Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:56 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 17:56 - 18:00 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 1666). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1773 z 25. septembra 2019 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia na prerokovanie: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky: A. Zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím takisto predniesť.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Národná rada Slovenskej republiky: A. Berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 76 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky. B. Vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prosím, pán predseda, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 11:49 - 11:50 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1649). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 11:03 - 11:04 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, neplánoval som vystúpiť ako spravodajca v záverečnom slove, ale nenechám si ujsť takúto peknú príležitosť, keď tu mám všetkých poslancov v sále, a chcel by som vás teda všetkých poprosiť jednak ako spravodajca, jednak ako spolupredkladateľ tohto návrhu zákona o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 10:51 - 10:52 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1573. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:50 - 16:52 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ondrej, ďakujem aj tebe, že si sa vlastne prihlásil k tomu, že sme túto novelu zákona o pohrebníctve dávali viackrát, ja by som teda presne povedal, bolo to od roku 2012 až päťkrát. Na začiatku bola trošku širšie koncipovaná, nakoniec sme ostali pri tom, že sme riešili vlastne len ochranné pásmo pohrebiska a krematória, pretože toto najviac trápilo občanov aj starostov obcí. Takisto ako aj kolegyňa pred tebou, myslím si, že by sme mali nejak doprecizovať ešte tento zákon a v druhom čítaní určite prídeme s nejakými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Minimálne teda ten, čo si aj ty spomínal, že to ochranné pásmo pohrebiska by sme nemali nechať ľubovoľne na obciach, aby ho mohli stanovovať akékoľvek, ale že mali by tam byť nejaké mantinely, ktoré budú trochu obmedzovať aj tie obce, aby nenastala situácia, že vlastne v niektorých obciach by to mohli dokonca nejak zneužiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.5.2019 9:17 - 9:19 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani podpredsedníčka, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, pôvodne som myslel, že svoju interpeláciu odovzdám iba na podateľni, ale keďže je tu pán minister, tak si ju dovolím aj predniesť v pléne. Interpelácia je na pána ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo veci opráv mostov na ceste 1/18 v katastri obce Strečno.
Vážený pán minister, z médií sme sa vlani dozvedeli informáciu, že už počas mesiaca júl 2018 sa začne s očakávanou opravou mostov v katastri obce Strečno na ceste 1/18. Jedná sa o mosty č. 266 a 269. Od tej doby uplynie onedlho rok a oprava mostov sa nekoná. Vzhľadom k tomu, že táto cesta je výnimočne frekventovaná a denne po nej prejde cca 32-tisíc áut vrátane kamiónov a autobusov, vznikajú občanom dotknutých obcí odôvodnené obavy pri riešení obchádzkových trás. V tejto lokalite veľa možností na obchádzku nie je. Jedna možnosť je presunúť časť dopravy cez obec Strečno a druhá možnosť je odklon dopravy na obchádzkovú trasu cez Terchovú. Nehovoriac o tom, že opäť začína letná turistická sezóna, kedy sa počet vozidiel určite zvýši. Pri tejto príležitosti mi dovoľte položiť vám nasledovné otázky:
1. V akom štádiu je realizácia predmetnej stavby, modernizácia a rekonštrukcia mostov a ciest 1. triedy 2. fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji? Jedná sa o mosty 1/18 Strečno, most 266 a 269.
2. V akom režime bude zabezpečená doprava týmto úsekom počas prác?
3. Na akú dlhú dobu sú plánované práce na oprave a s tým spojené dopravné obmedzenia?
4. Začne sa s prácami už tento rok? Ak áno, tak kedy?
5. A posledná otázka: dokedy musí zhotoviteľ ukončiť práce? Aký má termín dokončenia stavby?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 9:27 - 9:28 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Heger, spomínal si vo svojom vystúpení, že tento zákon prináša ďalšie výdavky na strane štátu. Ja som si ich tak zrátal, je to v dôvodovej správe, nejakých 45 mil. euro.
Keďže sa tam vlastne jedná aj o eID karty, chcem sa, prostredníctvom tejto faktickej poznámky doplniť teda to tvoje vystúpenie a spýtať sa pána podpredsedu vlády, že či sa v tom ráta aj s výmenou týchto čipov na našich občianskych preukazoch, pretože na výbore pre obranu a bezpečnosť vznikla určitá hystéria, že budeme začipovaní, a potrebujeme vlastne nové čipy v občianskych preukazoch, ktoré budú mať bezkontaktnú technológiu, pretože Európska únia od nás požaduje, aby na týchto čipoch boli aj biometrické údaje, tak takúto otázku by som vlastne chcel prostredníctvom tejto faktickej poznámky položiť pánovi podpredsedovi. Verím, že v záverečnom slove sa k tomuto vyjadrí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2019 17:16 - 17:16 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Prosil by som opraviť hlasovanie pri tlači 1406, chcel som byť za a mám zdrž. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 19:02 - 19:03 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia len pre záznam, pretože verím, že všetci, čo ste tu, tak budete hlasovať za tento zákon. Neviem teda ako pán predsedajúci, ale chcel by som teda povedať a požiadať všetkých ostatných kolegov, ktorí zajtra o jedenástej budú hlasovať, aby tento zákon podporili do druhého čítania, a všetky prípadne pripomienky, ktoré by mohli vzniknúť, sme, samozrejme, pripravení do zákona zapracovať, takisto ako to navrhujú aj v tom zákone z ministerstva zdravotníctva, aby sme účinnosti a prípadné ďalšie, ďalšie veci zohľadnili.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 18:35 - 18:37 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky spolu s mojimi kolegami Petrom Osuským a Ondrejom Dostálom.
Predložený návrh zákona si kladie za cieľ vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória, a to delegovaním právomoci ustanoviť šírku ochranného pásma na všeobecné záväzné nariadenie obce. Maximálny rozsah tohto ochranného pásma stanovuje zákon na 100 metrov v prípade krematória a na 50 metrov v prípade pohrebiska, pričom obec bude mať možnosť toto ochranné pásmo zúžiť, resp. neurčiť ho vôbec. Navrhovaná novela dáva tiež obciam právomoc určiť formou všeobecne záväzného nariadenia pravidlá umiestňovania a povolovania budov a stavieb v ochrannom pásme, pričom je povinná zohľadniť pietny charakter krematória, resp. pohrebiska.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis