Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2016 o 14:47 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.10.2016 14:47 - 14:50 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán minister, za odpoveď. Teda - chápem správne - celý tento proces bude zabezpečovať ministerstvo životného prostredia? A bol by som nesmierne rád, keby ste aj obyvateľov na dotknutom území jeho dostatočne informovali, pretože sa na nás aj na mňa obracajú ľudia z tohto územia, pretože zákaz používania pitnej, teda tejto vody, či už na polievanie alebo v domácnosti znamená značný finančný problém a značné problémy na danom území a je tam skutočne to ohrozenie a musím povedať, že ja nezdieľam váš názor alebo názor vašich odborníkov, že do budúcich 10 rokov nič nehrozí. Každým dňom hrozí, pretože, i keď nie 440, to vedia povedať odborníci, koľko látok poškodzujú, ale určite sa to šíri smerom k Žitnému ostrovu, teda k najväčším zdrojom pitnej vody a tam čas nemá odkladný účinok, a preto by som vás chcel vyzvať, informujte tých ľudí tak, aby boli informovaní, a dúfam, že urýchlite tento proces maximálne, ako to bude len možné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2016 9:46 - 9:47 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega Bernaťák, musím povedať, že ja kvitujem váš postoj alebo tento návrh, len jeho výsledok bude asi taký ako v predchádzajúcom volebnom období tender na prepravu dreva v štátnych lesoch. Získali tri spoločnosti. Aj tam robili súkromníci a výsledok je takýto. Teraz po tomto vašom vystúpení už chápem, prečo Štátne lesy túto súťaž, ktorá bola zverejnená, na pestovateľské a obnovné procesy v rámci štátnych, štátnych lesov nastavené tak, aby sa tam mohli zúčastniť malí, zrušila, a bude to pripravovať tak, že to získajú dvaja alebo..., dvaja-traja veľkých, veľkých spoločností. Pomôžete im. Ďakujem.
Uvidíme o pár týždňov, keď sa to, keď sa to zjaví, ale ja si myslím, že váš úmysel je dobrý, len tento spôsob ukončí u toho, že naozaj tu budú veľké spoločnosti, ktoré budú zabezpečovať, a oni na tom budú mať profit presne tak, ako majú tie tri spoločnosti, ktoré zabezpečujú prepravu dreva na východe, strede a západe Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.10.2016 11:48 - 12:05 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, spravodajca, kolegyne, kolegovia, ktorí ste ešte vydržali v tejto sále, dovolím si vystúpiť k tomuto návrhu zákona a skôr než k obsahu, ktorý pán minister predložil, alebo vláda predložila, sa budem snažiť predložiť jeden pozmeňujúci návrh týkajúci sa zmeny DPH na základné potraviny. A ak je možné a pán predseda Andrej Danko zo SNS počúva, tak by som bol nesmierne rád, keby prišiel preto, lebo pred časom v tejto sále niekto predo mnou už povedal. že národná hrdosť SNS končí pred nejakou tou bankovou inštitúciou. A ja si myslím, že pri tomto hlasovaní o tom, či slovenské národné jedlo – bryndzové halušky budú drahšie ako príprava hálászlé, tak sa ukáže aj národná hrdosť a postoj SNS k slovenskému vlastníctvu. Ako keď salašníctvo chce zdaňovať s dvadsiatimi percentami, tak je to pre mňa neprijateľné.
Pán minister určite sa bude na mňa hnevať, ale nevadí, ja to zopakujem, že v minulom volebnom období vláda Roberta Fica zaviedla dve kategórie potravín, kategórie základné a luxus. Pán minister a jeho kolegovia považujú rohlík, ovocie, zeleninu alebo bryndzu za luxus. Nedá sa to inakšie povedať. Prečo to opätovne otváram, túto tému? Pán minister, ikskrát ste sa pochválili a vláda ako taká sa pochválila tiež, že ekonomike sa darí, výber daní rastie. Dnes tu obhajujete zákony, vďaka ktorým dane neklesnú, bankový odvod sa nezruší, naďalej bude pokračovať, aj keď mala byť degresivita v nich. Rovnako príde zákon o spotrebnej dani z tabaku, kde už sme nad rámec limitu Európskej únie, ale ideme zvyšovať, lebo chceme vybrať viac daní. Ale rovnako chcete zaviesť daň z dividend 7 %, osobitne k tomu sa budem ešte vyjadrovať, chcete pomôcť Mečiarovým privatizérom touto daňou, ale to osobitne až pri tom samotnom návrhu. Pričom je evidentné a sami ste sa pochválili, že ceny potravín tam, kde sa znížila z 20 na 10 %, že sa naozaj premietli do konečných cien potravín. Nevidím dôvod, keď ekonomike sa darí, aby sme pomohli občanom tým, že všetky potraviny budú mať v tej istej cenovej kategórii.
Okrem, úprimne musím povedať, že ťažko som chápal výber tých komodít, ktoré ste dali do skupiny 10-percentných potravín. Zoberme pár tých príkladov. Mlieko je 10-percentné, ale ovčia hrudka, ovčí syr, bryndza už 20-percentná. Keď niekto by si chcel kúpiť polku svine, rozrezanú, tak je 10-percentná tá polka svine. Keď odrežete, tak podľa colného sadzobníka bravčová hlava, teda svinská hlava už je za 20 percent. Takže keď si chcete niečo z toho, z takého kvalitného urobiť, tak to už je luxus. Rovnako vláda sa štíti, aby občania sa stravovali zdravo. Ale nechápem potom, prečo ovocie a zelenina je v kategórie luxusu, ktorá je zdanená vyššou DPH, teda 20-percentnou? To teda nechápem. Alebo niekto má rád držky, tak hydinové droby, možnože z titulu majiteľa najväčších hydinární, ste im vyšli v ústrety, že aj menej luxusný tovar môžu predávať za 10-percentné a tie bravčové, lebo možnože je ich menej a sú aj dánske farmy na Slovensku, tak tie bravčové vnútornosti sú za 20. Ťažko pochopiť, že keď si kúpite polku svine, tak máte za 10 %, ale keď si z nej odrežete kúsok bôčika a urobíte si z neho slaninu, už je to za 20 percent.
A práve preto a preto, aby v tom ten zmätok, zmizol ten zmätok, pretože v tom colnom sadzobníku mnohokrát je zmätok, že čo patrí do kategórie 20-percentného a čo patrí do kategórie 10-percentného, tak si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý má za cieľ zaviesť, okrem alkoholu, DPH na všetky potraviny a ruší luxusné potraviny a zavádza len jednotnú časť, teda potraviny sadzbou DPH 10 percent.
No a teraz sa chcem ospravedlniť pánovi predsedovi, pretože to bude trošku dlhšie trvať a chcem poukázať na to, že zmenou rokovacieho poriadku takýto pozmeňujúci návrh v budúcnosti už bude veľmi ťažko vykonateľný, pretože je treba prečítať mnoho kódov z colného sadzobníka, ktoré sa rušia, a potom taký istý počet, ktoré sa zavádzajú. Takže odbornosť a rozsah vystúpenia nie je možné v každom prípade garantovať do dvadsiatich minút.
Preto dovoľte, aby som pozmenil, teda predložil teraz pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V čl. I sa bod 8 dopĺňa o nový bod 9, ktorý znie:
,,9. V prílohe č. 7 sa slová ,,0201 – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102",
"ex 0203 – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené",
"ex 0204 – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz",
"ex 0207 – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené", "
"ex 0208 - Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené",
"ex 0301 – Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00",
"ex 0302 – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00",
ex 0304 – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené", "
ex 0401 – Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce prírodný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko",
,,040510 – Maslo",
"ex 1905 90 30 – Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu nahrádzajú sa slovami"
• 0201 až 0210 -– mäso a jedlé mäsové droby – čerstvé, chladené, mrazené,
• 0302 až 0308 – ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce,
• 0401 až 0410 – mlieko a mliečne výrobky, vtáčie vajcia, prírodný med, jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté,
• 0504 00 00 – zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené,
• 0701 až 0714 – zelenina, jedlé rastliny, koreniny a hľuzy – okrem 0701 10 00, 0703 10 11,
• 0801 až 0814 00 00 – jedlé ovocie a orechy, šupy citrusových plodov alebo melónov – okrem 0803 10
• 0901 až 0910 – káva, čaj, mleté (pozn. red.: správne má byť – "maté") a koreniny,
• 1001 až 1008 10 00 – obilniny – okrem 1001 1100, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00,1004 10, 1005 10, 100710,
• 1101 00 až 1109 00 00 – mlynárske výrobky, slad, škrob, inulín, pšeničný lepok – okrem 1103 20,
• 1201 až 1208 – Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny – okrem 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99,
• Za ďalšie 1212 – Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté,
• 1501 10 – Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503 okrem 1501 10 10,
• 1507 10 90 a 1507 90 90 – Ostatné – Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované,
• 1508 10 90 a 1508 90 90 – Ostatné – Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované,
• 1509 1090 a 1509 90 00 – Ostatné – Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované (zaznievanie gongu, prerušenie vystúpenia predsedajúcim)...

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec?

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Cca 5 minút.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ak je všeobecný súhlas, tak nech sa páči.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Ja som spomínal, to sú čísla colného sadzobníka, ktoré ale pre úplnosť musím prečítať, aby som zadosťučinil rokovaciemu poriadku. Takže ďakujem veľmi pekne za ochotu. Kde sme to skončili? (Rečníkovi napovedá predkladateľ.) Pán minister, budem to akceptovať. Ďakujem veľmi pekne.
• 1512 11 91 – slnečnicový olej,
• 1512 11 99 – požltový olej,
• 1513 – Olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované - okrem 1513 11 10, 1513 19 30, 1513 29 30,
• 1514 99 90 – Ostatné – Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované,
• 1515 – Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované – okrem 1515 19 10, 1515 21 10, 1515 29 10, 1515 30 10, 1515 50 11, 1515 50 91, 1515 90 až 1515 90 99,
• 1516 – Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené,
• 1517 – Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516,
• 1601 00 až 1604 20 90 – Prípravky z mäsa, rýb alebo bezkôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov,
• 1701 až 1704 – cukor a cukrovinky,
• 1801 00 00 až 1806 90 90 – kakao a prípravky z kakaa,
• 1901 až 1905 – Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky,
• 2001 až 2009 – Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín,
• 2101 až 2101 30 99 – Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mleté (pozn. red.: správne má byť – "maté") a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo mleté (pozn. red.: správne má byť – "maté"); čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich,
• 2102 30 00 – Pripravené prášky do pečiva,
• 2103 – Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica,
• 2104 – Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky,
• 2105 00 – zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao,
• 2201 – Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh,
• 2202 – Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009,
• 2209 00 – Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej."
Ďakujem pekne, toľko k pozmeňujúcemu návrhu. Dúfam, že sa nájde toľko národnej hrdosti, aby všetky potraviny, teda aj bryndzové halušky sa vyrábali zo surovín, ktoré nie sú luxusom a nie sú zdaňované vyššou daňou, teda 20-percentnou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2016 17:57 - 17:58 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem pekne. Kolega Dostál, musím povedať, že áno, ale základná pointa je v tom, že tá charitatívna organizácia bude musieť garantovať podľa ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky zdravotnú nezávadnosť, nezávadnosť aj po dobe minimálnej trvanlivosti na svoje vlastné náklady.
A keďže oni sú tak chudobní ako kostolná myš, takže oni na to peniaze nedajú, tak celý systém fungovať nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2016 17:33 - 17:55 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis

178.
Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vystupujem v prvom čítaní k tomuto vládnemu návrhu zákona preto, aby som skôr vyzval pani ministerku, aby sa zamyslela nad tým, čo tu poviem, a možno poopravila vládny návrh zákona tak, aby naozaj slúžil v prospech občanov a podnikateľov na území Slovenskej republiky, a nie proti nim. Pritom dovoľte, aby som vyjadril svoj, svoje znepokojenie nad tým, že ministerstvo a jeho úradníci, nie pani ministerka, som o tom presvedčený, sa snažia riešiť problém znižovania plytvania potravinami tam, kde sa plytvá najmenej.
Kolegyne, kolegovia, plytvať v obchode. Ako plytvá obchod? Niekto kúpi v obchode tovar naviac? Každý obchodník sa snaží kúpiť len toľko, čo dokáže predať. Tam toho plytvania veľa neni. Takže plytvanie potravinami je v prvom rade v domácnostiach a nie v obchodných reťazcoch, a nie v obchode. Toľko k úvodnému slovu pani ministerky.
Doba minimálnej trvanlivosti. Bavíme sa o tovare, ktorý má trvanlivosť rok, dva, tri. To sú konzervy. Chcem verejne sa pýtať, prečo obchod nie je schopný predať tovar, ktorý má lehotu na predanie rok alebo až tri v prípade konzerv, ktoré stanovuje samotný výrobca. Tento dátum nie je stanovený z ľubovôle niekoho. Výrobca povedal, že do tohto dátumu garantuje, že ten tovar je zdravotne nezávadný a je konzumovateľný. Akonáhle chceme dať charite priestor, ktorý má aj dnes, tak sa pýtam, prečo nie je dostatočný priestor tri roky alebo rok na to, aby obchod mohol tento tovar v lehote spotreby posunúť charitatívnym organizáciám za posledný týždeň, aby ho rozpredal..., rozdistribuovali tým, ktorí sú na to odkázaní. No, akonáhle posunieme, že po tomto dátume je možné dostať tovar, ktorý je legálne po svojej životnosti, medzi ľudí, tak vytvárame dve kategórie aj medzi občanmi. Občanov druhej kategórie, ktorí môžu dostať tovar, ktorý môže zdraviu uškodiť.
A teraz k tomu systému, ktoré ministerstvo vymyslelo a napísalo len preto, aby si mohlo dať jednu fajku, tak ako pán premiér zvykol, že túto úlohu sme splnili. Úloha bude splnená, ale účel nie, pretože nepomôže občanom a nevie..., nerozdistribuuje tovar, ktorý by sme takýmto spôsobom rozdistribuovať chceli, a to z toho dôvodu, že všetky charitatívne organizácie, ktoré sa do tohto budú chcieť zapojiť, sa stanú potravinárskymi podnikmi. To znamená, že musia spĺňať aj tie najprísnejšie kritériá na skladovanie, na mrazené veci a na ostatné, ostatné chladiarenské zariadenia, distribučné vozidlá, a keď ich nesplnia, tak ich štátna správa, pekne krásne bude ich pokutovať.
Dnes to funguje tak, že keď to obchody majú, tak to posunú charite a charita to priamo zoberie a rozdistribuuje v ten deň ešte v čase garantovanom, teda v čase spotrebiteľskom.
Keď sa bavíme o ročnom termíne, nevidím dôvod, prečo posledné tri týždne ten obchod nemôže povedať, tak ako máme legálne zapracované do tohto zákona, zapracované, že môže umiestniť na osobitnom pulte a má zákazníkov upozorniť, že tento tovar je na konci svojej doby trvanlivosti, a teda viac-menej to predáva lacnejšie. Je to bežné všade na svete. Funguje to aj na Slovensku. Ak chodíte do tých obchodných reťazcov, tak všade máte taký pult, že zvýhodnené a sú tam vyložené rôzne druhy výrobkov. Pokiaľ sa obchodu nepodarí ani tu predať, tak nikto mu nebráni dnes, aby tento tovar posunul charite a rozdistribuoval v čase ešte, kým je ten tovar v garancii, ak by som tak povedal.
Ak to urobíme tak, že po dátume, po ktorú výrobca garantuje trvanlivosť, teda bezpečnostné parametre výrobku, bavíme sa o potravinách, tak bude musieť to urobiť charitatívna organizácia, ktorá to dostane. Kolegyne, kolegovia, to znamená, že charitatívna organizácia z každej jednej šarže výrobku musí zobrať vzorku, musí ju odniesť do laboratória a musí ho zatestovať, musí za to zaplatiť a potom ho rozdistribuuje. Z vlastnej skúsenosti viem, že charitatívne organizácie na Slovensku nebudú vedieť splniť ani to, že sú potravinárskou prevádzkou, a nebudú vedieť splniť ani kritérium, že na svoje vlastné náklady zanalyzuje výrobok a rozdistribuujú ho. Preto musím povedať, že, pani ministerka, to, čo vám úradníci sem napísali, je síce pekne..., dobré, dá sa odfajknúť, úloha splnená, ale účel sa nesplnil.
Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste apelovali na svojich zamestnancov, úradníkov, aby prehodnotili celý tento proces a možnože zjednodušili, aby..., alebo daňovo ešte viac zvýhodnili bezplatné rozdanie týchto potravín, ale v čase minimálnej dobe trvanlivosti. Nie zo srandy niekto vymyslí alebo výrobca, že je to konzumovateľné tri roky od dátumu výroby.
Tento zákon nerieši, že tie konzervy sa budú distribuovať koľko po dobe minimálnej trvanlivosti. Deň, týždeň, mesiac, päť rokov, koľko? To tam nie je vôbec povedané. Pričom chcem upozorniť na to, že aj v Trestnom zákone, v Trestnom poriadku existuje trestný..., teda trestný skutok, ktorý je na toto napojené, a týmto spôsobom, ako je to tu nadefinované, tak vytvárame dve kategórie, ktoré sa nedajú zlúčiť, a budeme mať na trhu v kolobehu tovary, ktoré sú v lehote a po lehote a obidve budú legálne rozdistribuované. Pričom musím povedať, že šetrenie s potravinami nie je treba riešiť v obchode, ale v domác..., teda skôr pri domácnostiach. A to je o vzdelávaní tých ľudí, aby nekupovali to, čo potom nespotrebujú a vyhadzujú.
Teraz poďme k tomu návrhu ďalšiemu. Odovzdávanie vzoriek Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Kolegyne, kolegovia, toto je veľmi nebezpečný precedens. Každý podnik na Slovensku, každý závod a každá prevádzka je povinná mať, potravinárska, bavíme sa o potravinárskych prevádzkach, potrebuje mať takzvané HCCP, to znamená systém kontroly kvality a bezpečnosti. Sám si podnikateľ platí, kontroluje sám seba, aby garantoval, že jeho výroba je bezpečná. Zoberie si vzorku, odnesie do akreditovaného laboratória, tam mu zistia, že je tam nejaká chyba, zaplatí si ju sám. Laboratórium je povinné ho poslať k Štátnej veterinárnej potravinovej správe, aby tá prišla podnikateľa pokutovať na základe výsledku, ktorý si on sám objednal. To všetko na území Slovenskej republiky.
Pani ministerka, tak, ako vám to napísali, tak to veľké "H" nebude fungovať. A poviem aj prečo. Väčšina tých akreditovaných laboratórií na Slovensku sú z nadnárodných koncernov. Keď to niekto chce obísť, tak neobjedná si rozbor v akreditovanom laboratóriu na území Slovenskej republiky, ale v Maďarsku, v Hamburgu v Nemecku, hocikde vo svete. Urobia mu ho na Slovensku a certifikát pošlú z inej krajiny a tento zákon je obídený par excellence.
Pýtam sa, prečo ho tam chceme dávať, keď vieme, že to nebude fungovať. Naviac, keď si to on robí sám. Potom po tomto kroku príde, že každá reštaurácia svoje HCCP, stery zo steny bude musieť nahlasovať hygiene a akonáhle náhodou tam nájde nejakú chybu, že dezinfekčný roztok, ktorý mu predali, nie je tých parametrov ktorých má byť, on za to síce nemôže, ale zistil si to sám, na vlastné náklady a štát mu ešte za to dá aj pokutu. Tak toto, k tomuto musím povedať ja osobne, že neviem to inakšie nazvať, len za štátne buzerovanie podnikateľov na území Slovenskej republiky.
Ďalší bod, bod 7 predloženej, predloženého návrhu. Pomoc malým výrobcom, aby nemuseli označovať, a teda ak budem presnejší, aby neuvádzali výživové, výživové hodnoty na baleniach. To, čo je tu napísané, musím povedať, že ide ďaleko, ďaleko nad rámec legislatívy Európskej únie. Preto by som, pani ministerka, veľmi láskavo vás chcela poprosiť, keď už nič iné, ale tento bod určite vypustite z tohto návrhu.
Slovenská republika má vynotifikované, čo sa považuje za malého výrobcu, ktorý môže dávať tovar na trh. Sú to stanovené v limitoch výrobcov, koľko môžete umiestňovať na trh, po kade sa považuje niekto za malého výrobcu. Nie je nijako definované, že za malého výrobcu sa považuje ten, ktorý má zamestnancov do pätnásť a obrat do 700-tisíc euro. Poviem vám jeden príklad.
Poľnohospodárske družstvo má 25 zamestnancov. Preto, aby si privylepšil, tak si urobí na sala..., pri salaši, má dve salaše, tak si urobí spracovňu ovčieho syra, teda ovčieho mlieka na ovčí hrudkový syr a bude ho predávať. Má štyroch bačov, má tam troch ľudí, celkový obrat firmy je väčší, počet zamestnancov je väčší a dodáva sotva tak pre malý región nejaký ten syr. Tohto, tohto výrobcu vy už, vy už, paradoxne, podľa tohto návrhu budete nútiť, že musí uvádzať výživové hodnoty na baleniach, to, čo dneska nemusí. Bavíme sa o slovenských podnikateľoch, slovenských poľnohospodároch, o tých, ktorí sa snažia urobiť niečo na domáci trh, predaj konečnému spotrebiteľovi. To je ten systém.
Preto vás chcem láskavo poprosiť, aby ste tento bod z tohto návrhu vypustili. Naviac, nemá to oporu ani v legislatíve Európskej únie, lebo legislatíva Európskej únie od nás toto nevyžaduje, lebo my máme odnotifikované množstevné obmedzenia, že kto sa považuje za malého. Preto hovorím, že u nás sa tento, toto opatrenie nedá presne uviesť, pretože u nás poľnohospodárske podniky majú široké portfólio hospodárenia. Aj súkromne hospodáriaci roľníci majú široké pole portfólia. Robia obilie, robia nejaký, nejaký ten výrobok, niečo sa snažia uvádzať na ten miestny trh, aby sme naozaj podporili, že nie donesieme zo Španielska paradajky, ale dáme to slovenské paradajky, ktoré sa tu vyprodukujú, alebo vajíčka. Nechápem, prečo to ministerstvo týmto spôsobom chce zrušiť.
Ďalší. Bod 9 samotného návrhu. Tiež nechápem, prečo ministerstvo chce zaviesť, zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu. Chápem, že malý farmár, teda osobitne ich uskladňujeme. Ale keď je to zabalené a my ho prepravujeme v tom istom aute do toho istého obchodu alebo k tomu zákazníkovi, tak vy dnes týmto návrhom poviete, že nemôže ísť jedno auto, pôjdu dve. Alebo to auto bude musieť byť špeciálne upravené, ktoré je ekonomicky náročné. To znamená, že žiadna distribučná spoločnosť, ktorá robí pre obchodné siete, že dnes naložia na jednu paletu alebo naložia dve palety v chladiacom voze, vyndú, zastanú, v obchode vyložia dve palety, pri ďalšom zase dve palety. Dneska to urobí jedno auto. Do budúcna podľa vášho návrhu to budú dve autá, dvaja ľudia a výsledok bude, že potraviny budú drahšie. A to treba úprimne povedať. Aj mýto treba zaplatiť, aj auto treba zaplatiť, aj ľudí treba zaplatiť. Nechápem, prečo takýmito opatreniami, ktoré vieme, že povedú k povýšeniu ceny potravín, prečo ich chceme takýmto spôsobom uvádzať? Nechápem.
Keď už ministerstvo na jednej strane chráni spotrebiteľov a urobí všetko preto, aby sme ich chránili, tak nechápem, prečo na druhej strane im berie právo informácie. Pretože v bode desať návrhu, ktorý chce vypustiť § 12 ods. 1 písm. l), ktorý doteraz zabezpečil, že nebalené výrobky museli mať označenie zloženia. Chleba, z akej múky sa vyrobilo? Voľne vyložený nebalený tovar, musela tam byť etiketa, že z tohto je to vyrobené. Nechápem, pani ministerka, prečo vaši ľudia hovoria, že teraz už zákazník túto informáciu nemusí mať. Teraz ju má, prídem, pozriem, vidím. Takisto môžte mať aj mäsové výrobky, ktoré máte na pultoch, v chladiarenských zariadeniach, máte tam malú etiketu, je tam, je tam zloženie. Vy hovoríte, že to tam už nebude musieť byť.
Hneď v ďalšom bode, bode 11 uvádzate, že nebude musieť byť zloženie výrobku, ale bude musieť byť uvedený len alergén. To znamená, že keď slovenský spotrebiteľ si príde kúpiť párky, tak sa dozvie, či tam je lepok, alebo neni tam lepok. Ale to, že či tam je 70 alebo 40 % mäsa, alebo 5 % mäsa, to už sa nemusí dozvedieť podľa vás. Nechápem, prečo chceme ísť týmto spôsobom. To je čiste rozhodnutie Slovenskej republiky a nemá to nič spoločné s Európskou úniou.
Chápem, že keď ministerstvo príde s návrhom do parlamentu, tak je dobré, keď je dosť rozsiahle. Ale, pani ministerka, bod 22 § 28. Uvádzate v samotnom návrhu, ja to síce mám vytlačené vo väčšom, sú to tri strany a z toho predmetom zmeny, alebo ktoré by mali byť zmenené, sú dva maličké body. Všetko ostatné je v súčasnom platnom zákone a aj zostáva. Len ho zopakujeme. V tom zákone č. 152/1995 Z. z. už je taký guláš, že sa čudujem kolegyni Žitňanskej, že pri tomto návrhu už v predchádzajúcom období povedala, že tento zákon by už mal byť úplne novelizovaný, teda vydaný nový zákon a nie novelizácia zákona, lebo už pomaly sa v tom nevyzná ani divá sviňa.
Tento bod hovorí o pokutách. Pričom takú maličkosť naozaj. Váš návrh má osem strán, naozaj tí úradníci sú preťažení a nemôžu, nemôžu si všimnúť, že písm. l) § 28 hovorí o pokutovaní, keď neoznačuje krájané výrobky alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby. Zloženie v bode 11 vypúšťate, ale v pokutách ich tam nechávate. Tak ich nebude musieť označiť, ale keď ho nebude mať označené, tak ho za to pokutujete. To je komplikovaná novela.
No. A teraz... Chápem, že lobing obchodných sietí je veľký. Dnes výhovorka obchodných reťazcov, kolegyne a kolegovia, dajte si tú námahu a pozrite sa, čím sa bránia obchodné reťazce na Slovensku, keď príde Štátna veterinárna potravinová správa urobiť kontrolu. Na regáli sa nachádza tovar po dobe spotreby, je tam uložený, nemalo by to tam byť, ale je tam. Ich reakcia, osobné zlyhanie predavača alebo tej konkrétnej fyzickej osoby. Pani ministerka v bode 23 zavádza, teda ďalší bod § 29 ods. 1 písm. e) znie, sú to tresty, teda postihy voči fyzickým osobám, predavačkám: "Umiestnim na trh potraviny nesprávne označené, neoznačené, klamlivo označené alebo ich ponúkam na spotrebu klamlivým spôsobom." Akonáhle toto bude v zákone, tak trúfam si povedať, že veľké pokuty pre obchody nebudú môcť byť, pretože obchod povie, že ne-ne, to ten človiečik, ktorý tam robí za minimálnu mzdu, tak tomu dajte, naparte 4-tisíc, lebo on urobil chybu, ale nie obchod. Ja len chcem poukázať na to, ako sa bude dať tie vysoké pokuty, ktoré dnes máme, miliónové pokuty v zákone, ako sa bude dať ďalej obchádzať.
K ostatným drobnostiam ani nebudem sa vyjadrovať. Myslím si, že pomerne dosť dobre som rozobral.
Snáď ešte jedna taká pripomienka. Pani ministerka, kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pracujú a kontrolujú, dbajú na bezpečnosť potravín každého obyvateľa v tejto krajine mesačne za zhruba 500-600 euro. Ja chápem, že od úradníkov za 500-600 eur nie je možné alebo ťažko je možné očakávať, že sa postavia odborne, fundovane k tým najekonomicky silnejším obchodným reťazcom na Slovenku, a preto sa nedarí skutočne dotiahnuť veci do konca, to znamená, štátna správa udelí pokutu, ale za tri roky na súde to prehrá, resp. tá výška pokuty sa natoľko skresá, že to nefunguje. Keď na tom chceme niečo zmeniť, tak, trúfam si povedať, že, po skúsenostiach, nie je to výška sankcie v zákone, nie je to ani ďalšie paragrafové znenie, ale je to finančné ohodnotenie tých pracovníkov, ktorí to robia.
Chcem poukázať, ako pán minister Kaliňák je veľakrát spomínaný v tomto parlamente v negatívnom zmysle, ja poviem jeho jeden pozitívny za tie roky. Nech mu je uznané, že urobil veľa preto, aby policajti dostali slušne zaplatené. Keď niekto má slušne zaplatené, tak od neho môžeme očakávať aj slušný výkon. Keď na týchto úradoch robia vysokokvalifikovaní ľudia, ale podhodnotení, tak nemajú ani najmenší záujem doťahovať veci do konca alebo pracovať tak, aby naozaj tie veci sa dali dotiahnuť do konca. A pokiaľ veci sa budú riešiť tak, ako to sedliacky rozum káže, a nie buzerovaním ako v týchto prípadoch, na ktoré som sa snažil poukázať, že veci síce poriešime, ale fungovať to nebude, tak myslím si, že by bolo lepšie v tom rezorte.
Pani ministerka, som pripravený, pokiaľ budete mať záujem, tie moje poznámky vám..., pomôcť, pomôcť v prerobení tohto návrhu zákona tak, aby v praxi nielen sa niečo uviedlo do praxe, ale aby to aj fungovalo.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2016 16:41 - 16:43 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, plne s vami súhlasím a myslím si, že oveľa lepšie je zavedenie nárokovateľnosti podpory a podpory ako takej pre každého, než pre vybraných ľudí. Mali sme to možnosť vidieť vtedy, keď pre vybrané veľké spoločnosti štát dával investičné stimuly, odpúšťal im dane, a pritom sú to mnohokrát zahraniční investori alebo vybraní blízki vládnym, vládnej koalícii, ale nepomáhajú tým, ktorým by mali, jednoduchým podnikateľom.
Jeden príklad za všetky, že máte pravdu a funguje to. V pôdohospodárstve, ktorému sa venujem, do roku 2003 dotácie sa prideľovali rovnakým spôsobom, prvá veta bola, že na dotácie nie je právny nárok. V roku 2003 sme zmenili zákon a zaviedli sme povinnosť časť dotácií poskytovať farmárom a postupovať podľa zákona o správnom konaní, to znamená, že rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom, či postupoval správny orgán správne, alebo nie. To znamená, že nárokovateľné, splníš, máš. Od roku 2003 sme to uviedli do platnosti, je to v platnosti od roku 2004 a, čuduj sa svet, všetci poľnohospodári v tejto krajine od roku 2004 sa stali kredibilnými pre banky, pretože ich podnikanie bolo stabilné a vypočítateľné, i keď modernizačné dotácie dnes ešte mnohokrát fungujú podľa toho, či máte dobré tričko alebo lepšiu konexiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.10.2016 15:08 - 15:09 hod.

Zsolt Simon
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2016 13:09 - 13:10 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o realizácii programu cezhraničnej spolupráce, v ktorom je riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pre obdobie 2014 - 2020; ďalej aby ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložila Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o počte výziev a stave kontrahácií pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 vrátane informácie o počte vyhodnotených a podpísaných zmlúv; ďalej aby podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil Národnej rade Slovenskej republiky správu o vyhodnotení čerpania eurofondov za obdobie 2007 - 2013 podľa jednotlivých operačných programov vrátene vyhodnotenia čerpania kolekcie opráv a nezrovnalostí, nakoľko mali sme prísľub, že pán podpredseda vlády tento materiál... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2016 9:49 - 9:51 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, je faktom, že táto Parížska dohoda je viac politickou deklaráciou než nejakým skutočným dokumentom, ktorý má vykonať čokoľvek. Ale chápem a súhlasím s vašou požiadavkou, že by predkladateľ mal predložiť akúsi správu alebo dopadovú štúdiu v rozmedziach, v hraniciach poznania, ktoré dnes poznáme, čo to bude znamenať alebo aký to bude mať vplyv na Slovensko.
To, že úradníci na ministerstve životného prostredia toto dlhodobo ignorujú, o tom svedčí aj fakt, že v prípade, keď sme prijímali zákon o vodách, tak smernica Európskej únie v prílohe č. 3 žiada, aby predkladateľ predložil dopadovú štúdiu a podľa toho stanovil platby za vodohospodárske služby v závislosti od toho, že znečisťovateľ platí. Opakovane som sa ho dožadoval od ministra Žigu, ale úradníci takúto štúdiu nikdy nevypracovali a poslancom Národnej rady, i keď to bola ich povinnosť, nepredložili. Takže očakávať, že v tomto prípade úradníci to vypracujú, aj keby sám pán minister požiadal úrad, aby to vypracovali, som na pochybách či ten úrad vôbec dokáže toto vypracovať, pretože robia naozaj niekedy skutočnú nadprácu.
I keď s Parížskou dohodou, musím povedať, že ako takou, ako ideou sa viem stotožniť a viem ju podporiť, ale podporím aj vašu snahu, aby ministerstvo sa pokúsilo pripraviť širšiu argumentáciu pre poslancov Národnej rady pred prijatím tohto samotného medzinárodného záväzku, pretože akonáhle Národná rada za to zahlasuje, už to bude záväzné pre Slovensku republiku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2016 9:39 - 9:42 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán námestník generálneho prokurátora, kolegyne, kolegovia, táto správa nie je typická, ku ktorému by som sa vyjadroval, ale dovoľte, aby som sa predsa obrátil jednou otázkou a predtým, než túto otázku položím, chcel by som poprosiť pána námestníka, aby tlmočil moje prianie na skoré uzdravenie pre pána Čižnára, aby čím skôr mohol prísť aj on sám do Národnej rady a informovať Národnú radu o dianiach na prokuratúre.
Počúvajúc vás a keď som sa pozrel na túto správu, tak dalo by sa povedať, že prokuratúra funguje dobre, až perfektne, žiadny problém. Pravdou ale je, že kauzy ako Bašternák či zneužívanie maloletých z resocializačnom ústave boli už raz vyšetrované a zametené pod koberec. A ani kauza Gorila, ani Bašternák, ani ďalšie nie sú nijako ukončené, takže úplne z môjho pohľadu všetko tak čisté a dobre fungujúce asi ani na prokuratúre nie je.
Preto dovoľte, aby som sa vás opýtal. V prípade Bašternák vyšetrovanie vedie NAKA, kde je dotknutý aj samotný minister vnútra. Teda dá sa povedať, že minister vnútra vyšetruje sám seba. Ak ma pamäť neklame, v prípade Hedvigy všetky procesné úkony, takmer všetky procesné úkony okrem začiatku, čím sa aj samotný minister Kaliňák niekoľkokrát chválil, že oni celé vyšetrovanie, aj procesné úkony vtedy odovzdali generálnej prokuratúre. Chcem sa vás preto jednoznačne spýtať. Keďže Trestný poriadok a právnici generálnej, teda prokuratúry umožňujú prebrať a vykonávať aj procesné úkony v prípade vyšetrovania, prečo tak neurobí v prípade Bašternáka, kde je minister vnútra v konflikte záujmov a vyšetruje sám seba? Prečo do toho prokuratúra nezasiahne a nevykonáva aj procesné úkony? Viem, že tam je dohľad. Ale to nie je vykonávanie procesných úkonov. Prečo v tomto konkrétnom prípade, preto, aby sa predišlo akémukoľvek spochybeniu, že je minister vnútra v konflikte záujmov, vyšetrovanie sa vedie správne alebo nesprávne. Je tu generálna prokuratúra, ktorá sa dá povedať, že je osobitná, je oddelená od ministerstva vnútra, prečo nevyužije túto svoju právomoc danú zákonmi Slovenskej republiky, keď v prípade Hedvigy túto právomoc využila, aj vykonávala? Dnes je tu ako priestor, preto dovoľte, aby som sa na vás obrátil o odpoveď na túto otázku. Veľmi rád si ju vypočujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis