Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 16:24 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:51 - 11:51 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Zemanová, no, som prekvapený, že vy ako bývalá zamestnankyňa verejnej správy máte taký negatívny prístup k zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") ZMOS-u, zástupcu (pozn. red.: správne "zástupcovi") miest a obcí v Slovenskom pozemkovom fonde. Veď o akom lobingu to hovoríte? Veď práveže úplne je to v rozpore, čo hovorí aj tuto kolega Fecko, že vlastne veď práveže mestá a obce majú toľko nevysporiadaných vecí v rámci Slovenského pozemkového fondu. Vždycky mestá a obce kritizovali, že nepracuje Slovenský pozemkový fond, že Rada nepružne pracuje, a teraz, keď práve sa rozbehla táto spolupráca listom generálnej riaditeľky na ZMOS a opačne, predsedu ZMOS-u Sýkoru, kde Rada ZMOS-u sa vyjadrila, že v posledných dvoch rokoch nástupom novej riaditeľky sa výrazne zlepšila spolupráca.
Máte vy vôbec predstavu, koľko je stále nevysporiadaných pozemkov pod stavbami v obciach a mestách? Máte vy vôbec o tom predstavu, že brzdí to pri čerpaní eurofondov, projektov? Kto iný ako zástupca samosprávy by mal byť v Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa rozhoduje o ďalšej, ďalšia komasácia pôdy, ktorá sa chystá, zlučovanie pozemkov? Veď práve majú čo do toho povedať práve títo zástupcovia. Tu nejde o žiadnom lobingu, ale tu ide o to, aby tá spolupráca bola, aby aj ten zástupca miest a obcí mal nejakú predstavu a vedel informovať o činnosti Rady Slovenského pozemkového fondu.
Ak ste nerobili samosprávy, tak sa ospravedlňujem, ale, no som prekvapený, že máte výhrady voči zástupcovi ZMOS-u.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:31 - 18:32 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Edko, ďakujem ti za kultúrne vystúpenie, jeden z mála opozičných poslancov, ktorý naozaj kultúrne vystúpil k tejto téme. Venoval si sa téme násilie na ženách, chcem len pripomenúť, že Deklarácia O odstránenie násilia páchaného na ženách bola schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 už. Je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Takže Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách predstavuje taktiež medzinárodný konsenzus s ohľadom záväzkov, vlád, všetkých vlád, podotýkam, o odstraňovaní násilia páchaného na ženách.
Takže načo nám je Istanbulský dohovor?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:52 - 11:54 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kolegyňa, tento návrh ste nazvali v úvode politický primitivizmus. Prosím vás, odpustite si takéto vyjadrenia, opätovne vám hovorím a pripomínam, že je to slobodná vôľa šiestich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodli predložiť návrh na prijatie uznesenia k tzv. Istanbulskému dohovoru.
Pani kolegyňa, nie je to téma, ktorú sme vytiahli teraz a účelovo. Chcem vám pripomenúť, že SNS a jej predseda sa viackrát v minulosti vyjadrili, že sú proti procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, lebo okrem iného by to mohlo viesť k registrovaným partnerstvám homosexuálov.
Pani Zimenová, môžem vás uistiť, že SNS je za ochranu žien a nemieni tolerovať násilie páchané na nich. Apelujete na koalíciu, aby nepodporila tento návrh. Prosím vás, počkajme si na slobodné hlasovanie poslancov, lebo ja som presvedčený, že za tento návrh budú hlasovať aj poslanci z opozície, pretože budú hlasovať podľa svojho vedomia, svedomia a presvedčenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:59 - 10:01 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel, Anka, reagovať na ten úvod, čo si mala, že na výbore tento dokument neprešiel. Samozrejme, hlasovanie bolo 5 na 5, ale chýbali tam dvaja poslanci, ktorí boli, keď by boli prítomní, tak by tento dokument prešiel.
Na margo toho odstraňovanie násiliu na ženách a deťoch. Ja nepoznám tu v sále ani jedného poslanca a poslankyňu, ktorý by neodsudzoval toto násilie. A môžem ti povedať, že dnes existuje už u nás linka, a využívame to my aj v samospráve, že akonáhle zistíme takéto násilie v našej komunite, ihneď nahlasujeme a v skrátenom konaní konajú orgány činné, ktoré majú konať proti násiliu na ženách. Dvakrát si použila vo svojom vystúpení výraz do stredoveku. Ja nechápem, prečo používaš tento stereotypný názor liberálov, to som naozaj nepochopil, veď, prosím ťa, dnes je násilie voči ženám a domáce násilie trestnými činmi vo všetkých členských krajinách štátov Európskej únie. Istanbulský dohovor oficiálne odmietla aj Konferencia biskupov a ďalšie desiatky prorodinne orientovaných organizácií. Zo 47 krajín Rady Európy schválil, myslím si, že len 27, a mnohé majú právom o jeho texte vážne pochybnosti. A myslím si, že pri stretnutiach s občanmi, ktoré sme teraz mali, sa drvivá väčšina vyjadruje negatívne k Istanbulskému dohovoru ako celku.
A prosím ťa, neber nám právo poslancom vyjadriť názor k tomuto dohovoru, k tomuto dokumentu a tento materiál, ktorý sme predložili, myslím si, že je vyjadrením väčšiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na prijatie uznesenia Národnej rady v gestorskom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1479 výbor prerokoval návrh uznesenia Národnej rady na svojej 52. schôdzi 27. marca 2019. Gestorský výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:43 - 20:44 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem reagovať na kolegu Uhríka. Chcem vám zdôrazniť – a bolo to už viackrát tu v pléne povedané –, že príručka vyšla s podporou ministerstva zahraničných vecí. Slovenská národná strana ani ministerstvo školstva s tým nemá nič naozaj spoločné, písala to nejaká mimovládka a tú príručku my neschvaľujeme, samozrejme. Oni to sami napísali (ruch v sále a zaznievanie gongu) a poslanci SNS, my sme sa to tiež dozvedeli z médií, o tejto príručke a naše ministerstvo na ňu neprispelo ani centom a je na riaditeľoch a zriaďovateľoch, či pustia si túto príručku do škôl, či si ju kúpia, či si ju objednajú, aby posúdili, či zaradia to do vyučovacieho procesu. Takže ste to asi zle pochopili a možno bol nejaký skrat informácií, ale Slovenská národná strana a naša nominentka ministerstva, ministerka školstva, na jej obhajobu poviem len toľko, nebola to naša iniciatíva, bolo to vydané a finan... ministerstvom zahraničných vecí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:16 - 20:17 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Pán Osuský, ja si vás veľmi vážim, poznám vás jako vzdelaného človeka a musím zareagovať na veci, pretože čo sa týka aj Slovenskej akadémii vied, aj vysokých škôl, na kritiku, ktorú ste uviedli na adresu, že keby sme mali nominantku stranícku SNS, keby bola členka strany, tak určite by ste hovorili, že by bolo na mieste, keby ministerom alebo ministerkou bol vedec, akademik alebo nejaký nezávislý odborník. Teraz kritizuje, teda že sme si neboli schopní vybrať z vlastných radov.
A čo sa týka tých stimulov, zásluhou tohto vedenia pod vedením pani ministerky Lubyovej, veď predsa sa dosiahli lepšie prepojenie súkromného a verejného sektora, prepojenie podnikateľov a vedcov. Veď schéma stimulov na roky 2018 až ’23 sa výrazne zlepšuje mieru prepojenia podnikov s vedeckými inštitúciami. V 30 projektoch ako partneri figurujú 18 pracovísk Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl. Ide o renovonované pracoviská, ktorých štatutári podpísali partnerské zmluvy s firmami na realizáciu konkrétnych projektov výskumu a vývoja. Ministerstvo, politici ani médiá by nemali spochybňovať vedeckú úroveň týchto renomovaných slovenských vedeckých inštitúcií predsa. Pokiaľ sa rektori a dekani univerzít, riaditelia ústavov a centier SAV pod vede..., pod..., sú uvedení, pod tieto projekty podpísali, prečo by sme to mali spochybňovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:25 - 19:27 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som reagovať na poslanca Jána Budaja. No je to pre mňa veľké sklamanie, jeho vystúpenie, som myslel, že sa bude venovať téme, ale on zatiaľ hovoril o nejakom systéme s veľkým „S“. Pán Budaj, predsa to je tá demokracia, ktorú ste nám vy ako tribunál zabezpečili, a zmierte sa s tým. Pán Budaj, vy ste mutant čoho, keď ste nás nazvali mutantami? SNS ste nazvali postkomunistickou stranou. Chcem vám len pripomenúť a uistiť, že väčšina z tu prítomných poslancov SNS, nikdy nebola členmi komunistickej strany, ani jeden z nás nebol v ŠtB, na rozdiel od vás ani nespolupracoval s ŠtB. Ja som tiež chodil na vaše mítingy do Bratislavy ako mladý a odhodlaný chlapec a verte mi, to najväčšie sklamanie novembra ’89, ste práve vy. Vy nás kritizujete za systém s veľkým „S“ a sami ste spolu a za pomoci komunistov, zvolili za prezidenta Havla, po dohode s komunistami. Na to sa už nepamätáte? A teraz ste obyčajný človek? Nebudem už hovoriť výrok Fedora Gála, ktorý sa o vás vyjadril. Vaše vystúpenie ste si pomýlili s prednáškou o systéme a demokracii, ktorú sami nerešpektujete. A neviete sa zmieriť s väčšinou, ktorú ľudia demokraticky zvolili v parlamentných voľbách.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:10 - 17:12 hod.

Juraj Soboňa
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:24 - 16:26 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som reagovať na kolegu Gröhlinga a vyvrátiť mu argumenty, fakty, ktoré sú.
Za jeden a pol roka ministerovania našej pani ministerky Lubyovej, keď prišla v septembri 2017, pokrytie učebníc bolo 37 %. Teraz je 71 %. Ak ste si nevšimli, tak o 8 mil. je navýšenie na učebnice aj v roku 2019 a súčasné pokrytie, ktoré je 71 %, má sa navýšiť do konca roka až na 80 %. No a to tvrdenie, čo ste povedali, že nie je možné zabezpečiť pre každého žiaka asistenta, že ako, pán poslanec, si, vy si mýlite asistenta žiaka a učiteľa, ten je pre učiteľa. A študovali ste určite na základnej škole niekedy v dobe, keď my sme nemali žiadnych asistentov a ja poznám situácie, keď v triedach sú 4-5 asistenti a niektorým už to pomaly aj vadí, nielen rodičom, ale aj učiteľom. Ale dobre.
No a čo sa týka odmien, kritizujete, to nemyslíte vážne, však predsa odmeny nemôže poskytnúť ministerstvo. Za odmeny nie je zodpovedná ministerka, je to vecou zriaďovateľov, pán Gröhling, v prípade základných škôl, materských škôl, sú to mestá a obce. V prípade stredných škôl, predsa sú to zriaďovatelia VÚC-ky, vyššie územné celky, a vy napádate pani ministerku za odmeny? A vy neviete, za tri a pol roka sa našim pedagógom zvyšujú o vyše 32 % platy, aj zásluhou pani ministerky je od 1. 9. 2017 o 10 % a od 1., pardon, od 1. 1. 2019 o 10... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis