená, my tam môžeme aj dvadsať podnájomných vzťahov uzavrieť s lepším biznisom pre mňa ako toho, kto je primárny, a to, že ja budem ryžovať na cudzom majetku, lebo nájdem lepšieho, čo mi bude platiť za vyšší nájom. Tak nehnevajte sa, že by na mojom majetku niekto takto formou podnájomnej zmluvy ryžoval, tak sa mi zdá, že je to pošľapávanie vlastníckeho práva, čo stále tu hovorím.
Áno, je pravdou, že máme rozdrobené uhorské právo, pani ministerka, všetko beriem, páni predkladatelia, áno, všetko takto tu je. Pozemkové úpravy sme nezvládli, máme 400 území urobených, 3 100 nás ešte čaká, z tohto teraz ideme urobiť komasácie, nie pozemkové úpravy podľa všetkého, to znamená, bez ciest, bez nejakých tých remízok a bez ďalších protieróznych opatrení. Dobre, ale hovorím, že mali by sme to ošetrovať už aj pri tých predkladaniach návrhov noviel, čím viacej tých, vychytať tých múch aj z toho pôvodného zákona, pretože nespokojní farmári hovoria, že tento zákon 504 by sme mohli celkom zrušiť a ísť od piky nanovo, lebo je tak neprehľadný a komplikovaný. A chcem veriť, že touto vašou novelou, ktorú si dovolím, keby prešlo do druhého čítania, aj podporiť a nejakými mojimi pozmeňujúcimi návrhmi. Chcem veriť, že nebudeme znovu komplikovať ten vzťah, aby prakticky sa z toho už nevyznal skoro, viete, ako povedal váš pán premiér, že už ani "divá sviňa" sa v tom nebude vyznať a prakticky tam budú sa prebíjať jeden termín cez druhý a cez podnájomné vzťahy a cez vlastnícke vzťahy a neviem jaké a potom zistí, že však vlastne ja neviem, kto mi to užíva, koľko toho máme.
Na pozemkových odboroch už teraz majú bolenie hlavy, keď majú tie podnájomné zmluvy evidovať a zisťujú, že nie sú žiadne ani metodiky, neni na to pripravené skoro nič, a majú niečo evidovať a ľudia sa im tam chodia hlásiť, pýtajú sa a je veľký problém. Takže vyzývam aj vás ako predkladateľov, aby ste apelovali na príslušné oddelenia na ministerstve, lebo ste koaliční. Ja som opozičný, ja môžem kričať, koľko chcem, môj hlas je ako keby hrach na stenu. Tak vás vyzývam, predkladatelia, lebo chceme predsa pomôcť tým našim aj vlastníkom, aj užívateľom, aby ste vy iniciovali, aby bola tam nejaká tá osveta, aby boli tie školenia pre tých pracovníkov pozemkových odborov, aby ujasnili tým vlastníkom a užívateľom a agropodnikateľom, aký vzťah budú musieť zaujať voči vlastníctvu podnájomných a v nájomných zmluvách, lebo zdá sa mi, že v reálnom živote je z toho veľký chaos. Už nehovorím o samosprávach, ktoré mnohé ani nevedia, kto im platí, ako im platí, kde im platí. Zistil som dokonca, že niekto platí aj trikrát za ten istý pozemok. A to je jedna katastrofa, viete ako.
A ešte jednu katastrofu vám poviem, ktorá sa mi z reálneho života dostala, a to musím povedať, vážení, lebo ja neviem, kedy tu budem nabudúce o tejto téme debatovať, tak minimálne v druhom čítaní, keď to prejde, a to hovorím nakoniec. Keď ste mali družstvo a ste mali dajme tomu osem katastrálnych území a vy ste predseda družstva a dostávali ste nájomné, teda žiadosť o vyčlenenie pozemkov, tak viete, čo sa stalo? Že vy ste z jedného chotáru, v ktorom bol ten vlastník, ukázal, že tu mám list vlastníctva, chcem nejakú pôdu, tak vy ste si povedali, že ja z tých ôsmich chotárov, v ktorých ja teraz gazdujem, všetkých tých žiadateľov, to je jedno, z ktorého chotára budeš, dám do jedného chotára. Aj ich dal zo všetkých do jedného. Jeden je prakticky rozobratý a prakticky ostatní, keď z toho chotára budú chcieť pôdu, nemá ich kde dať, lebo už tam nemá v tom území. Viete si predstaviť, čo je za guláš? A sa pýtam, ako z toho von, vážení? Takže nad tým sa zamyslime. Ja som to už hovoril aj na ministerstve, nech sa na tom zamyslia. Zatiaľ nemám žiadnu odozvu.
Takže, vážení, to musím takto povedať plénu celému, že, prosím vás, predsedovia družstiev, nedávajte pôdu do iného katastrálneho územia, keď dostanete žiadosť o nejaký nájom alebo nejaké tento, lebo je to problém. Predsa nemôže niekto mať v druhom chotári, keď nemá ani meter štvorcový pôdy. A to je katastrofa. Takže ďakujem pekne, že ste ma vypočuli, a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 16:31 - 16:33 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega, že si spomenul, čo znamená voda a ja doplním iba jednu vec, že správame sa k nej macošsky. Myslíme si, že voda je náš nepriateľ. Práve naopak, voda je náš priateľ, len my ju musíme vedieť v tejto krajine udržať a hlavne, že by sme ju vedeli aj potom následne pre blaho našich občanov aj využiť.
Chcel by som sa opýtať, že v zákone sa hovorí, že doterajšie tie vodohospodárske územia boli v rôznych zákonoch, rôzne kompetencie. Chcem sa opýtať pána ministra, či boli doplnené nejaké nové vodohospodárske oblasti oproti tým, ktoré boli doteraz a či uvažujeme s nejakými ďalšími vodohospodárskymi oblasťami a chcem veriť, že ten § 16, kde sú správne delikty, kde sa píše, že nebudeme rozširovať a stavať stavby veľkokapacitných fariem, teraz myslím poľnohospodárskych fariem, tak chcem veriť, že sa to bude dôsledne dodržiavať, aby sme nespôsobili iba pre nejakú ekonomickú, biznismenskú, by som povedal, loby znečistenie nášho Žitného ostrova, resp. ďalších oblastí vodohospodárskych, ktoré tu máme, pretože aj poľnohospodárstvo môže rapídnym spôsobom spôsobiť to, že našu spodnú vodu, ktorá je, by som povedal, naším zlatom, budeme kontaminovať. Chcem veriť, že tento zákon bude aj inšpekciou životného prostredia razantne dodržiavaný a nebude rozlišovať vaši-naši, ale padni, komu padni, ako často v tejto snemovni počujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2018 13:10 - 13:11 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby do programu tejto 34. schôdze zaradil bod, v ktorom vláda Slovenskej republiky predloží Národnej rade Slovenskej republiky zoznam všetkých opatrení od 7. 3. 2018, to znamená od dátumu, kedy bol publikovaný článok novinára Andreja Bána, ktoré prijala na ochranu farmárov pred šikanou proti zneužívaniu eurofondov a na ochranu pôdy pred špekulantmi.
Odôvodnenie: Na tieto nekalé praktiky v agrorezorte už upozornili ako nespokojní farmári svojím protestom pred letom, tak aj generálny prokurátor. Myslím, že občania Slovenskej republiky si zaslúžia vedieť, aké opatrenia prijala vláda. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:40 - 10:42 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za tvoje vystúpenie. Ty si tam spomenula, že to boli pozemky skonfiškované. Keď sú skonfiškované, to znamená 104-ka z roku 45, ktorá hovorí o kolaborantoch, zradcoch, nepriateľoch slovenského národa, a prakticky tam bolo potrebné uplatniť reštitučný nárok, keď ten podiel takýto ostal. Žiaľ, reštitúcie sa riešili nie na úplné odškodnenie, ale na čiastočné. Ďalší problém. To znamená, že kopu ľudí ani o tom že nevedelo, to je jedna vec, ale prakticky ani nebola prakticky ani spôsobilá, ani nevedela, čo im ich otcom, dedom brali. Oni si mysleli, že to majú zachované, no nemali to a teraz sa precitli do reálneho života. Preto podľa mňa bolo aj otvorené to druhé reštitučné konanie cez zákon 503/2003, že znovu si mohli dať tú žiadosť. Samozrejme, je to nápor už na Slovenský pozemkový fond, lebo tam v tej 503-ke viac-menej dávame väčšinou náhrady, tam sa to nevydáva, lebo tam sú zákonné prekážky, by som povedal, vážnejšie ako pri 229-ke v tom prvom reštitučnom nároku z roku 91. A prakticky tu vyzerá tak, že pokiaľ, áno, pokiaľ o tom nevedeli a ani neuplatnili si, prakticky ostáva to na štáte.
Budem čakať na odpoveď pani riaditeľky, pretože, jak som povedal, domáce úlohy štátu, ktoré má voči či už tým reštituentom, čo majú dostať náhradný pozemok, či už záhradkárskym osadám, resp. ochrana prírody, to je veľký nápor na štátnu pôdu, ktorá by mala byť nejakým spôsobom tým občanom, ktorí boli ukrivdení a sú ukrivdení aj dneska, lebo nemôžu to právo napríklad v tej ochrane prírody, kde majú Naturu alebo kde majú chránené vtáčie územie, nemôžu plnohodnotne využívať. Tak zameňme ten štátny pozemok, lebo štát má záujem mať tam ochranu prírody alebo Európa má tam záujem, tak to robia Maďari. Maďari zamieňajú a kupujú dokonca chránené územia, u nás stále iba máme žaloby, žaloby a žaloby, že ujma majetková na hospodárení na ich majetku. Takže to je jeden veľký balík a musím povedať, že v päťke ochrane prírody tie diamanty na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:31 - 10:32 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si pripomenula aj ďalšie veci, ktoré možnože sme s pani kolegyňou Zemanovou nestihli, keď sme boli. A ja len poviem jedno, keď sme boli na tom prieskume, kde, samozrejme, chceme, aby nám dali z fondu aj písomnú odpoveď, pretože bolo to dosť teda akože narýchlo, tak jedna z mojich otázok znela: Prečo Slovenský pozemkový fond pri zmluvách o prevode náhradného pozemku pre reštituentov, resp. postupníka, nedáva klauzulu pre zápis do katastra nehnuteľností o obmedzení, ako s pozemkom nakladať podľa § 6 ods. 13 zákona 503/2003? Tento reštitučný zákon hovorí, že má tam byť to obmedzenie na 5 rokov, ako sa môže s tým ďalej nakladať, no, žiaľ, nikto to nedáva. Pozemkový to nemá, Slovenský pozemkový fond hovorí, že on akože kvázi tiež, uvidím, aká bude odpoveď. Lebo je to v zákone, len nikto to neuplatňuje, aby v katastri na OD-čku bolo, je to reštitučný vydaný pozemok, 5 rokov musí byť orná pôda. Vybavené! Toto tam nemajú, tak som zvedavý, aká bude odpoveď Slovenského pozemkového fondu.
Toľko z mojej strany. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:11 - 10:13 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa, páni kolegovia, za vaše faktické pripomienky. Začnem asi od konca.
Pán kolega Muňko, no, vyzerá to tak, že práve preto som citoval, čo máme v tej 278-čke, kde sa hovorí aj druh pozemku, že musí sa akože, a druh pozemku nemôžme si halabala z dňa na deň meniť. Takže chcem, aby Slovenský pozemkový fond ho tiež dohliadal a môže to byť dôvod na výpoveď.
Pán kolega Marosz, no, tá protikorupčná linka, no ja a som zatiaľ nepočul, nech pani riaditeľka teda povie, ako si predstavujú vybavovanie tých protikorupčných nejakých podnetov a všeckých okolo. Pani ministerka hovorí, že má tú protikorupčnú linku, aj PPA-čka že vraj má, Slovenský pozemkový fond, neviem, nech sa teda akože ukáže alebo vyjadrí. Ja tiež som mal určité podnety, ktoré sme dávali, a ako dopadli, zatiaľ neviem, hlavne občania niektorí, nechcel som to potom akože rozvíjať, pýtali sa, chodili, neozvali sa mi potom, tak neviem, ako dopadli, ale je to veľký problém. Pretože tu je zneužitie informácií veľmi dôležité, či sa zneužije, alebo nezneužije informácia, lebo potom je to o tom ďalšom súkolí, ktoré nastupuje.
A tu by som chcel tiež požiadať pani riaditeľku, aby, samozrejme, na túto oblasť, a to je jedno, v ktorej sme oblasti, ale aj fond s pôdou, aby so starostlivosťou riadneho hospodára sa o ňu starala, aby nedostávali tú pôdu hlavne do vlastníctva, o to teraz ide. Lebo to vlastníctvo, keď už raz prepadne, tak je prepadnuté. Samozrejme, a to užívanie, čo sa týka tých eurofondov a tie priame platby, ale hlavne žeby to vlastníctvo bolo v žiadnom prípade nie dehonestované tými šikovníkmi, ktorí si aj reštitučné konania vedeli sprivatizovať a začínajú si to nejakým spôsobom brať.
