Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 16:53 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:53 - 16:55 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, v plnej miere s vami súhlasím. Snáď by som vás ešte, také poznatky doplnil. SNS sa s týmto návrhom a táto vláda snaží kozmeticky akoby navodiť očný klam, že rieši a má snahu pomôcť slovenským poľnohospodárom. Ale je faktom, že pani Matečná ako bývalá nominantka SMER-u, minulej vlády, teraz hrdá členka SNS, odborne dosiahla to, že rast zahraničnoobchodnej bilancie, odkedy je na čele rezortu, narástla zhruba o 500 miliónov. Ja by som bol veľmi rád, keby som mohol povedať, že stagnuje, ale ono to narástlo. Chcem len povedať, že keď prvá Ficova vláda končila, tak to, zahraničnoobchodná bilancia, bolo mínus 950 mil. euro. Keď Radičovej vláda končila a takéto blbosti sme nerobili, tak bolo len mínus 370. Dnes už sa bavíme o miliarde 700, záporné saldo. To, čo by sme mohli doma vyrábať, nevyrábame a to preto, lebo sme zdecimovali náš spracovateľský priemysel. Rozdelili všetky peniaze z eurofondov tak, že sa to neprejavuje na spracovateľskom priemysle.
Takže, kolegyne, kolegovia, je to tak, ako kolega Heger povedal. Ak tu zavediete 2,5 %, to bude, pri potravinách bude znamenať niekde aj viac ako 5 percent. Lebo si zoberte, že také Tesco predáva nielen potraviny, ale aj televízor, aj chladničku, aj to zaťažujete. Oni keď chcú byť konkurencieschopní, vedľa majú elektro, tak tam ceny zvyšovať nebudú. Pôjdu na potraviny. A potom tá cena na DPH bude na Slovensku väčšia ako kdekoľvek inde v Európskej únii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 16:06 - 16:08 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán kolega Martinák, v prvom rade chcem povedať, že v tomto zákone a v žiadnom zo zákonov na Slovensku týkajúcich sa vodného hospodárstva, obmedzenia vodného hospodárstva nie je spomenutá žiadna náhrada vlastníkovi alebo užívateľovi pozemkov, teda vlastníkovi, a to považujem za rozpor s Ústavou Slovenskej republiky, ktorý hovorí o tom, že obmedziť vlastnícke právo je možné len základe zákona a za primeranú náhradu. Zákon obmedzovať vlastníctvo obmedzuje a primeranú náhradu neukladá.
Chcem poukázať na paralelu. Lesy alebo chránené územia v 5. stupni ochrany sa rieši aj financovanie odškodnení tých vlastníkov, tu ich ideme obmedziť, ale nič ich, nič im neriešime. Ja chápem, že je to verejný záujem, však ste to dostali do ústavy, chránite vodu. Ale darmo chránite vodu, keď voda na Žitnom ostrove je tam, kde je najviac toho, sa znečisťuje zo zdroja z Bratislavy z Dimitrovky. Povedal tu niekto, vyčíslil alebo zaoberá sa s tým ministerstvo, že koľko nás bude stáť čistenie tých, tejto vody? Veď vo Vrakuni je už 10 rokov alebo koľko zakázané čerpať a používať vodu na zavlažovanie. To, že z tejto mapy ako Vrakuňa vypadne, že už nie je v Žitnom ostrove, alebo tá časť sa trošku upravila, lebo hranica sa posunula, to je jedna vec.
Ale kontrolovať modernizáciu, povedzte mi, kto bude kontrolovať modernizáciu? Kto je za to zodpovedný? Lebo inšpekcia nie. Ministerstvo pôdohospodárstva to nemá vo svojej kompetencii. Kto to má urobiť?
Tak potom načo je takýto zákon, kde napíšete povinnosť... (Prerušenie vystúpenia časomierou a reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 15:48 - 16:02 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, v mnohých veciach, čo povedala pred chvíľkou pani kolegyňa Zemanová, sa viem stotožniť. Pokúsim sa vám tie pohľady z pozície farmára trošku priblížiť možno takým jednoduchším spôsobom k tomuto návrhu zákona. A je faktom, že ja sa na tento zákon pozerám tak, že je lepší zlý zákon ako žiadny. Pokiaľ sa riadime podľa tohto hesla, tak takýto zákon potrebujeme. Ale tento zákon bude bičom len pre farmárov a na starostov obcí a miest, ale neporieši skutočné problémy.
Totiž tento návrh, pri spracovaní tohto návrhu zákona nikto sa nezaoberal tým, že aký to bude mať na, dopad na podnikateľské prostredie v týchto chránených vodohospodárskych územiach. Nikto z nás, uvažujúc sedliackym rozumom, nespochybní, že poľnohospodárstvo bolo odjakživa prítomné v chránených vodohospodárskych územiach, teda aj na Žitnom ostrove, a tá voda tam zostala, chvalabohu, zachovaná. Najväčšie ohrozenie pre Žitný ostrov, keď sa budem zameriavať na Žitný ostrov alebo uvádzať ako príklad, tak je zo skládky z Dimitrovky, a nie z poľnohospodárskej výroby. Aj s tým sa dá súhlasiť, že aj poľnohospodárska činnosť a veľkovýroba má svoje riziká, trebárs je to určite produkcia hnojovice z veľkofariem ošípaných, ktoré sú na Žitnom ostrove. Ale s ich aplikáciou a ich dopadom a ich kontrolou sa tento zákon jaksi vôbec nezaujíma. Očakával som väčšiu kontrolu v tejto oblasti a chápal by som, keby tento zákon mal snahu zaviesť povinnosť, že keď niekto produkuje nadmerné množstvo hnojovice, tak jeho aplikácia bude viac kontrolovaná. Lebo to, ako keď stále to aplikujú na tú, na to isté pole, tak to poškodenie je tam, hrozí oveľa väčšie a tá kontrola a ten dohľad je tam laxný. Nič sa v tejto veci nezmenilo.
Rovnako nikto neprešiel, čo to bude znamenať, ak dáme do § 3 odsek, ods. 3 písm. i), ktorý hovorí aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného predpisu v chránených vodohospodárskych oblastiach zakázané. Dnes, musím povedať, že väčšina chemických prípravkov nie je preregistrovaná na Slovensku. Väčšina veľkých výrobcov chemických látok, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve, nechce registrovať svoje výrobky na Slovensku, trebárs na kapustu alebo na papriku, paradajku, lebo tá výmera, ktorá sa pestuje na Slovensku, je tak malá, pre nich nerentabilná, aby prešli celým schvaľovacím procesom na Slovensku. To znamená, že oni tento prípravok, hoc sa používa na celej Európe, v celej Európe a nemá žiadne negatívne dopady na životné prostredie, nenechá zaregistrovať na Slovensku a u nás poľnohospodár to nemôže používať, lebo jeho zaregistrovanie by stálo viac, ako keby, ako to, čo on za 10 rokov z tých prípravkov predá. To znamená, že toto je preňho nezaujímavé, a preto si myslím, že tu je aj odborné zlyhanie v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, že v podstate keď dneska nemáme preregistrované tie prípravky, a jednoducho farmári nevedia povedať, že ktoré prípravky môžu používať. A keď použijú tie, ktoré sú dostup..., ktoré sú dostupné, v tej chvíli budú v rozpore s týmto zákonom. To znamená, že budú musieť zmeniť plodinovú skladbu, štruktúru výroby, keď... Príklad poviem.
Keď farmár by sa rozhodol na Žitnom ostrove, že on zatrávni svoju parcelu a bude tam pásť ovce, čož určite nezaťaží znečistenie životného prostredia alebo ani spodné vody v takej miere, nemôže to urobiť, lebo to je vznik novej farmy s chovom hospodárskych zvierat. Musí splniť také podmienky, že to, že ich nesplní podľa tohto zákona. Farmára kontroluje ministerstvo pôdohospodárstva.
A teraz idem na to, čo hovorila kolegyňa Zemanová. Ťažba štrkopieskov, nerastných surovín. Kto ich schvaľuje? Ministerstvo hospodárstva. Priemyselné zdroje, znečistenia, § 3, nový priemyselný zdroj.
Alebo sa pozrime na § 3 ods. 4 existujúce stavby a zariadenie uvedené v ods. 3 a písm. a) v 3. až 6. bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak dosiahne účinnejšiu ochranu. Kto ich vykonáva? Kto ich kontroluje? Ministerstvo životného prostredia ich nekontroluje. Ministerstvo životného prostredia takúto právomoc v svojich platných, dnes platných zákonoch takúto nemá.
Tento zákon, ktorý by generálne mal riešiť problém chránených vodohospodárskych oblastí, ale hovorí o tom, že inšpekcia životného prostredia má aké kompetencie. V tých kompetenciách kontrolovať toto nemá. Kompetencie ministerstvo hospodárstva nie sú premietnuté do tohto návrhu zákona. Tento návrh zákona je urobený šlendriacky. Tento návrh zákona v pôvodnom znení v § 8 počítal s tým, že všetky tieto činnosti bude kontrolovať ministerstvo pôdohospodárstva. Po tej kritike, ktorá odznela, že prečo má ministerstvo pôdohospodárstva kontrolovať ropovody alebo líniové stavby tohto charakteru, tak ministerstvo životného prostredia reagovalo tým, že do spoločnej správy čl. 4 sa dostalo doplnenie, že..., sekundu (rečník listuje v materiáloch), § 8 - vykonáva kontrolu obmedzení činnosti, § 3 ods. 3 a teraz sa dopĺňa - v rozsahu svojej pôsobnosti. Ale to sa týka len ministerstva pôdohospodárstva.
A kde je kontrola ministerstva hospodárstva? Kde sú nové, nové oprávnenia a povinnosti, ktoré tento zákon na jednej strane hovorí, že pri tej rekonštrukcii musíte dodržať, ale ja nikde v tomto návrhu zákona nevidím, že kto a kedy a ako ho má skontrolovať. Lebo ako pri modernizácii priemyselného parku alebo strediska, aby sa to zlepšilo, kto ich má skontrolovať? Ministerstvo dopravy? Ministerstvo hospodárstva?
Ministerstvo dopravy má vo svojej gescii stavebný zákon. Keď pôjdu podľa toho, tak ich ľudia majú kontrolovať alebo úradníci na stavebnom úrade. Kde je to v tomto návrhu zákona, že to je ich povinnosť? Ako, kolegyne, kolegovia, to, čo sa ukladá v § 3 ods. 4 existujúce stavby a zariadenia uvedené v ods. 3 písm. v 3. až 6. bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak dosiahne účinnejšia ochrana vôd. Toto je nová kompetencia, nová požiadavka, ktorú zavádza do slovenského právneho poriadku len lex Žitný ostrov, ako ho pán minister nazýva. A ja nevidím, pri všetkej úcte, nevidím, kto ho má kontrolovať. Lebo inšpekcia životného prostredia takúto právomoc nemá.
Za druhý nezmysel považujem to, že príde, prídu kontrolóri pokutovať farmárov a jeho príjem ide do envirofondu a z envirofondu potom farmári nemôžu čerpať žiadne, žiadne peniaze. Dovoľte, aby som poukázal aj na dopad pre obce. Skoro každá obec má futbalové ihrisko. Obec je právnická osoba. V tej chvíli, keď on pôjde a vyznačí hraciu plochu vápnom na futbalom ihrisku, aplikoval v zmysle zákonov o poľnohospodárstve vápno, ktoré je hnojivo, a musí sa prihlásiť a registrovať sa podľa tohto zákona na ÚKSÚP-e a podávať každý rok hlásenia.
Páni starostovia, viete o tejto povinnosti? Lebo to sa netýka len golfových ihrísk, verejné priestranstvá, ihriská detto to isto. Keď vy kdekoľvek na verejnom priestranstve použijete akýkoľvek chemický prípravok, musíte zaregistrovaný. Ešte aj za vápno, lebo vápno je hnojivo. Ako tento zákon nie je úplne ako s kostolným poriadkom. Ako ja chápem jeho cieľ aj ho podporujem, len je to zle uchopené. Ako keď každý starosta bude musieť za to, že si vyznačí hraciu plochu alebo na tenisovom kurte si vyznačí vápnom, tak to musí, musia mať schválené. Použije tam akýkoľvek iný materiál? Choď si ho schváliť. Je to, je to v tom zákone. Je to právnická osoba? Je. Lebo to sa nevzťahuje len na fyzické osoby. Ale je to majetok obce, je to verejné priestranstvo a musí sa to urobiť.
No preto by som dal návrh vrátiť, procedurálny návrh, pán spravodajca, vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie. Ja by som bol za to, aby tento zákon prešiel. Ale aby prešiel v takej podobe, aby to v skutočnosti slúžilo k cieľu. Lebo ono podľa toho, ako je to tu napísané, jediné, koho bude možné efektívne kontrolovať, to sú poľnohospodári a obce, lebo tých budú drbať, s prepáčením, keď používajú hnojivo, lebo musia ísť odovzdať hlásenie. Keď neodovzdá hlásenie o použití chemických prípravkov a hnojív, tak dostane pokutu. Starostovia, berte si! To je pravda, že starosta sa môže uchádzať o peniaze z envirofondu, takže keď máte šťastie, tak dostanete časť peňazí naspäť.
Ďalej dovoľte, aby som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod 12 spoločnej správy, to je bod týkajúci sa rybárstva a bol by som nesmierne rád, keby tento bod v tomto návrhu zákona nebol schválený. Nevidím žiadny dôvod, aby v zákone o vodohospodárskych, teda o chránených vodohospodárskych oblastiach sa riešil zákon o rybárstve. Toto je podľa mňa ďaleko, ďaleko nad rámec predkladaného návrhu a chytanie, chytanie rýb a podobne s ochranou vôd a ochranou vodohospodárskeho územia nemá ale absolútne nič spoločné. Vyvoláva to dojem o pridelení rybárskeho práva na ostatných vodných plochách. Čo to má spoločné s používaním chemických látok? Neviem.
Na druhej strane musím povedať, že, poukázať, že ministerstvo životného prostredia pracuje chaoticky, o tom svedčí čl. III tohto návrhu zákona, a to novela zákona o vodách. Pri poslednej novele zákona o vodách č. 177/2018 Z. z., teda tohto roku, ministerstvo vypustilo slovo letecká z definície aplikácie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, biocídnych látok a vypustil z doteraz platného zákona o vodách. Vtedy som pána ministra upozorňoval, že je to chybný krok a je to cesta nie správnym smerom. A som nesmierne rád, že pán minister v tomto návrhu zákona sa to snaží napraviť a opätovne tam, kde to bolo, trošku pozmenenú formu tohto znenia vracia naspäť.
To len toľko k tomu, že, bohužiaľ, mal som pravdu začiatkom tohto roka, keď to táto snemovňa vypustila z vodného zákona, tak teraz sa to tam vracia. A práve preto hovorím, že tento zákon je síce mediálne veľmi dobre odprezentovaný, že chráni vodohospodárske chránené územia, ale je nefunkčný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:06 - 13:06 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, predkladám procedurálny návrh, aby bod č. 39 sme prerokovali na nasledujúcej schôdzi Národnej rady. Je to veľmi závažný a citlivý bod. Predkladateľom je tam, ste tam iba vy, pán predseda Andrej Danko, a vzhľadom k tomu, že ste si nechali utajiť rigoróznu prácu ako predseda parlamentu, vzbudzuje to pochybnosť o vašom odbornom a morálnom kredite, a preto by som navrhol, aby sme tento bod prerokovali na budúcej schôdzi, a tým vytvorili priestor, aby ste jednoznačne za toto obdobie vedeli vyvrátiť všetky pochybnosti o tom, ako ste, akým spôsobom ste získali svoje vzdelanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 11:31 - 11:33 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Antal, som rád, že v tom, čo som kritizoval, sa vieme zhodnúť a máš rovnaký názor. Ale ja si trúfam oponovať v tom, že problém vytvorila minulá, návrh pani Matečnej, ktorý chcel tieto teda náhradné pozemky previesť akousi novou opakovanou registráciou, kontrolou, zaregistrovaním na okresných úradoch. Dovtedy každý, aj ja som o tomto probléme vedel. A preto sme sa snažili riešiť pozemkové úpravy, cez pozemkové úpravy, lebo tam sa to dá vyčistiť, tam sa to dá usporiadať a tam potom je možné prepojiť aj platenie dotácií na vlastnícke vzťahy. Bez toho to nepôjde, lebo pri rozdrobených pozemkoch to nepôjde. Tým, čo teraz robíte, vytvárate ešte väčší chaos a po všetkých štátnych majetkoch, po všetkých družstvách, ktoré zanikli, a tých je drvivá väčšina na tomto území Slovenska, lebo možnože z tých pôvodných družstiev, keď je nejaká päťdesiatka na Slovensku, tak možnože som aj veľa povedal, lebo všetky ostatné boli pretransformované, zmenené, zmenili vlastnícku štruktúru a odišli, a tých, je problém, tam je problém, že vlastníka, túto situáciu vytvoril štát. A vy nútite vlastníka, aby to zaplatil on sám, i keď to vytvoril štát. Pri pozemkových úpravách, ktoré nefungovali doteraz, za to nesie zodpovednosť, teda od roku 2011, keď to nešlo, nesie druhá Ficova vláda a teraz táto vaša. Dnes sú vypísané pozemkové úpravy, ale pozrite sa na to, kde ste ich urobili. Tam, kde je jeden vlastník v katastri, tam, kde neni problém. Tam, kde poľnohospodári kričia, že je problém, tam ten problém vy nerie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 11:02 - 11:19 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán a páni predkladatelia, pán spravodajca, je veľmi ťažko sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona. Ja úprimne chápem vašu snahu upraviť, napraviť chyby, ktoré tu urobila odborníčka pani Matečná.
Keď sa zákon 504 minulý rok novelizoval, tak sme boli ubezpečovaní, som presvedčený, že väčšina členov parlamentu a vládnej koalície bola aj uvedená do omylu, že tento návrh zákona vyrieši problém pôdohospodárstva a donesie jasnejšie a čistejšie pravidlá. Ostatne, pani ministerka niekoľkokrát začiatkom tohto roku, keď farmári sa začali búriť voči tomuto návrhu zákona, hovorila, že ja som bol ako, že myslím, že SaS a ja osobne sme za tento návrh nehlasovali. S odstupom času som poukázal na to, že ja som mal pravdu, bohužiaľ. Radšej by som ju nemal, aby farmári mali pokoj a poriadok.
To, čo vy ste sem doniesli, snažíte sa napraviť problém, ktorý tu vytvorila pani Matečná. Vytvorila ho preto, lebo jej predchodca, ešte, myslím, pán Jureňa bol ten, ktorý zrušil § 15 zákona 330. Od roku 2000 zhruba, keď sa začali pôvodné štátne majetky likvidovať, tak v oblasti náhradných pozemkov na Slovensku, viem, že to nie je právne a ústne komfortné, ale sa v tejto oblasti uplatňovalo tzv. zvykové právo, pretože náhradné pozemky boli vydané do doby ukončenia pozemkových úprav. A to už štát nezvládol. Ten neporiadok, ktorý máme vo vlastníckych vzťahoch, teda na katastri nehnuteľností, v evidencii, v rozdrobenosti a spôsobe užívania, tu nevytvorili farmári, ale vytvoril ho štát od 50. rokoch minulého storočia, keď socialistické vlastníctvo alebo užívanie povýšil nad vlastnícke práva. Nie je to jednoduché napraviť.
Páni predkladatelia, ste v začarovanom kruhu, do ktorého vás dostala pani ministerka Matečná, resp. jej odborníci. Dneska je to v stave, nech čokoľvek urobíte, stále sa dostanete na začiatok. Pre Andreja Danka ako pravidlo z armády. Pravidlo č. 1, veliteľ má vždy pravdu. Pravidlo č. 2, keď veliteľ nemá pravdu, platí pravidlo č. 1. V takomto stave je celý tento zákon.
Dovoľte, aby som trošku konkrétnejšie. A začnem širšie. Zákon 229 o užívaní poľnohospodárskych pozemkov v svojom paragrafe hovorí, že vydáva sa náhradný pozemok do ukončenia pozemkových úprav a, samozrejme, s odkazom na zákon 330, že je tam nejaká zmluva alebo nejaký vzťah s tým pôvodným užívateľom, ktorý v tom čase užíval. Viac-menej to bola pár dní po zmene demokracie na Slovensku, socialistická organizácia, štátny majetok.
V mnohých týchto prípadoch pozemkové úrady vydávali rozhodnutia o pridelení náhradných pozemkov. V pridelení náhradných pozemkov, bavíme sa o roku 1991, -2, -3, žiadny vzťah s pôvodným subjektom, teda so štátnym majetkom, družstvom nie je vyznačený. V zákone síce bol odkaz, ale keďže pozemkový úrad vydával rozhodnutie, rozhodnutie štátneho orgánu, tam žiadny vzťah napojený na žiadny poľnohospodársky subjekt nebol. Dnes toho farmára vy nútite, že preto, lebo privatizér z Mečiarovho obdobia, ktorý privatizoval štátny majetok, následne skrachoval, bez právneho nástupníctva sa previedol na ďalšiu firmu, tak táto firma teraz má mať nárok k tým pozemkom, ktoré boli vyčlenené pre vlastníkov ako náhradné užívanie v rokoch 1991 – 92. Bavíme o stotisíc takýchto rozhodnutiach.
Čo sa stane? Čo ste napísali do tohto zákona? Čo tam chcete riešiť?
Vážení predkladatelia, chytili ste sa problému, ktorý sa dotýka od jedného konca republiky na druhý, od severu na juh, v každej dedine. Z celkového problému každého katastra riešite zhruba 15 % problémov. Preto lebo tento návrh, ktorý tu predkladáte, sa nedotýka tých subjektov alebo tých prípadov, kde subjekt zanikol bez právneho nástupníctva.
Pýtam sa, koľko štátnych majetkov je v rukách a v tej právnej forme, ktoré sprivatizovali? Ani jeden. Kde sú tie štátne majetky? U Dánov, u Holanďanov, u finančných skupín. Tam to skončilo. Poľnohospodárske družstvá, veď to takisto. V Rimavskej Sobote z pôvodných poľnohospodárskych družstiev zostali dva, dva. A je tam cez stovku katastrálnych území. To znamená, že tento váš problém vyrieši len v tých 10-tich katastroch, kde sú tieto dva poľnohospodárske podniky, a ten zbytok je mimo.
A teraz vám skúsim popísať laicky ako trpezlivý rodič ťažko chápavému decku. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale vnímam tento problém, že ťažko je ho pochopiť pre tých, ktorí nie sú v poľnohospodárstve a túto problematiku nevykonávajú.
Na jednej strane vy poviete farmárovi, že má náhradný pozemok, a preto, lebo poľnohospodársky podnik zanikol, tak on nemá právo užívať tento pozemok. V tomto ste do zákona napísali "stratil právo" a teraz si ho chcete aj vyžadovať. Na druhej strane v zákone popisujete, že akým spôsobom sa môže dostať k náhradnému pozemku na základe podnájomnej zmluvy. Ergo tu stratil pozemok a má sa uplatniť § 12a. Má sa dohodnúť s Dánom, teda hrdý Andrej Danko, ktorý dáva do ústavy ochranu poľnohospodárskej pôdy, lebo chce ochrániť pred zahraničnými, núti Slováka, aby poštvornožky sa plazil pred Dánom a snažil sa s ním dohodnúť, či tú pôdu, ktorú mu štátny úrad vydal v roku 1992, a ten neporiadok, ktorý sa tu vytvoril bez jeho viny, aby sa on zato doprosíkal Dánovi, že kde bude mať túto pôdu. Či ju bude môcť užívať na pôvodnom mieste, alebo či ju bude musieť užívať na inom mieste. Keď ju bude musieť užívať na inom mieste, tak vy mu hovoríte, že treba vytyčovací plán. Ale vytyčovací plán na jeden hektár, budem počítať veľmi triezvo a veľmi jednoducho, pod 500 euro žiadny geodet vám ho neurobí. To znamená, že 10 hektárov treba vytýčiť, môže 5 000 eur. Lebo tento vytyčovací plán vy potrebujete pre okresný úrad, aby do zoznamu vedel založiť, do šanónu, že tu je tento vytyčovací plán. A v zákone hovoríte, že to má zaplatiť farmár, ten malý gazda, ktorý nemôže za to, že tento neporiadok v poľnohospodárstve tu je, ten má zaplatiť 2,5 a Dán má zaplatiť 2,5. Fajn, okej.
Teraz musím prečítať ďalšie ustanovenia, budem citovať zo zákona, paragraf 12 ods. 10 hovorí: "Okresný úrad vyzve doterajšieho prenajímateľa, aby v primeranej lehote zabezpečil vyčlenenie podnájomného pozemku v teréne a vyhotovenie rozdeľovacieho plánu a predložil ho okresnému úradu spolu s dokladom o úhrade nákladov." Teda 50 na 50, lebo zákon hovorí 50 na 50. "Ak doterajší prenajímateľ v ustanovenej lehote nezabezpečí vyčlenenie podnájomného pozemku v teréne alebo nepredloží rozdeľovací plán, okresný úrad konanie zastaví." Ergo, zákonom toto sme mu zobrali a toto sme nedovolili dostať. Neprikázali. Aká sankcia z toho? Ten Dán sa bude rehotať každému do ksichtu. Prečo? Však žiadna sankcia tam neni. Bol by hlúpy, keby tam vyplatil 2 500 eur. No načo bude platiť zo svojho zisku? Predtým to platil štát, teraz to má platiť on? No nezaplatí. Čo sa stane? Pokutu za to nedostane. Sankciu za to nemá. A naviac, keď od farmára má zobrať 30 hektárov, za ktoré slovenský farmár alebo Maďar v Gabčíkove, keď to tak poviem, aj celý MOST, aj so všetkými Maďarmi ho tam tlačia, že tam má ísť s Dánom sa dohodnúť, nedohodne sa, tak potom príde a povie, že doteraz som mal menej pôdy, lebo boli náhradné pozemky, tak teraz ja tých 30 hektárov zoberiem, budem užívať. Tak na rok, dva, kým tento problém tu bude, kým sa to nejako nevyrieši, dovtedy ten malý farmár čo bude robiť, z čoho bude žiť? Toto je o odbornosti? Toto je o hrdosti?
Ako, pán kolega Antal, nehnevám sa na vás, ako neberte to osobne. Vy nie ste poľnohospodár, vy ste primátor mesta. Nie je to vaša parketa. Ja viem, že u vás je dobrý úmysel snažiť sa to napraviť. Ale tento problém tu niekto vytvoril. A je treba priznať, že je lepšie nájsť také riešenie, ktoré v skutočnosti pomôže.
Úprimne povedané, povedzte mi, komu a načo poslúži, keď okresný úrad bude mať takúto evidenciu? Akú to má právnu relevanciu? Kde sa to bude môcť použiť? Pretože ústava a žiadne zákony o vlastníctve nikde nič také, že nejaký okresný úrad, odbor pozemkový eviduje to, že kto je užívateľom pozemku, žiadnu právnu relevanciu, ani konsekvenciu a nič podobné nemá.
Ja som vám len chcel poukázať na to, že keď chcete riešiť ten problém, tak sa ho snažte riešiť aj v tomto prípade komplexne. To znamená, že vás žiadam, keď už ho chcete riešiť v tejto podobe a nechcete sa vrátiť k tomu, že aj to, čo pani ministerka doniesla, že to zrušíte a dáte do pôvodného stavu a bude akási tichá dohoda o užívaní, kým nevyriešime pozemkové úpravy. Lebo toto sa dá vyriešiť jedine tak, že urobíte pozemkové úpravy a budú jasné vlastnícke vzťahy, scelené pozemky. Na mape to bude sedieť s vlastníctvom, s listom vlastníctva to bude sedieť a aj s nájmom to bude sedieť. Ale dovtedy, kým máme pôdu takto rozdrobenú, dovtedy to veľmi nepôjde.
Keďže sa nevieme vrátiť, tak ja hovorím, že treba dopracovať do tohto návrhu, aby aj tí vlastníci, ktorí prišli, kvázi majú prísť o náhradný pozemok preto, lebo ten privatizér, družstvo, neviem čo, zaniklo, s čím absolútne ergo vlastník nemá nič spoločné, ten, ktorý užíva náhradný pozemok. Aký vzťah, aký vplyv má ten malý farmár na to, že či sprivatizovaný podnik skrachoval alebo neskrachoval, či má právneho nástupcu alebo nemá právneho nástupcu? Aký má on s tým vzťah? Kde k tomu prišiel? Vy ho nútite, že no, ale preto, lebo Mečiarovi privatizéri skrachovali, pretransformovali to trikrát, nie sú právnymi nástupcami. Tak na to kto doplatí? Ten malý farmár. Toto je vaše riešenie? Nehnevajte sa, toto je to najhoršie, čo môžte urobiť. To znamená, že ja vás chcem vyzvať. Ja chápem, že ministerka a ministerstvo tam toto nechce mať, lebo toto bol pôvodný zámer, som presvedčený, že toto bol pôvodný zámer ako zobrať od malých farmárov pozemky a dať tým veľkým privatizérom a tým subjektom, ktoré sú po poľnohospodárskych družstvách, pozemok. Lebo na jednej strane garantujete, že od malého farmára zoberiete. A tak ako som to vám tu vysvetlil, že pri uplatňovaní, lebo na tento postup treba uplatniť potom § 12a, lebo de facto neni, to znamená, že treba postupovať podľa 12 áčky. A 12 áčka je toto riešenie. Keď to Dán neurobí, keď to finančná skupina odmietne, za to sankciu nemá a má v katastri, nech hospodári na 10-tisíc hektároch. Nebavím sa o jednom subjekte, ktoré takéto výmery majú. V tom katastri sa to môže dotýkať ďalších 500-tisíc hektárov. Vy dneska hovoríte, že ten, ktorý má 10-tisíc hektárov, tak po novom už bude mať 11-tisíc. Lebo na jednej strane mu zoberiete, na druhej strane nedáte nič.
A preto hovorím, že pustili ste sa neodborne do oblasti a nepremysleli ste si to. Ja som bol ministrom v roku 2010 – 2011. Videl som a vedel som, aké má dôsledky krok ministra Jureňu, že tento návrh zrušil. Varoval som ho pred ním: nerobte to! Zrušil to. Ale radšej som prešiel nad touto oblasťou, keďže nebola politická dohoda komplexne všetko prekopať, sme robili na tom, aby sme urýchlili pozemkové úpravy. Ale pozemkové úpravy nástupom Ficovej vlády sa zastavili. De facto v posledných 6 rokoch sa takmer pozemkové úpravy nevykonávali. Radšej som bol názoru, že zostať pri zvykovom práve, ktorý je, lebo je lepší stav pre tých malých farmárov, ale možnože aj pre veľkých farmárov a pre Slovenskú republiku už tobôž. Lebo akonáhle toto tu rozbijeme, toto má aj ekonomický dopad na rozdelenie dotácií z Európskej únie. My každý rok dostávame 500 mil., zhruba 500 mil. na priame platby, teda ktoré idú na pozemky. Keď my tam vytvoríme chaos a keď v každom katastri bude chaos, tak budeme mať problém aj s čerpaním týchto peňazí. Ročne keď Slovenská republika nebude vedieť čerpať čoby len 100 mil. euro z týchto peňazí, to bude mať priamy dopad na celkovú ekonomiku tejto krajiny. Ono každá minca má nejakú tú stranu a má nejakú tú váhu. To znamená, že treba všetky tieto pohľady dať na jednu stranu a vyhodnotiť.
A preto, pán predkladateľ, by som chcel vás poprosiť hrdého, odborného a slušného Andreja Danka, ktorý tak vehementne chce chrániť záujem Slovákov, vlastníkov pôdy pred Dánmi, aby nenútil Slováka štvornožky sa plaziť pred Dánom a žiadať ho o to, aby užíval to, čo mu podľa ústavy patrí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 9:22 - 9:24 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, v mnohých veciach s vami súhlasím, ale ja by som ešte, ak dovolíte, by som niečo dodal. Tá predchádzajúca vláda Roberta Fica zaviedla chaos pri tých potravinách, keď znížila DPH na časť potravín. Národná, hrdá národná SNS chce znížiť DPH na ubytovanie, ale vôbec nerieši také národné jedlo ako bryndzové halušky, lebo aj zemiaky sú za 20 %, aj bryndza je za 20 percent. Ale áno, sponzori, ktorí majú ubytovacie kapacity, oni musia ísť s cenou dole. Povedzme si tak, ako je. Vytvárate chaos v tých daniach, ako keď by tie dane boli nižšie pre všetko, aj pre všetky potraviny, aj v ubytovaní. A možnože by ste nerobili taký chaos pri zamestnávaní. A na druhej strane zvyšujete náklady pre tých prevádzkovateľov hotelov, lebo oni majú zvýšené náklady vďaka zmene v Zákonníku práce. Možnože keby ste znížili zaťaženie ceny práce, by bolo lepšie, ale touto cestou sa, táto vládna koalícia si kupuje len od vybraných skupín tzv. odpustky.
Je to dobrý marketingový prístup. Takýto zlepenec, ako tu je, že sa počas volebného obdobia niekoľkokrát pretransformuje, bábky sa popresúvajú, a potom idú robiť takúto vec. Ja by som bol oveľa radšej, keby ste všetky potraviny ako en bloc kompletne tiež k tomu prifarili, aby boli za 10 %, lebo nie je to slušné ani odborné od hrdej strany SNS, že chce, aby slovenské národné jedlo bryndzové halušky boli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 10:38 - 10:40 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, dovoľte, aby som vás doplnil. Tento návrh zákona z dielne SNS nie je ani o hrdosti, ani o odbornosti, a o slušnosti už vôbec nie. Cestovný ruch je likvidovaný na Slovensku práve návrhmi, ktoré v tejto Národnej rade prešli, a to sú tie príplatky za soboty, nedele. Lebo každý vie, že cestovný ruch na severe, hocikde funguje cez víkendy. Ľudia idú do prírody za turistikou cez víkendy, tie ste zaťažili, práve v cestovnom ruchu oni potrebovali, aby tí ľudia boli doma a mali voľno cez týždeň a pracovali cez víkend. Toto už nie je možné.
Tento návrh, dovoľte, aby som povedal, že ja to vnímam ako akýsi odpustok SNS voči občanom tejto krajiny, ako odvedenie pozornosti od skutočnej podstaty veci, od podstaty, že na ministerstve obrany za stovky miliónov eur robia biznisy, ktoré sú zbytočné, predražené a táto krajina ich v tejto podobe nepotrebuje. Tak ako nepotrebuje, som presvedčený, že 14 lietadiel kúpiť asi je príliš veľa. A to hovorím nielen ja, ale aj odborníci z ministerstva financií. Takže SNS týmto návrhom zákona chce len odviesť pozornosť od toho, aké biznisy robia na úkor občanov. A toto je len odpustok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2018 17:56 - 17:59 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, musím povedať, že predchádzajúci zákon, ktorý ste predkladali a ten, ktorý predkladáte teraz, vzájomne sú na seba prepojené a naviazané. Obidva sa dotýkajú odpadu a dotýkajú sa envirofondu. Keď som hovoril o tom, že rozdeľovanie pri, alebo postup pri rozdeľovaní envirofondu nie je transparentný a týmto návrhom transparentným nebude, tak dovoľte, aby som zacitoval z návrhu vyhlášky, ktorý ste priložili ako prílohu k tomuto návrhu, teda k predchádzajúcemu návrhu, aby sme boli na jasnom.
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykonáva ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Takže jedného vyzve, aby doplnil a druhého nemusí. Toho, ktorého chce a je motivácia, toho vyzve a ktorého, tam, kde motivácia nie je, tam toho nevyzve a toho vyradí. Tak prosím, tak zmeňte tú formuláciu, že fond musí požiadať, pokiaľ je, tak každého vyzve na doplnenie žiadosti a keď nedoplní, tak je rovnaký postup. Ale keď na fonde niekto subjektívne môže rozhodnúť, že od teba si vyžiadam doplnenie a od teba si nevyžiadam doplnenie, tak je to priestor na korupciu jak hrom. Prestaňte, prestaňte tu hovoriť, že toto je v súlade s transparentnosťou.
A odporúčam to preto urobiť, lebo potom zmluvu uzatvára samotný minister a keď jeho úradníci urobia takýto bordel, pardon, to je inštitúcia, neporiadok, tak potom za to nesie zodpovednosť samotný minister.
A tie prepojenia. Tá vyhláška, ktorú ste priložili v predchádzajúcom návrhu, tá hovorí o tom, že postupne sa tie ceny pre občanov budú navyšovať a ono tie OZV-čka sú prepojené. Ja súhlasím s tým, čo aj v tomto napíšete, v tomto návrhu, že tie postupy majú byť zjednotené. Ja s tým súhlasím, ale darmo vy ten postup zjednotíte, keď samotný zákon je zlý a chorý preto, lebo nikto nedokáže odkontrolovať organizáciu zodpovednosti výrobcov, že či naozaj koľko použije. A pozrime sa na to, že tí, ktorí vyrábajú pneumatiky, majú aký systém, tí, ktorí majú sklá, majú aký systém, že tam sú tí, ktorí sú rovní a rovnejší. Tak potom vytvorme, vytvorme ten systém taký, aby bol rovný a rovnejší jedine pre občanov tejto krajiny. A potom tie peniaze, ktoré už raz občan zaplatil, nech sa efektívne využijú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 17:42 - 17:43 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega Antal, ja s vami súhlasím, takto by to malo vypadať a takto by to malo fungovať. Problém je, že ono toto takto nefunguje a práve preto to tak nefunguje, že organizácie zodpovednosti výrobcov ich nikto nemá právo kontrolovať, ani ministerstvo, ani ministerstvo nemá právo kontrolovať. Nemá právo kontrolovať, kde tie peniaze dajú a ani starosta ich nevie, kde tie peniaze dá. A či ich dostane všetky, ktoré OZV-čka má a to je ten kľúčový moment. A dneska práve preto, lebo toto nevieme a zákon bol takto zle pripravený a v neprospech občanov. Práve preto minister a táto vláda prináša návrh riešenia, že občan má zase platiť viac. Keby sa toto v pôvodnom návrhu zákona zmenilo, tak možnože občan ešte nejakú tú chvíľu nemusí platiť viac. Ďakujem.
Skryt prepis