Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

5.12.2018 o 9:42 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 5.12.2018 9:42 - 9:49 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán predkladateľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia a traja poslanci z vládnej koalície, ktorých osobitne si cením, že sú v tejto sále. Musím povedať, tak ako Ondrej Dostál to predo mnou povedal, že mal pochybnosti, ja som mal tie pochybnosti tiež. Jednoducho pre mňa bolo neuveriteľné, že SMER a SNS je ochotná prehodiť cez palubu Mečiara a jeho ľudí, ktorým dal amnestiu. Tá cesta, ktorú si podmienili k tej amnestii, pre mňa nevzbudzovala dojem, že smeruje to k správnemu koncu. Chvalabohu, mýlil som sa. Som rád, že predsa sa to len podarilo.
Chcem ale poukázať na niečo úplne iné. A možnože rozpočet na budúci rok je veľmi dôležitým bodom tohto rokovania snemovne, ale oveľa dôležitejším je tento bod pre mňa. Tento bod bude ukazovať na to, aký je charakter tejto krajiny a kam v skutočnosti smeruje táto vládna koalícia.
3. júna 2017 sa objavil článok, kde predseda koaličnej strany MOST hovorí: Dôvodom, prečo parlament nezrušil milosť prezidenta Michala Kováča aj ďalším aktérom kauzy Technopol, ale len voči jeho synovi, bol kompromis vo vládnej koalícii.
Dlhodobo poznáme názory politickej strany SMER aj politickej strany SNS. Skúsme si, kolegovia a kolegyne, položiť otázku, v akej pozícii mohol byť Marián Kočner, keď vládna koalícia SMER a SNS bola ochotná pristúpiť aj na to pod tlakom verejnosti, že zrušia Mečiarove amnestie, ale s výnimkou Kočnera. Do akej pozície postavila táto vládna koalícia a vlády Roberta Fica, ako aj Vladimíra Mečiara Mariána Kočnera, ktorý je susedom bývalého ministra vnútra a bývalého premiéra, trojnásobného premiéra tejto krajiny. Skúsme sa na to pozrieť vo svetle, že je vysoko pravdepodobné, že Marián Kočner bol objednávateľom vraždy novinára a jeho priateľky.
Uvedomme si, že celá vláda okrem politickej strany MOST postavila laťku: Každý môže byť obetovaný na oltári pre vlasť okrem Kočnera. Preto pre mňa bude nesmierne dôležité sa pozrieť na výsledok hlasovania o tomto návrhu. Či SMER a jeho poslanci, či SNS a jeho poslanci, rovnako aj MOST zahlasujú za to, aby tento návrh prešiel do druhého čítania a bol schválený. Tak ako tu kolegovia uviedli, neexistuje žiadny, ale žiadny dôvod, aby Marián Kočner bol amnestovaný a mal výnimku na akýkoľvek trestný čin.
To, že Marián Kočner tu existuje, to, že s vysokou pravdepodobnosťou si mohol dovoliť objednať si aj vraždu, lebo ho vláda kryla a vládne strany ho roky rokúce kryli a boli ochotní sa pustiť do akéhokoľvek boja, kohokoľvek obetovať, len Marián Kočner mal zostať nedotknuteľný. Sused Roberta Fica. Toto ukazuje na charakter tejto krajiny.
Kolegyne, kolegovia, a osobitne tí z vládnej koalície, som zvedavý, že aj pri tomto hlasovaní teraz budete hlasovať slobodne a zahlasujete za zrušenie amnestií pre Mariána Kočnera. Ak sa to tak nestane, tak tento parlament z hľadiska vlády a jeho predstaviteľov vyšle signál, že v tejto krajine objednávateľ vraž; s vysokou pravdepodobnosťou objednávateľ vraždy, človek, ktorý spáchal niekoľko trestných skutkov, ako dnes už máme možnosť vidieť, je viac cenený ako spravodlivé a čestné správanie sa k občanom. Preto si myslím, že tento bod je oveľa dôležitejší. A kladiem si otázku opakovane, čo ten človek mohol a môže vedieť, čím, akými informáciami disponuje alebo disponoval, že SNS aj SMER boli ochotní prehodiť aj Mečiara, ktorého roky rokúce chránili, cez palubu, zrušiť im amnestie, ale okrem Kočnera.
Som rád, že kolegovia tento návrh predložili, lebo tu sa ukáže skutočná tvár, kam táto krajina smeruje. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 10:15 - 10:22 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, je veľmi ťažké sa vyjadrovať ku skrátenému konaniu, keď neodôvodníme to aj s tým materiálom, ktorý má byť v skrátenom konaní prerokovaný.
Takže v prvom rade to, čo mne osobne najviac na tomto návrhu prekáža, je spôsob, akým vládna koalícia celú túto tému komunikuje. Preto, lebo považujem komunikáciu v tejto otázke za falošnú a zavádzajúcu. Včera a predvčerom a niekoľko dní dozadu táto krajina žije tým, že chce odmietnuť globálny pakt o migrácii. O čom je tento návrh, podstata tohto návrhu, ktorý máme v skrátenom konaní prerokovávať? Stratégie pracovnej; čítam z dôvodovej správy samotného materiálu, aby ste to pochopili. Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením 10. októbra 2018 a ktorých cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky.
Ergo, návrh tohto zákona a komunikácia za tohto návrhu zákona – aj skráteného konania, aj samotného materiálu – by malo znieť: Vládny návrh o podpore vstupu ekonomických migrantov na trh práce Slovenskej republiky. Tak nazvite to tak, ako to nazývate. Raz hovoríte o ekonomických migrantoch a druhýkrát hovoríte o mobilite cudzincov, teda príslušníkov tretích krajín, ktorí majú urýchlene sa dostať na trh práce Slovenskej republiky. O ich ekonomickom dosahu, o čom hovoril Jozef Mihál, tu nechcem do šírky a do hĺbky hovoriť.
Pán minister, ale z vašej strany a zo strany celej vlády je toto úplne pokrytecké, keď tu hovoríte o cudzincoch na podporu pracovného trhu a na druhej strane odmietate ekonomických migrantov. Chcem vám len pripomenúť, že ten istý klub, z ktorého ste aj vy, SMER, z dielne pána Kéryho predložil pozmeňujúci návrh k deklarácii o globálnom pakte, o ktorom máme hlasovať dneska o jedenástej, ktorý znie "ekonomicky motivovaná nelegálna migrácia je negatívny jav prinášajúci aj bezpečnostné riziká". Aká je nelegálna? Vy tu idete zlegálniť všetku ekonomickú migráciu. Tak buď ekonomická migrácia pomáha, alebo ekonomická migrácia nepomáha.
Doteraz som sa toho napočúval dosť, keď ste hovorili o tom, že vo svete sú agentúry, ktoré organizujú dovoz migrantov na územie Európskej únie. Čo ide vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí urobiť? Organizovať dovoz ekonomických migrantov na územie Slovenskej republiky. Ako pomenujme to tak, ako to je. Vy ich idete organizovať. Pán minister, v tejto krajine, ja som z Rimavskej Soboty, keby ste prišli na Ratkovskú dolinu, okolo Sirku, keby ste sa pozreli, aké sú tam hladové doliny, že tam je pracovná sila nemobilná, neodíde, pre nich, keď nevytvoríte adekvátnu pracovnú príležitosť v danom regióne, tak sú odsúdení stále na to, že my všetci daňoví poplatníci, tí, ktorí robia, ich budú musieť živiť, lebo nič iné sa nezmení. Oni, jednoducho ich do Trnavy, do Nitry ich nedostanete. Ich neriešite, ale dovoz zo zahraničia, tak ako tu kolega Mihál hovoril, to zas riešite.
A to, že nie je dôvod, žiadny ekonomický dôvod nie je, aby sme toto vyriešili v skrátenom konaní, potvrduje aj, potvrdzujú to aj ekonomické pohľady. Tak keď sa pozriem na to, že potrebujete riešiť Jaguar? Pán minister, ale dali ste im 125 miliónov. Aj vy ste hlasovali za to. Dostali 125 mil., daňové úľavy, podpory, všetko a teraz ešte ani občanom Slovenskej republiky nechcú zaplatiť? Ten trh práce naozaj tlačí na vyššie mzdy.
A bol by som rád, keď tu budete vystupovať a budete hovoriť k tomuto zákonu, tak aby ste, pán minister, a každý z vládnej koalície hovorili tak, ako hovoríte aj v tejto otázke, čo sa týka migrácie. Je to ekonomický migrant. Každý Srb, každý Ukrajinec, každý, kto príde na územie Slovenskej republiky za účelom, aby sa tu zamestnal, dostal plat, je ekonomickým migrantom. Tak používajme jeden a ten istý slovník v každom prípade. Aj v tomto prípade. Takže keď budete vystupovať, poprosím vás, ekonomický migrant je ekonomický migrant a nie občan, štátny príslušník z tretích krajín, tak ako to uvádzate v materiáli. Lebo aj jeden hovorí o tom istom človeku, aj druhý hovorí o tom istom človeku. Len o jednom ste tu začali strašiť občanov tejto krajiny počas minulej vládnej koa; teda minulej vlády, teda ešte pred rokom 2016, zasiali ste vietor a dneska žnete búrku.
To je fakt, že my tých ľudí tu potrebujeme, lebo nemáme dostatok pracovných síl. Nikomu nepa; nikto nenamieta, že ho lieči nejaký lekár, ktorý je z Ukrajiny alebo z inej krajiny. Neviem a nepamätám si, že by tu spôsobili nejaký ten problém. Ja posudzujem ľudí podľa toho, akí sú, a nemám predsudky. Ale vy ste tu zaviedli predsudky. O tom svedčí aj ten materiál, tá deklarácia, o ktorom bude hlasovať Národná rada dneska o jedenástej, a o tom svedčí aj tento materiál. A máte nazývať tých ľudí tak, ako to je. To je ekonomický migrant, ktorý chce, ktorému chcete uľahčiť prístup na pracovný trh Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.11.2018 14:39 - 14:41 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Kolegovi Gröhlingovi a Poliačikovi ďakujem veľmi pekne za reakcie.
A na kolegu Kaliňáka, no, chvalabohu, že aspoň jeden sa z vládnej koalície zmohol k tomu, aby pomenoval, že za Dankove veci v konečnom dôsledku môže Dzurindova vláda. Áno, toto je to vaše.
Ako, pán minister, za veľmi ponižujúcich okolností ste museli opustiť svoju funkciu ministra vnútra. Ako keď niekto nemá, alebo mal by mať sebareflexiu pri vyjadrovaní, tak možnože by ste sa mali nad tým trošku zamyslieť.
A keď sme u toho, kupovaní tých poslancov, tak neviem, kto všetko podporuje túto vládnu koalíciu. Aj nad tým by som sa pozastavil. Lebo mali sme tu krásne pár príkladov aj z minulej schôdze, vďaka čomu skoro vaše návrhy prechádzali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 14:26 - 14:36 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, úvodom musím povedať, že táto schôdza pre mňa znamená akýsi zápas o demokratické zriadenie v tejto krajine, o charakter politiky a politikov prioritne vládnych.
Andrej Danko, keď ho vládna väčšina parlamentu zvolila za predsedu parlamentu, stál za týmto rečníckym pultom a mal plnú, poviem s prepáčením, "hubu" toho, ako chce zvýšiť úroveň a dôveryhodnosť tohto parlamentu. Keď to chce naplniť, má jedinú šancu, resp. ho mal, pred dnešnou schôdzou vzdať sa svojej funkcie predsedu parlamentu. Ja od neho neočakávam, že by sa vzdal poslaneckého mandátu, tam ho zvolili ľudia, tu reprezentuje ako druhý najvyšší ústavný činiteľ celú túto krajinu človek, u ktorého sa preukázalo, že svoj titul získal podvodom, opisovaním a chváli sa tým, že je doktorom práv. Aký je to právnik, keď obhajuje protiprávne konanie?
Mal by odstúpiť aj preto, lebo ako druhý najvyšší ústavný činiteľ by sa mal tvárou a čelom postaviť kritike, v tomto prípade opozícii, lebo vládna koalícia, čuduj sa svet, ho chrániť nechce. Nemali sme tu možnosť počuť žiadnu chválu na adresu predsedu parlamentu Andreja Danka.
Andrej Danko vystúpil počas tejto schôdze mimo rozpravy, aby sme nemali podľa rokovacieho poriadku možnosť naňho ani fakticky zareagovať. Po tomto svojom vystúpení zbabelo ušiel do útrob parlamentu, lebo nechce tu sedieť.
Kolegyne, kolegovia, dnes už asi každý pochopil, prečo tak vehementne Andrej Danko presadzoval zmenu rokovacieho poriadku, aby sme nemali možnosť používať žiadne názorné pomôcky, zvukové nahrávky alebo videozáznam púšťať na obrazovke. Určite by bolo veľmi zaujímavé a pre Andreja Danka veľmi ponižujúce, keby sme zhrnuli posledné dva mesiace jeho vystúpení v médiách, ako obhajoval a resp. neobhajoval získanie titulu doktora práv.
Chápem a viem, že pre vládnu koalíciu nie je mentálne žiadnym problémom vyjadriť dôveru podvodníkovi na poste predsedu parlamentu. Prečo si to dovolím vysloviť?
Táto vládna koalícia nemala problém ani s tým, že sa mafia nasťahovala na Úrad vlády. Ani s tým, že zavraždili investigatívneho novinára a jej (pozn. red.: správne "jeho") priateľku a objednávateľom je s vysokou pravdepodobnosťou sused predsedu, vtedy vlády, dnes predsedu koaličnej strany SMER. A ani to, že táto vláda sa zapojila do únosu občana zo schengenského priestoru slovenským vládnym špeciálom. Ani to nebolo dostatočným dôvodom na to, aby tu ktokoľvek vyvodzoval akúkoľvek politickú zodpovednosť, myslím tých, ktorí by to mali.
Kauzy o predražených nákupoch, korupcii a klientelizmu nechcem ani spomínať, preto som presvedčený, že kauza plagiátorstva nebude tým, na ktorom táto vláda stojí alebo padá. Preto, lebo Andrej Danko, veľmi šikovne a obratne mu niekto poradil, že keď naňho každý útočí, tak má pritlačiť k múru svojich koaličných partnerov. Má od nich vyžadovať lojalitu, sklopenie uší, zatiahnutie chvosta a pekne potvrdiť to, že táto vládna koalícia tak, ako riešila svoje korupčné kauzy doteraz, bude riešiť ešte ďalej niekoľko mesiacov, do konca volieb, alebo kým to bude mať dovolené.
To, že Andrej Danko s jeho morálnymi vlastnosťami získal ten titul podvodným spôsobom alebo nelegálnym spôsobom, nasvedčuje aj fakt, akým získal hodnosť kapitána. Nie za svoju vojenskú službu činnú, ale ako odmenu od svojho ministra obrany, ktorého dosadil na ministerské kreslo a on mu ako za prejav vďaky pridelil hodnosť kapitána.
Ale to podstatné, čo chcem povedať, veľakrát tí ľudia slušní, ktorí vyjdú do ulíc na Slovensku a chcú, aby táto krajina bola slušná, aby tu platili akési morálne hodnoty a kvality, aby tu platila elementárna, elementárne pravidlá demokracie, očakávali od koaličného partnera Andreja Danka, že zamedzí takémuto zlému, nesprávnemu konaniu. Pre nich mám jednu zlú správu. Neočakávajte to od nich. Neočakávajte to od nikoho z tejto vládnej koalície, lebo SMER, SNS a MOST - HÍD sú mentálne a hodnotovým rebríčkom identické. Ak by to nebolo tak, tak by určite nehlasovali alebo nepodporili na poste druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka, ktorý má problém so svojou diplomovou prácou, resp. rigoróznou prácou.
Tak ako tu moji kolegovia už niekoľkokrát povedali, v Európe a v demokratických spoločnostiach sa nenájde jeden človek, ktorý v takomto prípade by zostal a zastával svoju funkciu, to len Slovenská republika bude na úrovni africkej krajiny, lebo tu je to možné.
Chcem sa poďakovať Ondrejovi Dostálovi za jeho návrh, ktorý predložil aj s kolegami, za to, aby sme dneska hlasovali nielen o nedôvere, ale aj o dôvere Andrejovi Dankovi. Lebo keď kolegovia z vládnej koalície, zo SMER-u a MOST-u, neprídu do tejto sály, tak mne je jasné, že Andrej Danko zostane predsedom parlamentu. Ale na základe návrhu Ondreja Dostála bude mať nedôveru, nezíska toľko hlasov, aby mal opätovne dôveru na to, aby viedol tento parlament. A tu sa naozaj vyfarbí, ako vládna koalícia sa pozerá na občanov a čo je ich prioritou.
Som smutný z toho, že Andrej Danko síce vystúpil tu za týmto rečníckym pultom mimo rozpravy, ale okrem toho, že útočil na mnohých za ich diplomové práce alebo na prepojenie na finančné skupiny, nepovedal jedno jediné slovo, akým spôsobom on sa dopracoval k tejto rigoróznej práci. To sme sa tu nedozvedeli. A ja si myslím, že nie je namieste, aby predseda parlamentu v takejto pozícii tu útočil na každého, koho uvidí, alebo kto sa mu snaží zobrať ako jeho hračku, lebo on sa správa k pozícii predsedu parlamentu ako k svojej hračke, že on si tu môže dovoliť všetko. Dúfam, že to tak nie je, a i keď dnes Andrej Danko, som presvedčený, že zostane na svojej pozícii a nikto ho stade neodvolá, nepošle preč, ale považujem to za odkaz občanom do budúcich parlamentných volieb.
A aj s tým súhlasím, že možnože nadišla chvíľa za nečinnosť a pomoc pri zľahčovaní tejto problematiky zo strany ministerky školstva, by sme možnože s kolegami mali v dohľadnej dobe navrhnúť aj odvolať pani ministerku, lebo má len kauzy a tu kryje plagiátora. A to nie je dobrý odkaz, nie pre Andreja Danka, to nie je odkaz študentom, ktorí chcú študovať na slovenských vysokých školách.
A to je naša úloha, aby sme naše deti sa snažili dostať na dobré a kvalitné vysoké školstvo na Slovensku, a nie im ukazovať, že ujdite z tejto krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 23:05 - 23:05 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne, kolegovia. Čo dodať? Charakter sa ukáže pri hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2018 22:48 - 22:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v skutočnosti nie je jedno, kto sedí na Ústavnom súde, kto má ten talár. Je to o charaktere krajiny. Naozaj musím povedať, že charakter rozhoduje. Aj v tomto konkrétnom prípade charakter rozhoduje. Vnímal som tento proces prijímania tejto zmeny ako snahu riešiť situáciu, ktorá sa tu vytvorila na konci minulej vládnej koalície, minulého volebného obdobia, a to, keď SMER presadil svojich kandidátov, Laššákovú a Mamojku, dlhodobých politikov SMER-u, na Ústavný súd. Z tohto pohľadu vnímam a vysoko kvitujem, že môj bývalý kolega Gábor Gál, minister spravodlivosti, priniesol materiál, ktorý sa snaží zadefinovať akési parametre, čo by mal splniť, aké kritériá by mal splniť ústavný sudca. Spôsob voľby, že to nie, treba sedemdesiatšestka a nestačí 40 alebo 42 hlasov ako, myslím, že pani Macejková dostala 72 hlasov a je šéfkou Ústavného súdu.
Tak vnímam túto časť tejto novely, teda to, čo Gábor Gál doniesol v mene vlády, za pozitívum. Ale musím povedať, musím povedať, že som alebo chcem byť presvedčený, že ich stará prefíkaná líška Robert Fico a politická strana SMER so všetkými jeho taktikmi, dobehla.
Dobehla preto, lebo hlasovanie a prerokovanie o tomto bode na tejto schôdzi posúvali, zmenili spôsob rokovania, aby sme skrátili a urýchlili ten proces, aby to išlo rýchlejšie, posúvali to, až to, až sa to dostalo dnes na večer. Ako posledný v ústnej rozprave sa prihlásil Robert Madej, ktorý mal predniesť pozmeňujúci návrh, a nikto k tomu nemohol vystúpiť. Lucia Žitňanská sa dostala ako posledná len vďaka tomu, že stratila poradie. Inak by v parlamente k tomuto materiálu z opozície ale nikto nemohol vystúpiť.
To, či 90, alebo nie, je otázka diskusie. A či parlament, keď dá ústavnú väčšinu, či má právo už zvoliť ústavného sudcu, to by si želalo osobitnú diskusiu. Sčasti aj bola, ale to, o čom diskusia tu absolútne nebola, to je to, čo sa meritórne zmení, že tí, ktorých parlament ide zvoliť len sedemdesiatšestkou, tak tam na konkrétne miesto už parlament nenavrhne dvojnásobný počet, že ich treba zvoliť 8, tak ich dám, dám 16 a pán prezident si môže vyberať z tých 16, koho vymenuje. To je taká zásadná zmena, s ktorou nie je možné súhlasiť.
Preto, pán minister, ja v plnej miere súhlasím s tým, čo povedal kolega Poliačik. Zoberte to späť. Keď nie, tak dávam procedurálny návrh, vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.
Pán minister, ja chápem, príliš krátky čas si na poste ministra spravodlivosti. Nie je jednoduché byť ministrom. To nie je len o tom, že pripraví človek zákon a donesie sem, ale skutočná zodpovednosť ministra je tu a za týmto rečníckym pultom, či minister dovolí, aby parlamentom prešiel zákon, ktorý zmení celý duch vnímania zákona, ktorý sem doniesol. Návrh, ktorý predložil kolega Madej, váš koaličný partner, ale že úplne totálne zmenil charakter návrhu, ktorý vláda doteraz deklarovala, že chce presadiť v parlamente.
Keď zoberiete tento materiál späť, aby som vám dal aj barličku, ako je to možné opraviť, bude to na hrane zákonnosti. Ale ja si myslím, že kolegovia v parlamente aj z opozície by s tým súhlasili, keby ste to zobrali späť, opravili a doniesli ho v skrátenom konaní naspäť. Ja chápem, že voliť ústavných sudcov treba a s kritériami je to lepšie ako bez kritérií a po starom, ale zároveň som presvedčený, že žiadny charakter človeka nemôže donútiť k tomu, aby dnešný zlý systém nahradil, ešte zhoršil. Lebo to, čo idete robiť, je horšie, než to, čo momentálne je. A práve preto existuje spôsob, ako sa to dá zvrátiť, ako sa to dá opraviť, lebo šili ste to horúcou ihlou. Som presvedčený, že SMER - SD na vás ušila búdu. Robili ste, aj ja s vami spolu pod jednou vlajkou ešte vtedy, kampaň, že charakter rozhoduje. Chcem apelovať na každého jedného poslanca, že charakter naozaj rozhoduje.
Tu kolegovia povedali, že keď otvoríte tie dvere, tak potom už cesty späť niet. Tá voľba prejde. Dnes vás dobehli prvým krokom, zajtra vás dobehnú ďalším. Otázka je, či ten priestor tam Národná rada vytvorí alebo tam Národná rada ten priestor nevytvorí. A je to tak, že každý, kto sa chce domáhať svojho práva alebo chce vyhnúť zodpovednosti, tak sme mali možnosť v predchádzajúcom období a ešte aj dneska vidieť, že na súde ako miznú materiály alebo ako Najvyšší súd niektoré kauzy účelovo zametá.
Jediná inštancia, ktorá nám môže v demokratických princípoch tejto spoločnosti ako-tak zabezpečiť rovnováhu, je Ústavný súd, ktorý bude dozerať nad duchom ústavy a zákonnosťou v tejto krajine. Vy dnes sa chcete vybrať cestou, že toto nebude na Slovensku platiť. Ideme šliapať po demokracii. Viacerí tu hovorili o tom, že 1. septembra oslavujeme Deň ústavy. Ja by som, keď toto prejde, a takýmto spôsobom by som veľmi rád, keby sme tento deň premenovali na deň trhacieho kalendára, lebo z tej ústavy sa robí trhací kalendár.
A, kolegyne, kolegovia, ja chápem, že nie je jednoduché pre ministra prísť a povedať, že materiál, ktorý doniesol sem v mene vlády, že ho zoberie späť. Ale verte mi, aj mne sa to stalo a prežil som to, lebo taká bola politická situácia.
Zodpovednosť na strane MOST - HÍD je o to väčšia, že celý ten charakter tejto krajiny a jeho smerovanie zostane na jeho pleciach. Nechápem postoj, hlavne vtedy, keď kolegyňa Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti, ktorá sčasti pripravovala tento návrh, hovorí, že ten návrh z dielne pána Madeja je zlý. Váš kolega, ešte teraz pán Kresák hovorí, že ten návrh je zlý. Ja sám za seba poviem, že budem hlasovať za ten procedurálny návrh, aby sa vrátil na dopracovanie. A na ostatnej časti sa nechcem ani v tejto sále Národnej rady zúčastniť, aby bolo vidieť, že ktorý poslanec tu je a je ochotný podporiť toto šliapanie po ústave.
A chcel by som vyzvať aj kolegov, keď máte problém s týmto návrhom zákona, tak poďme preč z tejto sály a ukážme, že nech to vládna koalícia, s kým to ide schváliť.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:33 - 18:35 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Lucia, v plnej miere s tebou súhlasím. Musím povedať, že to, čo vládna koalícia tu predvádza aj s týmto návrhom od pána Madeja, je výsmechom občanov. Ja si pamätám, keď prezidentom bol Gašparovič, vtedy Fico urobil, presadzoval zmenu ústavy veľmi narýchlo a posilňoval pozíciu prezidenta. Keď tam nesedí prezident, ktorý mu ide po ruke, tak ho oslabuje. Ale nie je to normálne, ak vládna koalícia v tejto krajine, kam to dotiahla aj s Kočnerom, aj s Bašternákom, aj s ostatnými, ide, prehlasovala, že bojuje proti extrémizmu, a dnes sa ide verejne spojiť SMER, SNS a MOST - HÍD s fašistami, aby presadil takúto zásadnú zmenu ústavy.
Je to o princípoch a je to dehonestácia tejto snemovne, že takýmto pokútnym spôsobom ideme meniť deľbu moci.
A tie dvojičky, o tom ani slovo. To doteraz táto vládna koalícia tajila. A ten spôsob, procedúra, akým tu ideme a robíme, a kde nás vládna koalícia takýmto spôsobom tlačí, je absolútna, absolútny prejav arogancie a ja práve preto musím povedať, že, pán minister, ak máte štrp..., štrpku, štipku hrdosti, tak povedzte, že ten návrh od pána kolegu Madeja je nesúci na to, aby ná..., táto snemovňa prijala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:49 - 17:51 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kollár, v plnej miere s vami súhlasím a som nesmierne rád aj tomu vášmu procedurálnemu návrhu, ktorý ste predložili, aby sme nepokračovali v prerokovaní tohto návrhu, ktorý predložili kolegovia zo SNS. Snáď dovoľte, aby som vás doplnil, prečo na Slovensku stúpajú ceny potravín tak; rýchlejším tempom ako v Európskej únii?
Aby to pochopili aj kolegovia z vládnej koalície, že to nie je len o rigoróznej práci, ktorá sa stratí, to je o tom, že keď zvýšite zaťaženie miest, lebo zvyšuje sa minimálna mzda, ale odpočítateľné položky tam nie sú a zdaňovanie miezd na Slovensku je vyššie ako v Rakúsku, tak to sa premietne niekde do tých cien. Keď sa pozrieme na ceny energií, že dávame dotácie pre baníkov z jedného vrecka, z druhého vrecka prikážeme, že každý má platiť viac za elektriku, lebo baníctvo, aby mohli chodiť s alobalom, tak to sa potom tiež prejaví v cene potravín. Keď my to máme drahšie ako v okolitých krajinách, tak to sa tiež prejaví v cene potravín. To sú všetko fakty, ktoré sme dopredu doteraz poukazovali v tejto Národnej rade. Len ako sa zdá, vy účelovo si pamätáte alebo nepamätáte veci a to asi ide od samého vášho predsedu, ale to je javom celej tejto vládnej koalície.
Takže, pán kolega, aj toto im treba pripomenúť, že tie ceny u nás rastú preto, lebo máme takéto skryté poplatky, ako aj tento odvod, ktorý tu chcú zaviesť, v mnohých miestach, a preto sa to prejavuje vo vyšších cenách. Prečo na Slovensku sú vyššie ceny ako v Rakúsku? Odpovedzte si!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:32 - 17:34 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Baláž, ja by som vás chcel veľmi úprimne poprosiť, už prestaňte hovoriť o nejakej potravinovej sebestačnosti. To je opakovanie len toho, čo začal minister Jahnátek v minulom volebnom období a vidíme to na zahraničnej obchodnej bilancii vašej politiky, lebo toto je vláda kontinuity, že to prepadá geometrickým radom. Prijímali ste zákony v minulom volebnom období, ktoré nútili obchodníkov, aby uzatvárali zmluvy nie na území Slovenska za prísnych podmienok, ktoré platia na území Slovenska, ale aby si išli urobiť kontrakt mimo územia Slovenskej republiky. Preto máme čoraz viac zahraničných výrobkov alebo potravín na našich pultoch. Lebo tam platí medzinárodné právo a tu slovenské právo. Takže keď prijímate hlúpy zákon, tak len hlúposť z toho vznikne. Moja starká to povedala tak, že z hlúpej diery len hlúpy vietor zaveje.
K tomuto návrhu. Tento návrh neprinesie ale že nič pre poľnohospodárov, lebo keď to majú rozdeľovať ľudia ako Hoľko s Gajdošom, keď už nakúpia všetky lietadlá a vyzbroja celú armádu, tak nemám istotu, že tie peniaze budú efektívne využité. Zdaníte aj to, čo by ste nemali. Tu kolegovia už povedali, že sú slovenskí výrobcovia, ktorí si vybudovali svoju vlastnú sieť, aby nemuseli ísť do medzinárodných obchodných reťazcov. Aj ich zdaníte, aj ich výrobky čisto slovenské sa stanú menej konkurencieschopné na trhu. A toto je naozaj smutné a robí to, voči slovenským výrobcom to robí Slovenská národná strana. Keby ste naozaj dali daňové úľavy, keď niekto modernizuje a bude vedieť byť... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:10 - 17:12 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, snáď jeden taký postreh k vášmu vystúpeniu, s ktorým v plnej miere súhlasím. Nie je jedno, v ktorej krajine ako sa stavajú k potravinám. V takom Maďarsku z pôvodných 27 % DPH klesli na 5 percent. Na Slovensku máme 10- a 20-percentné pásmo. Taká slovenská hrdá bryndza alebo zemiaky tu sú za 20 percent. Teraz pripočítajte aj tieto percentá, ktoré SNS hrdo tam pripočítava. V Rakúsku 10 % a potom sa čudujeme, že Slovensko chodí nakupovať do Rakúska.
Ale keď chceme pomôcť tým poľnohospodárom, tak je treba začať tam, aby bol spracovateľský priemysel. Tak prečo SNS nedá daňové úľavy každému potravinárovi, ktorý preukáže, že investoval do svojej modernizácie svojej fabriky? Pre Jaguar sa nájdu peniaze? Lebo tomu sú blízko finančné skupiny z Nitry, ktorí to stavajú a ktorí to dozerajú? Stíhačky, na to máme peniaze? Ale na to, aby ste dali daňové úľavy farmárom a potravinárom, na to nemáte peniaze? Ako treba sa odborne na to pozrieť. Ale keď sa na to odborne pozeráte tak ako Danko na svoju rigoróznu prácu, ktorú nevie nájsť, tak to nikdy v živote nedosiahnete.
A ešte snáď jeden taký postreh. Keď tu kolegovia z SNS pre vás hovoria, že naši farmári dostávajú menej peňazí, tak snáď by mali dodržať svoje slovo, lebo tú zelenú naftu, ktorú omieľajú, sľúbili farmárom minulý rok, ale ešte tento rok to nedorazilo.
Skryt prepis