Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2018 o 15:29 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 15:29 - 15:31 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Krajniak, vy ste hovorili o tom, ako sa častokrát narodia deti, ktorým lekári predpovedali to, že budú nejako veľmi ťažko postihnuté alebo dokonca, že neprežijú. V podstate aj naša legislatíva, náš návrh zákona pamätá aj na tieto prípady, pretože ešte raz by som chcel zdôrazniť, že v našom prípade alebo teda podľa našej novely zákona by nebolo možné vykonávať interrupcie, tak ako tomu bolo doteraz, v prípade, ak by bol ohrozený zdravý vývoj plodu. Čo to znamená?
Zdravý vývoj plodu, to nie je len prípad, keby, kedy to dieťa by mohlo nejakým spôsobom byť naozaj vážne choré po tom, čo sa narodí, ale ide napríklad aj o také prípady podľa v súčasnosti platnej vyhlášky, ak je napríklad otec alkoholik alebo matka alkoholička, prípadne ak majú nejakú psychózu, nejakú duševnú poruchu a jednoducho na základe tohto sa automaticky predpokladá, že aj to dieťa, ktoré sa narodí, bude mať túto poruchu, hoci to vôbec tak nemusí byť. Čiže práve takéto prípady by podľa našej novely zákona neboli možné.
Ďalšia, ďalšie také porovnanie so súčasnou legislatívou je aj v tom, že kým doteraz bolo možné vykonávať interrupcie v prípade ťažkého poškodenia plodu až v podstate do skončenia tehotenstva alebo teda v podstate celých deväť mesiacov, tak podľa našej legislatívy by to bolo možné len do 24. týždňa. A posledná taká vec, ktorá odlišuje súčasnú legislatívu od tej nami navrhovanej, je to, že ak je geneticky chybný vývoj plodu, teda tá výnimka, ktorú by sme my dovolili, tak aj v tom prípade by muselo ísť o geneticky chybný vývoj plodu, ktorý je preukázateľný, to znamená, nie, ako je to teraz, že stačí, ak je riziko vyššie ako 10 %, čiže muselo by to byť naozaj preukázané. Čiže ja si myslím, že práve na takéto prípady naša legislatíva pamätá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 14:32 - 14:33 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Grausová tu citovala celú Hippokratovu prísahu v celom jej znení, ktorá; ten, kto ju dobre počúval, tak zazneli tam tie slová, že explicitne zakazuje lekárom vykonávať interrupcie a nielen interrupcie, ale aj už eutanáziu, ktorá je teraz popri interrupciách rozšírená v tých západných, tzv. demokratických štátoch.
No a práve na tomto možno najlepšie demonštrovať tú dvojitú falošnú morálku všetkých tých tzv. liberálov, humanistov a ochrancov ľudských práv, ktorí na jednej strane vlastne sami čerpajú z toho antického odkazu humanizmu a Hippokrata majú za taký prototyp humanistu, no a na strane druhej obhajujú legislatívu, ktorá umožňuje bezbrehé vraždenie nenarodených detí. Ale v skutočnosti práve títo liberáli, ktorí majú teda plné ústa všetkých tých ľudských práv a slobôd, tak sú reálne v skutočnosti horší ako fašisti, lebo ešte ani tí nezabíjali vlastné nenarodené deti len a na základe toho, že nejaká žena príde a podpíše nejaké formálne tlačivo a na základe toho jej teda vykonajú potrat. Ešte aj oni mali väčšiu úctu k životu, keď už nie cudzích, tak aspoň k životu svojho vlastného národa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 13:54 - 13:55 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa rovnako ako kolega Beluský dotkol toho, či tu je alebo nie je spoločenská objednávka, teda prečo práve v tejto chvíli prichádza naša strana so sprísnením interrupčnej legislatívy. No najlepším dôkazom toho, že táto spoločenská objednávka tu naozaj reálne je, sú práve pochody za život, ktoré; na potraty; v posledných dvoch pochodoch v Bratislave a v Košiciach sa zúčastnilo spolu možno takmer 200-tisíc ľudí, čím sa tieto pochody zaradili medzi najväčšie zhromaždenia od roku 1989. No napriek tomu dnes počúvame, že tie najväčšie zhromaždenia sú tie pochody za slušné Slovensko celkom na inú tému, pričom o týchto dvoch pochodoch za život sa takmer vôbec nehovorí.
No problém je v tom, že médiá sú tie, ktoré vytvárajú a určujú vnímanie ľudí, čo sa týka tej spoločenskej objednávky. Sú schopné vytvoriť tému z rôznych tých liberálnych úchyliek, sú schopné vytvoriť tému z registrovaných partnerstiev homosexuálov, po ktorých v podstate v mnohom netúžia ani tí samotní homosexuáli mnohí, zatiaľ čo tému ochrany života odsúvajú úplne na nejakú druhú koľaj, bagatelizujú a takmer zamlčujú. No bez ohľadu na to, či tu je alebo nie je spoločenská objednávka, podstatné je, že aj keby tu teda nebola, tak my ako poslanci Národnej rady sme jednoducho povinní chrániť život a toto je naša povinnosť nielen voči Bohu, ale aj voči nášmu národu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 13:00 - 13:01 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Marian Kotleba vo svojom úvodnom vystúpení v rozprave otvoril skutočne významnú, vážnu tému, v ktorej ide o, doslova o život. O život nie jedného, nie desiatich, ani nie sto, ale len tu u nás Slovensku niekoľko tisíc nenarodených detí ročne. A to ešte nehovorím o tom, že vo svete je to niekoľko miliónov detí ročne. Keď sa pozrieme do tejto sály, do tohto pléna, tak v podstate je tu len hŕstka poslancov a platí to rovnako o poslancoch z vládnej koalície, ako aj o poslancoch zo štandardnej opozície. No ak má byť toto nejaká vizitka vzťahu Národnej rady Slovenskej republiky k životu a k deťom, ktoré naozaj takto hromadne a masovo na Slovensku zabíjame, tak potom by mala byť táto Národná rada Slovenskej republiky rozpustená, rozpustená ako celkom zbytočný orgán, ktorý nie je schopný nie chrániť, ale dokonca ani už len rozprávať o ochrane toho najzákladnejšieho ľudského práva, akým je právo na život.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 16:00 - 16:02 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, budem teda len stručný. Keď sa, keď sa spýtate bežných ľudí, čo na politikoch im najviac prekáža, tak okrem korupcie a okrem zneužívania právomocí verejného činiteľa a okrem ďalších zločinov sú to predovšetkým privilégiá, teda nadpráva. To, že majú väčšie práva, ako majú obyčajní občania.
Už teraz sme si zvykli na to, alebo mnohí ľudia si zvykli, naša strana si na to nezvykla, že sú tu isté národnostné skupiny, etnické menšiny, ktoré sú vyslovene privilegované, ktoré majú naozaj tie nadpráva, ktoré sú tzv. pozitívne diskriminované. Sú tu také etnické a náboženské skupiny, ktoré sú doslova nedotknuteľné, ktoré nemôžete kritizovať, pretože ak by ste ich kritizovali, tak prinajlepšom tuná v parlamente dostanete pokutu a prinajhoršom, ak by ste to povedali ako občan mimo tohto parlamentu, tak vás rovno zavrú do väzenia.
Ale okrem toho sú tu aj privilegovaní jednotlivci a typickým príkladom takého privilegovaného jednotlivca je aj práve osoba prezidenta Slovenskej republiky. Pretože ako už povedali moji kolegovia, tak kým pri poslancoch bola trestnoprávna imunita vyslovene obmedzená len na výroky, ktoré sú prednesené tu v parlamente, tak prezidentovi zostala imunita úplne v plnej miere. To znamená, že prezident môže kľudne kradnúť, môže vraždiť, môže znásilňovať, môže sa dopustiť akéhokoľvek trestného činu a my ho nielenže nepotrestáme, my ho nebudeme ani vyšetrovať, my ho nebudeme ani trestne stíhať. Ak je teda toto demokracia, že prezident má zákonom dovolené niečo, čo majú bežní občania zákonom zakázané, tak potom žijeme asi v nejakom úplne inom štáte, ako si mnohí ľudia myslia, ako nám predstavujú, štandardní politici, ako nám predstavujú médiá.
Preto, dámy a páni, naozaj je načase, aby sme zrušili imunitu, alebo teda obmedzili imunitu prezidenta Slovenskej republiky a aby sme mu dali také práva, aké majú bežní občania Slovenskej republiky, aby mal iba takú imunitu, ako majú aj, akú máme aj my, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2018 15:19 - 15:20 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2018 14:32 - 14:34 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Mazurek obšírne a naozaj rozsiahlo hovoril o pokútnych a doslova zvrhlých aktivitách jedného amerického multimilionára a špekulanta židovského pôvodu Georga Sorosa, ktorý, ako aj on hovoril, sám má takú veľkú záľubu v podpore rôznych sexuálnych úchylákoch a, bohužiaľ, má svojich spojencov v europarlamente. Dokonca, ako sme sa dozvedeli, už aj z vládnej strany SMER – SD.
No ja by som tu chcel ešte jeden aspekt spomenúť, ktorý je dôležitý a o ktorom sa tu možno menej hovorilo, a to je taký aspekt, že George Soros nepresadzuje v týchto svojich mimovládkach len svoje vlastné osobné, mocenské a finančné záujmy, resp. záujmy svojich súkmeňovcov a spolupracovníkov a teda záujmy aj svojich zahraničných agentov tu na Slovensku a po celom svete, ale presadzuje aj záujmy zahraničnej štátnej moci. A to z toho dôvodu, že medzi najväčších donorov, okrem, samozrejme to, že on sám zo svojich špekulantských aktivít vlieva do svojich mimovládnych organizácií ohromné množstvo financií, tak jeden z najväčších zahraničných donorov tejto jeho nadácie je aj vláda, hej, zahraničná vláda. Zahraničná vláda jednej veľkej veľmoci, a nie je to Ruská federácia, o ktorej vplyve tu častokrát hovoria najmä poslanci za Stranu sloboda a Solidarita. Obzvlášť tu vyniká pán poslanec Klus, ktorého bežnou pracovnou metódou je rusofóbia. Ale touto zahraničnou mocou a týmito peniazmi, ktoré sa tu točia, aj tu u nás na Slovensku, a ktoré rozvracajú slovenskú spoločnosť, sú peniaze Spojených štátoch amerických. Čiže aj toto je jeden z aspektov vplyvu Georga Sorosa a jeho mimovládnych organizácií a jeho zahraničných agentov na Slovensku. Sú to nie ruské peniaze, ale peniaze Spojených štátoch amerických.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2018 16:06 - 16:07 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja by som chcel len doplniť kolegu Mazureka v tom, že celý tento problém s čiernymi stavbami alebo neoprávnenými stavbami by nikdy na Slovensku neexistoval, pokiaľ by vláda, pokiaľ by táto smerácka vláda nemala z ústavy vyslovene zdrap papiera. Pretože priamo v Ústave Slovenskej republiky máme napísané v čl. 20 ods. 1 v tretej vete, že "majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva". Vláda namiesto toho, aby ochraňovala vlastnícke práva majiteľov pozemkov a teda ich legálny majetok, ich pozemky, tak namiesto toho a teda a aby im aj umožnila tieto čierne stavby zo svojich pozemkov odstrániť, tak celkom v rozpore s ústavou, naopak, ochraňuje majetok, tie čierne stavby, teda ten nelegálny majetok asociálov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.3.2018 14:59 - 15:00 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. mája 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 15:46 - 15:47 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja chcem poďakovať kolegom za faktické poznámky a vy, pán poslanec Klus, vy ste dneska nejaký, mám taký pocit, že indisponovaný, lebo ja som nehovoril v rozprave o migrantoch ako o nejakom všeobecnom celku, hovoril som o ilegálnych migrantoch, ktorí nás naozaj nemôžu obohatiť už len z princípu, pretože keď sú ilegálni, tak sú to migranti, ktorí nerešpektujú naše zákony a nerešpektujú to, že sú tu isté pravidlá, ktoré musia dodržiavať, aby sem mohli na naše územie prísť a aby tu mohli zotrvať.
A pokiaľ ide o nejakú finančnú stránku toho, že títo migranti ilegálni by skončili vo väzeniach. Viete, keby väzenia neboli ako nejaké hoteli, ako je tomu dnes, ale boli by naozajstným väzeniami, tak v tom prípade by bolo dosť peňazí na to, aby, aby tam títo migranti boli umiestnení, pretože by si museli svoj pobyt vo väzení riadne odpracovať, a nie ako je to dnes, kde len poberajú, kde ich vlastne živíme z našich daní, hoci sú to kriminálnici.
Skryt prepis