Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 9:42 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2016 9:42 - 9:45 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som vás požiadal o podporu zákona o správnych poplatkoch, a konkrétne sa jedná o časť, v ktorej sú riešené registračné poplatky pri prihlasovaní prvého motorového vozidla, či už je to vozidlo nové alebo vozidlo dovezené zo zahraničia.
V roku 2012 v predchádzajúcom volebnom období boli poplatky pri prihlasovaní nových motorových vozidiel do evidencie na dopravných inšpektorátoch zmenené. Pôvodné poplatky boli vo výške 33 eur za vozidlo. Zmenou tohto zákona boli zvýšené až do výšky pri niektorých vozidlách na takmer 3 000 eur.
Prečítam zdôvodnenie v krátkosti, ktoré bolo v dôvodovej správe k tomuto zákonu. A dôvodom pre zmenu v správnych poplatkoch, v poplatkoch vo všeobecnosti, teda nielen poplatkov pri registrácii motorových vozidiel, ale aj rôznych iných, napr. v stavebnom konaní, bolo: "lebo súčasne platné sadzby poplatkov nezohľadňujú vynaložené náklady príslušných orgánov."
Tak ak toto má obstáť pri zvýšení registračného poplatku za motorové vozidlo z 33 eur na až takmer 3 000 eur, tak to, ak dovolíte, považujem za, za zásadnú, zásadné nedorozumenie.
Ale nielen to je problém tohto zákona. Problém tohto zákona je navyše ten, že čo sa týka vozidiel dovezených zo zahraničia v rámci Európskej únie, tak toto je zároveň v rozpore so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a voči Slovenskej republike už bolo začaté konanie v tejto veci.
Ja by som sa detailne k tomuto zákonu ďalej venoval v rozprave a v tejto chvíli by som zatiaľ poďakoval za slovo a pokračoval potom ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 12:51 - 12:52 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ja sa budem v tomto prípade len opakovať. K pánovi poslancovi Kollárovi, vlastne chcem presne zopakovať to, čo som hovoril aj jeho kolegovi. Týmto návrhom neriešite tých, tých Rómov, čo sú nad tým plynovým potrubím, aj keď, chudák, ak je to pravda, starosta dostal po tej papuli, jednoducho riešite až tie nové. A preto, naozaj, ak chceme riešiť, a ja som veľmi za, a my budeme predkladať novelu stavebného zákona, budeme sa snažiť to fakt urobiť komplexne a budeme radi, keď budete aj s nami spolupracovať, že keď nezačneme a nechytíme sa toho súčasného stavu a teda, keď nezačneme to od tej minulosti riešiť, nemôžme riešiť oddelene novovznikajúce čierne stavby, kým nebudeme mať vyriešené tie staré, kým nebudeme mať zmapovaný ten stav, aký je, aby sme vedeli čo, čo a ako. Čo bolo a čo bude. Jednoducho nie je možné to oddeliť. A stále tvrdím, že, že dokazovať v tom konaní toho, toho búrania alebo zisťovania, že teda čo je nová stavba a čo je už tá z toho obdobia, kedy vlastne táto novela by neplatila, to si v praxi neviem predstaviť.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 12:00 - 12:02 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel venovať tej technickej časti a vykonateľnosti tohto návrhu. V tom ods. 1 alebo písm. e) navrhujete zmeniť – stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia. A tak ďalej a tak ďalej. A zároveň v záverečných ustanoveniach – na stavby podľa § 88 postavené do 31. októbra 2016 sa vzťahujú predpisy účinné do tohto dátumu. Tak sám ste aj v svojom príhovore hovoril, že sa nám v tých osadách znásobuje počet obyvateľstva, a ja teda chcem od vás, skúste mi zodpovedať na jednu otázku, ako chcete, keďže aj sám hovoríte ten pojem stop stav, ako chcete dokázať tým ľuďom v tých osadách, že toto je tá nová, na ktorú sa vzťahuje tento váš návrh, stavba, ktorá je tam nelegálne, a ako sa budete brániť tomu, keď proti takémuto, povedzme, zástupcovi obce bude stáť 300 osadníkov a bude tvrdiť, že nie, to tu stojí spred dátumu 31. októbra. Čiže ak nemáme ten stop stav zaznamenaný v žiadnej dokumentácii, tak ťažko budeme rozlišovať, čo stálo a čo nestálo. A toto je veľké riziko tohto vašeho návrhu. Takže som zvedavý, čo mi na to odpoviete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2016 16:21 - 16:27 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, na predchádzajúcej schôdzi sme predkladali vlastný návrh novely zákona o diaľničnej známke, ktorého inú verziu nám teraz predkladá vláda. Predkladali sme ho s vedomím, že súčasné zlyhanie systému elektronických diaľničných známok je neprípustné a je nutné tento stav zmeniť, nakoľko jeho zavinením sú poškodzované záujmy obyvateľov Slovenska.
Obraciam sa teraz na poslancov vládnej koalície: Vážení poslanci a poslankyne, mohli ste ten zákon podporiť už vtedy a na tejto schôdzi sme dnes mohli v druhom čítaní doňho implementovať časti, s ktorými teraz prichádza vláda. Účinnosť zákona by mohla byť skôr a motoristi by boli určite kľudnejší.
Okrem toho, pán minister, mrzí ma už len kvôli motoristom, že ste nevyužili túto možnosť, keď novelu zákona predkladáte, aj na vylepšenie a sflexibilnenie niektorých častí zákona. Zmenili ste v ňom len to nevyhnutné, čiastočne ste znížili drakonické pokuty, zaviedli ste súhrnnú pokutu za viacero priestupkov v jednom kalendárnom mesiaci a umožnili ste motoristom zaplatiť jednu z foriem zakúpenia známky dodatočne, tú ročnú.
Poďme sa ale pozrieť na to, čo sa v tomto návrhu nachádza a čo pozitívne pre motoristov prináša. Prvou pozitívnou správou je zníženie dolnej sadzby pokuty z 300 na 150 eur, pri rýchlom zaplatení do 15 dní dokonca na 100. V zlepšení v prospech motoristov je aj akási absorpcia sankcií, teda stanovenie výšky pokuty za jeden kalendárny mesiac na maximálne 150 eur. Avšak vyvoláva to skôr dojem, že si Národná diaľničná spoločnosť a okresné úrady takto zľahčujú svoju prácu a vykladajú to ako pomoc motoristom. Vypočuli sme si totiž veľakrát z úst predstaviteľov ministerstva dopravy, že priestupkárov treba trestať, ako k tomu prídu tí, čo si zaplatili včas a podobne, a teraz tu máme takéto riešenie. To potom vyvoláva otázky, či nebudeme pokutovať takto aj tých, čo prekročia rýchlosť alebo pôjdu na červenú, respektíve vojdú do zákazu vjazdu. Aj im budeme tolerovať porušenie predpisov celý kalendárny mesiac a dáme im len jednu pokutu? Kedy to môžme očakávať v Národnej rade?
Toto rozhodne nepovažujem za systémové riešenie a fakt neviem, z akej krajiny sme toto odkopírovali. Náš návrh bol dať jednu pokutu za celé obdobie prvých 6 mesiacov od nábehu systému a potom sankcionovať priestupkárov za každý deň porušenia predpisov, tak ako to platí v okolitých krajinách.
Pozitívne hodnotíme návrhy vlády odpustiť ďalšiu pokutu, ak tá predchádzajúca bola uhradená a prevádzkovateľ si kúpil ročnú diaľničnú známku, aj keď aj v tomto prípade to vyvoláva podozrenie, že sa jedná opäť o zjednodušenie administratívy pri vymáhaní pokút. Lebo ak sa má prípad odložiť, ak si vodič zakúpi v priebehu 12 mesiacov od poslednej pokuty ročnú známku, tak naozaj neviem, ako si mám toto vysvetliť. Citujem konkrétne § 12 písm. f) "prevádzkovateľovi vozidla" alebo; "udelenie pokuty sa odloží, ak prevádzkovateľovi vozidla bola v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4", teda nekúpenie známky, "a pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1", teda ročnú.
Tak neviem teraz, to budete tých dvanásť mesiacov čakať? Toto by mal predkladateľ vysvetliť, a to by som poprosil zástupcu, teda pána ministra, aby nám toto presne vysvetlil. Tento konkrétny návrh je pre mňa nejasný a rád si vypočujem jeho uplatňovanie v praxi.
Čo mi na ňom vadí ako druhé, opäť sa nevyužila príležitosť, aby mali vodiči možnosť kúpiť si dodatočne aj inú ako ročnú známku.
Navrhovaná legislatívna úprava navrhuje trestať prevádzkovateľov vozidiel za obdobie, v ktorom nefunguje alebo teda funguje nedostatočne systém elektronických známok jednou súhrnnou pokutou za obdobie od 1. 1. do 30. 9., a hodnotíme to pozitívne. Nakoniec podobný návrh sme aj my predkladali.
Ako som spomenul v úvode, tento návrh zmeny zákona hodnotíme len ako hasenie požiaru a hlavne uľahčenie si práce na okresných úradoch. V návrhu zákona nám stále absentujú jednoduché úpravy, ktoré by zlepšili život užívateľov diaľnic a iných spoplatnených úsekov ciest, ako napríklad individuálne obdobie platnosti diaľničnej známky, ktorú by si zákazník objednal podľa svojich potrieb. Skrátenie dlhej lehoty vymožiteľnosti sankcie, ktorá je až trojročná a tak to aj zostalo v tomto návrhu. Možnosť dodatočného zakúpenia diaľničnej známky do polnoci nasledujúceho dňa a zase nielen ročnej, ale rôznych. Alebo zrušenie povinnosti zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozík, ako sme to navrhovali.
Napriek nedostatkom, ktoré v návrhu vidíme, je toto stále lepšie riešenie ako súčasný katastrofálny systém a tento návrh podporím a požiadam svojich kolegov, aby ho podporili v prvom čítaní. Ak prejde do druhého, podáme pozmeňujúce návrhy, lebo sme presvedčení, že ak už niečo ideme zmeniť k lepšiemu, mali by sme využiť túto možnosť a ten zákon zdokonaliť, aby boli spokojní tí, pre ktorých ho prijímame, teda slovenskí motoristi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 18:33 - 18:34 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, a ďakujem kolegovi Karolovi Galekovi za vtipnú poznámku s tými vozíkmi, neuviedol som to tam, ale áno, je to pravda. Potvrdzujem to, vozík bez motorového vozidla na diaľnicu nepôjde asi. 
A čo sa týka tej, tej možnej sumy. Áno, je to obrovská hrozba pre ľudí a pre mňa je len nepríjemným prekvapením, že ministerstvo dopravy otáľa s akýmikoľvek krokmi a necháva ľudí v stave akéhosi, akejsi nervozity, čo sa tu bude diať. Pretože samo potvrdilo, koľko tisíc ľudí sa naozaj priestupku dopustilo a oni ani sami nevedia, ktorí sú to. Takže naozaj nečakajme a poďme, podporme tento zákon, naozaj ukľudnime ľudí na Slovensku.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2016 18:19 - 18:31 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci, tak chcel by som sa teraz detailne venovať jednotlivým tým nedostatkom tohto zákona. Samozrejme, vieme o tom, že aj ministerstvo dopravy plánuje predložiť riešenie tohto problému. Je pre mňa prekvapením, že to ešte tuná neodznelo. Už to tu mohlo byť, v skrátenom legislatívnom konaní sme riešili aj iné veci. Na tento návrh alebo na túto zmenu zákona čakajú určite všetci vodiči netrpezlivo.
Takže bod po bode. Pokuta za neoprávnené použitie diaľnice 300 eur, to je dnes šesťnásobok ročnej známky. Pre príklad uvediem, povedzme Rakúsko, kde je to približne 130 euro oproti ročnej cene známky 85 alebo 86. Ďalší príklad, Maďarsko, kde dokonca v prípade úhrady do 15 dní je pokuta za neoprávnené použitie diaľnice bez známky, dokonca menšia, ako je cena ročnej známky. Je treba si uvedomiť, že použitie diaľnice bez diaľničnej známky nevytvorí žiadny nebezpečný moment pre ostatných účastníkov cestnej premávky. A pri pohľade na výšku tejto pokuty je, samozrejme, prekvapivé, aká je vysoká. Ja si dovolím len ju porovnať, 300-eurová pokuta je dnes za prekročenie rýchlosti približne o 40 km za hodinu v obci alebo mimo obce. Čiže my tuná ideme pokutovať tých, ktorí pre akékoľvek dôvody, či už úmyselné alebo neúmyselné, vojdú na diaľnicu bez diaľničnej známky a robíme z nich takmer kriminálnikov, ktorí idú asi spôsobiť, neviem, akú katastrofu.
Náš návrh v našom zákone je zmena výšky pokuty na 100 eur, pričom táto by bola znížená na 50, ak je zaplatená do 30 dní. Zdá sa nám jednoducho motivujúce pre vodičov, aby platili poplatky za diaľnice, a nie to, aby štát sa orientoval smerom, budeme vás pokutovať, budeme na vás zarábať.
Bod 2. Možnosť pokutovať vodiča je až dva roky, respektíve za určitých okolností dokonca tri. Ak príde po dvoch rokoch pokuta vodičovi za použitie diaľnice bez diaľničnej známky, tak to určite nebude brať ako výchovný moment. Určite na to už dávno zabudol a pravdepodobne možno už nebude mať ani to vozidlo, ktorým na tej diaľnici bol. Ak teda chceme, aby výsledkom nebol len hnev za platenie takýchto pokút, ktoré sú príjmom štátnej pokladne, a aby to pôsobilo výchovne, musí byť pokuta za priestupok jazdenia po diaľnici bez známky udelená oveľa rýchlejšie. V našom návrhu navrhujeme skrátiť túto dobu na jeden mesiac.
Tretí bod. Periodicity, na ktoré sa dajú zakúpiť elektronické známky, sú rigidné a nevyužívame ich elektronickú podobu. Tak ak dnes máme možnosť kúpiť si diaľničnú známku na desať dní, tridsať dní a ročnú, to hovorím v úvodzovkách, lebo ročná známka to v skutočnosti ani nie je, to všetci dobre vieme, tak potom ak teda sa dá kúpiť na desať dní, tak sa musí dať kúpiť aj jedenásť, dvanásť, pätnásť alebo ľubovoľný počet dní. Nevidíme teda dôvod, prečo by nemohla byť takáto flexibilná doba, na ktorú si vodič môže známku zakúpiť. Navyše tí držitelia vozidiel, ktorí si kúpia dnes ročnú známku, prichádzajú o časť svojich peňazí, pretože ich nevyužijú, pokiaľ si auto kúpili v priebehu roka, pretože ich známka vlastne končí s platnosťou v januári nasledujúceho roka. Náš návrh je teda možnosť zakúpiť si diaľničnú známku na ľubovoľný počet dní, pričom maximálne na 365 dní. To preto, lebo sa môže samozrejme stať, že štát bude chcieť zmeniť tarifikácie na ročnú cenu známky, tam preto to obmedzujeme zákonom na 365 dní. Zďaleka to je samozrejme oveľa lepšie, ako je to v súčasnosti.
Bod 4. Nízka flexibilita v prípade záujmu dodatočne si diaľničnú známku kúpiť. Nuž, stane sa, že vodič vojde na diaľnicu pre naozaj veľa dôvodov. Môže sa stať, že jednoducho len je zamyslený a neuvedomí si to, pretože diaľnicu nepoužíva a býva povedzme na tom východnom Slovensku, kde tých diaľnic naozaj niet, ale pre nejaký prípad alebo dôvod potrebuje na ňu ísť. Ďalej sú tu dôvody v prípade ochrany zdravia, záchrany života, kedy aj keď nemám diaľničnú známku, jednoducho musím, lebo veziem tehotnú manželku do pôrodnice a nebudem chodiť po cestách druhej, tretej triedy, po ktorých bežne jazdím, ale pôjdem na tú diaľnicu. A takisto to môže byť aj dôvod, že je pre nejaké technické problémy cesta, po ktorej jazdím, uzavretá a musím použiť diaľnicu. Dnes je možné kúpiť si tú diaľničnú známku dodatočne, avšak do polnoci daného dňa. Pýtam som sa aj v praxi na to na pumpách. Aj pumpári mi potvrdili, že si na to vodiči sťažujú a že by bolo dobré, aby to bolo tak, ako to je napríklad v Maďarsku, si kúpiť tú známku aj na ďalší deň. A preto v našom návrhu je možnosť zakúpenia diaľničnej známky do polnoci nasledujúceho dňa.
Piaty bod. Hromadenie pokút v čase nábehu systému môže narásť do nehoráznych súm a pre slovenské rodiny to môže byť likvidačné. Ako dobre viete, dnes je pokuta až do výšky 300 eur za každý deň použitia diaľnice bez diaľničnej známky. Stáva sa, a aj listy, aj e-maily nám to potvrdzujú, ktoré mi chodia, že jednoducho veľa vodičov je v situácii alebo je vo vedomí, že si diaľničnú známku kúpili, ale mohli sa stať preklepy, a naozaj sú prípady, kedy sa to stalo a sú teda vodiči, ktorí nevedomky jazdia po diaľnici, a im táto pokuta rastie do nehoráznych finančných súm.
Vieme aj o tom, že ministerstvo dopravy plánuje v tomto zmenu. A my v tomto našom návrhu prichádzame s takým návrhom, že za, alebo to poviem neskôr, vrátim sa ešte k tomu, že aj samotné ministerstvo zverejnilo už štatistiky zo snímania z kamier, ktoré má Národná diaľničná spoločnosť, že týchto priestupkov k dnešnému dňu bolo viac ako 100-tisíc od slovenských motoristov a viac ako 150-tisíc od zahraničných od zahraničných motoristov. Naším návrhom nechceme pokutu samozrejme odpustiť úplne, pretože si myslíme, že vodiči by zodpovední mali byť. Nemôžme však dopustiť, aby prišli motoristom pokuty vo výške niekoľko tisíc, možno desaťtisíc eur. Chceme teda, aby vzhľadom k tomu, že sa jedná o nábeh nového systému, aby tí, ktorí jazdili po diaľniciach, to jest diaľničné známky v prvých šiestich mesiacoch od spustenia, teda od 1. februára tohto roka do konca júla tohto roka, udeliť im jednu pokutu v prípade, že jazdili bez známky, a to vo výške 50 eur.
Šiesty bod. Povinnosť zakúpenia diaľničných známok na prívesné vozidlá. Z okolitých krajín sme jedinou krajinou, ktorej držitelia, držiteľ vozidla je povinný si zakúpiť diaľničnú známku nielen na motorové vozidlo, ale aj na prívesné vozidlo alebo prívesné vozíky. Za rok 2000 a uvediem príklad, aby sme vedeli, aký veľký, v úvodzovkách, prínos z toho štát má, za rok 2014 tvorila suma, ktorú sme vybrali na diaľničných známkach, vtedy ešte nálepkách za prívesné vozíky, to bolo 400-tisíc eur za rok. Pri celkovej sume vybratej v tomto roku 2014 56 mil. eur, ktoré sa vybrali na diaľničných nálepkách v tom čase, je výška inkasovanej sumy za prívesné vozíky 0,7 percenta. Zároveň je predpoklad, že zavedením týchto elektronických známok výrazne vzrastie výnos z predaja diaľničných známok, o čom svedčia už dnes tržby, ktoré publikovalo ministerstvo. Konkrétne od januára do apríla už boli dosiahnuté tržby za predaj známok vo výške 43 mil. eur, čo je o 20 % viac ako v minulom roku. Je teda predpoklad, že výnos za prvý rok používania elektronických známok bude niekde medzi 60 až 70 miliónov. Uznáte teda, že ak stratíme 400-tisíc na vozíkoch a získame možno 10 až 15 miliónov navyše, tak by sme mohli našim motoristom zjednodušiť život. Okrem toho stáva sa tiež prípad, že vlastník motorového vozidla nie je zároveň vlastníkom toho prívesného vozidla, a to môže vyvolať ďalšie administratívne náklady pri vymáhaní týchto pokút. Preto náš návrh je povinnosť úhrady elektronickej diaľničnej známky na prívesné vozidlá zrušiť.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, to som podrobne popísal všetky nedostatky zákona o elektronickej diaľničnej známke a zároveň aj uviedol dôvody, prečo to chceme zmeniť a ako to chceme zmeniť. Budem teda rád, a to naprieč politickým spektrom všetkých politických strán, že tento návrh podporíte a posuniete ho do druhého čítania. V druhom čítaní, ak budú pripomienky a návrhy na zmeny, môžeme to tak urobiť.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2016 18:13 - 18:16 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, v mene mojom a v mene kolegyne Jany Kiššovej, s ktorou tento zákon predkladáme, predložiť Národnej rade návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
Od 1. februára 2016 je každý držiteľ osobného motorového vozidla povinný pri používaní diaľnic mať zakúpenú elektronickú diaľničnú známku. Súčasná situácia, kedy ani takmer po štyroch mesiacoch spustenia novej formy platby za používanie diaľnic a jej následnej kontroly nie sú okresné úrady schopné zaslať pokuty tým, ktorí používajú diaľnice neoprávnene, je neakceptovateľné. Nielen to je však problém tohto zákona. Zákon o elektronických diaľničných známkach má veľa nedostatkov a v novele, ktorú predkladáme, ich odstraňujeme.
V súčasne platnom zákone registrujeme týchto šesť základných nedostatkov, vymenujem tie nedostatky a podrobne sa im potom budem venovať v rozprave: takže po prvé, pokuta za neoprávnené použitie diaľnice je 300 eur, čo je šesťnásobok ročnej známky; po druhé, možnosť pokutovať vodiča je až dva roky, resp. za istých okolností až tri; po tretie, periodicity, na ktoré sa dajú zakúpiť elektronické známky, sú rigidné a nevyužívame ich elektronickú podobu; po štvrté, je tu nízka flexibilita v prípade záujmu dodatočne si diaľničnú známku kúpiť; po piate, hromadenie pokút v čase nábehu systému môže byť vzhľadom k tomu, že sa pokutuje za každý jeden deň a vodiči o tom nevedia, likvidačné; po šieste, povinnosť zakúpenia diaľničných známok na prívesné vozidlá.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, toto je šesť základných nedostatkov zákona o elektronických diaľničných známkach, ktoré sme identifikovali a ktoré chceme týmto návrhom zmeniť. Detailne sa im budem venovať v rozprave, v túto chvíľu ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2016 17:21 - 17:23 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Eugena Jurzycu, Jozefa Rajtára, Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. Z. o investičnej pomoci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 85). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby tieto výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2016 16:14 - 16:16 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (tlač 82). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. 
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2016 11:53 - 11:55 hod.

Miroslav Ivan Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 75. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis