Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2017 o 10:28 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 10:28 - 10:30 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ja by som chcel doplniť kolegu Beblavého a doplniť tú informáciu o tom finančnom, o tom finančnom vlastne toku alebo o tých financiách, ktoré sú s tým spojené. V prvom rade chcem zdôrazniť, platiť tých 10 dní bude Sociálna poisťovňa, čiže nárok na tú otcovskú dovolenku vlastne bude mať len nemocensky poistený zamestnaný alebo podnikajúci otec, čiže nie len tak hocikto, aby si náhodou niekto nemyslel, že tu chceme len tak rozhadzovať peniaze hore-dole, hej. Tí otcovia si na to vlastne vytvoria nárok v podobe zaplatených odvodov.
Druhá vec je, keby sme začali analyzovať, ako to vyzerá v Sociálnej poisťovni, myslím si, že väčšina z vás to pozná, tak by sme teda zistili, že fond nemocenského poistenia, o ktorý tu ide, do ktorého sa platí nemocenské poistenie a z ktorého sa potom vypláca materská alebo navrhovaná otcovská dovolenka, fond nemocenského poistenia je na tom skvele. To množstvo odvodov, ktoré tam ľudia platia spolu so zamestnávateľmi, je omnoho, omnoho vyššie ako suma, ktorá sa vypláca potom ľuďom v podobe nemocenských dávok, či už nemocenského, materského alebo ošetrovného. Čiže doslova a do písmena je z čoho zobrať a ten rozpočet je dostatočne bohatý na to, aby sa ten relatívne skromný peniaz, lebo tu ide len o desať dní, dal z čoho prefinancovať.
Takže ešte raz chcem zdôrazniť, samozrejme, niečo to bude Sociálnu poisťovňu stáť, ale z pohľadu toho rozpočtu, tak ako to dnes je, tak ľudia platia do nemocenského poistenia omnoho, omnoho viac, ako reálne dostanú. Čiže aj z toho pohľadu ten morálny nárok otcov, poistených otcov, zamestnaných otcov, je absolútne jasný, nespochybniteľne. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2017 10:21 - 10:22 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem reagovať na kolegu Mira Beblavého. No, k tomu draho platenému by som jednu výhradu. Ja robím po Slovensku tieto prednášky zadarmo. Ak má niekto záujem, tak najbližšie v pondelok večer v Prievidzi a ďalší týždeň v pondelok napríklad v Prešove a potom v utorok 30. mája v Banskej Bystrici. Najbližšie tri termíny, vstup je zdarma. Takže toľko k tým draho plateným prednáškam. (Reakcie z pléna.)
Pani kolegovia, keď vy budete robiť nejaké prednášky k materskej, tak ja vám do toho skákať určite nebudem a nebudem vás kritizovať. Takže, pán Baláž, to je len vizitka vašej úrovne, keď tuto do tohto začnete hučať, tak ja už neviem. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ale reklamu by ste nemali robiť pre seba.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
Ďalej. Ak je niečo zadarmo a je to moja aktivita, moja prednáška, tak ako si vy robíte, pán podpredseda, prednášky medzi vašimi voličmi, to je nejaká platená reklama, ktorú si ja nemôžem robiť?
Takže ešte k tej otázke. Materská matky je 34 týždňov, pokiaľ ide o jedno dieťa. Materská otca je 28 týždňov. Keď to spočítame, musí to ísť po sebe, čiže ak to chcú vyčerpať naozaj naplno, tak je to spolu potom 62 týždňov, keď sa po sebe prestriedajú. No a 62 týždňov, to vlastne znamená, rok má 52 týždňov a ešte nám 10 týždňov zostane, čiže to je vlastne rok plus dva mesiace a ešte jeden týždeň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2017 10:04 - 10:17 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže nadviažem na spravodajskú informáciu vlastným komentárom k predloženému návrhu zákona. Myslím si, že podstatu vystihla predkladateľka veľmi dobre, ja len teda zopakujem pre tých, ktorí prišli prípadne neskôr, že tento návrh zákona chce navrhnúť, navrhuje tzv. otcovskú dovolenku, to znamená 10 dní po pôrode dieťaťa by mohol otec na základe vlastného rozhodnutia zostať doma, čerpať otcovskú dovolenku a dostávať za to náhradu, nemocenskú dávku podľa zákona o sociálnom poistení. To znamená, finančné náhrady na túto otcovskú dovolenku by vlastne niesol rozpočet Sociálnej poisťovne z fondu nemocenského poistenia, podobne ako je to v súčasnosti pri materskej, ktorá sa poskytuje matke, resp. pri materskej, ktorá sa už 5 rokov poskytuje aj otcom alebo nebiologickým rodičom v prípade, že spĺňajú príslušné podmienky a dieťa ešte nedosiahlo vek 3 roky. Čiže je to novinka. Je to novinka, ktorá umožní otcom tesne po narodení dieťaťa byť doma, užívať si doslova a dopísmena tie prvé chvíle, tie najkrajšie chvíle po narodení dieťaťa s tým, že rodina finančne strádať nebude, pretože výška tej náhrady, tej nemocenské dávky je, ako je známe, od 1. mája, tak ako-tak už to platí 3 týždne, je to 75 % predošlého hrubého príjmu, čiže v zásade vlastne výška tej náhrady, tie nemocenské dávky, kopíruje výšku čistého príjmu rodiča.
Dovoľte, aby som využil túto príležitosť ale aj na spropagovanie toho, čo je v zákone od roku 2011 a o čom ľudia nie vždy vedia, a to je teda súčasná materská, ktorú môžu poberať okrem nemocensky poistenej matky aj otcovia podľa už 5 rokov, 6 rokov platného zákona. Chcem využiť tú príležitosť preto, lebo veľmi málo ľudí pozná svoje práva a je teda dobré, aby sa touto cestou o týchto svojich právach dozvedeli, ak to nerobí ministerstvo práce, nerobí žiadnu vysvetľujúcu kampaň, tak rád túto úlohu prevezmem na seba za týmto pultom ako poslanec Národnej rady.
Takže otec dieťaťa, otec dieťaťa podľa rodného listu má právo na čerpanie materského v zásade v rozsahu 28 týždňov s tým, že materskú môže čerpať po tom, ako si svoju materskú, v zásade 34 týždňov, vyčerpá matka dieťaťa, resp. ak matka na materskej nebola, pretože nesplnila podmienky na jej priznanie, tak otec dieťaťa, ak on, naopak, podmienky spĺňa, môže nastúpiť na svoju materskú najskôr vtedy, keď dieťa dosiahne vek 6 týždňov. Čiže musí sa rešpektovať šestonedelie matky, ktorá sa v tom čase o dieťa stará.
Otec si môže čerpať materskú, ak spĺňa tie podmienky:
- V prvom rade dohodne sa s matkou na prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti, k čomu je potrebná dohoda rodičovská, čiže spísanie príslušného, vyplnenie príslušného dokumentu, ktorí rodičia získajú v pobočke Sociálnej poisťovne. Čiže podľa tohto dokumentu otec preberá starostlivosť o dieťa.
- Ďalej je zásadnou podmienkou to, keďže hovoríme o materskej z nemocenského poistenia, aby bol otec nemocensky poistený v deň, kedy na tú svoju materskú nastupuje, alebo ak nemocensky poistený nie je, ale nemocensky poistený bol, aby bol v tzv. ochrannej lehote, ktorá je 7 kalendárnych dní po skončení poistenia. Čiže napríklad otec je zamestnanec, je nemocensky poistený ako zamestnanec, pracovný pomer mu skončí povedzme 31. mája, rozhodne sa 2. júna ísť na materskú v čase, kedy už zamestnaný nie je, ale ten 2. jún, to je vlastne v rámci 7-dňovej ochrannej lehoty, čiže z tohto pohľadu na materskú ísť môže.
- Ďalšou podmienkou, a tá je veľmi dôležitá a nie každý ju spĺňa, je, aby otec za obdobie dvoch rokov spätne merané ku dňu nástupu na jeho materskú, bol najmenej 270 kalendárnych dní nemocensky poistený; 270 kalendárnych dní, to je približne 9 mesiacov v období dvoch rokov dozadu merané ku dňu, kedy chce nastúpiť na materskú. Čiže túto podmienku musí splniť, musí byť najmenej tých 270 dní nemocensky poistený. Nemusí to byť v tom nemocenskom poistení, z ktorého na materskú nastupuje, to môže byť aj kratšie, ak mal predtým v tom období dvoch rokov dozadu nejaké predchádzajúce iné nemocenské poistenie, ktoré medzitým skončilo, tie doby sa spočítajú.
- Ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorú si musia rodičia uvedomiť pri čerpaní materského zo strany otca, je to, že nemôžu súčasne poberať rodičovský príspevok, prípadne ak je dieťa v nejakých jasličkách, nemôže súčasne poberať príspevok na starostlivosť o dieťa. Čiže to sa nám vzájomne vylučuje. Ak otec poberá materské, nemôžu súčasne, či matka, či otec, poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.
Pozor, v praxi to znamená nasledovné: Ak napríklad sa otec rozhodne ísť na svoju materskú 1. júna, od 1. júna, tak mesiac jún je mesiac, za ktorý sa už rodičovský príspevok nemôže vyplatiť, pretože celý mesiac jún poberá otec materskú. Ale ak sa otec rozhodne ísť na materskú o deň neskôr, a to je jeho slobodné rozhodnutie, kedy sa rozhodne nastúpiť na materskú, do toho ho nemôže nikto nútiť, ak sa rozhodne ísť na materskú od 2. júna, mesiac jún je ešte mesiac, za ktorý rodičovský príspevok patrí, pretože zákon o rodičovskom príspevku to definuje tak, rodičovský príspevok sa nevypláca, ak sa materská poberá za celý mesiac. Čiže je dôležité sa správne rozhodnúť, touto drobnou radou som práve rodinám ušetril 213 eur 20 centov, pretože ak otec nastúpi 2. júna na materskú, tak za mesiac jún ešte rodičovský príspevok 213 eur 20 centov musia dostať vyplatený, a to stop rodičovského príspevku bude až od mesiaca júl.
Ďalej výška materského. Výška materského sa pri otcovi vypočíta rovnako ako v prípade matky. To je aj podstatou aktuálneho návrhu, čiže vždy je to s platnosťou už od 1. mája, 55, nie 55, 55 % hrubej mzdy to bolo ešte v roku 2010, ale postupne sa nám vlastne tá náhrada vyšplhala na súčasných 75 % predchádzajúceho hrubého príjmu. Čiže výška materského aj v prípade otca, aj v prípade matky je 75 % predchádzajúceho príjmu. Otec poberá materské 28 týždňov. To, o ktorom hovorím, ktoré máme v zákone už 6 rokov. Matka poberá materské 34 týždňov.
Prečo je ten rozdiel? Preto, lebo matka nastupuje na materskú v zásade 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, že to je vlastne 6 týždňov a potom ďalších 28 je na materskej po pôrode dieťaťa, spolu je to 34. Samozrejme, v prípade otca nemusíme hovoriť o nástupe na materskú pred pôrodom, lebo také niečo neexistuje v jeho prípade, čiže on keď nastúpi na materskú, tak má čerpanie materského tých 28 týždňov. Pripomínam ešte, že v prípade osamelej matky alebo osamelého otca je materská o 3 týždne dlhšia, čiže pri matke by to bolo 37 týždňov, pri osamelej matke. Pri osamelom otcovi, to znamená otec, ktorý nie je zosobášený s matkou dieťaťa a podľa vlastného vyhlásenia nežije s matkou dieťaťa, je materská plus 3 týždne, čiže 31 týždňov. V prípade, že sa narodia alebo je tá starostlivosť o dvojičky alebo dokonca trojičky, v prípade matky trvá materská až 43 týždňov, v prípade otca 37 týždňov. Toľko k dĺžke materského, toľko k výške materského.
Čiže ukončím to tým, ešte raz chcem zdôrazniť, rodiny, mladé rodiny, tých výhod vám dnes naša republika až tak veľa nedáva. Nezabúdajte teda na to, že pokiaľ je matka nemocensky poistená, má nárok na materské, pokiaľ je otec nemocensky poistený, aj on má nárok na materské. A chcem zdôrazniť to, čo som ešte asi nepovedal, je to tak, že pri jednom a tom istom dieťati má na materskú nárok aj matka, aj otec postupne po sebe. Čiže vo väčšine prípadov to bude napríklad tak, že matka nastúpi na svoju materskú tých 6, môže to byť 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Vyčerpá si svoju materskú. Ich dieťa má v tom čase, keď matka skončí materskú, približne pol roka veku. A po matke, ak je nemocensky poistený, spĺňa podmienky, ktoré som pred chvíľkou menoval, po matke môže pri tomto dieťati nastúpiť na svoju materskú otec, ktorú si bude čerpať 28 týždňov, čiže zjednodušene 6,5 mesiaca.
Otcovou výhodou je to, že si môže pomerne variabilne vybrať deň, kedy na materskú nastúpi. Zákon o sociálnom poistení stanovuje podmienku, že si materskú musí vyčerpať dovtedy, kým dieťa nedosiahne vek 3 roky. To znamená, že otec môže napríklad nastúpiť na materskú hneď po matke, keď má dieťa pol roka veku, ale môže sa rozhodnúť aj tak, že na materskú nastúpi, keď má dieťa povedzme rok, rok a pol, dva roky alebo v praxi, keď sa dieťa blíži k veku 2,5 roka, a teda tých 28 týždňov si vyčerpá presne pred tým, ako dieťa dosiahne vek 3 roky. To je pre otca veľká výhoda. Samozrejme, aj pre rodinu ako takú, pretože sa môže s matkou pomerne pružným, dynamickým spôsobom rozhodnúť na čerpaní materského tak, ako to rodine najlepšie vyhovuje z pohľadu starostlivosti o dieťa.
A, samozrejme, obrovskou výhodou je aj to, že pokiaľ napríklad otec nie je nemocensky poistený, má ročné dieťa, a keďže nie je nemocensky poistený, tak nárok na materskú by v tom okamihu nemal. Pokiaľ povedzme získa zamestnanie a získa tých 270 dní nemocenského poistenia, tak po uplynutí tých 270 dní, teda zhruba 9 mesiacov, dieťa bude mať vek rok a deväť mesiacov, čiže do 3 rokov je ešte ďaleko, čiže on si tú svoju materskú vyčerpá potom, keď získa tých 270 dní nemocenského poistenia a tým pádom ju naozaj čerpať môže. Respektíve, respektíve ak by aj nemocensky poistený bol, ale mal by nízky príjem, čiže tá materská by bola tým pádom rovnako nízka, 75 % z toho nízkeho príjmu, tak pokiaľ by získal lepšie platené zamestnanie a šiel na materskú potom, ako sa mu prizná materská z toho lepšie plateného príjmu, tak, samozrejme, tá materská bude vyššia. Čiže otec má voči matke tú výhodu, že si môže lepšie naplánovať svoj nástup na materskú, či z pohľadu splnenia podmienok na čerpanie materského, alebo z pohľadu výšky materského ako takého.
Čiže to všetko už 6 rokov existuje. Nebudem hovoriť, kto to zaviedol, ale napriek tomu, že to už 6 rokov máme v zákone, je dôležité, aby sme podporili tu predložený návrh, aby mohol otec čerpať ďalšie dni typickej otcovskej dovolenky v čase, kedy sa narodí dieťa, pretože pre rodinu je to kľúčovo dôležité.
Rozpočet Sociálnej poisťovne to zaťaží v podstate minimálne. Otcovia si musia platiť nemocenské poistenie. Čiže, samozrejme, svoje odovzdajú do spoločnej kasy a myslím si, že aj z morálneho hľadiska je teda správne, aby čosi dostali aj späť. A ten dôvod je ten dôvod najušľachtilejší a najsprávnejší - narodenie dieťaťa.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2017 10:02 - 10:03 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Prajem pekný, dobrý deň. Vážená pani kolegynka predkladateľka, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 542. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 558 z 24. apríla 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Poprosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2017 16:39 - 16:49 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa predkladateľka, vážená pani kolegyňa spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, vážení prítomní, tento návrh predkladáme, ja už ani neviem, koľkýkrát za posledných päť rokov, druhýkrát to určite nie je. Druhý? Podľa mňa štvrtýkrát, ale to nie je dôležité.
Ešte raz zopakujem, v čom je podstata zlej veci. Zamestnávateľ prihlási svojho zamestnanca tak, ako sa sluší, patrí, ako zákon o sociálnom poistení, zákon o nelegálnej práci káže, prihlási ho do Sociálnej poisťovne. Zaplatí za neho všetky odvody. Všetko to výkazníctvo, všetko prebehne tak, ako má. Jediný problém je, že to prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne nebude deň pred začatím pracovnej zmluvy alebo dohody, ale kvôli nejakému možno technickému zádrheľu v tej firme, účtovníčka mala choré dieťa, tak prišla o dva dni neskôr do práce alebo bola na nejakej krátkej dovolenke, ale prihlásila toho zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ všetko splnil, všetky odvody zaplatil, všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Ale dostane ten zamestnávateľ dvojtisícovú pokutu kvôli nezmyselne nastavenému zákonu o nelegálnej práci. To so zdravým rozumom nemá nič spoločné. Keby to boli, keby to bol nejaký podvodný úmysel, keby ten zamestnanec pracoval naozaj načierno, ale to tak nie je. On je prihlásený v Sociálnej poisťovni. Preukázateľne zamestnávateľ zaplatil odvody, všetko to výkazníctvo, všetka tá komplikovaná administratíva je vyriešená. Jediný lapsus, ktorý sa stal, aj to zrejme neúmyselne, je, že to prihlásenie bolo o deň, o dva neskôr, ako malo. Také prípady sa v praxi stávajú pomerne často. Nie je to úmysel, nie, skrátka stane sa. Ale nejde o žiadny podvod, opakujem znovu. Tie odvody sa predsa platia. No ale dvojtisícová pokuta.
Čiže tento návrh zákona hovorí, že pokiaľ zamestnávateľ zamestnanca do Sociálnej poisťovne prihlásil, hoci neskoršie, tak nie je dôvod dávať tú neprimerane vysokú dvojtisícovú pokutu. Je tam pokuta v zákone o sociálnom poistení sama osebe, za neskoré prihlásenie môže Sociálna poisťovňa udeliť pokutu medzi nami až do 16-tisíc eur. Samozrejme, Sociálna poisťovňa posudzuje primeranosť tejto pokuty, čiže v odôvodnených prípadoch ju vlastne ani udeliť nemusí. A tak je to správne. Takto to nechajme a podporte, prosím, tento návrh, aby sme nemuseli čakať, teda nie my, ale zamestnávatelia aby nemuseli čakať na avizovanú vládnu novelu, ktorou sa tento problém má riešiť.
No a v druhej časti svojho vystúpenia chcem práve komentovať vládnu novelu. Ona je v procese. Kto chce, má ju, vie si ju, vie si ju nájsť. No ak si ju aj nevie nájsť, tak vie si ju napríklad vyžiadať na ministerstve práce, pretože je to zatiaľ v predbežnom internom pripomienkovom konaní, vie si vyžiadať. Nepochybujem, že ministerstvo práce by ju poskytlo. Ja ju mám na počítači, čiže ja som sa ku nej dostal. No a táto vládna novela, ktorá je teda v procese, resp. na začiatku procesu, skutočne hovorí o tom, že tieto drakonické pokuty sa budú rušiť v prípade, že zamestnávateľ prihlási zamestnanca do Sociálnej poisťovne neskoro, s toleranciou siedmich dní, čiže pokiaľ zamestnanca prihlási do siedmich dní, odkedy začne pracovať, tak tá pokuta sa neuloží. Samozrejme, výnimočný prípad môže byť, že inšpekcia, kontrola príde práve v okamihu, kedy ešte tých sedem dní neprebehlo, kedy ten zamestnanec prihlásený nie je. V takom prípade sa pokuta logicky uložiť musí, pretože to by šlo o špekulatívne nejaké postupy zamestnávateľa. Tam tá pokuta má zmysel.
Čiže ešte raz opakujem. Janka, je v procese vládna novela. Zatiaľ minister práce drží slovo. Len nerozumiem tomu, prečo tá novela je časovaná až k 1. 1. 2018. To znamená, že zamestnávatelia musia ešte sedem mesiacov čakať, ak to pôjde tak, ako si naplánoval pán minister, pokým sa tento nezmysel zruší. Úplne pokojne by stačilo podporiť túto poslaneckú novelu, v druhom čítaní sa prípadne pobaviť o nejakých možno zmenách, ak sa niekomu nepáči presne to znenie, aké sme predložili, a môže to platiť omnoho skôr.
Zaujímavé je ešte ale, je, keď si pozriete tú vládnu novelu, vlastne čo to v praxi urobí? To sú zaujímavé čísla, lebo v dôvodovej správe sa to dozviete. Tak v dôvodovej správe nájdete, že tých zamestnávateľov, kde pri kontrole sa zistilo to nelegálne zamestnávanie, je niečo vyše tisíc ročne. Tých samotných ľudí, ktorí sú teda neprihlásení alebo neskoro prihlásení do Sociálnej poisťovne, je necelých tritisíc ročne a ministerstvo práce v dôvodovej správe odhaduje, že zmenou zákona, to znamená, že postihované bude až to nelegálne, až to neskoré prihlásenie po zmeškaní sedemdňovej lehoty, ministerstvo odhaduje, že tým pádom asi štvrtina, tretina až štvrtina tých prípadov vypadne. Čiže odhad ministerstva práce je, že okolo 300 – 400 ľudí, keď to inak poviem, ročne, nie, pardon, okolo 300 – 400 zamestnávateľov ročne pri kontrolách vlastne neporuší fakticky zákaz nelegálneho zamestnávania, pretože oni toho zamestnanca prihlásia do Sociálnej poisťovne, ale tých 300 až 400 zamestnávateľov ročne prihlási svojho zamestnanca neskoro a za to teda dostávajú dvojtisícovú pokutu. Takže asi o takomto množstve zamestnávateľov alebo zamestnancov je reálne reč.
Čo ma trochu zaráža, a to by som sa potom rád spýtal ministra, keď prinesie tú vládnu novelu, ako je možné, ako je možné, že celkový objem vybratých pokút za tento prehrešok je momentálne okolo milión 200-tisíc eur ročne, pričom ide o približne o tritisíc ľudí ročne a o približne 1 200 zamestnávateľov ročne. Pretože teda tí, čo máte aspoň trošku matematickú jednu či dve bunky, skúste rátať so mnou. Ak je výška pokuty dvetisíc eur a viac, a tých prípadov bolo 1 200, tak 1 200 krát 2 000 je pomaly 2,5 milióna, ale ministerstvo uvádza polovicu z toho. Tak teraz nechápem, o čo tu ide, či sú tam nejaké zrazu úľavy pre nejakých podnikateľov, alebo sú to nejakí absolútni neplatiči, alebo čo to má celé znamenať. Pretože keď už teda tá pokuta raz má byť udelená vo výške 2-tisíc eur, tak by teda inšpektoráty tie pokuty aj mali vybrať. Tak to je nejaká zľava pre niekoho alebo čo to má znamenať? Ale trošku odbáčam od témy, v každom prípade, v každom prípade takto to teda vyzerá z pohľadu, z pohľadu čísiel, ktoré si sleduje ministerstvo práce.
Ale ja ešte chcem vopred upozorniť ministra Richtera, že z pohľadu právnej istoty v tej jeho novele treba zrozumiteľne do prechodných ustanovení, ktoré tam momentálne nie sú, treba uviesť, či po 1. 1. 2018 vlastne bude platiť akási amnestia na neskoré prihlásenie zamestnanca, ku ktorému došlo povedzme teraz v roku 2017. To znamená, či sa budú tie pokuty vyberať po novom aj za staré prípady, čo by bolo dobré, čiže aby tie staré prípady boli vlastne ako keby omilostené, alebo či to odpustenie pokút bude platiť len pre prípady neskorého prihlásenia, ku ktorým dôjde po 1. 1. 2018.
Čiže takto na diaľku prostredníctvom tohto mikrofónu a záznamu vyzývam ministra práce, aby jeho ľudia doplnili do prechodných ustanovení tej jeho novely jasný návod, jasný postup, ako budú inšpektoráty práce postupovať po 1. 1. 2018, ak zistia, že zamestnávateľ neskoro prihlásil zamestnanca ešte pred 1. 1. 2018. Aby to tie firmy vedeli.
Takže keď už neprejde táto naša novela, poprosím (povedané so smiechom) s polročným želaním vopred, aby ste teda podporili aspoň tú vlastnú vládnu novelu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2017 15:22 - 15:24 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem reagovať len na kolegu pána Blanára.
Pozrite sa, toto je o kolektívnom vyjednávaní, to znamená, predpokladá sa súhlas dvoch strán. Na jednej strane sú zástupcovia zamestnávateľov, na druhej strane sú zástupcovia zamestnancov. Súhlas dvoch strán. Ako môže, logicky, ako môže dobre fungovať kolektívne vyjednávanie, keď samotný zákon o kolektívnom vyjednávaní je pretláčaný silou? Ako to môže fungovať, keď zamestnávatelia na tripartite vyslovia zásadný nesúhlas s takouto formou kolektívneho vyjednávania, rozumiete? Predstavte si, že máte rokovať s nejakým partnerom o nejakej veci a pravidlá toho rokovania budú nastavené tak, že vám absolútne nebudú vyhovovať. Pôjdete do takéhoto rokovania s úprimným záujmom veci zlepšiť? Rozumiete tomu, o čom sa tu vlastne bavíme?
Minister tu presadzuje zásadnú novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní silou. To sa, skrátka, nerobí, to je neslušné. Takéto niečo má byť odsúhlasené dotknutými stranami a strana zástupcov zamestnávateľov ústami obidvoch zamestnávateľských zväzov je zásadne proti, a preto ja osobne nemôžem podporovať takúto novelu, ktorá je prijímaná proti vôli dotknutej strany a je pravdepodobne znova protiústavná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2017 15:11 - 15:18 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážená pani poslankyňa spravodajkyňa, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, no odpoviem, že sa stotožňujem s tým, čo vyslovili k tejto novele zamestnávateľské zväzy, či RÚZ-ka, alebo AZZ-ka, na tripartite, ktorá sa konala pred pár, pár týždňami k tomuto návrhu zákona a možno ich pripomienky zhrnúť do zásadne, zásadne odmietavého stanoviska.
Zamestnávateľské zväzy z pochopiteľných príčin nesúhlasia s takouto novelou, nesúhlasia s takouto novelou a, pán minister, vy, ktorý tak rád hovoríte, že prijímate zmeny v ostatnom čase vždy len tak, aby s tým súhlasila tripartita, aby súhlasili sociálni partneri, no tak tu máme, prosím, zapamätajme si, veľmi zásadný zákon, veľmi zásadnú novelu, ktorou sa má riešiť nález Ústavného súdu a v ktorej sa nerobí nič iné, len inými slovami sa vlastne chce urobiť to isté, čo v zákone o kolektívnom vyjednávaní máme, to znamená rozširovanie zmlúv vyššieho stupňa na dotknuté subjekty zamestnávateľov bez ohľadu na to, či s tým súhlasia, alebo nesúhlasia.
A keby to bolo, prosím pekne, aspoň urobené určitým kultivovaným spôsobom, že skutočne šlo by len o akýsi názor väčšiny, ale celá tá reprezentatívnosť, ktorá možno pre nezainteresovaného budí dojem, aha, reprezentatívnosť, tak to je naozaj niečo seriózne, niečo, čo by mali rešpektovať aj tí takí, tak aj ostatní zamestnávatelia, ktorí s tým možno nesúhlasia. Celá tá reprezentatívnosť je len a len o tom, že či je v tej kolektívnej zmluve, ak sú nejaké dve, ktoré sa vzájomne bijú, väčší podiel zamestnávateľov daného odvetvia buď v zmluve č. 1, alebo v zmluve č. 2. To nie je žiadna reprezentatívnosť, to je len určitý mechanizmus, ako rozhodnúť, ktorá kolektívna zmluva vyššieho stupňa má prednosť, ak sa tam bije záujem viacerých v podstate odborových zväzov na tom istom piesočku, hej, typu energetika alebo strojárenstvo, elektrotechnický priemysel. To je len technické riešenie, ktorá kolektívna zmluva vyššieho stupňa má mať prednosť. To je celé!
To nie je žiadna reprezentatívnosť v zmysle, že ide o zamestnávateľov, ktorí zastupujú určitý relevantný počet zamestnancov alebo odborárov, ktorých zastupujú, a majú členov v určitom relevantnom počte. Toto je jednoducho silový nástroj, ktorým výrazná menšina v podstate prevalcuje väčšinu, resp. je to nástroj, ktorým možno niekoľko silných podnikov, ktoré si môžu dovoliť dohodnúť určité veci v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, nejaké vyššie mzdy, vyššie príplatky pre zamestnancov, ktoré jednoducho na to majú zdroje, ktoré majú dostatočne vysoký zisk, profitujú, ktorí vlastne prinútia zamestnávateľov, ktorí sú menší, ktorým sa tak nedarí, ktorí sú radi, že prežívajú, môžu ich takýmto spôsobom prinútiť k tomu, aby sa skrátka podriadili takémuto akémusi diktátu.
Je zbytočné o tom hovoriť, pretože, keď dokonca pani poslankyňa Sárközy zo strany MOST - HÍD, ktorú som doteraz teda chápal určite všelijako inak, len nie ako typicky ľavicovú stranu, toto ešte podporuje, tak je mi jasné, že vládna koalícia si skrátka urobí svoje. Možno na rokovaní sociálneho výboru sa podarí určitými argumentami zapôsobiť na pána ministra, aj keď tomu osobne neverím, ale urobiť treba všetko, čo sa dá, resp. potom v druhom, treťom čítaní na ďalšej parlamentnej schôdzi o mesiac.
Ja teda v závere svojho vystúpenia zdôrazňujem, že odmietam takúto pseudonovelu, ktorá nerobí nič iné ako to, ako novela, ktorá bola predtým Ústavným súdom označená ako protiústavná, len iným zaobalením, zavedením kvázi, kvázi reprezentatívnosti sa snažíte budiť dojem, že ste tie pripomienky Ústavného súdu odstránili. Ale dôležitá je podstata. Takto by náš zákon o kolektívnom vyjednávaní vyzerať nemal. Ak som pozorne, ešte raz sa vrátim k pani kolegyni Sárközy, počúval to, čo hovorila ona, a ak ste to pozorne počúvali aj vy, áno, kolektívne vyjednávanie je v mnohých krajinách Európskej únie veľmi dôležitý nástroj a bodaj by tak bolo aj u nás.
Lenže pokiaľ máme takýto zákon o kolektívnom vyjednávaní, aký máme na Slovensku, tak je kolektívne vyjednávanie len výsmech a v prvom rade odbory, Konfederácia odborových zväzov by sa mala zamyslieť, čo vlastne robia, pretože takýto postup, takáto tripartita, tak ako to robia oni, len odplašujú potenciálnych zamestnancov od účasti v odboroch. Aký to má celé výsledok? Má to ten výsledok, že počet ľudí organizovaných v KOZ permanentne klesá, a bolo by dobré, keby sa zodpovední zamysleli, prečo to tak je. Ja nemám nič proti odborom, práve naopak, to, čo napríklad robí pán Smolinský vo Volkswagene a jeho odbory, tak to je ukážka toho, ako sa to má robiť. Nie nadarmo sú platy vo Volkswagene o tretinu vyššie, ak nie o polovicu, ako v iných slovenských automobilkách, nie náhodou. Takže opakujem ešte raz na záver, nie som proti odborom, práve naopak, kade chodím, tade napríklad aj zamestnávateľom hovorím, ak nemáte odbory, založte, resp. vyprovokujte zamestnancov k tomu, aby si ich založili. Ale ten systém nemôže fungovať tak, ako hovorí napríklad táto novela, to nemá ani hlavu, ani pätu, je to urobené veľmi, veľmi zle.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2017 11:03 - 11:04 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 468. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 480 zo 6. marca 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája a v gestorskom výbore do 9. mája.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu .
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2017 10:52 - 10:53 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ja ako spravodajca len jednoducho. Tento návrh zákona je veľmi potrebný, veľmi užitočný, nezaťaží finančný rozpočet. Ak si niekto myslí, že sú to nejaké nadmerné finančné požiadavky, ani zďaleka nie a myslím si, že pani kolegynka predkladateľka dostatočne zdôvodnila, prečo to bude dobré. Ešte raz chcem zdôrazniť, bude to jednoduché, jasné, logické a odstráni sa napríklad aj zbytočná byrokracia. Aj z pohľadu samotných úradov zjednodušia sa procesy. A hlavne rodiny, ktoré tie peniažky naozaj veľmi potrebujú, nejde o nejakú závratnú sumu, ale im to veľmi pomôže. Ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2017 10:51 - 10:52 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 462. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 474 zo 6. marca 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Skončil som, prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis