Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 18:57 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:25 - 19:27 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som reagovať na poslanca Jána Budaja. No je to pre mňa veľké sklamanie, jeho vystúpenie, som myslel, že sa bude venovať téme, ale on zatiaľ hovoril o nejakom systéme s veľkým „S“. Pán Budaj, predsa to je tá demokracia, ktorú ste nám vy ako tribunál zabezpečili, a zmierte sa s tým. Pán Budaj, vy ste mutant čoho, keď ste nás nazvali mutantami? SNS ste nazvali postkomunistickou stranou. Chcem vám len pripomenúť a uistiť, že väčšina z tu prítomných poslancov SNS, nikdy nebola členmi komunistickej strany, ani jeden z nás nebol v ŠtB, na rozdiel od vás ani nespolupracoval s ŠtB. Ja som tiež chodil na vaše mítingy do Bratislavy ako mladý a odhodlaný chlapec a verte mi, to najväčšie sklamanie novembra ’89, ste práve vy. Vy nás kritizujete za systém s veľkým „S“ a sami ste spolu a za pomoci komunistov, zvolili za prezidenta Havla, po dohode s komunistami. Na to sa už nepamätáte? A teraz ste obyčajný človek? Nebudem už hovoriť výrok Fedora Gála, ktorý sa o vás vyjadril. Vaše vystúpenie ste si pomýlili s prednáškou o systéme a demokracii, ktorú sami nerešpektujete. A neviete sa zmieriť s väčšinou, ktorú ľudia demokraticky zvolili v parlamentných voľbách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:10 - 17:12 hod.

Juraj Soboňa
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:24 - 16:26 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som reagovať na kolegu Gröhlinga a vyvrátiť mu argumenty, fakty, ktoré sú.
Za jeden a pol roka ministerovania našej pani ministerky Lubyovej, keď prišla v septembri 2017, pokrytie učebníc bolo 37 %. Teraz je 71 %. Ak ste si nevšimli, tak o 8 mil. je navýšenie na učebnice aj v roku 2019 a súčasné pokrytie, ktoré je 71 %, má sa navýšiť do konca roka až na 80 %. No a to tvrdenie, čo ste povedali, že nie je možné zabezpečiť pre každého žiaka asistenta, že ako, pán poslanec, si, vy si mýlite asistenta žiaka a učiteľa, ten je pre učiteľa. A študovali ste určite na základnej škole niekedy v dobe, keď my sme nemali žiadnych asistentov a ja poznám situácie, keď v triedach sú 4-5 asistenti a niektorým už to pomaly aj vadí, nielen rodičom, ale aj učiteľom. Ale dobre.
No a čo sa týka odmien, kritizujete, to nemyslíte vážne, však predsa odmeny nemôže poskytnúť ministerstvo. Za odmeny nie je zodpovedná ministerka, je to vecou zriaďovateľov, pán Gröhling, v prípade základných škôl, materských škôl, sú to mestá a obce. V prípade stredných škôl, predsa sú to zriaďovatelia VÚC-ky, vyššie územné celky, a vy napádate pani ministerku za odmeny? A vy neviete, za tri a pol roka sa našim pedagógom zvyšujú o vyše 32 % platy, aj zásluhou pani ministerky je od 1. 9. 2017 o 10 % a od 1., pardon, od 1. 1. 2019 o 10... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:41 - 15:43 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Pani ministerka, ja by som chcel reagovať na vaše, aj keď dlhé, ale verím, že odborné, slušné a vecné a kvalifikované vystúpenie. Vystúpili ste a vysvetlili ste predkladateľke, ale ja si myslím, že kto nechce pochopiť a nemá záujem pochopiť, tak nikdy nepochopí. Na tie klamstvá, nepravdy, ktoré oni uviedli, ste jasne argumentovali, či už na nevyriešenú kauzu tzv. dotácií na výskum a vývoj, taktiež na prenesenie plnenia pochybností zmlúv na štátny rozpočet, ako uviedla. A taktiež ste vysvetlili zodpovednosť za prepadnutie tzv. 100 mil. eur. A v poslednom bode taktiež ste sa venovali aj zodpovednosti ministerstvu školstva za škandál s rozdeľovaním dotácií na vedu a výskum za 33 mil. eur. Ja si myslím, že predkladatelia si zjavne mýlia stimuly s eurofondami. Zjavne nepochopili spôsob hodnotenia odborníkov. A ja si myslím, že ste osoba na správnom mieste ako akademička skúsená. A verím, že toto všetko je politický cirkus. A tak ako ste spomenuli vo svojom vystúpení priemerná životnosť ministrov bola, je priemerne 14 mesiacov. A vy už ste 18 mesiacov, jeden a pol roka, vo svojej funkcii. A to asi niekomu vadí. To asi potrebujú otvárať ďalšie témy. Asi potrebujú si opäť kopnúť do nominanta Slovenskej národnej strany, keďže ste ako ešte jediná ministerka zo Slovenskej národnej strany nepodstúpila túto tortúru v Národnej rade.
Ste sa viackrát obrátili na predkladateľku, ale neviem, či v návale tých informácii ako vyštudovaná herečka niečo pochopila.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.1.2019 16:21 - 16:25 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za rozpravu, ktorá tu odznela, za kolegov, aj za tie faktické pripomienky.
Chcel by som sa vyjadriť aj k pánovi Feckovi, ktorý sa pozitívne vyjadril viac-menej o tejto podpore a vlastne vyjadril to aj na výbore, že by bolo dobré začleniť do tohto systému dotačného aj včely. Samozrejme, tak ako sme o tom rozprávali, bude sa to dať uskutočniť, ale to treba hovoriť s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá vlastne v spolupráci s tou Slovenskou potravinárskou a poľnohospodárskou komorou navrhovala tieto jednotlivé komodity, a vlastne to nie je výmysel Slovenskej národnej strany alebo ministerstva pôdohospodárstva, na tomto systéme sa dlhodobo pracovalo.
A chcel by som, pán Fecko, ťa poopraviť, možno si si nevšimol, v tej spoločnej správe je uvedené, že účinnosť zákona je od 1. 4. 2019, nakoľko sa akceptovali pripomienky ústavnoprávneho výboru, je to uvedené v tej spoločnej správe a stotožňuje sa s tým aj gestorský výbor, takže len toľko.
Práveže si myslím, že to je ešte len začiatok pomoci pre našich poľnohospodárov. Komu z nás tu nezáleží na rozvoji a zamestnanosti na vidieku, na rozvoji nášho vidieka? Veď máme dlhodobé skúsenosti, že hlavne v prístupových rokoch, keď sme vstupovali do Európskej únie, bola táto téma veľmi podhodnotená a zanedbaná a neboli vyjednané jednaké podmienky pre všetkých uchádzačov.
A chcem vám len na adresu pani kolegyne povedať, že v ôsmich krajinách Európskej únie táto systémová pomoc prebieha a ide nad rámec a my by sme sa mali tým inšpirovať, napríklad v Nemecku sa poskytuje aj na veterinárne liečivá v živočíšnej oblasti, v rastlinnej výrobe táto podpora je aj na pripoistenie takých udalostí, ako tu spomínal aj kolega Kvorka, že ktoré my nevieme predvídať a zvlášť v tejto dobe, keď skutočne tá zmena klímy je pociťovaná aj v našich podmienkach. Takže aj iné krajiny Európskej únie poskytujú, poskytujú túto pomoc a idú nad rámec aj tejto našej pomoci.
Je to taká prvotina a máte obavy že z rozdeľovania. Je každý jeden poľnohospodár, ktorý pôsobí v tomto odvetví, má nárok na túto pomoc a musí si, samozrejme, podať tú žiadosť. Predsa nič vám nepríde zadarmo, musíte splniť nejaké elementárne veci, ktoré som už spomínal, že sú uľahčené veľmi administratívne, že vlastne je uľahčenie, že sa môže podávať tá žiadosť aj elektronicky. A je to, ako ste si všimli, zatiaľ na 3 roky a je to na roky 2019, 2020, 2021, to znamená, že aj v budúcom volebnom období, vlastne sa to prelína už do ďalšieho volebného obdobia, a ja by som za tým naozaj nehľadal žiadnu, žiadnu politiku.
Napriek tomu ďakujem za plodnú diskusiu a verím, že tak, ako povedal aj pán Jurzyca, že niektorí poslanci zo SaS nemali s týmto zákonom, návrhom zákona problém v prvom čítaní, že drvivou väčšinou, kolegyne, kolegovia, podporíme tento zákon, ktorý, ako som už povedal v úvode, je dlho očakávaný, dlho očakávaný zo strany našich poľnohospodárov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:09 - 16:11 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som tiež reagovať na pani kolegyňu. Pani kolegyňa, je to dlho očakávaná pomoc zo strany našich poľnohospodárov, konečne, že je už tu.
A čo sa týka tej administratívnej náročnosti, naopak, práveže touto výzvou, ktorá bude daná cez platobnú agentúru, naopak, bude najmenej administratívne náročná oproti predchádzajúcim. Skutočne sa odbúrava byrokracia, lebo bude možno podávať žiadosti elektronicky. Tí, ktorí majú elektronický podpis cez ústredný portál národnej správy a, samozrejme, vyhovuje sa aj tým, ktorí ešte nedisponujú elektronickým podpisom, môžu písomne, avšak, tak ako tu bolo povedané aj pred, vášho predrečníka, tie základné doklady musia byť doložené, aby tento oprávnený žiadateľ spĺňal tie podmienky, že má vysporiadané záväzky. Jediné, čo bude musieť doložiť každý jeden z nich, je potvrdenie o vedení účtu v banke, osvedčenie o tom, že je v zápise, že je samostatne hospodariaci roľník, to bežne na obecnom, mestskom úrade mu vydajú, a taktiež musí mať splnené podmienky, že podnik nie je v ťažkostiach.
Takže oproti predchádzajúcim výzvam, ktoré boli na podporu tejto nafty, je to oveľa menej administratívne náročné. Naopak, odbúravajú sa aj kontroly colníkov. Colníci už vôbec nebudú chodiť na jednotlivé subjekty. Takže práve naopak, títo naši poľnohospodári to uvítali.
Čo sa týka tých komodít, ktoré ste kritizovali, bolo to konzultované a navrhnuté so Slovenskou potravinárskou a poľnohospodárskou komorou. A vlastne vychádza sa z údajov o živočíšnej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 15:24 - 15:28 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložil návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona o poskytnutí pomoci poľnohospodárskej prvovýrobe, je to tlač 1218.
Návrh zákona upravuje poskytnutie pomoci podnikateľom poľnohospodárskej prvovýroby, ktorým je fyzická osoba, či už podnikateľ, farmár, alebo právnická osoba, poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti alebo iné právne subjekty, ktoré zaoberajú sa a vyrábajú poľnohospodárske produkty formou úhrady zaplatenej v časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. V minulosti tento zákon bol známy ako červená nafta alebo, ľudovo povedané, tiež zelená nafta.
Návrh zákona o poskytnutí pomoci poľnohospodárskej prvovýrobe rieši hlavne systémové opatrenia na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, jedná sa o štátnu pomoc a rieši aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov, viac domácich potravín na pultoch, ako aj zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti na vidieku a rozvoj vidieka. Je to podpora špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby odvetví, ktoré sú náročnejšie na úroveň dosahovania produkcie. Pri rastlinnej výrobe sa jedná o podporu zameranú na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, chmeľu a koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe sa bude jednať o podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, oviec, kôz a koní.
Jednotlivé oprávnené subjekty budú podávať žiadosti na základe zverejnenej výzvy na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Pomoc poskytovaná platobnou agentúrou sa stanovuje v sume 0,347 eura za liter minerálneho oleja. Normatív spotreby minerálneho oleja na komodity rastlinnej, ako i živočíšnej výroby zverejňuje platobná agentúra vo svojej výzve. Tento normatív bol vypočítaný Výskumným ústavom ekonomiky, poľnohospodárstva a potravinárstva v Nitre, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ako aj Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre.
Návrh zákona je rozpočtovaný v sume 30 mil. euro ročne na roky 2019, 2020 a 2021.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, ako aj právnymi a záväznými aktami Európskej únie.
Kolegyne, kolegovia, prosím o podporu tohto zákona v druhom čítaní.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 18:57 - 18:59 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Práve tam bude prepočítavací koeficient na tú dobytčiu jednotku, na ten počet tej dobytčej jednotky – oviec, ošípaných – a taktiež na výmeru, nebude sa podporovať slnečnica, nebude sa podporovať repka, ale, tie veci, ktoré sú teraz v rozmachu, ale budú sa práve podporovať koreninová zelenina, budú sa podporovať liečivé rastliny. Budú sa podporovať veci, ktoré stagnujú. Takže vlastne to presne je, týmto výskumným ústavom sú presne dané normatívy a vypočítané, koľko, bude urobená tabuľka, vlastne litrov toho minerálneho oleja, ako ste to vy nazvali, ľudovo povedané, nafty je spotrebované. Na to sú presné výpočty výskumného ústavu, ktoré určia koľko pripadá na dobytčiu jednotku, koľko na hektár jednotlivej tej výmery, tej potom siatiny, ktoré bude podliehať dotácii. Je presne, menované sú tie komodity, do ktorých to bude spadať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 18:51 - 18:56 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel ešte doplniť. Samozrejme, ďakujem za tieto poznatky. Vidím, že sa nestretli s nejakými negatívnymi odozvami. Pán Jurzyca, aj na vašu otázku možno odpoviem v tom mojom príspevku.
Vlastne tu sa jedná o to, že aby sa zjednodušila tá byrokracia, ktorá bola v minulosti. Predtým vlastne chodili na kontrolu aj colníci do jednotlivých objektov. Teraz tieto veci budú odpadať a vlastne hlavne tie veľké poľnohospodárske farmy, podniky, bývalé družstvá, tým vlastne odpadá táto administratíva.
A ďalšia vec, čo sa týka tých farebných aditív, áno, tak ako ste aj spomenuli, vlastne nebudú sa dávať žiadne farebné aditíva, pretože z tých skúseností, ktoré, som sa aj rozprával s predsedami družstiev a s farmármi, ktorí už poberali túto dávku, túto štátnu pomoc v minulosti, malo to negatívny vplyv aj na tie moderné stroje John Deere a tie, najmodernejšiu techniku a zanášalo to filtre. A týmto spôsobom vlastne aj preto sa pristúpilo k tomu, že nebudú sa pridávať žiadne tie farebné, farebné aditíva.
Ďalej. Vlastne ten objem prác bude vykonávaný ten istý. Vlastne tam sa nejako výrazne, výrazne nezvýši tá spotreba. Akurát, že vlastne ten poľnohospodár na tú dobytčiu jednotku, čo bude dostávať, na tú výmeru, ktorá je vypočítaná Výskumným ústavom ekonomiky a pôdohospodárstva a potravinárstva, ako aj Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre, vlastne oni tie objemy budú robiť prakticky tie isté, budú hospodáriť a farmárčiť na tých výmerách, ktoré budú z predchádzajúceho roku 2018 zo štatistiky. Takže tam nejaký výrazný nárast tej spotreby nafty určite nebude. Akurát, že tieto minerálne oleje alebo teda, ľudovo povedané, nafta budú dotované tou sumou 0,347 eura na jeden liter. Takže toľkoto.
A ja hovorím, čo som mal možnosť sa stretnúť a diskutovať, či už s farmármi drobnými, ale aj štatutármi veľkých poľnohospodárskych podnikov, myslím, že táto podpora, táto notifikovaná štátna dotácia, pomoc sa stretne s pozitívnym ohlasom jednak u našich ľudí, právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v agrorezorte, ale si myslím aj vami, kolegami poslancami, ako som už povedal aj v úvodnom slove, nezávisle na politickom spektre.
Je to dlho očakávaná dotácia, tak jak Martin povedal, áno, očakávali to už v 2018., ale som rád, že sa plní to programové vyhlásenie vlády. Aj keď hovorím, prichádza to možno na rozhraní tých volebných období. Takže tým sa zaväzuje, že vlastne je to záväzok aj pre ďalšiu vládu, ktorá by mala pokračovať v tomto nastolenom trende.
A tam ešte treba spomenúť, že na tej PPA bude sa musieť vytvoriť, a s tým sa aj počíta v dôvodovej správe,10 pracovných miest, ktoré budú mať na starosti túto činnosť. A vlastne aj v tom rozpočte tých 161 940 ročne budú osobne výdavky na mzdy a odvody pre tých zamestnancov, ktorí budú mať na starosti kontrolu, plnenie, vypisovanie výzvy a celú tú administratívnu agendu, ktorá súvisí s týmto.
Viem, že je to menej administratívne náročne a pocítia to aj sami poľnohospodári a farmári, ktorí budú predkladať. A čo sa týka, áno, tých potvrdení, Martin, tiež som sa nad tým zamýšľal a sme to rozoberali. Je prísľub od PPA-čky, je tam viacero tých potvrdení, ktoré musí spĺňať štátna dotácia. Tam ich je ale sedem. Avšak prísľub je taký, že všetky ostatné, už zhruba päť tých potvrdení z daňového, sociálneho, zo zdravotnej poisťovne sa bude dať zistiť elektronicky cez elektronizáciu a z tých siedmich okolo dve, ako je buď tá reštrukturalizácia, alebo potvrdenie, či nie je v konkurze daný subjekt, tie bude musieť dokladovať, ale ostatné už nebudú musieť fyzicky dokladať zo všetkých týchto inštitúcií. To bude uvedené a konkretizované v jednotlivej výzve.
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. 3. 2019. V druhom kvartáli 2019 by následné subjekty mali podávať žiadosti a prvé peniaze by sa poľnohospodárskym subjektom mali dostať v treťom kvartáli 2019. Tak je systém nastavený. Takže toľko ešte na objasnenie. (Reakcia z pléna.) Každoročne až do roku 2021.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 18:36 - 18:40 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Návrh prednášam za skupinu poslancov. Dovoľte aby som v dôvodovej správe uviedol tieto skutočnosti:
Na rokovanie Národnej rady predkladáme návrh tohto zákona o poskytnutí pomoci poľnohospodárskej prvovýroby. V minulosti bol tento zákon známy ako podpora zelenej nafty, bolo to už v roku 2002, 2012 a vlastne toto opätovne predkladáme, túto podporu 2002, áno. Táto podpora je aj v súlade s programovým vyhlásením vlády na roky 2018 – 2020 a vlastne je to podpora v poľnohospodárskej prvovýrobe, kde podporujeme nielen poľnohospodárske podniky ale aj fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, ktorí podnikajú v tomto agrorezorte. A je to vlastne dlho očakávaná podpora našim poľnohospodárom, kde čiastočne kompenzujeme všetky tie straty, ktoré prvovýroby poľnohospodárske majú. Týmto nástrojom pomoci reagujeme aj na faktory ekonomických výsledkov slovenských poľnohospodárov. A podstata spočíva v tom stave vo vývoji na trhu, vstupmi, výstupmi, v štruktúre poľnohospodárskych subjektov. Táto podpora by mala byť v objeme 30 mil. euro z rozpočtu a mala by, je naplánovaná na roky 2019, 2020, 2021. Malo by sa vychádzať z údajov, z predchádzajúceho roku, to znamená, v roku 2019 z údajov z roku 2018.
Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadosti, pričom žiadosti sa budú predkladať na poľnohospodársku platobnú agentúru v termíne a za podmienok, ktoré budú uvedené vo výzve. Platná agentúra vykoná v ďalšom kroku kontrolu žiadosti, v rámci ktorej overí splnenie podmienok stanovených v zákone a vo výzve, a po splnení týchto podmienok uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci. Následne platobná agentúra uhradí príjemcovi pomoci kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.
Tento zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu a zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
Preto by som vás, vážení kolegovia, kolegyne, poprosil o podporu naprieč celého politického spektra, lebo je to naozaj dlho očakávaná pomoc nášmu agrosektoru.
Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis