Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.2.2018 o 17:09 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 17:09 - 17:17 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda Národnej rady, pani predkladateľka, pani spravodajkyňa, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi pár slovami sa vyjadriť k predkladanému zákonu, ktorý v princípe vás žiada, ctené plénum, aby ste umožnili zatvoriť obchody v nedeľu. Znie to veľmi nepopulárne, veľmi možno tvrdo, ale ja by som chcel trošku teraz argumentovať niektorými, by som povedal, štúdiami, lekárskymi štúdiami, aký veľký neblahý účinok pre tých ľudí, ktorí v nedeľu musia pracovať, toto ich pracovné vyťaženie má.
Ja si myslím, že vzhľadom aj na pozitívne skúsenosti, ktoré má obchod, keď sme nedávno uzákonili zákaz predaja počas štátnych sviatkov, tak obchodníci nám hovoria, že sa to negatívne neodzrkadlilo na ich tržbách, a taký podobný istý, takú podobnú istú skúsenosť má Maďarsko, ktoré v roku 2015 zakázalo predaj v nedeľu. Žiaľ, tento zákon, tento zákaz neustáli a potom neskôr opätovne zaviedli aj nedeľný predaj, pretože mnohí ľudia v spoločnosti reagovali veľmi kriticky, avšak bola veľmi zaujímavá skúsenosť a práve u obchodníkov, ktorí povedali, že počas platnosti toho zákonu si ľudia postupne zvykli na to, že tie nákupy zrealizovali v sobotu, eventuálne dokonca ešte v piatok, a opäť konštatovali veľmi podobné zistenie, ako sa konštatovalo aj teraz u nás na Slovensku, že obchodníci v princípe nepocítili negatívny dosah tržieb.
Takže ide tu v podstate o akýsi luxus, ktorý chceme využívať, aby sme si mohli ísť aj nakúpiť v nedeľu. A na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé, avšak mne sa naozaj nepáči to, že na tento luxus majú niektorí ľudia doplácať a doplácať hlavne svojím zdravím.
Dovoľte, aby som vám odkomunikoval niektoré výsledky niektorých štúdií. Jedna z tých štúdií je štúdia audítorskej spoločnosti Deloitte, ktorú vypracovala pre Európsku komisiu, a bola to štúdia o organizácii pracovného času. Ona zároveň cituje aj ďalšie vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že ľudia pracujúci aj v nedeľu si vo vyššej miere sťažujú na negatívne zdravotné dôsledky ich práce. Dokonca podľa tejto štúdie vyšlo veľmi zaujímavé zistenie, a teda dokázala, že vyššie riziko úrazov je v nedeľu a tak isto aj pracovných nehôd.
Ďalšie veci, ktorými sa, alebo ďalšiu problematiku, ktorú táto štúdia rozoberala, hovorila o tom, že práca v tzv. nezvyčajných časoch, čo sú víkendy, večery, rastie a sú teda tieto trendy hlavne silné v sektore obchodu. Má to však negatívne spoločenské dôsledky a tie súvisia so sociálnym typom spoločnosti, ktorý je stále organizovaný tak, že večery a víkendy sú vyčlenené ako časy, ktoré sú dôležité pre sociálnu interakciu, socializovanie sa, oddych a pre rodinu. Človek má vyšší duševný komfort, pokiaľ má presne rozdelený čas na prácu a voľný čas. A, naopak, nestály pracovný čas udržuje človeka v napätí. Takže podľa tejto štúdie potom ďalej vyšlo, že práca v nedeľu je nebezpečná aj v tom, že ľudia pracujúci v nedeľu potom pracujú aj v sobotu, čo je zaujímavé, ale neplatí to opačne. Takže pokiaľ takýmto spôsobom sa už rozbije potom ten pracovný rytmus človeka, tak naozaj nemá problém pracovať kedykoľvek a potom to vlastne potencuje všetky tie negatívne dôsledky, o ktorých táto štúdia hovorí.
Štúdia ďalej argumentuje aj negatívnymi dôsledkami na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a je to zaujímavé, veľmi rýchlo prebehnem. Túto interakciu, ktorá postihuje tento pracovný a súkromný život, nemá dobrú 17 % zamestnancov, ktorí pracujú len cez pracovný týždeň. A teraz, u zamestnancov, ktorí pracujú po večeroch, je táto nerovnováha vyššia, až 33 percent. U zamestnancov, ktorí pracujú aj v soboty, je 31 %, ale najväčší podiel nerovnováhy medzi pracovným a súkromným časom je práve u zamestnancov, ktorí pracujú aj v nedeľu, a je to až 39 percent. Myslím, že to tu už bolo spomenuté, že Slovensko sa radí k európskym krajinám, v ktorých ľudia pracujú v nedele najviac. Každý piaty Slovák musí chodiť v nedeľu do práce, a preto nás asi ani nebude možno prekvapovať tá negatívna štatistika dožitia v plnom zdraví, ktorú máme na Slovensku a je vlastne z pohľadu najmä žien najnižšia v Európskej únii. Zároveň zamestnanci, naši zamestnanci, ktorí zarábajú a teda pracujú v nedeľu, sú najhoršie zarábajúcimi pracovníkmi v Európskej únii.
A teraz sa dostávam ešte k jednej vážnej veci. Podľa štúdie Health at a Glance z roku 2015 má Slovensko suverénne najhoršiu úmrtnosť zo všetkých krajín OECD na kardiovaskulárne choroby. V roku 2006 skupina fínskych vedcov dokázala, že ľudia, ktorí nemajú čas na oddych cez víkend, majú vyššie riziko úmrtia na kardiovaskulárne choroby. V tej súvislosti, o ktorej som teraz hovoril, teda že máme najvyšší podiel pracujúcich v nedeľu, máme najnižšie dožitie v zdraví, máme najhoršiu úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby, tak mne to naozaj dáva vážny súvis a z tohto pohľadu ja si naozaj myslím a chcel by som aj požiadať to ctené plénum, aby sme sa zamysleli nad tým, či práca v nedeľu – najmä v sektore obchodu – je naozaj taká nevyhnutná a či nám ten luxus z toho, že si môžme ísť v nedeľu nakúpiť, stojí za možno zničené, ničenú, ničené rodiny, ich vzťahy, ich vnútornú rovnováhu, či nám to stojí za poškodenie ich zdravia, či nám to stojí za stres, ktorý vystavuje týchto ľudí, a tak isto, samozrejme, všetky tie neblahé účinky, o ktorých som hovoril na základe týchto štúdií.
Takže verím, že postupne sa budeme môcť viac a viac zamýšľať nad touto vecou, a ja by som sa takisto pridal k predkladateľom a poprosil by som vás, aby ste nedeľný predaj v našej krajine na základe tohto zákonu zakázali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.2.2018 10:46 - 10:47 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť toto vystúpenie pána kolegu Suchánka s tým, že tak isto nerozumiem, prečo pri zákone o radiačnej ochrane a pri úlohe Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hovoríme o riziku kontaminácie Slovenska, keď ich prioritná úloha je chrániť zdravie a predchádzať poškodeniu zdravia občanov Slovenskej republiky a tak isto životného prostredia. Nerozumiem, prečo na Slovensku máme spaľovať cudzí rádioaktívny odpad. Rádioaktívny odpad z iných štátov ako jediná krajina v Európe, čo sa týka spaľovania. Je to najnebezpečnejší spôsob, čo sa týka rizík na likvidáciu jadrového odpadu alebo teda jeho kondenzovania. A samozrejme, rádioaktívny odpad, jadrová energetika, máme tu 14 krajín, ktoré majú jadrové elektrárne, to bude veľký biznis. Budú sa postupne uzatvárať bloky, tak ako sa u nás uzatvárajú, a ja naozaj chcem prosiť aj poslancov tohto pléna, aby sme nepodporili návrh tohto zákona vzhľadom na to, že zo Slovenska sa potom bude môcť stať spaľovňa rádioaktívneho odpadu Európy, perspektívne. Prosím vás, myslíte na naše životné prostredie aj na zdravie tých ľudí, ktorí sú vystavovaní pri manipulácii s týmto rádioaktívnym odpadom v našej krajine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 10:33 - 10:35 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Odborná verejnosť, zdravotné poisťovne, poskytovatelia veľmi výstižne pomenovali ten koniec minulého roku, že sa Slovenskom prehnala smršť zdravotníckych zákonov. Celý problém, ako sme to vnímali aj my na výbore, bolo, že sa tie zákony dorábali v podstate v druhom čítaní, boli to pozmeňovacie návrhy, ktoré donášalo ďalej ministerstvo a predkladalo ich cez koaličných poslancov, čo sa samozrejme nepáčilo potom ani pánovi prezidentovi. Mali sme mimoriadnu schôdzu kvôli tomu. Čo je však o to vážnejšie, je, že táto legislatívna smršť má ďalšie následky a v januári pri implementácii predložených zákonov vznikajú rôzne nejasnosti, problémy, štrajky, treba dorábať veci. Takmer každý jeden zákon, ktorý sme minulý rok predkladali, je v podstate z toho pohľadu nedokonalý, musíme ho upravovať neštandardným spôsobom cez pozmeňováky k radiačnému zákonu. Z tohto pohľadu ja by som tiež len chcel poprosiť ministerstvo, aby sme tie zákony naozaj robili vo väčšom kľude, lepšie ich pripravili a hlavne domysleli prechodné obdobie k jednotlivým zákonom. Tešíme sa, že sa zrealizujú zmeny v slovenskom zdravotníctve, ale poprosili by sme, aby to bolo trošku viac pripravené a s menšími následkami, lebo potom všetci tu máme s tým veľké problémy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 14:00 - 14:02 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Pán poslanec Blanár, no, ja som nepovedal všetko, čo som chcel. Povedal som dostatok vecí tu, takže viete, ktoré veci som nepovedal. Nemohol som reagovať na niektoré veci, ale reagoval som na nich teraz tu. Takže nezavádzajme. A, samozrejme, v duchu som sa pousmieval, ako ste ako levy bojovali za biznis štátnej akciovky JAVYS-u, ako keby ste mali na nej nejaký, nejaký podiel alebo nejakým spôsobom ste boli na ňom zainteresovaný.
Naozaj, toto sú vážne veci. A ja by som bol rád, aby, aby tak citlivá vec ako ochrana, radiačná ochrana našich obyvateľov bola vždycky nadradená akýmkoľvek ekonomickým záujmom, aby tu naozaj šlo o kultivovanú diskusiu, vysokoodbornú. Žiaľ, to, čo nám tam predviedol pán doktor Jurina, dostal som potom z viacerých strán, bolo veľmi neodborné a, by som povedal, až manipulatívne podané. A veľmi ma mrzí, že takéto závažné veci, ako keby naozaj za tým bolo ešte niečo iné, takýmto spôsobom bagatelizujeme.
My sme proti tomu, aby sa cudzí rádioaktívny odpad spaľoval na našom území. V rozprave som povedal dostatočné množstvo dôvodov, ktoré sú minimálne na zamyslenie. Mnohé z nich sú naozaj dokázané fakty, ktoré spôsobujú to, že by sme mali naozaj za tento návrh nezahlasovať a nepodporiť ho. Ale mali by sme si naozaj krajinu vyčistiť od takéhoto biznisu, ktorý môže mať ďalekosiahle dopady na zdravie a životy ľudí žijúcich v tejto krajine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 13:39 - 13:54 hod.

Marek Krajčí
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 13:21 - 13:56 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Bol to skutočne výkon hodný možno aj potlesku, ale nikto tu skoro dneska nesedí.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani podpredsedníčka parlamentu. Vážený pán minister, milé poslankyne a poslanci, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto zákonu za hnutie OĽANO, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ako iste viete, aj z toho ako pán minister tento zákon predložil, ide o zákon o radiačnej ochrane. Do tohto zákonu sme vzhľadom na rôzne problémy pri implementácii zákonov z minulého roku museli pozmeňovacími návrhmi vložiť rôzne korekcie k rôznym ďalším naozaj pálčivým témam v zdravotníctve a skúsim sa aj k nim vyjadriť ku koncu a verím, že potom aj pani poslankyňa Janka Cigániková ešte oveľa podrobnejšie tieto niektoré veci spripomienkuje.
Dovoľte najskôr, aby som začal rozprávať k tomu samotnému zákonu, ktorý bol predložený do Národnej rady na prerokovanie. Ten zákon má jednu veľkú, by som povedal, pozitívnu vlastnosť. On mal zvýšiť alebo má zvýšiť ochranu jednotlivcov pred nebezpečným rádioaktívnym žiarením, a teda určitým spôsobom mal ochraňovať aj celú našu krajinu pred týmto žiarením alebo pred zamorením, ktoré by hrozilo pri rozptyle rôznych rádioaktívnych častíc.
Podľa európskej normy sa v ňom napríklad sprísňuje limit ožiarenia pre ľudí pracujúcich v exponovaných zamestnaniach, efektívna dávka z 50 milisievertov sa znižuje na 20 milisievertov za rok. Reflektuje nové vedecké poznatky o zvýšenej citlivosti očnej šošovky, znižuje ekvivalentnú dávku ožiarenia z doterajších 150 milisievertov za rok na len 20 milisievertov za rok, hoci vedecké inštitúcie odporúčali ešte prísnejšie posudzovania, odporúčali ekvivalentnú dávku ožiarenia stanoviť len na 3 milisieverty za rok, čo keby sme chceli, tak by sme mohli si kľudne zaviesť aj na Slovensku a sprísnenie európskych noriem je povolené, a teda zvýšená ochrana našich obyvateľov takisto.
Týmto len chcem povedať, že veda je vo vývine a my naozaj nevieme častokrát ani teraz veľmi presvedčivo všetky, poukázať na všetky negatívne vlastnosti, ktoré toto nebezpečné neviditeľné žiarenie môže spôsobiť, ale ako môže poškodzovať zdravie, životy ľudí a takisto životné prostredie. Ja som lekár, detský kardiológ, a v podstate viem, o čom hovorím, pretože u nás sa takisto realizujú, sám som ich robil, rôzne intervenčné zákroky, ktoré sú pod röntgenmi, a viem teda, že museli sme spĺňať tieto limity. Častokrát naši lekári, žiaľ, sa dostali na hranicu toho, že už ďalej nemohli tieto výkony realizovať, keďže, keďže by prekročili uvedené limity.
Hovorím to len kvôli tomu, pretože každý človek, ktorý nejakým spôsobom sa dostáva do styku s týmto žiarením, je v podstate v nie veľmi závideniahodnej situácii. My ako lekári to podstupujeme z jednoduchého dôvodu, chceme pomôcť druhým. Chceme zachrániť život, chceme, chceme opraviť určitú vadu, a preto naozaj ideme do tohto rizika a vystavujeme sa tomuto škodlivému žiareniu a potom, samozrejme, sú to aj určité záujmy. Záujmy napríklad našej krajiny. Viete, že naša krajina využíva jadrovú energiu, máme jadrové reaktory, z ktorých momentálne dva reaktory teraz odstavujeme A1 a V1 a pri odstavovaní takýchto reaktorov vzniká relatívne veľký, rozsiahly rádioaktívny odpad. No a o tomto odpade by som chcel aj trošku pohovoriť, pretože, žiaľ, dostala sa nám informácia, ktorú sme si potom overovali, a bola pravdivá, pretože túto istú informáciu do medzirezortného pripomienkového konania a nakoniec priniesla aj Konfederácia odborových zväzov, že v tomto zákone figuroval v § 34 ods. 7, figurovala táto stať. Prosím, aby sme počúvali.
Táto stať hovorí o tom, že "rádioaktívny odpad, ktorý sa nevyprodukoval na území Slovenskej republiky, je zakázané spaľovať, spracovávať alebo upravovať postupom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia". Tento odsek, ktorý v princípe nijakým spôsobom nezasahoval ani do voľného trhu, len stanovoval to, aby došlo k zvýšenej ochrane našich obyvateľov a nášho životného prostredia, takže z nášho pohľadu jednoznačne správne definoval túto zvýšenú ochranu. Pokiaľ by v tomto zákone bol, tak by v podstate zamedzil tomu, aby v našich spracovateľských centrách sa mohol spaľovať rádioaktívny odpad dovážaný z cudzích krajín. Po tom, ako sa to nepáčilo ľuďom, ktorí pôsobia v štátnej akciovej spoločnosti JAVYS, ktorí už aj majú podpísané zmluvy na dovoz vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu na Slovensko, dopočuli sme sa, že je to po likvidácii jadrovej elektrárne v Taliansku, a takisto vieme, že už sa dováža na Slovensko jadrový odpad z Českej republiky, tak, samozrejme, mali problémy, aby takéto niečo sa v tomto zákone vyskytovalo. To znamená, išlo sa priamo až k pánovi ministrovi a pán minister vlastne tento odsek z toho zákonu vyhodil von. Určite nám vysvetlí svoje dôvody, ktoré mal, my sme o tomto probléme mali aj určitú diskusiu na výbore Národnej rady, tá diskusia potom bola prerušená na žiadosť koaličných poslancov, už nechceli, aby sa ďalej diskutovalo. A ja by som si možno dovolil aj zareagovať na niektoré údaje, ktoré tam boli prezentované, dozvedel som sa, že nie so všetkým by som súhlasil, a teda kde v tomto všetkom je naozaj problém.
Tento predložený pôvodný návrh, on mal svoje ratio z pohľadu potenciálnej ochrany či už pracovníkov zúčastňujúcich sa na prácach pri likvidácii rádioaktívneho odpadu, tak aj obyvateľstva, pretože pri každej takejto činnosti vždy sú aj určité úniky do životného prostredia. Môžme hovoriť o tom, aké veľké sú tie úniky, určite áno, to je správna debata, ale úniky určité sú, pretože dlhoročné praktické skúsenosti ukázali, že žiadne zariadenie nepracuje so 100-percentnou účinnosťou. A to je, samozrejme, pravda aj na spaľovanie vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu. Pri spaľovaní mäkkých vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov vzniká popolček s vysokou schopnosťou rozptylu a hoci sa celková aktivita nemení, dochádza ku kvalitatívnej zmene k horšiemu. Totiž významne sa mení koncentrácia rádioaktívnych látok v jednotke objemu a jeho kompaktnosť, a preto zabrániť ich úniku do životného prostredia je náročnejšie. Podobne a ešte významnejšie to platí aj o plynných látkach, ktoré takisto sú produktom spaľovania, takže pravdepodobnosť ich úniku do životného prostredia, hoci len malého, tu je.
A ďalší obrovský problém je s prepravou. Totiž dostala sa nám informácia, aj v podstate bola nepriamo potvrdená, že zahraniční partneri si nepriali, aby tento rádioaktívny popolček, vysokodisperzná látka bola u nás na území v podstate parafinovaná, bola, bola, bola lisovaná do väčšieho objemu a chceli, aby v takomto stave tohto popolčeka vysokodisperznej látky v sudoch sme to transportovali naspäť do ich krajín. No ja som si na výbore dovolil položiť otázku pánovi doktorovi Jurinovi, že akým spôsobom je vyriešená táto doprava a podľa mojich vedomostí spoločnosť JAVYS zatiaľ takýmito kontajnermi nedisponuje. A keby bolo áno, tak ja by som sa naozaj chcel opýtať, či posudzoval Úrad verejného zdravotníctva ich konštrukciu, prevedenie, kvalitu alebo odolnosť voči ťažkým mechanickým nárazom, ako nám to bolo prezentované. Dozvedel som sa, že, áno, máme kontajnery na kvapalné takéto látky a na pevné, teda tuhé, väčšie objemové skupenstvá, ale nie na vysokodisperzný materiál.
Zoberte si, ďalšia otázka je, že ako sa prepravuje tento materiál cez územie Slovenskej republiky. Po ceste. Jednoduchá odpoveď. Zoberte si, čo by sa náhodou stalo, pokiaľ by došlo k havárii takéhoto kontajneru a k rozptylu takýchto čiastočiek na území našej krajiny do ovzdušia. No tieto čiastočky, keďže sú vysokodisperzné, tak, samozrejme, veľmi rýchlo by sa šírili vzduchom. Boli by v podstate neviditeľné, ktokoľvek z nás, keby ich vdýchol, tak je prakticky hneď priamo ohrozený vznikom rakoviny. Sú tieto čiastočky, tie nuklidy môžu byť rôzne. Tak napríklad je dokázané, že rádioaktívny jód spôsobuje rakovinu štítnej žľazy, urán rakovinu pečene, radón rakovinu dýchacích ciest, stroncium rakovinu kostí a mohli by sme pokračovať.
Čo by sa stalo, keby sa tento popolček dostal do, do, do pôdy, alebo teda by sa zamorilo tým určité územie, kde by bol tento počet transportovaný, tak to si, to si ani nechcem predstaviť. Je dosť možné, že by došlo, pokiaľ by sa to neututlalo a nejakí, nejakí vysokopostavení ľudia by o tejto havárii ako za čias komunizmu neinformovali, tak v podstate by došlo k zamoreniu územia na desiatky rokov, došlo by v podstate k zničeniu podzemných vôd a, ako veľmi dobre viete, podzemné vody môžu mať ešte ďaleko vážnejší rozptyl.
Toto sú, skrátka, veľmi vážne problémy a ja nechcem ich privolávať, ale toto sú riziká, ktoré treba pri takomto povolení, pán minister, vždycky veľmi vážne sa nimi zaoberať, nechať si ich vysvetliť naozaj odborníkmi. A ja osobne som toho názoru a podľa mňa aj obyvatelia tejto krajiny, že likvidácia rádioaktívneho odpadu za týchto podmienok nám, skrátka, za to tu nestojí.
Ďalší paradox je ten, že keďže my máme relatívne dosť rádioaktívneho odpadu, keďže sami odstavujeme jadrové elektrárne A1, V1 a toho odpadu je na údajne viac ako desať rokov na spracovanie. Je tam, áno, samozrejme, určitý plán, ale keď máme toľkoto vlastného rádioaktívneho odpadu, pýtam sa, prečo potrebujeme spracovávať rádioaktívny odpad z iných krajín?
Áno, našťastie zákon je postavený tak, že každá krajina, ktorá si vyprodukuje rádioaktívny odpad, pokiaľ si ho nezlikviduje, alebo teda nejakým spôsobom nespracuje, musí si ho zatiaľ ona sama ukladať vo svojich úložiskách, takže z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, a teda nielen mohlo zdať, fakt je naozaj ten, že tá rádioaktivita, ktorá je vnesená na Slovensko, mínus nejaké určité straty, povedzme, že pripustíme, že sú minimálne, pokiaľ nedôjde k nejakej havárii alebo k nejakému nešťastiu, by mala byť vyvezená von zo Slovenskej republiky.
Ja som sa však dozvedel, že nemusí to byť také úplne jednoduché. Totiž táto rádioaktivita sa naozaj sleduje, sledujú sa dovezené nuklidy, vyvážané nuklidy a ono je to tak, že pri spaľovaní rádioaktívneho odpadu aj toto zohráva veľké špecifikum. Dozvedel som sa, že ten rádioaktívny odpad z Talianska je teda dosť iný ako rádioaktívny odpad, ktorý máme my, ktorý my tu vieme spracovávať a spaľovať, a teda došlo by ku kontaminácii našich, nášho bohunického spracovateľského centra, teda našej spaľovni, ktorá je momentálne teraz vystavaná, a údajne ani by dokonca tento odpad nedokázala spáliť alebo spracovať, a preto sa vlastne bude budovať nové, á, spaľovné, alebo teda nové centrum na spaľovanie tohto rádioaktívneho odpadu. No, môžme dostať rôzne dôvody, ja som naozaj počul, že momentálne tá spaľovňa, ktorú máme, je v poriadku a na spaľovanie nášho rádioaktívneho odpadu spĺňa všetky normy. A podľa všetkého táto nová spaľovňa, nám sa to tak zdá, je naozaj budovaná práve kvôli tomu, aby sme mohli na území Slovenska likvidovať rádioaktívny odpad, a teda najmä z Talianska.
Takže ja by som ešte ďalšiu vec chcel trošičku tak vyvrátiť, lebo pán minister tam spomenul takú, ja by som to trošku nazval, takú menšiu demagógiu, že je to teda vec na diskusiu, či mať jadrové elektrárne, alebo nemať, tak myslím si, že toto, naozaj táto otázka takto dnes stojí, hej. Tá otázka stojí, či chceme, alebo nechceme spracovávať na našom území rádioaktívny odpad z jadrových elektrární z iných krajín. Takto presne stojí otázka, svoj odpad, samozrejme, si spracujme a som veľmi rád, že máme vysokých odborníkov, kvalitných odborníkov, ktorí to vedia robiť, sme na nich hrdí. Ale otázka je, prečo naši ľudia sa majú vystavovať tomu žiareniu, o ktorom som na začiatku hovoril, pri spracovávaní cudzieho rádioaktívneho odpadu? Prečo naši ľudia, ktorí môžu tento odpad spracovávať len určitý počet hodín svojho života, pretože každý jeden milisievert sa počíta, skrátka, ten už nikdy z nášho tela nedostaneme preč. Prečo ich chceme využiť na likvidáciu rádioaktívneho odpadu z iných krajín? Sú naozaj tie ekonomické záujmy také podstatné pre Slovensko, aby sme toto robili? Či už pre týchto ľudí, alebo vystavovali našu krajinu rizikám, o ktorých som hovoril.
V každom prípade, pokiaľ súčasná koalícia tieto všetky moje argumenty nebude akceptovať a tento zákon si schváli, chcem len povedať a poprosiť pána ministra, aby naozaj Úrad verejného zdravotníctva naozaj prísne monitoroval a, a, a certifikoval najmä transport, o ktorom ja som zatiaľ presvedčený, že podľa mňa nie je uspokojivo vyriešený, z tohto pohľadu opäť ďalšia, by som povedal, anomália - a toto je naozaj celosvetová anomália, čo som sa ja dozvedel - tohto paradoxu zákona je, že ministerstvo dopravy podľa znenia tohto zákona bude povoľovať prepravu rádioaktívneho materiálu. Ja sa pýtam, že prečo takéto niečo sa do nášho zákonu dostalo. Toto sú predsa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva alebo tých ich ekvivalentov v iných krajinách a takéto právomoci nemá ministerstvo dopravy v žiadnej inej krajine. No, dozvedel som sa, že ten dôvod je jednoduchý, že už sú vydané niektoré povolenia, ktoré by neboli schválené Úradom verejného zdravotníctva na transport týchto rádioaktívnych odpadov. Takže potrebovalo, mocní potrebovali, aby sa to dostalo do tohto zákona, tak to tam je a máme tam takúto zaujímavú vec.
No, ja v tejto situácii len opäť chcem poukázať ešte raz na ten, na ten paradox, že naozaj prejednávame tu zákon, ktorý mal zvýšiť našu ochranu pred rádioaktívnym žiarením, mohol, mohol eliminovať dovoz cudzieho rádioaktívneho odpadu na územie Slovenska, žiaľ, nebude sa to diať. Pán minister veľmi, podľa mňa, dobre pozná ľudí, možno nám to veľmi dobre vysvetlí, pretože v rokoch 2010 a 2012 bol predseda Dozornej rady štátnej akciovej spoločnosti JAVYS, ktorá sa zaoberá práve aj spaľovaním a spracovaním rádioaktívneho odpadu.

Dovoľte teraz ešte, aby som povedal zopár slov k tým problémom zdravotníctva, ktoré pozmeňovacími návrhmi sa snažíme riešiť aj v tomto zákone veľmi netradične, ale možné to, samozrejme, je, keďže sú otvorené jednotlivé zákony.
Problematika eZdravia. Ako ja som v októbri upozorňoval po tom, ako sme mali prieskum v Národnom centre zdravotníckych informácií, že zdá sa, že napriek všetkej snahe, a ja to naozaj veľmi pozitívne hodnotím, pán minister, že snažíte sa eZdravie zaviesť. Ako vaši predchodcovia o tom viac-menej rozprávali a vyhadzovali na to obrovské peniaze a vy sa to snažíte zaviesť. Ja som dokonca v jednej z prvých relácií povedal, že keď sa vám to podarí, budete určite jeden z najúspešnejších ministrov zdravotníctva za posledné obdobie, aj si stále nad tým stojím, ale, pán minister, spôsobom, akým to fakt chcete urobiť, priznám sa, že s tým sa stotožniť naozaj neviem. Hoci chápem, že trebalo vyvinúť určitý tlak. Ale nás ste tiež obvinili vtedy z demagógie, že to, čo sme hovorili, nie je pravda. Je to pravda, potvrdilo sa to.
V polovičke decembra som mal tlačovú konferenciu a spolu s kolegom sme rozprávali o problémoch, ktoré sa všetky do bodky potvrdili v novom roku, a už ste to nepočuli len od nás, ale počuli ste to od jednotlivých aktérov, ktorých sa zavádzanie eZdravia dotklo, teda najmä od lekárov ambulancií, ale aj nemocníc. Ja sám pracujem v nemocnici, viem, ako to ide, lekári zatiaľ nedostávajú správy z nemocníc, to znamená, keby to zapojenie nemocníc bolo také kvalitné, ako rozprávate, tak tých správ by bolo oveľa viac.

Ale, ale hovorím, je tam určitý nábehový proces, myslím si, že je potrebné doňho vstúpiť, ale nazvať to štandardnými pôrodnými bolesťami, ako ste to sa snažili komunikovať verejnosti, no, prepáčte, ja by som to skôr nazval, že ste vyvolali predčasný pôrod a ešte nie úplne pripraveného novorodenca na plnohodnotný život. Takíto novorodenci, keď sa narodia, tak po pôrode častokrát majú obrovské problémy s adaptáciou, hrozia im infekcie a dokonca niekedy po takýchto predčasných pôrodoch majú až doživotné následky.
Ja naozaj by som to chcel postaviť do tejto roviny, pretože tých problémov je podľa mňa veľmi veľa. Ja si myslím, že by bolo veľmi fér priznať, že eZdravie nebolo dobre testované, narýchlo, na poslednú chvíľu boli certifikované softvéry poskytovateľov, boli problémy s výrobou a doručením elektronických kariet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neboli dobre odhadnuté dopady samotnej implementácie napríklad s reálnymi kompetenciami sestier v ambulanciách lekárov. Vy ste v relácii s mojím kolegom povedali, však nech si požičajú kartu od lekára. Pán minister, ako vy naozaj neviete, jak to v tých ambulanciách chodí. Akože lekár robí na svojom počítači niekde už iného pacienta, pokiaľ sestra vypisuje recept toho, ktorého pred chvíľkou vyšetril, samozrejme, na jeho pokyn. To znamená, vy ste naozaj zobrali lekárom obrovské množstvo času, ktoré predtým mali.
V takejto ostrej prevádzke pod hrozbou pokút majú zavádzať tento systém? No, samozrejme, že na to doplatia pacienti. Ako naozaj si nemyslíme, že toto bol šťastný spôsob, ako to robíte, hoci ja rozumiem, že určitý tlak tu musí byť. Chápem, že to je konzervativizmus a mi je jasné, že niektorí lekári a vôbec nemajú ambí... alebo by vôbec nemali ambíciu sa do toho zapojiť. Možno pokiaľ by sme to nechali tak ako v Rakúsku, že je to len dobrovoľné, asi by sme boli po desiatich rokoch tam, kde sú teraz oni. Vy určite chcete, aby ten systém bol efektívny, prinášal úspory. Ale ja vám poviem jednu vec. Pán riaditeľ Blaškovič povedal, že nepozná ešte takého, ktorý by ukončil svoju prax. No áno. Tento rok on sám povedal, že bude nábehový, že pokuty nepôjdu a pokiaľ budú na to dôvody, tak v podstate sankcionovaní lekári nebudú. Tak oni ešte čakajú. Ale tých lekárov v dôchodkovom veku, ktorí v podstate ani nevedeli dobre pracovať na počítači, pán minister, je fakt dosť, a pokiaľ takto ďalej tvrdo pôjdete, tak oni naozaj tie ambulancie skorej zavrú.
A keď sa pozriete napríklad do susedného Poľska, kde sa upravovali kompetencie všeobecných lekárov, kde stále dodnes fungujú všeobecní lekári, ktorí v podstate majú len diplom z vysokoškolského štúdia, lebo kedysi dávno to tak bolo, že človek tam skončil vysokú školu a potom na diplom ukončeného vysokoškolského štúdia mohol začať ísť robiť všeobecného lekára. Napriek tomu, že už je to dávno mimo obliga, tak títo lekári tam stále fungujú, lebo sú múdri, lebo keby to upravili alebo zmenili, oni by ich stratili a dostupnosť zdravotnej starostlivosti by prudko klesla. Toto tu, pán minister, si myslím, reálne hrozí, že sa toto bude diať, pokým nejakým spôsobom nebudete, by som povedal, benevolentnejší alebo nejakým spôsobom nevyriešite naozaj týchto starších lekárov, ktorí s tým majú úplne oprávnené problémy.

Takže čo sa týka zmiernenia tých pokút, ktoré sme dostali na výbor, tak, samozrejme, ako s tým súhlasíme, aj s tým slovíčkom možno, sme radi, že ste to uznali, ste to spravili, ale tiež ste v tej relácii spomenuli, že, že ja veľmi dobre viem, aký je dlhý legislatívny proces. No ja som vás práve na tej tlačovej konferencii vtedy vyzýval k tomu, však vy ako vláda máte možnosť skráteného legislatívneho konania, zmeny sa dajú, pán minister, urobiť v priebehu niekoľkých dní, vidíme tuto v parlamente. To znamená, znova ste nám trošku zavádzali divákov, ja som tu ani nebol prítomný, že viem, koľko trvá štandardný legislatívny proces. My sme vás z tej tlačovej konferencie vyzývali, aby ste to práve spravili v skrátenom legislatívnom konaní, robíte to teraz o mesiac pri takomto pozmeňovacom návrhu. Ako pozrite sa, pokiaľ sa tie veci budú vylepšovať, my tie veci vždy podporíme.

No, mám ešte pár minút a potom budem čítať pozmeňovacie návrhy, ktoré chcem dať k zákonu o radiačnej ochrane. Pripravili sme si dva pozmeňujúce návrhy. Jeden identický, ktorý sme predložili na výbore. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ten z nášho pohľadu zákon o radiačnej ochrane je nadradený atómovému zákonu v tejto (pozn. red.: správne „tomto“) prípade a naozaj sa jedná aj v tom odseku o ochranu zdravia, ktoré chceme zabezpečiť v našej krajine, a teda u ľudí. Z tohto pohľadu ja ho znova predložím sem, znova ho prečítam a budem chcieť, aby poslanci v tejto sále, v tomto pléne hlasovali o ňom. Ale hovorili ste, alebo teda pán predseda Zelník zo SNS, však keď pripravíme pozmeňovací alebo keď pripravíme zmenu zákona atómového, že on, samozrejme, ako SNS nebude proti tomu, aby sme si našu krajinu zanečisťovali. Tak dúfam. Tak zistili sme, že však tam je otvorený atómový zákon, takže sme urobili podobný pozmeňovací návrh do atómového zákonu, takže budem čítať dva pozmeňujúce návrhy, a teda poslanci sa budú môcť rozhodnúť, ktorý, keď teda sú presvedčení, že to treba riešiť cez atómový zákon, tak nech, prosím, schvália v tomto pléne atómový zákon, ktorý je teda otvorený a do ktorého budeme vkladať, vkladať pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh.

Mám ešte tri a pol minúty. Ja sa len dotknem ako určitému sklamaniu, čo sa týka poplatku na urgentoch. Ako viete, že ja som to nazval ten systém trošičku takou záplatou a nebol v mnohom domyslený. Ľudia sa oprávnene sťažujú, vidím, že nemocnice z toho majú celkom slušné príjmy, sú to desiatky tisíc eur tie prvé dva mesiace, jak to nabehlo, avšak nakoniec mnohí, ktorí to platia, pretože idú na ten urgent s tým, že kvázi si idú skrátene pomôcť, tak si myslím, že sa tešíme z týchto príjmov. Samozrejme, je tam strašne veľa ľudí, ktorí nevedia svoj zdravotný stav kvalifikovane posúdiť a potom sú z toho sklamaní.
To, že ste to prehodili na poisťovne, pán minister, tiež mám pocit, že vy ste si neuvedomili, že čo tým spôsobíte. Však to je pre ľudí ďalšia byrokracia a spôsobí v nej len ďalšiu obrovskú nevôľu a nehovoriac o poisťovniach, ktoré majú určitý počet revíznych lekárov, teraz ste aj v rámci ozdravného plánu tlačili na revízne činnosti, aby boli efektívnejšie, aby sa, aby naozaj sa robili, realizovali úspory v miliónoch eur, a teraz títo revízni lekári majú posudzovať, či jednotlivé stavy naozaj boli urgentné a hrozilo by vážne ohrozenie zdravia. No to s týmto naozaj nemôžme súhlasiť, ani s takýmto prístupom. To, že sme nakoniec v spoločnej správe trošku to zmiernili, a teda tehotným mamičkám ste umožnili, aby, aby nakoniec neplatili, teda vôbec, tak, samozrejme, to je chvályhodný počin, ale, žiaľ, nemôžme byť spokojní s tým, akým spôsobom sa aj táto vec pripravovala, ako sa realizuje a že ste, skrátka, nevyriešili ten problém viac v prospech pacientov.

Mám posledné dve minútky, takže, ak by ste dovolili, ja by som si dovolil prečítať tie pozmeňujúce návrhy. A k ostatným veciam, verím, že sa vyjadrí moja kolegyňa z SaS.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2017 15:57 - 15:58 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár, určite si budeš pamätať, že ja som na tom výbore povedal, že poplatok za vyšetrenie je iracionálny poplatok, samozrejme, ten úkon nemôže stáť 10 eur alebo koľko. Ale, žiaľ, v tomto marazme zdravotníctva, za ktorý nesie zodpovednosť vaša vládna garnitúra, keď je zdravotníctvo na kolenách, ja si nezoberem na triko, že by som nesúhlasil s tým poplatkom, pretože veľmi dobre vieš, že sú ľudia, ktorí sú v podozrení na onkologické ochorenia a čakajú niekoľko týždňov alebo mesiacov na vyšetrenie. Ja si nebudem špiniť ruky krvou týchto ľudí, ja radšej zdvihnem v tomto marazme za to, aby sa za tých 10 euro títo ľudia mohli objednať, keď naozaj cítia, že im je zle.
Ale poviem hneď, ako je, keď budeme mať možnosť tento rezort viesť, poplatky, samozrejme, nebudú, dáme veci na poriadok a bude sa dať objednávať normálne zadarmo ako v celej vyspelej Európe vo všetkých zdravotných systémoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2017 14:16 - 14:18 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vaše faktické pripomienky.
Pán predseda, pán poslanec Zelník, pán prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth je všeobecný lekár a vie veľmi dobre, koho zastupuje, aj čo hovoril, ten zákon o doplnkových ordinačných hodinách hovorí, že keď si všeobecný lekár, praktický lekár 35 hodín odslúži, môže si otvoriť doplnkové ordinačné hodiny, a pán prezident Marián Šóth povedal, áno, za takejto situácie si ich budeme otvárať a on si myslí, že jeho členovia, ktorých nie je málo, to budú naplno využívať. Takže naozaj je to presne tak, ako som hovoril.
Čo sa týka zníženia daňovo-odvodového zaťaženia u nízkopríjmových ľudí, budeme bojovať. Je to systémové riešenie, ja netvrdím, akým spôsobom, či to má ísť len na úkor zdravotného poistenia, ale to daňovo-odvodové zaťaženie nízkopríjmových ľudí v našej krajine je aj v porovnaní s inými krajinami veľmi vysoké. Znevýhodňuje to vytváranie nových pracovných miest a o tejto odvodovej odpočítateľnej položke, bavme sa o nej presne tak, ako to prezident navrhuje, to je merito dnešného prerokovaného zákona, odložme, vypracujme kvalitnejší spôsob, ktorý bude zohľadňovať ľudí v najzraniteľnejších regiónoch, akým spôsobom udržať ich miesta, akým spôsobom nezaťažiť tak zamestnávateľov, ktorých tam v tých regiónoch zamestnávajú, hej. Nebavíme sa tu možno o nejakých veľkých firmách, bavíme sa možno o malých živnostníkoch, iných ľudí, ktorí, skrátka, týmto ľuďom dali svoju prácu a teraz budú musieť platiť o 80 eur viac ako predtým, pokiaľ ten ich dotyčný zamestnanec mal minimálnu mzdu. Ja naozaj si myslím, že toto je nesystémové, jak sa to spravilo, môžme mať akékoľvek dobré dôvody navyšovania zdrojov do zdravotníctva, tie naozaj trebalo hľadať inde... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.12.2017 13:57 - 14:12 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, pán prezident nám vrátil zákon a ja to naozaj musím veľmi oceniť, pretože pridal sa tak k opozíciou spustenému alarmu, ktorým sme poukazovali na prax obchádzania a neodôvodneného skracovania legislatívneho procesu. Kritizuje, že vládna moc takýmto spôsobom eliminuje potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu, čo v konečnom dôsledku zhoršuje schopnosť vládnej moci efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona presvedčivo nepoznáme jeho očakávané dopady.
Dovoľte, aby som teraz tak trošičku prešiel, pripomenul to, ako prebiehal legislatívny proces súčasného zákona, ktorý nám vrátil pán prezident Andrej Kiska.
V prvom čítaní sme dostali návrh zákona, ktorý navrhoval zmeny týkajúce sa poskytovania urgentnej starostlivosti, zabezpečenia systému elektronického zdravotníctva, obhliadok mŕtvych tiel, financovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb a upravoval sa dokonca aj spôsob uplatnenia odvodovo odpočítateľnej položky pri špekulatívne vstupujúcich osobách z iných krajín do nášho zdravotného systému. Aj na tomto je vidieť, že nedalo sa predpokladať, že by k zrušeniu, alebo teda k čiastočnému zrušeniu odvodovej odpočítateľnej položky v druhom čítaní malo dôjsť.
Navrhované zmeny prebehli riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Boli k nim doložené doložky vplyvov a naše hnutie ich plánovalo podporiť, čo sme v prvom čítaní aj urobili, hlasovali sme za tento zákon. Blížil sa však koniec roka a k tomuto zákonu boli ministerstvom veľmi podobným spôsobom, ako aj v minulom roku, ale, žiaľ, už sa to stáva štandardom, v druhom čítaní cez poslancov koalície predložených viac ako 70 pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi aj zásadná zmena, ktorá sa týkala poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, tzv. doplnkové ordinačné hodiny, ktoré by podľa názoru nášho hnutia začali ľudí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti kastovať na tých solventných a menej solventných a mohli by zásadným spôsobom zmeniť charakter nášho zdravotníctva. Ale bola medzi nimi aj odvodovo odpočítateľná položka, ktorej uplatnenie by sa mohlo zásadným spôsobom dotknúť zamestnanosti v našich najzraniteľnejších a najzaostalejších regiónoch. Všetko bez dopadových štúdií, bez doložiek vplyvov, bez širšej verejnej a odbornej diskusie.
Doplnkové ordinačné hodiny boli začiatkom roka dokonca predmetom ministerskej "road show" po Slovensku, po ktorej tento návrh minister zdravotníctva stiahol a radšej ho ani nepredložil do mimorezortného pripomienkového konania s odôvodnením, že nebude presadzovať niečo, proti čomu je 99 % lekárov.
Po tom, ako sa opozícia na výbore už opakovane vyjadrovala, že takýto postup zo strany ministerstva považuje za nesystematický a za zneužívanie inštitútu poslaneckých pozmeňujúcich návrhov, predseda výboru Štefan Zelník k tomuto zákonu prerušil rokovanie a odložil ho o týždeň. Tento čas využila opozícia, aby informovala verejnosť o pripravovaných zmenách, ale aj ministerstvo, aby ďalej menilo predložené pozmeňovacie návrhy. Vrcholom ľadovca bolo takmer 45-minútové čakanie v preplnenej výborovej miestnosti zástupcov opozície a zástupcov médií na začatie plánovaného odloženého výboru, na ktorom, Štefan, ak dovolíš, sme nemohli rokovať dva dni, pretože bolo tesne pred začatím riadnej schôdze. Dôvodom bolo, že sa koalíciou a pánom ministrom za zatvorenými dverami ďalej dorábali pozmeňujúce návrhy. Tie nám boli po oneskorenom začatí výboru postupne nanovo prinášané na stôl a bolo nám jasné už len z rozsahu strán, že boli opäť menené. Zrazu ich bolo už 92.
Treba si uvedomiť, že týmto spôsobom robí koalícia z opozície na výboroch štatistov, ktorí sa akurát tak môžu spoľahnúť na vysvetlenia svojich koaličných kolegov, eventuálne ministra zdravotníctva, o navrhovaných zmenách. Tie si však nemôžu už dať prejsť svojimi odbornými poradcami, a teda ich kontrolná, ale aj poradná funkcia pri diskusiách na výbore je v podstate eliminovaná.
Inštitút pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní je rezervovaný pre poslancov Národnej rady s tým, že majú právo pozmeniť v prvom čítaní prerokované návrhy na zmenu legislatívy. A myslím, že takéto návrhy naozaj sa dajú na výboroch relevantne prejsť, dá sa k nim vyjadrovať. Žiaľ, táto prax je zo strany ministerstva zdravotníctva takmer pravidelne zneužívaná a do druhého čítania cez koaličných poslancov prináša niekedy komplexné zmeny zákona, ktoré s prvým čítaním nemajú nič spoločné, a teda všetci sme zaskočení nimi.
Preto sme sa ako opozícia opakovane snažili argumentovať, podobne ako teraz prezident, a žiadali vás o stiahnutie zákona a jeho prerokovanie aspoň na ďalšej schôdzi. Sme to robili opakovane na predchádzajúcej schôdzi. Preto sme sa ako opozícia, pretože ten zákon, predmetný zákon, ktorý mal 92 pozmeňujúcich návrhov, musel byť dokonca kvôli náročnosti prípravy spoločnej správy presunutý z riadneho programu schôdze a preložený na neskôr. Pritom išlo až o 19. bod schôdze. Prebehla k nemu jedenapoldňová diskusia v pléne.
A, pán spravodajca, dovoľ, aby som ti pripomenul, že ja som v tej diskusii sa vyjadroval k elektronickému zdravotníctvu, k platom sestričiek a k doplnkovým ordinačným hodinám a ešte k ďalším veciam, musel by som si to pozrieť. To znamená, naozaj nebolo to len o tých dvoch veciach. Celý problém však bol, a to si určite budeš pamätať ty aj kolegovia, čo tu sedeli, že pán minister za toho jeden a pol dňa diskusie, ktorú sme tu k tomu zákonu mali, tu sedel a nepovedal ani slovo. Zobral si až na záver záverečné slovo predkladateľa, ku ktorému, ako veľmi dobre vieš a, vážené kolegyne, kolegovia, viete, sa už nedá ďalej diskutovať, vyjadriť. Takto prebehla diskusia v pléne.
Ja by som sa vám teraz ešte pokúsil naše pocity z výborov priblížiť aj nasledovným príkladom. Keď vám dajú na stôl zmluvu, ktorú máte podpísať, kto z vás sa uspokojí s tým, že vám strana, ktorá vás k podpisu zmluvy vyzýva, v skratke vysvetlí, o čo sa v zmluve jedná? Ja mám však pocit, že my sme takýmto podobným jednaním pravidelne konfrontovaní a na výboroch musíme v takejto situácii hlasovať o zákonoch, ktoré sa budú dotýkať ľudí na Slovensku, ľudí, ktorých reprezentujeme. Vládna moc takto z nás robí štatistov, hoci opakovane sme počuli, že zo zdravotníctva by sa nemala robiť politika, ale mali by sme spoločne kreovať zákony, ktorými ovplyvňujeme zdravie a životy ľudí na Slovensku. Opozícia zastupuje v parlamente nemalé množstvo ľudí, ktorí žijú v našej krajine. Prepáčte, ja mám pocit, že týmto spôsobom si z týchto ľudí robíte posmech a dokazujete si svoju moc. Potláčate demokratickú diskusiu, hoci práve o nej je celá parlamentná demokracia.
Dovoľte ešte, aby som vám v krátkosti ukázal, dokázal, aká je diskusia dôležitá. Za ten týždeň, pán predseda, čo ste odložili prerokovanie toho množstva pozmeňujúcich návrhov, čo sa vlastne odohralo. A treba povedať, že odohrali sa relatívne podstatné veci a v tomto týždni aj ministerstvo pomenilo niektoré závažné veci. A mnohé preto, že sa práve na ne upozornilo, že na ne upozornila opozícia tým, že zverejnila tieto pozmeňovacie návrhy. Ustúpilo sa napríklad tlaku lekárov a precizovalo sa pri prehliadkach mŕtvych slovo bezodkladne, lebo ináč by sme si schválili nonsens, kedy by lekár musel utekať od svojich živých chorých pacientov k mŕtvym.
Vďaka tlaku opozície, ale aj reakcií pacientskych organizácií, a tu by som to rád zdôraznil práve tie pacientske organizácie, na ktoré sa odvolávate, ste pochopili, že ochranný limit pri doplnkových ordinačných hodinách 50 eur je pre nich neprijateľný a pre ľudí privysoký. Žiaľ, neboli ste ochotní uvedomiť si dosah, ktorý by zlegalizovanie priamych platieb za štandardné vyšetrenie mal. Za vyšetrenie a za vyšetrenia, na ktoré máme nárok zo zdravotného poistenia.
Som rád, že pán minister prijal aspoň moje odporúčanie a umožnil ľuďom sa na priame vyšetrenie u špecialistov, ktorí by si otvorili doplnkové ordinačné hodiny, objednať do dvadsať dní, čo si mimochodom myslím, že bol základ alebo najdôležitejšia podmienka, aby tento zákon nehraničil s porušovaním ústavných práv našich pacientov. A toto bola bezpochyby jeho obrovská výhoda.
Nechcem sa ďalej vyjadrovať k nesystémovosti tohto opatrenia. Dalo by sa o tom hovoriť, prečo si myslím, že toto riešenie je naozaj nesystémové a treba povedať, že my naozaj v našom hnutí chceme problémy zdravotníctva riešiť ináč ako tým, že zaťažíme vrecká chorých ľudí. No, keby ste viac počúvali a lepšie analyzovali dopady svojich návrhov, mohli ste si ušetriť aj korekcie, ktoré k zákonu o doplnkových ordinačných hodinách musel nakoniec urobiť premiér Fico. Ten síce opozíciu nazval klamármi, aby nemusel priznať, že ide o nekvalifikovaný návrh, no predpokladám, že vám vysvetlil, že dopad takýchto riešení problémov zdravotníctva by bol antisociálny a veľmi ťažko by sa mu vysvetľovalo.
Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth sa k zmenám vyjadril, že predpokladá, že členovia Asociácie súkromných lekárov budú doplnkové ordinačné hodiny využívať naplno.
Vážení páni poslanci, poslankyne, čo by to znamenalo? Tým pádom by došlo k situácii, že praktický lekár by od 30 % svojich vyšetrovaných pacientov si účtoval ešte aj priame platby, hoci poisťovňa mu aj za nich platí kapitačné platby, na rozdiel od tých menej solventných, ktorí by na vyšetrenie chodili bez toho, aby boli schopní niečo svojmu lekárovi zaplatiť.
Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi krajiny s najvyššími regionálnymi rozdielmi. Podané pozmeňovacie návrhy o odvodovej odpočítateľnej položke a doplnkových ordinačných hodinách veľmi úspešne tieto regionálne rozdiely ešte viac prehĺbia. Obávame sa, že zamestnávatelia budú teraz tlačiť svojich zamestnancov do živnosti či iných foriem zamestnávania, eventuálne by mohli aj rušiť ich pracovné miesta. Určite viete, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším daňovo-odvodovým zaťažením, a to najmä v porovnaní s inými krajinami u nízkopríjmových ľudí. Som toho názoru, že o odvodovej odpočítateľnej položke treba diskutovať, ale treba naozaj viesť odbornú, vysoko kvalifikovanú diskusiu a vôbec celkovo o spôsobe daňovo-odvodového zaťaženia najmä našich nízkopríjmových ľudí, ktorí žijú v najzraniteľnejších a najzaostalejších regiónoch Slovenska.
Robiť takéto zmeny takýmto spôsobom, to je to, čo pán prezident vytýka, a to je to, na čo my sme stále upozorňovali, je z nášho pohľadu len nedostatočne odôvodnený hazard voči zamestnancom, ktorí si možno po dlhých rokoch iba nedávno našli svoje zamestnanie.
Zákony s dopadom na dane a odvody majú prejsť výborom pre makroekonomické prognózy a výborom pre daňové prognózy. Tieto výbory zasadajú niekoľkokrát do roka, áno, je to tak aj preto, aby takéto zásadné zákony a legislatíva musela byť kvalitne prediskutovaná. Vy ste takýmto spôsobom tieto inštitúcie obišli.
Chcem vyzvať vládnu koalíciu, aby ste doplnili 100 mil. eur do zdravotníctva z iných zdrojov. V rozpočte máte o 2,1 mld. eur viac, ako ste pred dvoma rokmi prognózovali.
No a čo by sa ešte dialo, keď schválite doplnkové ordinačné hodiny? Už aj lekári budú utekať z ekonomicky slabších regiónov do ekonomicky silnejších, aby mohli svoje nedostatočné limity a príjmy od poisťovní kompenzovať na priamych platbách od pacientov. Takýmto spôsobom chcete financovať a dofinancovať zdravotníctvo? Doteraz ľudia z týchto regiónov chodili iba za prácou, teraz začnú chodiť aj za lekármi. A lekárov, ktorých je v týchto regiónoch nedostatok, tam bude ešte menej.
Naše hnutie víta intervenciu pána prezidenta, stotožňuje sa s jeho názorom, že zákony treba prijímať tak, aby sme v maximálne možnej miere umožnili ich pripomienkovanie verejnosťou, odborníkmi a najmä tými, ktorých sa zákony budú týkať v ich každodennom živote.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 16:48 - 16:49 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Jofo, aj sa sa pridávam ku všetkým. Som veľmi rád, že tvoja politická kariéra pokračuje, a s ľútosťou konštatujem, že tí najskúsenejší z nás odchádzajú, ale odchádzajú ďalej, aby slúžili ľuďom iným spôsobom, ako sa im slúži tu z opozičných lavíc. A ja som hovoril, že verím, že budeš ozaj dobrý župan, a dokázal si to aj v tomto príhovore. Si integritný človek a sa veľmi teším na všetky nové veci, ktoré sa aj vďaka tebe podaria ďalej aj v tej žilinskej, aj v tej trnavskej župe a nielen v trnavskej župe, ale na celom Slovensku pohnúť k lepšiemu. Ešte raz veľká vďaka.
Skryt prepis