Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 9:13 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 9:13 - 9:26 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán minister, v strane SaS vítame zjednodušenie podmienok v oblasti podnikania v taxislužbe a tiež to, že vláda síce dosť neskoro, ale predsa reaguje na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb, ktoré sú v súčasnosti medzi spotrebiteľmi veľmi obľúbené.
Ako sa hovorí, vývoju a trendom sa nedá uniknúť, dá sa im len prispôsobiť a vhodne na ne reagovať a čím skôr to urobíme, tým viac z toho dokážeme profitovať. Aj preto sme už v minulosti s mojimi kolegami Mirom Ivanom a Karolom Galekom v tejto oblasti podnikli množstvo rôznych krokov, či už to boli verejné diskusie, spoločné zasadnutia komisií pre dopravu a podnikateľské prostredie, alebo to bolo dokonca spoločné zasadnutie troch komisií, to bola doprava, podnikateľské prostredie a inovácie, alebo to boli nespočetné stretnutia so zástupcami či už taxikárov, alebo alternatívnych dopravcov.
V každom prípade z týchto stretnutí vzišli mnohé podnety a návrhy, ktoré vyústili do návrhu na zmenu zákona o cestnej doprave a ten sme v tomto pléne opätovne predkladali, bohužiaľ, vždy neúspešne.
No, za úspech považujeme, že sa ním vláda aspoň inšpirovala a prináša do pléna veľmi podobný svoj vlastný návrh. Aj keď mohol byť trošku ambicióznejší, no v každom prípade aj za daných okolností ho považujeme za významný krok vpred.
Keď som si prechádzala vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k tomuto návrhu zákona, našla som veľa relevantných návrhov, ktoré napriek tomu, že by boli užitočné a boli rozumné, tak neboli zo strany ministerstva dopravy z nejakého dôvodu akceptované.
Spomeniem v tejto súvislosti aspoň niektoré, ktoré boli predložené či už Republikou úniou zamestnávateľov, Americkou obchodnou komorou, Inštitútom INESS, alebo predstaviteľmi platforiem či už Taxify, Uber, ktorých sa, samozrejme, táto téma bezprostredne a veľmi významne dotýka.
Asi najviac pripomienok bolo spojených s navrhovanou účinnosťou tohto zákona, ktorý je stanovený na 1. apríla 2019. A nedá mi nespomenúť, že vždy, keď sa v tejto snemovni prijíma nejaká nová povinnosť pre niekoho alebo zavedenie nejakej novej dane, alebo nového poplatku, alebo niečoho, čo teda naozaj spôsobuje povinnosť, tak tam sme veľmi rýchli, ale keď ideme niečo uľahčiť, zjednodušiť, zrýchliť, tak vtedy si naozaj dávame načas a vtedy sa účinnosť odkladá. A ja si myslím, že toto je návrh, ktorý mohol mať rýchlejšiu účinnosť, ako je 1. 4.
Tento návrh sa pripravoval dva roky, čo je, ak berieme do úvahy, akou rýchlosťou sa vyvíjajú moderné technológie a kolaboratívna ekonomika, je to veľmi dlhá doba. Vláda napriek nespravodlivým podmienkam na podnikanie v oblasti osobnej dopravy so zmenami veľmi dlho otáľala.
Ako nám je všetkým jasné, táto situácia vyvolávala mnohé konflikty, pretože dve skupiny podnikateľov si nemôžu pri tak rozdielnych podmienkach konkurovať. Jedni sa cítili voči druhým znevýhodnení a tí zvýhodnení, tí bez tých licencií, tí len krčili ramenami. Tieto problémy sa eskalovali, pamätáme si tu mnohé veľmi dusné atmosféry situácie, dokonca niečo, čo už javilo známky nejakého štrajku, a toto všetko malo bezprostredne negatívny dopad nielen na stovky aktívnych vodičov, ale, samozrejme, sa to prenášalo aj na desaťtisíce aktívnych cestujúcich. A toto je situácia, pred ktorou nemôže štát strkať hlavu do piesku. Je to situácia, ktorú bolo potrebné riešiť oveľa, oveľa skôr.
Na toto poukazujem aj v kontexte napríklad toho, že pred pár dňami vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie ohľadom novely zákona o službách zamestnanosti, kde chceme uľahčiť dovážanie zamestnancov z tretích krajín, a tu sme si vedeli veľmi, veľmi urýchliť tú cestu, ako dostať zákon do života. Ale keď majú problémy naši slovenskí prepravcovia a taxikári, tak sme museli čakať dva roky a ešte aj tá účinnosť teda nechá na seba chvíľku počkať.
Toto sa tu stáva snáď pravidlom. Napríklad aj zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov navrhujete prijať s účinnosťou od 1. 1. 2019, a pritom je aktuálne tiež v druhom čítaní, na tejto schôdzi dokonca bude rokovaný ešte aj po tomto zákone.
Tým chcem povedať, že keď vláda naozaj chce, tak vie konať oveľa rýchlejšie a ja si veľmi želám, aby chcela aj v prípadoch, keď vie svojím návrhom niekomu pomôcť.
Ďalším veľmi dôležitým návrhom z medzirezortného pripomienkového konania, ktorý tiež neuspel, a toto sme tiež my navrhovali, aby platnosť koncesie bola časovo neobmedzená. Sme presvedčení, že ak raz žiadateľ splnil všetky zákonné podmienky pri prvej žiadosti o koncesiu, opakované preukazovanie spĺňania týchto podmienok vedie k ďalšej byrokracii, vedie k zdĺhavému procesu a v neposlednom rade aj k práci navyše pre štátne orgány. Veď tu máme kontrolné mechanizmy, ktoré predsa dohliadnu na splnenie podmienok zo strany jednotlivých subjektov. Pokiaľ ministerstvo v tomto prípade argumentuje, že aj ostatné doklady v oblasti cestnej dopravy majú obmedzenú platnosť, tak ja si myslím, že toto je veľmi nedostatočný argument. Dostatočný argument by bol, keby naozaj bolo opodstatnené to skončenie tej platnosti, alebo teda expirácia tohto, tohto dokladu, a to, že však, však aj inde to tak platí, to, to je veľmi, veľmi teda slabé, až, až to teda javí známky, že na to skutočne nie sú žiadne rozumné dôvody.
A spomínam to v kontexte toho, že vláda sa na jednej strane tvári, že bojuje proti byrokracii, máme tu už niekoľký balíček ohlasovaný, protibyrokratický, a máme tu vyhlásenú vojnu byrokracii. A tú, ktorú máme priamo pod nosom, tak tú nevidíme, alebo asi aj vidíme, ale asi ju nechceme riešiť.
A tiež by ma zaujímalo, z akého dôvodu je v zákone povinnosť označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby. Veď ten, kto si chce tú reklamu robiť, tak si môže kľudne oblepiť aj celé auto. A iný, možno nejaký študent alebo možno niekto, kto má túto činnosť len popri nejakej inej práci a to auto využíva aj na iné účely a nemá zapotreby si auto oblepovať a robiť si takúto reklamu, tak to jednoducho neurobí. Možno je to nejaký študent, ktorý dve-tri hodiny denne, možno päť hodín týždenne si takto privyrába a stačí mu mobilný telefón, stačí mu aplikácia. Chúďa, trochu voľného času a nepotrebuje si oblepiť celé auto.
V kontexte toho strana SaS predkladala na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o cestnej doprave, v zmysle ktorej by sa zakotvilo výhradné používanie označenia vozidiel s označením taxi len pre vozidlá taxislužby a zároveň zákaz používať toto označenie inými vozidlami ako vozidlami taxislužby. Ako akási menšia výhoda pre klasických taxikárov. Aj tu ste si mohli, pán minister, zobrať príklad, tak ako pri niektorých iných návrhoch, ja si myslím, že aj toto by, tak ak nie uľahčilo, ale aj uľahčilo, aj trošku zlacnilo, ale, ale minimálne, minimálne tak skomfortnilo tým prevádzkovateľom, takým tým, tým, čo to nemajú ako full time job.
Podľa tohto návrhu je prevádzkovateľ taxislužby povinný zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby. Tak tu tiež nerozumiem, z akého dôvodu nemôžu byť zamestnávaní na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Toto by niektorým takisto uľahčilo podnikanie. A možno to má nejaký dôvod, ale ja ho naozaj nevidím, ani, ani doteraz si myslím, že nebola táto otázka zodpovedaná.
Ako poslednú výhradu, ktoré chcem spomenúť a ktorou sme mohli prispieť ku kvalitnejšiemu návrhu, spomeniem povinné psychotesty. Ozaj ani tu neexistuje žiadny relevantný dôvod, pre ktorý majú byť povinné. Každý, kto získa vodičské oprávnenie, nimi musel prejsť, a teda táto povinnosť je duplicitná a zbytočná. A navyše neexistuje žiadna analýza, ktorá by potvrdzovala význam alebo aspoň zvýšenú bezpečnosť pre zákazníkov, ak má vodič, ktorý ich vezie, absolvované tieto testy dvakrát.
A tu spomeniem ešte jednu vec. Často sa pri mnohých návrhoch, kde nie sú relevantné argumenty, spomína bezpečnosť. No aj opatrenie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť, aj, aj toto tvrdenie by malo byť niečom podložené, aký presne má vplyv takého opatrenie na bezpečnosť. Pretože ak pri každej príležitosti chceme povedať, že lebo bezpečnosť, tak to je veľmi, veľmi nebezpečné. Pretože takto naozaj môžeme skončiť, že všetci budeme sedieť s helmami na hlavách ešte aj v autách a s chráničmi na nohách a na rukách a neviem kde všade. Možno sa budeme musieť pohybovať v autách dvadsaťkilometrovou rýchlosťou, lebo bezpečnosť, lebo však ide nám teda o tú bezpečnosť.
Ale, dámy a páni, aj toto musí mať niekde nejaké reálne rámce. Teda ak neexistuje argument iný ako, lebo bezpečnosť, tak som toho názoru, že tam by sa takého podmienky nemali dávať, lebo naozaj skončíme veľmi zle. A som presvedčená, že psychotesty takéto rozumné, relevantné, racionálne argumenty nemajú. Nie sú ničím iným, len ťahaním peňazí z vreciek taxikárom. O čom svedčí aj to, ako sú kvalitne vykonávané a častokrát sú robené naozaj len, len úplne, úplne formálne.
Vážené dámy, vážení páni, ako som už uviedla, my vítame túto, túto snahu a vítame v podstate akúkoľvek snahu, ktorá smeruje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. A táto novela takým krokom je. A ako som už povedala, napriek tomu, že máme mnohé výhrady, považujeme ju za pozitívnu, za pozitívny krok vpred. Ale pri každej príležitosti poviem, mohla byť ambicióznejšia. Skutočne mohla byť ambicióznejšia a tie dôvody som pomenovala.
V zákone ostalo stále mnoho zbytočných podmienok, ktoré vôbec nemusia byť povinné. Mohli by pre prepravcu byť takými tými jeho konkurenčnými výhodami, ktoré - ak má pocit, že ich tí zákazníci ocenia - mohol ich on absolvovať, mohol si ich on zaviesť a mohol sa nimi pýšiť ako svojou vlastnou konkurenčnou výhodou. Nemuseli tieto veci ostať ako povinnou povinnosťou pre, pre všetkých taxikárov, pretože toto všetko, samozrejme, navyšuje cenu. Akákoľvek povinnosť, ktorú podnikateľ, ktorý predáva svoje služby alebo tovary, má, toto všetko sa prejaví v cene. Áno, aj byrokracia sa prejavuje v cenách.
Napriek tomu a napriek mojim výhradám opakujem, klub SaS tento návrh podporí.
A nedá mi nespomenúť, pretože myslím si, že aj to treba povedať a poďakovať ministerstvu dopravy, že pri tvorbe tohto zákona naozaj spolupracovali, že aj prijali vždy pozvanie na rôzne stretnutia, ako aj na spoločné zasadnutie komisie. Myslím si, že ten priestor na diskusiu bol, a to, akým smerom smeruje kultúra politická a kultúra diskusií v tomto pléne, tak musím toto naozaj vyzdvihnúť, že, že bola by som veľmi rada, keby to bolo štandardom aj inde. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 12:30 - 12:31 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Určite áno, toto je dobrá poznámka. Ja som to možno nepovedala v tom svojom vystúpení. Toho 1. januára dávame z toho dôvodu, že si myslíme, že prispejeme k takej tej právnej stabilite, k takej tej právnej istote, to znamená, aby sa pre podnikateľov čo možno najviac zmien a povinností vždy dávalo s účinnosťou k 1. januáru, aby jednoducho každý kalendárny rok každý podnikateľ vedel, aké povinnosti nové ho čakajú, a aby sa nestávalo to, čo je dnes už takým bežným štandardom, že v priebehu roku sa vám pod rukami mení strašne veľké množstvo zákonov.
Čiže boli by sme radi, keby tie povinnosti pribúdali vždy k 1. januáru. Čiže z tohto dôvodu posun až, až k 1. januáru.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 12:24 - 12:29 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, ja sa vo svojom vystúpení zameriam len na časový aspekt nadobudnutia účinnosti tejto právnej normy.
Ako predsedníčku hospodárskeho výboru ma oslovujú ľudia z praxe, predovšetkým podnikatelia z oblasti drobných prevádzok, ktorí sa na tento nový režim nevedia pri mnohých iných rôznych povinnostiach prispôsobiť tak rýchlo, ako sa navrhuje k tomuto zákonu účinnosť. Prejsť na tento nový systém si vyžaduje nielen náklady, ale aj náklady, ale aj potrebu nadobudnutia nového, nového, nového technického zabezpečenia a, samozrejme, aj potrebu zaškolenia. A problém budú mať práve tí drobní, bude mať množstvo drobných prevádzok, hlavne malých prevádzok s nižším a nízkym štandardom, a tak ak chceme, aby zákon dodržiavali, tak by sme im tú možnosť mali dať a tá možnosť začať toto riešiť od 1. januára je veľmi šibeničný termín, a preto navrhujem aj s kolegami Eugenom Jurzycom, Jozefom Rajtárom zmeniť účinnosť, a preto predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý účinnosť zákona posúva o jeden rok, teda na 1. januára 2020, a takisto adekvátne o rok posúvame iné termíny, ktoré v tomto zákone na toho 1. januára nadväzujú. Tento pozmeňujúci návrh, ak dovolíte, prečítam, a preto poprosím technikov o zastavenie časomiery, aj keď to asi nebude úplne potrebné, ale napriek tomu.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Eugena Jurzycu a Jozefa Rajtára k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to pod tlačou 1129.
1. V čl. I bode 63 § 18ce sa slová „1. januára 2019“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. januára 2020“ v príslušnom tvare, slová „31. decembra 2018“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“ v príslušnom tvare a slová od „1. júla 2019“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „od 1. júla 2020“ v príslušnom tvare.
2. V čl. II sa slová „kalendárneho roka 2018“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „kalendárneho roka 2019“ v príslušnom tvare.
3. V čl. III bode 8 § 52zt sa slová „1. januára 2019“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. januára 2020“ v príslušnom tvare, slová „31. decembra 2018“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. decembra 2019“ v príslušnom tvare, slová „roka 2018“ sa nahrádzajú slovami „roka 2019“ a slová „po 31. decembri 2017“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2018“ v príslušnom tvare.
4. V čl. VI sa slová „1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
To odôvodnenie som viac-menej už zdôvodnila. Navrhuje sa posunutie navrhovaného nadobudnutia účinnosti zákona o jeden rok vzhľadom na jeho dôsledky v praxi a nové povinnosti, ktoré obsahuje navrhovaná novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, súvisiace so zavedením online registračných pokladníc eKasa. V súvislosti so zmenou v článku VI o účinnosti sa navrhuje úprava temporálnych a intertemporálnych ustanovení aj v ostatných článkoch predloženého zákona.
Chcem ctené plénum poprosiť o podporu posunutia tejto účinnosti. Naozaj vyhneme sa mnohým problémom, ktoré, ktoré vyplývajú nie z neochoty prispôsobiť sa novému režimu, ale z nemožnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 12:06 - 12:06 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne. Chcem informovať členov hospodárskeho výboru, že dnes o 13.15 hod. zvolávam hospodársky výbor a budeme v miestnosti č. 148. Je to pôdohospodársky výbor. Dnes 13.15 hod. hospodársky výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:24 - 12:25 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rada doplnila ešte jednu vec k tým nízkym mzdám, o ktorých môj predrečník hovoril. Nielenže my kupujeme na Slovensku pracovné miesta, ktoré nie je kým obsadiť, my kupujeme miesta s nízkou pridanou hodnotou a toto je tiež jeden obrovský problém tohto celého procesu. My zo Slovenska budujeme montážnu dielňu. Nám zo Slovenska odchádzajú mozgy, odchádzajú kvalifikovaní, šikovní mladí ľudia, ktorí sa chcú veľmi aktívne zapojiť do pracovného procesu, a my týchto ľudí vyháňame, pretože, pán minister, mladí ľudia nechcú všetci stáť pri páse v montážnej dielni. Nechcú, majú iné predstavy o svojom uplatnení.
Vy kupujete za peniaze tu vyprodukované miesta pri páse pre zahraničného investora a nám odchádzajú zo Slovenska mladí ľudia, mladí šikovní ľudia a týchto mladých šikovných Slovákov nahradia Srbi, ktorí sú ochotní stáť pri páse vo fabrike. A vy mi nehovorte, že toto nebude mať dlhodobo vplyv na spoločnosť, že toto sa na tom Slovensku nejako neukáže za roky. Ako bude to Slovensko vyzerať za roky, keď toto tu my postupne, potichučky, v zrýchlenom konaní robíme? Neverím, že toto nebude mať vplyv.
Možnože sa mýlim, pán minister, ale dokážte nám to, že sa nemýlim. Dajte nám takú analýzu, ktorá vyvráti túto moju obavu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:12 - 12:13 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V tejto súvislosti chcem povedať ešte jednu vec, že za tie roky od toho 2015. sme sa na túto situáciu, ktorú tu dnes máme, mohli pripraviť nielen tým, že sme mohli pripraviť riadne podmienky na prijímanie ľudí z tretích krajín, ale hlavne sme sa mohli pozrieť na to, čo vieme spraviť pre to, aby sme tieto pracovné miesta obsadzovali jednak našimi ľuďmi, máme veľkú prezamestnanosť v štátnej správe. Nie je cesta aj trošku zoštíhliť štátnu správu a posunúť týchto ľudí do výkonnej sféry, ktorá teda je tá jediná, ktorá platí verejné statky a ktorá zarába na to, aby sme mohli fungovať? Či sme sa nevedeli pozrieť na to, ako vieme tých, tie stotisíce ľudí, ktorí žijú v zahraničí, tých Slovákov v zahraničí dostať domov na Slovensko, či aj týmto smerom sme nejaké aktivity za tie roky nemohli spraviť? A či sme sa nemohli pozrieť, či náhodou nemáme nejakých ľudí zamestnaných v sférach, ktoré ideme utlmovať, napríklad Hornonitrianske bane, a či týchto ľudí nejakou rekvalifikáciou nevieme umiestniť a pomôcť im zamestnať sa na tom trhu práce v iných oblastiach?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 12:05 - 12:11 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, klub SaS je známy tým, že podporuje podnikateľské prostredie, podporuje podnikanie, podporuje podnikateľov, podporuje všetky aktivity, ktoré by k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia a k podpore podnikateľov smerovali, a veľmi dobre počúvame podnikateľov vo všetkých situáciách. A musím povedať, že ja rozumiem tomu, prečo firmy dnes kričia, že nemajú dostatok ľudí. Ono je to aj holý fakt, že tých ľudí majú nedostatok.
SaS je síce propodnikateľská strana, ale nie nekriticky súhlasná so všetkým, čo dostane pod ruky. A aj tuto táto kvázi pomoc podnikateľom, ktorá je podľa mňa; ako to povedať; ani nie tak falošná, ale najprv sme spôsobili problém a potom ho ideme hasiť. Čiže nevnímam toto ako úprimnú pomoc o zlepšenie nejakých systémových vecí, je to naozaj len o hasení nejakých problémov.
A kto tie problémy spôsobil? Ja už som to povedala aj vo faktickej poznámke. My tu za peniaze daňových poplatníkov, za peniaze vyzbierané od našich podnikateľov doslova kupujeme vznik nových pracovných miest, ktoré potom nie je kým obsadiť. A to, že ich nebude možné niekým obsadiť, že nebudeme v budúcnosti vedieť, kým tieto dotované, doslova kúpené pracovné miesta vytvoríme, to sa vedelo. To vedela aj vláda, keď podpisovala zmluvu s Jaguarom v roku 2015, kedy sa už v zmluve zaviazala, že pomôže tejto firme s urýchlením procesov a pomôže im zamestnávať ľudí z tretích krajín.
To znamená, my sme v 2015. kupovali pracovné miesta, ktoré sme vedeli, že nebude kým obsadiť. Inými slovami, naši podnikatelia sa skladajú na pracovné miesta pre ľudí z tretích krajín. Toto jednoducho nie je správne. Toto jedna príčetná vláda nemôže urobiť.
A čo ste spravili s platmi? Bolo to tu už dnes povedané. Platy sú, pokiaľ; v prostredí trhového mechanizmu, tak ak je nedostatok pracovníkov a je dostatok pracovných miest, to znamená, že je vyšší dopyt po ľuďoch, tak prirodzene platy rastú, prirodzene. Ale pokiaľ vy pomôžete vstúpiť na trh tisíckam ľudí s nižšími platovými nárokmi, tak jednoducho ten prirodzený rast miezd zastavíte. A týmito neustálymi umelými vstupmi do trhového mechanizmu v ňom páchate veľké škody. Na jednej strane kúpite pracovné miesta, teraz ideme púšťať, zamestnávať na tieto pracovné miesta Srbov, Ukrajincov a neviem ešte koho, a na druhej strane teda zabrzdíte rast týchto miezd. A keď sa vám nebude páčiť, ako pomaly rastú mzdy, tak potom umelo zasa poviete, že tie mzdy zvýšite zákonom. Toto jednoducho nie je dobré. Vy na začiatku umelo vstupujete do procesov, ktoré potom opäť len umelo sanujete, ich zlé a negatívne dopady.
Ďalšia vec, ktorá mi prekáža na tomto zákone, je, že sem opäť ide nejakým neštandardným procesom, a to je to skrátené konanie. Vy ste to už v tom 2015. vedeli, že tento problém nastane, vedeli ste to aj v 2016., vedeli ste to aj pred rokom, vedeli ste to aj pred pol rokom. Prečo takto? Prečo takto nasilu, narýchlo, bez riadnej diskusie, bez riadnej diskusie so zúčastnenými, s odbornou verejnosťou, bez analýz? Ja som nevidela žiadnu serióznu analýzu, ktorá by povedala, aké bude mať toto dopady na spoločnosť, na ekonomiku, na verejné financie. Vy uvádzate v dôvodovej správe, že to nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani pozitívny, ani negatívny. Ja neviem, či mám tomuto tvrdeniu veriť, pretože ja neviem, ako ste sa k nemu dostali. Aký vplyv to potom bude mať? Na čo to potom bude mať vplyv?
Toto sú možno tie najzásadnejšie výhrady. Ja som presvedčená, že v takomto procese pri takto vážnych veciach my sa môžeme naozaj veľmi pomýliť a môžeme opäť len páchať škody, ktoré budeme musieť neskôr sanovať zase nejakými rozhodnutiami, zase nejakými umelými politickými vstupmi do procesov, ktoré by naozaj sme mali nechať tak a mali by sme ich nechať riadiť sa trhom.
A poslednú vec, ktorú chcem v tejto súvislosti povedať, je, že je to tak vážna vec s dopadmi na podnikateľské prostredie, a tie aj uvádzate v dôvodovej správe, že to bude mať vplyv aj negatívny, aj pozitívny na podnikateľské prostredie. Chcem dať procedurálny návrh, aby sme sa týmto zákonom venovali, tomuto zákonu venovali aj na hospodárskom výbore, nielen na ústavnoprávnom a na sociálnom, pretože si myslím, že tie dopady majú vplyv na podnikateľské prostredie a má to byť riadne prerokované aj na zasadnutí hospodárskeho výboru.
Takže, pán spravodajca, poprosím vás, zaevidovať takýto procedurálny návrh, ak to je možné.
Klub SaS za týchto okolností, pri tých vstupoch, ktoré máme, nemôže tento zákon podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 11:14 - 11:14 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na zaradenie tohto bodu do programu zvolávam výbor pre hospodárske záležitosti k tomuto návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie a bude tento výbor o 13. hodine dnes v miestnosti č. 150. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 9:55 - 9:57 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Jozef, ja do veľkej miery súhlasím takmer so všetkým, čo si povedal, a vyjadrím sa trošku k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu. Ja som presvedčená, že naň nie je žiadny dôvod, a to aj si pripomeňme, prečo som presvedčená, že na to nie je žiadny dôvod. Už v roku 2015, kedy súčasná vláda podpisovala zmluvu s Land Roverom, už vtedy sa zaviazala, že tejto fabrike pomôže a umožní získavať ľudí z tretích krajín jednoduchším spôsobom. Už vtedy vedeli, že si zarábajú na problém a doteraz to neriešili. Doteraz to neriešili.
Kde ste boli tri roky?! Prečo teraz, dnes musíme v zrýchlenom legislatívnom konaní, aby to rýchlo prehrmelo, bez kvalitnej diskusie, bez kvalitného zhodnotenia dopadov, aby to len rýchlo v tejto snemovni prehrmelo? Už v 2015. ste vedeli, že si zarábate na problém. Toto je vaša politika. Vy za peniaze našich daňových poplatníkov nakúpite pracovné miesta, o ktorých už pri ich kúpe viete, že ich nebude kým obsadiť, a potom umožníte ľuďom z tretích krajín, aby tieto miesta obsadzovali. A to, čo by mohlo prirodzene fungovať, to je to prirodzené zvyšovanie platov, o ktorých Jozef Mihál hovoril, tak to fungovať nebude, pretože vašimi neustálymi zásahmi, umelými zásahmi do toho, čo môže prirodzene na trhovom mechanizme fungovať, nefunguje. Nefunguje, lebo to stále politicky ovplyvňujete. A už dnes vieme, že ani ten Land Rover nespôsobí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily zvýšenie miezd, čo by prirodzene pri nedostatku pracovných, teda pracovníkov na tieto miesta mohlo nastať, tak nenastane, pretože sem nastúpi armáda pracovníkov z tretích krajín, ktorí, samozrejme, budú mať nižšie nároky na tieto platy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:54 - 14:56 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ondrej, ja v plnej miere súhlasím s tou kritikou, ktorú si ty vyslovil, však nakoniec v prvom čítaní som aj ja v plnej miere teda svoju kritiku k tomuto návrhu komunikovala a ty si v úvode svojho vystúpenia povedal, že tento návrh nie je nič iné, len kombinácia lobizmu a populizmu. A ja v plnej miere podpisujem to, čo si povedal, pretože ja už týždne rozmýšľam nad tým, ako môže predkladateľ jedným dychom povedať, že hotelieri a majitelia lyžiarskych vlekov sú tí dobrí podnikatelia, ktorým treba pomáhať a ktorým sa všetci musíme skladať na pomoc a druhým dychom v tejto istej snemovni povedia, že zasa obchodné reťazce sú tí zlí podnikatelia, ktorých treba zaťažiť a ktorým treba zobrať.
Prosím vás pekne, ja na toto nepoznám odpoveď. Ako môžete jedným dychom povedať, že toto sú tí zlí podnikatelia, ktorým treba zobrať a toto sú tí dobrí, ktorých treba zaťažiť. Ja budem veľmi rada, ak túto otázku dostaneme zodpovedanú, pretože ja sa v opačnom prípade tiež neviem zbaviť toho pocitu, že toto nie je nič iné, ako úplne hlúpy lobizmus. Toto tak páchne lobizmom, ako máloktorý návrh v tejto snemovni, a to ich tu bolo teda hodne. A ja sa obávam, že takýmto prístupom k hospodárskej politike a k takejto selekcii podnikateľov my sa vraciame 30 - 40 rokov dozadu.
Ďakujem.
Skryt prepis