Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2017 o 17:20 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 17:20 - 17:22 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rada, pán kolega Baránik, že si spomenul jednu z tých vecí, ktorá je v tomto probléme jedna z tých kľúčových, a to je vyvodenie zodpovednosti. Vyvodenie úplne konkrétnej zodpovednosti voči konkrétnym ľuďom. My totižto na Slovensku sme si tak nejak zvykli, že ak sa stane nejaký problém, ak sa stane nejaká kauza, na ktorú ktokoľvek poukáže, a stane sa z toho medializovaná kauza, tak jediné vyvodenie zodpovednosti je, že tento človek buď je samoodstúpený, alebo je odvolaný, podľa toho zrejme, aká veľká ryba a aký podstatný človek to je. Niekoho sa tu snažia zubami-nechtami udržať, niekoho proste v záujme udržania kľudu obetujú. Ale kde je tá skutočná zodpovednosť? Pretože ja som presvedčená, že pokiaľ či už politik, alebo politický nominant proste vyrobí tomuto štátu nejakú škodu a tá je úplne jasne identifikovateľná, tak nestačí odstúpenie, nestačí samoodvolanie alebo nejaká iná forma stiahnutia z obehu alebo z politického alebo z rozhodovacieho obehu tohto človeka. Nie, dámy a páni, títo ľudia sú úplne konkrétni ľudia, ktorí majú za svoje rozhodnutia úplne konkrétnu zodpovednosť. A tak ako pán poslanec Baránik povedal, na to sú jasné paragrafy.
A ja sa chcem dožiť toho stavu, že my túto konkrétnu zodpovednosť začneme využívať a zavádzať do praxe a že začneme uplatňovať tie paragrafy, ktoré máme dávno v legislatíve napísané.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 15:13 - 15:15 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keď som počúvala tvoj príhovor, pán poslanec, a príhovor pána podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, tak som v istých momentoch mala pocit, že každý z vás hovorí o inej genéze iného príbehu. Ale to, čo je podstatné, a to, čo by som rada doplnila do tvojho vystúpenia a možno zdôraznila, tak to je tá podstata, kvôli ktorej tu dnes sme. A tá podstata nie je ani tak v tom, že by sme chceli spochybniť kroky pána ministra Žigu, ktorý nejakým spôsobom po prevalení tejto kauzy konal, naopak, my veľmi dobre vieme, že pán minister už nemal pod tak obrovským tlakom či už médií, alebo opozície veľkú možnosť konať inak. Ale to, prečo tu dnes sme, sú iné podstatné otázky, na ktoré, verím, že dostaneme odpoveď, a to je, ako vôbec mohlo k takejto situácii dôjsť. Ako je možné, že nominanti vládnych strán takýmto spôsobom fungujú a nikto ich v tom nezastaví? Pokiaľ sa takéto niečo neprevalí v médiách, tu neexistuje kontrolný mechanizmus, aby na to upozornili a aby sa voči tomu ohradili a aby takýmto škodám zabránili.
Ďalej. Verím tomu, že dostaneme odpovede, ako si už aj ty povedal, akým spôsobom bude voči týmto ľuďom vyvodená zodpovednosť. A teda pod vyvodením zodpovednosti rozhodne nemáme pocit, že stačí týchto ľudí odvolať. To tam to len začína. To by malo pokračovať niekde ďalej.
Ďalej. Máme tu množstvo súdnych sporov a nás určite veľmi zaujíma, aké zmluvy popri týchto prebiehajúcich súdnych sporoch sú popodpisované a aké podobné nášľapné míny v podobe takýchto odmien nás tu ešte čakajú. A určite nás bude zaujímať aj to, akým spôsobom hodlá sa vláda postaviť k tomu, aby sa takéto veci do budúcna neopakovali. Čiže na jednej strane tu dochádza obhajoba krokov ministra, na druhej strane je tu množstvo nezodpovedaných otázok a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2017 11:58 - 11:59 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, mám dve veci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ruch v sále.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, chvíľku pokoja, prosím vás.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

Kiššová, Jana, poslankyňa NR SR
Mám dve veci, jedna je, že pri hlasovaní č. 160 ma systém vykázal, že som nehlasovala a bola som za, tak poprosím uviesť do zápisu. A druhá vec, pripomínam členom hospodárskeho výboru, že budeme mať zasadnutie o trinástej v miestnosti č. 150. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.10.2017 13:06 - 13:07 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, podávam týmto procedurálny návrh, aby sa do programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zaradil nový bod s názvom Informácia podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho o stave riešenia problému funkčnosti elektronických schránok zo strany štátu.
Odôvodnenie: Nefunkčnosť elektronických schránok nadobúda škandalózne rozmery a štát riešenie daného problému vo vzťahu k verejnosti dodnes žiadnym spôsobom nekomunikuje. Rovnako zástupcovia vládnej koalície odmietajú o danej kauze hovoriť na zasadnutí mimoriadneho hospodárskeho výboru. Plénum Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj občania Slovenskej republiky majú právo sa dozvedieť, kto je za tento stav zodpovedný a akým spôsobom ho vláda rieši alebo hodlá riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.9.2017 11:50 - 11:54 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, predniesť návrh skupiny poslancov Eugena Jurzycu, Jozefa Rajtára, Ľubomíra Galka a mňa, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve. Tento návrh odbúrava v porovnaní s európskou legislatívou neúmerne prísne nastavené limity pre povinné overovanie účtovnej závierky audítorom. Súčasná, voči európskej legislatíve veľmi prísna úprava predstavuje nemalé administratívne a aj finančné zaťaženie podnikateľských subjektov, čo samozrejme zhoršuje celkovo podnikateľské prostredie.
V návrhu navrhujeme upraviť podmienky na povinné audity nasledovne, a je to tak, ako to definuje európska legislatíva: V prvom bode navrhujeme zvýšenie celkovej sumy majetku účtovnej jednotky zo súčasného milióna eur na úroveň 4 milióny eur. V druhom bode navrhujeme zvýšenie hodnoty čistého obratu účtovnej jednotky, ktorého presiahnutím má obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie a družstvo povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom z 2 mil. eur na 8 mil. eur. A v treťom bode navrhujeme zvýšenie priemerného prepočítaného počtu zamestnancov účtovnej jednotky v jednom účtovnom období, pri prekročení ktorého vzniká obchodnej spoločnosti, povinne vytvárajúcej základné imanie alebo družstvu povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a to zo súčasných 30 zamestnancov na 50 zamestnancov.
V Slovenskej republike je približne 6500 podnikateľských subjektov, ktorým podľa súčasnej právnej úpravy vzniká povinnosť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Po prijatí nami navrhovaných zmien by počet touto povinnosťou zaťažených podnikateľských subjektov klesol na približne 2-tisíc. Čiže predpokladané zníženie administratívnej záťaže sa teda bude týkať približne 4500 podnikateľských subjektov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh nemá vplyv na verejné financie. Má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, dopad na hospodárenie mnohých podnikateľských subjektov sa odhaduje v celkovej výške približne 22 mil. eur ročne, keďže môže predstavovať zníženie administratívnej záťaže u 4500 podnikateľských subjektov.
Zníženie výdavkov u týchto podnikateľských subjektov možno predpokladať od približne 1160 eur do 15-tisíc eur. V nadväznosti na navrhované zmeny možno predpokladať čiastočnú stratu v segmente trhu audítorských spoločností, to treba otvorene povedať, že takýto dopad tu bude, ale pokiaľ máme štátom garantovaný biznis pre určitú skupinu podnikateľov, je dôvodné neprihliadať na takýto dopad, je dôvodné prihliadať na oprávnenosť takejto vynútenej služby.
Predložený návrh nemá vplyv na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí, rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Účinnosť tejto navrhnutej legislatívnej zmeny navrhujeme na 1. januára roku 2018.
Ďakujem veľmi pekne a poprosím ctené plénum o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2017 10:43 - 10:48 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, predniesť návrh skupiny poslancov Eugena Jurzycu, Jozefa Rajtára, Ľubomíra Galka a mňa, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento návrh zákona predovšetkým skracuje lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly, pričom ak sa nepreukáže neoprávnenosť nároku na nadmerný odpočet, je daňový úrad povinný platiteľovi bezodkladne vrátiť nadmerný odpočet spolu s úrokom z nadmerného odpočtu. Ďalej zavádza podmienku, že daňový úrad je oprávnený zadržiavať nadmerný odpočet najviac do výšky spornej sumy. A ďalej upravuje spôsob výpočtu úroku z nadmerného odpočtu obdobne, ako je upravený výpočet úrokov pri odklade platenia dane a povolenia splátok podľa § 57 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať sociálny vplyv, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Účinnosť tejto predkladanej novely sa navrhuje od 1. januára 2018.
A dovoľte len veľmi stručne povedať, čo je v takej ľudskej reči predmetom tohto zákona a čo by mal riešiť. A budem stručná len preto, lebo ho tu podávame už niekoľkýkrát. Zatiaľ sa nepodarilo s ním uspieť. Ale ja verím, že príde jeho deň a uspieť sa nám podarí.
Nie je žiadnym tajomstvom, že podnikatelia okrem mnohých rôznych problémov majú aj problém finančný. A finančný nie preto, lebo by sami nedisponovali dostatočným množstvom finančných prostriedkov, ale práve preto, že daňový úrad zadržiava peniaze, ktoré by im mal podľa správnosti vrátiť, a mali by mať možnosť s týmito vlastnými prostriedkami disponovať. Nestáva sa tak. Častokrát sa stáva, že daňový úrad zadržiava vratky DPH podnikateľom aj umelo. Nie preto, že sú na to pádne dôvody, ale preto, lebo si tým pomáha ku cash-flow, ale zároveň týmto vytvára problém s cash-flow podnikateľom. Častokrát sa stáva, že pri nadmernom odpočte napochoduje do spoločnosti daňová kontrola, ktorá naozaj až komických a umelým spôsobom predlžuje daňové kontroly a tieto prostriedky podnikateľovi nezaplatí. Mnohým vznikajú rôzne problémy. Problémy, že nemajú peniaze na prevádzku firmy, nemajú peniaze na rozvoj spoločnosti, možno niekedy na mzdy. Tá situácia je rôzna. V každom prípade nemajú k dispozícii svoje vlastné prostriedky.
My preto navrhujeme, že pokiaľ daňový úrad má dôvod na vykonávanie kontroly, nech tak robí. Skutočne nech tak robí, nech preveruje, nech skúma. Ale pokiaľ do štyroch mesiacov od začatia daňovej kontroly nepríde na také pochybenia v spoločnosti, ktoré by mali za následok krátenie daní, nech tieto vratky DPH uvoľní a nech ich podnikateľovi vráti. A nech daňová kontrola ďalej prebieha, tam je limit jeden rok. Tento limit neskracujeme ani nijakým spôsobom neupravujeme. Ale pokiaľ za štyri mesiaca daňový úrad nepreukáže pochybenia také, kde došlo ku kráteniu dane, nech dépeháčku vráti. Pokiaľ sa nepreukáže, že došlo k takémuto kráteniu daní a daňový úrad si neodôvodnene tieto vratky dane nechal a zadržal a disponoval s nimi štát, nie podnikateľ, nech podnikateľovi uhradí presne takú istú sumu úrokov, akú si účtuje daňový úrad, pokiaľ jemu občan alebo podnikateľ dlží nejakú neuhradenú sumu.
Takže toľko k tomuto návrhu zákona. Myslíme si, že takýto rovnaký meter vo vzťahu k tým úrokom je úplne na mieste. A je úplne na mieste nastaviť pravidlá tak, aby vám vaše peniaze daňový úrad bezdôvodne nezadržiaval. Naozaj to spôsobuje veľké problémy, spôsobuje to druhotnú platobnú neschopnosť a tým reťaziace sa rôzne problémy. Ja si myslím, že podnikatelia majú tých problémov dnes neúrekom, a skúsme im takýmto spôsobom uľahčiť život.
Chcem preto na záver požiadať ctené plénum o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2017 11:19 - 11:19 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo. Tiež pripomínam členom hospodárskeho výboru, že dnes o 13.15 bude pokračovať zasadnutie výboru, ktoré bolo ráno prerušené. Budeme to mať v miestnosti č. 148. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 10:55 - 10:57 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Preto som sa aj odhlásila z rozpravy, pretože som chcela povedať niečo veľmi podobné, ako povedal kolega Jozef Mihál. Tiež som sa chcela poďakovať pánovi ministrovi, čo teda sa nedeje tak často, že si pripustil k srdcu nami predkladaný, niekoľkonásobne nami predkladaný návrh zákona, respektíve návrh novely, aby sa za nelegálnu prácu nepovažovali stavy, ktoré v tom súčasnom znení sú považované za nelegálne zamestnávanie.
Ale v tom ďakovaní som trošku zdržanlivejšia, pretože som presvedčená, že pokiaľ identifikujeme stav, že máme nastavené nejaké zlé, škodlivé pravidlo, ktoré možno veľkému množstvu podnikateľov naozaj škodí a naozaj ich stavia do svetla, v akom postavení byť nemajú, tak si myslím, že sme povinní čo najskôr a v čo najkratšej dobe takúto zmenu prijať. A tých možností takúto zmenu prijať bolo niekoľko. My sme s Jozefom Mihálom tento návrh zákona, tento návrh novely podávali niekoľkokrát a som presvedčená, že keď už ste neboli ochotní pristúpiť na odsúhlasenie nášho návrhu, mali ste s ním prísť veľmi, veľmi rýchlo. Je to viac ako rok, odkedy sme to podávali my prvýkrát.
A rovnako ako Jozef Mihál chcem sa spýtať, čo bude s prípadmi od momentu, kedy sme identifikovali nesprávny a nespravodlivý stav, čo bude s tými prípadmi. Tí budú nespravodlivo sankcionovaní? Čiže je tu naozaj priestor na to druhé čítanie. A rovnako chcem apelovať na, pán minister, vás, aby ste možno vy predložili takýto pozmeňujúci návrh, pretože bude mať väčšiu šancu na prijatie, ako keď ho predložíme my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 17:28 - 17:28 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tiež chcem upozorniť členov hospodárskeho výboru, že máme zasadnutie zajtra o 8.15 ráno. Ďakujem pekne.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 16:50 - 16:51 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, ja obdivujem vašu odvahu, akým sebavedomým spôsobom k tejto téme v tejto snemovni vystupujete. Dnešná schôdza nie je výsledkom žiadnej frustrácie opozície. Sú to mimoriadne vážne dôvody, ktoré boli veľmi jasným a zrozumiteľným spôsobom pomenované a vy ste sa k nim takmer vôbec nevyjadrili, takmer vôbec. A nie je to len opozícia, ktorá vidí dôvody na vaše odvolanie. Je to aj časť koalície. A ak nič iné, tak aspoň toto by mohlo byť pre vás vážnym odkazom, pán minister.
A jedna vec z vášho vystúpenia ma takmer zdvihla zo stoličky. Vy ste povedali, že na začiatku kauzy bol blog Natálie Blahovej o sexuálnom zneužívaní a obťažovaní maloletých zverených detí. Pán minister, na začiatku tejto kauzy nebol blog Natálie Blahovej o sexuálnom zneužívaní. Na začiatku tejto kauzy bolo sexuálne zneužívanie detí. A táto vaša poznámka hovorí všetko o tom, akou optikou sa vy na túto kauzu a na tento problém pozeráte. A za toto by ste sa fakt mali hanbiť! (Potlesk.)
Skryt prepis