Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.4.2016 o 15:05 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.4.2016 15:05 - 15:10 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia, máme pred sebou jeden návrh, ktorý nie je ani tak o tom, či zrušíme amnestie, alebo nie, ale o tom, či naberie Národná rada odvahu a urobí obrovský krok k tomu, aby mala dôveru u občanov.
Tento návrh je snahou prispieť k tomu, aby sme tu mali skutočne právny štát, nielen sa tak tvárili. Má snahu umožniť vyšetriť zločiny Mečiara a jeho spolku, keď vládli.
Smutné na tomto príbehu je, že v parlamente sa nenašla doteraz vôľa ich zrušiť a umožniť vyšetrenie zavlečenia slovenského občana do cudziny, ako aj niekoľko úkladných vrážd. Názory na zrušiteľnosť Mečiarových amnestií sa rôznia. Je to fakt. Medzi právnikmi aj trojnásobný premiér si našiel vysvetlenie, prečo to nepodporiť. Má na to vlastný právny názor. Ale pravdou je a faktom zostane, že tu tento návrh v tej či onej podobe už bol niekoľkokrát. Môj postoj sa v tejto otázke nezmenil a za návrh zahlasujem a podporím. Rovnako podporím aj návrh vyhlásenia Národnej rady, ktorý predložil kolega Grendel.
Považujem tento krok za potrebné prijať v záujme právneho štátu. Je na mieste položiť si otázku, keď sa v Národnej rade nenájdu poslanci, ktorí by sa vysporiadali otázkou vyšetrenia zločinov z 90. rokov, tak ako občania majú dôverovať politikom a poslancom v Národnej rade? Asi veľmi ťažko. Keď politici aj po dvadsiatich rokoch majú problém prijať krok, hoc neštandardný, ale potrebný k tomu, aby sa vyšetrili zločiny, ktoré sa tu stali, a nevyšetrujú len preto, lebo vtedajšia politická elita to znemožnila.
Som presvedčený, že keď Národná rada hneď na samom začiatku svojej ďalšej, svojho ďalšieho funkčného obdobia prijme takýto krok, bude to mať pozitívny vplyv aj na vnímanie občanov na nás každého bez rozdielu politického trička v tejto Národnej rade.
A preto by som chcel vás poprosiť, aby ste podporili tento návrh. Verím, že každý, kto dlhodobo hlasoval za zrušenie Mečiarových amnestií, aj teraz podporí tento návrh bez ohľadu na to, či je v koalícii s Robertom Ficom, s tým premiérom, ktorý tento návrh nepodporuje. Prijať tento návrh je potrebné, tak ako predkladateľ povedal, v záujme právneho štátu a vyšetrenie zločinov z rokov deväťdesiatych.
Pán predkladateľ, dovoľte, aby som sa vám poďakoval za to, že tento návrh ste sem dali, pretože je to symbolické na 20. výročie, aby Národná rada a poslanci v Národnej rade po dvadsiatich rokoch v tomto parlamente, keď už tu dávno Mečiar a jeho spolustranníci tu nesedia, aby sme nabrali odvahu a urobili tento krok. Pretože potom právom kritizujú nás všetkých, že niektorí tu zakrývajú porušovania zákonov. Keď tento, toto základné porušenie zákona každý občan v tejto krajine vníma a žiada a dúfa, že sa v Národnej rade zmení.
Dúfam, že Národná rada nájde takú odvahu, že bude tých 90 hlasov na to, aby sa teraz konečne sme prelomili túto nemohúcnosť. Ale dúfam, že sa nájde aj potrebný počet hlasov k tomu, aby sme prijali vyhlásenie, ktoré navrhol kolega Grendel.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 10:24 - 10:25 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické pripomienky. Gábor, dovoľ, aby som povedal, že touto problematikou som sa začal zaoberať niekedy v lete 2014, keď zákon začalo ministerstvo pripravovať, zverejňovať a dávať na prvé pripomienkové konanie. Od tej doby som to kritizoval.
Ja chápem toto stanovisko, ktoré si tu prezentoval, ktoré si dostal, ale treba pochopiť jedno. Áno, tých 15 mil. možno tam je, možno to je problém. Ale oveľa väčší problém je, že toto stanovisko pochádza od organizácií zodpovednosti výrobcov, ktorí rozhodujú nad stovkami miliónov eur v tomto celom procese a obce tu ťahajú za kratší koniec. Posunutie účinnosti vytvorí priestor na to, aby obce z dlhodobého hľadiska neboli odkázaní a neboli vydaní napospas organizáciám zodpovednosti výrobcov. A toto je asi tá podstata tohto návrhu, ktorú chápem, tobôž keď podanie na Ústavný súd Ústavný súd prijal na ďalšie konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2016 10:16 - 10:20 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia a vážený pán spravodajca, musím povedať, že ja tento návrh podporím. A chcel by som poprosiť kolegov zo SMERU, zo SIET-e aj z MOST-u, aby podporili tento návrh.
Je to potrebné preto, aj preto, lebo keď sme sedeli v týchto laviciach v minulom volebnom období, keď sa to prijímalo, tak sme kritizovali vládu, že tento zákon je zlý, je protiústavný, a sformovali sme podanie na Ústavný súd. Pod toto podanie pod Ústavný súd sa podpísalo viac-menej MOST-u - HÍD, KDH a SaS vtedy, je pod ním podpísaných 36 poslancov a chcem povedať, že ako poverený poslanec za túto skupinu pred Ústavným súdom, Ústavný súd pred nie celým mesiacom prijal toto podanie na ďalšie konanie. A nazdávam sa, že vytvorením nielen tie dôvody, ktoré pani navrhovateľka uviedla, ale aj to, aby sme vytvorili časový priestor do konca tohto roku, aby Ústavný súd mohol rozhodnúť meritórne v tejto veci, a potom by tento zákon potreboval širšiu zmenu, nielen v tých častiach, ktoré spomínala pani predkladateľka.
Musím povedať, že keď by som tento zákon chcel v krátkosti charakterizovať, tak by som ho charakterizoval nasledovne. Zákon dal povinnosti obciam a mestám. Práva organizácii, zodpovednosti výrobcom. Je to nepomer. Na jednej strane musia vykonávať. Oni majú jedno jediné právo, obce, zvýšiť miestne poplatky pre obyvateľov. Na druhej strane nekontrolovateľné organizácie zodpovednosti výrobcov môžu robiť, čo len chcú. V zákone majú stanovené, že nie sú vytvorené za účelom zisku, ale neexistuje subjekt, ktorý ich dokáže kontrolovať. Neexistuje subjekt alebo starosta, ktorý by vedel odkontrolovať, že tie peniaze, a bavíme sa o stovkách miliónov eur, ktoré sú vybraté a majú byť použité na zber a triedenie a recykláciu recyklovateľných odpadov, tie peniaze či sú naozaj použité. Nikto nevie povedať, či táto organizácia zodpovednosti výrobcov 90% svojich príjmov použije na platy správnej aj dozornej rady a 10% ako úhrada pre starostov a primátorov na riešenie skutočného problému s komunálnym odpadom.
Keď chceme riešiť tento problém, tak mimo tých dôvodov, ktoré tu odzneli, že je zlé zavádzať takýto zákon uprostred roka, hlavne vtedy, keď väčšina miest a obcí nie sú na to pripravené. Ďalší dôvod posunúť účinnosť je aj vytvoriť priestor pre Ústavný súd, aby mohol rozhodnúť o tom, či ten návrh je protiústavný, alebo nie. A podľa toho prijať zmenu tohto zákona tak, aby v konečnom dôsledku plnil cieľ, ktorý verejne bol deklarovaný, ale v paragrafovom znení sa to nejako neprejavilo a to je zlacniť likvidáciu odpadov pre občanov a urobiť ju priaznivejšou pre životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 17:26 - 17:28 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Gábor, dovoľ, aby som povedal len jedno. Z hľadiska postoja k občianstvu to reprezentuje aj charakter a hodnotový rebríček. Áno, sedel som vo vláde, ktorej sa nepodarilo zmeniť, a chceli sme to. Ale mal som rovnaký postoj v opozícii, rovnaký postoj vo vláde a mám rovnaký postoj aj teraz. Tvoje vyjadrenie, že sa to nedostalo do programového vyhlásenia vlády, je suchým konštatovaním. Ale dovoľ, aby som pripomenul, SMER a SNS v tejto krajine a v tejto snemovni by nemohla mať väčšinu bez šesť a pol percenta strany, ktorú zastupuješ. Teda o to je väčšia hodnota, akým postojom sa zaujme a zaujme strana v tejto otázke. Pretože programové vyhlásenie vlády a SMER by nevládol, keby ste nemali väčšinu. A je mi len trošku smutno, že v tejto otázke, v ktorej dlhodobo strana mala jasný postoj, taký, aký zastávam aj ja teraz, sa postavíte a budete hlasovať tak, ako si to bude želať SMER a SNS, tí, ktorí tento zákon do platnosti v tejto krajine zaviedli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 16:18 - 16:20 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Dostál, ďakujem, že ste predložili tento návrh. Ja si myslím, že odnímať občianstvo občanom Slovenskej republiky proti ich vôli je nemiestne, nehumánne a vôbec do tejto krajiny asi nepatrí. Zaviedla ho politická strana SMER so SNS preto, lebo v tom čase prevládol v nich pocit nacionalizmu, ohrozenia a báli sa o existenciu Slovenska. Vidíme, že zo Slovenska mnoho mladých odišlo. A len preto, lebo pracujú v zahraničí, lebo doma nemajú prácu, tak my ich ešte za to potrestáme, lebo zbavíme občianstva.
Som nesmierne rád, že tento návrh tu je a ja ho budem môcť podporiť. Už v strane MOST – HÍD som zastával názor ako, a všetci moji kolegovia vtedy, že sme za to, aby tento zákon tu nebol. Dnes som rád, že v tejto Národnej rade budem môcť hlasovať tak, ako mi káže moje svedomie, tak ako som to pociťoval stále a nie tak, ako to odo mňa očakáva politický partner SMER a SNS. A pokiaľ by SMER a SNS prekonali svoj tieň, tak by dnes pristúpili a zrušili tento zákon, aby prestali trestať občanov, ktorí sú občanmi Slovenska, ale život ich zavial aj niekde inde.
Mimozákonné riešenie, ktoré prijal SMER a jeho minister vnútra, že môže dať nejakú výnimku, to nie je obsiahnuté v zákone. To nie je riešenie. Riešenie je zrušiť zákon. Charakterný človek takýto zákon nikdy nepodporí, nebude za ním stáť a ja som rád, že môžem hlasovať za to, aby takýto zákon, ktorý trestá občanov, tu nebol.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 14:42 - 14:42 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
V prvom rade, pán podpredseda vlády, ďakujem veľmi pekne, že ste na mňa zareagovali za rečníckym pultom. Musím povedať, že áno, sčasti ste reagovali na to, čo som povedal za rečníckym pultom, ale ste zase opätovne obišli vyjadrenie, na ktorých rezortoch je alarmujúci stav. Pokiaľ chcete riešiť otázku vypísania súťaží a či sú to na dostatočne dlhý čas a podobne, tak potom chcem sa spýtať, chcete zabrániť tomu, aby už tie výzvy neboli tak ako u ministra Richtera na nový rok?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 14:28 - 14:39 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, tým, že pán podpredseda vlády pri prerokovaní v skrátenom konaní sa vyjadril, že vôbec tento návrh nemá a nebude mať žiadny vplyv na zmenu procesov, považujem za potrebné a nutné vystúpiť pri samotnom bode a dementovať to, čo povedal.
V úvodnej reči pán podpredseda vlády uviedol medzi iným, že má ambíciu, že tento úrad bude schvaľovať projekty nad 50 mil. euro. Je možné si vypočuť. (Reakcia predkladateľa.) Áno, nad 50 miliónov má úrad, ktorý má vzniknúť pod vedením pána Pellegriniho, má schvaľovať a bude zasahovať do týchto projektov. To znamená, že koaličný partner SIEŤ na ministerstve dopravy bude rozhodovať o ničom.
Pán podpredseda vlády, ja by som bol nesmierne rád, keby ste ma neprerušovali svojím vstupovaním do môjho prejavu. Ja som sa tiež zdržal a nevykrikoval som počas vášho vystupovania. Takže bol by som nesmierne rád. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.
V každom prípade projekty, či už vodohospodárske na ministerstve životného prostredia, čo sa týka kanalizácií pre ucelené regióny, tie sú tiež nad 50 miliónov. Keď tento úrad, ktorý pracovne nazvime, že ministerstvo, lebo ono spĺňa všetky kritériá ministerstva, toto ministerstvo keď zriadime a máme dnes uplatniť, tak ono bude musieť byť zapracované do jednotlivých procesov. Akým spôsobom tento úrad bude vstupovať do kompetencií riadiaceho orgánu? To je treba nadefinovať. K tomu sa ešte vyjadrím.
Najskôr ale poďme konkrétne, aby pán podpredseda nehovoril, že rozprávam len všeobecne. Vyjadril som sa politicky pri prerokovaní skráteného konania. Teraz kompetenčný zákon 575/2001, sa vkladá nový § 34a ods. 1: "Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov." Aj riadi. Pokiaľ samozrejme koordinuje, pokiaľ bude platiť aj v tej súvislosti, čo povedal, že nad 50 mil. aj bude schvaľovať, tak potom jednoznačne je treba povedať, že k tomu je treba prepracovať celý ten proces, ktorý je potrebný na schvaľovanie.
Teraz ale k meritu. Ďalší problém je v čl. III, ktorým sa novelizuje zákon č. 292/2014. Novelizuje sa zákon, ktorý schválila vláda Roberta Fica II v čase, keď nadefinovala, akým spôsobom chce zabezpečiť efektívne čerpanie eurofondov pre obdobie 2014 – 2020. Toto bol ten zákon, ktorý sa na to uspôsobil, že akým spôsobom sa to bude riadiť, akým spôsobom sa to schváli a bude sa čerpať. Ten sa ide meniť a do § 6 ods. 2 sa vkladajú nové písmená. Vyberiem len jedno, aby som nešiel do hlbších. Vkladá sa nové písm. k): "Je oprávnený vykonať krízové riadenie operačného programu v prípade nepredĺženia, nedoplnenia alebo neschválenia plánov podľa § 6 ods. 2 písm. i) na úrovni riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ako to rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky." Dovoľte, aby som k tomu takú poznámku. Toto považujem za neuralgický bod. Otázka znie, či sa predstavuje pod týmto krízovým riadením aj to, že bude vstupovať do sprostredkovateľského orgánu a robiť zásahy. Akým spôsobom? Pretože to je zmena procedúr. Ako príklad uvediem, bude sa to vzťahovať trebárs aj na Operačný program Rybné hospodárstvo v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry? Nie je to nikde zadefinované, že či sa to týka, alebo netýka. To je špecifický, ešte špecifickejší prípad, ako bol v prípade ostatných operačných programov. Kto bude potom zodpovedný, či už vo vzťahu k Bruselu, či už vo vzťahu k čerpaniu eurofondov? A chcete riešiť aj celý plán rozvoja vidieka takýmto spôsobom? Ak áno, potom by ste mali byť zodpovedný za všetky operačné programy a potom je zbytočné mať jednotlivé riadiace orgány, pretože ich stiahnite všetky dohromady pod seba a riaďte si a buďte zodpovedný! A nielen aby ste sa vyjadrovali, kritizovali a nastavovali mechanizmy, ale zodpovednosť, zodpovednosť necháte na tých rezortných kolegoch.
A ešte raz si dovolím vás z tohto miesta vyzvať, pán podpredseda vlády, aby ste, keď pri prerokovaní skráteného konania ste sa vyjadrili, že tento návrh a táto zmena je potrebná aj preto, lebo na niektorých rezortoch, teda na niektorých riadiacich orgánoch je alarmujúci stav, aby ste nabrali odvahu a postavili sa sem a pomenovali, na ktorých rezortoch je ten alarmujúci stav? Ktorý riadiaci orgán nezvládol svoju úlohu? Pomenujte to, prosím. Veľmi pekne vás o to prosím. Pomenujte to! Postavte sa sem a pomenujte, na tomto riadiacom orgáne, na tomto ministerstve niekto zlyhal. Sám ste povedali, robíte to preto, lebo je alarmujúci stav na niektorých rezortoch. Tak keď ten alarmujúci stav je, tak ja sa nazdávam, že občania tejto krajiny, ale v prvom rade poslanci v Národnej rade, ktorým zodpovedá vláda, ktorí odsúhlasili dôveru tej budúcej vlády, tak postavte sa sem a povedzte, že ste zdedili alarmujúci stav na rezorte pôdohospodárstva, životného prostredia, hospodárstva, neviem kde. Pomenujte ich. Vyzývam vás. Hovorili ste, tak ja by som bol nesmierne rád, keby ste boli konkrétny.
Ešte jeden dôvod, prečo si myslím, že to bude inštitúcia alebo ústredný orgán, ktorý je nesystémový, a je treba ho schváliť v Bruseli. Uverejnil sa článok na Teraz.sk, cituje vás. "V tomto prípade ide doslovne o centralizáciu. To znamená, že existujúce odbory a pracovníci z jednotlivých rezortov budú sústredení na jedno miesto a riadení novým úradom. Takže zriadenie úradu nebude predstavovať žiadne extrémne nároky na rozpočet." Pokiaľ toto platí a vy pôjdete na ministerstvo pôdohospodárstva, teda na platobnú agentúru a zoberiete si časť ľudí, pôjdete na ministerstvo životného prostredia a zoberiete časť ľudí, tak, a budete zasahovať do toho procesu, citujem to, čo ste povedali, tak potom v tomto prípade je treba povedať, že v tom prípade bude treba vstupovať aj do zmeny jednotlivých manuálov, systémov riadenia a celých operačných programov. Pokiaľ to tak je a ono to z tohto ustanovenia, to, čo ste sem napísali, z týchto zmien to vyplýva, tak potom bude musieť dôjsť aj k zmene jednotlivých operačných programov. Ale keď chce Slovenská republika meniť operačné programy oproti tomu, čo si schválila Ficova vláda v roku 2014, tak potom bude potrebovať súhlas na túto zmenu aj Európskej komisie. Pýtam sa, keď chceme šetriť čas, tak prečo chceme prerušiť proces čerpania eurofondov a zmeniť a nastaviť na nejaký iný systém? Toto sú moje obavy.
A, pán podpredseda vlády, hovorím to preto, lebo niekoľkokrát som mal na starosti čerpanie eurofondov, či už to bolo v roku 2004 – 2006, vtedy, keď to najlepšie čerpala Slovenská republika nielen v oblasti pôdohospodárstva, kde sme mali cez 99-percentné čerpanie, ale rovnaké čerpanie bolo aj v ostatných oblastiach. Počas Radičovej vlády, keď sa pozriete, tak práve pod gesciou ministerstva pôdohospodárstva sa najviac zdynamizovalo čerpanie eurofondov. A tieto odborné skúsenosti, ktoré mám, mi hovoria, že to, čo teraz idete robiť, prakticky neurýchli, ale zbrzdí celý ten systém, ktorým by sme mali ísť, namiesto toho, aby sme zjednodušili ten proces, na čo by ste mali dostatočné kompetencie aj dnes, to, čo určí samotný zákon.
Ja nechcem a nebudem spochybňovať, či vláda má právo vykonať niektoré opatrenia v skrátenom konaní, či sú na to odôvodnené dôvody. Áno, môžeme sa o tom hádať, že aj tá predchádzajúca vláda, aj tá Radičova alebo Dzurindova, alebo neviem aká, prijímala niektoré opatrenia po zmene vlády v skrátenom konaní. Nechcem sa toho ani dotknúť. Ja chcem len poukázať na to, že namiesto zníženia byrokracie a štátnej správy ho rozširujete a prikladáte ďalšie bremená na plecia občanov tejto krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 11:00 - 11:02 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Číž, ďakujem za toto vystúpenie, ďakujem aj za to, že ste poukázali na to, že podľa vás veci sú jasné. Jasné sú v tom, že rozširujete byrokraciu namiesto toho, aby ste zjednodušili postup a spôsob čerpania eurofondov. Vstupujete do kompetencií, čo ste dali svojim koaličným partnerom, pretože sú pre vás len piatym kolesom vo vláde, pretože pre vás boli potrební len preto, aby ste mohli vládnuť ďalej. Ďakujem aj za to, že ste poukázali na to, že veci sú jasné, a stav na niektorých, v niektorých rezortoch, tak ako povedal pán podpredseda vlády, ktorý sa netvári byť ministrom, pán Pellegrini, že na niektorých rezortoch je stav alarmujúci. Ale ani vy za túto vládnu koalíciu, ktorí ste vystupovali, ste nepomenovali, na ktorom rezorte je stav alarmujúci. Lebo keď to tak je, a nemám dôvod nepochybovať o tom, čo povedal pán podpredseda vlády, pán Pellegrini, tak by ste mali pomenovať svojich kolegov, ktorí vo vláde, kde ste sedeli sami, politická strana SMER, nezvládli svoju úlohu. A z toho by sme sa mali poučiť, nie z toho, že zmeníme postup, ktorý podlieha schváleniu v Bruseli, a ešte skomplikujeme celý priebeh čerpania eurofondov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 10:04 - 10:05 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, naozaj mojím cieľom bolo len otvoriť a pomenovať otázky, ktoré sú potrebné. A keď samotný podpredseda vlády, minister Pellegrini hovorí o tom, že je na niektorých rezortoch alarmujúci stav, tak o to viac by sme mali dostať túto správu do Národnej rady, ako stojíme. Ale vy ste, ale vládna koalícia túto možnosť totálne odmietla. A je mi z toho nesmierne smutno. Dúfam, že pán minister Pellegrini vystúpi a odôvodní a pomenuje svojich kolegov, ktorí zlyhali, a na ktorých rezortoch je alarmujúci stav.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2016 9:53 - 10:02 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády. Pán minister a podpredseda vlády sa vyjadril hneď na samý úvod, že opozícia, prečo chce kritizovať, však vy ste menili tiež kompetenčný zákon v skrátenom konaní. Ale pravda je, že kompetenčný, teda rokovací poriadok hovorí, že kedy je možné prijať zákon v skrátenom konaní, keď hrozia značné hospodárske škody.
Pán minister, je treba povedať občanom tejto krajiny a kolegom, kolegyniam v Národnej rade, že paradoxne nie odmietnutie skráteného konania tohto návrhu spôsobí škody, ale jeho prijatie. Jeho prijatie spôsobí škodu, a to z toho dôvodu, že vláda kontinuity, v ktorej pokračujete, Roberta Fica v 2012., 2013. pripravila spôsob, ako bude čerpať eurofondy v 2014 až 2020. Stanovili ste pravidlá, stanovili ste riadiace orgány, stanovili ste manuály, stanovili ste celý ten postup. Dnes hovoríte, že ten postup je treba zmeniť. Ja nehovorím, že tam je všetko v poriadku. Len tá zmena si vyžaduje také hlboké zmeny v jednotlivých operačných programoch a schválenie v Bruseli, že to bude mať za následok obmedzenie a zastavenie čerpania eurofondov ako takých na prechodné obdobie.
Keď ste tu kritizovali, že je alarmujúci, citujem, "alarmujúci stav na niektorých rezortoch". Pán minister, bol by som nesmierne rád, keby ste pomenovali na ktorých rezortoch? Pretože keď je alarmujúci stav na ktoromkoľvek rezorte, tak je to alarmujúci stav, ktorý v tejto krajine navodila politická strana SMER. Vy ste tam sedeli, boli to vaši nominanti, ktorí tam sedeli. A keď tam urobili prúser, tak prosím, keď ste to takto skryto pomenovali, tak buďte chlap, postavte sa sem a povedzte, že je to rezort ministerstva pôdohospodárstva, kde nám hrozí medzinárodná blamáž, pretože cezhraničné projekty nefungujú. Rakúska strana sa už sťažovala, stali sme sa riadiacim orgánom a doteraz už nemáme jeden mesiac, nemáme dvanásť mesiacov, máme už viac ako dva roky za sebou a nemáme vypísanú ani jednu jedinú výzvu. Európska komisia sa už dotazovala oficiálne listom pred voľbami, čo ste sa snažili veľmi úspešne ututlať. Cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko je rovnako totálny prepad. Pomenujte to, postavte sa sem a povedzte, že tento môj bývalý kolega to dosral! Povedzte to! Nielen tak skryto, že alarmujúcu stav.
Slovenská republika – Česká republika, opäť riadiaci orgán ministerstvo pôdohospodárstva, ani jedna výzva vypísaná. Vysvetlite mi, ako je možné, že cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika už beží, pomaly sa dokončieva vyhodnotenie druhej výzvy. To sú stovky miliónov eur, ktoré Slovenská republika nečerpá. Ale tento systém ste nastavili. Idete v systéme kontinuity.
Pán minister, to, čo idete robiť teraz, je dokončenie zosmiešnenia podľa mňa svojich koaličných partnerov. Pri delení moci a výkone ste sa dohodli na tom, že ktorá strana ktoré rezorty bude zastávať. SIEŤ dostala rezort dopravy. Dosť veľký balík eurofondov. MOST dostal životné prostredie. SNS dostala školstvo. Kde chcete použiť tieto peniaze? Ministerstvo pôdohospodárstva dostali, regionálny rozvoj. Dnes SMER a vláda, ktorá predkladá sem návrh, hovorí, že ani jeden z nich nebude mať právo rozhodovať a riadiť, lebo ho bude mať, právo, len pán minister, podpredseda vlády Pellegrini. Vyjadrím sa potom v samotnom materiáli, ktorý sem predkladáte.
Pán minister, máte právo a možnosť vystúpiť. A ja by som vás vyzval, vystúpte za týmto rečníckym pultom! A keď ste povedali, že je alarmujúci stav na niektorých rezortoch, tak pomenujte, ktorý z vašich kolegov zanechal alarmujúci stav na rezorte, ktorý doteraz viedli, lebo vy pokračujete v kontinuite. Celý systém ste tam nastavili.
Nesmierne ma potešilo aj pobavilo, že celá vládna koalícia odmietla predložiť návrh, ktorý som navrhol zaradiť do programu, aby vláda pripravila a vy ste predložili sem správu a vyhodnotenie čerpanie eurofondov 2007 – 2013 vrátane korekcií, ktoré boli uplatnené. Pýtam sa kolegov zo SIET-e, z MOST-u aj SNS, prečo to urobili? Vy nechcete vedieť, ako sme dopadli s čerpaním 2007 – 2013? Nechcete vedieť, aké tam boli chyby? Nechcete z tých chýb sa poučiť a napraviť ich v rozpočtovom období 2014 – 2020? Nechcete ich tam zapracovať, aby sme mohli tomu predísť? Je to úsmevné pred vami. Toto nie je spôsob, ako chcete bojovať proti korupcii a klientelizmu. Toto je spôsob, ako chcete v tom pokračovať tak, ako ste v programovom vyhlásení povedali, chcete byť vládou kontinuity. To, čo navrhujete, je zmena manuálov, systémov riadenia operačných programov a je treba to schváliť a dohodnúť v Bruseli.
Centrálny koordinačný orgán, ktorý doteraz riadil pán minister Vážny, má dostatočné kompetencie na to, aby metodicky mohlo riadiť, zasahovať do spôsobu výkonu jednotlivých operačných programov. Ale vám to nestačí. Vy chcete viac. Vy chcete rozhodovať o jednotlivých operačných programov aj u koaličných partnerov. Keby ste mali záujem o to, že chcete riešiť skutočný problém, tak by ste prišli s návrhmi, ako znížiť byrokraciu, ako zjednodušiť spôsob čerpania eurofondov, aby naozaj čerpanie eurofondov bolo efektívnejšie, lepšie a účinnejšie. Aby Slovenská republika nedopadla tak, ako za 2007 – 2013, za ktorý ste v plnej miere zodpovední, lebo od roku 2007 do roku 2015 aj s tými dodatočnými rokmi na dočerpávanie, s výnimkou 1,5 roku, keď vládla Radičovej vláda, keď sa zintenzívnilo čerpanie eurofondov, ste boli zodpovední za čerpanie celého operačného programu. Vy ste to nastavili, povedali ste, ako to chcete vykonať a aj ste to dotiahli. Výsledok je, že Slovenská republika, ekonomika prišla viac ako o jednu miliardu a o stovky miliónov len vďaka tomu, že ste mali chyby a boli tam korekcie. Keby ste chceli vyriešiť skutočný problém, tak navrhujete, že pri eurofondoch je treba odstrániť subjektívny spôsob hodnotenia a klientelizmu, lebo tým by sa odstránila aj korupcia, ktorá sa rozmohla práve v týchto oblastiach. Vy toto nechcete riešiť. Vy chcete riešiť to, že kto bude riadiť, kto bude určovať, kto bude vyhodnocovať a kto bude podpisovať. Treba povedať, že v programovom vyhlásení vlády ste povedali, že budete šetriť, že budete dbať na efektívnu štátnu správu. Dbanie na efektívnu štátnu správu podľa toho, čo v skrátenom konaní predkladáte, je jednoznačne vytvoriť nový ústredný orgán štátnej správy. Ďalší chlievik, ďalších ľudí, ďalšie výdavky. To znamená, pre občanov tejto krajiny treba dodať, že občania budú musieť platiť viac úradníkov. Nie menej, viac.
Pán minister, podpredseda vlády, myslím si, že práve z týchto dôvodov, ktoré som pomenoval, by stálo za to, aby ste pristúpili za mnou k tomuto rečníckemu pultu a v mene vlády tento návrh zobrali späť.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis