Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2017 o 11:23 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 11:23 - 11:24 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, nehnevajte sa na mňa, ale asi sa nechápeme. Ja som nehovoril o poľnohospodároch ako o špekulantoch, ja som hovoril o tom, že tento mechanizmus vytvorí pre úradníkov na pozemkovom fonde priestor na korupciu a klientelizmus. Hovoril som o tom, že mladí budú môcť uzatvárať zmluvu na 15 rokov a týmto zákonom vytvárate priestor pre tých, ktorí majú na 25 rokov, že im 25 rokov zostane. Hovorím o tom, že jednoducho znevýhodňujete tých mladých, lebo nie každý má rovnaké podmienky na trhu prenájmu poľnohospodárskych pozemkov. Mne išlo len a len o to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2017 11:18 - 11:22 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, využívam túto možnosť opätovného otvorenia rozpravy, aby som vystúpil a možnože apeloval na vás, aby ste zvážili svoje hlasovanie pri tomto návrhu zákona.
O čom de facto ideme hlasovať? Týmto zákonom ideme skrátiť maximálnu dobu nájmu z 25 na 15 rokov. Je tam takýto pozmeňujúci návrh. Lenže skúsme sa na to pozrieť, čo to donesie v živote. Keď tu niekto za týmto rečníckym pultom kritizoval to, že veľkí majú podpísané zmluvy na 25 rokov, tak by tu za týmto rečníckym stolom malo odznieť, že im 25-ročná zmluva zachovaná zostane. A kým tento zákon vstúpi do platnosti, podpíšu takúto zmluvu, tak to bude platiť na 25 rokov. Teda povedzme, že drvivá väčšina poľnohospodárov na Slovensku, hlavne veľkých, majú zmluvu na 25 rokov. A tým mladým, tým idete teraz obmedzovať, že oni, nedajboh, aby si mohli zobrať na viac než na 15 rokov. Takže treba povedať, že v prvom rade, ktorého budete znevýhodňovať, nie sú veľkí, ale sú to práve malí.
Druhá otázka, to, čo vám kolega Gál predložil teraz, nie som si 100-percentne istý, či zostane zachované pravidlo, že to má byť mladý farmár z daného územia. Pretože tá sa tam ruší. To znamená, že ľahko sa môže stať, že keď niekto z Rimavskej Soboty sa rozhodne podnikať na Orave, príde tam, bude mladý, splní podmienku a bude chcieť hospodáriť na Orave. Doteraz platilo, že chceme zvýhodniť tých, ktorí sú miestni. Nie tých, ktorí sú cezpoľní, ktorí prídu krížom-krážom cez celú republiku, lebo to vytvorí ďalší problém.
Aj toho si musíme byť vedomí, či už veľkosť výmery ideme riešiť mladých farmárov, kolegyne, kolegovia, za týmto rečníckym pultom minister Jahnátek mal plné ústa, ako chce podporiť mladých farmárov. Žiadostí bolo cez 2-tisíc na ministerstve pôdohospodárstva, na platobnej agentúre, ktorú dnes vyhodnotili a povedali, že 420 z nich vyhovuje kritériám mladého farmára. Keď dnes táto krajina má problém získať pracovnú silu za dobre platené miesto do fabrík, kde majú stáť za linkami, a nemáme týchto ľudí, tak my ideme vytvárať nové pracovné miesta, súčasne ohrozovať existujúce pracovné miesta v podnikoch, ktoré zamestnávajú ľudí. Je to pre mňa nepochopiteľné.
Tento zákon nieže pomáha mladým, nieže pomôže vidieku, my im pomôžeme skôr do pekla než do rozvoja. Už aj len preto, lebo mladým dáme len na 15 rokov zmluvu, tí veľkí majú na 25. A celý tento systém, že Slovenský pozemkový fond bude môcť zobrať pôdu od veľkých farmárov sústredene, skončí, nechcem byť prorokom, dúfam, že sa to nestane, ale obávam sa, že to skončí tak, že toto opatrenie, ktoré sa prijme, bude prostriedkom výpalného zo Slovenského pozemkového fondu. Zaplatíš, necháme pôdu, nezaplatíš, zoberieme pôdu. A práve preto apelujem na vás, že súčasné riešenie je lepšie než to, tá, ktorú chce Národná rada prijať týmto návrhom zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 16:52 - 17:00 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, musím povedať, že problém riešenia uskladnenia maštaľného hnoja v poľnohospodárstve má priamy vplyv na existenciu živočíšnej výroby. Súhlasím s vami, že existuje tu problém, ktorý mali aj vo Francúzsku, mali v Nemecku, mali v Holandsku, Európska komisia voči nim konala a len tak na dovetok chcem povedať, že doterajšie znenie zákona o hnojivách, i keď sme vedeli aj v roku 2004, že to neni úplne v súlade, sme sa hľadali nájsť riešenie, pretože už v zákone o vodách takéto opatrenie bolo zakotvené, takže to bola reakcia.
To, čo som sa snažil kritizovať pri prvom čítaní a možnože sme sa nepochopili, je to slovo "vyvážať" alebo "vývoz" na voľné hnojisko. Nepovedal som, ale poľnohospodári dostali takú malú barličku doteraz. Mohli si zo svojej výmery vyčleniť hektár pôdy, ktorú si dali na inú spoločnosť a uskladnili si ten maštaľný hnoj tam a tú živočíšnu výrobu vedeli zachovať. Ale akonáhle vy do zákona dáte, že ten hnoj sa nemôže vyvážať na to hnojisko, tak túto barličku oni už nebudú môcť používať.
Pokiaľ by ste miesto formulácie vyvážania, by ste si zvolili nejaký iný spôsob, trebárs "naskladňovať" na toto poľné hnojisko, tak by mohli vyvážať prostredníctvom cez inú spoločnosť a mohli by to obísť.
Prečo to hovorím? Slovenská republika viac či menej úspešne vedela od roku 2004 plávať v týchto kalných vodách európskej byrokracie. Budúci rok, v roku 2018, je možné pristúpiť k prehodnoteniu týchto opatrení. Ale ja si kladiem otázku: Keď Slovenská republika pol roka pred tým, než by sme mohli požiadať Európsku komisiu o prehodnotenie tohto postupu, prijme takéto zákonné riešenie, tak už Slovenskej republike asi veľmi ťažko umožnia akúkoľvek zmenu. A ja som nabádal to, aby sme nezobrali farmárom tú malú barličku. Keď som hovoril o tom, že koľko stojí vybudovanie dnes skládky maštaľného hnoja, vybetónované, s kontrolou podzemných vôd, tak ako to vyžadujú zákony a smernice Európskej únie, tak z drvivej väčšine musím povedať, že to nebude biť tých najväčších.
Ako, pani ministerka, váš predchodca rozdal miliardy korún, 900 mil. eur rozdal na modernizáciu fariem, pre 600 firiem. Kde na Slovensku máme viac ako 16-tisíc žiadateľov o dotáciu, ktorú majú poľnohospodársku výrobu. Kde zostalo tých 16-tisíc alebo 15-tisíc žiadateľov? Oni nedostali peniaze na modernizáciu, oni to nemajú. Hlavne to sú mladí a malí, ktorých ste pred chvíľkou chceli podporiť pri nájme pôdy. Oni, keď sa dostanú k tej pôde, nebudú môcť mať živočíšnu výrobu. Lebo v tej chvíli, na druhý deň on potrebuje poľné hnojisko, kde uskladní maštaľný hnoj. Ten sa produkuje každý deň. A keďže on nebude vedieť uskladniť, vy mu síce hovoríte, že dostane od 500 do 5-tisíc euro pokuty a dáte mu najnižšiu hranicu 500 euro. Ale tým, že on porušil zákon o hnojivách, dostal sa do krížovej, v rozpore s krížovými pravidlami kontroly poskytovania dotácií, on bude vyradený z dotačnej schémy. Výsledok je taký. To znamená, že každý mladý farmár, ktorý sa začne a v tomto zákone žiadnu barličku, a otvorene už musíme povedať, že tam bola tá barlička. Žiadnu barličku tam nenecháme, tak žiadny mladý a nový farmár na Slovensku nemôže začať produkovať žiadnu živočíšnu výrobu, pretože toto ustanovenie ho práve bude likvidovať. Lebo on bude musieť splniť podmienku.
Teraz si zoberte, že farmár, ktorý chce mať 10 kráv, 50 oviec, nebavíme sa o veľkých číslach, potrebuje mať vybudované poľné hnojisko, schválenú eiu, kontrolu, monitoring spodných vôd. To sú náklady, ktoré jemu v tej chvíli znamená také predraženie živočíšnej výroby, že nech radšej od toho uteká. Na druhej strane poviete, že pôdu od Slovenského pozemkového fondu dostaneš vtedy, keď máš živočíšnu výrobu. Áno, nechali ste tam, že aj špecializovanú rastlinnú výrobu. Ale povedzte mi, pod Tatrami, v Nízkych Tatrách na holiach, kde, tam ako urobíte. Aj tam sú zraniteľné oblasti. Nielen na juhu Slovenska, ale aj na juhu Slovenska. V tej chvíli on sa nevie začať. Vy ste ho dostali do začarovaného kruhu.
Môj apel nebol na to, že netreba riešiť alebo nemusíme reagovať na to, čo Brusel od nás chce. Len som apeloval na to, že od roku 2004 do roku 2017 Slovenská republika vedela nájsť malú barličku pre svojich poľnohospodárov a prioritne by som povedal tých malých. Pretože tí, ktorí zobrali a začali tak, že sprivatizovali štátny majetok, tam to bolo vybudované, prebrali družstvá, kde to bolo vybudované, tí nemajú problém. Ale problém má tých 15-tisíc alebo 14-tisíc podnikateľov, ktorí začali nanovo od 2004. roku, ktorí toto všetko nemajú. Oni neboli úspešní. Ich korupčný systém, ktorý tu bol a zdieral, že chceš dostať peniaze z eurofondov, zaplať! On nemal na to, aby to zaplatil. Tak to nemá. A dneska, keď nemá, tak vy mu poviete, že nieže dostane 500 euro pokutu, to ma netrápi, to by ešte prežil. Mňa trápi to, že vzhľadom k krížovej kontrole pri podmienkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri priamych platbách bude musieť byť vyradená.
Však ja som videl sám prvý prípad v roku 2004, kde chcem menovať poľnohospodárske družstvo Veľké, len preto, lebo mal nedovolenú látku. Zistili mu veterinári v mäse, neviem, akým spôsobom sa to tam dostalo. On, chudák, povedal, že a, neni problém, ako čo, tých 10-tisíc korún vtedy, zaplatím. To bol podnik, ktorý mal miliónové obraty. Zaplatil. A potom koncom roka, keď to dostal do krížovej nezhody a platobná agentúra mu odmietla vyplatiť milióny korún dotácií, tak podnik išiel k vode.
A toto isté sa môže stať s malými farmármi, a preto som na to apeloval, že keby tam nebolo striktne napísané, že vyvážať alebo len to, že uskladňovať, navážať alebo inú formuláciu, že by si to mohol prostredníctvom inej spoločnosti na jednom hektári uskladniť dočasne, tak možnože by dostal barličku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 15:32 - 15:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som hneď úvodom ešte sa vrátil jednou vetou k tomu predchádzajúcemu vládnemu návrhu zákona, ktorý sme tu riešili. Vyjadrili ste sa v záverečnom slove a nemal som možnosť na to reagovať. Chcem povedať, že neberte moje slová alebo kritiku alebo obavu ako osobný útok, je to odborný pohľad na veci a tam si myslím, že každý z nás má a život prinesie, kto mal pravdu a či sa moje obavy naplnia alebo nenaplnia. U vášho predchodcu pána Jahnátka sa mi pravidelne stalo, že návrhy, ktoré sem doniesol a som kritizoval, všetky tie obavy sa naplnili, a preto som trošku skeptický k tomu, keď vláda niečo predkladá a úradníci predkladajú.
Je mi ľúto, že kolega Gál odišiel z miestnosti, lebo ja som si hneď pripravil naň... (Reakcia z pléna.) Aha, tu je. Takže, Gábor, ak dovolíš, mal by som pár otázok k tvojmu vystúpeniu len preto, aby si bol v obraze. Predkladal si pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že poľnohospodár, ktorý má špeciálnu rastlinnú výrobu alebo má, robí finálny produkt. Preto chcem položiť otázku, pšenica je finálny produkt? Mlieko je finálny produkt alebo len maslo je finálny produkt? Pán minister Jahnátek pred časom povedal, že osobitnú dotáciu dostanú tí, ktorí majú, budú pestovať špeciálne plodiny. Na akej výmere z celkovej čiastky? Lebo keď niekto má 100 hektárov a na tom pestuje na 25 hektároch zemiaky a každé štyri roky to strieda, tak si myslím, že je na hrane. Ale na Slovensku, ako býva zvykom, pri tejto formulácii, ako si navrhol, tak stačí, keď niekto bude pestovať jeden hektár zemiakov a už sa bude brániť, že má špeciálnu rastlinnú výrobu. Alebo urobí jeden hektár čohokoľvek na papieri, nemusí ho ani pozbierať, ale vykáže, štatisticky bude sedieť, ale účinok to minie.
Kládol som si otázku, že, a neviem na to odpovedať, navyšuješ percentá, ktoré doteraz v zákone platili, tri percentá na päť percent a ostatné ďalej. Tieto percentá zaviedla predchádzajúca vláda. Pani ministerka, viete mi odpovedať, v koľkých prípadoch tieto percentá prispeli k tomu, že mladí farmári dostali pôdu? Koľko je tých mladých farmárov, ktorým Slovenský pozemkový fond za tie roky, čo ten zákon platí, vydal pôdu mladým farmárom? Nie sú húfne, len ojedinele, keď vôbec.
A teraz dovoľte, aby som k tomuto zákonu. Zákon o pôde a pozemkoch a vlastníctve vyvoláva vášne v Národnej rade. Martin Fecko tu poukázal na uhorské právo. Chcem povedať, že tá Mária Terézia, ktorá to uhorské právo zavádzala, tá mala jednu zásadu, ktorá platila. Jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva. V slovenských podmienkach jeden kataster, jeden vlastník a milión a jedna listov vlastníctva. Neskontrolovateľné, chaos a ťažko sa v tom vysomáriť. Takže nespomínajme ani to uhorské právo, lebo slovenská odbornosť aj toto všetko prekonala.
Hovoriť o tom, že Slovenský pozemkový fond vydal niekomu pôdu, tak ako to Gábor Gál povedal, si myslím, že je v mnohých prípadoch v katastroch, kde nebolo veľa pôdy skonfiškovanej alebo neprebehli pozemkové úpravy, je celý tento postup ireálny a nevykonateľný. Vlastníctvo slovenského; správa Slovenského pozemkového fondu v danom katastri za pozemkov, ktoré prenajíma, je mnohokrát len fiktívna. Fiktívna preto, lebo to sú podiely na celkoch a nie celé parcely. Keď Slovenský pozemkový fond má 100 ha na 1 050 parcelách v danom katastri, tak som presvedčený, že tam nenájde ani jednu parcelu, ktorú by mohol vydať nejakému vlastníkovi. Prikázať komukoľvek, aby prenajal náhradný pozemok alebo vyčlenil náhradný pozemok na pozemkoch, ktoré má prenajaté, je podľa mňa v rozpore s ústavou. A doterajší právny predpis hovoril, že keď užívateľ prenajme túto pôdu, dá do podnájmu na viac ako jeden rok, tak musí to oznámiť vlastníkovi a nájomné priamo ide tomu vlastníkovi. Ale prepáčte, keď poľnohospodár za svoje podiely si bude chcieť náhradný pozemok, tak ten náhradný pozemok, za ten náhradný pozemok nebude chcieť platiť nájomné tomu vlastníkovi. Už Ústavný súd povedal, že ako to bude pri náhradných pozemkoch? Keď vlastník, pôvodný vlastník nesúhlasí, tak je to nevykonateľné. A ja vám teraz poviem, že tí všetci veľkí majú súhlas od každého jedného vlastníka a nenájde sa jeden meter štvorcový, jedna jediná parcela pozemku Nižná v katastri, kde by vlastník súhlasil s tým, že na jeho pozemku bude náhradný pozemok niekoho iného.
Ono to vypadá tak, že týmto zákonom zavádzame systém, poviem príklad. Andrej Danko chce prikázať, že v záhrade pána Hrnka bude zberať ovocie alebo hospodáriť Robert Fico. Ktorýkoľvek trošku minimálne právne vzdelaný človek sa nad tým zamyslí, povie, že toto nie je s kostolným poriadkom. Toto nemôže byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Ako prikážete komukoľvek, keď ja prídem do katastra, Martin, k tebe a poviem, že ja tam mám kúpenú pôdu a chcem tam hospodáriť. A poviem, že ja chcem hospodáriť na pôde, ktoré inak vlastní Martin Fecko. Je to v poriadku? Takýto systém chce parlament zaviesť? Ja chápem, že chceme, chceme riešiť pozemkové právo, ale toto pozemkové právo alebo nájomné vzťahy je možné riešiť už podľa mňa naprieč politickým spektrom a dohodou na komplexnom riešení pozemkového práva ako takého. Bez toho sa nevieme pohnúť ďalej z titulu rozdrobenosti. Problém sú aj pozemkové úpravy, lebo keď pozemkové úpravy nezastabilizujeme tak, ako povedal Martin Fecko, tak bude dochádzať neustále k tomu, že tie parcely sa budú drobiť. Kým dôjdeme do konca, už tie prvé budú rozdrobené. To je o tom, že ako sa budú deliť a využívať jednotlivé parcely.
Za choré a scestné uvažovanie považujem aj to, čo predkladatelia vymysleli do § 10 ods. 2, prečítam: "Na vznik zmluvy o nájme pozemkov podľa § 1 ods. 2 písm. v) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území."
Je vo výške dvojnásobku obvyklej výšky nájomného! Chcem sa spýtať, ktorý vlastník bude natoľko blázon, že sa bude chcieť dohodnúť s užívateľom na nájomnom! Keď sa nedohodne, jemu zo zákona patrí dvojnásobok. Toto dávame obštrukciu. Chápal by som, ak predkladatelia by povedali, že ak sa nedohodnú, tak aj tomu vlastníkovi patrí to, čo v priemere patrí ostatným. Ale tomu vlastníkovi, ktorý sa nedohodne, tomu bude patriť dvojnásobok. Chápal by som, keby ten dvojnásobok bol za poľnohospodársku pôdu, ktorá je pod zastavaným územím, ale to je ďalšia veta, to znamená, že keby to bolo upravené.
Chcem apelovať už na snemovňu a nejdem predkladať procedurálny návrh, aby sme to vrátili na prepracovanie, lebo aj tak je to zbytočné, takže chcem apelovať na to, aby ste podporili ten návrh kolegu Fecka, ktorý rieši prechodné ustanovenia, že všetky zmluvy sa musia dostať do súladu s týmto zákonom. Ak ten jeho návrh neprejde, tento návrh je absolútne irelevantný a baviť sa o tom, že skrátime obdobia a podobne, je o ničom. To je mlátenie prázdnej slamy, pretože zákon má vstúpiť do platnosti od 1. mája budúceho roku a do tej doby by každý užívateľ v tejto krajine podpísal zmluvu na 25 rokov a keďže prechodné ustanovenia to neriešia, tak pre nich bude platiť 25 rokov. To znamená, že veľkí zostanú veľkými a malí zostanú malými.
Toto skrátenie, keď sa to skráti na minimálne päť, maximálne desať či pätnásť rokov, viem podporiť. Ostatne som bol stále proti predlžovaniu toho času nájmu, keď sa to predkladalo opakovane, niekoľkokrát počas prvej či druhej vlády Roberta Fica, pretože tento zákon bol prijímaný, teda menený hlavne v tomto období. Ja chápem, že v tom období jeho predĺženie na 25 rokov chcelo zastabilizovať hlavne tým, ktorí privatizovali po štátnych majetkoch.
Preto chcem povedať záverom, že aj s kozmetickými úpravami, ktoré navrhol Martin Fecko, alebo s návrhom, ktorý povedal pán kolega Gál, ako môžte, môže táto snemovňa tento zákon schváliť. Ale z praktického hľadiska ako človek žijúci na vidieku a permanentne hospodáriaci a viem, čo to tá pôda znamená a poznám tie vlastnícke vzťahy a tú rozdrobenosť slovenského, slovenských pozemkov, musím povedať, že tento zákon je len medovým motúzom a nie riešením. Nevyrieši problém mladých, aby sa dostali k tej pôde. Mnoho tých mladých nevie začať preto, lebo on kúpi spoluvlastnícky podiel a spoluvlastnícky podiel z parcely sa nemôže spočítavať. Keď väčšina na danej parcele rozhodne, že to prenajme veľkému, tak on s jednou desatinou nezmôže nič. A keď bude mať dvadsaťkrát jednu desatinu, aj tak nevie poskladať žiadnu parcelu. Ako je možné prinútiť niekoho ísť v rozpore s Občianskym zákonníkom, spoluvlastnícky podiel prenajať niekomu inému? To je ako keby ste mali v jednom dome, mali jednu štvrtinu a ten dom má štyri izby. Ako keď ich budete mať štyri tie domy, nemôžte povedať, že jeden byt je môj, lebo v každom máte len jednu štvrtinu.
A vy neriešite týmto zákonom komplexný problém, ako riešenie. A preto hovorím, že aj keď dôjde k tomu, aj keď pozemkový odbor okresného úradu tam príde a bude naliehať, ja si trúfam povedať, že sa nájde jeden vlastník, ktorý povie, že ja toho Paľa hospodáriť na mojom pozemku nechcem vidieť. V tej chvíli platí Ústava Slovenskej republiky a nemôžte nikoho donútiť, že na jeho vlastníctve, na jeho pozemku bude niekto iný hospodáriť. A práve preto tento zákon v tejto podobe je neúčinný a nerieši problém, to, aby sa mladí dostali k pôde.
To, čo tento zákon jediné vyrieši, čo pomôže, tak to je skrátenie lehoty, keď nebude 25 rokov, ale skrátime tú lehotu minimálne päť, maximálne 15 rokov. To je jediné rozumné riešenie v tomto návrhu zákona. Inak žiadne skutočné riešenie tento zákon nedáva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 14:26 - 14:34 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som nadviazal na kolegu Dostála a zverejňovania údajov, snáď jedna taká pripomienka. Existuje nález Európskeho súdneho dvora, ktorý hovorí o priamych platbách a o zverejňovaní. Tá vyslovene zakazuje zverejňovať údaje týkajúce sa fyzických osôb pri priamych platbách. Takže toto nie je problém, s ktorým sa ľahko vie popasovať. Pri iných opatreniach ako o štrukturálnych fondoch, pri projektových podporách to neplatí, ale pri priamych platbách existuje takýto nález Európskeho súdneho dvora a tu musím povedať na obhajobu pani ministerky, že tu asi postupujú správne. Možnože medzičasom mohlo dôjsť k nejakému inému výkladu, ale ak si dobre pamätám, tak existuje takýto nález Európskeho súdneho dvora vo vzťahu, týka sa to vo vzťahu k priamym platbám.
Teraz dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto návrhu zákona. Predtým, než vôbec začnem bližšie k tomuto návrhu, tak by som chcel predložiť procedurálny návrh, vrátiť tento návrh zákona pani ministerke a vláde na prepracovanie. A teraz dovoľte, aby som to aj odôvodnil patričným spôsobom.
Tento návrh zákona je, tak ako pani ministerka povedala, o procesnom postupe podávania a vybavovania žiadostí, a to musím povedať, že absolútne, ale absolútne zle. Je tam viac tých nedostatkov podľa mňa, ale zameriam sa na to hlavné, to, čo ma najviac trápi. Ministerstvo chce postupovať spôsobom, ktorý je v rozpore podľa mňa s európskou smernicou. Paragraf 39 ods. 2 sa píše: "Ministerstvo pôdohospodárstva vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznámi odchýlky od termínu určeného podľa osobitného predpisu, odkaz 99", ktorý je k § 13 ods. 1 nariadenia vlády 342/2014. Nazdávam sa, že v vestníku ministerstva pôdohospodárstva nemôžme prijať a oznámiť iný termín, ako je v nariadení vlády, ktorá implementuje samotné nariadenie Európskej komisie a Rady.
Ďalej by ma veľmi zaujímalo, že aký termín tam chcete oznámiť. 15. máj je v tomto nariadení vlády určený. Pani ministerka, vy tam chcete oznámiť, že predkladanie žiadostí je možné do 30. mája? Pokiaľ to tak je, tak je mi to nesmierne ľúto, ale vedome nútite farmárov, aby podávali žiadosti a ich žiadosti boli finančne krátené.
Nariadenie Európskej komisie hovorí, dovolím si z neho zacitovať, že členské štáty stanovia konečné termíny na predloženie jednotlivých žiadostí o pomoc alebo žiadosť o platbu, najneskorší dátum, ktorý je teda 15. júna. 15. júna je termín ale s odpočítaním, prosím pekne, 25 dní, kde zase nariadenie hovorí, že v tom termíne za každý jeden deň meškania sa kráti vyplatená podpora o jedno percento.
Hovoríte ďalej v návrhu o vybavení žiadostí, do 13 mesiacov, o posúdenie a vydanie rozhodnutia. Ale Komisia vám; členskej krajine určuje každý rok najneskorší termín do 30. júna aj vyplatiť tie peniaze, o ktorých ste rozhodli. Keď vy ten dátum 15. mája posuniete, čo by len o jeden deň, už vám nebudú sedieť termíny, aby platobná agentúra o tom rozhodla. A nestačí o tom rozhodnúť, aby platobná agentúra rozhodla, ale je treba aj vyplatiť, lebo to vychádza z tejto smernice. Preto musím apelovať na vás a nesúhlasiť s tým, aby v tomto návrhu zákona o dotáciách bol zavedený takýto mechanizmus.
Naviac, nie je možné veci, ktoré sú priamo nadriadené smernici, takýmto spôsobom riešiť, pretože okamžite poľnohospodár sa dostane do konfliktu a budeme riešiť jeden problém za druhým spôsobom: Platí vyhláška ministerstva? Alebo platí smernica Európskej rady a parlamentu, ktorá je predradená slovenskej judikatúre? Lebo tu, myslím si, že idete v rozpore, a ja preto by som, a preto som podal ten procedurálny návrh a možnože by bolo lepšie tento návrh zobrať späť, opraviť a potom ho takým spôsobom sem doniesť.
Ja chápem, že potrebujete tie vzťahy vyčistiť, vyjasniť, aby to začalo inakšie fungovať, ale sú niektoré termíny, ktoré platia pre Slovenskú republiku, a tu mi to nejako nesedí, pretože, kontroloval som, smernice platia a verte mi, vtedy, keď sa nariadenie prijímalo v roku 2004 prvýkrát a potom aj za predchádzajúcej vlády i niekoľkokrát sa tento zákon dotýkal, menil, prijímal sa nový, tie dátumy zostali stále zachované.
A ja osobne chcem vyvarovať každého od toho, aby ministerstvo vyhláškou mohlo zmeniť termíny, ktoré sú určené Bruselom ako fixné. Pretože keď ministerstvo preto, lebo nestíha, a ja chápem, že vy začínate mať setsakramentský, veľký problém, preto lebo platobná agentúra nie je pripravená pre budúci rok na elektronické podávanie žiadostí od 100 % žiadateľov. Ak je tento problém, tak, prosím, riešte informatizáciu a ministerstvo, teda platobnú agentúru, to, čo bol prvotný problém, keď ste sama nastúpila a zdedili ste tento problém od pána ministra Jahnátka. Ale ste tam už dosť dlho, aby sa táto otázka vyriešila. Keď vy posuniete tam tie termíny, tak Slovenská republika nebude stíhať tento proces.
Áno, mohli by ste argumentovať tým, že európska smernica dáva možnosť pre niektoré členské krajiny v zónach s osobitnými klimatickými podmienkami alebo v regiónoch. Lenže Slovenská republika nemá stanovené a vyhlásené, odsúhlasené Bruselom žiadne osobitné klimatické regióny s osobitnými klimatickými podmienkami alebo regiónmi, kde by sa tento dátum dal posunúť. A pokiaľ by došlo k akémukoľvek posunu, tak sa dostaneme do stretu a do problému, že pri posudzovaní žiadostí už v podhorských oblastiach a vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách už sa dostaneme do klimatických podmienok. A táto oblasť nie je dotiahnutá, a preto dávam ten procedurálny návrh, ktorý som dal.
Samozrejme, politická zodpovednosť je na vás, ako sa rozhodnete, a ja chápem, že vy máte väčšinu a ten návrh zákona prejde. Mojou úlohou nie je ani tomu zabrániť, ani nemám tú moc. Mojou zodpovednosťou je poukázať na to, že to čo hovorí európska smernica a či nám to sedí. A naviac ako nechápem, aký je problém s tým, že nariadenie vlády má silu, ktorou je možné aproximovať samotné nariadenie, prečo chce ministerstvo takýmto spôsobom podliezť a jednoducho si zmeniť a vyhláškou. Pani ministerka, nielen vy, ja chápem, že možnože vy to nevyužijete, ale z predchádzajúceho obdobia sme mali obdobie, že čo rok, to minister. A potom v tom prípade tá právna istota pre poľnohospodárov asi veľmi vysoká nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.10.2017 16:41 - 16:44 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, aj samotní tvorcovia tohto návrhu, ktorý prešiel na minulej schôdzi a pán prezident vrátil. Či už pán kolega Jarjabek, alebo pán kolega Číž, kladiem si neustále otázku, naozaj v súčasnosti na území Slovenska a z hľadiska vládnej koalície je najväčším problémom, kto bude udeľovať štátne vyznamenania? Že popri Kiskovi, ktorý je dnes momentálne ako prezidentom, ale nebavme sa o tom, že je to Kiska, bavme sa o prezidentovi, o hlave štátu, má ešte udeľovať aj predseda parlamentu a predseda vlády. Najskôr vy ste navrhli, že predseda vlády, kolega Senko to doplnil, že keď Fico, tak aj Danko. Toto je problém v tejto spoločnosti? Toto vás trápi, kolegyne a kolegovia, vo vládnej koalícii? Idete rozoberať, či pán prezident má právo vysloviť svoj názor a vrátiť parlamentu takýto návrh, ktorý sa tu schválil? Toto je naozaj skutočný problém?
To chcete povedať, že tú Ficovu cenu by mal dostať pán doktor Bžán spolu s pánom bývalým naším kolegom Bačíkom za politickú stranu SMER? Za to, že vyrokovali, že jednoprávne zastupovanie slovenských daňových poplatníkov bude stáť 17,6 mil. eur? Toto má byť na cenu Roberta Fica? Na cenu kapitána Andreja Danku zas má byť popritom, že bývalý minister školstva, ktorý odstúpil za kauzu eurofondy, za korupčne rozdielnych 600 mil. a zostal ako poradca na ministerstve školstva, to nestačí, treba mu dať ešte aj cenu Andreja Danka? Za to, lebo urobil to, čo mu, dostal nakázané? Kolegyne, kolegovia, skúste sa zobudiť! A naozaj zaoberajme sa v tomto parlamente, kolegyne, kolegovia z vládnej koalície, vieme veľmi dobre, že z opozície nemá žiadny návrh šancu prejsť. Sem-tam snáď niečo naoko, ale skutočne žiadne riešenia z opozície neprijímate.
Ale chcem upozorniť a chcem vyzvať, aby ste upustili od takého konania, kde takýmito podradnými témami zavádzate občanov, traktujete ich, zbytočne sa tu zaoberáme a neriešime problém, to, čo občanov trápi.
Naozaj, kolega Číž, kolega Jarjabek, pán Senko, vás toto trápi najviac? Aby aj Andrej Danko, aj Fico mohol dať cenu tým, ktorí najviac rozkrádajú túto krajinu? Toto je naozaj problém? Ja si myslím, že tu je miesto ukázať veľkosť či zo strany koalície, alebo opozície, vyhovieť požiadavkám alebo pripomienkam pána prezidenta a takúto zástupnú tému zmiasť vôbec z rokovania Národnej rady. Toto nemá čo robiť v politike, momentálne nás trápi oveľa viac.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2017 9:33 - 9:41 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážený pán predseda výboru, kolegyne, kolegovia, musím povedať, že tento zákon je tak zlý, ako ho pripravili. Nehovorím o tom, že to pripravil tu minister Sólymos. On je jeden z tých, ktorý podpísal návrh podania tohto návrhu zákona na Ústavný súd za protiústavnosť.
Ale musím povedať, že som trošku sklamaný z toho, ako tá novela sem prichádza. Som sklamaný preto, pretože naďalej zachováva systém znevýhodnenia občana a znevýhodnenia obcí. A to už tobôž nechápem, ako pán primátor to bude obhajovať, pretože predchádzajúci zá; teda predchádzajúci predkladateľ tento zákon nepredložil aj s ekonomickými dosahmi, tak ako to mal urobiť a ako mu to ukladala smernica. Smernica už neukladá, že novely a doplnenia zákona sa majú alebo aplikácia v členskom štáte sa má takýmto materiálom podložiť.
Považujem za zlý a chorý systém, ktorý sa tu vytvoril. Vznikli organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré nie sú nikým a ničím kontrolované. Účasť, politická účasť nominanta z vlády je šumafuk. Je nič. Starosta je povinný v obci vykonávať všetko, má všetky zodpovednosti a ekonomický príjem a osoh majú organizácie z odbornosti výrobcov. Keď tak som mal, očakával, že príde novela zákona, ktorá povie, že keď organizácie zodpovednosti výrobcov, teda výrobca má mať rozšírenú zodpovednosť za likvidáciu odpadu, ktorý vyrobil, tak si to v plnej réžii bude zabezpečovať v tejto krajine a nie tak, že si to bude ukladať, že starosta urob. A keď to starosta neurobí, tak mu v zákone, tak ako to v minulom volebnom období minister Žiga presadil, tak zaplatíš. Zaplatíš viac, nebude ťa to stáť menej. Keď to má robiť výrobca, tak prečo to nerobí výrobca? Prečo to robí obec? A preto musím povedať, že s akoukoľvek novelou v tomto duchu, ja s tým ťažko viem súhlasiť.
Nechápem, čo sa udeje tým, ktorí doteraz tento zákon porušovali. Lebo minister, keď sem doniesol a hovorí o drobnom stavebnom odpade a jeho oceňovaní pri ukladaní, že to treba vyriešiť a treba tam zaviesť nejaký iný mechanizmus, tak musíme povedať, že od platnosti tohto zákona na území Slovenskej republiky to na každom rohu bolo porušované. Kto ponesie zodpovednosť za to, že sa pripravil zákon, ktorý sa dodnes nedodržiaval, porušoval sa?
Druhá otázka. Pani kolegyňa Zemanová to načala. To sú tie potraviny a potravinárstvo. Pán minister, ja som všímal, krútil si trošku hlavou, že úplne to tak nie je. Ale ja skúsim povedať iný ten pohľad. Pán premiér a pani ministerka pôdohospodárstva sa zasadzujú o to, aby sme my nemali inú kvalitu potravín na území Slovenskej republiky, ako je v Rakúsku. Ale každý zákazník vie a vie si oceniť, koľko vie zaplatiť za výrobok. Ale keď u nás za ten istý výrobok v konečnej cene na pulte zákazník zaplatí väčší poplatok, teda má zaplatiť väčší poplatok za odpady, väčší poplatok za DPH, lebo je viac ako v Rakúsku, má zaplatiť viac na cenách energie, má zaplatiť viac na ostatnom, na ostatných výdavkoch, ktoré v Rakúsku sú nižšie alebo v iných členských krajinách, výsledok je, že cenu neprekročím, znížim kvalitu. V mäsovom výrobku nebude toľko mäsa. A povedzme si, že aj toto má vplyv na to, akú máme my v konečnom dôsledku tú kvalitu.
Keď sa bavíme o tom, že náš potravinársky priemysel koľko zaplatí, no, ja som si urobil ten prieskum. Tí, ktorí čokoľvek balia do obalu, teda do skla, zaplatia štyrikrát toľko ako predtým, než tento zákon vstúpil do platnosti. Pritom, pričom sklo je v pohode recyklovateľné. Tak si kladiem otázku: Je to správne riešenie v tomto návrhu zákona? Kladiem si otázku: Organizácia zodpovednosti výrobcov je nezisková organizácia, ale organizácia nemusí vytvárať zisk, aby zdaňovala. Ako nikto ho nekontroluje. Vyberie desať miliónov, deväť rozdá na výplatách a odmenách pre svojich zamestnancov, pre správnu a dozornú radu a jeden milión rozdá obciam, že tu máte na recykláciu odpadu. Pýtam sa: Je to správne riešenie? Keď už zákon ukladá, s prepáčením, povinnosť výrobcom, aby platili do tohto štátom zorganizovaného výpalného systému, tak by mal zabezpečiť aj to, aby starostovia, ktorí to vykonávajú, ktorí to musia doplácať, aby mohli verejne kontrolovať, aby tieto organizácie verejne robili odpočet, ako hospodárili. Koľko peňazí vybrali, koľko dali na výplaty, koľko dali na recykláciu.
Ako príklad poviem. Zdravotné poisťovne tam štát vedel predpísať, že aká je primeraná marža, koľko je možné vyplatiť. Tu prečo štát nemôže povedať? Prečo nemôže dovoliť kontrolu? A vôbec štát by nemusel kontrolovať, keby povedal, že celý systém je v koordinácii organizácií zodpovednosti výrobcov a nie obcí. A naviac musím povedať, že litera zákona predpísala, že aké organizácie zodpovednosti výrobcov je možné zaregistrovať na ministerstve.
Pani Zemanová sa toho dotkla len tak okrajom a týka sa to toho, že v podstate môžete zaregistrovať len organizácie, ktoré majú viac ako 10 percent – pani kolegyňa, dobre sa pamätám? – trhu alebo dokonca ešte viac. Sú zaregistrované aj také, ktoré vôbec nemajú kontrakty s obcou. Ale peniaze vyberajú, lebo sa tvária, tak ako pani kolegyňa povedala, je ich niekoľko, tvária sa, že ja som zaregistrovaný na ministerstve, vyberie peniaze, ale on nemá komu platiť. Ako to sú chyby, ktoré sa spravili na ministerstve, a ja by som očakával, že táto novela nebude kozmeticky upravovať a obhajovať tých, ktorých by to nemala. Lebo v každom prípade ja som postrehol, pán minister, to, čo si povedal. Likvidácia odpadu bude ešte drahšia. Ale ja som upozorňoval na to, keď sa ten zákon prijímal pôvodný, nie tento, samotný zákon, keď sa zmenil systém, že tento systém je obdobný toho, čo je v Českej republike, ktorí povedali, že je protiústavný. Bol aj v Nemecku. Po tom, čo sa tento systém v Nemecku zrušil, tak ceny za likvidáciu odpadov pre samotných obyvateľov niekoľkonásobne klesli. Tak si kladiem otázku: Sme natoľko bohatí, aby sme od našich ľudí aj touto cestou vyberali kopec peňazí? Pritom to nejde do štátnej kasy, ide to do súkromných rúk. A keď už likvidovať odpad, tak si kladiem otázku, prečo nie všetky?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 19:01 - 19:02 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Kolega Dostál, musím povedať, že pekne si to zhrnul s tým Starom. Možno ešte viac by som tam pokladal za dôležité vyzdvihnúť, že tento Star EU by nemohol byť úspešný, keby nemal požehnanie nielen od Richtera, ale aj od toho najvyššieho, ktorý ručí svojou hlavou a všetko požehnal birmovaný komunista. Keď teraz k tomu pozrieme, že birmovaný komunista bráni zneužívanie detí, ktoré spadá tiež pod ministra Richtera, tak čo si o tom pomyslíme. No, žijeme v krajine, kde vládnu ľudia, ktorí sa pretvarujú. Pretvarujú sa tak, ako práve situácia im vyhovuje. Ale smutné na tom je, že nie v prospech občana, ale v neprospech občana.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 17:56 - 17:56 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem a naozaj snáď ešte jeden dovetok. Každý nesie zodpovednosť v tejto sále dnes. Aj tí, ktorí sa hlasovania nezúčastňujú, aj tí, ktorí vyslovia dôveru ministrovi Richterovi. Oni odkazujú každému takémuto, takejto rodine, takýmto dievčatám, že oni sú za to, aby sa takéto konanie na Slovensku ďalej konalo a mohlo sa konať, lebo my nie sme zodpovední za to, aby ten systém bol funkčný. A nie, aby ten systém bol z pozície ministra bránený v neprospech maloletých detí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 17:56 - 17:56 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, musím povedať hneď na úvod, že som sklamaný z toho, že ani premiér, ktorý tak hrdo sa bil za svojho ministra, tu nesedí ani pán minister Richter tu nesedí. Keď sa prijímal rokovací poriadok; a možnože to je námet do budúcna, by sme mali povedať, že keď opozícia má právo odvolávať a usporiadať takúto schôdzu, tak by tu ten, ktorého odvolávame, mal sedieť. Robert Fico v tejto sále nakričal toho dosť na Ivetu Radičovú, prečo nesedí tu v tejto sále, keď ju išli odvolávať. Alebo na hociktorého iného ministra. Dnes ten istý Robert Fico zalezie tamto do kúta aj so svojimi ministrami, neopováži sa sem postaviť.
Bol som rozčúlený, keď minister Richter tu vystupoval a na záver svojej reči začal hovoriť o tom, že on dnes počas tejto schôdze bude citovo vydieraný od nás z opozície. Chcem takýto postoj odmietnuť a chcem poukázať na to, že keď niekto v tejto sále alebo v politike v tejto veci niekoho politicky vydiera a citovo vydiera, tak je to Robert Fico svojho koaličného partnera SNS, že nemôže hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak ako sa hlásil, že chce k tejto otázke sa postaviť.
Táto koalícia nie je založená na hodnotách, je to zlepencom, zlepencom, ktorý nectí žiadne morálne hodnoty v tejto spoločnosti. Inak sa ťažko dá povedať, že chráni a bráni ministra v pozícii, ktorý má dozerať na to, že keď štátne orgány, súdy prikážu niekomu maloleté dievča umiestniť do resocializačného ústavu, aby sa tam liečilo, tak miesto liečenia sa tieto dievčatá sexuálne zneužívajú. Je to škandál! Pán minister, pánovi ministrovi nestačilo ani to, keď samotní pracovníci a vedúci pracovníci tohto zariadenia povedali v jednom konkrétnom prípade, že to bol sex na rozlúčku.
Pýtam sa, kde má byť tá morálka, keď minister mal začať konať, nepovedal by som v tej chvíli, že minister Richter má odísť. Sám som zastával ministerskú pozíciu nie raz, nemôžte mať oči a uši a nemôžte byť všade, ale keď sa už dozviete o tom, že skutok sa stal, koniec koncov aj orgány činné v trestnom konaní s odstupom roku skonštatovali, že ten skutok sa tam stal a ministerstvo pochybilo. Tak nehnevajte sa na mňa, ale pán minister Richter sám mal odísť z tejto funkcie, pretože dnes sa my tu nebavíme o tom, že či pán minister Richter nesie nejakú trestnoprávnu zodpovednosť, bavíme sa o tom, či pán minister Richter a vláda Roberta Fica má vyvodiť politickú zodpovednosť za nečinnosť štátneho úradu, ktorého reprezentuje minister Richter.
Keď my odkážeme občanom tejto krajiny, že zákony prijímané v Národnej rade a pravidlá a princípy, ktoré, podľa ktorých sa oni majú riadiť, na tých najvyšších neplatia, tak pošleme ten najhorší signál, ktorý môžme poslať. A Robert Fico je za to zodpovedný. A, bohužiaľ, musím povedať, celá koalícia je za to zodpovedná, keď takéhoto ministra chráni.
Keď minister Plavčan škandalózne rozdelil peniaze, je to ekonomická škoda, ale ubližovať na základe súdneho príkazu deťom je to ešte horšie. A preto si myslím, že táto schôdza, hoc sa koná už druhýkrát na odvolanie Richtera, sa vôbec konať nemala. Nemali sme sem vôbec dôjsť, lebo to svedčí o morálnych hodnotách Roberta Fica, jeho koaličných partnerov aj tých, ktorí sú vydieraní dnes tým, či zostanú, alebo nezostanú.
Pán predseda vlády uvádzal a obhajoval ministra Richtera tým, že je najlepším ministrom svojej vlády, znížil nezamestnanosť na najnižšiu úroveň. Ale pán premiér Robert Fico, trojnásobný premiér Robert Fico, chcem sa spýtať: Za čias, keď tento post zastával minister Richter, koľko mladých ľudí opustilo toto územie? Koľkí boli nútení nájsť si inde prácu? Kde bol pán minister Richter pred voľbami, prečo neupozorňoval, že nedávajme veľké peniaze z peňazí daňových poplatníkov na firmu Jaguar, lebo tam budú musieť robiť zahraniční pracovníci, lebo už nebudú Slováci, ktorí by tam robili? Lebo máme akútny nedostatok pracovnej sily. Kde bol, kde boli tieto štátne inštitúcie? Ako tých zlyhaní by bolo môcť nájsť neúrekom.
Ale zostaňme len pri jednom. Keď akreditačná komisia ministrovi dá na stôl odporúčanie, že takéto zariadenie nemá čo mať akreditáciu a tie deti tam treba chrániť, tak minister povie, že on má iný názor a že nie. Budiš, pán minister si v tej chvíli zobral na seba obrovskú ťarchu zodpovednosti. Ja som očakával ako bežne, v ostatných prípadoch, že polícia skonštatuje, že skutok sa nestal. Toť veľké prekvapenie, že polícia skonštatovala, že ministerstvo pochybilo. Generálna prokuratúra to konštatuje, že ministerstvo pochybilo. A predstaviteľ tohto štátneho orgánu, ktorým je minister Richter, naďalej má dôveru tejto vlády, naďalej má dôveru parlamentu, lebo nebude odvolaný, a naďalej odkazuje, že nič sa nedeje, aj deti, aj maloleté dievčatá sa môžu zneužívať. Nehnevajte sa, chce sa mi z toho vracať. Je to nesmierne hanebné!
A ešte raz musím povedať, že je mi ľúto, že táto schôdza vôbec sa koná. Robert Fico, ak má trošku zodpovednosti k občanom, k rodičom, ktorí majú deti, komukoľvek sa to môže stať, aj v tej najlepšej rodine, že sa dostanú do takejto situácie a súd prikáže, že decko musíte dať do takéhoto zariadenia, tak sa pýtam, akým svedomím tí rodičia tam dajú. Mnohokrát poznáme, že aké sú rodinné pomery ich detí, z ktorého vyšli, že tam je ťažko hľadať oporu. Tak keď ten systém, ktorý mal byť položený alebo postavený na ich oporu a ochranu, tak ten zlyhá a premiér ho chráni, tak je mi nesmierne ľúto, že musím žiť a bývať v takejto krajine, pretože to si občania tejto krajiny od takéhoto vládneho, ani od takéhoto vládneho zlepenca si nezaslúžia. Nehnevajte sa, musím povedať, že toto by sa nikdy inokedy – ešte ani za komunistov – by sa nemohlo stať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis