Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.4.2019 o 14:30 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:30 - 14:32 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja nepochybujem o tom, že keby na mojom mieste teraz tu stál minister sociálnych vecí a rodiny, tak by s vami súhlasil a ja mu to nebudem mať za zlé. Ale ja vám musím povedať práve v závere mojej (zasmiatie sa rečníka), mojej kariéry na rezorte financií, že naozaj vnímam výhody, a či už sa na mňa pán minister, teraz, obrany bude, alebo nebude hnevať, výhody ozbrojencov, ktorí vo verejnej správe pôsobia oproti bežným, civilným zamestnancom alebo zamestnancov v súkromných firmách, za nadštandardné. Najviac mi kole očí vyzliekanie týchto ľudí z uniforiem a s tým, že zostávajú vlastne v pracovnom pomere často na tých istých pracovných miestach, ale s výsluhovým dôchodkom v stovkách a niekedy až v tisíckach eur.
Takže musím povedať, že keby ste trvali na tom porovnaní, tak to porovnanie by mohlo skončiť veľmi krvavo v neprospech týchto ozbrojencov. Pretože ja, opakujem, ja nemám žiadnu, ani ako občan, ako civil, nemám žiadnu výhradu voči tomu, aby takéto benefity poberali ľudia, ktorí riskujú svoje životy, ale ktorí prežijú svoju kariéru v hradnej hudbe ministerstva obrany napríklad a výborne hrajú na nejaký hudobný nástroj, fúkací napríklad, a zároveň poberajú výsluhový dôchodok doživotne, tak s tým trošku problém mám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:24 - 14:30 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za otázku a nadviažem tam, kde som pred chvíľou skončil.
Ale chcem vám ešte raz pripomenúť, že vnímam to tak, že systém sociálnych a iných benefitov pre ozbrojencov, či sú to príslušníci polície, armády alebo napríklad finančnej správy, je namieste, ale zároveň ho vnímam, alebo na ministerstve financií ho vnímame ako nadštandardný.
Ak teda hovoríme o OČR-kách, tak napríklad u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manželku, manžela a deti. Počas obdobia tejto starostlivosti colníkovi patrí služobné voľno s nárokom, a to zdôrazňujem, na služobný plat v plnej výške až po dobu 7 dní. V osobitných prípadoch dokonca až 14 dní.
Zároveň chcem podotknúť, že na rozdiel od colníkov civilným zamestnancom v takýchto prípadoch nepatrí plat, ale dávka sociálneho zabezpečenia, ktorá zďaleka nedosahuje výšku ich platu.
Teda nemiešajme hrušky s jablkami a neporovnávajme dva odlišné systémy, z ktorých je jeden nadštandardný. Veď OČR alebo ošetrovanie člena rodiny je len jedna z radu sociálnych výhod, ktoré sú so služobným pomerom ozbrojenca spojené.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:24 - 14:30 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku a možnosť na ňu odpovedať.
Systém sociálnych a iných benefitov príslušníkov ozbrojených zborov má naozaj osobitné postavenie. Zohľadňuje špecifické požiadavky a podmienky vzhľadom na charakter úloh, ktorých plnenie je týmto ozbrojeným zborom zo strany štátu zverené. Tento systém možno vo všeobecnosti označiť za nadštandardný.
Ak teda hovoríme o tzv. OČR, ide o ošetrovanie člena rodiny, tak napríklad táto OČR u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manžela, manželku a deti. Počas obdobia, počas obdobia...
To nie sme pri pánovi Grendelovi ešte? Prepáčte, to je tým, že tu zaskakujem. A už sme si to mohli s pánom Grendelom vybaviť. (Povedané so smiechom.)
Dobre. Prepáčte mi ešte raz.
Definovanie štatútu Jeruzalema, takže sme správne, je súčasťou komplexného balíka tém a musí byť výsledkom priamych rokovaní izraelskej a palestínskej strany a nie jednostranným politickým rozhodnutím. Východiskom týchto rokovaní je štatút Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov: Izraela a Palestíny.
Slovenská republika zaujíma dlhodobo konzistentné stanovisko v otázke blízkovýchodného mierového procesu vrátane štatútu Jeruzalema, ktoré je v súlade s medzinárodným právom, v súlade s relevantnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, resp. rozhodnutiami OSN, a v súlade so spoločnou pozíciou Európskej únie.
Slovenská republika totiž rešpektuje medzinárodný konsenzus o Jeruzaleme zakotvený v Rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 478 ešte z roku 1980.
Som názoru, hovorí minister zahraničných vecí, že akékoľvek jednostranné kroky neprispievajú k mierovému urovnaniu, ale destabilizujú situáciu. Slovensko neuvažuje o presune svojho veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, hovorí minister zahraničných vecí.
K vyhláseniam predsedníčky vlády Rumunska je potrebné pripomenúť aj vyhlásenia prezidenta Rumunska, ktorý takýto krok vylúčil.
Ďalej nebudeme komentovať individuálne vyhlásenia predstaviteľov Rumunska či iných krajín bez smerovania ku konkrétnemu rozhodnutiu. Samozrejme, otvorenie zastupiteľského úradu by bolo porušením jednotnej pozície Európskej únie v otázke Jeruzalema. A rezort zahraničných vecí zatiaľ nemá žiadne vedomosti o oficiálnych plánoch alebo prípravách niektorej členskej krajiny Európskej únie presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:23 - 14:23 hod.

Peter Kažimír
Ďakujem, pani poslankyňa, za doplňujúcu otázku.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 4.4.2019 14:19 - 14:21 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem všetkým. Dovoľte mi prečítať odpoveď za ministra Miroslava Lajčáka.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom pre implementáciu balíka opatrení Akčného plánu Európskej únie proti dezinformáciám z decembra minulého roku a spolu s ministerstvom vnútra aj spolugestorom balíka opatrení Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb zo septembra minulého roku.
Z titulu svojho gestorstva rezort zahraničných vecí inauguroval 21. marca tohto roku založenie expertnej medzirezortnej koordinačnej skupiny pre boj proti dezinformáciám a strategickú komunikáciu útvarov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré už teraz implementujú dielčie európske legislatívne akty uvádzané v balíkoch oboch opatrení.
V rámci oboch balíkov opatrení sú definované predošlé už transponované legislatívne akty Európskej únie, ktoré sa už dostali do výkonu v gescii jednotlivých rezortov, ako aj nové výzvy týkajúce sa práve koordinácie a implementácie na národnej úrovni a podpory aktivít Európskej únie. Preto sa v rámci tejto iniciatívy členovia skupiny tiež informujú o čiastkovom stave implementácie materiálov v gescii jednotlivých rezortov.
Pred samotným začiatkom činnosti medzirezortnej koordinačnej skupiny bolo potrebné počkať aj na vytvorenie systému rýchlej reakcie pre vonkajšiu činnosť, ide o tzv. rapid alarm system, a registrovanie národných kontaktných bodov a definovanie metodológie jeho činnosti.
Pôvodný zámer predstavenia koordinovanej a komplexnej implementácie oboch uvedených materiálov na národnej úrovni úzko súvisí práve s vytvorením systému rýchlej reakcie na európskej úrovni a koordinácie na európskej úrovni a nebolo preto možné tak urobiť už v marci.
Dôležitým faktorom však ostáva, že samotná implementácia opatrení v rámci týchto materiálov už prebieha, a to či už na úrovni rezortu zahraničných vecí, alebo na úrovni ostatných rezortov.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:18 - 14:19 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Na základe údajov od zdravotných poisťovní odhadujeme, že trinásty plat si uplatnilo cca 13-tisíc zamestnancov, z ktorých necelých 7-tisíc si uplatnilo aj štrnásty plat. Čiže trinásty plat v minulom roku 11-tisíc, z toho necelých 7, presne 6 700 si uplatnilo aj plat štrnásty. Z dostupných dát vieme len výšku uplatnenej úľavy, ktorá je legislatívne nastavená na maximálne na výšku 500 eur. V roku 2019 očakávame, že počet vyplatených trinástych platov zásadným spôsobom stúpne. Odhad je na 200-tisíc. Čiže ešte raz, minulý rok realita 11-tisíc, v tomto roku kalkulujeme, a tak je to nastavené aj v štátnom rozpočte, aj v nasledovných daňovo-odvodových prognózach, odhadujeme, že vstupne počet zamestnancov, ktorý využije túto výhodu, na 200-tisíc, a to už je aj vrátane vplyvu novej legislatívnej úpravy, ktorú schválil parlament len teraz pred pár týždňami v januári.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:45 - 19:46 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi teda ešte na, na záver povedať k tomuto bodu toľkoto, že, ak si dobre pamätám, minulý rok bola dvojhodinová rozprava k výsledku hospodárenia za rok 2016 kvôli spomínanému rozdielu 1,8 verzus 2,2. Som naozaj rád, že, že dnes môžem pred vás predstúpiť naozaj s výbornými výsledkami za rok 2017, a ktoré sme naozaj čestne dosiahli proste vo fér súboji (povedané so smiechom) s podmienkami, ktoré sú teda sú naozaj pre nás priaznivé. Možno je škoda, že takýto výsledok nie je potom konfrontovaný alebo doložený všetkými tými trúchlivými rečami pri návrhu rozpočtu napríklad na rok 2017, to znamená z rozpravy roku 2016 z decembra, z prvého novembra-decembra. Tam bolo vidieť, aké, aký, aké pesimistické pohľady majú niektoré aj vážené a relevantné medzinárodné inštitúcie, domáce inštitúcie obsadené váženými ľuďmi alebo, alebo aj vážená opozícia versus realita. Niekedy to vyjde tak, niekedy onak. V tomto je život fér.
Keďže je to posledný môj bod k tomuto roku, tak mi dovoľte sa v podstate poďakovať za možnosť s vami spolupracovať v tomto kalendárnom roku. Bolo mi cťou. Prajem vám šťastné a krásne a biele Vianoce a veľa peňazí.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:33 - 19:42 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Môj úplne posledný bod. (Smiech v sále.) Ďakujem.
Takže ide v podstate o novú podobu štátneho záverečného účtu. Asi, ak si pamätáte, že posledné roky na základe zákona o rozpočtových pravidlách máme rozdelené v podstate štátny záverečný účet na dve časti. Pod to, čo sme poznali pod vyjadrením štátneho záverečného účtu na dve časti, a po jarnej a jesennej notifikácii. Jesenná notifikácia bola zverejnená 22. októbra. Bola zverejnená Eurostatom.
No a som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v roku 2017 Slovenská republika z hľadiska hospodárenia verejnej správy dosiahla naozaj viaceré historické výsledky. Podľa záverov jesennej notifikácie verejná správa hospodárila v uplynulom roku s historicky najnižším schodkom na úrovni 0,78 % hrubého domáceho produktu. Schodok bol medziročne nižší o 1,4 percentuálneho bodu, čo v absolútnom vyjadrení znamená o vyše 1,1 mld. eur menej ako v roku 2016.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sme dosiahli lepší výsledok o 0,5 %, teda o 424 mil. eur menej, ako sa rozpočtovalo.
Dlh verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu klesol štvrtý rok za sebou v rade a dosiahol úroveň 50,9 % hrubého domáceho produktu a zároveň poklesol aj čistý zisk, ktorý dosiahol úroveň 45,3 hrubého domáceho produktu.
Kým vlani sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu, pán, pán Jurzyca, áno, takže minulý rok to je, to je to, s čím ma konfrontujete, sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu zase na základe metodologických zmien, ktorý predbežný jarný výsledok za rok ’16 úpravou počas jesene z hodnoty 1,7 na 2,2, a pre to ma môžte šticovať. Len preto. Tento rok mala aktualizácia údajov opačný efekt. A oproti jarným predbežným výsledkom deficit z úrovne 1,04 až 1,4 HDP, ktoré sme prezentovali v máji v rámci štátneho záverečného účtu, došlo pri jesennej notifikácii k zlepšeniu salda o 0,26 percentuálneho bodu hlavne z dôvodu lepšieho výnosu daní a odvodov.
My tomu rozumieme a tí, ktorí tomu nerozumejú, tak skúsime vysvetliť prečo, pretože akruálny daní z právni..., dane z príjmov právnických osôb patria do minulého roku. To znamená dane, ktoré platia naše firmy, právnické osoby, a platia ich skoro v troch termínoch, to znamená k 30. marcu, k 1. júnu alebo ešte, keďže sme demokrati, ešte aj k septembru 1., tak ako nám proste dochádzajú tieto dane, tak tieto na základe údajov, ktoré nemáme šancu vedieť, samozrejme, rok dopredu ani počas daného roku, a ako vidíte, dozvedáme sa ich až 9 mesiacov po ukončení účtovného obdobia, tak tieto príjmy patria na základe akruálnych princípov do roku predchádzajúceho, to znamená v danom prípade do roku 2017. A preto táto realita zlepšila výsledky hospodárenia o 0,26 % hrubého domáceho produktu, čo je dosť veľa, veľa peňazí. A to je skoro vlastne štvrť miliardy, niečo okolo 0,25 mld. eur. Celkové príjmy verejnej správy dosiahli výšku 33,4 mld. eur, v percentuálnom vyjadrení 39,4 % HDP a medziročne boli vyššie o 5 percentuálnych bodov.
Spomedzi daňových príjmov najvýraznejší medziročný rast dosiahla daň z pridanej hodnoty, o 9,5 %. Dôvodom bolo pokračujúce zlepšovanie efektívnosti výberu tejto dane a razantnejšia spotreba domácností. To je zase, myslím si, že return alebo proste vrátenie kritiky kolegovi, ktorý tu pred chvíľou proste vzdychal nad efektívnosťou fungovania finančnej správy. Môžme mať milión výhrad, ale toto je reálna, reálny obraz o fungovaní finančnej správy za posledné roky. Zvyšovanie, dokázateľne lepšie, efektívnejší výber daní v stovkách mil. eur v kombinácii, samozrejme, aj s lepším makrom, ale naši a naši spoloční nezávislí analytici vedia oddeliť lepší výber daní na báze efektívnejšieho výberu a lepšieho makra.
Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 % HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,3 percentuálneho bodu.
Štrukturálny deficit, teda výsledok hospodárenia upravený o jednorazové vplyvy a vplyv hospodárskeho cyklu klesol na historicky najnižšiu hodnotu 0,8 hrubého domáceho produktu. Druhé najvyššie konsolidačné úsilie za posledných päť rokov na úrovni 1,3 % hrubého domáceho produktu zďaleko ne..., prevýšilo požiadavky kladené európskymi fiškálnymi pravidlami, ktoré od roku..., vyžadovali od Slovenska konsolidačné úsilie na úrovni 0,5 %. Čiže 0,5 % požadované pravidlami verzus 1,3 % realita. V roku 2017 zároveň neboli identifikované žiadne jednorazové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy, to by som tiež chcel podotknúť, lebo tiež nekonečná kritika od odborníkov, ale aj pseudoodborníkov. V roku 2017 neboli zaznamenané Eurostatom, nezávislou inštitúciou, žiadne jednorazové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. Samozrejme, tento výsledok, aby sme boli voči sebe spravodliví, spôsobil potom problémy v hodnotení zase výsledkov hospodárenia v roku 2018 verzus ’17 a ’19 verzus ’18, keďže hovoríme o dvojročnom hodnotení pravidiel, takže to je, takto niekedy sme obeťou vlastného úspechu, hlavne pri nedokonalých pravidlách.
S potešením vám môžem oznámiť aj výšku štrukturálneho primárneho salda, ktoré predstavovalo za rok 2017 historicky, prvýkrát v histórii našej krajiny sme mali primárny prebytok na úrovni 0,6 hrubého domáceho produktu. A pre laikov, primárny prebytok je saldo, rozdiel po odpočítaní jednorazových vplyvov cyklickej zložky, ale aj úrokových nákladov na štátny dlh. To znamená, hospodárenie s akýmsi, ak si, ak si odmyslíme náklady na správu nášho dlhu a všetky ďalšie cyklické časti a jednorazové vplyvy, tak sme vlastne prvýkrát v histórii našej krajiny fungovali s prebytkom, čo je vlastne nevyhnutná časť na to, aby sme mohli smerovať aj k vyrovnanému hospodáreniu ako takému.
Pri porovnávaní krajín v rámci Európskej únie z 28 vykázalo 9 z nich vyšší schodok a 16 krajín vyšší dlh ako Slovenská republika. Čiže 9 mali horšieho, 9 z 28 malo horší výsledok a 16 krajín malo zase horší dlh. Predpokladaná alebo predkladaná správa obsahuje okrem údajov, ktoré som v krátkosti spomenul, aj ďalšie dôležité ekonomické ukazovatele, ako napr. čistý dlh, odhad čistého bohatstva a súhrnnú účtovnú závierku s údajmi - a teraz sa podržte - viac ako 8-tisíc organizácií, 8-tisíc, výsledky hospodárenia, 8-tisíc subjektov vstupuje do toho, čo poznáme pod výsledkom verejného, hospodárenia verejného sektora, a často je to koncentrované teda do jedného čísla.
V danom prípade, ak cestujeme v čase pár hodín, napr. do rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, to číslo nula, 0 % hrubého domáceho produktu alebo vyrovnané hospodárenie predpokladá odhad vyrovnaného hospodárenia všetkých 8-tisíc organizácií verejného sektora spolu.
To je všetko z mojej strany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:29 - 19:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky predstaviť na dnešnom rokovaní návrh na udelenie súhlasu národnej republiky...., Národnej rady Slovenskej republiky pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, poznáte ho pod skratkou, skratkou ESM alebo na Slovensku ho voláme pracovne trvalý euroval.
ESM je medzinárodná finančná inštitúcia založená členskými štátmi eurozóny. Imanie ESM bolo rozdelené medzi členské štáty podľa distribučného kľúča Európskej centrálnej banky. V decembri tohto roka prebehne v Rade guvernérov schvaľovanie rezolúcie, ktorou sa aktualizuje distribučný kľúč určujúci podiel na imaní ESM. Zmena sa netýka kľúča Slovenskej republiky, ktorý zostáva ale zachovaný. Podľa zákona o ESM sa však pred každým hlasovaním, ktoré sa týka aktualizácie distribučného kľúča, vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Distribučný kľúč sa aktualizuje preto, že k 1. januáru 2019 uplynie obdobie, na ktoré bola udelená dočasná korekcia kľúča pre Slovinsko. Výnimka bola udelená na 12 rokov od vstupu do eurozóny. Slovinsko vstúpilo do eurozóny 1. januára 2007. Dočasná výnimka bola udelená tým členským štátom, ktorých HDP na obyvateľa v čase vzniku ESM nedosahoval 75 %, mieru 75 % priemeru Európskej únie. Ich podiel na imaní bol mierne znížený, zatiaľ čo ostatným členským štátom sa pomerne navýšil.
Slovenskej republike bola udelená rovnaká dočasná výnimka, ktorá uplynie 1. januára v roku 2021.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2019 je založený na predpoklade postupného zintenzívnenia obchodných aktivít s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019.
Ťažiskom bankových činností Eximbanky Slovenskej republiky v roku 2019 bude naďalej priame financovanie úverov a tiež poskytovanie širokej škály záručných produktov.
Eximbanka, tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2019 neuvažuje s refinancovaním úverov prostredníctvom komerčných bánk. Zároveň sa predpokladá zvýšený dopyt po dlhodobom priamom financovaní vývozných a dovozných úverov klientov a priamych úverov na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov. Ide o tzv. predexportné financovanie.
Návrh rozpočtu predpokladá, že ku koncu roku 2019 dosiahne celková majetková angažovanosť financovania úverov a poskytovania záruk výšku vyše 380 mil. eur. Eximbanka sa v oblasti poisťovania v roku 2019 zameria na poistenie neobchodovateľných rizík s prioritou podpory projektov strednodobého a dlhodobého charakteru na rizikovejšie teritóriá. Taktiež je možná pozícia Eximbanky ako aktívneho zaisťovateľa u strednodobých a dlhodobých projektov na základe zmlúv uzavretých so zahraničnými exportnými agentúrami.
V oblasti poistenia obchodovateľných rizík prevláda záujem exportérov o poistenie proti krátkodobým komerčným rizikám, čo súvizí, súvisí so smerovaním prevažnej časti slovenského exportu do krajín Európskej únie. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík Eximbanka predpokladá v roku 2019 upísať riziká v brutto výške 715 mil. eur. Eximbanka ponúka svojim klientom portfólio produktov, ktoré vyhovujú ich teritoriálnym a produktovým exportným záujmom.
V teritoriálnej oblasti sa Eximbanka bude orientovať okrem Európskej únie hlavne na trhy, na krajiny SNŠ, juhovýchodnej Ázie, Afriky a Balkánu. Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti Eximbanky s najväčším podielom strojárenského, energetického, celulózovo-papierenského a chemického priemyslu.
Prioritou Eximbanky v ekonomickej oblasti bude v budúcom roku dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rozpočet na budúci rok teda predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume vyše 6 mil. eur. Uvedený objem prevádzkového zisku v roku 2019 je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít a hlavne z financovania priamych úverov klientom.
Eximbanka predpokladá na budúci rok dosiahnuť zisk po zdanení vo výške vyše 500-tisíc eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude v súlade so zákonom o Eximbanke Slovenskej republiky aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250-tisíc eur.
Ďakujem.
Skryt prepis