Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.12.2016 o 14:46 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

7.12.2016 14:46 - 14:52 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, s kolegami predkladáme návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
O čo ide v tomto návrhu zákona? Občania tejto krajiny majú právo sa dozvedieť už dnes strašne veľa vecí. Ale Slovenský pozemkový fond napriek tomu, že aj podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti údaj o cene pozemku, ktorý vlastní štát alebo štát predáva, nie je osobným údajom, Slovenský pozemkový fond na svojom internete pri zverejnení zmlúv údaj o cene začierňuje. To znamená, že nie je možné, aby sa verejne ktokoľvek mohol sa dozvedieť, že Slovenský pozemkový fond ako nakladá s majetkom štátu. Je v záujme každého občana a ja si myslím, že aj vládnej koalície, a preto sa obraciam teraz na predstaviteľov vládnej koalície, aby tento jednoduchý návrh podporili, aby sme zaviazali Slovenský pozemkový fond, že pri nakladaní s majetkom štátu zverejnia okrem tých údajov, ktoré už dnes zákon im ukladá zverejniť, zverejniť aj cenu, za ktorú to učiní. Keď pozemkový fond vydáva reštitučný nárok, tak sa postupuje podľa osobitných predpisov. Tie osobitné predpisy určujú spôsob ocenenia tých pozemkov, ktoré sa použijú na reštitúcie, a tie sú platné od roku 1992, odkedy sa, prvýkrát reštitučný zákon vstúpil do platnosti, ale sa nazdávam, keď Slovenský pozemkový fond má právo nakladať s pozemkami štátu a spravuje aj pozemok neznámych vlastníkov, tento pozemok predáva, lebo pri nájmoch, keď pozemkový fond dá pozemok do nájmu, tak vidíte, komu dal do nájmu a za koľko. Keď ho predá alebo zamení, tak už tú cenu nevidíte. Keď niekto chce podvádzať alebo klamať na pozemkovom fonde, to je ideálna cesta, lebo neviete ho verejne odkontrolovať, či koná tak, ako to zákon káže, alebo koná v rozpore so zákonom. A keď táto krajina, sa občania môžu dozvedieť, za koľko sa predalo SPP, za koľko sa privatizovali veľké štátne majetky, za koľko sa vykupuje pozemok pod diaľnice, tak potom si myslím, že aj s kolegami sme presvedčení, že je namieste, aby Slovenský pozemkový fond zverejnil a musel povinne zo zákona im prikázať, aby zverejnili.
A chcem apelovať na kolegov z vládnej koalície, ak tento, chcem povedať, že sme pripravení na konštruktívnu zmenu, doplnenie tohto návrhu zákona tak, aby to bol naozaj účinný prostriedok. Keď vládna koalícia predložila návrh na podnet ministerky spravodlivosti, aby sme, aby sa odhalili, kto obchoduje so štátom, kto sa podieľa na štátnych zákazkách, aby sme videli, aby schránkové firmy sa nemohli skrývať, tak si myslím, že je namieste a je oprávnené očakávať, že poslanci aj vládnej koalície zahlasujú za tento návrh zákona, aby Slovenský pozemkový fond bol zo zákona povinný zverejňovať cenu, za ktorú predáva, zamieňa pozemok štátu. Nakladá nie so súkromným majetkom, nie je možné povedať, že pôda, ktorá sa zamieňa alebo predáva sa, mení sa, mení majiteľa a robí to štát a štátni úradníci, aby sme utajili, za koľko.
Vie mi niekto z vás, kolegyne a kolegovia, povedať, aký dôvod vedie k tomu, aby sme nezverejnili, za akú cenu štát nakladá so svojím vlastným majetkom? Vie mi niekto povedať, prečo je tento údaj potrebné utajiť pred verejnosťou, keď vieme, že kde, vieme v ktorom katastri, vieme pre koho, ale nevieme za koľko? Bez tejto, tohto údaju nie je možné povedať, že je to správne a spravodlivé riešenie, a preto k tomu, keď už aj táto vláda na minulej, pred časom schválila ten zákon proti tým schránkovým firmám, ide cestou transparentnosti, tak očakávam a sme pripravení na konštruktívny prístup pri druhom a treťom čítaní, aby sme zaviazali Slovenský pozemkový fond silou zákona, aby zverejňoval aj cenum, za koľko.
