Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:43 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 18:11 - 18:13 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani Blahová, ťažko sa mi reaguje na vaše vystúpenie. Na rozdiel od vašej predrečníčky, ktorá vystúpila, predsedníčky výboru, vy ste na tejto správe, z vášho vystúpenia vidím, nenašli nič pozitívne. Skutočne, ťažko sa mi vyjadruje k takto negatívnemu vystúpeniu, a tie výrazy, ktoré ste použili, dovolím si citovať, "aby nemárnila peniaze daňovníkov, bezzubé návrhy, umelé nafukované pasáže" a ďalšie výrazy, ktoré ste použili, naozaj ja tu cítim takú, váš osobný vzťah voči pani komisárke Tomanovej, ako by ste si tu riešili tie vaše problémy. Skutočne, skúste si nájsť v tej správe, ktorú ste si prečítala, že sú tam skutočne aj pozitívne veci, a tak ako bolo už tu spomínané v rozprave, oproti minulým správam, táto správa a tento materiál má veľa aj pozitívnych vecí.
Takže by som vás poprosil, aby ste boli aj trošku objektívna. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2019 17:37 - 17:39 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady správu o činnosti komisárky pre deti, tlač 1396, prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory zhodne odporúčali Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor na svojej 54. schôdzi uznesením č. 126 schválil spoločnú správu výborov a poveril mňa ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy, tlač 1396a.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:51 - 11:51 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Zemanová, no, som prekvapený, že vy ako bývalá zamestnankyňa verejnej správy máte taký negatívny prístup k zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") ZMOS-u, zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") miest a obcí v Slovenskom pozemkovom fonde. Veď o akom lobingu to hovoríte? Veď práveže úplne je to v rozpore, čo hovorí aj tuto kolega Fecko, že vlastne veď práveže mestá a obce majú toľko nevysporiadaných vecí v rámci Slovenského pozemkového fondu. Vždycky mestá a obce kritizovali, že nepracuje Slovenský pozemkový fond, že Rada nepružne pracuje, a teraz, keď práve sa rozbehla táto spolupráca listom generálnej riaditeľky na ZMOS a opačne, predsedu ZMOS-u Sýkoru, kde Rada ZMOS-u sa vyjadrila, že v posledných dvoch rokoch nástupom novej riaditeľky sa výrazne zlepšila spolupráca.
Máte vy vôbec predstavu, koľko je stále nevysporiadaných pozemkov pod stavbami v obciach a mestách? Máte vy vôbec o tom predstavu, že brzdí to pri čerpaní eurofondov, projektov? Kto iný ako zástupca samosprávy by mal byť v Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa rozhoduje o ďalšej, ďalšia komasácia pôdy, ktorá sa chystá, zlučovanie pozemkov? Veď práve majú čo do toho povedať práve títo zástupcovia. Tu nejde o žiadnom lobingu, ale tu ide o to, aby tá spolupráca bola, aby aj ten zástupca miest a obcí mal nejakú predstavu a vedel informovať o činnosti Rady Slovenského pozemkového fondu.
Ak ste nerobili samosprávy, tak sa ospravedlňujem, ale, no som prekvapený, že máte výhrady voči zástupcovi ZMOS-u.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:31 - 18:32 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Edko, ďakujem ti za kultúrne vystúpenie, jeden z mála opozičných poslancov, ktorý naozaj kultúrne vystúpil k tejto téme. Venoval si sa téme násilie na ženách, chcem len pripomenúť, že Deklarácia O odstránenie násilia páchaného na ženách bola schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 už. Je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Takže Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách predstavuje taktiež medzinárodný konsenzus s ohľadom záväzkov, vlád, všetkých vlád, podotýkam, o odstraňovaní násilia páchaného na ženách.
Takže načo nám je Istanbulský dohovor?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:52 - 11:54 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kolegyňa, tento návrh ste nazvali v úvode politický primitivizmus. Prosím vás, odpustite si takéto vyjadrenia, opätovne vám hovorím a pripomínam, že je to slobodná vôľa šiestich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodli predložiť návrh na prijatie uznesenia k tzv. Istanbulskému dohovoru.
Pani kolegyňa, nie je to téma, ktorú sme vytiahli teraz a účelovo. Chcem vám pripomenúť, že SNS a jej predseda sa viackrát v minulosti vyjadrili, že sú proti procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, lebo okrem iného by to mohlo viesť k registrovaným partnerstvám homosexuálov.
Pani Zimenová, môžem vás uistiť, že SNS je za ochranu žien a nemieni tolerovať násilie páchané na nich. Apelujete na koalíciu, aby nepodporila tento návrh. Prosím vás, počkajme si na slobodné hlasovanie poslancov, lebo ja som presvedčený, že za tento návrh budú hlasovať aj poslanci z opozície, pretože budú hlasovať podľa svojho vedomia, svedomia a presvedčenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:59 - 10:01 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel, Anka, reagovať na ten úvod, čo si mala, že na výbore tento dokument neprešiel. Samozrejme, hlasovanie bolo 5 na 5, ale chýbali tam dvaja poslanci, ktorí boli, keď by boli prítomní, tak by tento dokument prešiel.
Na margo toho odstraňovanie násiliu na ženách a deťoch. Ja nepoznám tu v sále ani jedného poslanca a poslankyňu, ktorý by neodsudzoval toto násilie. A môžem ti povedať, že dnes existuje už u nás linka, a využívame to my aj v samospráve, že akonáhle zistíme takéto násilie v našej komunite, ihneď nahlasujeme a v skrátenom konaní konajú orgány činné, ktoré majú konať proti násiliu na ženách. Dvakrát si použila vo svojom vystúpení výraz do stredoveku. Ja nechápem, prečo používaš tento stereotypný názor liberálov, to som naozaj nepochopil, veď, prosím ťa, dnes je násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských krajinách štátov Európskej únie. Istanbulský dohovor oficiálne odmietla aj Konferencia biskupov a ďalšie desiatky prorodinne orientovaných organizácií. Zo 47 krajín Rady Európy schválil, myslím si, že len 27, a mnohé majú právom o jeho texte vážne pochybnosti. A myslím si, že pri stretnutiach s občanmi, ktoré sme teraz mali, sa drvivá väčšina vyjadruje negatívne k Istanbulskému dohovoru ako celku.
A prosím ťa, neber nám právo poslancom vyjadriť názor k tomuto dohovoru, k tomuto dokumentu a tento materiál, ktorý sme predložili, myslím si, že je vyjadrením väčšiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady v gestorskom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1479 výbor prerokoval návrh uznesenia Národnej rady na svojej 52. schôdzi 27. marca 2019. Gestorský výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:43 - 20:44 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem reagovať na kolegu Uhríka. Chcem vám zdôrazniť – a bolo to už viackrát tu v pléne povedané –, že príručka vyšla s podporou ministerstva zahraničných vecí. Slovenská národná strana ani ministerstvo školstva s tým nemá nič naozaj spoločné, písala to nejaká mimovládka a tú príručku my neschvaľujeme, samozrejme. Oni to sami napísali (ruch v sále a zaznievanie gongu) a poslanci SNS, my sme sa to tiež dozvedeli z médií, o tejto príručke a naše ministerstvo na ňu neprispelo ani centom a je na riaditeľoch a zriaďovateľoch, či pustia si túto príručku do škôl, či si ju kúpia, či si ju objednajú, aby posúdili, či zaradia to do vyučovacieho procesu. Takže ste to asi zle pochopili a možno bol nejaký skrat informácií, ale Slovenská národná strana a naša nominentka ministerstva, ministerka školstva, na jej obhajobu poviem len toľko, nebola to naša iniciatíva, bolo to vydané a finan... ministerstvom zahraničných vecí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:16 - 20:17 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Pán Osuský, ja si vás veľmi vážim, poznám vás jako vzdelaného človeka a musím zareagovať na veci, pretože čo sa týka aj Slovenskej akadémii vied, aj vysokých škôl, na kritiku, ktorú ste uviedli na adresu, že keby sme mali nominantku stranícku SNS, keby bola členka strany, tak určite by ste hovorili, že by bolo na mieste, keby ministerom alebo ministerkou bol vedec, akademik alebo nejaký nezávislý odborník. Teraz kritizuje, teda že sme si neboli schopní vybrať z vlastných radov.
A čo sa týka tých stimulov, zásluhou tohto vedenia pod vedením pani ministerky Lubyovej, veď predsa sa dosiahli lepšie prepojenie súkromného a verejného sektora, prepojenie podnikateľov a vedcov. Veď schéma stimulov na roky 2018 až ’23 sa výrazne zlepšuje mieru prepojenia podnikov s vedeckými inštitúciami. V 30 projektoch ako partneri figurujú 18 pracovísk Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl. Ide o renovonované pracoviská, ktorých štatutári podpísali partnerské zmluvy s firmami na realizáciu konkrétnych projektov výskumu a vývoja. Ministerstvo, politici ani médiá by nemali spochybňovať vedeckú úroveň týchto renomovaných slovenských vedeckých inštitúcií predsa. Pokiaľ sa rektori a dekani univerzít, riaditelia ústavov a centier SAV pod vede..., pod..., sú uvedení, pod tieto projekty podpísali, prečo by sme to mali spochybňovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:25 - 19:27 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som reagovať na poslanca Jána Budaja. No je to pre mňa veľké sklamanie, jeho vystúpenie, som myslel, že sa bude venovať téme, ale on zatiaľ hovoril o nejakom systéme s veľkým „S“. Pán Budaj, predsa to je tá demokracia, ktorú ste nám vy ako tribunál zabezpečili, a zmierte sa s tým. Pán Budaj, vy ste mutant čoho, keď ste nás nazvali mutantami? SNS ste nazvali postkomunistickou stranou. Chcem vám len pripomenúť a uistiť, že väčšina z tu prítomných poslancov SNS, nikdy nebola členmi komunistickej strany, ani jeden z nás nebol v ŠtB, na rozdiel od vás ani nespolupracoval s ŠtB. Ja som tiež chodil na vaše mítingy do Bratislavy ako mladý a odhodlaný chlapec a verte mi, to najväčšie sklamanie novembra ’89, ste práve vy. Vy nás kritizujete za systém s veľkým „S“ a sami ste spolu a za pomoci komunistov, zvolili za prezidenta Havla, po dohode s komunistami. Na to sa už nepamätáte? A teraz ste obyčajný človek? Nebudem už hovoriť výrok Fedora Gála, ktorý sa o vás vyjadril. Vaše vystúpenie ste si pomýlili s prednáškou o systéme a demokracii, ktorú sami nerešpektujete. A neviete sa zmieriť s väčšinou, ktorú ľudia demokraticky zvolili v parlamentných voľbách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis