Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2018 o 9:56 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 9:56 - 9:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, tak ako som vás počúval, to, čo ste povedali, je dosť závažné. Vyvolávajú obavy o hospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Tak ako tu kolegovia niektorí hovoria o tom, že to obrnené, ten obrnený transportér sa bude vyvíjať na Slovensku, to, keď sme dostali prvýkrát mediálnu informáciu, že sa to bude vyvíjať, ja som sa až čudoval, že akou závratnou rýchlosťou za pár dní, ani nie týždňov sme uvideli v slovenských médiách už aj prototyp. To je rýchlosť nevídaná na slovenské pomery. Ale chcem povedať, že nesmierne som rád, že v tejto sále dnes pri tejto debate sedí pán Mitrík, šéf NKÚ a počúva túto diskusiu. Dúfam, že z tejto debaty bude mať dostatočnú motiváciu na to, aby vykonal kontrolu na ministerstve obrany a neotáľal s takýmto konaním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 16:59 - 17:00 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Začnem od konca. Pani kolegyňa, dnes akékoľvek zviera, aj hospodárske zvieratá sú kategorizované alebo z hľadiska zákona sú vnímané ako vec, ktorú môžte vlastniť. Ja sa bavím o vnímaní a posudzovaní v zmysle zákona.
To ako pani kolegyňa Cigániková správne pomenovala, tento zákon nerieši spoločenské zvieratá, nerieši psy, nerieši mačky. Rieši svine, myši, potkany, všetko, čo žije, všetky zvieratá. Všetky tieto zvieratá dáme do jednej kategórie, lebo nie sú vyňaté z tejto definície. Tá definícia je nedostatočná a nekomplexná. A práve preto má tú svoju chybu a práve, práve preto sa to nedá premietnuť niekde inde.
A, kolegyne, kolegovia, prebrať z Českej republiky a použiť to, keby sme toto zaviedli a definovali, že len spoločenské zvieratá, psy, mačky a čo ešte, tak možnože by sa s tým dalo súhlasiť, a v akých prípadoch. Ale tak, ako je to nadefinované v tejto podobe, je to chorý a zlý zákon, ktorý je nekomplexný a nedostatočne naformulovaný. Keď chcete, máte tam napísané psy? Máte tam všetko, tak ako pani kolegyňa Cigániková povedala, aj myši, aj potkany, všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2018 16:45 - 16:49 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, aj keď pán Baránik, kolega Baránik hovoril o tom, že hlasovanie o tomto návrhu zákona ukáže, že kto aký má vzťah k zvieratám a podobne, či ho podporí, alebo nie, ja musím povedať, že tento návrh zákona nepodporím. A vysvetlím... A pokúsim sa ho vysvetliť prečo.
Dnes slovenské právne prostredie pozná psa ako vec. Keď pes prestane byť objektom práva, ale stane sa subjektom práva, meníme celý, celú filo..., ale, Martin, meníme celú filozofiu. V tej chvíli, čo tam je napísané, nie je doriešené, ako sa bude kvalifikovať prípad, keď niekto ukradne psa. Bude to krádež psa alebo bude to únos psa? Je možné nad tým, nad tým sa pousmiať, ale ja som sa zamýšľal aj nad tým, čo pani ministerka dala do medzirezortného pripomienkového konania. Ideme meniť. Keď... V akom zmysle ten pes nebude vecou?
Čokoľvek dnes urobia so psom, či už ho týrajú, chovajú ho v neprimeraných podmienkach, čo spĺňa kritérium týrania, a súhlasím s tým, že je to treba riešiť a treba ho potrestať. Ale to dneska, kolegyne, pani kolegyne, kolegovia, my to máme v zákone, ale my to potrebujeme, aby to polícia a Štátna veterinárna a potravinová správa v plnej miere dodržiavala, aby sa to uplatňovalo. Keď meníme objekt, meníme to, že zviera neni vec, tak ako pýtam sa, ako trošku ironizujem, ako naozaj, niektorí z vás, aj ja som chovateľ psa. Budem sa pýtať svojho psa, či môžem zaňho zaplatiť daň? Lebo potom má aj práva a povinnosti. Ako to je filozofická otázka. Ja chápem, ale to je otázka, ako, ako vnímame slovenské právne prostredie, lebo my do slovenského právneho prostredia týmto spôsobom ideme dávať niečo, do podoby ako subjektu práva miesto objektu práva. To znamená, že keď niekto unesie, ukradne psa, tak to už nebude krádežca, to už bude únosca? A keď to polícia bude vyšetrovať, tak bude s akým výsledkom, bol to samoúnos, lebo pes ušiel? Však sme už, aj prezidentov syn sa uniesol sám v tejto krajine! Ako je možné sa nad tým pousmiať, ale meníme celú filozofiu slovenského právneho prostredia. Ako pri tom, pri všetkej úcte, nemám žiadne výhrady voči tomu, aby sme sprísnili, zefektívnili celý systém starostlivosti alebo nakladania so zvieratmi. Nie je mojím, mojou snahou, aby sme toto zabránili, toto treba zefektívniť, lebo naozaj, niektorí to zneužívajú, urobili si z toho biznis a je to, je v tejto, v tejto oblasti je treba zakročiť. Súhlasím.
Ale tým, že zmeníme, že zviera nie je vec, a to znamená, že nie je objektom práva, ale bude subjektom práva, tak potom ako ho môžte vy ako, alebo ja ako ho môžem vlastniť, psa? Objekt práva nikto nemôže vlastniť. Meníme celú filozofiu, ktorá do slovenského právneho prostredia nie je dobre zasadený, nie je dobre naformulovaný. Akákoľvek, akýkoľvek copyright z Českej republiky, z iných štátov nie je možné an bloc zobrať a povedať, že to patrí aj do slovenského právneho prostredia. Toto je tento problém!
A práve preto, ja vás veľmi pekne poprosím, ani tento návrh, ani ten, ktorý pripravovala pani ministerka, ktorá je v súčasnej podobe, ešte neuzrelo svetlo sveta, ako nie je dané, nie je dané do vlády, neprišlo do parlamentu. V tejto podobe, aby sme si veľmi zvážili, či chceme slovenské právne prostredie takýmto spôsobom rozbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 17:01 - 17:02 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne.
Pán kolega Krajniak, ďakujem za toto vaše vystúpenie. Ja by som to snáď doplnil jedným. Ja som rád, keď veci sa nazývajú tak, ako sa majú, a táto novela, ktorú predkladajú pán Petrák, Glváč a Podmanický, by bolo lepšie, keby sa nazývala zákon o umožnení prístupu ekonomickým migrantom na pracovný trh Slovenskej republiky, pretože tento zákon má tento cieľ. A mali by sme ho správne nazvať a nezakrývať to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2018 15:57 - 15:59 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, naozaj dole klobúk, pragmatické vystúpenie. Snažili ste sa vyhnúť politickej rovine zamestnávania pracovníkov z tretích krajín, tak ako ste spomenuli vo vzťahu k Jaguaru. Ja by som ale predsa len nabádal v budúcnosti, aby ste veci pomenovali tak, ako ich začal pomenovávať predseda vlády Robert Fico. Sú to ekonomickí migranti. Pred pár rokmi ich Robert Fico vyzýval a túto krajinu a občanov vo voľbách, že on tu migrantov nechce, ekonomických migrantov tu nechce. A dnes vytvára legálne priestor, aby títo ekonomickí migranti, ktorí prídu so záujmom, nieže ich vyháňajú z vlastnej krajiny, preto, aby tu našli lepšie živobytie. Ale tým možnože nevytvárame priestor rovnocenný tým našim. Ale pomenujme ich, tak ako to je. Lebo niekto na tom si urobil politickú kampaň, kortešačku. Sú to ekonomickí migranti, ktorých sem Robert Fico a jeho vláda prináša a platí to z našich daní. Z našich daní všetkých. A ten Jaguar, no ja s vami súhlasím, že keby vláda miesto týchto investičných stimulov, keď sa ekonomike darí, zvolila nie individuálnu podporu, ale plošnú podporu pre každého, tým by zrušila priestor na korupciu a klientelizmus, ale potom by aj slovenskí podnikatelia mali rovnakú šancu ako z Jaguaru. Ale slovenský podnikateľ si neurobí taký biznis s pozemkami, ako niektorí urobili pri Jaguari. A neurobí biznis s investičnými stimulmi tak ako pri Jaguari.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2018 17:05 - 17:07 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj budem stručný.
Chcem len pripomenúť, že do zákona o pozemkových spoločenstvách sa dostáva aj riešenie nových pozemkových spoločenstiev, ktoré vznikli nie podľa tradície, teda toho, čo zanechala Mária Terézia, spoločenstvá, ktoré sú nedeliteľné a ktoré sa nedajú vypovedať, dávame druhé pozemkové spoločenstvá, ktoré sa založili za účelom spoločného obhospodarovania pozemkov, ale tento istý účel je aj u tých historických pozemkových spoločenstvách. Takže bude sa to mnohokrát mýliť a pliesť a bude to vytvárať chaos podľa mňa v legislatíve alebo v tom právnom prostredí, hoc súhlasím s tým meritom, čo ministerstvo chce riešiť touto oblasťou, že nové spoločenstvá, ktoré vznikli a nie sú na tej historickej základe, ich vlastníctvo nenabo..., nebolo nadobudnuté z pozemkovej reformy ale vychádza z dobrovoľného združenia, by sa malo takýmto spôsobom riešiť, ale osobitne si myslím, že možnože by to bolo lepšie v nejakom osobitnom zákone, ktoré by sa tomuto venovalo.
A nedá mi povedať, že, no, pani ministerka predložila zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ešte ten zákon poriadne ani nevstúpil do platnosti a už tu máme nepriamu novelu cez tento zákon čl. V, čo si nemyslím, že je správne. Pretože ten zákon ešte ani nevstúpil do platnosti poriadne, tie ustanovenia sa ešte nevykonávajú a už sa ide meniť.
Ja si myslím, že je tam oveľa viac tých chýb. Ide to z praxe, pani ministerka, ja navrhujem čl. V spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie a odporúčam kolegom, aby tento bod nebol schválený. A pani ministerke by som poprosil, počkajte ešte nejaké 2-3 týždne, pozbierajte všetky tie zmeny, ktoré prax aplikuje, a prídite s komplexnejšou novelou, lebo ja si, som presvedčený, že aj na budúcu schôdzu prídete s nejakou novelou, a to nemá zmysel dneska urobiť v jedno paragrafe dve vety, budúci mesiac zase, zase dve vety v tom istom zákone, lebo ten zákon je zle pripravený a ťažko aplikovateľný v praxi, a na to som vás upozorňoval aj vtedy, keď to bolo, keď sa to prijímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2018 15:30 - 15:42 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva, pán spravodajca, kolegyne a kolegovia, zdanlivo veľmi ľúbivá téma, jednoduchá, každého to zaujíma, a predsa vyvoláva to také vášne.
Musím na úvod povedať, že táto krajina má veľa dobrých zákonov protikorupčných, a predsa korupcia rozkvitá. Nejaký zákon o zriadení nejakej inšpekcie mi tu problém s nelegálnou ťažbou, predajom dreva, nevyrieši. Tak ako kolegyňa Zemanová povedala, že nie je presvedčená o tom, že by mala vzniknúť ďalšia inštitúcia, ja si myslím, že táto inštitúcia, keď vznikne, nepomôže nič. Môže sa odfajknúť, že urobili sme inštitúciu, Brusel od nás niečo chcel, urobili sme to. Kolegyne, kolegovia, zákon o lesoch pamätá na vykonanie štátnej kontroly nad ťažbou, prepravou a distri..., teda celou tou vertikálou toho dreva, má tam osobitú stať o štátnom dozore. Áno, štátny dozor sa dá vykonávať, a táto inšpekcia má suplovať s deviatimi ľuďmi kontrolu štátneho dozoru, ktorú rieši sieť okresných úradov odboru lesného hospodárstva dnes. Bude to duálne.
Som presvedčený, že všetky tie podmienky, ktoré od nás Brusel chce, dnes sú obsiahnuté a zákonne na Slovensku v plnej miere. Len je treba dať tým ľuďom príkaz, nech začnú vykonávať svoju robotu tak, ako si ju majú vykonávať. To, že ho chceme zakryť, to nech sa páči. Chcem len pripomenúť rok 2003. V tejto krajine nikto, opakujem, nikto okrem mňa v roku 2003 neurobil krok, že zastavil všetky kamióny a všetky vlakové súpravy z tejto krajiny a urobil stopercentnú kontrolu vývozu dreva. Môžte si to, môžte si to vybrať, môžte si to prekontrolovať. Preto, lebo vtedy vyvážali drevo, a to drevo nebolo označené, nebolo ocajchované, to na to inšpektori natrafili. Zákon o lesoch, ktorý bol prijatý v roku 2005, vychádzal aj z týchto skúseností. Vychádzal aj z tých skúseností, ktoré tam polícia vtedy vykonala. Darmo budú odborníci konať svoju robotu dobre a zodpovedne, keď polícia pod tlakom politického trička pre niekoho ich zakrývajú. Ja to neviem iným spôsobom pomenovať. Nepoviem kde, možno, že niektorí si na to nájdu, že kde.
Keď som bol minister v roku 2011 či ’12, lesníci našli, že vyvážajú drevo, ktoré asi nepochádza zo súkromných lesov, ale zo štátnych. Išli tak ďaleko, že v rámci výkonu kontroly nechali to drevo vyložiť na skládku, osobitne pod dozorom polície. Bol taký poctivý horár, že si našiel peň, ku ktorému patrilo drevo, ktoré bolo na aute vyložené. Bolo explicitné, že je to zo štátneho. Čo si myslíte, ako sa to skončilo? Takýto skutok na Slovensku a nestal. To drevo, i keď je tam, sú tam letokruhy, dá sa to jednoznačne explicitne dokázať, skade to drevo bolo, predsa sa to nedokázalo. To bolo na rozhraní, keď nastupovala druhá Ficova vláda. Druhá Ficova vláda.
Keď tento zákon v tejto podobe prejde a má kontrolovať obchod s drevom, tak musím povedať, že každý, kto chce zlegalizovať svoju, svoje drevo, nech sa s dôverou obráti na SNS. SNS dozoruje ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany má 70-tisíc ha, viac ako 70-tisíc ha lesa, má svoju vlastnú štátnu správu a aj kontrolovať toto drevo aj na ceste už nebude môcť vykonávať táto inšpekcia, z tohto zákona, lebo aj tu si budú dokazovať.
Keď si myslíme, že hráme sa o fazuľky, tak ročná, ich ročná ťažba, podľa toho, čo majú na internetovej stránke, je cez 300-tisíc kubíkov. Z toho dokázať, že to drevo práve pochádza od nich, neni umenie. Nechápem, nevidím najmenší dôvod, keď už zriaďujeme takúto superinšpekciu, ktorá má kontrolovať naozaj to drevo, či všetky sa dodržiavajú, urobíme paralelu alebo niečo naviac, tak nechápem, prečo máme povedať, že všetko, okrem ministerstva obrany. Tak potom aj ministerstvo obrany. Keď tam urobíme tú superkontrolu, a táto Národná rada to chce schváliť, tak nech je, nech do toho, nech do tohto zákona sa vypustia paragrafy týkajúce sa ministerstva obrany. Nech potom táto inšpekcia má právo kontrolovať každého.
Prečo môže ísť kontrolovať cirkevné lesy, súkromné lesy, a to, čo sa robí na ministerstve obrany, čo sa tam vyrúbe, ako sa to označí, kde sa to predá, komu sa to predá, ako sa to prepraví, tak to už nemáme kontrolovať, to je niečo tajné v tejto krajine? Nechápem.
Ako úprimne musím povedať aj s tým som mal problém a neustále mám s tým problém, aby bola akákoľvek osobitná štátna správa na Vojenské lesy, pretože keď Vojenské lesy niečo robia, tak aj na nich má platiť ten istý zákon, ten istý meter, čo na všetkých ostatných. Vtedy, keď sa to presadzovalo, nebola na to politická vôľa, ale keď už ideme robiť superinšpekciu, ktorá zastaví kamión na ceste, a akonáhle mu povie, že ministerstvo obrany, nech sa páči, na to my nemáme. Táto inšpekcia tam nemá právo kontrolovať. Prečo? V tejto podobe musím povedať, že nech sa páči, keď niekto bude potrebovať legalizovať, nech sa obráti na SNS, pod jeho kuratelou je ministerstvo obrany, má tam 300-tisíc kubíkov, ktoré sú kdesi úplne niekde bokom vyhodené, čokoľvek.
Druhá taká, druhý taký moment, ktorý ma v tom zaráža, vytvoríme osobitnú skupinu kontrolórov, ktorí majú kontrolovať drevo, ich pôvod, či pochádzajú z legálnej ťažby. Pritom máme aj kontrolórov, ktorí kontrolujú a majú zabezpečiť to, čo nám sa dostane na stôl, či je zdravé, alebo nie. To sú veterinári, ktorí chodia po obchodoch, po výrobniach a hľadajú, kde kto urobil nejaký ten prúser, a či tie potraviny sú zdravé, nezávadné, neškodné. To je tiež veľmi dôležitá úloha, len ich priemerný plat, ako hrubá mzda, keď som si to spočítal naspäť, tak keď je pravda, že ide tam 220-tisíc a má tam byť nejakých deväť ľudí, tak tu tá ich hrubá mzda bude okolo 1 500-1 600 eur. A hentam veterinári, ktorí kontrolujú každému, aj dieťaťu, či tá strava je zdravá alebo nezdravá, tak on sotva dostane tisícku. Ako ja s tým nemám problém, aby tu dostali toľko peňazí, len chcem poukázať na to, aký je to nepomer v rámci tej kontroly, v rámci toho istého rezortu a toho istého prístupu.
No, pani kolegyňa Zemanová, spomenuli ste tu tú rovnošatu, dovoľte, aby som odpovedal miesto pani ministerky. Viete, prečo to tak je? Lebo lesníci na ministerstve ešte niektorí stále žijú v dobe ministerstva lesného a vodného hospodárstva, čo je skupina, teda táto inštitúcia už desiatky rokov neexistuje na Slovensku, ale oni žijú v takej tej, v takom tom svojom sve..., svojom svete. Už dávno neplatí, že všetky lesy hospodária Štátne lesy. Sú tam súkromné, kadečo iné. A preto ja s vami súhlasím, že tento zákon z tohto ponímania nie je dobrý.
Ja tu nechcem, aby pani ministerka tento zákon sťahovala. Skôr som vystúpil a apeloval som len na to, že sú tam tie chyby a je, existuje ešte dostatočný priestor na to, aby sa to opravilo, kým to príde do druhého, tretieho čítania. A pokiaľ bude záujem, nech sa páči, veľmi rád pomôžem aj teda v riešení, pretože naozaj ako tie Vojenské lesy, ja tam nevidím dôvod, prečo by mali byť, byť osobitne. A, úprimne povedané, akonáhle sa drevo dostane na auto, to au.., to drevo je zlegalizované. Lebo už sa tam dal cajcha, a akonáhle vyjde z lesa, už sa to nedá spätne odkontrolovať. Pri súčasnej evidencii – jednoducho musím zodpovedne vyhlásiť –, že akonáhle naložíte drevo na skládke v lese na auto a to auto vyjde na komunikáciu, už neviete povedať, že to drevo skade pochádza. Lebo tá ciacha sa zmení, koniec pňa sa odreže, odreže a buchne sa tam iná ciacha, všetko sa s tým dá robiť. Každý s tým bude obchodovať. A problém s drevom a s ťažbou nie sú len veterné kalamity, ktoré nám spôsobujú preťažovanie. Ale problém je plánovanie lesného, teda ťažby dreva. A to je za koho činnosť? Je to činnosť lesného úradu, ktorý má prekontrolovať lesné hospodárske plány, či sú dodržiavané, ako sa plánovať, to je úloha ministerstva. Ministerstvo má povedať, že ťažba dreva sa má ako naplánovať v rámci celej krajiny, nielen jednotlivých lesných hospodárskych celkov, ako to bolo kedysi. Možnože treba reagovať aj na tie nové výzvy, ktoré nám prináša zmena klímy, koľko sme mali tých kalamít, a možnože musíme zmeniť ten pohľad trošku širšie. A práve preto tento zákon ja vnímam tak, keď neviem alebo nechcem nejaký problém vyriešiť, tak zriadim komisiu. Tu nezriadime komisiu, ale inšpekciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:44 - 17:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, úctivo ďakujem za možnosť vystúpiť vo faktickej na pána premiéra. Je naozaj pre mňa potešujúce, že pán premiér po dlhej dobe pri odvolávaní svojho ministra nabral odvahu a vystúpil v rozprave s možnosťou, aby opozícia a vôbec poslanci mohli naňho reagovať vo faktických pripomienkach.
Som ale trošku zmätený, lebo sa potom zachoval ako zbabelec, ktorý ušiel zo sály a nevypočul si tie faktické reakcie.
Musím povedať, že, pán premiér, tak ako ste vystupovali, z toho sršalo, á, hrôza a strach. Vám tečie do topánok. Chránite až hystericky svojho ministra, lebo vy s ním buď zostanete v kresle premiéra, alebo padáte. Je každému jasné. Vy asi ten strach ste dostali po tom, čo občania 4. novembra ukázali, že oni s touto krajinou myslia inakšie ako vy, že vediete ďalej do korupcie a klientelizmu v hesle vlády kontinuity.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 11:23 - 11:24 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, nehnevajte sa na mňa, ale asi sa nechápeme. Ja som nehovoril o poľnohospodároch ako o špekulantoch, ja som hovoril o tom, že tento mechanizmus vytvorí pre úradníkov na pozemkovom fonde priestor na korupciu a klientelizmus. Hovoril som o tom, že mladí budú môcť uzatvárať zmluvu na 15 rokov a týmto zákonom vytvárate priestor pre tých, ktorí majú na 25 rokov, že im 25 rokov zostane. Hovorím o tom, že jednoducho znevýhodňujete tých mladých, lebo nie každý má rovnaké podmienky na trhu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov. Mne išlo len a len o to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 11:18 - 11:22 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, využívam túto možnosť opätovného otvorenia rozpravy, aby som vystúpil a možnože apeloval na vás, aby ste zvážili svoje hlasovanie pri tomto návrhu zákona.
O čom de facto ideme hlasovať? Týmto zákonom ideme skrátiť maximálnu dobu nájmu z 25 na 15 rokov. Je tam takýto pozmeňujúci návrh. Lenže skúsme sa na to pozrieť, čo to donesie v živote. Keď tu niekto za týmto rečníckym pultom kritizoval to, že veľkí majú podpísané zmluvy na 25 rokov, tak by tu za týmto rečníckym stolom malo odznieť, že im 25-ročná zmluva zachovaná zostane. A kým tento zákon vstúpi do platnosti, podpíšu takúto zmluvu, tak to bude platiť na 25 rokov. Teda povedzme, že drvivá väčšina poľnohospodárov na Slovensku, hlavne veľkých, majú zmluvu na 25 rokov. A tým mladým, tým idete teraz obmedzovať, že oni, nedajboh, aby si mohli zobrať na viac než na 15 rokov. Takže treba povedať, že v prvom rade, ktorého budete znevýhodňovať, nie sú veľkí, ale sú to práve malí.
Druhá otázka, to, čo vám kolega Gál predložil teraz, nie som si 100-percentne istý, či zostane zachované pravidlo, že to má byť mladý farmár z daného územia. Pretože tá sa tam ruší. To znamená, že ľahko sa môže stať, že keď niekto z Rimavskej Soboty sa rozhodne podnikať na Orave, príde tam, bude mladý, splní podmienku a bude chcieť hospodáriť na Orave. Doteraz platilo, že chceme zvýhodniť tých, ktorí sú miestni. Nie tých, ktorí sú cezpoľní, ktorí prídu krížom-krážom cez celú republiku, lebo to vytvorí ďalší problém.
Aj toho si musíme byť vedomí, či už veľkosť výmery ideme riešiť mladých farmárov, kolegyne, kolegovia, za týmto rečníckym pultom minister Jahnátek mal plné ústa, ako chce podporiť mladých farmárov. Žiadostí bolo cez 2-tisíc na ministerstve pôdohospodárstva, na platobnej agentúre, ktorú dnes vyhodnotili a povedali, že 420 z nich vyhovuje kritériám mladého farmára. Keď dnes táto krajina má problém získať pracovnú silu za dobre platené miesto do fabrík, kde majú stáť za linkami, a nemáme týchto ľudí, tak my ideme vytvárať nové pracovné miesta, súčasne ohrozovať existujúce pracovné miesta v podnikoch, ktoré zamestnávajú ľudí. Je to pre mňa nepochopiteľné.
Tento zákon nieže pomáha mladým, nieže pomôže vidieku, my im pomôžeme skôr do pekla než do rozvoja. Už aj len preto, lebo mladým dáme len na 15 rokov zmluvu, tí veľkí majú na 25. A celý tento systém, že Slovenský pozemkový fond bude môcť zobrať pôdu od veľkých farmárov sústredene, skončí, nechcem byť prorokom, dúfam, že sa to nestane, ale obávam sa, že to skončí tak, že toto opatrenie, ktoré sa prijme, bude prostriedkom výpalného zo Slovenského pozemkového fondu. Zaplatíš, necháme pôdu, nezaplatíš, zoberieme pôdu. A práve preto apelujem na vás, že súčasné riešenie je lepšie než to, tá, ktorú chce Národná rada prijať týmto návrhom zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis