Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.10.2017 o 17:27 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.10.2017 17:27 - 17:34 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem všetkým, alebo dobrý večer, ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý som pripravil so svojimi kolegyňami, kolegami k tomuto vládnemu návrhu zákona. A je to presne tá citlivá vec, o ktorú hlavne v tomto návrhu novely ide, a to je rušenie živnostenských oprávnení. Ja si teda dovolím prečítať, alebo teda vlastnými slovami pretlmočiť odôvodnenie, ktoré teda nájdete či už na internete, alebo vo vašich laviciach, keď to technicky bude spracované, a ide jednoducho o to.
Návrh zákona vlastne navrhuje, aby za isté porušenia zákona o účtovníctve, teda závažné porušenia, ja sa nehádam, že to nie sú závažné porušenia, sú, aby okrem doterajšej finančnej pokuty, ktorá je, ak sa nemýlim z hlavy, až v hranici 3 mil. eur, 3 mil. eur je tam pokuta, tak aby okrem toho mohla finančná správa pristúpiť k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Domnievame sa, že takáto sankcia je neprimeraná a diskriminačná.
Vysvetlím prečo. Pretože napríklad preto, pretože je to zásadný prelom, zásadná novinka, takáto sankcia, rušenie živnostenského oprávnenia dnes, či v zákone o účtovníctve, alebo inde v daňových zákonoch, predpisoch neexistuje. Doteraz teda zákony v tejto oblasti poznali iba peňažné sankcie. Už som spomínal, za to závažné porušenie predpisov je možná pokuta až 3 mil. eur. Myslíme si, že ak platenie daní je o peniazoch, ak vedenie účtovníctva je fakticky tiež o peniazoch, sú to finančné povinnosti, a preto by pri ich porušení mala nasledovať peňažná sankcia, peňažná pokuta, ale nie zrušenie oprávnenia ako na podnikanie. Myslíme si, že finančné pokuty sú absolútne postačujúce. Mám za to, že dôvodom na zrušenie živnostenského oprávnenia, keď už, tak môžu byť len porušenia samotného živnostenského zákona, tých povinností, ktoré vyplývajú zo živnostenského zákona.
Je tu ešte taká jedna, možno taký špekulatívny pohľad na vec a vlastne ide o to, že ak sa niekto zatvári, alebo teda iniciuje, ja to poviem na inom príklade. Tí, čo hrávate basketbal, viete, že keď ten jeden tím prehráva pred koncom povedzme o päť-šesť bodov, tak tí hráči úmyselne faulujú, čiže úmyselne porušia pravidlá, aby vďaka tomu systému, ktorým basketbal je, celý ten šport, ako je ten systém bodovania trojky a podobne, aby sa snažili týmto spôsobom čo najrýchlejšie získať loptu, využiť ten zostávajúci čas, čiže z tej pôvodnej, možno pre nezainteresovaného nevýhody sa môže stať, je to teda záchrana v poslednej chvíli, ale výhoda pre ten prehrávajúci tím. No a tu ide o to, že to rušenie účtovníctva alebo likvidácia firmy je niekedy veľmi komplikovaný a bolestivý proces. Čiže, aha, tu máme spôsob, ako to za mňa urobí štát bez toho, že by som sa ja musel nejakým spôsobom snažiť. No neviem, či sa mi to podarilo na príklade basketbalu vysvetliť, ale, skrátka, je tu taká prihrávka pre tých, ktorí tú firmu idu rušiť tak ako tak, aby takouto zvláštnou cestičkou ten proces vlastne za nich urobila finančná správa. No, to bola malá odbočka, ale je to zaujímavá, myslím, poznámka.
No a ďalšia vec je, na to, aby sa podľa návrhu zákona dopracovala daňová kontrola k tomu, že subjekt porušil závažným spôsobom zákon o účtovníctve a aby teda bola tá živnosť odobratá, tak najskôr tá daňová kontrola musí prebehnúť. Ak si vezmeme firmy alebo podnikateľov, ktorí sa zatajujú, ktorých nie je možné zastihnúť, tie dôvody sú rôzne, daňová kontrola neprebehne a k tejto sankcii, ktorá by práve tam mala byť, tak vlastne nedôjde.
No a posledný argument je tento. V prípade fyzických osôb je tento návrh diskriminačný, pretože návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia môže byť vlastne vznesený z hľadiska tej logiky toho nastavenia len voči takej fyzickej osobe, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Tento návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia jednoducho nemôže byť vznesené voči takej fyzickej osobe, ktorá vedie daňovú evidenciu, resp. uplatňuje si paušálne výdavky, pretože tá z princípu nemá čo porušiť, lebo, opakujem ešte raz, účtovníctvo nevedie. Čiže máme dvoch podnikateľov, jeden účtovníctvo vedie, poruší účtovné predpisy, doplatí na to odobratím živnosti, druhý robí tiež nejaké brutálne prešľapy, ale keďže účtovníctvo nevedie, vedie daňovú evidenciu, resp. uplatňuje paušálne výdavky, tak nech urobí problém, aký chce, dostane teda finančnú pokutu a s tou, opakujem, je súhlas, ale živnostenské oprávnenie mu v zmysle logiky vládneho návrhu zákona nie je možné odobrať. Takže v tom spočíva diskriminácia jednotlivých osôb.
No a to bolo vlastne odôvodnenie a na záver svojho vystúpenia prednesiem samotný návrh. Tak to, myslím, je podľa rokovacieho poriadku. Snáď sa nemýlim.
Takže nasleduje samotné znenie pozmeňovacieho návrhu. Citujem: Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Mihála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa mení takto: "V čl. I sa vypúšťa bod 22. Doterajšie body sa primerane prečíslujú."
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2017 18:41 - 18:43 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Využil som právo prihlásiť sa do rozpravy ako spravodajca. Chcem oznámiť aj za kolegyne a kolegov klubičku vznikajúcej strany Spolu – Občianska demokracia, že tento návrh podporíme, je dobrý. Odôvodnenie tu padlo, či z úst pani predkladateľky, alebo vo faktickej poznámke. Je to jednoducho tak, taký je život, taká je prax a dnes je skutočne nezmyselné klásť prekážky tomu, aby rodinný príslušník robil osobnú asistenciu svojmu rodinnému príslušníkovi, teda napríklad matka robila osobnú asistenciu svojmu dieťaťu. Nedáva to zmysel, núti to ľudí skutočne obchádzať nezmyselný zákon, nie je to v poriadku.
A áno, nebude to stáť žiadne nejaké drakonické navýšené finančné prostriedky, aj keď, aj keby tak bolo, tak si myslím, že by bolo treba tento zákon podporiť a túto zmenu prijať, pretože jednoducho život ju vyžaduje, a úlohou štátu je pomôcť postarať sa aj takýmto spôsobom o tých, ktorí tu pomoc potrebujú. Čiže nebráňme sa diskusii. A nielenže nebráňme sa tejto diskusii, opakovane to prinášate, veď som bol, myslím, aj posledne spravodajca k tomuto návrhu. Myslím si, že je načase, aby sa najmä koalícia zamyslela nad tým, ako vlastne funguje celý náš systém sociálnych služieb, pod ktorý tá osobná asistencia fakticky patrí. Akým spôsobom je reálne postarané o ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc, sú zdravotne postihnutí, mentálne postihnutí, ak dokonca ide o nedospelé deti. A tento návrh je teda len malá mozaika možných zlepšení nášho sociálneho systému, ale veľmi dôležitá. Takže ešte raz, podpora.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2017 18:33 - 18:35 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážená pani kolegyňa-predkladateľka, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 642. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 663 zo 14. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Poprosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2017 18:24 - 18:25 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážená pani kolegyňa-predkladateľka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 641. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 662 zo 14. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:58 - 15:59 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Chcem vás, pán kolega, upozorniť, že nie sme v druhom čítaní. Sme v prvom čítaní. Skúste si pozrieť, o čom sa vlastne rokuje. No a jednoducho k tým počtom. Ako táto debata je naozaj strašne trápna, že sa snažíte hodiť na mňa, na Ivetu Radičovú a ja neviem ešte na koho z minulosti problém, ktorý sa volá sociálne služby. Skrátka a dobre. Prvá vláda Roberta Fica štyri roky. Druhá vláda Roberta Fica ďalšie štyri roky. Tretia vláda Roberta Fica zatiaľ dva roky. To je desať rokov, počas ktorých ste vy obsadzovali ministerstvo práce vašimi ministrami. A výsledok je taký, aký je. Že ľudia z praxe pošlú k novele zákona o sociálnych službách temer tisíc pripomienok, z toho vyše 600 zásadných. Mne to môže byť srdečne jedno, ale zodpovedajte sa tým zriaďovateľom a tým organizáciám. Tým skladajte účet, prečo je tá novela taký paškvil, prečo ju takto odmietajú.
Ja ako poslanec v ich mene dávam návrh na vrátenie zákona predkladateľovi. Tu je zbytočné sa baviť o tých detailoch. Na to by sme tu mohli sedieť tri dni. Je to jednoducho jeden paškvil. Ľudia z praxe to odmietli. Treba to vrátiť späť na ministerstvo, nech si robia poriadne svoju robotu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 15:55 - 15:56 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
No, ja dnes poteším pána vedúceho, pretože moje vystúpenia sú naozaj mimoriadne krátke. Túto debatu nemá zmysel ďalej ťahať, pretože tu nezaznelo jedno objektívne pozitívne slovo na túto novelu.
Pán minister, je to ťažký oriešok, veď ja to veľmi dobre viem. Jednoducho ma mrzí, že šiesty rok, čo ste na ministerstve, ste boli schopný vyprodukovať maximálne takúto záležitosť, takýto dokument, to nazvem ako hrdo. Ocenenie vašej práce, to nemusím dávať ja. To ocenenie vašej práce dávajú ľudia z praxe, ktorí teda vás v úctou v tejto súvislosti rozhodne nespomínajú. Ja to, zbytočné je o tom hovoriť.
A keďže to tu ešte nezaznelo, tak ako poslanec, pán spravodajca, prosím, píšte, dávam návrh v zmysle rokovacieho poriadku, aby bol tento návrh zákona vrátený predkladateľovi na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:46 - 15:48 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ja sa vyjadrím v tej dvojminútovej lehote najmä k 320-eurovému príspevku, ktorý som presadil. Pripomínam pre tých, čo si pamätajú už menej, bolo to v čase, kedy vláda Ivety Radičovej už de facto neexistovala, čiže presadil som to vlastne v situácii, kedy už sa reálne len kúrilo a svietilo, ale táto novela predsa len prešla a garantovala zariadeniam tých 320 eur. Áno, dá sa to charakterizovať ako sociálne inžinierstvo z toho pohľadu, že to bolo veľmi rýchle riešenie, nebolo tak premyslené, ako bola premyslená celková zmena zákona o sociálnych službách, ktorý sme pripravovali, ale keďže ten čas nebol, tak bolo len toto.
A tak ja sa teda pýtam pána ministra, keď to bolo také hrozne zlé podľa vašich rečí, prečo to šesť rokov nechal tak. Ak to bolo také zlé opatrenie, tak – obrazne povedané – na druhý deň po nástupe vašej vlády v roku 2012 ste to mali zrušiť. Ale to sa vlastne ruší až touto novelou, ak to správne chápem, čiže šesť rokov to sociálne opatrenie prežilo. A vďaka tomuto opatreniu, za ktoré mi doteraz ďakujú, keď chodím po zariadeniach, tie zariadenia fungovali. Akurát to má jednu chybu, že ten príspevok nebol jednoducho valorizovaný, a to už je vaša zodpovednosť, ktorú ste šesť rokov na svojich chrbtoch niesli. A to je naozaj vaša zodpovednosť. Ľudia, ktorí v zariadeniach robia, ľudia, ktorí v nich pracujú, zriaďujú ich, ale aj klienti si veľmi dobre uvedomujú, kto je na vine toho, že to financovanie je také mizerné, ako je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 15:24 - 15:26 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Lucii Nicholsonovej za tento kvalifikovaný príspevok, za tento rozbor. Ja, mňa zaujalo veľmi veľa bodov z tohto príspevku.
Ďakujem napríklad za upozornenie veľmi vážne, nemení sa systém posudkových konaní, na ktoré sa možno tešili tí, ktorých sa to týka, invalidní občania. To ste sľubovali, pán minister, že tomu dáte nejaký nový poriadok, nestalo sa. Je to asi veľký problém pre kapacitu vašich ľudí a vás osobne, aby ste sa s týmto problémom popasovali.
Financovanie. To, čo je v tejto novele, ktorá nemala byť novelou, ale mal to byť nový, uprataný zákon, vy ste z toho urobili gulášovú novelu. Čím viac bodov, tým lepšie, lebo je to neprehľadné, nečitateľné. V oblasti financovania zvlášť. Veď ja si neviem predstaviť niekoho, kto má možno maturitu a má na starosti ekonomiku v nejakom zariadení, ako pochopí tú zmeť pravidiel, ktorú ste zaviedli z hľadiska financovania. To sa nedá pochopiť ani s mojím matfyzáckym vzdelaním, to hovorím úplne úprimne. To, čo tam je, je jednoducho jeden veľký chaos. Spomínala to Lucia Nicholsonová, zopakujem to, čo mne teda vadí, to, čo udiera do oka, konštanty namiesto väzby na povedzme priemernú alebo minimálnu mzdu.
Čiže zopakujem to dôležité. Vzrastie minimálna mzda, vzrastú náklady, ale tieto sumy zostanú. Rozpočtovanie tak, že sa v polovici roka peniaze minú a kto nepríde prvý, tak tomu sa už neujde, to je ako škandalózne niečo. Škandál! To, že sa tam znovu zavádza diskriminácia medzi verejnými, neverejnými, ďalší škandál. To, že neriešite všetky sociálne služby, ďalší škandál. Nedotiahnuté. Ale hlavne vianočné dôchodky. Mimochodom, chcem vás upozorniť, že vlani ste v septembri mali vianočné dôchodky na schôdzi. Tento rok ste na ne zabudli? Pozor!
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.9.2017 14:28 - 14:29 hod.

Jozef Mihál
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, začnem jedným číslom. Počet vznesených pripomienok 950, z toho zásadných 638. A v podstate by som mohol aj skončiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 10:49 - 10:55 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Takže ďakujem, pán predsedajúci, že sa veci dali do poriadku. Ďakujem pani spravodajkyni, že to zabezpečila, že som teda nemusel ja ako poslanec, ktorý to nemá v kompetenciách nosiť od toho stolíka.
Vážený pán minister, úvodom sa chcem poďakovať, že ste priniesli túto novelu tak, ako ste sľúbili v jednej diskusnej relácii, kde sme spolu sedeli. Slovo ste dodržali, čo si vážim a oceňujem. A hlavne teda nejde teda ani tak o to, že ste splnili slovo. Samozrejme, to je veľmi dôležité, ale dôležitá je podstata a po tých približne štyroch-piatich rokoch permanentného búšenia na tieto dvere ste ich otvorili a uznali ste, že zákon o nelegálnej práci je v tejto veci nastavený príliš prísne. Čiže ešte raz opakujem pre postupne sa trúsiacich poslancov, ktorí možno nezachytili úvodnú reč pána ministra. Bavíme sa o tom, že pokuta minimálne 2 000 eur, ktorá sa nedá odpustiť v zákone, nedá sa tolerovať nijako, pokuta 2 000 eur za to, že niekto o sekundu neskôr prihlási svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, sa touto novelou ruší.
Neviem, koľkokrát sme z pozície opozičných poslancov, Janka Kiššová, podávali tento návrh, dvakrát alebo trikrát. Bol vždy zamietnutý. Ale teda dôležité je, že ste ho priniesli vy a že konečne sa dospeje k náprave stavu a veci sa dajú tak, ako sú v súlade so zdravým rozumom, do poriadku.
Čiže pripomeniem zase pre tých, ktorí tu neboli na začiatku, pokuta 2 000 eur v zákone zostáva. Ale bude udelená len v prípade, kedy pri kontrole sa preukáže, pri kontrole sa preukáže, že zamestnanec nebol prihlásený do Sociálnej poisťovne. Čiže aj tam sa môže stať, obrazne povedané, to, že sekundu po tom, ako začne pracovať, zamestnávateľ ho neprihlási a príde akurát kontrola, pokuta bude udelená, ale to skutočne je skôr z ríše rozprávok a fantastických predstáv. V reálnom živote to bude tak, že pokiaľ povedzme mzdová účtovníčka ráno príde neskoro do roboty, lebo bola s dieťaťom u lekára, a na obed až prihlási zamestnanca do Sociálnej poisťovne, ktorý už ale medzitým pracuje od rána, tak vlastne je všetko v poriadku, pretože zamestnanec prihlásený bol. Hneď v ďalšej výplate všetky odvody sa platia a všetko je absolútne v poriadku. A jednoducho tolerujeme, prosím, že došlo k párhodinovému takémuto technickému zdržaniu bez zlého úmyslu. A tým dôkazom, že žiadny úmysel nebol, je predsa to, že zamestnanec je prihlásený v Sociálnej poisťovni. Takže toto je všetko v poriadku a oceňujem to, že sa bavíme dnes o tomto návrhu a že je to vládny návrh, to znamená, bezpochyby bude prijatý.
Možno by som, jasné ako opozičný poslanec musím podpichnúť, či to náhodou nie je kvôli tomu Land Roveru, ktorý má presne tento problém a je to potom otázka štátnej pomoci. Lebo pozor ešte, aby sme doplnili informáciu, tu nejde len primárne o tú dvojtisícovú pokutu, keďže podľa zákona ten skutok neskorého prihlásenia sa skrátka klasifikuje ako nelegálne zamestnávanie, tak potom ten zamestnávateľ okrem dvojtisíceurovej pokuty má problém s päťročným zákazom prijímania rôznych dotácií, fondov, eurofondov a ja neviem čoho všetkého. Čiže má to pre takéhoto zamestnávateľa možno ďaleko závažnejšie dôsledky, ako je nejaká dvojtisícová pokuta. Je teda neviem. Neskúmal som to, ale údajne toto je aj problém Land Roveru, ktorý ku nám prišiel. Takže fajn.
No, ak mi niečo vadí; ja som známy tým, že nikdy nie som s ničím spokojný; ak mi niečo vadí, tak to je to, že nie je tu pozitívna retroaktivita. Pretože nevidím žiadny dôvod, ak teda uznávame konsenzom koalícia – opozícia, že to treba zmeniť, tak ja sa pýtam, a prečo až od 1. januára 2018. A prečo nie aj na prípady, ktoré sa stali a ktoré možno inšpektorát práce odhalí, prečo v tejto novele nie je klauzula, aby táto zmena pozitívne platila aj do minulosti?
Ja chcem upozorniť právnych puristov a ústavných právnikov, ktorí medzi nami sú, že retroaktivita je, samozrejme, vo všeobecnosti, zjednodušene povedané, zakázaná, neprístupná, ale pozitívna retroaktivita je dovolená, resp. dokonca vítaná. Čiže pokiaľ sa dohodneme, že ten doterajší zákon bol zlý a priam škodlivý podnikateľskému prostrediu, ale aj zamestnanosti na Slovensku, tak nevidím dôvod, aby sme sa nedohodli na tom, že to bude platiť aj na prípady, ktoré už sa stali. A kde tie pokuty buď udelené neboli, alebo neboli ešte zinkasované. Ja v tom nevidím žiaden problém. To chce len trochu, ďalšiu trochu dobrej vôle.
Ak, s prepáčením, je štátny rozpočet postavený na tom, že sa vyberú milión, dva, tri na pokutách za takéto tzv. nelegálne zamestnávanie, tak potom sa pýtam, čo je to za štát, akým spôsobom je spravovaný.
Čiže chcem vás poprosiť, to je otázka druhého čítania, samozrejme, aby keď príde takýto pozmeňovací návrh – a najlepšie by bolo, keby prišiel z vládnej strany –, aby bol podporený. A zakončím svoju reč tým, že určite podporím, budem hlasovať za a odporučím to aj svojim kolegom, aby bol pustený do druhého čítania tento návrh tak, ako ho pán minister predložil.
Ďakujem.
Skryt prepis