Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.3.2017 o 14:51 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.3.2017 14:51 - 15:10 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážený pán kolega spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, tak ako sa strieda zlé a pekné počasie, tak sa nám striedajú v snemovni aj zlé a dobré zákony.
Pán minister, toto je zákon, ktorý je, samozrejme, vítaný a hneď na úvod hovorím, že budem hlasovať za tento zákon. Škoda, že nie všetky sa takto vydaria. Chcem oceniť v každom prípade to, že ste tento zákon predložili a nielenže ste ho predložili, ale kedy ste ho predložili. Čiže nenechávali ste si takýto tromf niekde na záver volebného obdobia tak ako ostatnýkrát, ale vlastne už po necelom prvom roku vládnutia je tento zákon tu a od 1. mája, zdá sa, bude platiť to zvýšenie materského na 75 % denného vymeriavacieho základu.
Ja nebudem teda hovoriť o zákone, ktorý spočíva v podstate z jednej vety, o novele, to je, myslím, už každému jasné, o čo ide. Ale chcem na tejto pôde zopakovať to, čo som hovoril na sociálnom výbore včera, a to je problém súbežného; potenciálneho súbežného poberania materského aj matkou pri novonarodenom dieťati, aj otcom pri staršom dieťati. Budem to hovoriť z dvoch dôvodov. V prvom rade preto, aby to bolo v zázname, že tento problém je otvorený, a, tak ako ste hovorili na sociálnom výbore včera, tak verím, že to aj potvrdíte dnes, že tento problém budete chcieť riešiť zrejme zmenou metodiky postupu Sociálnej poisťovne. Pretože súhlasím, zákon nie je potrebné meniť, len si treba vyjasniť v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou, ako to vlastne celé máme interpretovať v zákone v § 49.
A druhá vec, chcem využiť túto pôdu na to, aby som verejnosti, ale aj kolegyniam poslankyniam a kolegom poslancom vysvetlil, ako to vlastne s tým otcom na materskej je. Pretože treba to trošku propagovať, keď to nerobí vláda, keď to nerobí Sociálna poisťovňa, tak si to dovolím urobiť ja tu a teraz. Takže podľa § 49, kde to nájdete v zákone o sociálnom poistení, môže materskú čerpať nielen matka, biologická matka dieťaťa, ale za podmienok daných v zákone aj tzv. iný poistenec. No a ja sa teraz sústredím na otca dieťaťa.
Otec dieťaťa môže čerpať materskú podobne ako matka tak, že môže si vyčerpať svoju v zásade 28 týždňov trvajúcu materskú v čase, kedy dieťa nemá ešte tri roky. Čiže napríklad môže to byť tak, že matka vyčerpá svoju materskú približne v čase, keď má dieťa pol roka veku, a hneď vlastne po nej môže nastúpiť na svoju materskú otec dieťaťa. Alebo to môže byť tak, že dieťa má povedzme už rok a vtedy sa rozhodne otec ísť na materskú a tú svoju 28 týždňov, resp. polročnú materskú si bude čerpať v čase, keď má dieťa rok až rok a pol. Alebo to môže byť tak, čo bude zrejme najčastejšie v praxi, keď má dieťa povedzme už dva a pol roka, tak ten posledný polrok do dovŕšenia troch rokov veku si otec bude čerpať svoju 28-týždňovú materskú. Čiže otec má oproti matke v podstate lepšie možnosti, pretože si môže vybrať v podstate v dvaapolročnom období – od veku dieťaťa pol roka až do veku troch rokov –, kedy si tu svoju materskú vyčerpá. To je prvá vec.
Druhá, podmienky, ktoré musí otec splniť. No podobne ako matka, musí byť v čase nástupu na materskú nemocensky poistený, či už povinne ako zamestnanec, alebo povinne ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Nemusí to byť vždy tak, je tu inštitút tzv. ochrannej lehoty, čiže môže nastúpiť v týchto niektorých prípadoch na materskú aj po skončení povinného poistenia, napríklad po skončení svojho zamestnania v sedemdňovej, sedem dní, kalendárnych dní, sedemdňovej ochrannej lehote. Napríklad zamestnanie by skončilo 31. marca, tak do 7. apríla, do 7. 4. beží ochranná lehota, v ktorej môže potenciálne nastúpiť na materské. No a najdôležitejšou podmienkou v praxi je, musí byť otec v období dvoch rokov spätne, merané ku dňu nástupu na materskú, musí mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia, čiže to je veľmi dôležité, najmenej 270 dní, čiže zjednodušene 9 mesiacov si musí zaplatiť nemocenské odvody, nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne, či už ako zamestnanec, či ako SZČO, alebo prípadne ako dobrovoľne poistená osoba, resp. ako akási zmes takýchto poistení.
Ďalšou podmienkou je, ktorú vyžaduje zákon, že otec prevezme starostlivosť o dieťa. To v praxi znamená, že spíšu s matkou dieťaťa na A4 neformálnu dohodu, ktorú predložia v Sociálnej poisťovni, podľa ktorej sa od dňa D, tak ako sa rozhodnú, preberá otec starostlivosť o dieťa. To je teda, samozrejme, podmienka na to, aby mu ďalej Sociálna poisťovňa vyplácala materské. Čo je ďalej dôležité, je vylúčené, tak ako pri samotnej matke, súbežné poberanie materského zo strany otca a súbežne s tým poberanie rodičovského príspevku, prípadne príspevku na starostlivosť o dieťa, či už zo strany otca, alebo matky. Podobne ako matka buď poberá materské, alebo rodičovský príspevok, nie je možné súbežne aj jedno, aj druhé, tak rovnako to bude v prípade, kedy povedzme pri dvojročnom dieťati otec nastúpi na materskú, bude ju čerpať, tak v tom čase musia vlastne oznámiť na úrade práce, že prestávajú poberať rodičovský príspevok a v podstate toho pol roka otcovi ide materská a rodičovský príspevok majú v tom čase pozastavený. Čiže toto je tiež dôležitá podmienka, resp. ak je tam príspevok na starostlivosť o dieťa, ak je dieťa v jasliach, tak ten príspevok nie je možné poberať v čase, kedy otec poberá materské.
Fajn, no a teraz si povedzme, ako sa výška materského určí, to je trošku komplikované, takže to poviem veľmi zjednodušene. Materská sa určí po novom ako 75 % denného vymeriavacieho základu a ten denný vymeriavací základ, teraz pozor, to je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec platil nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, podiel súčtu vymeriavacích základov a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Napríklad v prípade zamestnanca, ktorý by šiel od 1. apríla, ešte lepšie od 2. apríla, ak by som mohol odporučiť, na materskú a pracuje vo svojom zamestnaní niekoľko rokov, tak to rozhodujúce obdobie je predchádzajúci rok, čiže bol by to rok 2016, kedy sa spočíta 12 mesačných vymeriavacích základov, z ktorých sa platilo poistné do Sociálnej poisťovne, a tento súčet sa vydelí, no, deleno 365. Pozor, to nie vždy je pravda, nemusí to byť plný počet dní, ale vylúčia sa doby podľa § 140, § 26, čiže tzv. prerušenia povinného poistenia, napríklad neplatené voľno alebo doby podľa § 140, napríklad doba, kedy bol ten otec na nemocenskej.
Ak nemocenské poistenie začalo v aktuálnom roku, tak vtedy sa to rozhodujúce obdobie určí ako ukončené mesiace aktuálneho roka. Hovorím to naozaj zjednodušene, ak to niekoho viac zaujíma, odporúčam pozrieť si to priamo v zákone. Podmienkou ešte je pri potenciálnej zmene zamestnania, ak otec v relatívne nedávnom čase zmenil zamestnanie, je dôležité, aby v tom novom zamestnaní bolo poistné zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní, aby sa skutočne materská určila z toho nového zamestnania. Ak by to poistné v novom zamestnaní bolo zaplatené za menej ako 90 dní, tak v takom prípade by sa vychádzalo buď z príjmu v zamestnaní v predošlom roku, alebo – a tu je háčik – by Sociálna poisťovňa určila dávku materského z minimálneho vymeriavacieho základu, čiže aktuálne zo 441,50, čo by teda toho otca nepotešilo.
Ďalej je dôležité, rovnako ako v prípade matky, ak ide o otca zamestnanca, ktorý pôjde na materskú, musí si byť vedomý toho, že nemôže pracovať súbežne v zamestnaní, z ktorého čerpá materské. Logicky, pretože sa predsa stará o to dieťa. Čo však ale možno nie je logické, ale možné to je, možné je, aby v čase, kedy poberá materskú ako zamestnanec, mal uzatvorený nejaký nový, novovzniknutý pracovný pomer alebo prípadne dohodu alebo povedzme začal podnikať ako SZČO, čiže fakticky je takýmto spôsobom možný súbeh aj príjmu z materského, aj príjmu z nejakého nového zamestnania alebo podnikania.
Pokiaľ otec nastúpi na materskú ako SZČO, ako povinne nemocensky poistenej SZČO, tam je to jednoduché, pretože rovnako ako matka, ktorá by šla na materskú ako SZČO, môže úplne pokojne ďalej podnikať ako SZČO, napríklad ako živnostník, nikto mu v tom brániť nebude, a súbežne bude mať materskú. Obrovskou výhodou potom ešte je to, že počas poberania materského sa neplatí poistné do Sociálnej poisťovne, čiže ja to rád hovorím v tom duchu, že pokiaľ otec malého dieťaťa je živnostník povinne poistený v Sociálnej poisťovni, ak nevyužije možnosť ísť na materskú, tak doslova a do písmena okráda svoju rodinu, pretože môže podľa zákona pol roka poberať materské, ak bol poistený, a zároveň môže ďalej podnikať. To je obrovská výhoda pre otcov živnostníkov, ak majú malé dieťa.
Pokiaľ ide o matku, treba si uvedomiť, že matka v čase, kedy otec prestal poberať, teda pardon, kedy otec začal poberať materské, prestala sa starať o dieťa z hľadiska tej ich dohody a to má za dôsledok to, že jednak za ňu štát nebude platiť dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne, pretože otec sa stará o dieťa, a po druhé, čo je ešte dôležitejšie v praxi, nebude za ňu štát platiť zdravotné poistenie, pretože otec sa predsa stará o dieťa. Čiže tá matka musí riešiť svoje zdravotné poistenie, a to buď tým spôsobom, že sa povedzme vráti späť do zamestnania a tam bude zdravotne poistená, resp. si bude platiť poistné ako SZČO, ak je SZČO, alebo, a to bude zrejme najčastejšie, keď sa do zamestnania nevráti alebo žiadne zamestnanie aktuálne nemá, musí si platiť zdravotné poistenie sama ako tzv. samoplatiteľ, čo je momentálne suma 61 euro 81 centov, resp. je tu aj tá možnosť, ak je nezamestnaná, aby sa registrovala na úrade práce a tým pádom zdravotné poistenie za ňu bude platiť štát.
Pokiaľ ide o otázku, čo na to Zákonník práce, tak treba si uvedomiť, že pohľad na to materské zo strany zákona o sociálnom poistení a pohľad na materskú dovolenku v zmysle pracovnoprávnych predpisov, v zmysle Zákonníka práce, to sú dve odlišné veci, ktoré síce spolu aj súvisejú, ale nie 100-percentne. Matka povedzme pri dvojročnom dieťati, keď sa oň oficiálne prestane starať s tým, že uzatvorí dohodu o tom, že o dieťa sa stará otec, aby on mohol poberať materské, je dôležité si uvedomiť, že v zmysle Zákonníka práce ona je na rodičovskej dovolenke a tú môže čerpať u svojho zamestnávateľa, až pokiaľ dieťa nedosiahne vek troch rokov. Čiže nikto ju nenúti vrátiť sa späť do zamestnania, pokiaľ ona sama nechce. Ona môže pokojne zostať na rodičovskej dovolenke v zmysle Zákonníka práce aj v čase, kedy otec poberá materské, a zamestnávateľ to musí rešpektovať a, samozrejme, zmysel to má najmä v tom, že musí jej držať pracovné miesto a garantovať jej, že to pracovné miesto, naň sa bude vedieť vrátiť po skončení rodičovskej dovolenky. Napríklad teda vtedy, keď dieťa dosiahne vek troch rokov.
Otec v zmysle pracovnoprávnej legislatívy v zmysle Zákonníka práce požiada, ak je zamestnanec a chce ísť na materskú, požiada svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pozor, to je v zmysle Zákonníka práce u otca rodičovská dovolenka, na čo má otec podľa Zákonníka práce právo, len to musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej 30 dní dopredu, aby zamestnávateľ sa na to jednoducho aj zo svojej strany pripravil a našiel si nejakú náhradu, ak je to potrebné. Čiže otec vo svojom zamestnaní čerpá rodičovskú dovolenku.
Ak vás teraz začne trápiť otázka, a veď to budú naraz obidvaja na rodičovskej dovolenke? Áno, budú, to je absolútne v poriadku, aj keď by mali jedného a toho istého zamestnávateľa, ktorý by týchto dvoch svojich zamestnancov rodičov dieťaťa mal obidvoch v tom istom čase na rodičovskej dovolenke, tak to tak skrátka je. Zamestnávateľ to musí rešpektovať, inak by došlo k porušeniu Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa.
Tak to je, myslím, všetko a teraz ten problém, teraz ten problém, ktorý sa v praxi v poslednom čase vyskytuje. Stále viac a viac otcov využíva možnosť čerpania materského, podľa mojich odhadov to dnes môže byť ročne možno okolo 5 až 6-tisíc otcov, ktorí túto možnosť využívajú, presnejšie číslo by vedel povedať pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, pán poslanec Vážny, keby tu sedel, ale nie je tu, takže on nám to možno prezradí niekedy inokedy. Problém je ten, že v prípade, že máme v rodine staršie dieťa, povedzme dvojročné, a zároveň matka je tehotná a očakáva ďalší prírastok do rodiny, tak Sociálna poisťovňa v praxi robí to, že pokiaľ pri tom povedzme dvojročnom dieťati je na materskej otec a matka je tehotná a je už teda čas, aby išla ona na svoju ďalšiu materskú pri novonarodenom dieťati, tak otcovi tú materskú zastavia, resp. otcovi neumožnia nastúp na materskú v čase, kedy matka poberá materské pri novorodencovi. A tu je práve spor o výklad zákona, kde v § 49 by sme našli, že materská sa poskytuje naraz iba jednému poistencovi.
Lenže ten výklad aspoň môj je ten, že materská je viazaná na dieťa, konkrétne dieťa. Čiže podobne ako keď sú dvaja dospelí naraz chorí a obidvaja dostávajú na svoju péenku nemocenské, tak pokiaľ je otec na materskej so starším dieťaťom, resp. chce ísť na materské so starším dieťaťom a matka bude na materskej s mladším alebo novonarodeným dieťaťom, tak to tak má byť a majú dostávať materskú aj jeden, aj druhý.
Rodičovský príspevok, tam je to v zákone ošetrené jednoznačne, ak je v rodine viac malých detí, rodičovský príspevok sa poskytuje iba raz. Je tam jednoznačná veta v tomto duchu. Ale pri materskom, ten duch zákona, aspoň, prosím pekne, ja ho tak vnímam, prepáčte, ako autor tohto celého, čo vám tu hovorím, toto vzniklo za mojej éry na ministerstve v roku 2011, sám som to doslova a dopísmena písal, tak môj výklad a moje podanie tejto zmeny, ktorá prišla v roku 2011, je také, že v prípade, že máme v rodine novonarodené dieťa a ďalej staršie dieťa vo veku do troch rokov, majú právo rodičia na dve materské, matka pri novorodencovi a otec pri tom povedzme dvojročnom staršom dieťati. Takto to má byť.
Nesúhlasím s tým, ako to uplatňuje Sociálna poisťovňa, ktorá v takomto prípade vypláca materskú len matke. To je podľa mňa nesprávny výklad, a tak ako som apeloval, pán minister, včera na sociálnom výbore, tak apelujem na vás aj teraz, aby buď ste dali pokyny Sociálnej poisťovni, veď ste, mimochodom, šéfom dozornej rady, respektíve aby pán generálny riaditeľ pán poslanec Vážny zakročil zmenou metodiky, a keď to nepôjde inak, tak vás poprosím iniciovať v ďalšej novele zmenu, aby bolo jednoznačne v zákone uvedené, že v takýchto prípadoch v súbehu staršie dieťa, novonarodené dieťa, aby skutočne obidvaja rodičia nárok na materskú mali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2017 11:23 - 11:25 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Najskôr ku kolegyni Vaľovej. Ja som čakal, že sa pokúsite nejakým spôsobom obhájiť tú zárobkovú činnosť v prípade poslancov, ale vidím, že ste sa o to ani nepokúšali, pretože viete, že by to bola vopred prehraná bitka. Ten váš prípad poslanca je prípad, ktorý keď zarába 700 eur na odmenách, tak samozrejme, že nemôže byť zaradený v evidencii na úrade práce, pretože zarába viac ako 148 eur, veď to je predsa jasná vec tomu, kto tento zákon pozná. Čiže toto bol príklad, ktorým sme zbytočne stratili dve minúty vzácneho času.
Pokiaľ ide o kolegyňu Nicholsonovú, tak ja by som doplnil tento prípad, že niekto sa teda dobrovoľne, lebo ho úradník ukecá, vzdá možnosti byť evidovaný na úrade práce a potom si nájde zamestnanie a potom zistí, že keby v tej evidencii bol, tak okrem iného mohol by možno využiť režim odvodovej výnimky, ak je niekto dvanásť mesiacov alebo v znevýhodnenom okrese šesť mesiacov na úrade práce a zamestná sa potom v pracovnom pomere, tak rok sa neplatia odvody, čo je, samozrejme, z tohto pohľadu výhodné najmä pre takého zamestnávateľa, lenže pokiaľ sa dobrovoľne nechá vyradiť z úradu práce, tak, samozrejme, tento inštitút tiež nemôže využiť.
Pýtam sa vás, pán minister, a na čo ste potom tú odvodovú výnimku vôbec do zákona dali? Veď to rovno zrušte, veď sa tu nehrajme na sociálnych demokratov!
Skryt prepis
 

22.3.2017 11:09 - 11:19 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v druhej časti môjho vystúpenia chcem zdôrazniť niektoré body zlej novely zákona o službách zamestnanosti a reagovať aj na predošlé vystúpenia pána ministra. V prvom rade máme tu určitý spor o to, či výkon poslaneckej práce v obci, v meste a poberanie poslaneckej odmeny je alebo nie je zárobková činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Pán minister tvrdí, že to nie je zárobková činnosť, pretože to je výkon funkcie vo verejnom záujme a tak ďalej a tá odmena to nemusí byť tou odmenou, to si schvaľujú poslanci sami, nie je na to právny nárok a tak ďalej.
No problém je, že takto pripravená novela, ktorá sa zrejme dnes schváli vládnucou koalíciou, väčšinou, bude prinášať právnu neistotu pre tých poslancov v obciach a v mestách, pretože skrátka a dobre podľa zákona o službách zamestnanosti bude zakázané evidovanému nezamestnanému vykonávať zárobkovú činnosť bez toho, že by v tejto novele alebo v tomto zákone bolo vôbec vysvetlené, čo tá zárobková činnosť je. A to je vážny, vážny legislatívno-technický nedostatok tohto zákona. Dôležitý pojem – zárobková činnosť – nie je vysvetlený v tomto zákone. Dobre, berme to ako fakt. Tak potom čo s tým? Ak v zákone nie je vysvetlený pojem zárobková činnosť, ktorý je veľmi kľúčový pre posudzovanie, či niekto môže alebo nemôže byť v evidencii na úrade práce, tak sa musíme pozrieť vedľa. To znamená na nejaký iný zákon, ktorý podľa možnosti je rezortného charakteru. Prepáčte, nie som právnik, takže hovorím, ako mi jazyk narástol, ale snažím sa teda priblížiť trošku tej právnickej reči. Čiže treba sa pozrieť do iných právnych predpisov v rezorte práce, sociálnych vecí a hľadať, kde je zadefinovaný pojem zárobková činnosť. No a ja som takéto zákony našiel dva.
Jednak je to zákon o rodičovskom príspevku 571/2009, ktorý síce v aktuálnom znení túto definíciu neobsahuje, pretože tá momentálne nie je potrebná, ale za čias ctenej ministerky Tomanovej, ktorá presadila v roku 2010 stop rodičovského príspevku, odňatie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, pamätníci si pamätajú, rodičák sa nesmel poberať, ak sa matka vrátila skôr do zamestnania, tak tam túto definíciu zárobkovej činnosti v tejto verzii historickej nájdeme, stačí si to pozrieť cez systém Slovlex. A tam je povedané, že "zárobková činnosť je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti" a tak ďalej s odkazom na zákon o dani z príjmov, konkrétne napríklad na § 5 zákona o dani z príjmov ako taký. To znamená, že tento pojem zárobková činnosť bol definovaný tak, že akýkoľvek zdaňovaný príjem podľa § 5 zákona o daniach z príjmov, čiže aj príjem poslanca v obci, meste, v mestskej časti je zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a tým pádom je to zárobková činnosť. To je teda bývalá verzia zákona o rodičovskom príspevku.
A čo platí ale stále a aktuálne a čo je podľa mňa teda veľmi silné, je zákon o sociálnom poistení 461/2003, ktorý platí. A tam si nájdeme v § 3 definíciu zárobková činnosť a aby som to zostručnil, pozrite si to sami, "zárobková činnosť je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu" a tak ďalej, čo je vlastne to isté. Čiže pokiaľ niekto má príjem, ktorý sa zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o daniach z príjmov, je to zárobková činnosť. Čiže odmena poslanca, ktorá je zdaňovaná, platí sa z toho daň, je to príjem zo závislej činnosti, je zárobková činnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení. Inú definíciu zárobkovej činnosti v predpisoch, ktoré spadajú pod rezort, nevidím, čiže mám za to, že posudzovanie pojmu zárobková činnosť pri zákone o službách v zamestnanosti má byť presne tak, ako som povedal. Čiže poslanec obce, ktorý dostane skromnú odmenu, ale dostane, za výkon poslaneckej funkcie, má byť vyradený z evidencie na úrade práce. Ak to tak úrady práce nebudú robiť, budú porušovať zákon o službách zamestnanosti. To je moje stanovisko, s ktorým osobne z hľadiska vecnej nesúhlasím, ale z hľadiska legislatívnej je to jednoducho tak a nezávidím žiadnemu poslancovi, ktorý teraz bude mať dilemu, či ho vyradia alebo nevyradia niekde na východnom Slovensku z evidencie kvôli tomu, že je obecný poslanec.
Takže to ste si pekne zavarili, pán minister, ale je to váš problém, riešte si to!
Ďalšia vec, ktorú chcem znovu zdôrazniť v tomto mojom opakovanom vystúpení v rozprave. Cieľom tohto zákona nie je nič iné, len tvrdým, nekompromisným spôsobom vyhodiť ľudí z evidencie na úradoch práce. Tu sa vôbec nebojuje proti čiernej práci, tu sa vôbec nebojuje proti zneužívaniu dohôd, práve naopak, veď vy ste zakázali touto novelou nezamestnaným pracovať na čiastočné pracovné zmluvy, hej? Dovoľujete, vy ich usmerňujete týmto zákonom, aby robili na dohody a zakazujete im zo zákona pracovať na pracovnú zmluvu, kde by mali vyššiu ochranu v pracovnoprávnom vzťahu. To je, myslím, každému jasné. Ja nerozumiem, keď sa vrátim aj k tripartite, čo robia odbory, na čo tu sú, pretože oni sa mali prví postaviť na tripartite a brániť to, aby evidovaný nezamestnaný, keď môže pracovať na dohodu podľa tohto návrhu, prečo nesmie, preboha, pracovať na skrátený pracovný úväzok, kde má nárok na dovolenku, vyššiu ochranu pred prepustením a ďalšie nároky, ktoré im z toho vyplývajú. O tieto vlastne prichádzajú, to nemá hlavu ani pätu.
No a aby som stihol čas. Takže chcem upozorniť na to, keďže ten zákon bude schválený tak, ako je predložený, ja už s tým nič nespravím, môžem tu hádzať hrach na stenu, koľko len chcem. Chcem upozorniť, tých 60-tisíc evidovaných nezamestnaných, ktorí majú teraz nejakú dohodu, podľa tohto zákona si do 9. mája musia nahlásiť na úrade práce, že tú dohodu majú. Ak si to niekto neuvedomí a túto povinnosť si nesplní, tak 10. mája ich úrad práce vyhodí z evidencie, pretože porušili podmienky, nespolupracujú s úradom práce v zmysle príslušnej definície v zákone, budú 10. mája vyradení a skôr ako po šiestich mesiacoch ich v zmysle zákona späť do evidencie nezoberú.
Čiže ja sa, v úvodzovkách, veľmi teším na ten 10. máj, kedy nám zrazu čarovným prútikom o niekoľko desaťtisíc ľudí spadne počet evidovaných nezamestnaných, pretože ich úrady práce vyhodia, keďže tí ľudia si neuvedomia, akú majú povinnosť. Som zvedavý, akú k tomu budete robiť informačnú kampaň a či vôbec nejakú, aby tí ľudia vedeli, aké sú ich povinnosti.
Ďalšie vyhadzovanie z úradov práce bude napríklad vtedy, keď evidovaný nezamestnaný niekde v lete v tej sezóne si nájde niekde nejakú dohodu, začne na ňu pracovať a neuvedomí si, že ešte predtým mal nacupitať na úrad práce a tú dohodu zaniesť na úrad práce na schválenie. Kto si túto povinnosť nesplní, tak isto nemilosrdne na šesť mesiacov z úradu práce vylúčený.
Vy touto novelou nijakým spôsobom nepomôžete tvorbe pracovných miest. Ak niekto si môže nájsť prácu, či už s pomocou úradu práce, alebo sám, tak to urobí, či táto novela bude alebo nebude. Toto nie je nič iné ako ten najhorší výplod sociálneho inžinierstva, ktorý za tých šesť rokov, ktoré ste v kresle, ste vyprodukovali! Toto je ešte horšie ako prezidentom vrátený jasličkový zákon, pretože zasahujete skutočne tých najzraniteľnejších, ktorých by ste mali ako sociálny demokrat pritom chrániť. Je čudné, že to musím robiť ja, ktorý sa deklarujem ako pravicový liberál, a vy ako sociálny demokrat takýmto spôsobom útočíte na možnosti privyrobenia sa tých najchudobnejších, ktorí nemajú prácu, sú na úrade práce! A vy len potrebujete znížiť, zlepšiť si štatistiky, aby ste mohli urobiť v máji tlačovku, ako sa vám úžasne darí. Toto je špinavá politika, ja s tým nemôžem súhlasiť a nebudem ani náhodou hlasovať za, budem hlasovať proti tomuto zákonu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 18:31 - 18:31 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, tento pozmeňovací návrh podporujem a, pán minister, to je presne ten návrh, o ktorom som hovoril vo svojom vystúpení v rozprave, čiže tu je šanca podporiť tento návrh a umožniť evidovaným nezamestnaným pracovať na dohodu nie 40, ale až, až po dobu 120 kalendárnych dní, čo fakticky pri jednej dohode nepretržitej znamená pokrytie štyroch mesiacov. Čiže poprosím, tento návrh by som na vašom mieste dal z hľadiska vášho odporúčania do pozornosti, aby ste ho podporili. Týmto spôsobom sa môže zmäkčiť neprimeraná tvrdosť zákona. 
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 17:57 - 17:59 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Niekoľko poznámok, pán minister. Na ten názor na tento zákon sa, prosím, choďte spýtať na komoru do Nových Zámkov a tam im vysvetlite, kde si majú nájsť zamestnancov na sezónne práce. Ešte raz opakujem, 40 kalendárnych dní v prepočte na plný úväzok znamená 7 a pol pracovného dňa, tak tu nezavádzajte nejakými vašimi odôvodneniami, že to je vlastne 6 mesiacov. Ako to môže byť 6 mesiacov, keď je to raz 7 a pol pracovného dňa? Môže to byť aj 7 a pol mesiaca, ak to bude 1 pracovný deň v mesiaci, to sa nehádam, ale o tomto sa snáď nebavíme. Bavíme sa o tom, že je to 40 kalendárnych dní, v prepočte na plný úväzok 7 a pol dňa.
Ďalšia poznámka. Ak sa dohody zneužívajú, tak zakročte proti tomu zneužívaniu dohôd, veď vy s tými dohodami ako takými v tejto novele nerobíte nič, len hovoríte, aby pálili preč z úradu práce. To znamená, keď je niekto 4 roky na dohode v nejakej firme, tak úplne pokojne bude po tejto novele ďalšie 4 roky, rozdiel bude v tom, že nebude súčasne evidovaný na úrade práce a vy si urobíte jednu čiarku dole. To je celý rozdiel. Ak sa niečo zneužíva, tak sa bude zneužívať aj naďalej.
Ďalšia poznámka. Prečo ste znemožnili tým evidovaným nezamestnaným prácu na skrátený pracovný úväzok? Opakujem, že idete sám proti sebe. Veď presne, ešte dokonca v tejto novele v čl. 2 v 1. bode ste navrhli dobrý návrh, že započítava sa pre účely hmotnej núdze pri posudzovaní príjmu len 50 % pri pracovnom pomere, ale započítava sa 75 % pri dohodách. Čiže tu znovu vidíme, že tie dohody sú nevýhodnejšie v tomto inštitúte. A vy budete umožňovať prácu na dohody, aj keď tých 40 dní, ale prácu na pracovný pomer zakážete úplne. Čiže v tomto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 17:44 - 17:45 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja ešte teda využijem možnosť tých dvoch minút na dovysvetlenie, čo vlastne znamená tých 40 kalendárnych dní. Tak 40 kalendárnych dní, to je prakticky šesť týždňov, necelých šesť týždňov. No a teraz Zákonník práce hovorí, že pri práci na dohodu o pracovnej činnosti je možné odpracovať najviac desať hodín týždenne. Tak šesť týždňov krát desať hodín týždenne je 60 hodín. A keď si to premietnete do plného normálneho pracovného dňa, ktorý má v zásade osem hodín, 60 deleno 8, vyjde vám 7,5 pracovného dňa. Čiže aby bolo jasné, tento návrh vlastne hovorí o tom, že evidovaný nezamestnaný v prepočte môže v priebehu jedného kalendárneho roka pracovať 7,5 pracovného dňa. Aby bolo jasné, ako tu si niekto môže udržať pracovné návyky, ako si tu niekto môže vylepšiť finančnú situáciu. To je 7,5 pracovného dňa v roku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2017 17:12 - 17:37 hod.

Jozef Mihál
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som teda začal svoje vystúpenie v rozprave žiadosťou o predĺženie rečníckeho času podľa § 30 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 16:51 - 16:53 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa. Ja podporím tento pozmeňovací návrh, samozrejme, preto, lebo umožňuje viac si privyrobiť uchádzačovi o zamestnanie, a tak zvýšiť životnú úroveň aspoň symbolicky seba, svojej rodiny.
Na druhej strane je veľmi kontroverzné, že tento pozmeňovací návrh, ktorý sa zrejme schváli, na jednej strane umožní vyšší príjem evidovanému nezamestnanému a na druhej strane samotná podstata vládneho návrhu je o tom, že sa obmedzujú možnosti príjmu evidovaných nezamestnaných ako také. Čiže tu je, tu je protichodný trend z jednej, z druhej strany, čo teda veľmi logiku nedáva.
Druhá vec je, keď sa tu bavíme vlastne o tom, koľko môže na dohodu mesačne zarobiť evidovaný nezamestnaný, a teda tento návrh hovorí 100 % životného minima, pozor, tá technika 100 % životného minima, ale my sa vlastne bavíme o odmene na dohodu. Ja neviem, verím, že poznáte Zákonník práce, asi to netreba spochybňovať a viete, že výška odmeny na dohodu musí korešpondovať s platnou minimálnou mzdou, ktorá je momentálne 2,50 na hodinu pre dohody. Tak si teda predstavte, že tento rok to nejako takto fungovať bude, na budúci rok sa nepochybne minimálne mzda zvýši aj pre dohodárov, samozrejme, a teraz nám to zrazu začne haprovať. Lebo ak si mohol dohodár zarobiť cez počet odpracovaných hodín istú sumu, 200 eur zaokrúhlene, za toľkoto hodín, tak na budúci rok po zvýšení minimálnej mzdy to nebude sedieť, bude musieť odpracovať menej hodín. Čiže lepšie by bolo tento limit naviazať na priemernú mzdu alebo na minimálnu mzdu nejakou takouto technikou, a nie cez životné minimum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 16:17 - 16:19 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zase som tu počul niečo o daniach a odvodoch, takže znova zopakujem podobne, ako to bolo ostatnýkrát, že dane a odvody sa platiť musia, a pre tých, ktorí nepoznajú to daňové prostredie, tú legislatívu, pozíciu Finančnej správy v súčasnosti, tak len aby som teda rozšíril obzory, poviem, že dnes Finančná správa postupuje veľmi tvrdo. Napríklad tzv. príležitostné príjmy, ktoré sú do 500 euro ročne od dane oslobodené, čo teda je určitý inštitút v zákone o daniach z príjmov, veľmi tvrdo posudzujú, či niečo je, alebo nie je príležitostný príjem. Ja s tým mám neustále problémy, vysvetľovať ľuďom na tých mojich povestných prednáškach, že dnes je situácia taká, že Finančná správa po tom tvrdo ide, a nech si nemyslia, že len tak ľavou zadnou niekde zašantročia tú 500-eurovku bez nejakého zdanenia a zodvodnenia. Jednoducho to tak nie je. A v zásade ja súhlasím s takouto pozíciou Finančnej správy.
Čiže si treba jednoducho priznať a uvedomiť, pokiaľ niekto si, no, použijem slovo, privyrába, akože nemusí to byť nejaká absolútna systematická činnosť, pokiaľ si niekto privyrába chovom šteniat, a nebudem teraz komentovať tie podmienky, akým spôsobom to robí, ale pokiaľ si skrátka niekto privyrába, tak tvrdím, že tie dane a aj tie zdravotné odvody by skrátka platiť mal. A ak tento zákon bol vrátený pánom prezidentom a budeme sa o tejto téme ešte niekde baviť, tak na to skrátka treba pamätať a nehľadať nejaké úniky alebo obchvaty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2017 14:48 - 14:49 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Tak vaše posledné slová, je to o vedení účtovníctva, nedávali ste pozor, ja som hovoril o paušálnych výdavkoch. Pri paušálnych výdavkoch práveže nemusíte viesť účtovníctvo. To je jedna z veľkých výhod paušálnych výdavkov. Len vediete evidenciu príjmov tak, že niekde bokom si zapíšete, že ste predali jedného psa ročne, keď je to o tom jednom psovi ročne.
Pán kolega, keby tu sedel minister financií, tak by vás vyťahal za uši. Napríklad, napríklad, ak niekto, ak niekto namaľuje jeden obraz ročne, tak je, skrátka, umelec a musí sa registrovať na daňovom úrade ako poberateľ autorských honorárov. Ak niekto preloží jeden článok ročne, tak sa musí registrovať na daňovom úrade ako tlmočník alebo ako prekladateľ. Nie je rozhodujúce, či sa vám v nejakom roku podarí predať jedného psa alebo piatich, desiatich, pätnástich, dôležité je, že túto činnosť vykonávate.
Je, samozrejme, na poslancoch, aby zvážili, či množenie psov je alebo nie je charakteru podnikateľskej činnosti a či má význam sa baviť o nejakej hranici, či jeden, dvaja, traja, desiati psi ročne, či táto hranica má zmysel. A keď by sme ju aj mali zaviesť, kto to bude sledovať, akým spôsobom to bude merať a či to nebude možné obchádzať.
Takže ak je tu úmysel riešiť spoločenský problém, ktorý spoločenským problémom jednoducho je, tak, samozrejme, keď sa vy k tomu postavíte tak, ako sa staviate, ja vás asi prehovárať nebudem. Ale je mi smutno z vášho postoja.
Skryt prepis