Ja si myslím, že každý, kto dostane reštitučný nárok od štátu a štát mu plní jeho reštitučný nárok, tak by sme sa mali dozvedieť, že tam, kde tú pôdu mu štát poskytol, tak za akú cenu poskytol. Áno, ja viem, že tie ceny sú lacnejšie, lukratívnejšie, ale predsa stanovil ich zákon, ako treba ich vypočítať. A keď v Ivanke pri Dunaji štát vydáva pozemky alebo predáva tie pozemky, tak potom tiež si, očakávam, že aj tam by mal uverejniť, že vydal som alebo predal som pozemok za takúto sumu pre Fera Mrkvičku. Nie je možné povedať, že ale cez tento údaj sa dá posudzovať nejaký vplyv, že ten človek, ktorý to kupoval, je majetný alebo nemajetný. Je to majetok štátu, v čase, keď sa to predáva, je treba uverejniť cenu, za ktorú to štát predáva. Každý, kto chce obchodovať so štátom, musí si túto povinnosť strpieť. Rovnako ako platí pravidlo, že všetky zmluvy sú platné so štátom vtedy, keď sú zverejnené na internete. Ale nezverejniť cenu, za ktorú štát nakladá svojím vlastným majetkom, a utajovať ju pred občanmi tejto krajiny, je nemiestne. Preto žiadame s kolegami o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2016 10:08 - 10:10 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Nicholsonová, nepokladám sa za človeka, ktorý sa zaoberá alebo prioritne sa venuje oblasti sociálnych vecí alebo práva a zdravotníctva, ale to, čo ste tu povedali, ma naozaj oslovilo. A musím povedať, že občania v tejto krajine by mali vedieť a mali by sa dopočuť, že najdôležitejšia téma na tejto Národnej rade, na tejto schôdzi, to, čo prezentuje vláda, bol rokovací poriadok. Vedia občania, že to ich život nijako nezmení? Vedia voliči a občania tejto krajiny, ktorí dali hlas SMER-u, MOST-u a SNS, že tieto otázky ľudí, ktorí sú v núdzi, ktorí trpia niekoľkonásobne, lebo musia obetovať a vzdať sa všetkého, nemôžu zarábať, musia sa venovať svojím deťom, liečiť ich a to nie je tak, že na 30 dní, keď je v nemocnici to dieťa, ja sa môžem pobrať a ísť do práce a po 30 dňoch sa vrátim. Ako o to dieťa je treba sa starať. A tam prídu exekúcie a táto vládna koalícia nemá záujem o riešenie tohto problému? Je to hrôza. Aký to sme parlament? Ako prepáčte, tu minister nemôže odkladať riešenie tohto problému, toto by mal byť prvoradá úloha. Ale vidíme aj v prípade tých sociálnych zariadení, ktoré má minister riešiť, ťahajú sa mesiace a riešenie neprichádza. Som z toho smutný. Pani kolegyňa, držím vám palce, mali by ste sa ozvať viackrát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 9:51 - 10:01 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda parlamentu, vážená pani ministerka spravodlivosti, kolegyne a kolegovia, máme tu dva návrhy, ktoré sa snažia riešiť problém aktu štátneho terorizmu. Osobne v tomto parlamente, odkedy som činný v politike a mal som možnosť v parlamente hlasovať v otázke Mečiarových amnestií, stále som hlasoval za ich zrušenie. Preto, lebo si myslím, že kým amnestie Mečiarove budú súčasťou slovenského právneho systému, je ťažko hovoriť o Slovensku ako o právnom štáte, o štáte, kde platí zákon a tí, ktorí spáchajú zločin, sú potrestaní. Dopredu sa ospravedlňujem, že budem trošku taký osobnejší.
Už ma, už len fakt, že vláda predloží návrh deklarácie, akejsi dymovej clony, kde chce odviesť pozornosť, keď to odznelo prvýkrát v parlamente, tak som sa nad tým prekvapil a položil som si otázku. Dnes, keď túto deklaráciu za vládu predkladá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, Lucia, ja sa ospravedlňujem, ale ťažko si viem predstaviť, že priechodnosť pre spravodlivosť v tejto krajine bude zabezpečená, keď táto Národná rada prijme túto deklaráciu. Deklarujeme, bude Národná rada deklarovať len to, čo každý v tejto krajine vie, že bol to akt štátneho terorizmu, spáchali to zamestnanci tejto krajiny za štátne peniaze na občanovi tejto krajiny. A my hovoríme, že prijmeme deklaráciu, ale povedzme si úprimne, čo zmení tá deklarácia vo vzťahu k tým, ktorí tento akt štátneho terorizmu spáchali? Absolútne, ale absolútne nič.
Preto som sklamaný z toho, že ako bývalá moja kolegyňa predkladáš v mene vlády takúto deklaráciu. Ja chápem, že v mene vlády, keď sa vláda rozhodne, treba, aby to niekto predložil. Ale prečo to robí práve ministerka spravodlivosti, ktorá by mala, a ja ťa stále mám za to, že zasadzuješ sa za to, aby to tá spravodlivosť v tejto krajine platila. Ťažko si viem predstaviť, že akýkoľvek zločin v tejto krajine bude z titulu politickej moci, ktorá bola spáchaná alebo vďaka politickej moci spáchaná, ťažko si viem predstaviť, že bude potrestaný, keď sa nevrátime na samý začiatok a ten prvý gombík nezapneme tak, ako zapnutý mal byť. Ten, ktorý tento teror, akt štátneho terorizmu spáchal, bude za to potrestaný. Osobne som presvedčený, že možnože nebude odsúdený, aleže nebude mať aspoň kľudný spánok alebo nebudú mať kľudný spánok tí, ktorí tento akt spáchali, to je to najmenej, čo Národná rada môže spraviť.
Preto by som chcel vyzvať aj ministerku spravodlivosti, ale samotnú vládu, nech zoberie túto deklaráciu späť v mene vlády a nech dá priestor pre parlament, pre poslancov Národnej rady, aby tí, ktorí majú tú právomoc od občanov tejto krajiny, ktorú sme dostali vo voľbách, aby rozhodli o tom, či chceme, aby spravodlivosť dostala šancu sa dostať na povrch, aby skutoční zločinci, skutoční páchatelia boli pomenovaní po mene a boli možno potrestaní. Vráťme sa k tomu.
Skutočne apelujem, apelujem na vládu aj na ministerku spravodlivosti. Ťažko si viem predstaviť akúkoľvek snahu. Ministerstvo spravodlivosti vo vzťahu k transparentnosti, k boju proti korupcii, keď tú najväčšiu korupciu, kde politici sa bili medzi sebou v tejto krajine, keď Mečiar vládol, my budeme prispievať v tejto Národnej rade k tomu, aby tento akt nebol potrestaný. Tak ako pri minulej rozprave, už počas tohto volebného obdobia pán kolega Kresánek povedal, že je možné, (reakcia z pléna) ale, pán kolega, vy ste povedali alebo Kresák, pardon, ospravedlňujem sa. Vy ste povedali, že je možné tieto amnestie zrušiť. Keď ústavný sudca alebo expert na ústavné právo povie, že je to možné, pani kolegyňa, ani od vás v tomto parlamente nikdy som nepočul stanovisko, že tieto amnestie zrušiť sa nedajú.
Tak nechápem, prečo chceme robiť dymovú clonu, odviesť pozornosť, akoby táto deklarácia pomaly vsugerovala tú správnu formulku. Skutok sa nestal alebo bol to samoúnos. No nenahovárajme si, že to bol samoúnos. Každý vieme, že to nebol samoúnos. Každý vieme, že ten skutok sa stal. Potom ako sa môžeme v akomkoľvek prípade, či už je to kupovanie voličských hlasov alebo v čomkoľvek inom povedať, že v tejto krajine platia nejaké zákony, platí nejaká spravodlivosť.
Dovoľte, aby som apeloval snáď pri tej príležitosti pri pamiatke prezidenta Michala Kováča, by sa nabralo toľko odvahy v tomto parlamente, že každý by svojím hlasovaním ukázal, či naozaj mu natoľko záleží na tejto krajine, aby kdesi tu platil zákon a spravodlivosť, aby tu neboli ľudia, ktorí sú nad zákonom a zahlasoval by za zrušenie Mečiarových amnestií. Tak ako predo mnou rečníci povedali a pomenovali, my keď odsúhlasíme v Národnej rade skutok, teda odsúhlasíme, že zrušíme Mečiarove amnestie, my nepovieme, že niekto spáchal trestný čin. My len dáme priestor na to, aby tie orgány činné v trestnom konaní mohli celé dokazovanie dotiahnuť a pomenovať tých, ktorí ten zločin spáchali. A myslím si, že keď na to Národná rada nie je schopná a vláda nezoberie túto deklaráciu späť, tak občania v tejto krajine sa na nás budú veľmi škaredo pozerať a ja si myslím, že ten hnev tých občanov raz príde. Aj komunistická strana si myslela, že v ústave zapísaná veta o vedúcej úlohe komunistickej strany nikdy zrušená nebude a predsa sa zrušila. A chcem na vás apelovať, skúsme sa vrátiť a zapnúť ten gombík na samom začiatku, vyzývam vládu a vás, pani ministerka, zoberte tento návrh deklarácie späť a nech Národná rada hlasuje o tom, o čom má právo. A nech vláda sa nesnaží diktovať parlamentu, čo má a o čom nemá rozprávať.
Bol by som nesmierne rád a potešený, keby Národná rada, teraz budeme hlasovať, myslím, že ôsmykrát o zrušení, bude hlasovať ôsmykrát o zrušení Mečiarových amnestií, že aj vzhľadom k pamiatke Michala Kováča by naozaj tie Mečiarove amnestie zrušila. Ja si myslím, že v tomto parlamente nesedí tak príliš veľa ľudí, ktorí boli politicky činní a aktívni v čase, keď sa tento teror spáchal. Ale keď ani výmena generácií v parlamente, hlavne zo strany vládnej koalície nie je priestorom k tomu, aby Národná rada mohla zločin spáchaný za Mečiarovej éry zrušiť a dať priestor na slobodný priechod vyšetrovania a pomenovania tých, ktorí ten zločin spáchali, tak som z toho nesmierne smutný, pretože čo mám povedať svojim deťom? Mám im povedať, že je šanca v tejto krajine, že raz bude platiť spravodlivosť, keď akt štátneho terorizmu Národná rada nie je schopná rozhodnúť o tom, že dá priestor pre orgány činné v trestnom konaní a pre súdy, aby to začali konať? Pričom musím povedať, že až takú vysokú mienku o právnom systéme o justícii po tom rozhodnutí v otázke Paškovcov a ostatných nemám, ale aspoň ten náznak spravodlivosti. Ale keď tu bude dymová clona zo strany vlády, aby dala alibi poslancom, že áno, hlasovali sme za tú deklaráciu, ale povedzme si úprimne ešte raz, čo tá deklarácia vyrieši? Dá priestor pre spravodlivosť? Nie, len Národná rada sa prizná, že áno, bol to akt štátneho terorizmu, odsudzujeme to, ale zároveň ho budeme kryť, kým to bude len možné. Toto odkazuje vláda občanom tejto krajiny a ja preto za žiadnych okolností, ani za to, že sa táto deklarácia doplní o žiadne ďalšie znenie, za túto deklaráciu hlasovať nebudem, nemôžem, lebo nedovolí mi moje svedomie. Jediné, za čo môžem hlasovať, je návrh, ktorý sme s kolegami a kolegyňami predložili, a to je návrh na zrušenie Mečiarových amnestií.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 10:35 - 10:37 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega Číž, rozprávali ste dlho. Ja vám ďakujem za to. Ja som si vás vypočul dosť podrobne a musím povedať, že vy ste usvedčili nielen sám seba, ale celú túto vládnu koalíciu, tak ako je. Že extrémne správanie v pléne neprinieslo zmeny v rokovacom poriadku v predchádzajúcom období. Prečo potom teraz? Spomínali ste Hlinu. Vidíte ho tu? Nie. Vyriešili ho voliči. Čo také sa stalo v tomto poslednom polroku? Nikto sa nebil a ani nič podobné sa tu neudialo, ani stoličku nehádzali z balkóna. Tak si kladiem otázku: Prečo zmeniť tento rokovací poriadok?
Ukázali ste príklady z Dánska, z Belgicka. Áno, ale tam je iná politická kultúra, tam by minister vnútra nemohol vyšetrovať sám seba a iné korupčné kauzy, tam odstupujú, áno. Ale tu na Slovensku? Za vás? Toto vôbec nie je prítomné.
Viete povedať, pán kolega Číž, kedy nastal naposledy pri hlasovaní problém v tejto Národnej rade? Viete povedať? Ja vám ho pripomeniem. Vtedy, keď ho naposledy viedol Andrej Danko. Odkedy hlasovanie v tejto Národnej rade nevedie Andrej Danko, nenastal ani jeden jediný problém. Tak potom o čom je tento rokovací poriadok? O čom je táto snaha? O tom, že sa neznáša Andrej Danko s Matovičom? A na to má doplatiť celá Národná rada, že dvaja poslanci zo stopäťdesiatich sa neznášajú?
Ale úprimne musím povedať, ja poznám Bélu Bugára, tak isto sa neznáša s tým Matovičom, a predsa ho zvládne skrotiť a predsa vie viesť tú schôdzu. Tak potom o čom je táto diskusia? Len o tom, že chcete zneužiť tú svoju moc a chcete za každých okolností nastoliť štatutárne podmienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 9:46 - 9:48 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Dubačová, veľmi pekne ďakujem.
Pán luteránsky brat, pán poslanec Čaplovič, rokovací poriadok v svojom duchu platí na každého, ale úprimne povedané, musí garantovať priestor pre opozíciu, ktorá je v menšine. Mala by zaručovať priestor. Keď sme odvolávali ktoréhokoľvek ministra, keď sme sa chceli baviť o kauzách, práve vládni poslanci boli tí, ktorí sa do diskusie nezapájali, ktorí na to vôbec nereagovali, lebo bolo im to proti srsti. Nechcelo sa vám do toho, lebo ste vedeli, že opozícia hovorí pravdu. Len vy nechcete počúvať tú pravdu z opozície a nechcete dať priestor opozičným poslancom, aby tú pravdu pomenovali tak, ako to je. Ja chápem, že chcete zaviesť pravidlá. Ja nehovorím, že je to protiústavné, len hovorím o tom, že vy zneužívate moc, ktorú ste dostali, a chcete obmedziť, aby opozícia nemohla a nemala taký priestor na poukazovanie tých škandálov, ktoré ste vy vytvorili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2016 9:31 - 9:44 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Príjemné pekné ráno. Vážený pán predsedajúci, vážená pani spravodajkyňa, dovoľte, aby som sa aj ja podelil s mojimi pocitmi k tomuto návrhu zákona o rokovacom poriadku, ktorý vrátil pán prezident.
Včera podvečer, keď táto diskusia opäť sa začala, tak zo strany vládnej koalície, myslím, že pán kolega Bublavý bol ten, ktorý pomenoval, že pán prezident politikárči. Politikárči a nastáva a drží stranu opozícii.
Dovoľte, aby som povedal, že ja to nevnímam tak. Ja to vnímam tak, ako to vychádza z kompetencií, z právomocí a povinností prezidenta Slovenskej republiky, ktorú funkciu zastáva. A to zachovať nejaký dialóg v parlamente, tam, kde patrí.
Táto vládna koalícia zastúpená SMER-om, SNS a MOST-om – HÍD dostala od pána prezidenta Kisku prvýkrát vrátený materiál. Osobne si myslím, že bolo tých zákonov, ktoré boli v neprospech občanov tejto krajiny, v tomto volebnom období oveľa viac. Pán prezident nevyužil svoju právomoc v tomto volebnom období vrátiť vám žiadny zákon. Zámerne hovorím, že vám vrátiť zákon, pretože drvivú väčšinu tých zákonov, ktoré sú v neprospech občanov, nepodporila opozícia. Takže dnes z vašej strany, keď odznieva kritika, že je to práve pán prezident, ktorý politikárči, tak chcem povedať, že nie. Ten, kto politikárči a vytĺka si politický kapitál a chce obmedziť opozíciu, aby nerečnila v tomto parlamente, je prioritne politická strana SNS. A jeho koaliční partneri SMER a MOST.
Rokovací poriadok bez obmedzenia možnosti vystúpenia sme mali možnosť vidieť na tejto schôdzi doteraz. Mali sme odborné zákony, mali sme rôzne diskusie, diskusné príspevky viac ako 20 minút, a predsa neboli problémom v diskusii. Vráťme sa, prosím, v čase, kedy tá diskusia alebo kedy ten problém skutočný s potrebou zmeniť rokovací poriadok vznikol. Nebola to schôdza práve v čase, keď schôdzu Národnej rady viedol Andrej Danko? A práve on bol ten, ktorý spustil celú túto rétoriku. A práve preto by som vás chcel poprosiť, zámerne používam slovo "poprosiť", pretože akýkoľvek apel na vás je ťažko pochopiteľný, že by ste ju akceptovali, tak preto sa obraciam na vás ľudsky. Nechajte priestor na politickú diskusiu v parlamente a neobmedzujte čas!
A keď už chcete, tak v parlamentnej demokracii vláda je podriadená parlamentu a nie naopak. Ja chápem, že z vládnej koalície málokto vystupuje k vládnym zákonom, málokto vystupuje v parlamente, pretože sa správa vládna koalícia tak, ako páni tu za mnou pri hlasovaní ukážu. Keď palcom hore, tak zatlačia ten gombík, keď palcom dole, tak zatlačia ten gombík. Ale to nie je parlamentná demokracia, to nie je parlamentná kontrola vlády!
Keď ste už tam chceli zaviesť, tak prečo ste tam nezaviedli, prosím, aj takú povinnosť, aby premiér nemohol vystúpiť mimo poradie a bolo možné naňho fakticky reagovať, a prečo ste nezaviazali premiéra tejto krajiny, že keď opozícia a poslanci Národnej rady, ktorým podlieha z hľadiska kontroly a riadenia systému krajiny, by tu mal sedieť a vypočuť si faktické pripomienky od poslancov, ktorí mu dali tú dôveru, že môže byť premiérom tejto krajiny. To ste tam nedali! Rovnako ste tam nedali povinnosť, že v prípade odvolávania člena vlády alebo premiéra premiér tu má sedieť. Ja som zažil Roberta Fica s Paškom, Kaliňákom a s každým veľkým esom zo SMER-u, ako útočil na premiérku Radičovú. Radičová, ktorá bola žena, sedela tu a čelila tej kritike, tej paľbe, ktorá išla z vašej strany.
Vy meníte a obmedzujete, že opozícia nemôže vystupovať, ale zároveň kryjete, že premiér a tí, ktorí robia problém v tejto krajine, na ktorý opozícia chce v danú chvíľu ukázať, jednoducho nemusí sedieť v parlamente a nemusí čeliť tej kritike, ktorá tu je. Keď platí, že parlamentná demokracia a parlament kontroluje vládu, tak by to tak malo byť. Doteraz z hľadiska slušnosti a prístupu to tak bolo. Teraz, keď vás bolí tá kritika, ktorá ide zo strany opozície, pretože máte mnoho tých káuz, čo je pochopiteľné v politike, ale musíte sa s tým vy vysporiadať, tie kauzy za tých 10 rokov, čo ste vo vláde, posledné obdobie, zodpovedáte vy. Nie opozícia nakupuje cétečká draho. Nie opozícia je tá, ktorá nechá vyplatiť neoprávnene DPH Bašternákovi, a nie opozícia je tá, ktorá vyšetruje Kaliňáka, ale Kaliňák si vyšetruje sám seba. A rovnako môžme povedať aj v prípade pána ministra Lajčáka. Nie opozícia bola tá, ktorá zaviedla systém na ministerstve zahraničných vecí, že sa všetky verejné obstarávania týkajúce sa európskeho, teda slovenského predsedníctva sa budú obstarávať na základe výnimky.
Kolegyne, kolegovia zo SMER-u, boli ste to vy, ktorí tú výnimku ste tam do toho zákona zamontovali. Vy ste ho tam dali. Pán minister Lajčák a jeho ľudia nepredstavili ani jednu chvíľu snahu urobiť verejné obstarávanie riadnym procesom a keby to zlyhalo, tak využijú tú výnimku, ktorú tam dali. Z 20 verejných obstarávaní 20 na základe výnimky. Máte pocit, že kritika zo strany opozície v takejto chvíli je neopodstatnená? Dajte si ruku na srdce a určite pochopíte, že táto kritika opozície je miestna. A keď takto chceme kritizovať, tak nevidím dôvod, prečo obmedzovať priestor vystúpenia v parlamente.
Dovoľte, aby som sa v plnej miere stotožnil s pripomienkami pána prezidenta, ktorý vrátil tento rokovací poriadok, pretože je náhubkovým zákonom. Chcete obmedziť opozíciu. Len chcem vás varovať: SMER si už vyskúšal, že sedel v opozícii. A keď si dnes myslí, že situácia bude neustále takáto, že on bude vládnuť, tak ja vám hovorím, že tomu tak nebude. Občania v tejto krajine už sa pomaly, ale isto zobúdzajú. Mladí ľudia si nenechajú zobrať svoj ideál a poukazujú na to, čo sa tu deje. To, čo stvárate s týmto zákonom, je rovnako, rovnaké ako to, čo stvárali komunisti kedysi v tejto krajine. Aj pre nich prišiel raz deň D, keď museli povedať, že dosť.
A preto dovoľte, aby som na vás apeloval, aby ste využili tú šancu, ktorú vám pán prezident dáva tým, že tento návrh sem vrátil, a odmietli túto novelu. A keď chcete robiť zmenu, tak začnite dialóg naprieč parlamentom a vytvorte taký rokovací poriadok, ktorý bude vyhovovať každému, a nie tak, že niekto si to bude predstavovať, že nie je prvý medzi rovnými, ale je nad každým v tomto parlamente.
Chcem povedať, že vystúpil som k tomuto návrhu preto, lebo chcem krajinu, kde občania môžu byť hrdí na to, kde žijú, a nie krajinu, ktorá je skorumpovaná. Nie krajinu, kde premiér škandalózne sa vyjadruje voči mladým, voči novinárom. Tí, ktorí majú sledovať to, čo sa deje v tejto krajine. Nie v krajine, kde minister vnútra vyšetruje sám seba. Nie v krajine, kde voči mladým sa pohne poľovačka zo strany vládnej moci. Nie v krajine, kde súdy rozhodujú podľa politickej objednávky a nie podľa toho, čo je pravda a čo hovoria zákony. Nie v krajine, kde sa peniaze v zdravotníctve namiesto liečenia využívajú na obohatenie niektorých finančných skupín.
Máte jedinečnú možnosť zachovať priestor na diskusiu v parlamente. A opätovne chcem apelovať, keď ten priestor v parlamente obmedzíte, ten priestor na verejnú diskusiu sa raz vytvorí. Tak ako v ´89. sa vytvoril ten priestor na uliciach, rovnako ten priestor, neviem kedy, ale určite sa opäť, keď tento zákon prejde, vytvorí na uliciach. A ten vás zmetie.
Rozhodovať o tom, ktorý poslanec v akých šatách chodí do parlamentných lavíc, ako sa vyjadruje, ako komunikuje, nie je úlohou tu vládnej väčšiny a týchto poslancov, nás, ktorí tu sedíme, je to úloha voliča. Volič dá každému z nás mandát, že môžme tu sedieť v mene občanov tejto krajiny. A keď ten mandát dostaneme, tak nikto z nás nemá právo ho skritizovať, upraviť alebo ovplyvňovať, lebo je to vôľa občanov tejto krajiny. Môžme sa vyjadrovať, že nesúhlasíme s tým alebo máme výhrady voči niektorým, ktorí sedia v tomto parlamente, ale jasne musíme pochopiť, že nie je to moja vôľa. Možnože na tú kolegu som nehlasoval, možnože som ho nepodporoval, ale časť Slovenska, taká, ktorá reprezentuje viac ako 5 % voličov, taká im dala dôveru a musíme si to uvedomiť. Ani predseda Danko, ani podpredsedovia Bugár, ani predseda vlády Fico nemá tú právomoc a nemôže si uzurpovať právomoc hodnotiť kohokoľvek.
Sedel som v tomto parlamente, keď tu bol Slota. Mnohí si z vás pamätajú, ako sa správal, ako sa vyjadroval, ako sa choval, ale ani v tom čase nikto sa nepodujal k tomu, aby zmenil rokovací poriadok preto, lebo Slota. Ten rokovací poriadok bol zachovaný. To, že tu nesedí, to, že celé SNS bolo nejaké obdobie mimo parlamentu, je to výsledok hlasov voličov, a tu je treba skutočne si osvojiť a nie pozmeňovať tu v parlamente, tak ako nám to práve v tej chvíli ako vyhovuje.
A som presvedčený, že aj predkladatelia, ktorí ten návrh predkladali, tak ako to Gábor Gál povedal pri prvom čítaní, neboli s tým uzrozumení, s tým znením, ktoré tam je. Výsledok sa pokúsili upraviť tak, aby ako-tak, nejako vyhovovalo, aby sa dalo za to hlasovať. Ale to neznamená, že je to správne. A nabádam vás a ešte raz vás prosím, nepristúpte na túto hru, radšej využite šancu, ktorú vám dal prezident, a vráťte ten, a nepodporte tento návrh zákona. A keď chcete, tak urobte diskusiu naprieč parlamentom o zmene rokovacieho poriadku.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2016 16:53 - 16:54 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, dovoľte, aby som sa vám ospravedlnil v mene kolegov, ktorí sa tu takto vyjadrujú. Tento parlament by mal byť zrkadlom slobody slova a nie útočenia a nevraživosti. Táto krajina nie je len o Slovákoch, je aj o národnostných menšinách, ktoré tu spolunažívali. To, čo sa tu, týmto návrhom z dielne SNS rozpútava, je niečo zlé. Je niečo zlé, ktoré štve ľudí voči ľuďom.
Chcem povedať, že ústava dovoľuje každému slobodu vierovyznania. Vy útočíte do tejto roviny. Tak ako Ondrej Dostál povedal, pokiaľ máte problém, aby štát nefinancoval niektoré druhy cirkví, nech sa páči, ale to je druhý zákon. Pán kolega Dostál, verte tomu, že nie každý rozmýšľa tak, ako moji predrečníci tu, v tejto sále, ktorí vás podrobili kritike, lebo ja si myslím, že niektoré tie slová, ktoré tu odzneli, za to táto Národná rada ako celok sa musí začať hanbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2016 10:21 - 10:23 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické pripomienky. Snáď, pán kolega Krajčí, by som dopovedal, áno, jedna z tých chýb tohto návrhu zákona je aj to, že uvádza, že je ten tovar potrebný bezodkladne rozdať. Ale bezodkladne sú týždeň? Mesiac? Rok? Päť rokov? Koľko? Bezodkladne, keď sa k tomu dostanem? Keď ma to napadne? Jednoducho nie je tam ten dátum definovaný dokedy. To je ten jeden z tých dimenzií, ktoré mi tam prekáža.
Na druhej strane ja chápem váš úmysel a viem s ním aj súhlasiť. Len chcem poukázať na to, že vytvárame systém, kde sú ľudia druhej kategórie, ktorí dostávajú iný druh tovaru. Charita by mala byť zapojená podľa mňa tak, ako je dneska aj potravinová banka, všetky charity by sa mali byť, mali mať tak zapojené do toho systému, ktorý je dnes, lebo dnes charita môže rozdávať tovar len do doby, teda do ukončenia dátumu minimálnej trvanlivosti. A s tým by som nemal žiadny problém, pokiaľ by to bolo. A osobne si myslím, že pri tej konzerve, ktorá má dobu minimálnej trvanlivosti tri roky, s úsmevom na tvári sa to dá zvládnuť, keď sa to chce. Ale keď sa nechce, tak sa hľadajú výhovorky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2016 10:04 - 10:18 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, všetko najlepšie k vaším narodeninám. A dúfam, že čoskoro uzdraviete a budete pracovať príjemne, pretože na tom ministerstve je naozaj veľa práce.
Úvodom môjho vystúpenia dovoľte, aby som sa poďakoval vám aj vaším kolegom za to, že z mojich pripomienok v prvom čítaní ste niektoré pripomienky zapracovali do zákona. Osobitne ďakujem za to, že označovanie zloženia pri nebalených a vážených výrobkoch zostanú zachované. Bolo by treba viac ešte dozrieť na to, aby to aj obchodníci v plnej miere robili, lebo to je ten parameter, na základe ktorého si spotrebiteľ môže urobiť odborný posudok, či cena zodpovedá tej kvalite, tak ako náš minister financií hovorí, že peniaze za kvalitu.
Rovnako si myslím, že aj to riešenie, kde názorovo sa ešte líšime v tom, že teda riešenie tých malých prevádzok 15 ľudí a 700-tisíc euro, predložili ste pozmeňujúci návrh oproti tomu, čo bol. Ja osobne zdieľam názor, že by to malo byť ešte inakšie naformulované, ale možnože právne obstojí aj to, čo ministerstvo predložilo. Ukáže život, ale aj za tú zmenu, pani ministerka, musím povedať, že ďakujem. Je to krok k lepšiemu, nie pre mňa ako pre poslanca, ale pre tých malých výrobcov, ktorí pristupujú na slovenský trh, sú to pre slovenských výrobcov, aby sme aj týmto spôsobom vytvárali pre nich jednoduchšiu, pracovné miesta.
Čo ale naďalej trápi, ten praktický pohľad na túto novelu, je zmena v § 11 písm. e) zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu. Chcem povedať, že nikde v slovenskom právnom poriadku nie je zapísané a zadefinované, čo sú to vzájomne nezlučiteľné druhy výrobkov. Preto si myslím, že toto znenie bude vyvolávať mnoho problémov v praxi. Keďže je to zapracované do zákona o potravinách, tak všeobecne by sa to dalo vnímať, že nezlučiteľné druhy potravín. Ja chápem, lebo som sa pýtal odborníkov, prečo vznikol vôbec takýto návrh alebo takéto znenie. Vychádza z toho, že mnohí prepravcovia, hlavne z Poľska, dovážajú potraviny spolu s pneumatikami alebo s nejakým stavebným materiálom. Ja súhlasím s tým, že toto treba riešiť. Len to znenie alebo tá formulácia podľa mňa je nedostatočná a môže, môže vyvolávať pochybnosti.
Preto ja som navrhoval vo výbore, aby k tomuto ustanoveniu bolo dané ministerstvu právomoc vydať všeobecný právny predpis, kde by to dopovedalo. Je mi to nesmierne ľúto, že poslanci z vládnej koalície túto snahu nepochopili, lebo keby ministerstvo dopovedalo, čo tým myslí, tak by to bolo oveľa lepšie. Ostatne by možno bolo lepšie, keby tá formulácia bola, že potraviny nie je možné spolu prepravovať s tovarom nepotravinárskeho charakteru. To by bolo jednoznačne definované, že máme nato, máme zato, aby s pneumatikami z Poľska nedovážali spolu mäso alebo mlieko, alebo iné výrobky. A že v tom aute majú byť potraviny alebo iný, iný tovar. Myslím si, že toto je ešte jeden taký bod, ktorý je veľmi citlivý.
Dovoľte, aby som sa teraz vyjadril aj k tomu, čo povedal kolega Krajčí. Kolegyne, kolegovia, sedíme v Národnej rade Slovenskej republiky, v orgáne, ktorý má zodpovedať za životy občanov tejto krajiny. Máme prijímať zákony, ktoré majú hovoriť, aby sa tu ľudia cítili čo najlepšie a najkonformnejšie. A mám za to, že pri riešení tovaru, ktorý je, zostane na pultoch nepredaný po minimálnej dobe trvanlivosti, chceme riešiť humanitárnu pomoc alebo problém 600-tisíc ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Vyzývam vás k tomu, aby ste sa k tomuto návrhu zákona a k riešeniu tovaru, či už sú to konzervy, cestoviny, múka alebo iné druhy tohto charakteru, ktoré spadajú do tejto kategórie, aby ste sa nesnažili nájsť riešenie a nezavádzali riešenie pre druhú kategóriu občanov v tejto krajine. Humanitárnu pomoc poskytuje v tejto krajine ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Dostáva k rodinám, ktoré sú odkázané, tovar, také balíčky, ak ste mali možnosť vidieť aj v televíziách. Rozdávalo to kedysi ministerstvo pôdohospodárstva, potom za ministra Jahnátka sa to ukončilo, nepokračovalo sa, aj keď sme mali odsúhlasených 5 mil. eur, nepokračovalo sa v tom. Ja sám som prvýkrát to zavádzal, dostalo sa to k viac ako 420-tisíc ľuďom, táto humanitárna pomoc. Boli to potraviny, ktoré boli v kategórii v lehote minimálnej trvanlivosti, a každý, kto to dostal, mohol tento tovar použiť. Nebol to, nebola tá potravina, kde už výrobca negarantoval jeho kvalitu a bezpečnosť.
Zavádzať do systému, že my chceme rozdať ten tovar, ktorý zostane v našich obchodných reťazcoch prebytočný, nepredaný. Zoberme si jednu konzervu, tá konzerva, tie konzervy viac-menej majú trvanlivosť tri roky. Chce mi niekto povedať, že tri roky nie je možné predať ten tovar v obchode? A tri roky a prvý deň to ideme rozdávať ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi preto, lebo táto krajina má taký systém, že z 5 mil. ľudí 600-tisíc žije na hranici chudoby, tak my im ideme tento tovar rozdávať.
Chcem poukázať na druhý rozmer tohto, tohto prístupu. Tovar, ktorý je jeden deň po dobe minimálnej trvanlivosti v obchodnej sieti, keď ho ktokoľvek nájde, tak ho ideme postihovať miliónovou pokutou. Na druhý deň na základe toho istého zákona alebo v ten istý deň tovar po minimálnej dobe trvanlivosti na základe tohto istého zákona môže charitatívna organizácia rozdať tým, ktorí sú, žijú v chudobe a nemôžu si dovoliť takýto tovar, takéto jedlo si zaobstarať a kúpiť v obchode. Prosím, toto nie je s kostolným poriadkom. Naozaj zamyslite sa nad tým.
Pán kolega Krajčí, ja súhlasím s tým, že keď tú konzervu nevedia predať, ale nevedia predať dva roky a jedenásť mesiacov, tak v tom dvanástom mesiaci nech to rozdajú tým, ktorí sú na to odkázaní. Tých 15-tisíc ton, ktoré ste tu spomenuli, my sme sa minule bavili tu a ja som sa nad tým tak hlbšie zamyslel a povedal som si, prečo táto, takéto množstvo vzniká na Slovensku, lebo to nie je úkaz v Nemecku, nie je to úkaz v Rakúsku, to je úkaz, ktorý je na Slovensku. Prečo tomu tak je?
Je tomu tak, lebo v roku 2000, keď Slovenská republika vstúpila do OECD, tak bezbreho vpustila všetky obchodné reťazce na Slovensko. Však Bratislava má pomaly viac veľkoobchodných priestorov, obchodné centrá než samotná Viedeň, ktorá je násobne vyššia. V našich obchodoch veľakrát ten tovar nie je majetkom obchodu, ale dodávateľa. To znamená, sú preplnené. To je v poriadku, je tam väčšia ponuka pre zákazníka, ale tým pádom aj väčšie plytvanie. Ale to je, nie je chyba zákona o potravinách, to je chyba systému, ktorý sme tu dovolili, že máme jednoducho tých obchodov veľkých príliš veľa a potom predávajú ten tovar na komis, predávajú ho do posledného možného dňa. Tento zákon s týmto návrhom, musím povedať, že vyhovuje len obchodným systémom, obchodným reťazcom, pretože ony tú konzervu budú môcť predávať za plnú cenu do posledného dňa. Tri roky. Pýtam sa, tri roky - na tom pulte aj vzadu - nie je človek, ktorý to vie nájsť a vie pozrieť a dať ho dopredu? Nie je človek, ktorý by povedal, že tento tovar dáme do ponuky a zlacníme a predáme? Nie. Lebo keď ho zlacnia, tak na tom niekto prerobí. Keď zavedieme tento systém, tak celú tú ťarchu prehodíme na niekoho iného. Prehodíme na výrobcu, lebo obchodník na tom nestratí nič, a ľudí, vytvoríme kategórie, druhej kategórie, ktorým to dáme, aby si to, aby to zjedli.
Preto by som vás chcel vyzvať, systém, ktorý dnes na Slovensku je a funguje, kde je to možné rozdať v lehote, by bolo treba rozšíriť pre všetky charity. Osobne si myslím, že riešenie, ktoré je na Slovensku, že potravinár, keď obchodné reťazce dajú tovar potravinárskej banke, potravinovej banke, tak vtedy si to môžu odpísať. Podľa usmernenia ministerstva, teda Finančnej správy alebo Finančného riaditeľstva.
V tom, ja osobne si myslím, že to by malo platiť pre všetky charitatívne organizácie a áno, súhlasím s tým, čo povedal kolega Krajčí, že keď necháme tento systém v tej podobe, v akej je, tak ja môžem spávať kľudne, pretože nebudem mať ľudí druhej kategórie, ktorým tento tovar budeme rozdávať. Nebudeme rozdávať, lebo tento systém je len systémom preto, aby sme ho mali, ale nie preto, aby fungoval a niekomu pomohol. Lebo keby sme to rozšírili, že každá charita tak ako dnes môže sa zúčastniť a môže si zobrať ten tovar a môže to rozdať, tak v tej chvíli, a samozrejme, obchodník si to môže odpísať z nákladov, keď to urobí posledný týždeň ešte v lehote, keď výrobca garantuje jeho kvalitu a bezpečnosť, tak by sme tým ľuďom rozdali tovar, za ktorý sa nikto nemôže, nemusí hanbiť.
Ale nazdávam sa, že Národná rada Slovenskej republiky by mala zabezpečiť to, aby občania Slovenskej republiky mali prístup rovnako k potravinám a aj kvalite. Štát musí garantovať pre svojich občanov, že v predaji a v distribúcii budú potraviny, ktoré výrobca garantuje. My chceme zaviesť alebo je tu snaha zaviesť, kde už výrobca negarantuje jeho kvalitu, negarantuje ani jeho bezpečnosť, lebo nikto negarantuje, že či tie podmienky budú dodržané alebo boli dodržané za tie tri roky a v akom stave ten tovar prechádza, lebo obchodník nezodpovedá za ten tovar, keď to odovzdáva charite. Za to zodpovedá v konečnom dôsledku charita, keď to rozdá ľuďom. Ale my v Trestnom zákone máme trestnú zodpovednosť za to, keď niekto podá potravinu alebo predá, predá alebo dodá niekomu potravinu, ktorá mu spôsobí ujmu na zdraví. To znamená, že tento systém je chorý, pretože sa pozerá na veci len z titulu tohto zákona a nie systému ako takého, ktorý na Slovensku funguje, alebo v akom prostredí, v právnom prostredí sme. Ale nazdávam sa, že na tom už v tejto chvíli asi nič veľmi nezmeníme, takže musím povedať, že tak ako v prvom čítaní som upozornil na tieto veci, dnes som sa snažil rozšíriť tento uhol pohľadu tam, kde ministerstvo neakceptovalo alebo nereflektovalo na tie podnety, ktoré som namietal. Je to legitímne právo ministerstva, je to legitímne právo vládnej väčšiny, ale rovnako musím povedať, že je to aj legitímne poukázanie na to, že za celý tento systém, ktorý sa tu vytvorí, bude niesť v prvom rade vládna koalícia aj zodpovednosť pri jeho vykonávaní v praxi, a či vôbec ten zákon v tej podobe bude vykonateľný.
Takže záverom opätovne dovoľte, aby som sa poďakoval za tie zmeny, ktoré ministerstvo zapracovalo, ktoré som povedal v prvom čítaní, no a dúfam i, že ministerstvo čoskoro príde na to, že tento systém je treba zmeniť, lebo nie je možné povedať, že tovar jeden deň po minimálnej dobe trvanlivosti v obchodnom reťazci postihujeme miliónovou pokutou a na druhý, a v ten istý deň, keď to niekto na základe toho istého zákona rozdá, tak to je v poriadku, pretože dávame tým, ktorí sú chudobní. Ale to, že tu máme tých 600-tisíc ľudí chudobných, za to nemôže ministerstvo pôdohospodárstva, ale to je systém chorý tak, ako je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.11.2016 10:50 - 10:52 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, ja sa neskĺznem do roviny, aby som bol osobný a išiel do tej roviny, kam ste sa znížili vy. Ale dovoľte, aby som sa vám poďakoval. Poďakoval za to, že ste nabrali odvahu, lebo to nie je často vidieť ministrov tejto vlády, že sa postavia za pult a reagujú. Som rád, že ste nabrali túto odvahu a ja môžem na vás vo faktickej pripomienke reagovať.
Chcem len povedať, že v roku 2004, keď som sedel v tej vláde a sme zaviedli nulové zdanenie dividend, tak sme povedali, že to, čo sa týkalo roku 2003, zostane nedotknuteľné. To, čo ja kritizujem dnes, je to, že vy hovoríte, že tie dividendy, ktoré sa nevyplatili, ktoré sa dodnes, keď vyplácajú, zaplatia 25 %..., 19, resp. 25 % daň, tam im hovoríte, že stačí, keď zaplatia 7. S tým mám problém, lebo pred rokom 2003 zarobili najviac privatizéri. A len na margo chcem povedať, nikdy som účastníkom privatizácie nebol.
Dovoľte preto, aby som sa aj poďakoval za to, že ste povedali, že nemáte s tým problém, a ja dúfam, že vládna koalícia prejaví svoj názor a stotožní sa s tým, čo povedal minister financií, že nemá s tým problém, aby dividendy nevyplatené spred roku 2003 zostali zachované spôsobu a výške zdaňovania tak ako doteraz. To znamená, že Mečiar, pre mňa je to pozitívna správa, ak sa to prejaví aj pri konečnom hlasovaní, že Mečiarovi privatizéri nebudú mať 18 % zľavu, a to, čo budete robiť do budúcna, že znížite na 7 %, to som nekritizoval, je to vaše legitímne právo ako vlády, ktorá tu je, dať takýto návrh a zahlasovať zaň, to, že ja s tým mám... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis