Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 10:23 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 10:23 - 10:24 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegynka Janka, ďakujem ti za tvoj veľmi pekný a kultivovaný prejav. A chcem povedať, že ja chcem veriť, ja chcem dúfať, že v tomto slovenskom parlamente zo 150 poslancov sa určite nájde väčšina, dosť tých, ktorým záleží na tých najslabších, a mohli a títo by mali mohli a mali za nás náš návrh zahlasovať. Ja verím, že nie sú všetci iba egoisti ale že im na týchto ľuďoch záleží, a preto ešte raz vyzývam, aby zahlasovali za tento návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.10.2019 9:55 - 9:55 hod.

Natália Grausová
Nie, zriekam sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 9:49 - 9:51 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Môžem? Ďakujem za slovo. Pán Špánik, jednak by som bola zvedavá, ako viete, ako náš klub funguje, keď ste doňho ani nevkročili. A, pán Špánik, vy ste sa do parlamentu, vy ste sa na posla, svoje hlasy vo voľbách v 2016. roku dostali po chrbte našej politickej strany Ľudová strana Naše Slovensko. Tie hlasy, ktoré ste dostali, neviem, koľko ich bolo, ste nedostali iba ako vaša osoba. Tie hlasy patrili Ľudovej strane Naše Slovensko a vám určitá časť, ktorú by ste možno inde nikdy neboli dostali v inej strane. Čiže vlastne vy ste sa po chrbte Ľudovej strany Naše Slovensko prehrabali do parlamentu.
Tak ja vás žiadam, aby ste neurážali, neútočili na našu stranu, pretože keby ste vy ako osoba boli kandidovali, tak možnože by ste dostali také minimum, že by to bolo nejaké promile. Tak nehovorte proti Ľudovej strane Naše Slovensko, nezavádzajte a neluhajte o nejakých našich stykoch s pánom Ficom, keď my podporíme dobrý zákon. My podporujeme zákony, či sú, podľa toho, či sú dobré a nie podľa toho, kto ich predložil. Tak aj si vyprosím od vás, aby ste útočili na Ľudovú stranu Naše Slovensko a na náš parlamentný klub, ktorého mám česť byť členkou a ktorého mám česť zastupovať aj túto stranu v parlamente, mojich voličov a moju stranu, Ľudovú stranu Naše Slovensko. Vyprosím si to od vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:04 - 18:06 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Dobre. Zápisnica z výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa, ktoré sa konalo toto hlasovanie 17. októbra 2019.
Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 114 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– v prípade pána Ľuboša Kunaja: hlasovalo za 4 poslanci, proti 58 a zdržalo sa 52 poslancov,
– v prípade pána: Majerníka za 43 poslancov, proti 46 poslancov a zdržalo sa 25 poslancov,
– v prípade pána Viliama Pohančeníka: za hlasovalo 62, proti 23 a zdržalo sa hlasovania 29 poslancov.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Viliam Pohančeník.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:02 - 18:04 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Oznamujem vám výsledky v zápisnici, zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 17. októbra 2019.
Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 115 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– Sylvia Beňová: za hlasovalo 78 poslancov, proti 14 poslancov a zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,
– Slavomír Brudňák: za 19, proti 55, zdržalo sa 41,
– pán Miroslav Čelinský: za 52, proti 29, zdržalo sa 34,
– Jozef Ďuratný: za hlasovalo 16, proti 53 a zdržalo sa 46 poslancov,
– Vladimír Sirotka: za hlasovalo 5, proti 60 a zdržalo sa 50 poslancov.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Regulačnej rady zvolená pani Sylvia Beňová.
Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidá..., požadovaný počet, zvolený poža..., pardon, zvolený požadovaný kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2019 16:18 - 16:19 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Verešová, veľmi kvitujem váš záujem, že sa staráte a takto zaujímate o deti. Veľmi teda toto kvitujem. A chcem sa v rámci toho spýtať, že či ste sa vo svojej starostlivosti zaoberali aj deťmi, dievčatami z cigánskych, z rómskych osád, pretože tam sa pácha incest a tam sa pácha zneužívanie mladistvých, pretože tam aj 13-ročné dievčatá sú tehotné, rodia a otcom je brat alebo strýko, alebo otec. Čiže dve veci. Zneužívanie neplnoletých mladistvých a incest. Je to aj hriech, oboje, a je to aj trestný čin.
Tak veľmi mi, keby ste mi mohli odpovedať, či ste sa zaoberali pri svojej starosti o deti aj touto tematikou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 16:51 - 16:52 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela sa spýtať touto cestou, lebo nemám ináč možnosť spýtať pani ministerky. Chcela by som zacitovať z dôvodovej správy. "Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich podľa posledného sčítania obyvateľov." Ja by som sa chcela spýtať, pani ministerka, že sa to týka, nie je mi jasné, aj islamu? Pretože je možné, že po nadobudnutí tohoto zákona, platnosti zákona je možné, že dôjde, môže sa stať, že dôjde k migrácii na Slovensko, a teda chcela by som poprosiť o objasnenie, čo sa týka islamu, či sa to bude týkať, tento zákon aj islamu, pretože tam sa počíta, že pravdepodobne tam bude dostatočný počet toho obyvateľstva, a že vlastne bude ten islam musieť byť zaregistrovaný. Ďakujem vám pekne za odpoveď dopredu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2019 16:55 - 16:57 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1651).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 15:11 - 15:12 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Matovič, ďakujem, toto som chcela vlastne počuť, vysvetlili ste mi to. Čo sa týka pani prezidentky, nemyslím si, že má potrebné, alebo či má, alebo nemá, to si netrúfam hodnotiť, ale skôr asi ani nemá.
A čo sa týka pána Baránika, viete čo, pán Baránik, vy nie ste hoden vôbec toho, aby človek na vás pozrel, nieto aby s vami rozprával, ale vyslovili ste práve veľmi vážne obvinenie prokurátory, prokuratúry.
Ja sa nebudem vyjadrovať k Špeciálnej prokuratúre, pretože my máme so Špeciálnou prokuratúrou veľmi zlé skúsenosti, ale vy sa vyjadrujete, v podstate vzniesli ste závažné obvinenie voči prokuratúre.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 15:04 - 15:06 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne ani nechcela ísť do rozpravy. Ja som pôvodne chcela dať jednu otázku pánu Matovičovi, pretože si myslím, že k tomuto zákonu má čo povedať on a že to je už, úplne to bude dostatočné, to, čo k tomu zákonu, teda je on ako navrhovateľ.
Ale chcela som sa ho spýtať jednu otázku, že čo si myslí o tom, že Michal Kováč ml. bol vymenovaný za veľvyslanca. Tu prítomný pán Budaj rozprával o tom, sa vyjadril, že súd uznal Kováča Michala, Michala Kováča ml., že súd rozhodol, že je Michal Kováč ml. nevinný. Ja mám informácie, že 26. februára 2000, roku 2000 Štvrtá trestná komora Krajinského súdu Mníchov pod vedením Hansa Schmidta rozhodnutím z 23. februára 2000 s konečnou platnosťou zastavila šesť rokov trvajúce konanie voči Michalovi Kováčovi ml. Dôvodom bola skutočnosť, že súd dospel k názoru, že sa nedá očakávať Kováčovo odsúdenie. Totižto on už mal vtedy aj diplomatickú imunitu, dostal amnestiu a zaplatil kauciu. Tak teda ako je to vlastne s tou jeho nevinou, keďže tuná pán Budaj tvrdil, aký je to nevinný, nevinná obeť? A potom by som sa ešte chcela spýtať, či náhodou máte vedomosť, že kedy dostal previerku NBÚ, pretože sa stal veľvyslancom, a to je dosť citlivá vec, pretože človek, ktorý bol do niečoho, hoci aj nevinne, zamočený, namočený, je z pohľadu záujmov štátu a jeho bezpečnosti potenciálnym ohrozením, pretože by mohol byť vydierateľný. Len toľko.
Ináč k vášmu návrhu si myslím, že ja váš návrh, ja váš návrh podporím. A je dobrý, ktorý ste dali.
Ďakujem.
Skryt prepis