Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

4.4.2019 o 14:19 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

27.6.2019 16:44 - 16:46 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Pán poslanec, vyjadrím sa veľmi krátko, pretože tento prípad je aj silne medializovaný a je momentálne v rukách orgánov činných v trestnom konaní, v rukách prokuratúry. Každý deň sa v podstate aj v týchto dňoch dejú v týchto veciach isté kroky, ktoré súvisia s justičným systémom a vynucovacím systémom, a naozaj sa veci riešia aj v trestnej rovine, takže je to presne tam, kde to má byť, tam, kde to proste patrí.
Chcel som len upozorniť, že sú aj iné pohľady, sa vlastne vedie napr. vyšetrovanie, úplne vážne vyšetrovanie v zmysle toho, že ten konkurz nikdy nemal byť vyhlásený napríklad, áno? Takže tie názory sú úplne protikladné a z tohto pohľadu ja si môžem len priať, aby vznikol, vznikla jednota názorov aj z pohľadu výkonu dohľadu do budúcnosti voči ďalším inštitúciám, pretože to najhoršie, čo by sa mohlo stať, keby sme proste vydali nejednoznačný pohľad na to, ako má inštitúcia tak vážne veci, ako je, samozrejme, aj ochrana záujmov sporiteľov, lebo to je na prvom mieste, ako má v skutočnosti konať.
Takže žiadny vecný názor z mojich úst nebudete počuť a ja len tvrdím, že je to všetko v tých správnych, na tých správnych stupňoch, ktoré sa tomuto majú venovať. A to je dnes polícia, prokuratúra a potom v neposlednom rade aj konkurzný súd a možno aj trestný súd, ak to bude nevyhnutné.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 16:36 - 16:40 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vývoj na finančnom trhu bol v minulom roku ovplyvnený prítomnosťou tzv. expanzívnej fázy finančného cyklu, čiže ak môžme hovoriť o tom, že naša ekonomika sa v minulom roku a v ďalších odhadovaných rokoch stále rozpínala alebo bola nad svojím potenciálom a prehrievala sa, tak môžeme tak isto konštatovať, že aj tzv. finančný cyklus je vo fáze expanzie.
Tu treba povedať, že aktíva finančného sektora medziročne vzrástli o vyše 4 % a k ultimu minulého roku dosiahli úroveň 118 mld. eur. Celkom veľká čiastka na Slovensko, 118 mld. eur reprezentuje celý finančný sektor. Rast v tomto sektore ale nebol vyrovnaný, to znamená niektoré časti tohto sektora zaznamenali nárast, niektoré stagnáciu a niektoré dokonca pokles. Telegraficky prejdem tieto časti.
Asi je vám známe, že najväčšou mierou k finančnému sektoru na Slovensku prispieva bankový sektor, ktorý tvorí vyše 70 % všetkých aktív. Jeho aktíva v roku ´18 rástli tempom alebo dynamikou 5,6 percenta. Slovenské banky podľa nás dneska ťažia z veľmi priaznivého makroekonomického vývoja, ale aj z prostredia nízkych úrokových sadzieb a silnej konkurencie na úverovom trhu. Ten rast poskytovania úverov patrí k najrýchlejším v Európskej únii, to je oblasť, ktorej sa osobitne venujeme z hľadiska makropotenciálnej politiky a prijímame opatrenia, kde riziká, systémové riziká sa snažíme nejakým spôsobom znižovať.
Chcem povedať, že kým úvery na bývanie zmiernili medziročné dynamiky vzrastu skoro o 13 %, na 11 %, spotrebiteľské úvery spomalili z 12 % na 6 % napríklad. Rast úverov podnikového sektoru sa v uplynulom roku stabilizoval, rast je na úrovni 4 až 6 %.
Bankovému sektoru sa darilo aj v oblasti zisku, podarilo sa im zvýšiť zisk, ktorý v roku ´18 vzrástol o 7 %, a ten zisk dosiahli takmer všetky banky; to je dobrá správa z hľadiska finančnej stability.
Tak isto primeranosť vlastných zdrojov bankového sektoru sa v priebehu roka mierne, iba mierne znížila z 18,6 na 18,2 % tým, že sa viac vyplatilo zase dividend matkám týchto bánk. Čistý zisk poistného sektora; prechádzam už na poistný sektor; ale poklesol o 1,6 %; zdrojom poklesu bolo aj zníženie finančného výsledku hlavne v životnom poistení a pri technických výsledkoch tzv. neživotného poistenia. Solventnosť poistného sektora medziročne opäť takisto mierne poklesla.
Dôchodkové sporenie pokračovalo v uplynulom roku vo veľmi dynamickom raste, keď príspevky do fondov v druhom a treťom pilieri dôchodkového sporenia zaznamenali v roku ´18 dvojciferné tempá rastu. Pre vašu informáciu, celkový objem aktív v druhom pilieri presiahol úroveň 8 mld. eur, o tom bude potom zrejme hovoriť aj pán Vážny. Zvýšenie záujmu o dôchodkové sporenie sa prejavilo aj v treťom pilieri, kde bol prírastok počtu sporiteľov najvyšší za posledných viac ako 10 rokov, zvýšil sa o 46-tisíc poistencov a dosiahol; úspory v treťom pilieri dosiahli úroveň 2 mld. eur.
Po rokoch dynamických rastov aktív v podielových fondoch došlo v ´18. roku k pribrzdeniu expanzie kolektívneho investovania, takže posledná časť finančného trhu sa týka kolektívneho investovania, ktorý spomalil, takže bankový sektor išiel veľmi rýchlo, poistný má, má; si udržal svoje tempá, v časti klesol a vlastne sporenie na, dôchodkové sporenie išlo dynamicky hore, ale kolektívne investovanie pokleslo medziročne a spomalil tento rast.
Asi všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 16:32 - 16:36 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Samozrejme, na otázku odpoviem vám veľmi krátko. No, pán poslanec Heger, ja som víziu prezentoval na výbore, kde ste tuším mali aj možnosť byť prítomný, takže by som sa musel opakovať. Ale, samozrejme, po pár týždňoch pobytu už priamo v inštitúcii tak ten názor sa materializuje. A ja môžem len potvrdiť a snáď je to, snáď ľudia v NBS to už si všimli, že som vytvoril s viceguvernérom Ľudovítom Ódorom tím a spolu s ním a s ďalšími členmi bankovej rady sme pripravení sa pozrieť na mnoho oblastí, ktoré ovplyvňujú, samozrejme, celkový výkon fungovania tejto inštitúcie.
Ja sa sústredím na komunikáciu, to znamená, predpokladám, že sa nám podarí behom kratšieho obdobia byť viac prítomní na Slovensku a mať schopnosť v podstate ľudským alebo ľudskejším jazykom vysvetľovať aj menovo-politické záležitosti, ktoré nie sú len frankfurtskou záležitosťou, mnoho vecí v oblasti dohľadu, niektoré rozrobené, citlivé prípady, ktoré sa týkajú dohľadu, ochrana spotrebiteľa, množstvo ďalších záležitostí a, samozrejme, reprezentovanie tej inštitúcie navonok aj na Slovensku, aj v zahraničí. To je moja vízia, na to sú tam kolegovia, ktorí sú aj skúsení a majú aj chuť veci robiť lepšie, lebo vždycky sa dajú robiť veci aj, aj lepšie.
Prezentoval som spolu s viceguvernérom a členom bankovej rady Dvořáčkom predikciu, bolo tam mnoho vecí. Je úplne jasné, že na predikcii pracovali odborníci NBS ešte pred mojím príchodom, čiže nerád by som si pridával nejaké zásluhy na tomto a, samozrejme, sú aj, súčasť tej predikcie bola – aj naďalej bude – aj odhad fiškálnej pozície v danom roku o rozpočte, respektíve na jeho tvorbe, navýšení rozpočtu, to vás asi najviac zaujíma z hľadiska aj blížiacej sa debaty k rozpočtu. Samozrejme, je to vždycky pohľad zvonku, pretože stále budem hovoriť, že najviac informácií o rozpočte má ministerstvo financií a minister financií, tak jak to má byť, takže pohľad iných inštitúcií je zvonku a je sústredený viac-menej na riziká. Ten, kto má v ruke, v rukách riadenie rozpočtu, môže hovoriť aj o pozitívnych veciach, lebo ich má v rukách, môže ich ovplyvniť. Všetko.
Budem len držať palce, aby cesta k, aj k vyrovnanému hospodáreniu, ale hlavne k udržateľnosti, ktorá je oveľa širší koncept, to nie je len nula na tachometri, ak to mám tak povedať, aby bola úspešná, aj keď cyklus sa evidentne otáča, respektíve ten vietor zmenil smer a nepomáha fúkaním od chrbta, ale fúka priamo do tváre.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 16:23 - 16:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci za slovo. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň.
Predložená správa obsahuje aj výrok nezávislého audítora a účtovnú závierku NBS k 31. decembru 2018.
NBS ako súčasť Eurosystému vykonáva svoje činnosti tak, aby bol naplnený hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržanie cenovej stability.
V minulom roku Národná banka Slovenska pokračovala v menovo-politických programoch a za účelom podpory oživenia ekonomiky realizovala v priebehu roku 2018 nákupy cenných papierov do portfólia tzv. Public Sector Purchase Programme s medziročným nárastom o 1,9 mld. eur. Cenné papiere v rámci programu Covered Bond Purchase Programme k 31. 12. 2018 medziročne poklesli o 77,5 mil. eur.
Z menovopolitických programov odviedla banka do štátneho rozpočtu zrážkovú daň vo výške 29 mil. eur, pre porovnanie, v minulom roku alebo v roku 2017 to bolo 28 mil. eur, čiže veľmi podobná úroveň.
Za rok 2018 NBS vykázala zisk 172 mil. eur, oproti roku ´17 navýšenie, kde v roku ´17 to bola úroveň 128 mil. eur. Hlavným zdrojom zisku NBS boli finančné operácie, z ktorých bol v roku 2018 vykázaný zisk 244 mil. eur. Najväčší podiel na zisku finančných operácií mal zisk výkonu menovej politiky, celkovo 166 mil. eur, a zisk z operácií s klientmi, 85 mil. eur.
Z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému v roku 2018 banka prijala 101 mil. eur a podiel na zisku ECB bol celkovo 16 mil. eur. Čisté náklady na emisiu obeživa v roku 2018 predstavovali 6 mil. eur, je to navýšenie oproti roku ´17 o celkovo 3 milióny. Banka zabezpečila výrobu 84,5 mil. kusov bankoviek v nominálnej hodnote 55 a razbu 50 a 5 eur a razbu vyše 40 mil. kusov obehových mincí a šesť druhov zberateľských mincí v počte 51-tisíc kusov.
Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky banky boli 66 mil. eur, výška prevádzkových nákladov na úrovni ´17 bola 65 mil. eur, čiže je to na podobnej úrovni.
Ku koncu minulého roku pracovalo vo všetkých útvaroch NBS spolu 1 110 zamestnancov. V štruktúre prevádzkových nákladov boli najvýznamnejšími položkami náklady na zamestnancov v podiele 39 percent. V zmysle platnej legislatívy sa vytvorený zisk používa na úhradu straty z minulých rokov, prípadne na prídely do rezervného fondu.
V zmysle; banka nemôže v zmysle zákona odvádzať prípadné voľné zdroje pri rozdeľovaní zisku do štátneho rozpočtu. V zmysle zákona banková rada 5. marca 2019 rozhodla, že zisk za rok 2018 sa v plnej výške, to znamená vo výške 172 mil. eur, použije na zníženie strát z minulých rokov. Kumulovaná strata z minulých rokov tvorí najväčšiu, najväčší podiel na tzv. zápornom vlastnom imaní, ktoré bolo k ultimu minulého roku v objeme 2 mld. 790 mil. eur. Tu chcem, pripomeniem, že pôvodne pri prechode na euro 1. januára roku 2009 to záporné vlastné imanie dosahovalo skoro 5 mld. eur, čiže v tom medziobdobí sme ho znížili skoro o dve miliardy.
Súčasťou vlastného imania je všeobecná rezerva na finančné riziká, rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje banková rada. Banková rada je vo všeobecnosti; bola všeobecná rezerva na finančné riziká zvýšená o ďalších 30 mil. eur na úroveň 660 mil. eur. Toľko o rozdelení zisku.
Ešte raz, predkladaný materiál obsahuje auditovanú účtovnú závierku a správu s nepodmieneným názorom audítora.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:30 - 14:32 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja nepochybujem o tom, že keby na mojom mieste teraz tu stál minister sociálnych vecí a rodiny, tak by s vami súhlasil a ja mu to nebudem mať za zlé. Ale ja vám musím povedať práve v závere mojej (zasmiatie sa rečníka), mojej kariéry na rezorte financií, že naozaj vnímam výhody, a či už sa na mňa pán minister, teraz, obrany bude, alebo nebude hnevať, výhody ozbrojencov, ktorí vo verejnej správe pôsobia oproti bežným, civilným zamestnancom alebo zamestnancov v súkromných firmách, za nadštandardné. Najviac mi kole očí vyzliekanie týchto ľudí z uniforiem a s tým, že zostávajú vlastne v pracovnom pomere často na tých istých pracovných miestach, ale s výsluhovým dôchodkom v stovkách a niekedy až v tisíckach eur.
Takže musím povedať, že keby ste trvali na tom porovnaní, tak to porovnanie by mohlo skončiť veľmi krvavo v neprospech týchto ozbrojencov. Pretože ja, opakujem, ja nemám žiadnu, ani ako občan, ako civil, nemám žiadnu výhradu voči tomu, aby takéto benefity poberali ľudia, ktorí riskujú svoje životy, ale ktorí prežijú svoju kariéru v hradnej hudbe ministerstva obrany napríklad a výborne hrajú na nejaký hudobný nástroj, fúkací napríklad, a zároveň poberajú výsluhový dôchodok doživotne, tak s tým trošku problém mám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:24 - 14:30 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem ešte raz za otázku a nadviažem tam, kde som pred chvíľou skončil.
Ale chcem vám ešte raz pripomenúť, že vnímam to tak, že systém sociálnych a iných benefitov pre ozbrojencov, či sú to príslušníci polície, armády alebo napríklad finančnej správy, je namieste, ale zároveň ho vnímam, alebo na ministerstve financií ho vnímame ako nadštandardný.
Ak teda hovoríme o OČR-kách, tak napríklad u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manželku, manžela a deti. Počas obdobia tejto starostlivosti colníkovi patrí služobné voľno s nárokom, a to zdôrazňujem, na služobný plat v plnej výške až po dobu 7 dní. V osobitných prípadoch dokonca až 14 dní.
Zároveň chcem podotknúť, že na rozdiel od colníkov civilným zamestnancom v takýchto prípadoch nepatrí plat, ale dávka sociálneho zabezpečenia, ktorá zďaleka nedosahuje výšku ich platu.
Teda nemiešajme hrušky s jablkami a neporovnávajme dva odlišné systémy, z ktorých je jeden nadštandardný. Veď OČR alebo ošetrovanie člena rodiny je len jedna z radu sociálnych výhod, ktoré sú so služobným pomerom ozbrojenca spojené.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:24 - 14:30 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku a možnosť na ňu odpovedať.
Systém sociálnych a iných benefitov príslušníkov ozbrojených zborov má naozaj osobitné postavenie. Zohľadňuje špecifické požiadavky a podmienky vzhľadom na charakter úloh, ktorých plnenie je týmto ozbrojeným zborom zo strany štátu zverené. Tento systém možno vo všeobecnosti označiť za nadštandardný.
Ak teda hovoríme o tzv. OČR, ide o ošetrovanie člena rodiny, tak napríklad táto OČR u colníka, ktorý je v mojom rezorte ministerstva financií, má slúžiť na zabezpečenie starostlivosti o manžela, manželku a deti. Počas obdobia, počas obdobia...
To nie sme pri pánovi Grendelovi ešte? Prepáčte, to je tým, že tu zaskakujem. A už sme si to mohli s pánom Grendelom vybaviť. (Povedané so smiechom.)
Dobre. Prepáčte mi ešte raz.
Definovanie štatútu Jeruzalema, takže sme správne, je súčasťou komplexného balíka tém a musí byť výsledkom priamych rokovaní izraelskej a palestínskej strany a nie jednostranným politickým rozhodnutím. Východiskom týchto rokovaní je štatút Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov: Izraela a Palestíny.
Slovenská republika zaujíma dlhodobo konzistentné stanovisko v otázke blízkovýchodného mierového procesu vrátane štatútu Jeruzalema, ktoré je v súlade s medzinárodným právom, v súlade s relevantnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, resp. rozhodnutiami OSN, a v súlade so spoločnou pozíciou Európskej únie.
Slovenská republika totiž rešpektuje medzinárodný konsenzus o Jeruzaleme zakotvený v Rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 478 ešte z roku 1980.
Som názoru, hovorí minister zahraničných vecí, že akékoľvek jednostranné kroky neprispievajú k mierovému urovnaniu, ale destabilizujú situáciu. Slovensko neuvažuje o presune svojho veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, hovorí minister zahraničných vecí.
K vyhláseniam predsedníčky vlády Rumunska je potrebné pripomenúť aj vyhlásenia prezidenta Rumunska, ktorý takýto krok vylúčil.
Ďalej nebudeme komentovať individuálne vyhlásenia predstaviteľov Rumunska či iných krajín bez smerovania ku konkrétnemu rozhodnutiu. Samozrejme, otvorenie zastupiteľského úradu by bolo porušením jednotnej pozície Európskej únie v otázke Jeruzalema. A rezort zahraničných vecí zatiaľ nemá žiadne vedomosti o oficiálnych plánoch alebo prípravách niektorej členskej krajiny Európskej únie presunúť svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.4.2019 14:23 - 14:23 hod.

Peter Kažimír
Ďakujem, pani poslankyňa, za doplňujúcu otázku.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 4.4.2019 14:19 - 14:21 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem všetkým. Dovoľte mi prečítať odpoveď za ministra Miroslava Lajčáka.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je gestorom pre implementáciu balíka opatrení Akčného plánu Európskej únie proti dezinformáciám z decembra minulého roku a spolu s ministerstvom vnútra aj spolugestorom balíka opatrení Zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb zo septembra minulého roku.
Z titulu svojho gestorstva rezort zahraničných vecí inauguroval 21. marca tohto roku založenie expertnej medzirezortnej koordinačnej skupiny pre boj proti dezinformáciám a strategickú komunikáciu útvarov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré už teraz implementujú dielčie európske legislatívne akty uvádzané v balíkoch oboch opatrení.
V rámci oboch balíkov opatrení sú definované predošlé už transponované legislatívne akty Európskej únie, ktoré sa už dostali do výkonu v gescii jednotlivých rezortov, ako aj nové výzvy týkajúce sa práve koordinácie a implementácie na národnej úrovni a podpory aktivít Európskej únie. Preto sa v rámci tejto iniciatívy členovia skupiny tiež informujú o čiastkovom stave implementácie materiálov v gescii jednotlivých rezortov.
Pred samotným začiatkom činnosti medzirezortnej koordinačnej skupiny bolo potrebné počkať aj na vytvorenie systému rýchlej reakcie pre vonkajšiu činnosť, ide o tzv. rapid alarm system, a registrovanie národných kontaktných bodov a definovanie metodológie jeho činnosti.
Pôvodný zámer predstavenia koordinovanej a komplexnej implementácie oboch uvedených materiálov na národnej úrovni úzko súvisí práve s vytvorením systému rýchlej reakcie na európskej úrovni a koordinácie na európskej úrovni a nebolo preto možné tak urobiť už v marci.
Dôležitým faktorom však ostáva, že samotná implementácia opatrení v rámci týchto materiálov už prebieha, a to či už na úrovni rezortu zahraničných vecí, alebo na úrovni ostatných rezortov.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:18 - 14:19 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Na základe údajov od zdravotných poisťovní odhadujeme, že trinásty plat si uplatnilo cca 13-tisíc zamestnancov, z ktorých necelých 7-tisíc si uplatnilo aj štrnásty plat. Čiže trinásty plat v minulom roku 11-tisíc, z toho necelých 7, presne 6 700 si uplatnilo aj plat štrnásty. Z dostupných dát vieme len výšku uplatnenej úľavy, ktorá je legislatívne nastavená na maximálne na výšku 500 eur. V roku 2019 očakávame, že počet vyplatených trinástych platov zásadným spôsobom stúpne. Odhad je na 200-tisíc. Čiže ešte raz, minulý rok realita 11-tisíc, v tomto roku kalkulujeme, a tak je to nastavené aj v štátnom rozpočte, aj v nasledovných daňovo-odvodových prognózach, odhadujeme, že vstupne počet zamestnancov, ktorý využije túto výhodu, na 200-tisíc, a to už je aj vrátane vplyvu novej legislatívnej úpravy, ktorú schválil parlament len teraz pred pár týždňami v januári.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis