Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:44 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:44 - 16:50 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod musím povedať, ďakujem, pani ministerka, a neviem, kolegovia z vládnej koalície, po tom, čo som sa zúčastnil rokovania výboru, asi pochopili, že do zákona napísali totálnu hlúposť.
Pôvodne, kolegyne, kolegovia, v tomto návrhu zákona, ktorý má kontrolovať pôvod dreva, malo byť zachovanie, alebo teda inštitút, ako by som to povedal, prepravcov. Základné ustanovenie na účel tohto zákona sa rozumie prepravu, premiestňovanie dreva a výrobkov z dreva dopravným prostriedkom alebo bez dopravného prostriedku. Keď som si k tomu zobral dôvodovú správu, tak tam som sa dočítal, že vzhľadom na to, že preprava sa môže uskutočňovať aj pomocou vlastného tela, len za pomoci vlastnej fyzickej sily (na chrbte, na pleci a v rukách a podobne).
Potom, keď som si zobral ďalší paragraf, a to bol § 3 ods. 4, znel, že prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov z dreva preukázať sa s dokladom, z ktorého sú zrejmé tieto údaje: množstvo dreva, objem dreva, zaradenie surového dreva a tak ďalej.
Prepravca... Bod 5. Prepravca je povinný uchovávať doklad podľa ods. 4 najmenej 5 rokov od dňa prevzatia dreva a výrobkov z dreva na prepravu. Ergo naši rómski občania, keď si zoberie drevo na chrbát a nebodaj si zaplatil za to ešte aj tie 2 eurá, lebo čo to asi bude stáť, zobral drevo na chrbát, odniesol si to domov, tak 5 rokov mal uchovávať podľa názoru odborníkov ministerstva doklad o tom, že on prepravoval drevo. Vtedy pani ministerka na výbore to vehementne obhajovala, že toto je správny krok.
Ešte raz opakujem, ďakujem, že ministerstvo pochopilo, že túto podmienku dáva len v prípade, ak to drevo je váhy väčšej ako 100 kg, ale stále zotrvávam na tom, že bude to buzerácia tých občanov. Keby to bolo do jedného roka, keď niekto si kúpi 10 m dreva a donesú mu ho domov, že si to uchová, áno, má to hodnotu 200 euro. Niektoré dámske topánky sú drahšie a som presvedčený o tom, že tie dámy tie účtenky od tých topánok neuchovávajú 5 rokov. (Reakcia z pléna.) Dva roky ako v tých zárukách, ale jednoduchý dedinský občan, teta, ktorá naozaj nemá ani plyn, nemá na uhlie, chce si kúpiť drevo a my ho budeme, s prepáčením, drbať, 5 rokov máš ho uchovávať! Ako zamyslite sa nad sebou, v poriadku. Ja som, ako ja som to len povedal, lebo je to moja úloha, aby som na to upozornil.
Dovoľte, aby som povedal, poukázal na ďalšiu vec, a to v spoločnej správe bod 29. Hovorí o rozhodnutí prepadnutia zadržaného dreva a výrobkov z dreva v prospech Slovenskej republiky. Nedá mi, prepadnutie veci a zhabanie veci v Slovenskej republiky je dosť prísne, prísne kontrolované. Keď niekto bude prepravovať nelegálne, nelegálne drevo a ministerstvo a inšpekcia to zadrží, tak to drevo nevráti naspäť majiteľovi, komu to patrí, ale prepadne to v prospech štátu. Niečo tu nesedí. Aj nelegálne, keď ukradol niekto drevo, ale keď sa zistí, že kto je skutočným majiteľom, tak by ste mu to mali vrátiť naspäť, nie vydať rozhodnutie, že to prepadáva v prospech štátu. Zhabať majetok niekoho, niekoho, či je to firma, či je to súkromná osoba? Ako, ako to môže to dovoliť štátny úradník, zhabať majetok? Akú to krajinu budujeme?! Kde je to vlastnícke právo a ústavné právo na vlastníctvo?
Musím povedať, že keď sa pozriem na tento jednoduchý zákon, ktorý tu je, tak tento zákon má 20 paragrafov vrátane účinnosti. Spoločná správa k kvalitnému materiálu z ministerstva pôdohospodárstva má 44 bodov a 20 strán, viac ako samotný zákon, keď prišiel do parlamentu. A toto je dôkaz a vizitka o tom, ako sa pripravujú materiály na ministerstve pôdohospodárstva, a preto v tomto prípade už nedám žiadny návrh, to je druhé, druhé čítanie. Ak chcete, tak si to schváľte, ale ľudia vás za to nepochvália.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:29 - 16:35 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pán spravodajca, dovoľte, aby som úvodom povedal, dal jeden procedurálny návrh - vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na prepracovanie - a vyslovil v kútiku duše možnože radosť, že je tu vládna kríza a možnože vďaka tomu ten zákon neprejde.
Musím povedať, že som zhrozený od toho, čo je v tomto zákone napísané. V úvode sme mali počuť alebo počuli sme, že zviera je vec, teda zviera nie je vec. Dnes v tomto zákone v tejto podobe po tom, čo ju vláda schválila, tak zviera je predsa len vec s osobitným postavením, ale je vec. Doteraz sa robil na tom marketingový kam..., robila sa na tom marketing a to, čo mi najviac vadí na tom zákone, je ponímanie a rozširovanie okruhu osôb, ktoré môžu porušovať domovú slobodu, ústavné právo občanov Slovenskej republiky. Doteraz sme boli v tom, že do bytu môže vstúpiť policajt za istých podmienok, je na to školený, má na to vzdelanie, má na to všetky oprávnenia. Dnes týmto zákonom sa zavádza, aj veterinár sa stáva osobou, ktorá má právo vstúpiť do obydlia pri podozrení, keďže sa to týka všetkých zvierat bez akéhokoľvek limitu a zúženia. A nech mi je, nech je mi prepáčené, že poviem aj v prípade myší, že niekto chová myši preto, aby s nimi mohol kŕmiť hadov, to je týranie v istom zmysle, tak veterinár má právo tam vstúpiť.
Prepáčte, ak vy doma máte myši v komore a dáte si tam otravu, tak veterinár môže vstúpiť a kontrolovať, že vy idete týrať tie myši, lebo ste tam dali všetky zvieratá? Paragraf 12 bod 47 písm. b), je to § 12 ods. 2 písm. abb), znie:
„Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak ide o obydlie používané na podnikateľské účely.“
Pani ministerka, vážená vládna koalícia, myslím si, že je oveľa väčších problémov v tejto krajine, ale keď máme vážne problémy, tak ja si neviem predstaviť, prečo ide vládna koalícia porušovať domovú, rozširovať tých, ktorí môžu porušovať domovú slobodu. Ak policajt chce ísť do bytu a nie je tam naozaj, že tam niekto chová andulku a týra, lebo je v malej klietke, tak určite, určite proti takémuto týraniu nie je treba zakročiť tak, že tam veterinár príde, zaklope, nechá vás identifikovať a povie, že ja tam chcem vojsť. Vy ho nepustíte, dostane 300-eurovú pokutu.
Pokiaľ by sme nechali okruh tých, že len polícia má právo, alebo policajt má právo vstupovať do tohto obydlia a môže si zo sebou zobrať úradne spôsobilú osobu veterinára, ktorý posúdi, či dochádza k týraniu zvieraťa, by som sa s tým, vedel sa stotožniť. Ale v tejto podobe, že dochádza k týraniu zvieraťa, andulky, alebo teda tá otrava na myši, lebo to, čo na Slovensku môže byť zneužité, to zneužité aj bude. To si, to si napíšme, to zneužité aj bude.
V tej chvíli je to zle, lebo keď prídu aj s policajtom, tak policajt prd vchodom do bytu zostane stáť a povie, že uhm, uhm, ja tam nejdem, vojde dnuká a čokoľvek sa tam stane. A čo teraz? V prípade vstupu policajta máme ix postupov, čo musí dodržať, aký záznam musí urobiť. A čo ten veterinár, úradný veterinár?
Dámy a páni, ministerka alebo minister každý rok podpisuje tisícky, cez viac ako tisíc veterinárom splnomocnenie, že sa stávajú úradnými veterinárnymi lekármi, lebo vykonávajú úradnú veterinárnu činnosť ako prenesený výkon štátnej správy. Tá babka na dedine, mi povedzte, že má tam štempeľ od ministra podpísaný úradný veterinár, tu má zákon, že môže vstupovať a bude vstupovať do toho baráku. Aký zákon to ideme prijímať?
Druhý bod tohto návrhu zákona, bod 37 § 8 ods. 3 písm. z) siedmy bod sa za slovo "zariadenia" vkladajú slová „fyzických osôb“. Nezaujímavé znenie. A čo to znamená? Teda keď budete, vidím, že je tu pán kolega Muňko, tak skúsim to povedať na jeho príklade. Chová papagáje, každý o tom vie, tak on ako fyzická osoba keď chová papagáje a chodí s nimi na výstavu, tak veterinár bude musieť prísť k nemu, on si musí požiadať a schváliť chovné zariadenia u seba doma, pretože sa zaoberá chovom výstavných zvierat a nosí ich na výstavu. Máte malého, máte psa doma. Detto to isté.
Akú buzeráciu chce táto vládna koalícia zaviesť na jednoduchých občanoch tejto krajiny?! Všetky koníčky chceme zničiť?!
Ďakujem pekne, zamyslite sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 12:09 - 12:09 hod.

Zsolt Simon
Kým pán kolega Petrák neodíde; tak ja som sa k tomu nevyjadroval, to nie je poľnohospodárska téma, ku ktorému by som sa vyjadroval. To, čo ma na tomto procese vyrušuje, je to, akým spôsobom, akým procesom tento zákon prechádza. Keby, ešte raz opakujem, keby kolega Beblavý vás neupozornil na niektoré chyby, tak tento zákon už tento týždeň tu na stole nie je a nemôžte ho opravovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 12:05 - 12:07 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Predkladatelia, kolegyne, kolegovia, je nás tu už málo, ale predsa len pre poriadok chcem podať procedurálny návrh vrátiť tento návrh zákona predkladateľom na dopracovanie, a to z toho dôvodu, že prerokovávame to horúcou ihlou. Keby kolega Beblavý minulý týždeň v treťom čítaní neupozornil na niektoré chyby, tak tento zákon už je dávno schválený a protiústavne schválený.
Dnes pán minister otvoril rozpravu, prečítali ste tu kopu pozmeňujúcich návrhov. Pýtam sa, ktorý z nás je schopný všetky tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré ste tu dnes predniesli, do piatej to stihnúť absorbovať, zapracovať do toho návrhu a pozrieť sa na to globálne? A práve preto, lebo to robíte takýmto laxným prístupom len preto, aby niekto si mohol populisticky povedať, že takýto návrh existuje, navrhujem, nespochybňujem snahu riešiť problematiku, len preto, lebo je to nie dobre spracované. To ukazuje aj ten proces, ktorým to prechádza v parlamente.
Dávam procedurálny návrh zákon vrátiť predkladateľom na dopracovanie, nech sem príde to úplne prepracované, komplexne, tak aby sme to mohli normálne posudzovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 9:56 - 9:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, tak ako som vás počúval, to, čo ste povedali, je dosť závažné. Vyvolávajú obavy o hospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Tak ako tu kolegovia niektorí hovoria o tom, že to obrnené, ten obrnený transportér sa bude vyvíjať na Slovensku, to, keď sme dostali prvýkrát mediálnu informáciu, že sa to bude vyvíjať, ja som sa až čudoval, že akou závratnou rýchlosťou za pár dní, ani nie týždňov sme uvideli v slovenských médiách už aj prototyp. To je rýchlosť nevídaná na slovenské pomery. Ale chcem povedať, že nesmierne som rád, že v tejto sále dnes pri tejto debate sedí pán Mitrík, šéf NKÚ a počúva túto diskusiu. Dúfam, že z tejto debaty bude mať dostatočnú motiváciu na to, aby vykonal kontrolu na ministerstve obrany a neotáľal s takýmto konaním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 16:59 - 17:00 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Začnem od konca. Pani kolegyňa, dnes akékoľvek zviera, aj hospodárske zvieratá sú kategorizované alebo z hľadiska zákona sú vnímané ako vec, ktorú môžte vlastniť. Ja sa bavím o vnímaní a posudzovaní v zmysle zákona.
To ako pani kolegyňa Cigániková správne pomenovala, tento zákon nerieši spoločenské zvieratá, nerieši psy, nerieši mačky. Rieši svine, myši, potkany, všetko, čo žije, všetky zvieratá. Všetky tieto zvieratá dáme do jednej kategórie, lebo nie sú vyňaté z tejto definície. Tá definícia je nedostatočná a nekomplexná. A práve preto má tú svoju chybu a práve, práve preto sa to nedá premietnuť niekde inde.
A, kolegyne, kolegovia, prebrať z Českej republiky a použiť to, keby sme toto zaviedli a definovali, že len spoločenské zvieratá, psy, mačky a čo ešte, tak možnože by sa s tým dalo súhlasiť, a v akých prípadoch. Ale tak, ako je to nadefinované v tejto podobe, je to chorý a zlý zákon, ktorý je nekomplexný a nedostatočne naformulovaný. Keď chcete, máte tam napísané psy? Máte tam všetko, tak ako pani kolegyňa Cigániková povedala, aj myši, aj potkany, všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2018 16:45 - 16:49 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, aj keď pán Baránik, kolega Baránik hovoril o tom, že hlasovanie o tomto návrhu zákona ukáže, že kto aký má vzťah k zvieratám a podobne, či ho podporí, alebo nie, ja musím povedať, že tento návrh zákona nepodporím. A vysvetlím... A pokúsim sa ho vysvetliť prečo.
Dnes slovenské právne prostredie pozná psa ako vec. Keď pes prestane byť objektom práva, ale stane sa subjektom práva, meníme celý, celú filo..., ale, Martin, meníme celú filozofiu. V tej chvíli, čo tam je napísané, nie je doriešené, ako sa bude kvalifikovať prípad, keď niekto ukradne psa. Bude to krádež psa alebo bude to únos psa? Je možné nad tým, nad tým sa pousmiať, ale ja som sa zamýšľal aj nad tým, čo pani ministerka dala do medzirezortného pripomienkového konania. Ideme meniť. Keď... V akom zmysle ten pes nebude vecou?
Čokoľvek dnes urobia so psom, či už ho týrajú, chovajú ho v neprimeraných podmienkach, čo spĺňa kritérium týrania, a súhlasím s tým, že je to treba riešiť a treba ho potrestať. Ale to dneska, kolegyne, pani kolegyne, kolegovia, my to máme v zákone, ale my to potrebujeme, aby to polícia a Štátna veterinárna a potravinová správa v plnej miere dodržiavala, aby sa to uplatňovalo. Keď meníme objekt, meníme to, že zviera neni vec, tak ako pýtam sa, ako trošku ironizujem, ako naozaj, niektorí z vás, aj ja som chovateľ psa. Budem sa pýtať svojho psa, či môžem zaňho zaplatiť daň? Lebo potom má aj práva a povinnosti. Ako to je filozofická otázka. Ja chápem, ale to je otázka, ako, ako vnímame slovenské právne prostredie, lebo my do slovenského právneho prostredia týmto spôsobom ideme dávať niečo, do podoby ako subjektu práva miesto objektu práva. To znamená, že keď niekto unesie, ukradne psa, tak to už nebude krádežca, to už bude únosca? A keď to polícia bude vyšetrovať, tak bude s akým výsledkom, bol to samoúnos, lebo pes ušiel? Však sme už, aj prezidentov syn sa uniesol sám v tejto krajine! Ako je možné sa nad tým pousmiať, ale meníme celú filozofiu slovenského právneho prostredia. Ako pri tom, pri všetkej úcte, nemám žiadne výhrady voči tomu, aby sme sprísnili, zefektívnili celý systém starostlivosti alebo nakladania so zvieratmi. Nie je mojím, mojou snahou, aby sme toto zabránili, toto treba zefektívniť, lebo naozaj, niektorí to zneužívajú, urobili si z toho biznis a je to, je v tejto, v tejto oblasti je treba zakročiť. Súhlasím.
Ale tým, že zmeníme, že zviera nie je vec, a to znamená, že nie je objektom práva, ale bude subjektom práva, tak potom ako ho môžte vy ako, alebo ja ako ho môžem vlastniť, psa? Objekt práva nikto nemôže vlastniť. Meníme celú filozofiu, ktorá do slovenského právneho prostredia nie je dobre zasadený, nie je dobre naformulovaný. Akákoľvek, akýkoľvek copyright z Českej republiky, z iných štátov nie je možné an bloc zobrať a povedať, že to patrí aj do slovenského právneho prostredia. Toto je tento problém!
A práve preto, ja vás veľmi pekne poprosím, ani tento návrh, ani ten, ktorý pripravovala pani ministerka, ktorá je v súčasnej podobe, ešte neuzrelo svetlo sveta, ako nie je dané, nie je dané do vlády, neprišlo do parlamentu. V tejto podobe, aby sme si veľmi zvážili, či chceme slovenské právne prostredie takýmto spôsobom rozbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 17:01 - 17:02 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne.
Pán kolega Krajniak, ďakujem za toto vaše vystúpenie. Ja by som to snáď doplnil jedným. Ja som rád, keď veci sa nazývajú tak, ako sa majú, a táto novela, ktorú predkladajú pán Petrák, Glváč a Podmanický, by bolo lepšie, keby sa nazývala zákon o umožnení prístupu ekonomickým migrantom na pracovný trh Slovenskej republiky, pretože tento zákon má tento cieľ. A mali by sme ho správne nazvať a nezakrývať to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 15:57 - 15:59 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, naozaj dole klobúk, pragmatické vystúpenie. Snažili ste sa vyhnúť politickej rovine zamestnávania pracovníkov z tretích krajín, tak ako ste spomenuli vo vzťahu k Jaguaru. Ja by som ale predsa len nabádal v budúcnosti, aby ste veci pomenovali tak, ako ich začal pomenovávať predseda vlády Robert Fico. Sú to ekonomickí migranti. Pred pár rokmi ich Robert Fico vyzýval a túto krajinu a občanov vo voľbách, že on tu migrantov nechce, ekonomických migrantov tu nechce. A dnes vytvára legálne priestor, aby títo ekonomickí migranti, ktorí prídu so záujmom, nieže ich vyháňajú z vlastnej krajiny, preto, aby tu našli lepšie živobytie. Ale tým možnože nevytvárame priestor rovnocenný tým našim. Ale pomenujme ich, tak ako to je. Lebo niekto na tom si urobil politickú kampaň, kortešačku. Sú to ekonomickí migranti, ktorých sem Robert Fico a jeho vláda prináša a platí to z našich daní. Z našich daní všetkých. A ten Jaguar, no ja s vami súhlasím, že keby vláda miesto týchto investičných stimulov, keď sa ekonomike darí, zvolila nie individuálnu podporu, ale plošnú podporu pre každého, tým by zrušila priestor na korupciu a klientelizmus, ale potom by aj slovenskí podnikatelia mali rovnakú šancu ako z Jaguaru. Ale slovenský podnikateľ si neurobí taký biznis s pozemkami, ako niektorí urobili pri Jaguari. A neurobí biznis s investičnými stimulmi tak ako pri Jaguari.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2018 17:05 - 17:07 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj budem stručný.
Chcem len pripomenúť, že do zákona o pozemkových spoločenstvách sa dostáva aj riešenie nových pozemkových spoločenstiev, ktoré vznikli nie podľa tradície, teda toho, čo zanechala Mária Terézia, spoločenstvá, ktoré sú nedeliteľné a ktoré sa nedajú vypovedať, dávame druhé pozemkové spoločenstvá, ktoré sa založili za účelom spoločného obhospodarovania pozemkov, ale tento istý účel je aj u tých historických pozemkových spoločenstvách. Takže bude sa to mnohokrát mýliť a pliesť a bude to vytvárať chaos podľa mňa v legislatíve alebo v tom právnom prostredí, hoc súhlasím s tým meritom, čo ministerstvo chce riešiť touto oblasťou, že nové spoločenstvá, ktoré vznikli a nie sú na tej historickej základe, ich vlastníctvo nenabo..., nebolo nadobudnuté z pozemkovej reformy ale vychádza z dobrovoľného združenia, by sa malo takýmto spôsobom riešiť, ale osobitne si myslím, že možnože by to bolo lepšie v nejakom osobitnom zákone, ktoré by sa tomuto venovalo.
A nedá mi povedať, že, no, pani ministerka predložila zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ešte ten zákon poriadne ani nevstúpil do platnosti a už tu máme nepriamu novelu cez tento zákon čl. V, čo si nemyslím, že je správne. Pretože ten zákon ešte ani nevstúpil do platnosti poriadne, tie ustanovenia sa ešte nevykonávajú a už sa ide meniť.
Ja si myslím, že je tam oveľa viac tých chýb. Ide to z praxe, pani ministerka, ja navrhujem čl. V spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie a odporúčam kolegom, aby tento bod nebol schválený. A pani ministerke by som poprosil, počkajte ešte nejaké 2-3 týždne, pozbierajte všetky tie zmeny, ktoré prax aplikuje, a prídite s komplexnejšou novelou, lebo ja si, som presvedčený, že aj na budúcu schôdzu prídete s nejakou novelou, a to nemá zmysel dneska urobiť v jedno paragrafe dve vety, budúci mesiac zase, zase dve vety v tom istom zákone, lebo ten zákon je zle pripravený a ťažko aplikovateľný v praxi, a na to som vás upozorňoval aj vtedy, keď to bolo, keď sa to prijímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis