Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.4.2016 o 14:50 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.4.2016 14:50 - 15:10 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Máme dnes možnosť sa vyjadriť k programovému vyhláseniu vlády. Úvodom chcem povedať, že pred programovým vyhlásením vlády každý z politických subjektov, každý z poslancov, ktorí dostali dôveru, sa uchádzali o hlas voliča. Ja som svojim voličom sľuboval bojovať proti charakteru vlády, ktorá tu bola, a nie ako je tá, ktorú reprezentovala politická strana SMER a vláda Roberta Fica II.
Vládna koalícia zlepená hodnotovo, svetonázorovo, ideologicky a programovo rozdielna, táto vláda, spojená túžbou po moci, predkladá programové vyhlásenie vlády a uchádza sa o dôveru Národnej rady. Charakterizovali sa ako vláda ľavo-pravá, historického zmierenia. Pravda je ale, že je vládou Roberta Fica. Sama sa v úvode tohto dokumentu charakterizuje, citujem, "nastupujúca vláda je vládou kontinuity".
Aký vplyv majú politické subjekty, ktoré pristúpili k politickej strane SMER, keď sa charakterizujú, že sú kontinuitou? Pre mňa kontinuita vo vzťahu k tomu, čo sme tu mali. Vláda Roberta Fica II bola a je charakterizovaná korupciou, klientelizmom, predraženými štátnymi nákupmi, sociálnymi balíkmi a prehlbovaním regionálnych rozdielov. Občania vo voľbách vyjadrili svoj názor na politiku strany SMER a vlády Roberta Fica II odmietli. SMER už nemohol vládu zostaviť sám ani s jedným partnerom, ale hneď k tomu potreboval troch. SMER v minulom volebnom období v parlamente mal 83 poslancov, dnes ich má 49. Tento úbytok je jasným dôkazom, že občania Slovenskej republiky chceli zmenu a nie kontinuitu. Ale dostali kontinuitu. Vďaka tým, ktorí túto vládu vytvorili.
Toto samotné konštatovanie na úvod programového vyhlásenia vlády, ktoré koaliční partneri schválili, či už na koaličnej rade alebo ich reprezentanti, ministri vo vláde, bude charakterizovať túto vládu a túto krajinu v budúcich mesiacoch, možnože rokoch. Po tomto konštatovaní akékoľvek prehlásenie, že, zo strany pravicových strán, ktoré založili túto vládu, sú iba ilúziou a ich snahou zmierniť to, čo v skutočnosti vytvorili. Pretože vytvorili, tak ako sami konštatujú v programovom vyhlásení vlády, vytvorili vládu kontinuity. Program a ciele sa zlúčiť dajú, ale hodnoty reprezentované stranami a ich predstaviteľmi sa zlúčiť nedajú. Ak tú hodnotu tam vôbec niekedy niekto mal. Keď programové vyhlásenie vlády hovorí o kontinuite, tak hodnoty, ktoré budú reprezentovať, sú tie isté, ktoré reprezentovala tá predchádzajúca vláda, ku ktorej sa hlásia v podobe kontinuity.
Teraz dovoľte, aby som sa vyjadril k niektorým častiam programového vyhlásenia vlády. Časť doprava. Už niektorí moji kolegovia sa tu vyjadrili, že tie ciele sú ambiciózne, ale niet toľko peňazí, aby sa dali naplniť, a tobôž nie pri cenách, ktoré vychádzajú z verejného obstarávania, tak ako sme boli zvyknutí pri vláde Roberta Fica II. Čo sa týka, budem sa vyjadrovať v prvom rade k juhu Slovenska, a tam sa týka výstavba južných rýchlostných ciest R7 a R2. Prvý úsek R7 nie je úspechom, by som povedal, tejto vlády, ale tá už bola pripravená na podpis počas Ficovej vlády II. To nie je ničím novým, to je len dokončením toho, čo tu zostalo. To, čo nové má byť, to sa plánuje pripraviť, akýsi úsek pri Komárne napojením na nový most na Dunaj. Kde zostávajú Nové Zámky, Veľký Krtíš, Lučenec a ďalšie časti? Možnože projekty, ale výstavba určite nie. Pre mňa je sklamaním aj to, že v programovom vyhlásení vlády nie je jednoznačne napísané, že v snahe budovať rýchlostnú cestu R2 Zvolen – Košice sa bude diať v plnom profile a v zrýchlenom tempe. Je tam len toľko, že sa bude pokračovať vo výstavbe. Vychádzam z toho, že tak ako to minister Počiatek plánoval, teda v polovičnom profile, v Lučenci, v Rimavskej Sobote, v Revúcej a smerom na Košice. Jednoznačne treba povedať, že tu občania sú ponímaní ako druhoradí. Oni nemajú nárok na diaľnice, tam bude cesta len ako prvotriedna, platiť za to budú musieť, ale budú mať miesto modrých zelené tabule pri tých cestách. Pričom tento región je najzaostalejší. Keby vláda chcela zmierniť regionálne rozdiely, tak v tomto regióne nebude budovať cesty v polovičnom profile, ale cesty v plnom profile.
Teraz k menšinovému školstvu. Citujem, "podpory vyňatia všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území" bez časového určenia, nie je tak ako pri iných prípadoch v školstve, musím povedať, že bez dátumu. Dnes očakávam aj spôsob, ako to vláda chce naplniť, pretože zápis do škôl je od prvého apríla do konca apríla. Keď zákon predpokladal, a smernice, ktoré sa nezmenili do dnešného dňa, predpokladal, že tie malotriedky zaniknú, tak predpokladám, že už tam rodičia svoje deti nezapísali. Potom tento sľub je úplne zbytočný v programovom vyhlásení vlády, pretože kým príde k jeho realizácii na najbližšej schôdzi, ktorá sa plánuje 7. mája, tak už je dávno po funuse. Budem očakávať a dúfam, že kolegovia nájdu riešenie, ale pragmatizmus mi hovorí, že keď zápis je od 1. apríla do konca, teda do konca apríla, tak buď sa tie deti do tých škôl zapíšu, alebo sa tie deti do tých škôl nezapíšu. A potom sa môže zmeniť zákon, ale keď do školy sa nikto nezapísal, tak asi ťažko tam deti nastúpia.
Ďalšia oblasť – financovanie kultúr národnostných menšín. "Vláda prijme", citujem, "vláda prijme zákon o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr, verejnoprávny fond s cieľom zabezpečiť systematickú podporu kultúry a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike." Kolegyne, kolegovia, musím povedať, že tento zákon, tí, ktorí tu sedeli v predchádzajúcom období, bol predložený do snemovne Národnej rady. K tomu, aby prešiel, chýbalo 6 hlasov. Keď tento zákon tu existuje, je pripravený, koalícia sa na tom dohodla, tak nevidím dôvod, prečo pri tomto ustanovení, tak ako v iných prípadoch v školstve, trebárs pri zmene financovania platov učiteľov, je uvedený dátum 1. september 2016, prečo z hľadiska odkontrolovateľnosti by pri takomto prípade nemohol tam byť uvedený dátum v prvom roku vládnutia, aby sa to dalo odkontrolovať, tobôž keď ten zákon existuje? Či je to len preto, lebo tí, ktorí nechceli ten zákon v predchádzajúcom období, ako minister Maďarič, sedí na tej istej stoličke ministra kultúry a nechce ho ani teraz.
Pár slov k pôdohospodárstvu. "Vláda považuje úspešné a transparentné čerpanie eurofondov za rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a k rozvoju vidieka." Zostáva mi len dúfať, že za tým sa myslí, že sa odstránia subjektívne spôsoby hodnotenia projektových podpôr a tým klientelizmus a korupcia, ktorá vládne v poľnohospodárstve v nevídanom rozmachu, ktorú zdedili. A dúfam, že v tejto oblasti poľnohospodári nezažijú kontinuitu. Lebo keď to bude kontinuita, tak je treba povedať, že programové vyhlásenie vlády pre poľnohospodárov bude nie programovým vyhlásením vlády, ale smútočným oznámením. "Vláda bude vytvárať prostredie pre ďalšie prehĺbenie procesu nadobúdania poľnohospodárskej pôdy aktívnymi poľnohospodármi ako jedno z rozhodujúcich preventívnych nástrojov jej ochrany a jej efektívneho využívania." So záujmom sledujem kolegov, ktorí podpísali podanie na Ústavný súd, že ten zákon, ktorý pripravil minister Jahnátek, je protiústavný. Dnes sa zasadzujú o jej zachovanie a pokračovanie. Opäť dovoľte, aby som povedal, prečo rozdeľuje vláda občanov tejto krajiny, vlastníkov pozemkov? Vlastník lesa môže predať, komu chce pôdu, za akú cenu chce, vláda ho nekontroluje. To je polovica územia tejto krajiny. Ale poľnohospodársku pôdu áno? Keď vyrúbeme les, trvá sto rokov, kým sa to tam vráti. Keď vlastník vyrúbe les, keď príde polícia za ním a spýta sa, že aká je škoda, on povie, že žiadna, proces sa ukončil. Mali sme to možnosť vidieť v minulom volebnom období tu v Bratislave. To nás netrápi, to túto snemovňu a túto vládu netrápi. Ale poľnohospodárska pôda áno. Pričom keď sa pozrieme na tú poľnohospodársku pôdu, tak musíme vidieť, že tá cena poľnohospodárskej pôdy pre vlastníka klesá. Pre toho farmára, keď predá celú farmu. A povedzme si, že jednoduchý občan Slovenskej republiky nemôže predať svoju pôdu komu chce, musí predať farmárovi, ktorý tam je. Ale ten farmár keď ju kúpi, môže celú svoju firmu aj s tou kúpenou pôdou predať, pre Nemca, pre Holanďana, pre Dána, pre kohokoľvek bez akéhokoľvek obmedzenia. Kolegyne, kolegovia, nehnevajte sa, pri najlepšej vôli nemôžem povedať, že toto je správne a spravodlivé a že by si toto občania Slovenskej republiky zaslúžili.
Ďalší bod. "V súlade s pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potencionálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu." V tejto oblasti musím povedať, že je mi nesmierne ľúto pani ministerky, ktorá nastupuje a má tento cieľ naplniť. Pretože, nie preto, že ona nebude vedieť splniť, ale to, čo zdedila z tej kontinuity, je, že za týždeň na Slovensku počet dojníc klesá tempom cca tisíc kusov. V tomto roku podľa tých čísiel, ktoré som sa snažil dopátrať, zhruba 40-tisíc kusov už je menej hovädzieho dobytka na Slovensku. Na každých 200 kusov potrebujete minimálne jedného pracovníka. Napočítajte, akým tempom táto vláda v kontinuite ruší pracovné miesta na vidieku. To preto, lebo sa problémy a veci neriešili vtedy, keď sa mali.
===Teraz taká malá perlička. "Vláda podporí využitie obnoviteľných zdrojov energie na vidieku." Ale vláda bude sa zasadzovať o sebestačnosť vo výrobe potravín. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, to sa nedá. Dnes je treba povedať o vláde Roberta Fica I, kedy najvýnosnejšou plodinou v poľnohospodárstve bol slnečný kolektor, taký okres ako Komárno, rozlohou poľnohospodárskej pôdy, už neprodukuje potraviny, ale energiu. Keď ju vláda chce ďalej podporovať, tak nechce pestovať potraviny, tieto zámery sa navzájom vylučujú.
Ďalšie opatrenie. Fond na podporu predaja. Poľnohospodári, potravinári, tí, ktorí sú znevýhodnení, pretože zákon o obchodných reťazcoch ich dvakrát bije, tak ešte im vyrubíme dodatočnú daň, plaťte do akéhosi fondu. Pričom podpora nikdy na rezorte transparente rozdeľovaná nebola.
Oblasť lesníctva. Je správne napísané, že sa bude podporovať, aby domáci drevospracujúci priemysel sa dostal k drevu, spracoval a vytváral pracovné miesta. Dúfam že nie v kontinuite sa to prejaví, kde minister Žiga podľa v médiách zverejnených údajov má svojho vlastného človeka pána Leláka, ktorý zastupuje záujmy jeho spoločnosti obchodujúcej s drevom, a aby zvyšoval svoj obrat predajom dreva zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dúfam, že tá kontinuita tam nebude a prejaví sa nielen výmenou generálneho riaditeľa, ale aj človeka, ktorý zastupuje záujmy jednej konkrétnej spoločnosti, tak ako to zverejnili médiá.
Ale aby som nebol len kritický, v oblasti pôdohospodárstva musím povedať, že nesmierne ma teší, že vláda chce zachovať také programy, ako SK Značka kvality alebo predaj konečnému spotrebiteľovi. To sú programy, ktoré som, niektoré, spúšťal v roku 2004 ako minister, niektoré v roku 2011, a teší ma, že vláda chce v týchto programoch, ktoré sa osvedčili, ďalej pokračovať.
Pri environmentálnej politike musím povedať, že táto stať je mimoriadne veľmi exkluzívne napísaná, je ľubivá. Je v ňom všetko a nič. So žiadnym konkrétnym dátumom a termínom, kde by sa minister dal odkontrolovať. Ale musím povedať, že som našiel niečo, čo tam nie je, a mne tam osobne chýba. Chýba mi tam riešenie starých environmentálnych záťaží, ktoré máme na Slovensku, množstvo, a ktoré keď nebudeme riešiť, je to časovaná bomba, na ktorej sedia občania tejto krajiny v rôznych kútoch Slovenska. A tou sa vláda v programovom vyhlásení vlády nechce nijako zaoberať. Ale chýba mi aj časť riešenia zadržiavania vody pri drobných vodných tokoch, v lesoch, aby neprišli tie prívalové vody. To je program, ktorý počas vlády Ivety Radičovej, v ktorom sme vytvorili viac ako 15-tisíc pracovných miest, ako ukážka pomoci a tvorby pracovných príležitostí.
Vláda kontinuity chce presadiť zníženie dane z príjmov právnických osôb z 22 % na 21. Na tomto mieste považujem za potrebné povedať, že každý podnikateľ, každá právnická osoba na Slovensku už podala viac-menej daňové priznanie. Z daňového priznania vidí, že daň nestúpla na 22 %, ale na 30. Prečo na 30? Lebo vláda, tá predchádzajúca, upravila základy dane, odpisové možnosti na budovy tak, že dnes pri sadzbe 22 % podnikatelia platia dane, ako keby pri starom systéme sme ich zvýšili, dane, na 30. Dnes ostáva len veriť, že dôjde len k zníženiu sadzby a nie úprave základu dane, aby naši podnikatelia koniec koncov platili ešte viac. Ja chápem, že veľkí podnikatelia, ktorí v predchádzajúcej vláde dostávali investičné stimuly a daňové úľavy, ich sa to netýka, lebo oni dane platiť nemusia. Dúfam, že vláda kontinuity nechce v tejto oblasti pokračovať takým istým spôsobom, pretože to by bola zlá správa pre občanov tejto krajiny.
Vážená vládna kontinuita Roberta Fica III, musím povedať, že som nesmierne rád, že nemusím hlasovať dnes o dôvere vlády, ktorá sa hlási ku kontinuite vlády Roberta Fica II. Vláda kontinuity mi nie je blízka. Ani hodnotami, ani charakterom. A program nie je všetko, pretože keď každá zo subjektov zúčastnený v tejto koalícii hovorí, že 80 – 90 % jeho programu je premietnutá do programového vyhlásenia vlády, tak musí povedať, že niekto, niekde niečo smrdí. A to nesedí. Aspoň pre mňa, pre Maďara to nejde dohromady. Tie programy boli tak rozdielne, že nemôže byť, že každý tam má 80 % svojho programu.
Vládna koalícia nemusí a nemá presvedčiť opozíciu v Národnej rade, ale presvedčiť voličov, tých voličov, ktorí v tejto krajine chceli zmenu a namiesto toho dostali kontinuitu. Som rád, že dnes môžem zaujať postoj, ktorý som prezentoval svojim voličom vo volebnej kampani, a nie opačný.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis