Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2019 o 13:18 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 16:19 - 16:25 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som tu preto, lebo som podala pozmeňujúci návrh zákona, ktorý, musím povedať na rovinu, nemá nič s týmto zákonom. Je to úplný prílepok. A urobila som to preto, lebo ste opozícii zabránili v tom, aby mohla podávať zákony, tak si ho podám týmto spôsobom. Nehnevajte sa, za normálnych okolností, keby ste ma k tomu neprinútili, tak to samozrejme nerobím, ale teda ako som deklarovala, mne ťažko zavrieť ústa, takže idem na to.
Tento môj návrh zákona je naozaj návrh, ktorý je veľmi potrebný. V podstate rieši poisťovne, zdravotné poisťovne. Je známe, že istá súkromná zdravotná poisťovňa si pred iks rokmi vybrala úver, ktorým vyplatila svojich akcionárov, bolo to cez 400 mil. eur a tieto peniaze, čo už je známe menej, si v pravidelných splátkach rok čo rok vlastne vypláca alebo spláca ten úver. Keď sme sa pozreli na účtovníctvo, je veľmi zaujímavé, že tieto splátky sa v podstate neukazujú ani v prevádzkových nákladoch spoločnosti, ani v zisku nie sú zarátané, čo vlastne logicky znamená, že sú vyplácané priamo z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť. Toto nepovažujeme za správne, toto si myslím, že treba proti tomu zasiahnuť.
Ak by môj pozmeňujúci návrh alebo môj návrh zákona, ak by bol platil už minulý rok, tak za minulý rok by sme mali v zdravotníctve o 56 mil. eur viacej. Preto chcem poprosiť kolegov, aby za tento pozmeňujúci návrh hlasovali, pretože obsahuje také ustanovenie, ktoré zabráni poisťovniam vyplácať si úvery určené na zisk, na výplatu zisku svojim akcionárom, zabráni im vyplácať si takéto úvery z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť.
Ďalšiu vec, ktorú rieši tento návrh zákona, je rozšírenie tzv. technických rezerv poisťovní na schválenú zdravotnú starostlivosť v cudzine a na preventívne prehliadky. Technické rezervy je akási, je to akési odložené peniaze na už schválenú zdravotnú starostlivosť a v súčasnosti túto povinnosť poisťovne nemajú, a potom sa môže stať občanom Slovenskej republiky, že dostanú nejaký prísľub, ktorý jednoducho nebude na konci dňa uhradený a nedostanú sa k nemu. Čo sa týka preventívnych prehliadok, tam sa všetci zdravotníci zhodujeme v tom, že je to veľmi dôležité, veľmi potrebné, šetrí to verejné zdroje, šetrí to zdravie a životy občanov, a preto myslíme si, že poisťovne by na toto mali brať väčšie ohľady, ak chceme týmto spôsobom na nich viac tlačiť. Musím povedať, že tento návrh zákona mám prediskutovaný so všetkými troma poisťovňami a s touto tvorbou technických rezerv nemala žiadna poisťovňa vrátane Všeobecnej zdravotnej poisťovne žiadny problém.
Ďalší bod, ktorý je v tomto pozmeňujúcom návrhu, je, myslím si, výborný, a to najmä v spojitosti s pohľadom do budúcna. Je to bod, ktorý určuje tzv. parametre efektívnosti. My dnes nič také v zákone nemáme. Všetci vieme, že zdravotné poisťovne fungujú takým spôsobom, že, že ich zisk je to, čo neminú. A teda logicky každá súkromná poisťovňa najmä je vlastne motivovaná urobiť iba to, čo musí a zvyšok jej zostane, čo vieme teda z našej pozície. A ja to opakovane hovorím, že my to vieme z našej pozície nejakým spôsobom ovplyvniť. To, ako to ovplyvníme, je práve prostredníctvom legislatívy, a to tak, že povieme poisťovniam: milá poisťovňa, toto musíš splniť, a keď toto nesplníš, tak žiadny zisk nedostaneš. Pretože, keď si raz niekto nerobí svoju robotu, tak nemá čo chcieť zisk a nemá čo chcieť peniaze. Toto tu teraz robíme, vlastne zavádzame parametre efektívnosti, ktoré budú merateľné, jednoznačné, majú jasný pozitívny, alebo negatívny charakter, jasne sa to dá definovať, musia byť všeobecne platné, nemôžu byť ovplyvniteľné, teda pardon, musia byť poisťovňou ovplyvniteľné a takisto musia byť primerané. Všetko toto, čo to znamená, je tam presne definované, akým spôsobom sa tieto parametre definujú.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím, tak medzi ekonomické parametre možno zaradiť napr. platobnú schopnosť poisťovne, štruktúru pohľadávok, prehľad pohľadávok, spôsob zabezpečenia, atď., tieto sú neni až tak zaujímavé, je ich viac, sú opísané v zákone, čo ale je zaujímavé najmä pre občanov, sú medicínske parametre, kde môžme zaradiť perinatálnu úmrtnosť, odvrátiteľnú úmrtnosť, prenosné ochorenia, skríning rakoviny, podpora primárnej starostlivosti, riešenie nerovnomerného rozloženia zdravotníckeho personálu v rámci regiónov. Lebo je pravda, že jednoducho v niektorých oblastiach Slovenska nedostanete takú zdravotnú starostlivosť ako napr. dostanete v Bratislave. Lepšia podpora zdravia a predchádzanie chorobám, systematickejšie používanie hodnotenia zdravotnej technológie pre rozhodovací proces, podpora mobilných tímov a návštev lekárov v domácom prostredí, idea posilnenia pacienta, manažmentom, chronického ochorenia, vyhodnocovanie indikátorov kvality.
Ja osobne do budúcna budem tlačiť na to, aby v týchto parametroch bolo napr. objednávanie na konkrétny čas pacientov. To sa ale samozrejme nedá urobiť dnes, na to potrebujeme najprv spojazdniť objednávkový modul e-Zdravia a potrebujeme na to samozrejme finančné prostriedky, aby sme motivovali poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojiť sa do tohoto objednávacieho systému. Čo je ale dôležité, je to, že prvýkrát sa do zákona dostane parameter, na základe ktorého sa bude môcť povedať, milá poisťovňa, ak tieto parametre nesplníš, nemáš nárok na zisk. Naozaj si myslím, že je to veľmi užitočný, veľmi dobrý zákon. Je veľká škoda, že aj takýto zákon ste sa rozhodli hodiť do koša, lebo sa vám to práve nehodí, pretože toto je zákon, ktorý doslova zachraňuje životy. A chcem vidieť toho, kto bude hlasovať proti, pretože by to bola veľká, veľká chyba.
Ďakujem veľmi pekne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pozmeňovacie návrhy ste nepredložila, takže...

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Ale som bola úderná, že? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No, ešte máte pár minút, takže skúste.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Jasné, znenie, znenie. Áno, predložím pozmeňovák, aj to sa hodí. Tak teraz, ako končím s vystúpením a prečítam znenie pozmeňujúceho návrhu.
Naozaj to musím čítať všetko, že? Hm, tak choďte na kávu zatiaľ.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Cigánikovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Evy Smolíkovej a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. Z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z, zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 23112019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa odsek 9 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
"d) na úhradu zdravotnej starostlivosti v cudzine, na ktorú udelila súhlas podľa osobitných predpisov, 17d)
e) na úhradu preventívnych prehliadok podľa osobitného predpisu. 17e)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 17d a 17e znejú:
"17d) § 26 zákona č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
17e) § 2 a príloha č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".
Doterajší odkaz 18a sa označuje ako odkaz 17d.
2. V § 6a odsek 2 znie:
"(2) Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne podľa odseku 1 sú všetky výdavky zdravotnej poisťovne, ktoré nie sú uvedené v odseku 3.".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia "§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
4. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:
"ah) plniť parametre efektívnosti; zoznam parametrov efektívnosti zdravotnej poisťovne, označenie oblasti, na ktorej hodnotenie parameter efektívnosti slúži, názov parametra efektívnosti, popis parametra efektívnosti, úroveň parametra efektívnosti a prípustnú odchýlku, určenie časového obdobia, za ktoré bude parameter efektívnosti hodnotený, označenie zdroja údajov, z ktorých bude parameter efektívnosti spracovaný, formát údajov, ktoré je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť ministerstvu zdravotníctva pre vyhodnotenie parametra efektívnosti, metodiku spôsobu získania výslednej hodnoty parametra efektívnosti (obsah čitateľa, obsah menovateľa, spôsob výpočtu vrátane štandardizácie, ak je potrebná), formu prezentácie parametra efektívnosti, spôsob interpretácie parametra efektívnosti ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.".".
Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:04 - 16:05 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Sárközy, veľmi dobre povedané, musím oceniť vystúpenie. A hlavne to som ja úplne nezvládla, tie paragrafy, zvládli ste to oveľa lepšie. A to je myslím si trafený úplne klinec po hlavičke, o toto presne ide, aj ste to prečítali.
Opakujem, že rozumiem, pán Zelník, veď my sme sa o tom rozprávali, že má ísť o prevenciu, ale teda teraz ste presne povedali, že toto už, to už máme v zákone. Napriek tomu niekto si môže povedať, že no však čo, však to zazichrujeme, hej, že napíšem to ešte raz a potom možno ešte štyrikrát a na všetky trestné činy, čo samé osebe mi ináč akože až tak nevadilo, však nech je to päťkrát trestné, však nemusí byť iba raz. To samé osebe nijak nevadí. Ale čo to môže spôsobiť, čoho sa úprimne obávam, my budeme mať pocit, že sme vyriešili problém, ale my sme problém nevyriešili, pretože ak je to dnes trestné, tak potom možno je polemika o tom, či daný článok, o ktorom som hovorila, či autor nemal byť potrestaný, ale na to, ako sme počuli, už predsa dnes zákony máme. Čiže my sa, my keď napíšeme ďalší a schválime ďalší zákon, môže byť znova rovnako neúčinný. My sa musíme to, čo som hovorila, my sa musíme postarať o to, aby súčasné zákony boli dodržiavané a vymáhané, a nie sú, to je úloha štátu. A nie písať stále dokola nové a nové a všetky budú vlastne neúčinné, lebo tak ja len pre vysvetlenie.
Ďakujem ešte raz za výborné vystúpenie. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 15:55 - 16:00 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Dobrý? Ďakujem. Ja len tak v rýchlosti chcem povedať preto, lebo my sa zrejme držíme, teda ja určite, pri tomto návrhu zákona a chcem vysvetliť prečo, aby nám neboli dávané nálepky, ktoré nám typicky niektorí možno trošku jednoduchší ľudia radi dávajú. Chcem to vysvetliť. Ja už som to urobila aj na výbore, myslím si, že išlo o korektnú diskusiu, nakoľko naozaj uznávam snahu predkladateľov a zámer.
Len teda to, čo chcem povedať, je to, že rozumiem tomu, že tento celý návrh sa odohráva preto, lebo istý denník zverejnil istý článok, ktorý naozaj, ja som to tiež povedala už, bol nepríjemný aj pre mňa ako liberála. Tento článok popisoval v podstate nejaký život pedofila a jeho nejaké zvyky a v spoločnosti, ako žije a ako čelí svojim problémom a podobné veci. Myslím si, že viacerí z vás ste ho čítali. A teda musím povedať aj mňa ako liberála trošku zdvihol zo stoličky, lebo som si tak povedala, že načo je toto dobré, že načo, to už potom sa to nejak zovšeobecnieva. A myslím si, že sa všetci do jedného zhodneme a chcem teda povedať za nás, že my určite teda sme proti pedofílii tak ako proti všetkým tým veciam, ktoré považujeme za choré, ktoré kolegynka spomínala.
To, prečo sa ale chceme v tomto prípade zdržať, je to, že všetky tieto činy, pedofília, nekrofília, rôzne iné, nechcem ich tu menovať, nie je to vôbec pekná téma, tie už dnes trestnými činmi sú. Už, už to existuje, už sa to dá teda nejakým spôsobom potrestať. Dokonca aj, možnože aj daný článok by sa dal, pretože aj akási propagácia týchto vecí sa dá považovať za reklamu. Čiže my už podľa mňa dnes máme inštitúcie, cez ktoré vieme zakročiť, a my sa tu totiž dostávame na veľmi tenkú hranicu, pretože veľa vecí tu nie je jasne definovaných a je to, zostávajú také otázne. A môžme sa dostať do situácie, keď napríklad niekto napíše vedecký článok o pedofílii alebo niečo podobné a nejaký neprajník to môže považovať, nejakým spôsobom považovať za propagáciu, alebo poukázať. Jednoducho bude to ďalšia páka, keď tým, že je ten zákon úplne nepresný a sú tam nevyjasnené pojmy, tak jednoducho môže sa stať, že nebude slúžiť dobre svojmu účelu, ale práve naopak.
Veľa zavážil aj názor Slovenskej sexuologickej spoločnosti, ak si nemýlim ten názov, ktorý hovoril presne toto v podstate, že tie veci už dneska trestné sú, že je to teda nepresne formulované. A ešte pre mňa podstatný argument bol to, že niektoré veci v ňom chýbajú. Typický prípad, ako som hovorila na výbore, je napríklad sadizmus. Ten v tom nie je. Teraz rozumiem tomu, že áno, že môžme prísť s pozmeňovákom a doplniť to tam, čo samozrejme beriem, ale potom každý z nás, ako tu sedíme a sme teda že v predvolebnom období a 150 poslancov a samozrejme len my a nikto iný vie, ako ľudia majú žiť a čo je morálne a čo neni, tak sa tu môžme začať predháňať a do toho zákona dávať rad radom všetko, čo považujeme za nesprávne. A jednoducho nemyslím si, že v situácii, keď už raz tieto veci trestné sú, takže toto je úplne najšťastnejšia cesta. Nebudeme však ani proti, pretože ešte raz opakujem, rozumieme tomu úmyslu, ale myslíme si, že oveľa účinnejšie by bolo využívať súčasne platné zákony a vyžadovať ich plnenie a na toto sa sústrediť ako vymýšľať nové a nové. A to teda z toho dôvodu, že ako vieme, v zákone je aj napísané, že kradnúť sa nemá, a vieme, aká je skutočnosť. Zákon jednoducho máme, len musíme dohliadnuť na to a to by mala byť naša prvá, prvoradá úloha, aby sa naozaj tieto zákony dodržiavali, lebo myslím si, že neni tu v sále jediný človek, ktorý by súhlasil s propagáciou tých vecí, ktoré ste, pani kolegyňa, uvádzali a ktoré, na ktoré reaguje tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:18 - 13:19 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem navrhnúť, aby sa nebrali do, aby sa nehlasovalo o procedurálnom návrhu pána Fica, pretože jednak je to kriminálnik a jednak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sa nedá, prepáčte. Pani poslankyňa, toto nie je procedurálny návrh.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Chcem vás v dobrom upozorniť, že my sme z opozície...

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nie...

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
... počkajte, to vás bude zaujímať, naozaj... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Vypnite mikrofón pani poslankyni!

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Ale sme dohodnutí, že máme podpisy, zvoláme ďalšiu schôdzu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:12 - 12:14 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ja to dokončím za vás, pán kolega. Vy už neprekvapujete, vás môže, aj, ani vrece zemiakov vás neporazí, že? (Povedané so smiechom.)
A teraz vážne. Pozrela som sa tak dozadu a je veľmi málo členov SMER-u, ktorých názor si vážim úprimne a konkrétne je to jeden a ste to vy. Musím to povedať takto. Ďakujem za toto vystúpenie, aj za to, že asi si uvedomujem, že nie je to ľahké teraz v SMER-e podporiť túto, tento návrh.
Chcem ale povedať, že keď to niekto nepodporiť z vás len preto, lebo nebude mať na to v budúcnosti dosah, no nemyslím si, že je to celkom pravda, pretože to by sme potom, akože nikdy by sme nespravili žiadnu reformu. Lebo keď je rok 2019 a jej účinky, stratifikácie, začínajú reálne cítiť, pociťovať zdravotníctvo a ten zdravotnícky sektor až niekde 2024, tak potom žiadna vláda nebude vládnuť 5 rokov, to by sme nikdy nič nespravili. Ako toto fakt nie je podľa mňa dôvod.
Začnime. Dobrý pohľad, ten optimistický, začnime a veď potom sa všetky vyhlášky, všetky kroky dajú predsa kontrolovať o to lepšie, keď, keď vaša ministerka vašej strany vie presne, že aké kroky majú nasledovať, tak vie presne, že čo, budete presne vedieť, čo treba kontrolovať, aby ste mohli verejnosť upozorňovať na prípadne možno nejaké zlyhania alebo zlé kroky tých ďalších. Čiže toto naozaj nie je dôvod.
No a čo sa týka toho, že odvrátiteľná úmrtnosť a stav populácie, že, že teda nie je to len o zdravotníctve, tam sa zhodneme všetci, aj INEKO, ale aj my tu, si myslím, že si uvedomujeme, že zdravotníctvo z nejakých možno 20 %, možno 15 % ovplyvňuje ten konečný výsledok, ale ostatné je ten životný štýl.
Len, viete, SMER je 12 rokov pri vláde, vy ste jeho členom, pán Baláž, a tá kritika vlastne bola doslova do vlastných radov, lebo toto sa veľmi nezlepšilo, tie ostatné náležitosti.
Takže za mňa toľko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:38 - 11:40 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Marek Krajčí z OĽANO, to je tak dobré, že si tu, ty povieš tak pekne, kultivovane to, čo ja poviem tak plamene. Tak je fajn, že spolu sme vlastne taká zaujímavá kombinácia. Absolútny súhlas s tvojím vystúpením, samozrejme. Chcem sa pozastaviť najmä pri dvoch veciach.
Jedna je, že svet sa zbláznil, keď opoziční poslanci teda tu naozaj presvedčene bojujú za návrh ministerky SMER-u a prehovárajú poslancov, hlavne SMER-u, ako vládnej koalície, aby teda zvážili aspoň prvé čítanie, pretože presne tak, ide o prvé čítanie a v druhom sa dá tento návrh vylepšovať. Ale povedzme si pravdu. My musíme niečo robiť. Nič lepšie tu nemáme. Ak nemáte, poslanci, lepší návrh, nemáte ospravedlnenie nehlasovať za postúpenie do druhého čítania. Takže toľko.
Stratifikácia ako taká sľubuje zníženie rehospitalizácií a reoperácií o 50 %. Čiže keď niekto toto neposunie do druhého čítania, a tým teda predpokladám aj úmrtnosť, hej, keďže bude menej problémov, čiže keď toto niekto neposunie do druhého čítania, tak, po slovensky povedané, prepáčte, budete musieť ďalej zbytočne umierať, lebo, viete, nám sa to teraz politicky nehodí. To ako vážene?
No a špeciálne ma potešila, až som si, nemohla sa prestať usmievať, aj teraz sa usmievam, keď to idem zopakovať, tvoja veta, že o to sa postará trh. Marek, výborná veta. Som veľmi rada, že teda tuto začínaš chápať aj výhody trhu a máš úplnú pravdu. Áno, aj v zdravotníctve sa o veľa vecí postará trh. Takisto ako ja sa zhodujem s tebou v tom, že tie základné veci, ako je napríklad dostupnosť pre pacienta, treba jednoznačne regulovať.
Takže ďakujem ti za toto vystúpenie veľmi dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:10 - 11:12 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Kotleba, nemyslím si teraz, že sa chcú vyhnúť tomu, ale myslím si, že očakávali, keď s tým pred rokom aj niečo vychádzali, očakávali, že to bude politicky zneužité a práve preto, ale nejakým spôsobom to sa snažili nastaviť, aby bola tá kritika čo najmenšia. Ale za ten rok a štvrť, si myslím, tá komunikácia bola. Naozaj vždy, keď som napísala, vždy, keď som zavolala, vždy, keď som chcela prísť na ministerstvo, bolo to desiatky krát, čo sme riešili stratifikáciu, vždy mi všetko bolo zodpovedané do poslednej bodky. Takže nemyslím si, že sa chcú vyhnúť.
Pán Baláž, ďakujem veľmi pekne za odporúčanie. Viem, že od vás to je myslené úprimne. Skúsim si to viac brať k srdcu a myslím si, že v mnohom ste mali pravdu.
Čo sa týka vás, pán predseda Zelník, viete, to je tak, že vyžadujete slušnosť a úctu k našim ústavným činiteľom, len, viete, úctu si nemôžete nakázať. Tú si musia tí ústavní činitelia zaslúžiť. A v prípade pána Danka aj pána Glváča, aj pána Fica naozaj nemám dôvod si ich vážiť a rozprávať o nich nejako lepšie, ako rozprávam, pretože svojím konaním si to nezaslúžili.
No a čo sa týka pána Pčolinského a klubu SME RODINA, mrzí ma to, že opäť nie ste pri dobrom návrhu, pretože vy hovoríte, že je jedno, kto ho dáva a kedy ho dáva, keď je raz dobrý, tak ho podporíme, keď nie, tak nie. Nepovedali ste žiadne odborné argumenty prečo nie, v podstate len politické. Chcem vám ale povedať, podľa mňa tým, že nehlasujete za stratifikáciu, hlasujete za neriadenú stratifikáciu, ktorá prebieha a ktorá sa oveľa vážnejšie dotkne ľudí. Pretože my raz keď neviem tú sieť uživiť, tak aj tak sa tie oddelenia budú meniť. Len jediný rozdiel je, že nad tým nebudeme mať žiadnu kontrolu, čo môže mať fatálne dôsledky pre našich občanov, pre ich rodiny.
Takže, prosím vás, za seba hovorím, ja by som to ešte zvážila, som naozaj presvedčená, že to je nevyhnutné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2019 10:41 - 11:05 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka, začnem výčitkami len preto, aby sme skončili pochvalou, aby zostal dobrý pocit, dobre? Tak som si to rozdelila. Treba povedať aj dobré veci, ale treba povedať aj to, čo sa mohlo urobiť lepšie.
Za mňa jednoznačne a cítili ste to celé tie roky, ktoré ste teda na tom pracovali, cítili ste tlak SaS. Asi prvýkrát v histórii sme, keď ste predstavili prvýkrát projekt, spravili ako opozičná strana, pamätám si, že to bol piatok poobede, lebo vy ste to tak rafinovane chceli v piatok predstaviť, aby už nikto nestihol reagovať, my sme ešte stihli a podľa mňa nečakane sme vás pochválili. Mali sme názov, že teda chválime ministerku zdravotníctva, ak si pamätáte.
Bolo to pre mňa vtedy strašne dôležité a zburcovala som celé komunikačné oddelenie preto, lebo my sme, nemali to nazvané stratifikácia, ale ako viete, je to súčasťou nášho reformného diela k zdravotníctvu. Presne takáto centralizácia, považujem to za absolútne kľúčovú vec a potešila som sa, že takéto niečo idete robiť. Preto sme vás pochválili.
A teda tá výčitka smeruje k tomu, že mohlo to byť skôr. Vy ste tiež sama povedali, že teda mali ste nejaké dôvody, ja si myslím, že, že dalo sa skôr, resp. chcela by som, aby to bolo skôr, možno viacerí by sme to chceli, ale napriek tomu, že, že, a teda je to spojené s týmto predvolebným časom, kedy, si myslím, že je oveľa ťažšie presadiť tento, tento projekt.
Na druhej strane preto tu stojím, aby som s presadením pomohla, lebo ako asi najkritickejšia opozičná strana vieme povedať, keď niečo potrebujeme a keď je niečo dobré, a pri tomto si myslím, že to treba povedať.
Takže prvá výčitka len k tomu, že škoda, že je to až teraz. Mohlo to byť aspoň o niečo skôr, pretože je to potrebný projekt.
Druhá výčitka smeruje k tomu, že v tých materiáloch sa píše o dopadoch a že to teda nemá dopady na rozpočet, čo samé osebe logicky je hlúposť podľa mňa. Rozumiem, že z dlhodobého hľadiska to bude vyzerať tak, že najprv nejaké náklady budú a potom to prinesie úsporu v závere o niekoľko rokov, pretože bude, bude jednoducho efektívnejšia tá zdravotná starostlivosť. Napriek tomu možnože by sme mohli rozdeliť tie dopady na nejaké fázy a pripraviť sa naozaj na to, pretože ja súhlasím v tomto s pánom Petkom, že, z Asociácie nemocníc Slovenska, keď hovorí, že tie nemocnice budú potrebovať financie na to, aby zmenili svoje oddelenia, aby sa prispôsobili, nejaký prechodný čas to bude stáť peniaze, ale budú to veľmi dobre investované peniaze, treba sa k tomu prihlásiť.
Hovorí sa tu o tom, že to mohli robiť poisťovne samé, tiež si myslím, toto je výčitka možno skôr k nim. Mali všetky páky doteraz na to, aby to robili poisťovne, toto je ich miesto na zdravotníckom trhu, ak to tak môžem povedať. Poisťovne sú tie, ktoré majú čistiť zdravotníckych poskytovateľov, majú zazmluvňovať tých efektívnych, tých lepších, tých kvalitných, majú hodnotiť ich kvalitu. A v tomto ja si predstavujem, keď predsa hodnotím kvalitu, že v tomto zhodnotím aj to, koľko výkonov, ako kvalitných robia, či je to dostatočné a hlavne teda dostatočne bezpečné pre pacienta. To, že s týmto muselo prísť ministerstvo zdravotníctva, je dôkazom o tom, že poisťovne to doteraz nerobili. Hovoril o tom aj kolega Zelník pred chvíľkou, naozaj sú tu lobistické politické tlaky, kde sa zazmluvňuje všetko, čo je politicky lokálne výhodné. Samozrejme, ľahko sa vyhrávajú voľby politikovi SMER-u napríklad, ktorý príde do stredu dediny a povie, tuto vám postavím nemocnicu, taký som ja frajer. Jasné, potom vyhrá voľby. Len potom to my musíme všetko platiť, živiť za jednu z najnižších poplatkov alebo veľmi nízke poplatky, ktoré, alebo platby, ktoré dávame na jedného pacienta, ešte, ešte tie peniaze takto delíme. Čiže toto je výčitka voči poisťovniam.
My sme teda naozaj za liberálny trh aj v tomto, ale pri zdravotníctve musí mať všetko jasné pravidlá, je tu čas zasiahnuť, je to správne a my teda, ako viete, budeme ešte podávať návrh, teda pozmeňujúci návrh, kde, kde chceme sprísniť podmienky pre poisťovne, aby niečo, keď to doteraz nezvládli, tak aby nemali možnosť voľby, ale aby nesmeli zazmluvňovať žiadne pracoviská, ktoré nesplnia dostatočný počet výkonov práve preto, keď ide o rovnakého, keď aj poisťovňa, aj, aj, aj poskytovateľ sú pod rovnakým vlastníkom, aby nemohli byť vlastne tí, tí poskytovatelia zvýhodnení, je to aj prípad Dôvery a Svetu zdravia, ale je to aj prípad, povedzme si pravdu, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a štátnych nemocníc. Raz ak niečo nie je bezpečné pre pacienta, nesmie to byť zazmluvnené a je jedno, kto je vlastníkom poskytovateľa, čiže na tomto budeme trvať.
Štvrtá výčitka možno k tej bratislavskej neurochirurgii, pretože ten váš postup pri nej, musím sa k tomu vyjadriť, je v rozpore s nejakou myšlienkou stratifikácie. Máme ich tu veľa, otvárame ďalšiu, naťahujeme sa, viem, že sú tam komplikované vzťahy. Rozumiem tomu, že to nemáte ľahké možno. Som jednoznačne zástanca toho, aby keď ministerka má zodpovednosť, aby si mohla urobiť so svojimi ľuďmi vo svojom rezorte poriadok, proti tomuto sa nijak nepostavím. Na druhej strane si myslím, že tu máme špičkových chirurgov, ktorých si nemôžme dovoliť len tak vyhadzovať oknom, pretože ich nemáme veľa. A zároveň si myslím, že nemôžme problémy, osobné problémy alebo personálne problémy s nimi riešiť tak, že budeme milióny eur, ktoré môžu poslúžiť inde, míňať na to, že otvoríme ďalšiu, ixtú neurochirurgiu v poradí. Strašne by som ocenila, keby sme vedeli s tou neurochirurgiou trošku rozumnejšie len kvôli tomu, naozaj tým financiám, ktoré môžu na inom mieste byť využité lepšie. Myslím to naozaj úprimne, a teda keby to bolo v súlade s myšlienkou stratifikácie.
No, to je asi, čo sa týka výčitiek, všetko a teraz by som chcela k stratifikáciu ako k takej a k tomu projektu.
Vám, pani ministerka, a hlavne vašim analytikom pod vedením Martina Smatanu, ktorý sedí hore, by som chcela povedať toľkoto. (Rečníčka zatlieskala.) Ďakujem veľmi pekne za tú snahu, za tie roky roboty, si myslím, že nemám dôvod ako člena SaS, ako členka opozičnej strany, tlieskať niečomu, čo, čo si nemyslím, že je dobré. Myslím si, že toto je po tej snahe namieste.
Stratifikáciu potrebujeme nevyhnutne. Prečo? Deje sa aj tak, len je neriadená. Nám sa tu zatvárajú oddelenia, ale my netušíme, ktoré sa zavrie zajtra, o týždeň, o pol roka, netušíme to. Zatvárajú sa preto, lebo nemáme sestry, nemáme techniku, nemáme lekárov, nikto to nechce priznať, lebo je to politicky ťažké, je to ťažké aj pre tých riaditeľov tých zariadení. Tak sa začnú vyhovárať, že maľujú. Maľujú pol roka. Dnes sa ten človek, ktorý si myslí, že, a, však super, ja tu mám, 20 minút tu mám nemocnicu, mne keď sa niečo stane, tak ja sa dostanem, tu mám oddelenie. Dnes, keď sa mu niečo stane, príde na oddelenie, kde sa maľuje, zrazu zistí, aha, tak tu nie, tak musím ísť inam a teraz hodinu cesta a dve hodiny.
A teraz máme veľký problém, ktorý sa bude veľmi rýchlo a veľmi prehlbovať. My musíme niečo robiť a to niečo sa nazýva organizácia nemocničnej siete. Jednoznačne stratifikáciu potrebujeme. Nie je to, nie je bezchybná a určite v nej nájdeme veľa, veľa chýb, ktorých bude treba ešte nejakým spôsobom potrebovať, popracovať, prepáčte, na ktorých bude treba popracovať, ale poďme do toho a poďme do toho všetci spolu, opozícia aj, aj teda z ministerstvom zdravotníctva a s tými vládnymi poslancami, ktorí majú, naozaj si vedia vyhodnotiť, koľko je jedna plus jedna, pretože my máme nieže o päť minút dvanásť, nieže dvanásť, ale nám už, my máme na hodinkách dvanásť desať. Nám tu zbytočne umierajú ľudia len preto, lebo, lebo sa nikdy nikto politicky neodváži, neodvážil urobiť poriadok v nemocniciach.
Čo sa týka tých vecí, ktoré sa stratifikácii vyčítajú, vyčíta sa jej, že mala sa začať stratifikáciou alebo reformou ambulantnej siete. Áno, mala, súhlasíme, bola to jedna z našich podmienok, podpora tohto, tohto zákona bola podmienená zo strany SaS tým, že sa začne so stratifikáciou ambulancií. Pán Smatana aj pani ministerka na našom stretnutí mi ukázali, že sa teda, že sa na tomto pracuje a teraz to aj pani ministerka deklarovala. Považujem tento verejný nielen prísľub, ale aj teda dôkazy, ktoré som videla, že sa na tom začali robiť, považujem to za dostatočné na to, aby som podporila tento projekt. Jasné, bolo by lepšie, keby sme začali ambulantnou sieťou, ale povedzme si pravdu, tá je oveľa zložitejšia, bude to nejakú dobu trvať, tak zatiaľ najmä aspoň niečo a, a pokračujme ďalej. Možno aj s tými skúsenosťami, ktoré budeme mať z nemocničnej siete.
Ale áno, súhlasím s argumentom, že ambulantná sieť nám prepúšťa priveľa pacientov do nemocníc, ktoré by mohla vyriešiť tá ambulantná sieť, poďme na tom pracovať. Som rada, že sme teda začali. A chcem aj poprosiť tím na ministerstve zdravotníctva, aby, keď budú mať nejaké nové veci v tomto, keď sa posunú, aby nás informovali, myslím si, že tá spolupráca je teraz na veľmi dobrej úrovni, veľmi radi pomôžeme, budeme sa na tom podieľať a budeme, budeme súčinní.
Ďalšia vec, ktorá sa, ktorá sa akoby vyčíta alebo je tam obava pri stratifikácii, je dostupnosť. Je, samozrejme, úplne logická obava, že keď sa urobí poriadok v sieti, či tí pacienti sa dostanú včas k svojej zdravotnej starostlivosti, včas zmysle nejakých lehôt, hej, že či sa nestane to, že, že jednoducho budú musieť na nejakú operáciu čakať dlhšie, ako je teraz. Lebo raz keď máme nejaké tri oddelenia v nejakej odbornosti a zrazu bude len jedno alebo dve, tak je logická obava, že tí ľudia majú predstavu, že, ježiš, však ich bude menej tých špecializovaných a budem čakať dlhšie.
Nie, takto to nie je. Tie výkony nezmiznú, tí pacienti nezmiznú, povinnosti poisťovní nezmiznú, len sa presunie tá technika a ten, ten, ten personál sa presunie na špecializované miesta, čo je výborné. Možno bude niekto cestovať kúsok ďalej, ale za špičkovou zdravotnou starostlivosťou, ktorá bude, do nemocnice, ktorá bude vybavená. Takže toto nepovažujem, túto obavu za, za relevantnú.
A zároveň dodávam, že čo sa tohto týka, aj OĽANO avizovalo pozmeňujúci návrh, kde teda bola zasa ich podmienka, čo ja viem o tom, že sa dajú limity - maximálne čakačky - na výkony, na ktoré pacient má čakať. Čiže bude aj táto garancia a bolo to prisľúbené takisto ministerkou zdravotníctva, že takýto pozmeňovák podporí, podporí ho určite aj SaS. Absolútne sa s tým stotožňujem, s ním stotožňujeme.
Ja by som mala ešte ďalšie pozmeňováky, ale tie si nechám do budúcna.
Ja už som včera povedala aj pánovi Kollárovi, my začíname robiť na, keby sa teda toto podarilo posunúť do druhého čítania, radi by sme to spojili s podmienkou výberu zisku akejkoľvek zdravotnej poisťovne, aby sme dali podmienku, že jednoducho splniť ten nárok, ktorý schválime v tom druhom čítaní. Na tomto ideme pracovať a bola by som rada, keby sme mohli byť súčinní s ministerstvom zdravotníctva, lebo si myslím, že toto je jeden balík. Okej, nastavili sme sieť, nastavili sme nárok pacienta, nejaké čakacie doby a teraz je, ten krok je dôležitý, aby tie zdravotné poisťovne nielen mali nastavené povinnosti, ale aj sankcie, ak ich nesplnia. A to je podmienka výberu zisku, to znamená, milá poisťovňa, ak sa nepostaráš o svojich poistencov, dovtedy si nemôžeš vyberať zisk. Toto je, myslím si, jednoznačná súčasť tohto balíka, na tomto ide SaS robiť, toto chceme predstaviť a podať na ďalšej schôdzi a veľmi radi budeme komunikovať aj s ministerstvom zdravotníctva v tejto veci.
Čo sa týka výčitok, ktoré som počula včera na tej spomínanej tlačovke, ak sa to dá tak nazvať, Slovenskej lekárskej... (Reakcia navrhovateľky.) No, zúfalá, veľmi zúfalá tlačovka Slovenskej lekárskej komory. Ja som si bola osobne vypočuť tú tlačovku a po jej skončení v sekunde sa na mňa ešte pred všetkými kamerami osopil pán Kollár, to už celé to bolo také nedôstojné, to samé osebe svedčí o spôsobe, akým komunikuje Slovenská lekárska komora. Ja chcem z tohto miesta vyjadriť akože nekonečný úžas nad tým, že lekári, ktorí vyštudovali medicínu, ktorí sú bohovia, pretože majú doslova v rukách životy ľudí, ktorí majú obrovskú mentálnu kapacitu a musia to byť strašne múdri ľudia, hovorím úplne vážne, pretože keď niekto vyštuduje medicínu, to je iný pán. Ja by som to nedala. Ako si, prosím vás, takto múdri ľudia môžu zvoliť pána Kollára do vedenia? Ja toto akože nepochopím s tým konaním. Ale dobre, tak teraz poďme, že, lebo bola som teraz trošku osobná.
Ale naozaj ma hnevá, že pri takýchto veciach sa postaví Slovenská lekárska komora doslova po ruke Ficovi. Lebo o ničom inom to neni, pretože tu sa zhodujú všetci do radu, poisťovne, pacientske organizácie, opozícia s koalíciou, úplne všetci tí, všetky think tanky, všetci analytici vrátane implementačnej jednotky Úradu vlády, úplne všetci vrátane premiéra, premiéra z tej istej strany, všetci sa zhodujú, komplet všetci, že stratifikácia je nevyhnutná. Inak by som tu nerobila ovácie smeráckej ministerke, s prepáčením, znie to ako urážka, ja viem, ale, bohužiaľ, no. Ale, ale naozaj je to nevyhnutné.
Ale nie, keďže keď nikoho iného už Fico nemá, tak takto (rečníčka naznačila lusknutie prstami) zavolá, zavolá Kollárovi a ten urobí s ôsmimi lekármi veľké divadlo. Lekárov je 20-tisíc a oni tam prišli ôsmi. Ježiš, zabudla som si telefón, ale ešte som videla správu, kde zúfalo pán Kollár hľadal medzi medikmi, keďže nemal dostatok lekárov, ktorí by sa zaňho postavili, tak ešte hľadal, že, prosím vás medici, to sú študenti, keby ste nevedeli, študenti medicíny, prídite rýchlo v bielych plášťoch zajtra pred parlament, lebo muselo to vyzerať, že to má podporu, hej, tak prídite a budete robiť krovie, nebojte sa, nikto sa vás nič nebude pýtať, len teda poďte robiť krovie, aby to nejako vyzeralo.
Však kde my žijeme? To vážne, lekári, ak ma počúvate, tak vážne takáto reprezentácia vášho stavu, porozmýšľajte trochu.
No, poďme k veci, čo sme počuli včera. Počuli sme o tom, že, že hlavná teda podstata bola, že, že, ako neviem to ani pochopiť, tú súvislosť, ale že vďaka stratifikácii majú skončiť nemocnice v rukách súkromníka. Ja som dlho nepočula väčšiu kravinu. Počúvajte, ja chápem, že teraz sa to nosí, že keď sa povie Penta, tak keď, keď dáte takéto niečo, tak vám prejde akákoľvek blbosť, hlavne že je to proti Pente, tak akože bolo treba niečo povedať. Ale ja dám, naozaj akože pozývam na fľašu šampusu toho, kto mi vysvetlí, akým spôsobom sa, sa zmení vlastník nemocnice tým, že povieme, že toľkoto výkonov musí byť povinných na tomto oddelení, inak nemôže robiť to, ten výkon a musí sa z tej, z toho oddelenia stať iné, napríklad nejaké rehabilitačné, doliečovacie a tak ďalej. Prosím vás, vie mi niekto vysvetliť logiku? Že, že teraz je to, ja som sa pýtala pána Kollára, konkrétne povedzte mi, prosím vás, bratislavská Univerzitná nemocnica, akým spôsobom sa stane súkromnou? No nevedel mi to vysvetliť. Vraj, vraj, no pri bratislavskej neviem. Hovorím, výborne, povedzte mi teda banskobystrickú. Neviem, neviem, to je jedno. No akože my sa bavíme na takejto úrovni.
Garantujem, ľudia, toto naozaj nemá absolútne nič so žiadnym vlastníctvom. Toto je, toto je o úplne niečom inom a každý, kto si, kto si raz vypočul ľudí, ktorí na tom robili, a ktorý videl tú prezentáciu, kto si, kto si pozrel tie návrhy, tak, tak k takémuto záveru nepríde. To jediné, prečo to vytiahli, bolo, pretože toto hrá teraz ľuďom na city, je to vyslovene zneužívanie a je to nechutné. To je jedna vec.
Čiže žiadne súkromné vlastníctvo a podobne, v žiadnom pr..., naopak, ešte musím povedať, aj, aj chcem upozorniť, ja mám teda indície, že práve štátne nemocnice chcete chrániť alebo niekto chce teda chrániť, že bol na, na vláde pozmeňovák, ktorý mal povedať, že, áno, všetci musia spĺňať limity, ale iba tieto štátne nemusia do nejakého času. Viem, že to neprešlo, ale upozorňujem na to, že keď sa to tu objaví ako pozmeňovák, s týmto my nemôžme v žiadnom prípade súhlasiť. Pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako a je jedno, či je vlastník súkromný, štátny, krajský, aký chce. Všetci, jedny pravidlá pre všetkých rovnako. To je základná zásada, ktorej sa snažím teda vyhovieť od začiatku. Takže to je k tomuto.
No a vlastne my sme sa potom s pánom Kollárom pri tej výmene názorov dostali ku koreňu veci, počúvajte. My sme sa, keď sa on vytočil, dostali k tomu, že vlastne, viete, čo je najväčší problém? Pán Kollár mi oznámil, nebudú lekári, vy si myslíte, že tí lekári budú cestovať? No a sme doma! My máme tento problém. Páni lekári, oni predsa nebudú pol hodinu ďalej chodiť alebo hodinu nebodaj, alebo sa sťahovať. No čo sa oni zbláznili?! Však oni sú tam a my musíme celú sieť postaviť okolo nich, lebo páni lekári! Takže tuto máme my problém.
No tak by som teda chcela poprosiť aj ministerstvo, aj nemocnice, je pravda, že lekárov máme málo, preto nás tak úspešne vydierajú, dobre, dajme im, prosím vás pekne, viac peňazí na to, aby sa presunuli, to je, to je spojené s tým, čo som hovorila, že bude to stáť nejaké peniaze. Dobre. Prosím vás pekne, zaplaťme im to, nech sa im to oplatí, myslím si, že je to namieste, pretože tých ľudí potrebujeme, nechceme ich naštvať.
Ale prosím vás pekne, lekári, pochopte, že takto to fungovať nemôžme. My máme jednu z najhustejších sietí v rámci Európskej únie, dávame veľmi málo podpriemerné zdroje na jedného pacienta a my ideme z týchto zdrojov uživiť tú, tú nekonečnú sieť pre, pre, premnoženú a, a tam ju musíme vybaviť aj personálom, aj, aj technikou. To nie je možné. My musíme stratifikovať, musíme reformovať. Ja som o tom, ako vidíte, asi je to na mne vidieť, ja som na tom, o tom do špiku kosti presvedčená.
Druhá obava, ktorá včera padla nakoniec od pána Kollára, bola platový automat. Hneď začal tam vykrikovať, počuli ste to, počuli ste sto, oni chcú šahať na platy. Naozaj chcem teda ubezpečiť všetkých lekárov, čítala som ten materiál, nič tam neni o platoch. Nič. Jediné, čo sa môže lekárom v tomto stať, určite nepôjdu s platmi dole, jediné, čo sa môže stať, že pôjdu hore, lebo si môžu povedať, áno, chcete ma inde, na inom mieste, na inom oddelení? Priplaťte si. Toto sa môže stať, hej, s platmi. Nemusia sa obávať zrušenia platového automatu týmto návrhom zákona.
No a posledná vec, ktorú počúvame veľmi často a nielen od, od pána Kollára alebo jeho prívržencov, ale aj od samotného Roberta Fica, ktorý teda si už fakt nevie pomôcť, tak začne, jaj, a ešte Andreja Danka, samozrejme, však v takomto klube on nemôže chýbať, počúvame o zatváraní nemocníc. Prosím vás pekne, garanciu som dostala, bolo to stokrát zopakované, ani jedna nemocnica sa nezatvorí. Rozumieme sa, hej, počujeme to. Ani jedna nemocnica sa nezatvorí. Dokonca ani oddelenia sa nebudú zatvárať. Budú sa iba meniť, reprofilovať.
To znamená, dnes keď máme 16 očných oddelení a potrebujeme iba 10 očných oddelení, tak z tých 6 sa stane niečo, čo bude veľmi užitočné, pretože práve to dnes nemáme. A to sú, to sú oddelenia, kde keď vyliečime pacienta po medicínskej stránke a potrebuje rehabilitáciu a doliečovanie, tak ho presunieme na tieto oddelenia, ktoré budú vybavené rovnako personálom, technikou, ale nemusí byť až tak špičková, odborná ako na tých špecializovaných pracoviskách, a preto je dobré, že, že nebudeme, že to budeme mať takto rozdelené, nemusíme mať tú drahú techniku všade, ale iba na tých špecializovaných. A tu na týchto oddeleniach sa bude sústrediť na doliečovanie. Čo to znamená? Znamená to, že nebudeme musieť starčekov vyhadzovať na ulicu pred dvere, ako to musíme doslova robiť dnes, pretože my ich nemáme kde doliečovať. My nemáme takéto lôžka.
Takže, prosím vás pekne, žiadne zatváranie nemocníc, žiadne zatváranie oddelení. Stratifikácia - podľa informácií, ktoré som čítala - zvyšuje dostupnosť urgentov z dnešných 87 % na 91 % obyvateľov, ktorí sa dostanú k urgentu do pol hodiny. Čokoľvek sa vám stane, viac ľudí ako dnes po schválení tohto zákona, čokoľvek sa stane, sa dostane na urgent skôr dnes, áno, skôr alebo, alebo teda nieže skôr, rovnako, rovnako skoro, ale, ale viac obyvateľov, väčší, väčší počet ľudí sa dostane.
Rozdeľuje to nemocnice na lokálne, regionálne, národné a tak ďalej. Sú tam časové limity. Najdlhšie, čo môžte cestovať, je do národnej nemocnice, to sú tuším dve hodiny? Dobre hovorím? Dve, že? To je najďalej. A to sú už, to sú neni že operácie, že teraz tuto ma, ma zloží, lebo Danko zas povie nejakú somarinu, tak akože dostanem tu záchvat a teraz musím ísť dve, dve hodiny. Nie. To sú, to sú plánované odborné, špecializované výkony. Keď ma tu zloží z Danka, tak do pol hodiny. Keď mám niečo plánované, že mi našli niečo a teraz normálne plánovaný výkon alebo pôrod, ktorý tiež býva plánovaný, ak sa niečo nestane, tak, tak do hodiny v prípade pôrodov, v prípade úplne takých tých, že, že onko a, a nejaké mozgové centrá a takéto ťažké veci, tak to je maximálne dve hodiny, čo bude ten človek cestovať. Ale, prosím vás pekne, bude cestovať za špičkovou zdravotnou starostlivosťou.
Áno, dnes možno to mal do pol hodiny, ale na oddelení, kde bol jeden unavený lekár, kde sa krylo, keď išiel domov, tak, tak ho zaskakoval niekto s úplne inou odbornosťou, kde neboli sestry, kde nebola technika. Dnes, dnes síce je, si jeden človek povie, a, super mám to tu na vedľajšej ulici, ale môže ho to zabiť, hej.
No tak ako, čo chceme? Chcem zdravotnú starostlivosť nebezpečnú a blízko alebo chceme bezpečnú a ďaleko? Ja som jednoznačne za tú bezpečnú a ďaleko, to je tiež silné slovo pri dvoch hodinách cesty autom, hej.
Takže a, áno, a sme na Slovensku. Myslím si, že to naozaj z tohoto nemusí byť obava, ľudia sa nemusia báť zatvárania nemocníc a to vám hovorí opozičná poslankyňa, najviac opozičná voči SMER-u, ako sa vôbec dá, hej. Takže naozaj si myslím, že tohoto sa báť nemusíme a, a je to zbytočné.
Dobre. To najdôležitejšie zaznelo. Ja k tomuto dodám ešte toľko, že za mňa teda jednoznačne stratifikácia áno, reforme nemocníc alebo stratifikácia určite áno. A dokonca to má ešte jeden bonus, pokiaľ by neprešla stratifikácia, my nesúhlasíme ani s následným zákonom, ktorý sa bude teraz preberať, dlhodobou starostlivosťou, hovorili sme to na minulej schôdzi, pretože to je naviazané. Tá následná dlhodobá starostlivosť, ako som hovorila, má byť na tých, na tých oddeleniach, kde vlastne nám vzniknú akoby voľné lôžka, preto sa nič nebude zatvárať, hej. Ja nesúhlasím s tým, aby dlhodobá bola vlastne bez toho schválená práve preto, lebo potom necháme tú prebujnelú nemocničnú sieť a ešte na to nabaľujeme ďalšie výdavky. S tým absolútne nesúhlasím. Čiže my s dlhodobkou budeme súhlasiť a následnou a dlhodobou len v prípade, že prejde stratifikácia. Čiže to je ďalší bonus stratifikácie ako takej, že pomôže schváliť aj ďalší následný zákon.
Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať tímu na ministerstve zdravotníctva, Inštitútu zdravotnej politiky a všetkým, ktorí sa na tomto podieľali, naozaj je to dobrá robota a bude mi cťou v nej pokračovať po voľbách.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:44 - 18:46 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Alino. Úplne ti rozumiem, že si sa venoval 95 % tomu, kto tu znečisťuje vzduch. A tým tu nemyslím len v tejto sále, ale v tejto republike.
Pán Glváč nepatrí do parlamentu, ale do väzenia, a to najmä preto, že udržuje čulé kontakty, udržoval a teraz už nemôže, lebo už sme mu zavreli kamoša, udržoval čulé kontakty s Marianom Kočnerom, ktorý je podľa všetkého, vyzerá, že je objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Myslím si, že takýto človek by tu nemal sedieť, najmä ak tvrdil, že sa s ním nestretol od roku 2012, pričom 9. 1. 2016 mu píše, Marian Kočner Glváčovi: "By sme sa mohli konečne aj stretnúť. Si pokecáme niekedy budúci týždeň?" Glváč odpovedá: "Zrušil som Čínu, som voľnejší, aj by sme mohli. Vymysli, nemám okolo seba takého, aj mi to dosť chýba." Kočner... Glváčovi chýbal Kočner, hej? Kočner: "Mám nejaké nápady ako rozhýbať tie naše staré veci." Kočner: "Martin, vymysli ty, ja nechodím s ochrankou." Glváč: "Daj čas." Kočner: "Širokému nevadilo sa stretnúť na verejnom mieste a hneď nás nejaký (hm) nafotil." Kočner: "S tebou by to bola... (hm-hm, hm)." Kočner: "Jedine, že už by si mal plné zuby ministrovania." Opäť Kočner: "Ja som pánom svojho času, takže sa prispôsobím." Glváč odpisuje: "Vymyslím. Napíšem." Kočner: "Okej. Uži víkend." Glváč: "Ako v piatok o týždeň?" Kočner: "Ty si na mňa nezabudol?" Glváč: "Budeš tu?" Kočner: "Budem." Glváč: "Niečo vymyslím." "Okej."
Ďalšie je potom stretávanie, bolo po voľbách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:30 - 18:32 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, Ondrej. Úplne s tebou súhlasím, myslím si, že človek, ktorý si písal s Marianom Kočnerom, ktorý dal zabiť pravdepodobne Jána Kuciaka s priateľskou, by sa nám tu nemal smiať do tváre a už vôbec by nemal mať tú, tú drzosť vôbec prísť do, vlastne vôbec vyjsť z kanála. Ako ani sa nebavme, že by mal sedieť v Národnej rade. Po kanáloch by ste mali chodiť, pán Glváč, a nie tu sedieť. Nikto z nás sa s vami nechce baviť. Ani sa nebude. Vždy keď si tu sadnete, budete toto počúvať dokola.
Človek, ktorý si píše esemesky s Marianom Kočnerom. Napríklad 24. 9. 2015 o 10.50 píše Marian Kočner tuto predsedajúcemu pánovi Glváčovi. "Ahoj, Martin, mohol by som mať jednu osobnú prosbu týkajúcu sa ÚVNRBK Ružomberok?" Glváč odpovedá: "Nech sa páči." Kočner píše: "Na výberové konanie na primára kliniky rádiodiagnostiky sa prihlásili MUDr. Milan Kundera a MUDr. Libor Danihel. Predsedom komisie by mal byť námestník MUDr. Slobodník. Doktor Kundera je Laca Tichého bratranec a mal by byť väčším odborníkom a aj vernejším primárom." Glváč odpisuje: "Chápem. Termín?" Kočner: "Termín čoho, toho výberového konania?" Glváč odpisuje: "Áno." Kočner: "Zistím." Kočner píše: "Termín nie je ešte stanovený, dnes je len uzávierka prihlášok." Glváč: "Okej." Glváč: "Sú tri, každý má lepšie tituly a prax. Čo sa mi zatiaľ podarilo zariadiť, bolo posunutie rozhodnutia." Pre Kočnera. Kočner odpovedá: "Ďakujem." Kočner píše: "Ahoj, to výberové konanie je 9. 11." Glváč: "Nó, súťaž." Nepríjemne čo? Glváč: "Riešim". Kočner: "Ďakujem pekne, že si nezabudol." A potom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis