Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 15:42 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 15:42 - 15:42 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, ja neviem, či mi niečo ušlo, ale ja mám za to, že opoziční poslanci majú jedinú možnosť, ako predkladať návrhy do tejto snemovne, a to sú poslanecké návrhy. Veľmi ťažko opozičná poslankyňa predloží sem vládny návrh zákona. Ak máte na to postup, ako také niečo ide, prosím vás, dajte mi vedieť, lebo ja o takom postupe neviem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2019 15:27 - 15:34 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa za klub SaS vyjadrila k tomuto návrhu na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktorý de facto nie je ničím iným ako tým, že ľudia budú pri nezmenených základných mzdách, platoch, odmenách, akokoľvek to nazvem, zarábať v čistom viac.
Na úvod chcem povedať, že klub SaS tento návrh podporí, tak ako už bolo aj v úvodnom slove citované niektoré citáty mojich kolegov, či už Richarda Sulíka, alebo Eugena Jurzycu, pretože sme presvedčení, že keď sa ekonomike darí, má sa dariť aj ľuďom. Robert Fico síce hovorí, že keď sa darí ekonomike a keď sa darí štátu, má sa dariť až ľuďom, my tvrdíme, že keď sa darí ekonomike, v prvom rade sa má dariť ľuďom a až potom štátu, ale v princípe sa zhodneme na tom, že tento návrh podporíme, pretože takýto dopad to mať bude.
Som presvedčená, že cieľom nás všetkých má byť tvorba takých opatrení, ktoré budú mať za následok to, že ľudia zarobia v čistom viac bez toho, aby sa zamestnávateľovi zvýšili náklady, a ten by musel následkom toho zvyšovať, samozrejme, aj ceny. Ak pri nezmenených cenách budú mať vyššiu mzdu pracujúci ľudia, tak sa zvýši aj životná úroveň všetkých týchto ľudí, ktorí pracujú, a nielen ich, pretože to bude mať ďalšie dopady, pretože ak sa zvýši životná úroveň týchto pracujúcich, títo ľudia budú viac kupovať, tým pádom sa zvýšiť dopyt po rôznych tovaroch a službách a tým pádom toto sú tie impulzy, ktoré ekonomika potrebuje, a ktoré keď dostane, tak ich aj následne zhodnotí. V zásade sa dá povedať, že ak chce štát spôsobiť pri nezmenených nákladoch zamestnávateľov zvýšenie čistých príjmov, dá sa to spraviť dvoma spôsobmi, či už znížením sadzby dane z príjmov v určitom objeme, alebo týmto spôsobom, to znamená zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. Samozrejme, tieto dva rôzne spôsoby majú potom aj rôzne parametre a rôzne dopady. V princípe asi by som ja zvolila ten druhý spôsob, ale nebránime sa ani tomuto, a ako som už povedala, tento návrh podporíme.
Mám ale jednu veľmi zásadnú výhradu k tomu a to je to, že naozaj tak zásadná zmena, a to, že zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane významná zmena je, na tom sa, verím, zhodneme, som presvedčená, že tak významná zmena nemá prísť do parlamentu poslaneckým návrhom, to znamená bez toho, aby sa diskutovalo so všetkými relevantnými, bez toho, aby sa dostatočne dlho diskutovalo o všetkých dopadoch, a bez toho, aby sa diskutovalo hlavne s tými, ktorých sa to dotýka. Výsledkom toho potom je, že si cez médiá a tuto cez túto rozpravu posielame jednotlivé citáty a stanoviská a reakcie na rôzne sťažnosti a toto jednoducho nie je dobré. Toto sa malo udiať tak, že takýto návrh zákona mal prísť do tejto snemovne cez vládny návrh zákona, aby ešte skôr, ako to diskutujeme my tu, mali tieto veci vydiskutované či už so ZMOS-om, alebo s rôznymi inými subjektami, ktoré skutočne majú čo do toho povedať, pretože v opačnom prípade sa neuveriteľne množia rôzne formy, sťažnosti, informácií, ktoré, samozrejme, mestá a obce, ako aj samosprávne kraje kritizujú, odmietajú toto zvýšenie odpočítateľnej položky, pretože im podľa ich vlastných slov dramaticky poklesnú príjmy. Ako už bolo povedané alebo je to teda aj, myslím, v dôvodovej správe, že z očakávaných 7,5% klesnú na 2,7%.
A ja teraz naozaj nechcem sa stavať do role, aby som toto obhajovala, pretože som presvedčená, že táto diskusia mala prebiehať niekde úplne inde, a súhlasím aj s argumentami, že kým príjmy samospráv a miest a obcí rástli, a to, že rástli, to je nespochybniteľný fakt, jednoducho či už to bolo zvyšovanie minimálnej mzdy, alebo rôzne nové príplatky za prácu, alebo tým, že sa významne znížila nezamestnanosť, to znamená ďaleko viacej ľudí prispieva cez dane z príjmov. Jednoducho nespochybniteľný fakt je, že samosprávam rástli významne príjmy, teraz sa im v nejakej miere znižujú, tak, samozrejme, kričia a ja naozaj neviem z tohto miesta odhadnúť, či je to vykompenzované, alebo to nie je vykompenzované, pretože zároveň okrem tohto samosprávam aj pribúdajú rôzne kompetencie, s tým súvisiace aj rôzne povinnosti, s tým súvisiace aj rôzne náklady, a ja si myslím, že táto debata jednoducho mala riadne odznieť a toto mali mať vydiskutované.
Ja by som si naozaj nedovolila tvrdiť, že keď sa príjmy pracujúcich zvýšili o 17% a príjmy samospráv o 27%, že je to nespravodlivé. Ja si myslím, že takéto tvrdenie je veľmi odvážne, pretože vôbec nezohľadňuje iné faktory, a to sú práve tie rôzne povinnosti, nové povinnosti, či na ne majú, či na ne nemajú a tak ďalej. Takže dovolím si tvrdiť, naozaj toto, dámy a páni, neprešlo riadnym legislatívnym procesom, malo to ísť inak a vôbec sa mi nepáči, že to takto nešlo.
Dovoľujem si poukázať aj na skutočnosť, že nedávno v správe o krajiny Európska komisia vytýkala Slovensku nepredvídateľnosť regulačného prostredia. Nepredvídateľnosť regulačného prostredia je práve to, o čom hovorím, to znamená, že sem v nejakom skrátenom legislatívnom procese, teraz nemyslím terminus technicus z pohľadu, že by boli skrátené lehoty na poslanecký návrh, ale z toho pohľadu, že to neprešlo cez vládny návrh zákona, a teda s rôznymi etapami pripomienkových konaní, je to skrátený proces, tak naozaj som sklamaná, že sme sa ani z takýchto konštatovaní vôbec nepoučili.
Na záver mi dovoľte povedať, že o SaS je známe, že podporí akýkoľvek návrh zákona, ktorý bez ohľadu na to, z akej dielne je, tak je podporený. Tento návrh zákona považujeme za dobrý voči ľuďom, ľudia budú zarábať v čistom viac, my ho podporíme, ale opakujem, pachuť z procesu ostáva.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 14:06 - 14:08 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za tento príspevok, lebo hovorí mi naozaj z duše. Ja by som rada zdôraznila niektoré veci, aby koncentrovane odzneli.
V prvom rade ale chcem povedať, že vonkoncom nemám nič proti športu. Ja som celý život športovala, či už organizovaná v nejakých kluboch, alebo aj mimo toho, čiže nie je to, že by som nechápala význam športu, ale vyrušujeme ma na tom niekoľko vecí.
V prvom rade to, že systematicky prichádzate s návrhmi, ktoré vymieňajú odmenu za prácu peniazmi za akési naturálie. A toto naozaj sa desím toho, žiť v krajine, ktorá bude ľudí odmeňovať čím ďalej, tým viac v rôznych poukážkach, a nie peniazmi.
Ale okrem toho mám zopár otázok. A síce prečo fakt len šport? Či necítite trošku, že sú diskriminované deti, keď chcete nejakým spôsobom podporiť mimoškolské aktivity, prečo len šport? Prečo? Je kopa detí, ktoré chodia na nejaké keramické krúžky alebo na nejaké iné, títo budú diskriminovaní. Prečo, keď už teda šport, prečo len pre deti takých rodičov, ktorí pracujú viac ako dva roky v tejto firme? Preto, že tu nenáležitým spôsobom zasahujete do benefitového systému firmy. Každý zamestnávateľ predsa veľmi dobre vie, ktorých zamestnancov chce odmeniť a ktorých nie, a vstupovať do toho nejakými podmienkami, že tohto môže a tohto nie, to jednoducho nie je správne.
Ak už teda šport, prečo len konkrétne registrované športové kluby? A prečo len pre také deti, ktoré sú v týchto kluboch registrované? Všetky tieto otázky vo mne vyvolávajú veľkú, veľkú pachuť, že ide naozaj o nejaký čudný lobizmus v prospech konkrétnych športových klubov. Neviem sa tohto pocitu zbaviť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 9:47 - 9:49 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela reagovať na pár vecí. Ja som v tej svojej rozprave nechcela príliš zasahovať do toho obsahu, čo všetko a aké všetky problémy a prečo všetko si myslím, že takto zavedená povinnosť online elektronickej registračnej pokladne nie je dobrá, pretože dnes máme na stole len zmenu, ktorá sa týka posunutia nesankcionovania. Ale keďže už pán poslanec Heger tieto veci do tej diskusie priniesol, myslím si, že sú veľmi podstatné a je potrebné ich pripomínať, chcem spomenúť ešte jednu vec, ktorú treba naozaj podčiarknuť, pretože príklad v Českej republike jasne niektoré veci hovorí.
Oni to už majú za sebou a veľmi dobre vedia, že tie očakávané finančné výnosy, ktoré zo zavedenia eKasy očakávali, tie neprišli. Tie jednoducho neprišli a preto ja som naozaj veľmi zvedavá, ako to dopadne na Slovensku, lebo ja som veľmi skeptická, že u nás tomu bude inak. Navyše viaceré časti toho českého zákona, ktorý je veľmi podobný inak s tým naším, český ústavný súd posúdil ako protiústavné. Preto sa aj my v tejto veci budeme obracať na Ústavný súd, aby teda posúdil, že či aj tento návrh je alebo nie je v istých bodoch protiústavný.
A ešte jedna dôležitá vec, a o tej stále hovoríme, že na to nebol dostatočný čas, v Čechách to zavádzali dva roky a dva roky tilovali a dva roky sa na to pripravovali, až potom to zaviedli. U nás na to bolo jednoducho pár mesiacov, čo tiež nie je fér a toto spôsobilo tie mnohé problémy, ktoré sme mohli tiež za dva roky vyriešiť. Ale nie, tu existujú zjavne nejaké dôvody, prečo sa to nemohlo u nás zavádzať v kľude a ja teraz nehovorím, ak máme nejaké povinnosti vo vzťahu k normám európskej legislatívy, tak sa s tým malo začať skôr. Ale nieže sa najprv nič nedeje a potom všade šibeničné termíny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 9:27 - 9:29 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som reagovala na pána poslanca Bernaťáka. No v poriadku, ja sa teraz nebudem s vami naťahovať, že kto mal čo v mailoch skôr, kto nemal. Ale ak ste vy o tomto probléme vedeli, ja sa pýtam, prečo nie je súčasťou toho návrhu, ktorý ste podali v skrátenom konaní? Prečo nie je jeho súčasťou? Pani vaša štátna tajomníčka, nominantka vašej strany je štátna tajomníčka na ministerstve financií. Ak ste vy v SNS-ke o tomto probléme vedeli, prečo nie je súčasťou toho návrhu zákona? A ak ste sa o tom dozvedeli trošku neskôr, ja sa pýtam, prečo o tom nevedela ani včera na výbore, večer, keď sme o tomto hovorili? Prečo nás neinformovala, že takýto pozmeňujúci návrh vaša, poslanci vašej strany idú podať? Tak ja sa teraz naozaj, nemám inú možnosť, ako sa domnievať, že vznikol zvečera na ráno, keď sme o tom probléme hovorili.
A, pán poslanec Bernaťák, my sme nedávno, myslím, že to bolo minulý týždeň, sedeli spolu na jednej konferencii, kde sme hovorili o dôvere vo vládu zákona a témami boli, bolo presne toto, že zvečera do rána sa podávajú návrhy zákonov, že si to ľudia nemôžu, poslanci, ktorí o tom majú hlasovať, v dostatočnom predstihu v kľude preštudovať, dozvedieť sa dopady, jednoducho nejakým spôsobom to, to, to prežuť, aby sme vedeli, či hlasujeme dobre alebo zle. Vy ste sa k tejto filozofii toto nerobiť prihlásili a vy sami to robíte? Tak to naozaj, naozaj ja, postráda to akúkoľvek logiku. Vedeli ste o tom probléme, zvečera do rána podávate návrh pozmeňujúci, o ktorom sa má o pár hodín hlasovať. Nedáva to celé zmysel.
Pán poslanec Heger, chcem poďakovať, že ste pripomenuli, kto všetko sa tam, kde treba, tvári, že naozaj, aby sme akú-takú právnu istotu dali, tak by sme mali schvaľovať zákony k 1. 1., koniec koncov je to aj v programovom vyhlásení vlády. Prečo to aj nerobíte?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 9:11 - 9:23 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte aj mne pár slov k tomuto návrhu zákona, resp. k tejto zmene, ktorú ministerstvo predkladá.
Nedá mi začať inak, ako nie prvýkrát v tejto sieni, v snemovni, že my sme to dávno hovorili. Už minulý rok pri schvaľovaní vládneho návrhu zákona o povinnom používaní online eKasy, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, sme komunikovali veľmi intenzívne a snažili sme sa poukázať na mnohé problémy. Mnohé boli vecné a týkali sa samotnej povinnosti a toho, ako to má fungovať, no oveľa viac sme apelovali na termín účinnosti, pretože už vtedy bolo všetkým jasné, teda verím, že aj vám to bolo jasné, len vy ste si to nepriznali, že to nebude možné ani len náhodou vo vami stanovených termínoch stíhať. Nebola na to pripravená ani finančná správa, ešte vo februári, resp. začiatkom marca, keď sme komunikovali, boli len dve certifikované firmy, ktoré mohli prevádzkovateľom eKasy upgradovať tieto systémy, to znamená dodať potrebný hardvér a softvér a vykonať túto aktualizáciu. A pri našom stretnutí, ktoré sme mali spolu na finančnom výbore aj za účasti predstaviteľov finančnej správy a ministerstva financií, v marci bolo týchto firiem len desať. A už od apríla, od 1. apríla bola povinnosť zaviesť tento systém pre nových používateľov eKasy, pričom od 1. 7. pre všetkých ostatných, dovoľujem si pripomenúť, že je ich takmer štvrť milióna kusov.
Už počas prijímania tohto návrhu sme žiadali koalíciu, aby účinnosť novely posunula na 1. januára a nie na tento termín a pokiaľ ani s týmto by ste nesúhlasili, tak aspoň na september, pretože tie letné termíny sú veľmi komplikované hlavne pre drobných podnikateľov, ktorí s týmto majú najväčší problém a tá najväčšia sezóna, keď tí potrebujú byť v plnom nasadení a venovať sa svojej práci, tak nie tento drahocenný čas v tomto exponovanom období venovať nejakým povinnostiam vo vzťahu k upgradom.
Snažili sme sa o tom presviedčať v pléne, hovorili sme o tom na výboroch, či už ja na hospodárskom alebo moji kolegovia na finančnom, snažili sme sa o tom hovoriť v pléne, podávali sme aj pozmeňujúce návrhy na odloženie účinnosti. Všetko bolo, žiaľ, márne, pretože koalícia si to pretlačila a tvrdohlavo nikoho nepočúvala.
Celé mesiace odvtedy dostávame množstvo mailov, v ktorých ľudia popisujú rôzne problémy. Sú to aj problémy so žiadosťami o registráciu, sú to dlhé čakacie doby na servisných technikov, ktorých je objektívne na také veľké množstvo eKás málo a boli to aj rôzne iné problémy spojené napríklad s problémami s pripojením. Mne písali nedávno podnikatelia, ktorí chodia po tých rôznych jarmokoch a hovorili, že obidvaja s manželkou, ktorí teda tieto, tieto stánky prevádzkujú, majú jedného operátora a ten zrovna na tom jarmoku nebol. Potom nemal pokrytie. Potom sa presúvajú v iný týždeň do inej dediny a tam zas iný operátor má slabé alebo, alebo žiadne pokrytie. Jednoducho sú s tým spojené mnohé aj technické problémy.
Celé mesiace na rôznych fórach počúvame dve veci, od prevádzkovateľov, aký je problém, ako to nefunguje, ako sa to nestíha, a od zástupcov finančnej správy a od koalície, že žiadny problém neexistuje. Po jednej tlačovej besede, kde sme sa opakovane snažili na tento problém poukázať a informovali sme o tom, že podávame návrh na preloženie tohto termínu účinnosti na 1. januára a kde sme vyzvali vládu, aby schválila skrátené legislatívne konanie na tento náš návrh, tak po tejto tlačovej besede sme boli dokonca obvinení, že chceme chrániť daňových podvodníkov. Tak to sme teda sa naozaj dopracovali k absurdnej reakcii.
Dnes ale fatálne zlyhanie konečne vláda pripustila a pre nedostatočné technické podmienky v zrýchlenom konaní zákon mení. Podľa dôvodovej správy je cieľom tohto návrhu ochrana podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. To znamená, že pri splnení určitých podmienok daňový alebo colný úrad neuloží pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice podnikateľovi do 30. septembra tohto roku.
Mnohí z nás si povedali, že aspoň niečo, aspoň aj tie naše neustále výzvy padli aspoň čiastočne na úrodnú pôdu a že to nebolo celé úplne zbytočné. Ale dámy a páni, toto vonkoncom nie je dostatočné a vôbec nie čisté riešenie. My totižto dosahujeme stav, že len za istých okolností posúvame termín, odkedy vás za nedodržiavanie zákona môže niekto sankcionovať. Ale toto jednoducho nie je správne, pretože dodržiavanie toho zákona jednoducho nie je technicky možné.
Z tohto dôvodu chceme aj s mojimi kolegami podať dva pozmeňujúce návrhy, podali sme ich do podateľne už včera večer, a tiež je teda pre mňa tak trošku komické, ale, ale tiež sa tomu na druhej strane teším, však nie je to prvýkrát, kedy sme my niečo predložili a silou mocou tá koalícia jednoducho nedokáže zahlasovať za náš návrh, tak ho proste opajcne a predloží ho v nejakej svojej verzii alebo v nejakom svojom návrhu, ale budiš, budiš, nepáčia sa mi tieto metódy, nie sú čisté, nie sú poctivé, nie sú korektné, ale budiš, v duchu spoločného cieľa pomôcť podnikateľom ho aj my podporíme, pán poslanec Baláž. Veľmi radi.
Dovoľte mi teda, aby som ja predstavila tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladáme my. Prvý z nich je ten, ktorý posúva účinnosť na 1. januára roku 2020, a to z toho dôvodu, pretože považujeme toto riešenie za to najčistejšie, najférovejšie voči podnikateľom a voči všetkým, ktorí sa, ktorí chcú dodržiavať zákon, by tú možnosť mali. Pretože vláda a štát a ktokoľvek, keď chce, aby niekto niečo dodržiaval, musí tie podmienky postaviť tak, aby boli dodržiavateľné. A dnes tie podmienky dodržiavateľné nie sú, čo koniec-koncov ste pripustili aj vy. Čiže prvý pozmeňujúci návrh sa týka posunutia tejto účinnosti.
Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý ste teda sa ním veľmi významne inšpirovali, je, aby sme posunuli to nepokutovanie až do konca roku a s tým, že sa má vypustiť podmienka, jedna z tých dvoch podmienok na nepokutovanie, a to je tá záväzná objednávka dodávateľovi, pretože predstavte si situáciu, že vy máte celé technické zariadenie od jednej dodávateľskej firmy a táto firma by vám mala, očakávate, že ak nechcete jednoducho nejaké drahšie riešenie riešiť, tak najlacnejšie, najlogickejšie a najrozumnejšie je chcieť ten upgrade od tej dodávateľskej firmy a štát touto podmienkou núti podnikateľovi dať niekomu zálohu, záväzne si od niekoho niečo objednávať, o kom vôbec dnes netušíme, či ten certifikát od štátu dostane. A ja som potom veľmi zvedavá, ako títo ľudia budú vymáhať tieto zaplatené zálohy od firmy, ktorá de facto stratí biznis, pretože nedostane certifikáciu.
Takže, ak dovolíte, ja si dovolím prečítať prvý pozmeňovák. Chcem upozorniť na to, že je to najčistejšie, najférovejšie riešenie a budeme veľmi radi, ak ho podporíte. V prípade, ak tento pozmeňovák prejde, tak o tom druhom nebude mať zmysel hlasovať. Pokiaľ neprejde, tak, samozrejme, ten druhý pozmeňovák má veľký význam. Dovolím si teda prečítať ten prvý. Poprosím o zastavenie času.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Jozefa Rajtára, Eugena Jurzycu, Milana Laurenčíka, Alojza Baránika a Ondreja Dostála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1552.
Bod 1. V názve zákona sa slovo "dopĺňa" nahrádza slovom "mení".
Bod 2. Článok 1 znie:
Čl. 1. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 18ce ods. 3 sa slová "1. júla 2019" nahrádzajú slovami "1. januára 2020".
2. V § 18ce ods. 5 sa slová "1. júlu 2019" nahrádzajú slovami "1. januára 2020".
To zdôvodnenie som už povedala. Je to naozaj pomoc podnikateľom k tomu, aby mohli dodržiavať zákon, ak takýto zákon dodržiavať chcú. Budem veľmi rada, ak ho toto plénum podporí, pretože si myslím, že je to voči podnikateľskej obci ak nie slušnosť, tak aspoň férovosť. Druhý pozmeňujúci návrh prednesie môj kolega Jozef Rajtár.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2019 17:20 - 17:20 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo. Len som chcela informovať členov hospodárskeho výboru, že dnes o devätnástej máme zasadnutie v miestnosti č. 149. Takže hospodársky výbor, 149, 19.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.6.2019 13:27 - 13:30 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi veľmi v krátkosti povedať pár slov k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu.
Nie som fanúšikom skrátených legislatívnych konaní, pretože v tejto snemovni sa tento inštitút častokrát zneužíva. Sú totiž explicitne vymenované dôvody, pre ktoré je možné prijímať zákony, alebo teda zmeny v zákonoch v skrátenom konaní a častokrát tieto návrhy, tieto podmienky nespĺňajú. Častokrát sú skrátené konania prijímané vtedy, keď si vláda nesplní nejakú úlohu alebo na niečo pozabudne, alebo veľmi rýchlo chce niečo zmeniť. Toto má mnohé negatívne dopady, sú o tom rôzne diskusie, častokrát sa podnikatelia chytajú za hlavu, pretože nielen u nás je potrebné niečo prijať v skrátenom konaní, ale častokrát tam vonku sú potom či už podnikatelia, alebo ľudia, ktorí sa niečomu musia na poslednú chvíľu prispôsobovať.
Táto situácia je trochu iná. Táto situácia si naozaj vyžaduje skrátené konanie a vyžaduje si ho preto, pretože opäť koalícia nepočúvala. Keď sa prijímala táto legislatíva, my sme na mnohých fórach niekoľkokrát upozorňovali, že táto legislatíva nie je dobre pripravená, že procesy, ktoré sú za ňou, ktoré predpokladajú, aby ich mohli dotknuté osoby dodržiavať, nie sú pripravené. Tlačili sme na to, vyzývali sme, dokonca sme iniciovali stretnutie za účasti zástupcov z Finančnej správy, zástupcov z ministerstva financií, všetko bolo v najlepšom poriadku, všetci sa tvárili, že všetko je skvele pripravené. Neviem ako vy, ale ja mám desiatky, dovolím si povedať stovky mailov od podnikateľov, od používateľov elektronických kás, ktorí ich nedokážu používať, pretože nie sú na to pripravené ani Finančná správa, ani dodávatelia týchto systémov, upgrade nie sú pripravené, jednoducho všetko to zlyháva.
Mrzí ma, že to zašlo tak strašne ďaleko, že tu dnes v skrátenom legislatívnom konaní musíme opravovať niečo, o čom chybách sme pred mnohými mesiacmi vedeli. Napriek tomu toto skrátené konanie vítam, dokonca sme k nemu vyzývali vládu, aby v skrátenom legislatívnom konaní posunula účinnosť tohto zákona, dokonca sme podali aj s kolegami Jozefom Rajtárom a Eugenom Jurzycom návrh, ktorý je predmetom rokovania tejto schôdze, vláda si to spravila po svojom, budiž, ale chcem len na to upozorniť, aby ste nás viacej počúvali, pretože táto situácia je úplne zbytočná, úplne sme vystresovali malých a stredných podnikateľov, ktorí si nevedia rady, ktorým hrozia pokuty a ktorí objektívne nemajú možnosť dodržiavať tu prijatý zákon. A toto jednoducho nie je fér a takto by sme to robiť naozaj nemali. Na túto legislatívnu zmenu, dámy a páni, vôbec nemôžeme byť hrdí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2019 12:01 - 12:01 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len rada upozornila členov hospodárskeho výboru, že dnes o 13.00 máme mimoriadne zasadnutie hospodárskeho výboru v miestnosti č. 148. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 17:15 - 17:15 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, chcela by som len povedať, že pri hlasovaní, ktorá má tlač 1406, som chcela byť za a omylom som sa zdržala, tak len poprosím pre záznam. Ďakujem.
Skryt prepis