Myslím si, že pani riaditeľka ako nová osoba, ktorá by prakticky mohla tam priniesť nové vetry, ako to spomínal kolega Soboňa, že, áno, že ZMOS akože reaguje na jej činnosť, tak chcem veriť, že aj v tejto oblasti pani riaditeľka nastaví pravidlá, ktoré budú Slovenský pozemkový fond skôr očisťovať tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2018 9:44 - 10:04 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Dobrý deň sa praje. Pán predsedajúci, pani riaditeľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, máme tu správu Slovenského pozemkového fondu, výročnú, za rok 2017, to znamená správu za náš majetok, za majetok viac ako 5,5 mil. občanov Slovenska, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, čo sa týka nehnuteľností.
Aby bolo hneď na začiatok jasné, že čo vlastne to spravuje a o aké výmery sa to jedná, takže iba pripomínam a dávam na vedomie všetkým občanom Slovenskej republiky, že podľa tejto správy ku koncu roku 2017 Slovenský pozemkový fond vlastnil, to znamená na liste vlastníctva 1/1, resp. iný podiel, 249 683 ha všetkej pôdy, to znamená, je tam aj poľnohospodárska, aj lesná, aj iná ostatná pôda, to znamená okolo 250-tisíc v jednej kategórii, a druhej nezistených vlastníkov, ktorých je 448 561 ha. To znamená, keď si to vezmeme celkove, bez nejakých 2 000 ha, 700 000 ha táto organizácia Slovenský pozemkový fond spravuje. A ako to už bolo v úvodnom slove povedané, nemôže sama na tom hospodáriť, ale dáva to do prenájmu. Takže v takomto duchu, aby sme vedeli, o akých počtoch našej pôdy sa hovorí.
Správa je oproti tým, čo som mal tú česť už za tých 8 rokov tie správy nejakým spôsobom čítať a vyjadrovať sa k nim, môžem povedať, že je obrazovo doplnená. A čo sa týka obsahu, tak to sa vyjadrím, čo mi v tejto správe chýba, ktorou už som, myslím, že aj trikrát, štyrikrát apeloval a nejak ten apel nám stále uniká.
Prv by som ale chcel ešte uviesť nejaké tie údaje, ktoré pani riaditeľka neuviedla, pretože táto správa neni dennodenne, tu v Národnej rade neni každý mesiac a raz za rok, aby teda bolo jasné, že čo to tu máme.
Takže Slovenský pozemkový fond podľa tejto správy má 22 regionálnych odborov, 8 samostatných pracovísk, pracuje tam 283 ľudí, aby ste boli v obraze, 61 % žien, z toho, z tých 283 ľudí 222 ľudí je s vysokoškolským vzdelaním. Samozrejme, je tam celá škála činností, ktoré Slovenský pozemkový fond musí vykazovať.
Ja by som chcel vyzdvihnúť stranu 26 Vydržanie pozemkov, kde kvitujem, že zo 114 vyjadrení, ktoré Slovenský pozemkový fond musí dávať, ako to bolo už v úvodnom slove podané, bolo 110 záporných a iba 4 boli kladné na výmeru tých 5 784 m2, to znamená ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) a prakticky uznám, že v takomto trende bude Slovenský pozemkový fond postupovať aj ďalej, lebo tých vydržateľov, ktorí si myslia, že môžu vydržať nezistených vlastníkov, štátnu pôdu a kadejakú inú, je dosť veľa. Takže, pani riaditeľka, držím vám palce, aby ste v tomto trende pokračovali aj ďalej.
Samozrejme, je tu aj oblasť ROEP-ov, kde tiež Slovenský pozemkový fond hrá veľkú úlohu. Tam nám ešte chýba plus-mínus dokončiť nejakých 26 katastrálnych území a Slovenský pozemkový fond stálo v roku 2017, táto činnosť, nejakých, teda v úvodzovkách, 72 773 eur.
Ďalšia oblasť, ktorá je tam spomínaná, sú záhradkárske osady. Tu by som chcel tiež apelovať na pani riaditeľku, lebo tá súčinnosť tiež, by som povedal, že brzdí alebo nebrzdí teda konanie prvostupňové na pozemkovom odbore, to asi pani riaditeľka aj chápe a už sa zorientovala v priestore a čase, že ako to tam vyzerá na tom fonde. A tam za znalecké posudky podľa tejto správy od roku 2017 pri záhradkárskych osadách, hovorím, bolo zaplatených 5 295 eur, za projekty pozemkových úprav 45 195 eur, z toho boli registre pôvodného stavu 18 500 eur a aktualizácia ERPS, tých registrov, 12 640 eur.
Čo sa týka finančných náhrad, lebo, áno, aj pri záhradkárskych osadách Slovenský pozemkový fond rieši náhrady či už finančné, ale aj prevodom pozemkov, takže to je ďalší ten balík domácich úloh, ktorý fond musí plniť, a tuto vyzerá, čo sa týka tej finančnej náhrady, tam sa to dotýka, zhruba nejakých tých 963 183 eur bolo vyplatených v konaní o záhradkárskych osadách, aby sme tu mali kompletnú správu, tú finančnú, pani riaditeľka, pre občanov Slovenskej republiky. Lebo chodím na záhradkárske zhromaždenia a musím povedať, že aj tu kritika ide z mnohých, takže bol by som rád, keby aj tento apel našiel úrodnú pôdu na Slovenskom pozemkovom fonde.
Za tých 700 000 ha, ktoré Slovenský pozemkový fond spravuje, občania Slovenskej republiky zaplatili daň z pozemkov, ktorá predstavovala 84 676 eur. Takže takto akože spravoval. A ak už bolo spomenuté, čistý hospodársky výsledok bol plus 9 593 489 eur. Takže vyzerá to, že spravovanie je v súlade s nejakým možnože aj tým dobrým gazdovaním, ale k tomu dobrému gazdovaniu sa ešte vyjadrím v ďalšom.
No a teraz poďme trošku ďalej, čo sa mi zdá, že v tejto správe chýba. Už spomínala to aj pani kolegyňa Zemanová, hovorila o tých súdnych sporoch, ktoré tam sú. Jasné, ja to berem, že tá tabuľka bola tak, že všetko nad 10 000, hej. To znamená, či je to 12 mil. alebo 11 500, je to na nad 10 000, takže tieto spory ste tam, samozrejme, že uviedli.
Ale ja by som sa chcel dotknúť sporov ďalších, kde prakticky jedná sa o spory s nepeňažným plnením, kde je 36 sporov a tam z tých 36 sporov je 16 sporov s cirkvami, ktoré vás ako teda že žalujú, a prakticky z tých 36 vy ste 6-krát na strane žalobcu a zvyšok ste na strane žalovaného a z toho zvyšku tridsiatich 16 sú cirkvi. Hneď by som to premostil aj na reštitúcie týkajúce sa cirkevného majetku, ktorý by som tiež chcel teda akože, to je strana 45, kde prakticky mi stále chýba a chýba to, že vlastne aký je to počet. Aký je to doteraz počet, lebo keď skonštatujeme na strane 45 vľavo, že 8 dohôd fond v roku 2017 urobil v rámci vydania veci cirkvám, náboženským spoločnostiam 524 hektárov, ale neni, chýba mi tu, koľko ešte máme. Koľko ešte máme ukončiť alebo koľko je tu tých zmlúv? Lebo tu nefungujeme, že ešte podávajú ďalšie podania, to už sme ukončené, len treba to poriešiť. A ja už to hovorím, asi v štvrtej správe už to vytýkam, ani pani Matečná, keď ešte bola, proste nedala to do ďalšej správy, takže to by som apeloval, aby v ďalšej správe o rok, keď dožijeme a ešte Slovenský pozemkový fond a tento štát bude fungovať, aby sme to prípadne mali, lebo to hovorí tiež o niečom, ako sa plní v tejto oblasti. Keď to vieme dať do klasickej reštitúcii (pozn. red.: správne "reštitúcie") fyzických osôb, tak myslím, že aj tu by to malo byť, lebo aj to je jeden ešte ten čierny bod, ktorý máme voči reštitučným konaniam.
No a z toho mi teraz teda vyplýva ako keby, neviem, či tie žaloby, ktoré dávajú tie cirkvi, netýkajú sa aj toho, ale to teraz by možnože bolo treba vysvetliť, že čo vlastne a čoho sa týkajú. Takže to jedna vec.
Ďalej. Chcel by som sa opýtať, v minulých správach to tu bolo a teraz ja to tu nemám, takže sú určité veci, ktoré sú a neboli a nie sú a chcem mať, a chcel by som vedieť, aký je plat priemerný vašich zamestnancov, pretože ja tu vidím nepomer medzi pracovníkmi fondu, ktorá je teda určitá organizácia urobená pod, zo zákona, ktorá nespadá pod ministerstvo, a prakticky zase pozemkové odbory, tak tie sú platovo poddimenzované. A podľa mojich, teda keď si tak zalistujem v minulých údajoch z fondu, tak okolo 1 100 eur je tu priemerný plat a na pozemkových úradov, teda odborov (pozn. red.: správne "úradoch, teda odboroch"), je to podstatne menej. Takže chcel by som tu tiež, aby to bolo v tejto správe, keď teda tá správa by mala byť aj o financiách, ako to vyzerá.
Ďalej. Chcel by som sa opýtať, aj vy ste to, pani riaditeľka, spomínali, že bolo (pozn. red.: správne "boli") delimitácie určitých pozemkov, samozrejme, to sa tam hýbe, extravilán, intravilán. Chcel by som vedieť a aby ste možnože aj tlmočili, lebo starostovia niektorí ma oslovujú a nevedia si rady, lebo hovoria, mám niečo v intraviláne, je tam fond - je to moje, či je to fondárske? A prakticky rôzne kultúry. To môže byť aj záhrada, to môže byť aj ostatná plocha. Ja im hovorím proste, že fond je extravilán, to znamená poľnohospodárska, lesná pôda, ktorá funguje, a pamätám si časy, keď napríklad u nás v Prešove všetky tie delimitácie v intravilánoch obce brali a bolo to ako nejakým spôsobom zavŕšené alebo nezavŕšené teda. Takže bol by som rád, keby sme aj toto nejak dali na správnu mieru, aby starostovia nemali nejaké pochybnosti o tom, že kto čo má ako mať vo vlastníctve a čo nemá.
Samozrejme, v správe sa uvádza, koľko sme delimitovali na, teda z fondu, čo išlo preč, pod komunikáciami, napríklad miestnymi, a to znamená, išli pre obec a pre VÚC-ky v II. a III. kategórii 95 hektárov za rok 2017. Takže, áno, je tu tá činnosť, ktorá tu beží, ale ja sa pýtam, či sú to aj iné druhy pozemkov, nie iba cesty a tento v intraviláne, či by nemali byť takto ako ošetrené a urobené tomu zadosť.
Ďalej. Ja by som bol veľmi rád, keby celkový počet predložených právnych aktov, ako uvádzate v správe, je 2 291. A keď to ste rozdelili aj na drobné, tak 877 nájomných zmlúv, áno, beriem, ste správca, musíte mať nájomné zmluvy; 1 143 kúpnych zmlúv, 1 143, opakujem, kúpnych zmlúv a iba u mňa 234 reštitučných nárokov. Ja by som bol veľmi rád, keby to bolo naopak, že by tých kúpnych zmlúv bolo minimum a tých reštitučných bolo takto, ale to už je asi o tej organizácii náročnosti a ďalších prácach, ktoré z toho, samozrejme, že vyplývajú.
Ako ste udala na poslaneckom prieskume, ktorý sme boli u vás, pani riaditeľka, predali ste 139 hektárov za ten rok 2017, takže predpokladám, že dostanem aj v odpovedi písomnej, že koľko bolo z toho vlastne v tom ako kvázi verejnom záujme typ predaja. Citujete aj v správe, že veľký podiel z toho zisku, ktorý tu je, diaľničná spoločnosť, áno, ktorá tam to dala, to znamená, predpokladám, že aj tých 199 hektárov bolo v enormnej miere hlavne cez tieto diaľničné a ďalšie nejaké aktivity, ktoré Slovenský pozemkový fond musel v konaní riešiť a dávať do tohto.
Ďalej by som sa chcel pristaviť, to, čo už aj pani kolegyňa tu hovorila, ten melioračný detail. Nám sa to stále takto akože z roka na rok presúva, cena sa ponižuje. To isté majú aj závlahári, ale tam to zase neni pod vašou správou. Neviem, aká je tu stratégia, ako Slovenský pozemkový fond chce s tým do budúcna naložiť, či sa to bude môcť nejak, neviem, či delimitovať možnože iným obciam, alebo tomu nejakému vodohospodárskemu podniku, alebo hydromeliorizáciám. Predpokladám, že k tomu sa asi vyjadríte, keď teda budete prípadne, že dáte do budúcna vedieť, ako s týmto naložiť.
Ďalej ma zaujal, jedna anomália, myslím, a hovoríme o, hovoríme o strane, minútku, na strane č. 84 - Zmluvy o prevode správu (pozn. red.: správne "správy") a vlastníctva nehnuteľností, príloha 6. Chcem sa opýtať, keď sme realizovali tieto prevody, máme tam kúpnu cenu, posledný teda odsek, dva odseky, teda stĺpce takto, dohodnutá vyhlášková. Vedeli by ste mi zdôvodniť, prečo v Prešove pri 20 zmluvách sa to nerealizovalo cez vyhláškovú cenu, že miesto 110 737 eur to bolo realizovaných iba za 48 267 eur. A to isté aj v Bardejove, kde miesto 38 067 eur to išlo iba za 20 436 eur. Lebo všetky ostatné tie regionálne odbory, ktoré tam sú spomínané, všetko to išlo, fond gazdoval, alebo teda robil tieto prevody nad. Áno, beriem, dobre, ako správny hospodár to robil. Tieto dva (pozn. red.: správne "dve") čísla mi tu veľmi akože nesedia, tak pýtam sa, či, no neviem, či budete teraz, samozrejme, asi nie, lebo to by ste museli ísť do, čo sa tam vlastne dialo, ale dávam apel, aby sme to teda vyjasnili a možno, keď to nebude teda dané, možnože aj dopĺňam tú otázku z poslaneckého prieskumu, že bol by som rád, keby sme aj toto mali. Lebo toto sa mi zdá trošku akože takéto trošku vyskakujúce z radu, jak sa hovorí.
Ďalej. Chcem sa opýtať, pretože podľa tej 238-ky toho nariadenia vlády, ktoré vám hovorí, akým spôsobom máte prenajímať, predávať a ďalej s nimi nakladať, s tými pozemkami, hovorí sa v § 2 ods. 10, že prenájom nehnuteľností, "prenajatý pozemok musí byť využívaný riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku a primerane druhu pozemku". Chcel by som, keby možnože aj do budúcna v správe sa objavilo, či došlo k zrušeniu zmluvy na základe tohto neobrábania pozemku, ktorý prakticky vy by ste mali, keď teda prenajímate. Verím, že to nebude tak, jako keď sme debatovali, že či má tá osoba právnická alebo fyzická, či má splnené požiadavky daňové a ďalšie. Chcem vedieť, že to takto nebudeme chápať aj v tomto prípade, lebo tu riadny správca svojho majetku musí gazdovať so starostlivosťou riadneho hospodára. To znamená, keď orná pôda, tak orná pôda, tam nemôže ostať po piatich rokoch les alebo nejaké kriačiny. To, vážení, dúfam, že v tom máme jasno.
Takže chcel by som vedieť prípadne, aby, alebo možnože doplniť správu do budúcna, aby sme mali, koľko prípadov bolo takto zmlúv zo stany fondu odstúpenie od nich, že tá pôda ostala neobrobená tým daným nájomcom. Lebo to by podľa mňa mal byť zmysel gazdovania so štátnou nehnuteľnosťou, ktorá tu je. A je ich dosť. To je 700 000 ha, to nehovoríme o slivkách ani jablkách, kde je meter štvorcový. Takže toto by som tiež bol rád, keby aj toto sme nejakým spôsobom v ďalšej správe, ktorá príde, dúfam, že v ďalších rokoch, aby sme to mali.
Myslím si, že v závere, ktorý vy ste uviedli, našiel som sa aj ja, že chcete dávať cez PPA-čku prím mladým farmárom. Chcete spolupracovať s nimi, aby to nejakým spôsobom bolo, dá sa povedať, dúfam, že s tým v súlade s Európskou úniou, ktorá hovorí, a jej pravidlami, že mali by sme mladých farmárov podporovať. Takže chcem veriť, že v ďalšej správe o rok bude aj k tomuto niečo vysvetlené, že, je to na strane 67, kde prakticky hovoríme, že ďalším cieľom, "dôležitým cieľom je spolupráca s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a podpora programu rozvoja vidieka Mladý farmár". Takže predpokladám, že budete vychádzať v ústrety mladým farmárom pri vyčleňovaní pôdy, aby mohli začať svoju činnosť, keď ste si to dali do tých svojich záverov, že chcete k tomuto.
No a chcel by som, aby ste aj možnože vysvetlili, kolegyňa to už načrtla, lebo chcete sa aj nejak zasadiť za boj proti nelegálnemu výrubu drevín - takže aká je tá vaša predstava? Či to prakticky bude v rovine teoretickej alebo v rovine praktickej, že vyšlete svojich pracovníkov na základe podnetov a budú to nejako prešetrovať v teréne alebo dávať trestné oznámenia, alebo neviem, aká je tu predstava, lebo je to dosť vo všeobecnej rovine napísané a prakticky môžte robiť aj dennodenný prieskum a nič a je to splnené a nemusíte robiť nič a tiež je to splnené. Takže ako si to predstavujete, keď dáte si to do záverov, že to by mal byť ako do budúcna nejaký, ciele Slovenského pozemkového fondu.
Myslím, že, pani riaditeľka, toto by asi z mojej strany nateraz bolo všetko. Keď ma ešte niečo napadne, prípadne vo faktickej. Takže úloh máte dosť, je tam čo robiť. Chcem veriť, že tie domáce úlohy, čo som hovoril - reštitúcie, záhradkárske osady, ochrana prírody a teraz dokonca ešte aj rybníky, ktoré nie sú vysporiadané v zákone o vodách, čo sme mali teraz o rybárstve, aj tam to bolo, že prakticky treba aj pozemky pod týmito vodnými plochami vysporiadavať. To znamená, to bude ďalší balík štátnej pôdy, ktorá by mala byť, keď príde nejaký ten podnet zameniť s tým vlastníkom. Lebo sme zistili, pani riaditeľka, tu v Národnej rade, ja som tiež o tom nevedel, že vodné plochy nie sú vysporiadané. Vodné plochy u nás na Slovensku nie sú vysporiadané a vlastníci žalujú štát. Viete ako, takže to bude ďalší balík štátnej pôdy, ktorú bude treba nechať možnože aj na takéto vodo-rybárske účely, alebo jak to nazvať, zo štátneho nejakého toho balíka tých 240 000 ha vyčleniť.
Takže, pani riaditeľka, chcem, aby ste držali líniu ochrany štátnej pôdy, aby sme nerozpredali ako v Čechách a potom budú žaloby od tých ľudí, že nedostali, lebo iba finančnú náhradu, a aby sme stále znižovali ten predaj tých hektárov čo najnižšie a v nevyhnutnej miere. Lebo ináč prakticky to neni potom v súlade s riadnym hospodárením.
Takže toľko z mojej strany a chcem veriť, že tieto slová padnú na úrodnú pôdu. A končím stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 16:59 - 17:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba krátko, po roku 1989 si mnoho občanov našej republiky myslelo, že aj poľnohospodárstvo bude mať takú úroveň, akú sme poznali vtedy, pretože to bolo socialistické a nemôžme povedať, že sme neboli sebestační, boli sme sebestační na tých 83 % v tých poľnohospodárskych produktoch, tak mnohí si mysleli, že budeme v tom pokračovať a že to zvládneme aj v demokracii.
Žiaľ, vyzerá to tak, že prechod na demokratický spôsob poľnohospodárskej výroby nám akosi uniká a je to aj na úkor tohto vlastníckeho práva, ktoré prakticky je zaznávané. Zákony, ktoré boli prijaté v 90. rokoch, jednoznačne deklarovali vlastníka ako toho najvyššieho, ktorý má o tom rozhodovať a musím teraz z tohto miesta konštatovať, že mnoho poľnohospodárskych družstiev a štátnych majetkov nepochopilo, čo znamená vlastník a užívateľ pôdy.
Demonštroval som to už viackrát na mojom vlastnom prípade, kde keď sme chceli dať štátnemu majetku našich 36 ha a hospodársky dvor, ktorý môjmu pradedovi vzali, keď sme to chceli s mojím otcom, mojím krstným a s mojím strýkom dať štátnym majetkom na ďalšie užívanie, hovorím o roku ´92, tak riaditeľ štátneho majetku povedal, že keď chceme mať podpísanú zmluvu o nájme voči našej rodine za naše majetky, tak iba cez jeho mŕtvolu a tým pádom nás takto nútil, aby sme si túto pôdu zabrali sami a gazdovali na nej. Áno, vzali sme si ju, gazdovali sme, dali sme teraz ďalšiemu do podnájmu a viac-menej štátny majetok sa rozpadol, rozobrali to viacerí jednotliví podnikatelia a momentálne mnohí tam aj fungujú na 800 - 1 200-hektárovej výmere a dá sa to aj takto.
Takže vážení, ja by som bol veľmi rád, keby sme dali priechodnosť tomu vlastníckemu právu aj v tých dotáciách a tie podmienky, ktoré sa teraz nastavujú aj v Bruseli na ďalšie rokovacie obdobie, plánovacie obdobie 2021 - 2027, aby sme povedali u nás doma, ako si to predstavujeme s tým vlastníctvom a čerpaním dotácií na priame plochy.
Budem vás znovu apelovať na vaše svedomie, panie poslankyne, páni poslanci, že dajte šancu vlastníctvu, dajte šancu demokratickému chápaniu vlastníckeho práva k pôde, ktoré momentálne u nás nemá sa tohto vlastníctva kto zastať, nemá sa kto ho zastať a pritom hovoríme, že je rovnocenné s vlastníctvom bytu, s vlastníctvom iných nehnuteľností, ktoré tuná v tejto krásnej slovenskej zemi máme.
Vážení, ešte raz, žiadam o podporu tohto zákona, aby sme našim farmárom ukázali, že sme ich hodní, keď nás tu poslali do parlamentu a ich problémy vieme riešiť aj promptne, aj tak, že budú prijaté novelizačné opatrenia v našej legislatíve. A končím tak, ako stále, žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis