Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.9.2016 o 15:39 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.9.2016 15:39 - 15:41 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Jana Kiššová, Ľubomír Galko, Jozef Mihál, Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár a Juraj Droba, a v ich poverení uvádzam ako navrhovateľ tento zákon.
Cieľom tohto jednoduchého zákona, jednoduchého návrhu je zásadná vec, zrušenie daňových licencií, zrušenie § 46a v zákone. Dovolím si ešte v úvodnom slove povedať, že predpokladáme negatívny dopad tejto zmeny na štátny rozpočet, výpadok približne 70 miliónov eur ročne.
Chceme povedať, že návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy a návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazanáh, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2016 18:07 - 18:14 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som ešte rád využil príležitosť, teda presne ako to pred chvíľou zaznelo, že je tu otvorená téma mladej rodiny, ich podpora a chcem povedať trošku niečo ale iné.
Chcem všetkým prítomným, všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o to, akým spôsobom podporujeme mladé rodiny, chcem ich upozorniť, ak ste nezaregistrovali, zajtra, v stredu je na vláde vládna novela zákona o sociálnych službách. Možno ju rozdeliť na dve polovice. Jedna časť sa týka tých typických zariadení sociálnych služieb pre seniorov alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby. K tomu sa teraz nebudem vyjadrovať.
Ale tá druhá polovica tejto vládnej novely nám zavádza novú, novú, doteraz neexistujúcu reguláciu pre detské jasle, čiže pre zariadenia pre deti vo veku do troch rokov. Boli časy za socializmu, kedy detské jasle boli bežná súčasť života a bolo v nich veľmi veľa detí a tých zariadení bolo veľa. To ale už je dávno preč. Tie detské jasle sa postupne vlastne po zmene režimu rušili. Budovy ako také sa všelikade popredali a detských jaslí zrazu nebolo. Pred pár rokmi začal, ani neviem, či mám povedať bum, ale predsa len určitý rozvoj súkromných zariadení zriaďovaných najmä v rodinných domoch a v rôznych vhodných priestoroch, kde si súkromní zriaďovatelia na živnosť začali otvárať také tie rôzne detské škôlky, jasle, každý si to nazval, ako chcel, pretože, opakujem znova, zatiaľ táto, táto ich aktivita nie je nejako špecificky regulovaná a na voľnú živnosť si kto chce, môže takéto súkromné jasle zriadiť.
Chodíte okolo Bratislavy, na každom kroku doslova je nejaká reklamná tabuľa. Tu je taká, tu otvorili také jasličky, tam otvorili také jasličky, tu učia angličtinu, tu chodia na plávanie, tu sa skrátka dobre o detičky postarajú, no. Vládna novela, o ktorej bude vláda rokovať zajtra, zavádza reguláciu týchto detských jaslí a dáva to do zákona o sociálnych službách ako ďalšiu formu sociálnej služby. To znie veľmi zaujímavo, ale jeden z dôsledkov je napríklad požiadavka, že tieto detské jasle musia byť tak ako iné zariadenia sociálnych služieb - pre seniorov, zdravotne telesne postihnutých - musia byť bezbariérové. Tak všetci tí zriaďovatelia detských jaslí budú mať rok na to, aby to svoje zariadenie, pokiaľ to ide, prerobili na bezbariérové, pokiaľ to nepôjde, tak môžete svoje jasle zatvoriť. Pokiaľ to pôjde, bude to zrejme stáť nejaké peniaze. Štát im na to nedá ani cent, aby im nejakým spôsobom pomohol, ale musia si tú požiadavku splniť.
V tom zákone je množstvo ďalších požiadaviek. Niektoré sa podarilo, ako sa zdá, v pripomienkovom konaní zredukovať oproti predstave ministerských úradníkov, ale v každom prípade rodičia, ktorí takéto zariadenie využívajú a majú tam svoje malé dieťa, musia očakávať, že tie poplatky jednoducho budú musieť ísť hore.
Čo je veľmi zaujímavé, v pripomienkovom konaní namiesto toho, aby ministerstvo práce starostlivo vyfiltrovalo tie požiadavky na detské jasle a nedávalo do zákona to, čo tam jednoducho nemusí byť, tak stal sa presný opak. Prišlo ministerstvo zdravotníctva, a teraz dávajte veľký pozor, tí, ktorí to pozeráte cez internet, ak ste nejakým spôsobom angažovaní v tzv. materských centrách, ktoré sú dnes prevádzkované vo forme občianskych združení a je ich takisto veľmi veľa dnes po Slovensku, čaká vás nemilé prekvapenie. Od 1. januára 2017 musia tie vaše priestory, to vaše materské detské centrum spĺňať požiadavky na zariadenie pre deti a mládež podľa zákona č. 355/2007 o ochrane verejného zdravia plus príslušnej vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti o týchto požiadavkách.
A tu prestáva to byť sranda, pretože pri všetkej úcte splniť tieto požiadavky nebude vždy jednoduché a dokonca to nie vždy aj bude možné. Musíme mať pre tie deti nejaký ten priestor, musíte tam mať vonkajšie priestory s trávnikom, musíte mať toalety, musíte mať toto, toto, toto, toto, toto. Tí, ktorí si tou tortúrou niekedy v minulosti prešli pri tých detských jasliach ako živnostníci, veľmi dobre vedia, o čom teraz hovorím, a toto vlastne teraz čaká tie rôzne materské centrá. A pozor! Od 1. januára 2017, čiže keď máme teraz september, október, november, december, zákon bude schválený tu v parlamente niekedy začiatkom decembra, oni budú mať vlastne mesiac na to, aby si tie požiadavky splnili a aby cez príslušné orgány, tie úrady verejného zdravia, regionálne, cez toto prešli. Veď to je jednoducho časovo nestíhateľné.
Takže využil som, pán predsedajúci, priestor. Ďakujem, že ste mi to umožnili na to, aby som upozornil na zákon. Ešte raz, ide o novelu zákona o sociálnych službách, ktorá je zajtra na vláde. Predpokladám, že cez vládu prejde, veď prečo nie, príde sem do parlamentu na októbrové rokovanie, na októbrovú schôdzu a potom druhé, tretie čítanie bude niekedy koncom novembra, začiatkom decembra.
Chcem vás, kolegyne, kolegovia, upozorniť, ako zákonodarcovia máme všetci spoločne obrovskú zodpovednosť, aby tento zákon splnil účel a nezaťažil tých zriaďovateľov, či už sú to tie detské jasle alebo materské centrá, neúmerne vysokými požiadavkami na ich chod a existenciu. Ak toto neustrážime, tak namiesto toho, aby takéto zariadenia pre deti pribúdali, lebo je ich stále veľmi málo, nám budú zanikať. A pokiaľ sa tu hovorí vo všetkých tých správach o rodovej rovnosti, o sociálnej situácii na Slovensku vzletnými slovami a ako chceme pomôcť skĺbeniu rodinného a pracovného života, tak táto novela zákona o sociálnych službách tomu skĺbeniu nijako neprispeje, práve naopak, urobí obrovské problémy v prvom rade rodičom malých detí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 17:59 - 17:59 hod.

Jozef Mihál
Áno, to s vami súhlasím, túto tému treba otvoriť. To sa teraz stalo a treba o nej stále hovoriť, tlačiť, pretože pozitívnym výsledkom môže byť výsledok taký, že sa tá podpora rodín predsalen zvýši, či už to bude tým alebo tým spôsobom, ale poviem to jednoducho, mladým rodinám treba pomôcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2016 17:45 - 17:57 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, takže využil som svoje oprávnenie a dovoľte stanovisko k tomuto návrhu zákona z hľadiska jeho obsahu podstaty.
V prvom rade treba povedať, že mali by sme zvýšiť podporu mladých rodín, najmä obdobie pri narodení dieťaťa a krátko po narodení dieťaťa je to asi finančne najťažšie obdobie pre rodinu, vlastne to živiteľstvo ostáva na pleciach otca, pokiaľ má zamestnanie alebo nejaké to podnikanie. Matka jednoducho, samozrejme, musí zostať doma, príjem nemá a tým pádom je veľmi dôležité, aby túto náhradu príjmu plnilo materské.
Pripomeniem, trošku si prihrejem svoju polievočku, tú krátku históriu niekoľkých rokov dozadu, ešte pred piatimi rokmi bola výška materského 55 % vymeriavacieho (zaznievanie gongu) základu, čiže vlastne predošlej mzdy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím potichšie v rokovacej sále.

Mihál, Jozef, poslanec NR SR
... čiže 55 % predošlej hrubej mzdy matky a materská sa poskytovala 28 týždňov v tom obvyklom režime, keď nešlo o nejakú výnimku. Za vlády Ivety Radičovej, keď som bol ministrom práce, sociálnych vecí, sme presadili postupne na dvakrát zvýšenie materskej z 55 na 60, a potom na 65 % vymeriavacieho základu, čiže predošlej hrubej mzdy a zároveň sme predĺžili dobu poberania z 28 na 34 týždňov, čiže pridali sme 6 týždňov. Keby sme to celé prepočítali, tak ono to znamenalo dosť významné prilepšenie pre mladé rodiny, pre matky na materskej, ale to nebolo všetko. Pozorní poslucháči, voliči, občania, zákonodarci si určite zaregistrovali aj to, že sa zmenil spôsob uplatňovania materského u tzv. iných poistencov, § 49 zákona.
To vlastne v reálnom živote znamenalo, po prvé, že materské si mohli uplatňovať aj nie biologickí rodičia, čiže najmä pri rôznych formách náhradnej starostlivosti a adopciách, pestúnskej starostlivosti si mohla materské uplatniť aj nebiologická matka, a to až do troch rokov veku dieťaťa. Čiže napríklad pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti v čase, keď malo dieťa povedzme dva roky, predtým sa materská čerpať nedala. Od tejto našej zmeny sa materská čerpať mohla.
Samozrejme, to ďalej znamená pre tých, ktorí to doteraz stále nepochopili, že na materskú úplne pokojne môže po matke dieťaťa ísť aj otec dieťaťa, pokiaľ dieťa nemá tri roky, čiže môže byť model správania sa v rodine napríklad taký, že samozrejme, pri pôrode si čerpá svoju materskú pri narodenom dieťati matka obvyklým spôsobom a povedzme dieťa, keď má dva roky, povedzme, že matka sa chce vrátiť do zamestnania a v tom období, keď má dieťa dva roky, môže úplne pokojne v súlade s § 49 ísť na svoju materskú pri tomto dieťati otec s tým, že si ju bude čerpať obvykle 28 týždňov.
Čiže toto sú zmeny, ktoré sa udiali v rokoch 2011, začiatkom roku 2012. Predchádzajúca vláda Roberta Fica v zastúpení ministra práce Richtera k tomu pridala jednu pozitívnu zmenu, a to zvýšenie materskej zo 65 na 70 % vymeriavacieho základu. Táto vláda, táto vláda vo svojom programovom vyhlásení sľubuje, resp. zaväzuje sa, že príde ešte k zvýšeniu materského, zrejme na 75 % vymeriavacieho základu, a to by malo byť všetko, čo v tejto oblasti od vlády môžeme očakávať.
Váš návrh, váš návrh je pomerne dramatický v tom zmysle, že veľmi radikálnym spôsobom, ak si môžem dovoliť v tejto súvislosti použiť takéto slová, zvyšuje materskú z tých súčasných 70 % na 100 % vymeriavacieho základu, 100 % hrubej mzdy a predlžuje ju z 34 v zásade na, v zásade 52 týždňov. Radikálne je to napríklad preto, lebo je asi jasné, ak by mala byť materská 100 % hrubej mzdy, tak vlastne príjem matky počas materskej v čistom bude zásadne vyšší, ako bol jej čistý príjem v zamestnaní, ktorý mala pred tou materskou. Skúsim to veľmi jednoducho povedať na príklade a nech sa na mňa nikto nehnevá, že vyjdem zo sumy hrubej mzdy 1 000 eur, čo je teda premrštene veľa, ale lepšie sa to počíta, len preto to použijem.
Takže, keď si predstavíte, že matka mala 1 000-eurovú hrubú mzdu, hrubú mzdu pred nástupom na materskú, tak jej čistý príjem zjednodušene bol približne, keď dáme dole odvody, keď dáme dole daň, tak bol približne okolo 750, 770 eur v čistom, nerobím si nárok na presnosť. Tento návrh vlastne znamená, že čistý príjem matky, lebo materská je príjem samozrejme nezdanený, nezodvodňovaný, ten čistý príjem by vlastne bol tých 1 000 eur hrubej mzdy, by bola materská, čiže vlastne čistý príjem matky počas materskej by zásadným spôsobom stúpol.
To mi príde trošku, trošku, trošku premrštené z úcty k predkladateľkám a myslím si, že tam by bolo trošku možné zachovať určitú striedmosť v nasadení tejto požiadavky. No a predĺženie na 52 týždňov ja kvitujem, pretože moja predstava, teda takto, moja predstava a nielen moja, ale je to súčasťou, dlhodobou súčasťou programu SaS, ktorí zasvätenejší poznajú pod názvom "odvodový bonus", o pár dní vydáme nové vydanie tohto nášho bodu, zásadného bodu programu, vlajkovej lode nášho programu a tam sa teda dozviete, že predstava SaS o materskej je taká, že materskú by mala mať matka počas troch rokov. Čiže tých šesť týždňov pred narodením a až dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa by mala mať matka materskú. Čiže nebavme sa o tom skromnom, skutočne skromnom rodičovskom príspevku, ktorý jednak je skromný, jednak je paušálny a nevyjadruje, nevyjadruje tú určitú zásluhovosť matky na tom, aké poistné si platila, študovala, pracovala, čo vlastne pred tým pôrodom vlastne robila.
Čiže my si predstavujeme poskytovanie materskej počas troch rokov, a to ale nie vo výške 100 % hrubej mzdy, samozrejme, ale vo výške, ktorá sa bude pohybovať niekde na úrovni 50 % približne toho predchádzajúceho príjmu, v závislosti od toho, že či matka pracovala, študovala na strednej, vysokej škole. Dá sa to vysvetliť, samozrejme, niekoľkými vetami, ale nechcem teraz robiť nejak výklad k nášmu návrhu, jedná sa o váš návrh.
Čiže tá naša predstava je, samozrejme, v princípe rovnaká, pomôcť mladým rodinám, ktoré majú malé deti. Tí tú pomoc potrebujú najviac. Samozrejme tým, že sa zvýši táto pomoc, my si nepredstavujme, že vďaka tomu teraz zrazu zázračne stúpne pôrodnosť, ale minimálne budeme mať čisté svedomie, že kvôli dnešnej slabej podpore rodín klesá pôrodnosť. To vieme určite. Čiže zvýšenie týchto finančných príspevkov, nech už to bude akokoľvek, minimálne tú klesajúcu pôrodnosť zastaví. A to by si mali uvedomiť nielen tí, ktorí fandia priamo mladým rodinám, alebo tými mladými rodinami sú, ale aj napríklad dôchodcovia alebo ľudia skutočne v tom vyššom veku, pretože čím viac detí sa nám na Slovensku narodí a čím lepšie ich vychováme, tak tým lepšie, tým vyššie budú aj dôchodky, pretože, ako sa hovorí, bude na ne mať kto pracovať a tie odvody platiť. Čiže sú to spojené nádoby.
Pokiaľ ide o finančné dopady, ešte sa trošku technicky vrátim k tým sumám, sťa by z pozície tieňového ministra financií, skutočne sťa by, tak veľmi pekne, veľmi správne je vyčíslená v doložke vplyvov, aká to bude vlastne suma z hľadiska pohľadu rozpočtu Sociálnej poisťovne. Ide o sumu z hľadiska dnešného poznania, okolo 92 mil. plus ročne, ktoré by teda zaťažili rozpočet Sociálnej poisťovne, a teraz, prosím, dávajte pozor.
Viete, koľko vyberie Sociálna poisťovňa na odvodoch do fondu nemocenského poistenia? Neviete, samozrejme to je v poriadku, za rok 2015, ktorý je uzatvorený, to bolo 550 miliónov. Päťsto päťdesiat miliónov Sociálna poisťovňa vybrala na odvodoch na nemocenské poistenie a z týchto odvodov sa vlastne uhrádza nemocenské, ošetrovné, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve a hlavne materská. Viete, aké boli výdavky Sociálnej poisťovne na tieto dávky v roku 2015? Rečnícka otázka. Odpoveď je 415 miliónov. Takže ešte raz, 550 miliónov Sociálna poisťovňa vybrala a 415 miliónov vyplatila. Ak dobre počítam, rozdiel je 135 miliónov v prospech rozpočtu Sociálnej poisťovne vo Fonde nemocenského poistenia. No pokiaľ sa tu stále hráme na fondy Sociálnej poisťovne, ak to myslíme vážne, tak musíme jednoducho uznať, že Fond nemocenského poistenia je vysoko prebytkový, plus 135 miliónov. Váš návrh stanovuje požiadavku na 92 miliónov. Čiže keby bol tento váš návrh prijatý, a teda Sociálna poisťovňa by tých ďalších 92 miliónov musela vyplatiť naviac, tak ešte stále by bol Fond nemocenského poistenia prebytkový o 42 miliónov. Takže toľko moja doložka finančných vplyvov, ak dovolíte.
Je ťažké povedať na záver, či tento zákon podporiť alebo nepodporiť. Ja mám v tom veľkú, veľkú dilemu a snáď sa do zajtra nejako dohodneme, rozhodneme, ale je, samozrejme, v záujme mladých rodín a budúcnosti Slovenska, aby sa podpora mladých rodín pri materskej zvýšila.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2016 17:43 - 17:45 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 228. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 232 z 22. augusta 2016 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 16:19 - 16:19 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Áno, táto diskusia len svedčí o tom, aký je náš sociálny, odvodový systém komplikovaný. Skutočne má mnohé nuansy a je to doslova nekonečný proces jeho vylaďovania. A pokiaľ sú tu dobré nápady prichádzajúce z praxe, ľudia sa na nás obracajú so svojimi podnetmi a majú pravdu, majú pravdu v tom, čo nám hovoria, tak prosím vás, aj keď je to skutočne komplikovaná téma, počúvajme ľudí, poučme sa.
Ja som sám priznal, že niečo som urobil nie celkom rozmyslene. Poučme sa a ľuďom, ktorí to od nás očakávajú, pomôžme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2016 16:11 - 16:17 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som najprv chcel reagovať faktickou poznámkou, ale vychádza mi to tak, že to bude dlhšie ako na dve minúty, čiže využívam svoje kompetencie ako spravodajca a chcel by som ešte túto tému, neviem, prečo sme na to pozabudli, ale rozšíriť ešte o jednu ďalšiu skupinu osôb, ktorých sa týka a netýka tá možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia sólovo, o ktorej tu vlastne nebola reč, a strašne dôležité, to sú matky, ktoré sa starajú o dieťa vo veku do šesť rokov.
Čiže pozor, opatrovatelia možno desaťročného-dvanásťročného svojho dieťaťa, ktoré má ťažké zdravotné problémy, alebo opatrovateľ, opatrujem svoju mamu, ktorá má ťažké zdravotné problémy, poberám opatrovateľský príspevok, to tu zaznelo. Osobní asistenti, tí, ktorí sa starajú, pomáhajú invalidným, invalidným osobám, ŤZP osobám mimo svojich blízkych, mimo svojej rodiny, to tu zaznelo.
Ale my tu máme ešte tretiu skupinu osôb, o ktorej sme akosi pozabudli všetci rečníci niečo povedať, a to sú vlastne matky, ktoré sa starajú o dieťa vo veku do šesť rokov, čiže do 5,99 roka, matematickejšie povedané možno. Za nich tiež teda platí dôchodkové poistenie štát. Pokiaľ sú to také matky, napr. študentky, ktoré nemajú zamestnanie, z ktorej, kde sú teda na rodičovskej dovolenke, alebo živnostníčky, ktoré podnikajú a to podnikanie prerušili z dôvodu, že sa im narodilo dieťa, pokiaľ sú to teda matky, ktoré inak nemajú v tom akomsi svojom backgrounde nejaký potenciálny príjem, a takých je veľmi veľa, takých sú desaťtisíce, tak zase sme v situácii, kedy síce za nich platí štát zdravotné a dôchodkové poistenie, čo je v poriadku, čo je dobré, ale oni nemajú nemocenské poistenie, nemajú poistenie v nezamestnanosti.
No a teraz si predstavte, že matka, ktorá má trojročné povedzme dieťa, teda je takto poistená ako poistenkyňa štátu, ale nemá zamestnanie, otehotnie a narodí sa jej druhé dieťa. No ona tým pádom, pokiaľ by si neplatila dobrovoľné poistenie, nemá nárok pri tom druhom dieťati na materskú. Jednoducho nemá. Má nárok len na 200-eurový rodičovský príspevok. Ak by si táto matka chcela zabezpečiť materskú, môže. Môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie a to sme tu už niekoľkokrát opakovali, ale musí sa prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové, ktoré jej ale platí štát. Tak načo, hej? Čiže, čiže znova v prípade reťazových pôrodov matiek, ktoré sú doma pri malom dieťati, otehotnejú, ale nemajú zamestnanie, napríklad študentka alebo matka, ktorá skrátka má problémy si zamestnanie nájsť, tak nezískajú tým pádom v reálnom živote materskú pri druhom dieťati.
A tento návrh je práve o tom, aby aj takéto osoby, takéto matky si mohli uzatvoriť len dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré teda sa dá finančne utiahnuť, je to možno 20 eur podľa toho, aký si základ stanoví, okolo 20 eur mesačne, a tým pádom si tá matka, ak tak bude sama chcieť, dobrovoľne pripraví podmienky na to, aby pri ďalšom dieťati mala materskú. Čiže nezabudnime, že je tu tretia, možno dokonca najväčšia skupina osôb, ktorých sa tento návrh pozitívne týka.
A ešte jedna poznámka na záver. My taký mini precedens, zákon o sociálnom poistení je strašne komplikovaný, ako to je asi každému jasné, a nechcem teraz tu robiť veľkú prednášku, ale jedna ešte, jedna ešte vec, o ktorej, samozrejme, to je jasné, málokto vie. Ono existuje porovnateľný princíp dnes v zákone o sociálnom poistení, že si niekto môže zvoliť len a len dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Týka sa povinne poistených SZČO. Povinne poistená SZČO, čiže živnostníci a tak ďalej si povinne platia nemocenské poistenie a povinne si platia dôchodkové poistenie. Poistenie v nezamestnanosti sa ich netýka, to hovorí zákon. Ale keď ten živnostník chce mať aj poistenie v nezamestnanosti, môže sa preň rozhodnúť vo forme dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti a zdôrazňujem teraz, len dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Čiže on si v úvodzovkách nemusí kupovať celý ten veľký balík dobrovoľných poistení, logicky, pretože nemocenské poistenie a poistenie dôchodkové už má ako povinné, to si platí povinne zo zákona, tak keď teda chce, tak si môže priplatiť ešte dobrovoľne nemocenské, ale len dobrovoľné nemocenské, dobrovoľné v nezamestnanosti, pardon.
A presne vlastne o toto ide pri tomto návrhu, osoby, ktoré už sú dôchodkovo poistené, platí to za nich štát, nech sa môžu pripoistiť, ak sami chcú, len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti alebo len na dobrovoľné poistenie nemocenskej. Je to úplne logické. Teraz som vám práve povedal, že v podstate porovnateľnú konštrukciu v zákone máme, čiže prosím vás, kolegyne, kolegovia, kde je prekážka v tom, aby sme takúto úpravu zákona urobili aj pre matky s malými deťmi, pre opatrovateľov a pre osobných asistentov. Ja žiadny problém nevidím. Tento zákon je kompetentne pripravený a poprosím vás ešte raz o jeho podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2016 15:39 - 15:50 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak vlastnými slovami zopakujem, o čo ide v tomto návrhu, aby som možno pomohol k jeho presadeniu týmto spôsobom.
V prvom rade chcem poďakovať kolegyniam, že si dali tú námahu a tento zákon pripravili, je veľmi dôležitý, skutočne, kolegyne, kolegovia, ktorí sa touto témou nezaoberáte, je veľmi dôležitý. Nezasahuje milióny ľudí na Slovensku, zasahuje možno tisíce alebo možno desaťtisíc ľudí na Slovensku, ale pre túto skupinu ľudí je veľmi dôležitý.
Prvé, prvý, prvý vlastne bod hovorí o tom, aby štát platil dôchodkové poistenie za asistentov, za opatrovateľov nie 12 rokov, ale po celý čas opatrovania alebo osobnej starostlivosti, ktorý poskytujú. Jednoducho povedané, dnes je v zákone lehota 12 rokov. Odkedy tu máme tento zákon? Od roku 2004. V ktorom sme roku? V roku 2016. Ľahkou matematikou si spočítate, že tí, ktorí sa venujú osobnej asistencii alebo opatrujú svoje dieťa počas celej doby existencie zákona č. 461/2003 Z. z., tak vlastne teraz im vlastne vypršala tá lehota 12 rokov, a ak sa možno doteraz veľmi nezvýrazňoval tento problém, tak možno to bolo aj preto, lebo tí ľudia skrátka necítili problém ako taký, ale ten čas skrátka nastal. Už tých dvanásť rokov týmto osobám vypršalo, starajú sa ďalej o deti, opatrujú telesne postihnuté osoby ako osobní asistenti a už to dôchodkové poistenie od štátu jednoducho nemajú. Ako oni to teraz necítia na vlastnej peňaženke, ale mnohí z nich sú už aj vo vyššom veku a už veľmi dobre vedia, že o rok, o dva, o tri príde starobný dôchodok a tieto roky, ktoré teraz opatrujú, či už svojich blízkych, alebo iné telesne, duševne postihnuté osoby, sa im do toho dôchodku jednoducho nezarátajú.
Čiže teraz práve dochádza k tej fáze, kedy to treba urýchlene riešiť. Poprosím, skúste, naozaj skúste sa nad tým zamyslieť. Je trošku škoda, že na toto nemyslí ten, koho nazývame slovom štát, že to teda suplujú opozičné poslankyne, ale dajme to na bok, dajme to na bok. Ten návrh tu je, treba ho, poprosím, treba ho, treba ho v tejto rovine schváliť.
Beriem späť, čo som povedal, štát nemyslí. Myslí. Aj štát sa spamätal, a pokiaľ mám správne informácie, tak vlastne mal by prísť a zrejme, zrejme aj vládny návrh zákona alebo vládna novela zákona o sociálnom poistení, niekedy v najbližšom čase ako súčasť balíka aj s kompenzáciami a zrejme sa to predsa len bude riešiť aj formou vládneho návrhu.
Čiže tie slová, ktoré boli možno trošku príkre, beriem späť, a ak sa to teda nevyrieši touto opozičnou novelou, tak zrejme tu príde vládna novela, a keď nie teraz, tak o pár mesiacov snáď sa tento problém dá do poriadku a budeme mať aj my ako poslanci čisté svedomie, že sme tejto veci pomohli.
Druhá vec, druhá vec, na ktorú teda určite žiadny vládny návrh zákona nemyslí, o tomto teda skutočne netuším, a ktorý uvediem tým, že je to aj moje maslo na hlave, priznám sa. Ide o zmenu systému dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Teda priblížim, že čo sa vlastne v minulosti stalo a prečo mám ja osobne maslo na hlave. Sčasti. Veď vysvetlím.
Keď som nastupoval na ministerstvo v roku 2010, v druhej polovici roku 2010, tak v tomto štáte sa už snáď všetci dozvedeli o tom, že existuje tu nejaký výhodný systém dobrovoľného nemocenského poistenia, dokonca aj manželka budúceho ministra financií Kažimíra o tom dobre vedela a skutočne mnoho ľudí ten systém - a teraz bojím sa povedať slovo - zneužívalo. Skrátka využívalo to, ako bol nastavený. Pre zjednodušenie a pochopenie poviem, že ten systém dobrovoľného nemocenského poistenia bol vlastne nastavený tak, že keď ste ako občan na tom poistení zaplatili 1 euro, 1 euro poistného, tak ste vlastne mohli očakávať od Sociálnej poisťovne dávku vo výške obrazne 10 eur, že keď niekto vložil 100 eur, tak mohol očakávať dávku 1 000 eur, keď niekto vložil 500 eur na odvodoch, mohol čakať dávku 5 000 eur pre zjednodušenie. Jedna k desiatim. Čiže bolo to veľmi výhodné a nikoho to nič nestálo, len trošku pohnúť rozumom alebo dať si poradiť a fungovalo to takto. Veľmi výhodne, pre toho, kto to dobrovoľné poistenie mal, ale veľmi nevýhodne pre Sociálnu poisťovňu.
V tom roku 2009/2010 sa takýmto spôsobom tá diera, ktorá v Sociálnej poisťovni tak či tak je, začala výrazne zvyšovať v oblasti nemocenského poistenia. To boli sumy rádovo v desiatkach miliónov eur. Skutočne ako bez akejkoľvek srandy, tam už to prestalo byť, prestalo byť tak, že veď to robí len pár ľudí.
Čiže ja som prijal opatrenie v tom čase ako minister, aby som to zastavil, nezrušil som dobrovoľné nemocenské poistenie, nie, ale podmienil som jeho existenciu tým, že občan, ktorý oň má záujem, sa musel prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie, čiže jedno s druhým. Aj zamestnanec, alebo živnostník, keď je povinne poistený, tak si platí aj jedno, aj druhé, nemôže si vybrať, že ja budem platiť len nemocenské, lebo to mňa zaujíma, a dôchodkové, to nechajme nabok, lebo to je drahé. Čiže v rámci tejto filozofie a v rámci zastavenia tej zvyšujúcej sa diery v rozpočte Sociálnej poisťovne som toto urobil, presadil, aj keď to nebolo jednoduché, lebo napr. manželka pána budúceho ministra financií Kažimíra bola možno medzi tými, ktorí sa proti tomu hrozne búrili, pretože zistili, že aha, to jedna k desiatim, hej, spomínané, bude na konci. Boli tam prechodné obdobia. To znamená, že nie je to zase až tak úplne tak, že by tí, ktorí si to dobrovoľné poistenie platili, boli zrazu seknutí a poškodení, tým, že platili si a nedostali. Možno som to prechodné obdobie mal vyladiť a tak blahosklonnejšie posunúť na dlhšie, ale verte mi, že som myslel aj na tento aspekt.
Ale čo je dôležité, od toho dňa D, je teda možné nemocenské poistenie dobrovoľné, uzatvoriť v Sociálnej poisťovni len s tým, že má ten občan aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, a to už potom nie je to, že jedna k desiatim, to je tak jedna k jednej, povedal by som. Alebo možno mierne v prospech Sociálnej poisťovne, ale to je individuálne, ale výsledok je teda ten, keď prejdem k veci, že ak je niekto osobný asistent, čiže jeho príjem spočíva z toho, že ako osobný asistent sa stará o nejakú telesne postihnutú osobu, platí z toho príjmu daň, štát za neho platí zdravotné poistenie a štát za neho platí dôchodkové poistenie, on teda nemá od štátu ani poistenie nemocenské, ani poistenie v nezamestnanosti.
Pani kolegyňa povedala niekoľko príkladov, v čom je problém. Napríklad, zopakujem, hej, ak niekto vykonáva osobnú asistenciu nejaký čas a prestane ju vykonávať z nejakých dôvodov a napríklad narodí sa osobnej asistentke dieťa, tak skrátka nebola nemocensky poistená. Čiže nemá nárok na materské, alebo tak ako ste spomínali, osobná asistentka, ktorá je matka, má svoje deti, ktoré ochorejú, nemá nárok na ošetrovné, pretože nemá nemocenské poistenie. Ak ho chce mať, môže, môže sa prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, ale, v čom je ten zlý vtip, len v súčinnosti s dobrovoľným dôchodkovým poistením. A to je už skutočne drahá vec, keď do toho dáme aj dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, skrátka, aby to bolo komplet, tak snáď sa nepomýlim, keď to teraz poviem, ale je to približne 35 % z toho základu, ktorý si tá osoba stanoví, že keby ten základ bol povedzme 500 eur, aby to dávalo nejakú, nejaký zmysel, minimálne to musí byť 412, tuším teraz, povedzme, že by to bolo 500 eur, tak tá suma, ktorú tá osoba zaplatí na poistení, je nejakých 170 alebo 180 eur. A to teda naozaj nie je malá suma pre človeka, ktorý žije zo 400-500 eur čistého. Keď by to malo byť tisícka, aby tá povedzme materská bola slušná, tak to je potom 350 eur mesačne. To sú jednoducho sumy, ktoré si, ktoré si nemôžu tieto osoby dovoliť.
Výsledok je teda ten dnes, že opatrovatelia alebo osobní asistenti nemajú uzatvorené toto dobrovoľné poistenie, lebo na to finančne nemajú možnosti. A potom sa deje to, čo sme tu menovali v tých príkladoch. Takže návrh je ten, aby si osobný asistent alebo opatrovateľ mohol v Sociálnej poisťovni uzatvoriť len samostatne..., len nemocenské poistenie, len poistenie v nezamestnanosti, ktoré za nich štát neplatí, aby teda odvádzal odvody na tieto dva druhy poistenia, ktoré sú finančne relatívne znesiteľné, a tým pádom aby tieto osoby mali ochranu v prípade, že dôjde k chorobe vlastného dieťaťa, k tehotenstvu, k materstvu alebo tomu, že tá samotná osoba má nejaké vážnejšie zdravotné problémy, a pokiaľ ide o poistenie v nezamestnanosti, keď raz tá osoba skončí s opatrovaním alebo osobnou asistenciou a nenájde si prácu, aby teda mohla po období pol roka čerpať dávku v nezamestnanosti tak, ako povedzme zamestnanec, ktorý príde o prácu, alebo živnostník, ktorý z rôznych dôvodov zanechá živnosť.
Určite, a to mi môžte veriť, tu nepôjde o nejaké nové otvorenie nejakých nových medzier alebo dier v zákone o sociálnom poistení, to vám garantujem. To sa nestane. Tuto ide o poctivý úmysel, pomôcť týmto osobám, ktoré by tým pádom získali túto možnosť, či ju využijú, alebo nie, to bude ich vec, ale v každom prípade budú mať možnosť vo vlastnom záujme zabezpečiť sa tak, aby v prípade choroby, tehotenstva, straty príjmu mali dávku zo Sociálnej poisťovne tak, ako to majú iní občania.
Takže zakončím to tým, skutočne, kolegyne, kolegovia, odporúčam vám veľmi podporiť tento návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

14.9.2016 15:25 - 15:27 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 210. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 214 z 22. augusta 2016 navrhujem, aby zákon, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako druhý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 15:05 - 15:07 hod.

Jozef Mihál Zobrazit prepis

41.
Ďakujem. Argumenty tu zazneli, sú jasné, zrozumiteľné, ja budem hlasovať za návrh tohto zákona. Rovnako, ako sa vyjadril môj kolega pán Dostál, a rovnako, ako sa vyjadril on, keďže som im nestihol, kvôli tým zmenám, ktoré tu boli, polit..., politbyro..., poslanecké grémium, vystúpiť v rozprave k predloženému predchádzajúcemu zákonu, chcem teda povedať dodatočne, podporím aj návrh zákona na zvýšenie daňového bonusu. A ak to nezaznelo jasne, tak treba pripomenúť, že od roku 2009 sa daňový bonus zvýšil za tých sedem rokov o 10 % dokopy, hej, pričom za posledné tri roky sa nezvýšil ani o jeden jediný cent a nemá sa zvýšiť podľa toho nastavenia v zákone ani pre rok 2017, čiže štyri roky, štyri roky bez jediného centu zvýšenia dostávajú pracujúci rodičia daňový bonus. S tým treba, samozrejme, niečo robiť, a preto som privítal iniciatívu poslankýň, poslancov za, za hnutie OĽANO, aj keď možno môžem mať výhrady k tomu nastaveniu konkrétnemu na konkrétnu sumu, ale o tom sa, samozrejme, dá diskutovať v druhom čítaní. A verím, že aj tento zákon o zvýšení daňového bonusu bude podporený snáď aj časťou koaličných poslancov.
Ďakujem.

Skryt prepis