Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.9.2018 o 17:40 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 17:40 - 17:51 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, týmto predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku zavádza nový inštitút, tzv. rekreačné poukazy, ktoré budú musieť dávať niektoré konkrétne firmy svojim zamestnancom za istých podmienok alebo za spln..., slplne..., za spln..., až potom, čo splnia určité podmienky, teda nie všetkým, ale za istých konkrétnych podmienok.
Pán predseda Danko mi ako kritikovi tohto opatrenia, mi odkázal, že sa do sociálnej politiky vôbec nerozumiem, a možno má aj pravdu, nie je to úplne moja parketa, v každom prípade si ale dovolím spochybniť to, že toto opatrenie je akýmkoľvek spôsobom čo i len trošku sociálne.
V tomto prípade totiž nejde o nič iné, len o lacný marketingový ťah vládnej strany, ktorý je z môjho pohľadu nesystémový, je nespravodlivý, spôsobuje výrazný zásah do podnikateľského prostredia, spôsobuje výrazný zásah do podnikateľského prostredia, spôsobuje nenáležitý zásah do slobody podnikania a myslím si, že je naozaj len takým populistickým nejakým gestom strany SNS. Dokonca aj zástupcovia zamestnávateľov, aj zamestnancov sú voči nemu skeptickí a toto, že taká akože vzácna zhoda, a to už je čo povedať.
Je nefér, ak sa štát tvári, že ide zaviesť nejaké sociálne opatrenie a že ide štát ľuďom niečo rozdať, a hneď následne sa okolo seba poobzerá a prstom ukáže na niekoho, kto takéto kvázi takéto sociálne opatrenie má zaplatiť, a v tomto konkrétnom prípade sú opäť zamestnávatelia. Tieto rekreačné poukazy budú musieť dať svojim zamestnancom spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, ale tiež nie všetky spoločnosti, len také, ktoré teda zamestnávajú 50 a viac zamestnancov, a tiež nie všetkým svojim zamestnancom, ale len takým, ktorí pre túto spoločnosť pracujú nepretržite aspoň 12 mesiacov. A ja sa pýtam, čo je na tomto spravodlivé.
Čo je spravodlivé na tom, ak jeden zamestnanec pracuje vo firme, ktorá má 49 zamestnancov, a ten na takýto benefit nárok nemá a iný zamestnanec, ktorý pracuje v spoločnosti, ktorá má 51 zamestnancov, takýto, takýto nárok na takýto benefit má? A opäť sa pýtam, čo je spravodlivé na tom, ak niekto pracuje pre firmu 11 mesiacov rovnako poctivo, rovnako pracovito a takýto nárok nemá, a niekto, kto pracuje 13 mesiacov tak takýto nárok má. Čo je, prosím, na tomto spravodlivé?
Podľa dôvodovej správy sa zavedením týchto opatrení očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu a vznik nových pracovných miest v tomto odvetví. No, samozrejme, keď zákonom poviete, že za istých okolností vám štát zákonom prihráva nejaký biznis, no samozrejme, že to má pozitívny vplyv na tieto konkrétne firmy. Ale čo tie ostatné firmy, ktoré toto musia platiť bez ohľadu na to, či na to majú podmienky vytvorené, nemajú, či majú na to finančnú kondíciu alebo nemajú, tak ja sa pýtam, že, že aký dopad to má celkovo na podnikateľské prostredie, pretože ja sa obávam, že to pozitívny vplyv rozhodne nie je.
Ďalej sa pýtam, čo je sociálne na tom, že štát sa rozhodol, že ide podporovať zrovna rekreácie. To skutočne sú rekreácie na Slovensku tá vážna priorita, ktorú je potrebné finančne podporovať? Naozaj tu nemáme iné významnejšie a dôležitejšie potreby, napríklad v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva, dôchodkov alebo ceny energií? Alebo mohli by sme vymenovať ix oblastí, kde naozaj si myslím, že, že je dôležité a dôvodné sa pozrieť, či by štát mal, alebo nemal podporiť. Ale naozaj rekreácie sú tou, tou oblasťou, ktorú ideme nazývať, že sociálne opatrenie?
Napriek tomu, že dnes o tomto návrhu rokujeme, stále nepoznáme jeho reálne dopady. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona sa predpokladá zvýšený dopyt po ubytovacích službách a po s tým súvisiacich službách, pričom návrh zákona má pozitívny vplyv iba, a tu zdôrazňujem, že iba na subjekty, ktoré si takýmito podmienkami SNS vybralo, to znamená iba podnikateľské subjekty, iba v oblasti cestovného ruchu, pretože tam má smerovať nejaký, nejaký ďalekohľad alebo, alebo proste tam má smerovať nejaká podpora. A toto rozhodne nepovažujem ani za systémové, ani za rozumné, ani za spravodlivé, deformuje to podnikateľské prostredie a vonkoncom to teda nie je teda sociálne.
Asi nikto nespochybní, že v prípade, ak sa umelo zvýšiť dopyt po nejakých tovaroch alebo službách, tak ceny týchto tovarov a služieb obvykle rastú. A teraz ceny ubytovacích služieb na Slovensku, keď sa zvýši po nich takýto, takýmto umelým spôsobom dopyt, tak tieto ceny s najväčšou pravdepodobnosťou budú rásť. A, samozrejme, že tým dovolenkujúcim, ktorí dostanú príspevok od zamestnávateľa, tým to zrejme až tak neublíži, ale tí, ktorí takýto príspevok nedostanú, tak pre tých ostanú len tie zvýšené, zvýšené ceny. A toto rozhodne tiež nie je, nie je fér a bude to mať opačný ako deklarovaný efekt. A väčšina ľudí, ktorí doteraz na Slovensku dovolenkovali, tak budú musieť tieto dovolenky absolvovať za vyššie ceny, pretože toto v ekonomike jednoducho platí.
Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona môže byť rekreačný poukaz vydávaný jedine vo forme elektronickej platobnej karty, ktorý má obmedzenú časovú platnosť, a systém s tým spojený je riešený podobne ako systém podpory stravovania prostredníctvom stravovacích poukazov. Systém predpokladá využitie už vybudovanej siete subjektov pôsobiacich na trhu so stravovacími poukážkami. Čiže aby zamestnávateľ poskytol rekreačný poukaz zamestnancovi, musí zaplatiť odmenu vybranej sprostredkovateľskej firme. A ak si teraz odmyslíme nejakú zbytočnú byrokraciu, ktorá súvisí s vybavovaním, platením a doručovaním a inými službami, tak poplatky síce ešte nie sú dnes známe, ale už mnohí skúsenosti so stravnými lístkami majú a vedia, že tieto poplatky rozhodne nie sú zanedbateľné. A ak už štát povedal, že tu sú nejakí zamestnanci, ktorým my chceme zabezpečiť nejaký benefit, a tuto je skupina zamestnávateľov, ktorý to má zaplatiť, prečo medzi tieto dva subjekty vkladáme tretí subjekt, ktorý to celé predraží pre obidve strany, a je to zase nejaký štátom garantovaný biznis pre niekoho. A ja sa potom naozaj neviem zbaviť pocitu, že, že viac ako sociálne cítenie vládnej strany SNS tu, tu viacej zohralo rolu možno, možno sila akéhosi lobizmu z pozadia a nebolo toto sociálne cítenie, ale, ale skôr takéto niečo.
To som už povedala, ale zopakujem. Mňa by naozaj zaujímalo, že prečo si SNS myslí, že práve dovolenky a rekreácie sú to, čo je dnes potrebné finančne podporovať. Z prieskumov motivácie zamestnancov vyplýva, že mnohí by privítali možno rôzne kurzy, možno rôzne školenia, niektorí preplácanie posilovne, niektorí wellness, niektorí plavárne, niekto zase lístky do kina, do divadla. A toto sú práve veci, ktoré ak chceme, aby zamestnávatelia ten benefitový nejaký systém svojim zamestnancom poskytovali, tak by sme to mali nechať na nich. Mali by sme to nechať na tých zamestnávateľov, aby v rámci ich možností finančných, pretože tie sú rôzne, a naozaj nie sú determinované počtom zamestnancom, sú determinované úplne inými vecami ako počtom zamestnancom, mali by sme to nechať na nich, aby sa oni rozhodli, čo pre ich zamestnancov je motivujúce, čo pre nich motivujúce nie je, a aby sme to nechali na nich a nechali im voľnú ruku v tom, akým spôsobom budú svojich ľudí odmeňovať, či to bude formou peňazí alebo formou nejakých poukážok, alebo wellnessov, alebo neviem čoho.
Ja sa neviem zbaviť pocitu, že nie je správne, ak náš štát stále viac a viac do tejto slobody zasahuje. Jednak do slobody zamestnávateľa, že ide stále diktovať, čo tomu zamestnancovi za akých okolností má poskytovať, či na to má, či na to nemá, či to, či o to ten zamestnanec má vôbec záujem, alebo nemá. A na druhej strane aj týmto spôsobom formujeme a nejak tak tlačíme tých zamestnancov do správania, ktoré by možno ani sami nevybrali.
Jednoducho ja si myslím, že spravodlivé, systémové a áno, aj sociálne by bolo nechať v tomto viacej slobody ako zamestnávateľom, tak zamestnancom. Naozaj ten tlak, ak chceme dosiahnuť niečo sociálne, by mal pôsobiť tam, aby sme znížili daňové a odvodové zaťaženie jednak zamestnávateľov, aby mali viac možností, finančných možností, dať odmeny svojim ľuďom, rozvíjať svoje podnikanie, vytvárať pracovné miesta a rovnako znížiť daňové a odvodové zaťaženie pre zamestnancov, aby ľuďom, ktorí pracujú, aby im z ich práce, z ich pridanej hodnoty, ktorú vytvorí, vytvoria, ostalo viac peňazí v čistom bez toho, aby do toho štát zasahoval, a títo ľudia si mohli vybrať, či pôjdu na rekreáciu, alebo si kúpia tenisky, alebo si kúpia wellnes pobyt, alebo jednoducho majú iné priority, lebo možno nemajú zrovna na školské pomôcky, alebo nemajú možno na lieky, alebo niektoré možno dokonca na potraviny.
Jednoducho nechajme to tých ľudí. Toto je, dámy a páni, sociálne. Nechajme viacej peňazí ľuďom, nech sa oni rozhodnú, ako ich pri pre zlepšenie svojho vlastného života použijú.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 12:02 - 12:04 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne obidvom paniam poslankyniam. Ja vnímam pozitívne to, že aj vy si uvedomujete, že takýto proces asi byť nemal a že aj súhlasíte s tým, že mnohé veci majú negatívne dopady a ja viem, že nejde len o jasličkový zákon. Ja som sa práve snažila vypichnúť tie veci, ktoré sú najproblematickejšie a ktoré spôsobili naozaj najväčšie problémy. A som presvedčená, že už vtedy, keď sa tento návrh prijímal, bolo zjavné, že tie obrovské problémy boli a že vzniknú a ja si myslím, že sa tomu dalo predísť. A myslím si, že keby sme tomu vtedy predišli, tak sme mnohým mohli ušetriť mnohé náklady a možnože sme mohli predísť mnohým problémom. Ale toto je ten problém, na ktorý ja poukazujem, že sa jednoducho nepočúvame, že čokoľvek povie opozícia, je to len preto zlé, lebo to povedala opozícia. Ale nie všetko, čo povie opozícia, je zlé. Tu boli pomenované úplne jasné veci, ktoré sme tvrdili, že spôsobia problémy a oni to tie problémy aj spôsobili. Ja rozumiem tomu, že zákony nie sú nemenné. Tomu úplne rozumiem, ale my ak v priebehu dvoch rokov alebo jedného roka štyrikrát meníme jeden zákon, potom posúvame jeho účinnosť a tam vonku sú ľudia, tam vonku sú prevádzkovatelia, ktorí to sledujú, ktorí sa snažia prispôsobiť tomu, čo budú musieť, čo budú musieť zaplatiť, čo budú musieť spraviť a na základe toho sa rozhodujú. A to je niečo, čo prispieva k právnej neistote. Právna neistota je niečo, čo je na Slovensku vážny problém, kvôli čomu mnohí nechcú podnikať, pretože nevedia, koľkokrát sa im pod rukami v priebehu krátkeho času zmenia podmienky, že niekto tie podmienky splní, tomu vzniknú náklady. Niekto tie podmienky nesplní, tomu tie náklady nevzniknú a tam je potom konkurenčná výhoda, resp. nevýhoda toho, kto tie náklady má a nemá. Jednoducho my nerobme legislatívne prostredie nestabilným. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 11:48 - 11:58 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k návrhu na zmenu zákona o sociálnych službách a o živnostenskom podnikaní, pretože si myslím, že táto novela prichádza veľmi neskoro. V roku 2016, ako už bolo povedané, bol v parlamente schválený zákon z dielne ministra práce Richtera, a to zas a znova napriek mnohým upozorneniam zo všetkých strán na jeho negatívne dopady. Protestovali mnohé organizácie, protestovali samotní prevádzkovatelia jaslí, ľudia podpisovali petíciu, my ako opoziční poslanci sme takisto upozorňovali na mnohé, mnohé negatívne dopady, dokonca sme podávali podanie na Ústavný súd, toto iniciovala pani poslankyňa Petrík, za čo jej teda aj takýmto spôsobom veľmi pekne ďakujem a nakoniec tento zákon vrátil aj pán prezident. Ja si myslím, že dostatok signálov, dostatok odporu na to, aby sa predkladatelia tohto zákona aspoň zamysleli.
A vy koaliční poslanci ste ale nikoho nepočúvali, tvrdohlavo ste prelomili veto prezidenta a návrh zákona ste prijali v pôvodnom znení. Mnohým to skomplikovalo život, či už prevádzkovateľom, alebo aj rodičom, ktorí sa ocitli v takom veľmi neistom stave, či budú mať kam dať svoje deti a nikomu ste týmto zákonom nepomohli, touto zmenou zákona nepomohli. Táto príslušná regulácia vyžadovala od prevádzkovateľov dodatočné náklady najmä na stavebné úpravy jaslí a opätovné získavanie nových povolení, či už od hygieny, stavebného alebo ďalších úradov. Náročné vybavovačky, vyžiadali si, toto všetko si vyžiadalo stovky, v niektorých prípadoch až tisíce eur dodatočných nákladov. Stovky eur si pýtali za svoje služby odborníci, ktorí vydávajú potvrdenia o splnení normy hlučnosti, meranie svetelnosti, rozbor vody a podobne, ale všetky tieto potvrdenia prevádzkovateľ už raz predložil, no pre zmenu vašich pravidiel ich musel predložiť a samozrejme aj zaplatiť znova. A okrem toho ste zaviedli aj mnohé nové administratívne povinnosti, či už napríklad viesť výkaz majetku alebo rôzne štatistiky a v neposlednom rade aj veľmi náročné, zaviedli ste mnohé náročné nároky na stavebné úpravy.
Výsledok vašej doslova nepríčetnej snahy o reguláciu, dnes už poznáme, aké to má toto negatívne dopady. Počet registrovaných jaslí rapídne klesol a už dnes vieme, že ich bude a je nedostatok. Pred účinnosťou zákona bolo registrovaných 80 jaslí a 1. 1. 2018, kedy bol prvý dátum tejto účinnosti, ich bolo len 13. A naopak, prudko stúpol počet opatrovateliek na inzerát a táto regulácia viedla práve k opačnému cieľu, že podnikatelia, ktorí v tomto sektore podnikali, húfne odchádzali z biznisu a nové štátne zariadenia, noví poskytovatelia nestíhali vznikať a ani nevznikali, pretože štát na to jednoducho nemá kapacity, nemá na to peniaze a miesto toho, aby vytvoril podmienky pre súkromný sektor, tak naopak, doslova ho zarezal a vyhnal z neho každého jedného poctivého podnikateľa, ktorý chcel splniť vami nastavené podmienky.
Až po obrovskom tlaku, do tretice snáď všetko dobré, som si myslela, krátko na to sme mali na stole ďalšiu novelu, s ktorou ste prišli. V tej ste urobili drobné technické zmeny, ale podstata tohto zákona ostala rovnaká. Zákon ostal diskriminačný pre rodičov, ktorí si hľadajú prácu, alebo sú na materskej, ostal diskriminačný pre deti, ktoré nebudú prijaté do jaslí, ani detskej skupiny, ak je rodič dieťaťa na materskej. Potom deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nedostanú šancu na lepší štart do života, deťom, ktorým zle vychádzajú roky, nebude zabezpečený plynulý prechod do škôlky, na pár mesiacov si budú musieť zvykať v iných zariadeniach a výrazne sa predraží nielen zakladanie nových, ale aj prevádzkovanie už existujúcich jaslí, pretože tie všetky podmienky, ktoré opakovane musia prevádzkovatelia splniť, alebo nové, ktoré predtým splniť nemuseli a dnes musia, to všetko sú náklady, ktoré sa, samozrejme, prenesú do cien.
Jednou z podmienok fungovania jaslí je aj registrácia na vyšších územných celkoch, no majitelia súkromných zariadení odkazovali ministrovi, že nevedia registráciu získať, pretože nie je jasné, čo všetko k nej musia predložiť a VÚC-ky žiadajú aj to, o čom minister tvrdil, že nie je potrebné. Čiže sa nevedeli registrovať a nemali ani jasno v tom, čo všetko musia splniť, pretože dostávali rôzne zmätočné informácie z rôznych strán. A jediné, na čo ste sa pri tak veľkej kritike a pri poukazovaní na nemožnosti pokračovať v prevádzkovaní, jediné, na čo ste sa zmohli, bol posun účinnosti. Ale to, že sa posunula účinnosť, tým sa ešte problém nevyriešil a ani sa nikomu nepomohlo.
Dámy a páni, v relatívne krátkom čase ideme opäť hlasovať o zmenách v tomto doslova horúcou ihlou šitého návrhu zákona, štvrtýkrát. A titulky novín aktuálnu situáciu vystihujú úplne správne "Richterov jasličkový zákon opravujú aj poslankyne SMER-u a Slovenskej národnej strany". Škoda, že po funuse a to len preto, lebo pán minister si doteraz nedal povedať a ignoroval všetky námietky, ktoré z rôznych strán prichádzali. A nebol to len pán minister, ja si pamätám na jedno stretnutie na Slovenskom živnostenskom zväze, kedy sme hovorili o podmienkach v podnikateľskom prostredí a pán štátny tajomník Ondruš tvrdil, ako sa tieto podmienky stále zlepšujú, ako sa na podmienkach, na zlepšovaní podmienok stále hovorí a keď som sa ho jasne spýtala, že či myslí aj podnikanie, pretože je to podnikanie v oblasti prevádzkovania týchto jaslí, týchto zariadení pre deti vo veku do troch rokoch, tak povedal, že oni na ministerstve žiadne problémy neevidujú. A to bolo, dámy a páni, možno dva mesiace dozadu, možno ani toľko nie. Oni neevidujú žiadne problémy. To, že v Bratislavskom kraji v tom čase bolo zo 400 zariadení registrovaných, mám pocit, 13 alebo také nejaké číslo, ako významne nižšie číslo, tak toto pre nich nebol problém, ktorý by vedeli, chceli, mohli, alebo jednoducho akceptovali, alebo aspoň počúvali.
Ako je potom možné, že tieto, tieto fatálne problémy idú dnes naprávať poslanci Národnej rady tej istej koalície? Tá istá koalícia. Vy naozaj medzi sebou nekomunikujete, koaliční partneri? Toto je tá jediná alternatíva, tá stabilná, odborná vláda, ktorá sem predkladá kvalitné, odborné riešenia, ktoré nie je potrebné potom štyrikrát za sebou opravovať a naprávať a naprávať už naozaj také spôsobené škody, ktoré je veľmi ťažké, ťažké naprávať. To rozliate mlieko teraz do tých kýbľov dať naspäť bude naozaj veľký problém.
Mnohých podnikateľov ste už vyhnali z tohto podnikania, pretože nedokázali zvládnuť či už finančnú alebo administratívnu záťaž a zariadenia jednoducho pozatvárali. Po tom, čo v dôsledku schváleného zákona rapídne klesol počet jaslí, ste sa spamätali a začínate so zmenami, prichádzate so zmenami, ktoré tí, ktorí už tieto podmienky pôvodne stanovené splnili, tých to stálo nemalé úsilie, nemalé peniaze. Samozrejme im to vstúpi do nákladov a samozrejme do cien týchto služieb. Tí, ktorí ich nesplnili a prevádzky pozatvárali, tí veľmi ťažko budú znovu reinkarnovať tieto zariadenia a nanovo ich zasa spúšťať a ak tak urobia, opäť to budú dodatočné náklady na opätovné spustenie niečoho, čo už pozatvárali. A ja sa pýtam prečo? Ja sa pýtam, prečo toto bolo potrebné celé? Komu sa tým pomohlo, čo sa tým vyriešilo a ako sa pomohlo podnikaniu a podnikateľskému prostrediu a hlavne tým deťom, ktoré do týchto zariadení majú chodiť? Toľko možno moja kritika.
Ja, samozrejme, niektoré z tých vecí, ktoré sa tam teraz idú opravovať, vítam. Napríklad aj tú bezbariérovosť. Myslím si, že bolo absolútne nenáležité takúto povinnosť dávať súkromným zariadeniam, pokiaľ takúto povinnosť nemajú napríklad štátne zariadenia. Ja sa pýtam prečo? Aké nároky na takéto zariadenia? Kde sú tie rozdiely, z čoho pramenia tieto rozdiely, že štátne zariadenie nemusí a súkromník musel? Prečo? Ja tomu naozaj nerozumiem prečo? A som presvedčená, že tam, kde štát nedokáže niečo prevádzkovať, alebo štát nedokáže poskytovať nejaké služby z rôznych dôvodov, tie dôvody nemusíme menovať, to môžu byť rôzne dôvody, tak v takomto prípade sa ten štát má starať o to, aby vytvoril podmienky na to, aby ich súkromný sektor dokázal suplovať, tieto úlohy, ktoré štát má. A nie ich tak zaregulovať, že je to až nevykonateľné. Štát má zabezpečiť podmienky na to, aby to, čo on nedokáže, dokázal spraviť a bolo atraktívne spraviť pre niekoho iného, pre súkromný sektor. V tomto prípade to tak nebolo. Bolo to presne naopak. Presne naopak.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.6.2018 11:06 - 11:06 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne. Pripomínam členom hospodárskeho výboru, že dnes o 13.30 bude zasadnutie nášho výboru v miestnosti č. 148. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 12:50 - 12:52 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za obidve faktické poznámky a hlavne teda za deklarovanie podpory týmto dvom návrhom. Ja chcem len potvrdiť to, čo, pán poslanec Heger, hovoríte. Naozaj sa v dobrých časoch nemá siahať ľuďom viacej do vrecka, ako sa to robí v horších časoch. Presne ako ste povedali, ak sa ekonomike dobre darí, tak sa má o výsledky tejto, týchto dobrých časov podeliť s ľuďmi tak, že sa znížia dane a že sa štátna kasa, štát, verejné financie zriekne istej časti už aj tak zvýšených príjmov, a nieže sa ukáže prstom na to, že táto skupina, táto skupina, táto skupina obyvateľstva zaplatí to, čo my teraz ideme rozdať nejakej inej skupine ľudí. Takto sa sociálna politika nerobí v slušných krajinách!
A to, že poistky, zavedenie tejto novej dane na poistky zvýšia ceny nielen poistiek, ale mnohých tovarov a služieb, by bolo tiež veľmi slušné a férové úplne na rovinu a jasne povedať. Dnes predsa mnohé tovary a služby sú poistené. Mnohé dokonca zo zákona sú poistené, že musíte zo zákona mať niektoré komodity poistené. Mnohé poistenia sú, alebo povinnosť poistenia je daná zo zmluvných vzťahov medzi obchodnými partnermi, medzi, dneska napríklad tovar nedoveziete bez toho, aby dopravca bol poistený a podobne. Čiže aj toto by bolo slušné a poctivé povedať, čo všetko sa do akej miery vzhľadom na túto novú poistku zdraží.
A súhlasím aj s tým morálnym rozmerom, že, a transparentnosťou, napokon transparentnosť má aj súčasná vláda v programovom vyhlásení vlády a všade sa tým prezentuje, ako jej veľmi ide o transparentnosť, tak verím tomu, že ak možno aj tú účinnosť nebudete chcieť podporiť, že minimálne ten druhý pozmeňujúci návrh, ktorým sa tá transparentnosť do tohto vznesie, že aspoň ten podporíte. Ďa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 12:41 - 12:47 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, o tom, že v SaS nesúhlasíme so zavedením tejto novej dane, sme veľmi jasne a zrozumiteľne hovorili, viacerí moji kolegovia, už v prvom čítaní. Nesúhlasíme s tým, aby sa zavádzali nové dane, ak na to nie je žiadny vážny dôvod. A v čase, kedy sa ekonomike aj na Slovensku darí, tak na zavádzanie nových daní ani nie je žiadny dôvod.
Je smutné, že tie dôvody vláda stále vyrába; v úvodzovkách vyrába; a to kadejakým rozdávaním tzv. sociálnych balíčkov, ktoré, samozrejme, potom musí niekto následne zaplatiť, a pritom sa tvári, že ak sa ekonomike darí, musí sa dariť aj ľuďom. A zabudne ale povedať, že ekonomike sa zrejme až tak veľmi nedarí, pokiaľ nedokáže tie tzv. sociálne balíčky vykryť zo zvýšených príjmov, ktoré bezpochyby zvýšené sú, ale musí druhým dychom hneď po oznámení balíčku zavádzať nejakú novú daň alebo nejak inak, iným spôsobom niekde inde tým ľuďom tie peniaze zobrať.
A my v SaS tvrdíme, že ak sa ekonomike darí, tak v prvom rade sa má dariť ľuďom, to znamená, štát sa má vzdať nejakej časti daní alebo nejakej časti odvodov, a preto sa v takejto situácii, v ktorej sa dnes Slovensko nachádza, sa majú dane znižovať, nemajú narastať a vonkoncom nemajú vznikať žiadne nové.
Napriem mnohým nielen našim výhradám si vládna koalícia zavedenie tejto novej dane v prvom čítaní presadila a dovoľte mi predložiť k tomuto návrhu dva pozmeňujúce návrhy. Chcela som ich predložiť na riadnom zasadnutí výboru pre hospodárske záležitosti, aby sme sa o nich mohli možno odborne porozprávať, ale, bohužiaľ, na riadne zasadnutie tohto výboru neprišiel ani jeden jediný koaličný poslanec, a preto sme ani neboli uznášaniaschopní, a preto ich teda predkladám teraz tu v pléne.
Prvý pozmeňujúci návrh sa týka presunu účinnosti tohto zákona a druhý sa týka toho, aby sa zakotvila platiteľovi dane povinnosť oboznámiť platiteľa poistného o sume tejto dane, či už v zmluve, alebo na doklade o platbe. Jednoducho, aby bola jasná suma tejto dane, tak ako je to napríklad pri DPH. Dovoľte preto, pán spravodajca, budem čítať tie pozmeňujúce návrhy, takže začínam s tým prvým.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945).
1. V čl. I § 13 ods. 1 sa slová "30. septembri 2018" nahrádzajú slovami číslom "31. decembri 2020".
2. V čl. I § 13 ods. 3 sa slová "30. septembra 2018" nahrádzajú slovami "31. decembra 2020" a slová "30. novembra 2018" sa nahrádzajú slovami "28. februára 2021".
3. V čl. V bod 2 znie:
"2. Za § 205 sa vkladá § 205a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 205a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od. 1. januára 2021
Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť do 31. decembra 2020 odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2020 za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 na osobitný príjmový účet daňového úradu pre vybrané daňové subjekty; ustanovenia § 68a ods. 2 až 4 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa uplatnia rovnako."."
4. V čl. VI sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem čl. I a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021".
Ako som už v úvode spomínala, navrhuje sa posunutie účinnosti.
A teraz druhý pozmeňujúci návrh si dovolím prečítať. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 945).
V čl. I § 8 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Platiteľ je povinný oboznámiť platiteľa poistného so sadzbou dane uplatňovanej pri danej poistnej zmluve. Platiteľ môže oboznámiť platiteľa poistného so sumou dane vzťahujúcou sa na dané poistné."
Krátke odôvodnenie: Navrhuje sa zakotviť platiteľovi povinnosť oboznámiť platiteľa poistného so sadzbou dane vzťahujúcou sa na danú poistnú zmluvu. Zároveň sa platiteľovi umožňuje oboznámiť platiteľa poistného so sumou dane vzťahujúcou sa na dané poistné. Spôsob oboznámenia sa návrhom neupravuje, ponecháva sa to na zvážení platiteľa; môže to byť či už daňový doklad, poistná zmluva a podobne.
Ide nám o to, aby táto suma bola jasne oddelená od celkovej sumy.
Chcem požiadať ctené plénum, aby podporili tieto dva pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 18:11 - 18:13 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakuje veľmi pekne. Ja si myslím, že k tomuto návrhu dnes odznelo naozaj všetko, čo odznieť malo a mohlo. A myslím si, že ak niekto naozaj dával pozor, tak nemôže mať pochybnosť o tom, že súčasná vláda, nech sa tvári akokoľvek novo, nech sa tvári akokoľvek úprimne, že to myslí s nejakými systémovými zmenami vážne, tak musí byť po tejto rozprave presvedčený, že tomu tak nie je. Trošku som prekvapená, že nebyť toho, že Igor Matovič vo svojej rozprave stúpil tak trošku na otlak niektorým našim koaličným kolegom, tak v podstate jediný, kto tu túto vládu a súčasnú vládnu koalíciu obhajoval, bol pán poslanec Mizík. Aj to asi svedčí o tom, že asi sú to veci nie celkom obhájiteľné.
Chcem možno na záver ešte raz apelovať na všetkých čestných ľudí, ktorí chcú na Slovensku žiť, ktorí chcú, aby tu žili ich deti, aby tu žili aj deti ich detí a aby sme sa nemuseli báť chodiť po ulici, aby sme sa nemuseli my alebo ktokoľvek iný povedať svoj názor alebo o svojom názore písať. Ja si takúto krajinu želám, a ja preto tie predčasné voľby podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 16:22 - 16:23 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem, Jozef, za tvoj prejav. Ty si hovoril o sile niektorých politikov, že niektorí ju naozaj majú, niektorí ju len s funkciou dostali, ale v princípe, v princípe sú ťahaní za šnúrky niekde zozadu. A ja som v tejto súvislosti chcela povedať jednu vec, že myslím si, že Robert Fico je alebo, alebo bol, alebo je, to neviem úplne posúdiť, mimoriadne silný politik. Naozaj, keď, keď si pozriem tak do histórie, že akých silných politikov sme tu mali, tak myslím si, že čo do sily, on je mimoriadne silný politik. Čo je ale problém a obrovská škoda pre Slovensko, že on túto svoju silu a tento svoj vplyv a túto svoju moc nevyužil v prospech Slovenska, ale naopak, on ju využil, dokonca zneužil v jeho neprospech. A toto je náhodou, toto je z môjho pohľadu ešte ďaleko horšie, ako keby to bol len taký nevplyvný škodiaci politik, ale myslím si, že je obrovská škoda, že túto svoju obrovskú moc, ktorú získal, nevyužil, pretože mohol Slovensko dostať niekde úplne inde, ako ho dostal. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2018 11:45 - 11:47 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za takmer všetky faktické poznámky a reagovať budem na to, čo si povedal ty, Eugen Jurzyca. A je to veľmi dobrá poznámka, že nielenže dôvodmi, pre ktoré sú určite namieste predčasné voľby, sú tie udalosti, o ktorých som hovorila ja, je to aj hospodárska politika, ktorú súčasná vláda robí alebo ktorú, možno preto, ako ju robí, aj dobre, že nemá čas ju robiť, pretože sa venuje hlavne sama sebe, miesto toho, aby sa venovala našej krajine. Viacej sa z médií dozvedáme o tom, ako kto vyzýva ktorého svojho koaličného partnera, aby si ktorého svojho nominanta odkiaľ stiahli a odkiaľ kam presunuli, ale faktom je, že súčasná vláda sa snaží verejnosti zakryť oči pred realitou rôznymi, rôznymi populistickými balíčkami a tie už aj prinášajú svoje ovocie. A napriek tomu, že sa táto vláda vezie na pozitívnych výsledkoch nielen slovenského ekonomického rastu, ale hlavne teda medzinárodného, tak napriek tomu už aj táto idylka sa javí, že končí, pretože už som zachytila niekoľko reportáži o tom, ako zdražievajú potraviny. A toto je výsledok, napriek dobrým časom je toto výsledok zlej hospodárskej politiky a ja sa obávam, že takýchto zlých správ bude pribúdať s časom, kedy, kedy sa budú uplatňovať výsledky ich práce.
Čiže nielen tá morálna rovina je dôležitá, aj keď o nej som ja hovorila asi najviac, ale faktom je, že, že tým dôvodom je aj ich zlá hospodárska politika. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 11:26 - 11:38 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, toto moje vystúpenie je adresované predovšetkým poslancom vládnej koalície, ktorí nie sú súčasťou organizovaného zločinu a zároveň si uvedomujú, ako fatálne je ohrozená naša štátnosť. Štátnosť, ktorá stojí na demokracii, spravodlivosti a rešpekte k ľudským právam.
Od zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynuli tri mesiace. Sú to tri mesiace zvýšenej citlivosti ľudí na zlodejstvá a špinavosti. Sú to tri mesiace obrovskej občianskej nespokojnosti, ktorá sa dovoláva spravodlivosti na námestiach. Sú to tri mesiace, počas ktorých nám pred očami vyrástol doteraz nepredstaviteľný obraz našej temnej, korupciou preplnenej politickej reality. A len totálny ignorant v tomto obraze nevidí, ako hlboko do štátnych inštitúcií zapustil svoje chápadlá organizovaný zločin. Len totálny ignorant nevidí, že hybnou silou tých, čo dnes držia štátnu moc, je už len chamtivosť a korupcia.
Dámy a páni, poviem vám, aký je konečný účet troch vlád Roberta Fica, ktorej ste vy, dámy a páni, koaliční poslanci, vyslovili dôveru a ktorej ste súčasťou. Sú to zavraždení nevinní mladí ľudia. Je to vážne prepojenie ľudí z Úradu vlády na mafiu, je to obrovská medzinárodná hanba, sú to plné námestia ľudí dožadujúcich sa predčasných volieb. Je to hlboké znechutenie občanov z toho, čo sa vo verejnom živote deje, a je to demoralizácia, dezilúzia a postupný rozklad našej štátnosti. Veď k čomu inému ako k rozkladu smeruje to, keď zákon neplatí pre každého, keď nie bezvýznamná časť policajných funkcionárov, prokurátorov a sudcov slúži mafii?
A to, čo teraz poviem, si myslím, že vyjadruje pocity väčšiny občanov tejto krajiny. Som hlboko otrasená z toho, že sa organizovaný zločin nezastavil ani pred vraždou novinára. A ten pocit hrôzy u mňa ani s odstupom času neutícha. Naopak, pri sledovaní čím všetkým je sprevádzané vyšetrovanie, sa vo mne len umocňuje. Tie mnohé, absolútne zjavné pochybenia, prešľapy, zastrašovania alebo odoberania telefónov novinárom či prepúšťanie odvážnych redaktorov z práce a mnoho ďalšieho, čoho sme dnes svedkami a toho, čo sa okolo nás deje, vo mne len umocňuje pocit, ako hlboko sú u nás tieto problémy zakorenené. Je to jasný signál, ako silný sa organizovaný zločin cíti, aký má silný vplyv na politiku, na vládu, na štátne orgány a zrejme, dámy a páni, aj na mnohých z vás.
Cítim úzkosť zo zlého smeru, akým sa naša krajina na čele s touto vládou uberá. Z tohto celého mi nijak nevychádza prvá integračná liga, ale naopak, vychádza mi z toho skôr periféria balkánskeho typu. A rastie vo mne skutočný hnev, keď vidím, ako arogantne táto vládna koalícia nakladá s dôverou občanov a ich obavami o budúcnosť a túžbu po slušnom Slovensku. Ide aj o moju osobnú dôveru v štát, ide aj o moje osobné obavy o budúcnosť a aj o moju osobnú túžbu žiť v slušnej krajine.
Dámy a páni, za tie tri mesiace od bezprecedentnej vraždy Jána a Martiny sa stala ďalšia dovtedy nemysliteľná vec. Oligarchovia obetovali nielen Roberta Kaliňáka, ale aj Roberta Fica. Pokúsili sa zalepiť občanom oči. Stiahli oboch Robertov z vlády a občania mali vraj opustiť námestia a akože upokojiť situáciu. Akože win-win, my tuto a vy tuto. Akože mladí zmanipulovaní študenti sa mali stiahnuť z námestí. Akože nová vláda získala s akože s novým programovým vyhlásením vlády dôveru a ide sa ďalej. Ale viete, čo je problém? Problém je, že podstata tohto systému ostáva. Zostáva režim Roberta Fica, ktorý nás ani po svojej demisii nezabudol všetkých informovať o tom, ako on nikam neodchádza. A to, čo je režim Roberta Fica, o tom veľmi dobre všetci vieme. Je to chamtivosť, je to korupcia, je to rozkrádanie nášho spoločného bohatstva a je to beztrestnosť pre vyvolených.
Pýtate sa, kto sú tí oligarchovia, čo majú takúto moc? Aj ja sa to pýtam. Sú to tí, čo držia dôkazy o tom, ako Robert Fico zháňal čierne fondy vlastnou hlavou predajom štátnych funkcií? Alebo sú to tí, čo vedia podrobnosti o tom, ako navštevoval Gorilu v byte na Vazovovej? Alebo sú to tí, ktorí vedia o tom, ako sa balili peniaze a úplatky do alobalu za dotácie do hnedouhoľného baníctva? Alebo sú to tí, ktorí majú svedectvá o tom, čo presne sa dialo v Čistom dni? Alebo sú to tí, čo vedia, aké je skutočné pozadie toho, že sa Robert Fico usalašil v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka a nie je ho možné odtiaľ ani žeriavom dostať? Alebo sú to všetci dokopy? Alebo sú to možno nejakí ďalší? Alebo je to strach z toho, čo ešte dnes nevieme?
Pýtam sa vás, dámy a páni, páni a panie poslankyne hlavne z vládnej koalície, naozaj má toto všetko vašu dôveru? Naozaj chcete aj naďalej toto všetko kryť a podporovať? Naďalej chcete dávať legitimitu tomuto systému? Tomuto Ficovmu režimu? Mne sa nechce veriť, že aj vy ste v rukách tejto mafie a že má na vás taký obrovský vplyv. Nechceme sa mi tomu veriť a naozaj si to nemyslím, že to tak je. Ale myslím si, že máte strach. Ale aj ja mám strach. Dnes musí mať totižto na Slovensku strach každý, čo nesedí so založenými rukami a angažuje sa vo veciach verejných. A to je tragédia tejto doby, ku ktorej nás vlády Roberta Fica dostali.
Dnes je po tom všetkom dôležité, aby Ján a jeho snúbenica Martina nezomreli nadarmo. Je dôležité, aby sa slušní ľudia zmobilizovali a dostali šancu rozhodovať. Touto šancou na zmenu sú predčasné voľby. Chcela by som vás požiadať, aby tí, čo nechcú odovzdať svoj hlas mafii, za predčasné voľby zdvihli v tejto sále ruku. Predčasné voľby budú poctivou reakciou nás všetkých poslancov na to, čo sa stalo a čo sa v našej krajine deje. Je to absolútne férová ponuka občanom. Moc treba vrátiť ľudu a od jeho rozhodnutia odvíjať legitimitu novej vlády. Možno to bude zase vaša vláda. Možno to bude vláda vytvorená stranami dnešnej opozície. Možno to budú úplne iné strany. To v tomto momente nie je podstatné. V každom prípade podstatné by bolo, aby sme urobili obrovské gesto a aby sme dali priestor na zmenu politickej kultúry na Slovensku. Predčasnými voľbami by bolo spečatené, ktoré veci sú pre nás všetkých naozaj za čiarou.
Vaša vláda vznikla na pochybnom základe. Šliapalo sa po sľuboch, šliapalo sa po nádejach. Musela sa rozpadnúť strana SIEŤ, aby ste mohli ako koalícia vôbec vzniknúť. To bol zle zapnutý ten prvý povestný gombík. Ale dnes ste, vážená vláda, vážená koalícia, celí zle pozapínaní. A na každom jednom kroku nám to len dokazujete, že ste celí zle pozapínaní. Vaše vlajky odbornosti a hrdosti ležia zrolované niekde v kúte. Krízový manažér a odborník na zdravie aj vnútro, dva v jednom, Tomáš Drucker je preč. Lucia Žitňanská ako nádej justičnej reformy je z ministerského kresla tiež preč. Marek Maďarič ako čerstvo prebudené svedomie SMER-u je rovnako z ministerského postu preč. V kúte dokonca ležia aj verejnosťou zosadené dlhoročné symboly lesku SMER-u Robert Fico a Robert Kaliňák. Policajný prezident Tibor Gašpar, ten spoluorganizátor policajného úpadku, si počíta dni do svojho odchodu. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zaujíma viacej stávkové kancelárie, pretože môže byť celkom zaujímavé staviť na deň jeho predčasného odchodu. A aby toho nebolo málo, ešte aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár svojimi slovami potvrdzuje, že bezprávie za vašej vlády ovládlo našu krajinu. Slovom vyzerá to tak, ako by sa končila jedna neslávna epocha v réžii strany SMER.
Keď som hovorila o tom, že za danej situácie by predčasné voľby boli prejavom vyššej politickej kultúry, je tu ešte jeden ďalší vážny aspekt, na ktorý chcem upozorniť. A to je moja obava. Obava z toho a pochybnosť z toho, či je počas tejto vlády možné vypátrať vrahov a objednávateľov vraždy Jána a Martiny. Od okamihu, čo sa ukázalo, že na mieste činu boli vysokí policajní funkcionári, ktorí tam nemali čo robiť, od okamihu čo policajný prezident Gašpar začal rozvíjať falošný motív vrahov drogových dílerov, muselo byť každému jasné, že objektívnemu vyšetrovaniu nestojí v ceste len prípadný nedostatok dôkazov a absencia svedkov. Sú to ďaleko vážnejšie prekážky. A ten problém je oveľa hlbší. A spomenula som ho vo svojom vystúpení už viackrát. Je to prerastenie organizovaného zločinu do politiky. Mám dnes veľmi nepríjemný pocit, že mafia dnes stojí aj pri vás, dámy a páni z vládnej koalície, veľmi blízko. Je tu medzi nami. Inak sa totiž nedá vysvetliť, prečo túto vládu tak neoblomne obhajujete a podporuje a doslova ju kryjete a chránite. Apelujem na tých z vás, čo si neželáte žiť v krajine, kde sa vraždia novinári, kde partia bezohľadných politikov rozkráda verejný majetok s krytím policajtov, prokurátorov a sudcov, aby ste naozaj dnes pri hlasovaní dali svoj hlas za podporu predčasným voľbám. Apelujem na všetkých tých, ktorí sa dnes v médiách vyjadrujú, ako Slovensko potrebuje systémové zmeny, pred pár dňami sa tak vyjadril Béla Bugár, že rozhodujeme o tom, či Slovensko pôjde lepším smerom, alebo nepôjde lepším smerom. Sám sa vyjadril, že Slovensko potrebuje systémové zmeny. A ja preto vyzývam každého, kto si myslí a je presvedčený, že Slovensko potrebuje systémové zmeny, aby to len nedeklaroval, ale aby k tomu svojím hlasom aj prispel. Vedzte, prosím, že hlas za predčasné voľby, bude vaším hlasom odporu proti mafii. Bude hlasom odporu proti mafii, ale zároveň bude hlasom za slušné Slovensko.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis