Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 10:52 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 10:52 - 10:53 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Hrnčiar, históriu výstavby tunela Višňové si tak účelovo začal až po roku 2010 a snažil si sa vinu zvaliť na Ivetu Radičovú, na jej vládu, ale zabudol si na jeden dôležitý fakt, že tunel Višňové bol plánovaný ďaleko skôr, keď Robert Fico tvrdil, že už v roku 2010 sme mali jazdiť po diaľnici z Bratislavy do Košíc, a určite to bolo plánované cez tunel Višňové.
Tvrdíš, že zodpovednosť má niekto iný. No určite máš pravdu. Sú to vlády SMER-u a jednu z nich, z týchto vlád, vládu kontinuity, podporujete aj vy s MOST-om – HÍD.
Včera, keď som predkladal tento bod na výbore pre obranu a bezpečnosť, tak jeden koaličný poslanec sa tak sarkasticky spýtal, že prečo vlastne odvolávame ministra Érseka, keď nič neurobil. No práve to je ten dôvod, že mal niečo urobiť a nič neurobil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 13:12 - 13:14 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1386). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:27 - 11:28 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kondrót, nestíhal som sa čudovať, keď som vás počúval, že o čom to vlastne idete rozprávať. Lebo rokujeme o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. A toto, čo, čo tam predkladáš, vôbec nemá žiaden súvis. Ja si myslím, že takto sa dobrá legislatíva nerobí. Už len preto, že sme nemali ani dopredu možnosť sa nejako zoznámiť s týmto tvojím pozmeňujúcim návrhom alebo s niečím takým, že vôbec takto ako prídeš do pléna. Myslím si, že to ozaj svedčí o neodbornosti tých, ktorí ten pôvodný zákon predkladali, a napraviť to ďalšou neodbornosťou, pretože takto sa ozaj legislatíva neupravuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 18:48 - 18:50 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 18:21 - 18:23 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ondro, chcel by som len potvrdiť z mojej starostovskej praxe, že k obchádzaniu toho zákona, presne tak, ako si to popísal, dochádza. A nebol som teda dlho starostom, ale za ten čas, čo som bol, tak som sa viackrát stretol, že tým ženám sa nechcelo čakať na to, aby im niekto povolil zmenu priezviska, keď nechceli mať tú prechyľovaciu príponu -ová a využili to, že v podstate zapreli svoju slovenskú národnosť a napísali si v tej žiadosti, že sú národnosti inej.
Keď som sa ich pýtal, že prečo to robia, tak veľakrát to bolo z praktických dôvodov. A ten praktický dôvod môžem znova potvrdiť aj na svojom rodinnom nejakom príklade, kde moja nevesta, hoci bola sobášená v Anglicku, keď chcela požiadať o slovenský sobášny list, aby ho mala teda v osobitnej matrike zapísané aj v slovenskom sobášnom liste, tak musela znovu povedať, že je Angličanka, lebo ináč jej to nechceli zapísať. Hoci anglický sobášiaci list má bez tej, bez tej prípony a tam by sa prakticky veľmi čudovali, keď prídu manželia a jeden sa volá tak a druhý sa volá ináč, pretože oni nechápu to, že my máme túto príponu -ová. Takže má to aj taký praktický význam pre tých ľudí, hlavne čo žijú v zahraničí, že nie preto, že by chceli nejak vyzerať, že sa volajú nejak ináč, že sú nejakí moderní alebo niečo iné, ale v podstate prakticky potrebujú, aby sa volali tí manželia rovnako, aby nemal jeden -ová a druhý mal bez tejto prípony.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 10:51 - 10:52 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, musím len potvrdiť všetky tie tvoje výhrady, ktoré si tam spomenula v tom svojom príhovore. Keď chodím do toho centra, klientskeho centra ako stránka, vtedy človek nemá taký pocit, že tam je niečo zlé, pretože je tam nejaká úroveň hluku, je tam veľa ľudí, ale strávil som tam teraz jednu noc počas volieb prezidenta v okrskovej komisii. A vtedy, keď je tam ticho, a to ticho by tí úradníci mali v tých kanceláriách mať, tak je tam neskutočná, vysoká úroveň hluku z klimatizácie, ktorá tam jednoducho nemôže takto fungovať. A preto keď hovoríš, že to klientske centrum nemá ešte rozhodnutie na trvalé užívanie stavby, ja si myslím, že ho ani nikdy nemôže mať, pokiaľ sa tieto nedostatky tam neodstránia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2019 17:22 - 17:24 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Heger, musím aj ja s tebou súhlasiť, že tento zákon je určite, určite posunom vpred, čo sa týka informatizácie verejnej správy, tak jak som aj v prvom čítaní aj ja vystúpil. Mal som tak niekoľko otázok na pána podpredsedu, na ktoré mi potom v záverečnom slove nie moc jasne odpovedal. Tak by som ich teraz skúsil zhrnúť.
Návrh zákona, budem citovať z dôvodovej správy, hovorí, že "nebude mať vplyv na informatizáciu v zmysle jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko nedochádza k rozširovaniu, inovácii alebo vytváraniu nových elektronických služieb verejnej správy, ani informačných systémov verejnej správy". Na ďalšom mieste sa už ale hovorí, v roku 2020 budú vynaložené kapitálové výdavky na vybudovanie dvoch informačných systémov na centrálnej úrovni v celkovej hodnote 2 mil. euro vrátane ročnej prevádzky v hodnote 200-tisíc euro, ktorých služby budú využívané orgánmi riadenia. Prvý z nich je ITSM pre úrad podpredsedu a druhým je ITAM, tak isto pre úrad podpredsedu. Ja si myslím, že úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je predsa subjektom verejnej správy. Alebo nie je? Tak tá, ten rozpor tam ako nechápem.
A ešte by som mal také otázky, na čo budú kapitálové výdavky v roku 2019 vo výške 290-tisíc... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, reagujte na pána poslanca Hegera.

Laurenčík, Milan, poslanec NR SR
Však reagujem aj k tomu zákonu. A na čo budú použité kapitálové výdavky v roku 2021 vo výške 2 290 000 euro. Takisto je tam aj 62 nových pracovných miest. Predpokladám, že to budú ľudia, ktorí budú pracovať s tými informačnými systémami, kde je navrhovaná ich hrubá mzda vyššia ako 3 400 euro, priemerná, pre týchto ľudí, 62, takže sú to vysoko špičkoví odborníci. Tu mám takú podotázku, že informatizácia by mala znižovať pracovnú silu a vlastne my tu vybudujeme dva systémy, kde zvýšime počet pracovnej sily.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2019 13:43 - 13:44 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2019 11:23 - 11:24 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcel by som poprosiť o opravu môjho hlasovania pri tlači 1290, hlasovanie č. 84, chcel som hlasovať proti a zariadenie ma vykázalo, že hlasujem za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 14:37 - 14:38 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, ja by som si dovolil prečítať uznesenie, o ktorom budeme hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS), tlač 1209.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov EUCARIS,
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis