Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.9.2016 o 11:36 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 11:36 - 11:36 hod.

Zsolt Simon
Poprosím po grémiu o slovo. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.9.2016 11:36 - 11:36 hod.

Zsolt Simon
Ďakujem..., ďakujem..., ďakujem pekne za slovo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 10:07 - 10:09 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Martin, ja ťa podporím v tomto snažení. Možnože z vládnej strany taká podpora nebude, ale musím povedať, že je to o filozofii chápania existencie a využívania krajiny a prírodného bohatstva. Komunisti vymysleli strediskové obce, dali zákaz rozvoja v niektorých obciach na samotách. Máloktorá lokalita zostala dodnes zachovaná, že sú obývané. Väčšina z nich je vyľudnená a bude veľmi ťažké tam kohokoľvek dostať naspäť. Áno, je treba využívať rôzne formy.
V Alpách, kto chodí na turistiku, vidí tie samoty. Tak áno, toto ja chápem a vnímam, že táto tvoja snaha vychádza z tej rakúskej politiky vidieka, že udržať tých ľudí aj v tých vysokých nadmorských výškach, čo na Slovensku úplne tak nie je. Sú asi dva alebo tri regióny alebo lokality, kde sa to dá ako-tak zachovať. Ale tá pečať komunistického vnímania, ktorá, ale musíme povedať, že v SMER-e je hlboko zakorenená, tu je. A tá od roku 1952 ide presne proti tomuto princípu a šliape po vlastníckych vzťahoch.
Pretože dnes ten problém, či niekto bude bývať na tých lazoch, alebo nie, je o tom, že aký má cit alebo vzťah k tomu majetku, k tej pôde, k tej roli. A to na Slovensku z veľkej časti likvidovali komunisti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 10:15 - 10:17 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega Vašečka, veľmi pekne vám ďakujem. To, čo ste vystúpili, ste v časovom limite menšom ako 20 minút, boli ste trefný, úderný a myslím si, že aj dosť konkrétny. K tým charakteristikám, ktoré ste tu uviedli, že Andrej Danko by nemal uvádzať, SNS by nemal uvádzať, že teda ciele má ako hrdo a odborne, ja by som vás poprosil, keď nabudúce budete vystupovať, tak skúsme poňať celú koalíciu a spomenieme tam aj to, že charakter rozhoduje. Pretože aj ten charakter rozhoduje o tom, či je podpísaný pod týmto návrhom a Národná rada odvádza pozornosť, alebo nie. V každom prípade je treba povedať, že v tejto krajine, a s tým s vami plne súhlasím, je množstvo problémov. Problémov zvyšovaním z daní, tým, že ľudia už viac platia pre štát, ako im zostáva z výplaty, to, že je problém v sociálnych zariadeniach, kde štát ukladá deti na základe súdneho rozkazu, ale takisto aj minister vyšetruje sám seba. A tým sa táto vládna koalícia nechce zaoberať. Ale zaoberá sa vecami, ktorými chce odviesť pozornosť. A plne s vami súhlasím, je to len o, tento návrh je o egu predsedu Andreja Danku. Ale aj o tom, že predseda Bugár má problém, osobnú animozitu voči Matovičovi. A tak ako som aj vo svojom vystúpení povedal, bol by som nesmierne rád, keby tieto problémy a osobné spory sa riešili iným spôsobom ako zmenou rokovacieho poriadku. Tento rokovací poriadok, ktorý dnes máme, nemá žiadnu chybu a môžme pokračovať ďalej. Len by sme sa mali zaoberať vecami, ktoré sa týkajú občanov, a nie naopak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2016 9:43 - 9:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán Číž, musím povedať, že máte strašne selektívnu, krátku pamäť, a preto nemáte problém s charakterom a vystupovaním znenia, aký som tu mal možnosť počuť. Ale aby som bol konkrétny.
Vytýkali ste kolegom, ktorí povedali, že odmietajú dodržiavať takýto rokovací poriadok. Ale paradoxne je práve politická strana SMER a jeho koaliční partneri, ktorí vytvorili systém chorý na Slovensku, kde sú ľudia postavení nad zákon. Aby som nešiel ďaleko, že je to polícia, že je to justícia, ale zostaňme tu priamo v parlamente. Pán kolega Číž, koľkokrát vaši nominanti zabránili vo výbore pre nezlučiteľnosť vykonať kontrolu alebo preverenie, či došlo k pochybeniu? Ako to bolo v prípade pána Pašku, ako to bolo v prípade pána Pellegriniho, pána Kaliňáka, pani Vaľovej? A mohol y som menovať. Hneď na samom začiatku ste povedali, i keď zákon káže, že keď príde kvalifikovaný podnet, tak sa konanie dňom doručenia začína. Vaši nominanti do jednej nohy hlasovali tak, že ani konanie nezačnú, ani nezačnú preverovať. To znamená, keď niekto tu literu zákona, ktorú tu v tejto Národnej rade niekto prijal a nedodržiaval, bola to prioritne politická strana SMER.
Ja chápem, že ste vystupovali, ale občas som bol v pomykách, či ste poslancom politickej strany SMER alebo SNS. Lebo ste chránili toho predsedu Danka, ktorý si týmto návrhom rieši svoje ego, lebo ste, lebo ani s vami poriadne to neprebral a tento návrh zákona tu nemal byť, rokovacieho poriadku, dovtedy, kým nepôjde na rokovanie naprieč politickým spektrom. 
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 11:00 - 11:19 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dovoľte, aby som vystúpil k tomuto návrhu, ktorý predkladá minister Sólymos a povedal, že keď sa hlboko nad týmto zámerom zákona zamyslím, tak tento zákon je ukážkou, ako úradníci dokážu ministra "zožrať". Predtým, než pán minister čokoľvek povie, bude sa obhajovať tak, ako jeho predchodca tu za týmto rečníckym pultom a bude sa vyhovárať na ex ante conditionality k obdobiu 2014 - 2020, čo tam je napísané na strane 167, tak musím povedať, že tento zákon a zavedenie poplatkov za závlahu, vodu, či registrácia studní a odber vody zo studní sa úradníci vyhovárajú teda na ex ante hodnotenie kondicionalít a smernicu 200/66.
Dámy a páni, táto smernica v tejto podobe je platná od roku 2000. Šestnásť rokov. Táto Národná rada v roku 2005 prijala zmenu, na základe ktorej farmári za závlahovú vodu neplatia. Do dnešného dňa, teda 11, takmer 11 rokov prešlo a žiadne konanie, žiadne konanie zo strany Európskej komisie uvalené voči Slovenskej republiky z tohto titulu nebolo.
Pán minister, musím povedať, že vás v tomto prípade zožral úrad. Ten úrad podľa tohto zákona neriadite vy, ale úradníci. A teraz skúsim podrobnejšie.
Zavedenie poplatku, alebo chceme spoplatniť, aký objem vody, aby ste mali názorný príklad. Tak chceme spoplatniť vodu, ktorá za jeden deň Dunajom pretečie do Maďarska zadarmo. Chceme zaviesť platbu, hoc symbolickú, ale chceme zaviesť platbu. Túto platbu budú platiť nikde inde, len na juhu Slovenska, pretože tam z najväčšej miery sa využíva závlahová voda na produkciu ovocia, zeleniny. Vytvárajú sa z toho pracovné miesta a je to symbol. Je to symbol a naviac musím povedať, že nikdy, nikto, ani Európska komisia nás k zavedeniu poplatku za závlahovú vodu nenútila a nenúti.
A teraz konkrétne. Sekundu, aby som to našiel, kde som si to poznačil. Neviem, kde sa to stratilo, ale pôjdem z voleja.
Pán minister, na tej strane 167, ak ma pamäť neklame, je tam napísané, že Slovenská republika nemá dostatočne zapracované do svojho právneho poriadku platenie za vodohospodárske služby. Chcem povedať, že vodohospodárska služba sú všetky úkony spojené s prepravou vody, až na jeho aplikáciu. Ale nikdy a nikde, ani v článku 38 nie je napísané, kde sa definujú vodohospodárske služby pre vodárne a kanalizácie, nie je spomenutá, že je tam čiastka za vodu. Chcem povedať, že do dnešného dňa každý farmár, keď využíva závlahu, tak platí tieto vodohospodárske služby a uhrádza ich. Viacmenej ich uhrádza sám vo vlastnej réžii, pretože si zaplatí motor, ktorým odoberá tú vodu, zaplatí si technológiu, ktorou vybuduje tú sieť závlah a platí ju. Pokiaľ využíva závlahu od sprostredkovateľa, ktorý prevádzkuje závlahový systém na Slovensku, tak za tento závlahový systém vrátane odpisov sa platí. A od roku dvetisíc, myslím, že jedna bolo nariadením ministerstva financií aj opätovne vrátené odpisovanie hydromelioračných zariadení do povinných položiek, lebo dovtedy sa hydromelioračné zariadenia vybudované za štátne peniaze, sa neodpisovalo. Teraz už aj táto čiastka, či už čiastka týkajúca sa vzdutia a vytvorenia niektorých vodných nádrží, sú zahrnuté a za to farmári platia. Takže nechápem, prečo chceme zaviesť poplatok.
Naviac ten poplatok chceme zaviesť vo výške jedného centa za kubík. Úprimne musím povedať, že jeho zavedenie a vyrubenie bude stáť možnože viac v niektorých prípadoch, ako samotná čiastka, ktorú ministerstvo vyberie. Je to len symbol o tom, či chceme od našich farmárov, aby platili za vodu, ktorá vo viac než 90 % je vo vodných tokoch a keď tú vodu nezoberú, tak zadarmo a bezplatne pretečie do Maďarska. A samotná smernica, na ktorú sa vyhovárate, hovorí o vodných službách.
Prosím, pán minister, úctivo vás prosím, čítajte s porozumením. A keď si to budete čítať s porozumením, tak nemôžem povedať nič iné, len, že sa dopracujete k tomu, že ten článok 38 - vodohospodárske služby - znamenajú všetky služby, ktoré poskytujú domácnostiam a verejným inštitúciám alebo pre akúkoľvek hospodársku činnosť: odber, vzdúvanie, akumuláciu, úpravu, distribúciu povrchovej alebo podzemnej vody. Ale nikde som sa nedočítal, že samotnú vodu musia platiť. Sme na tom natoľko zle, že toto musíme zaviesť? Nie. Musím povedať, že je to hlúpy a demagogický výmysel úradníkov na ministerstve životného prostredia.
Tento istý návrh, pán minister, bol predložený vášmu kolegovi Józsefovi Nagyovi v roku 2011. Ako minister som sa vtedy voči tomu ohradil a nedopustil, aby sa takýto návrh dostal, prešiel legislatívnym procesom. Ten stade bol vybratý. V 2010. Dnes píšeme rok 2016 a Európska komisia nezačala konanie voči Slovenskej republike. A keby sa aj týkalo toho, že tie peniaze potom nemôžme využiť, tak musím zodpovedne povedať, že sa to týka z celého balíka 15 miliárd, sa to bude týkať ani 100 miliónov, ale netýka sa ho, pretože komisia nezačala konanie. A je to jednoznačne a ľahko odôvodniteľné, pretože vodohospodárska služba nie je totožná s cenou vody. Voda je naše prírodné bohatstvo, ktorým štát a každá členská krajina nakladá podľa vlastného uváženia. Nikde a žiadna smernica neukladá povinnosť pre členskú krajinu spoplatniť vodu, lebo to je rovnaké, ako keby ste spoplatnili vzduch.
Keď k tomuto pristúpite, pán minister, tak nedá, aby som nepovedal, že MOST bude trestať svojich vlastných voličov. Doteraz som mal za to, že MOST má o prioritu na vidieku, v poľnohospodárstve, v podpore špecializovanej výroby a živočíšnej výroby, aby ste im v tom pomáhali. O tom svedčí aj vystúpenie kolegu Csicsaia, ktorý za týmto rečníckym pultom, keď to minister Žiga predkladal, vystupoval. Nech sa páči, komu sa chce, môže si to vyhľadať z minulého volebného obdobia, je to na internete Národnej rady. To znamená, že nikto od nás toto nechce. Rovnako nikto od nás nechce, aby sme začali montovať vodomer na studne. Som zvedavý, či ste sa pobavili s vaším predsedom s pánom Bugárom, že chcete mu namontovať vodomer na jeho vlastnú studňu, z ktorej polieva svoju záhradku.
Pretože keď chcete zaviesť predkladanie správy, resp. váš predchodca, ale vy ho budete, vy ho uplatníte do života, tak musím povedať, že vy ho zavádzate, 1 250 kubíkov za mesiac. Povedzte mi, akým spôsobom a kto rozhodne o tom, či vy, ja alebo kolega Bugár alebo kolega Danko odoberá z vlastnej studne viac alebo menej ako 1 250 kubíkov. Takže podľa logiky úradníkov na ministerstve teraz bude nasledovať krok, že dobre, tak namontujme vodomer na každú studňu a zistíme, že z ktorej sa odoberá za mesiac viac alebo menej. Pretože to logicky len tak, že buchnem na brucho, sa nedá. Pričom, zopakujem, je to blbosť a nemusíme to urobiť.
A ja vás vyzývam k tomu, upustite od toho a prerobte tento návrh zákona a nebudem predkladať procedurálny návrh, aby ste si ho zobrali späť a prerobili, ale skôr vás nabádam k tomu, aby ste v legislatívnom procese tento návrh zákona prerobili tak, aby ste nezavádzali osobitnú daň na juh Slovenska a netrestali občanov na juhu Slovenska. Kde sa najviac využíva voda na zásobovanie pitnou vodou, je to juh Slovenska, pretože tam nie sú vybudované verejné vodovody a kanalizácie. Tam je najväčší deficit na území Slovenskej republiky. Štát im nedal ani cent na to, aby tam mali vodovod, majú zlú vodu, vybudovali si na vlastné náklady studne a my ho ešte chceme teraz ešte raz aj zdaniť. Pričom nikto to od nás nechce, lebo s vodohospodárskou službou to nemá nič spoločné a v smernici to vôbec spomenuté nie je. A ešte raz podotýkam, väčšinu tej vody, ktorá slúži na závlahu, je v ročnom objeme, čo za jeden deň pretečie Dunajom do Maďarska. Bolo to tu povedané v tejto Národnej rade prvýkrát, myslím, že v roku 2005, vtedy, keď sa ten návrh, vtedy, keď sa to zrušilo.
A teraz poďme k závlahe a Žitného ostrova. Zavádzať poplatok na Žitnom ostrove za vodu je nezmyslom. Keď sa budoval, budovalo Gabčíkovo, tak z dôvodu, že sa odizoluje od Bratislavy po Gabčíkovo celý tok Dunaja a nebude zásobované toto územie dostatkom spodnej vody, tak štát prijal záväzok, že na tomto danom území vybuduje sieť kanálov, prostredníctvom ktorých zásobu spodných vôd bude zabezpečovať. Nehovoriac o tom, že táto spodná voda je bytostne potrebná k tomu, aby sme mali dostatok zdrojov pitnej vody, čo už váš, teda SMER v minulom volebnom období dostal aj do ústavy. Tak ako to chceme zabezpečiť? Žitný ostrov je na pieskoch. Keď sa nebude zavlažovať, nie je tam dostatok spodnej vody, tak jednoznačne budú tam katastre a budú tam územia, ktoré budú vypadať ako púšť, lebo tam sa nebude dať produkovať.
Keď sa hrdíte v programovom vyhlásení vlády tým, že chcete reagovať na zmenu klímy, tu máte názorný príklad. Farmár, ktorý berie vodu z kanalizácií na Žitnom ostrove v zmysle čl. 9 odsek 1 smernice o vodách, je možné naňho vôbec neuplatňovať povinnosť platenia, ani, ani za vodohospodárske služby. Dovolím si vám zacitovať: "Čl. 9 odsek 1 prvou zarážkou smernice 2000/66 ES podľa potreby so zreteľom na sociálne, environmentálno-hospodárske účinky tejto úhrady, ako aj na geografické klimatické podmienky dotknutého regiónu alebo regiónov." Keďže tento región bol na základe rozhodnutia dotknutý a zmenili sa vodohospodárske pomery, tak so štipkou, so štipkou sedliackeho rozumu a štipkou ochoty je možné, som presvedčený, že Brusel presvedčiť o tom, že na tomto danom území z titulu tejto stavby nie je potrebné, aby farmár platil naviac, je ho možné presvedčiť, že dokonca štát by tam platil farmárom za to, aby zalievali, pretože je to potrebné nie v záujme farmára, ale v záujme samotných, samotnej krajiny, aby toto územie zachovalo svoj charakter.
Takže, pán minister, keď doteraz od nás nikto nezačal konanie a tá smernica je platná od roku 2000, tak ja vás nabádam k tomu, a nie raz sa stalo aj v tejto Národnej rade a poviem tak, že aj keby, tak to spravte a keď Brusel od nás bude chcieť v infringemente, v ktorom konkrétnom napíše, že členská krajina musí vyrubiť poplatok, tak vtedy som presvedčený, že Národná rada, tí, ktorí tu budú sedieť, pristúpia k tomu, že na to budú reagovať. Ale ja chcem poukázať na to, že od roku dvetisíc, ešte raz, od roku 2005 sa takýto poplatok za vodu nevyrubuje. A keď sa nevyrubuje a Európska komisia nezačala konanie, tak prosím. Ja som sedel dvakrát na ministerstve. Mal som tú možnosť sedieť pár mesiacov aj, a riadiť aj ministerstvo životného prostredia a chcem povedať, že je veľmi zlé, keď úradníci riadia ministerstvo a robia politiku. Oni majú vykonávať a keď ich donútite, aby čítali s porozumením, čo je niekedy problém, lebo vodohospodárska služba nie je totožná s platbou za vodu v žiadnej krajine. Keby bola povinnosť spoplatniť vodu, tak som presvedčený, že žiadna španielska, portugalská alebo grécka paradajka na Slovensku nie je. Ale preto, lebo sú tam kľučky, keď sa to dá čítať s porozumením, tak sa to dá napraviť. A ja by som vás chcel k tomu vyzvať, aby ste to napravili a rovnako vás chcem vyzvať, aby ste z daňového návrhu zákona odstránili aj poplatky za minerálnu, teda, aby ste zatiaľ nevydávali nariadenie vlády, pretože zákon vám neukladá povinnosť do dátumu, kedy treba vydať nariadenie vlády s poplatkami, aby ste tie poplatky neuvádzali do života a predtým zmenili tento zákon a opravili. Aj tie studne je treba odstrániť a myslím si, že nemajú opodstatnenie v tejto podobe byť zahrnuté do návrhu zákona, lebo v tejto podobe, v akej podobe ste to napísali, síce ste to pekne v úvode, v úvodnom slove povedali, že zmenou § 21 odsek 8 dôjde k tomu, že samotní vlastníci tých studní nebudú musieť platiť za záverečnú správu a nechať si to vyhodnocovať niekým, ale som presvedčený, že toto je krok, ktorý na Slovensku nepotrebujeme.
Nehovoriac o tom, že keď MOST presadzuje podporu živočíšnej výroby, tak ísť po tom, že kde a ako poľnohospodári napájajú dobytok, ovce na pastve, či z vodných tokov a začať za to vyrubovať peniaze, lebo toto sa reálne deje na Slovensku, tak si myslím, že toto je pritiahnuté za vlasy a vôbec nie je ani štipku ústretový tým, ktorí žijú na tých dedinách a vytvárajú pracovné miesta. Už tento rok vďaka politike predchádzajúcej vlády bolo zlikvidovaných asi 40-tisíc kusov dojníc. To je zhruba 500 pracovných miest. Tento krok zlikviduje pracovné miesta, i keď sezónne, v rastlinnej výrobe, ovocinárstve a zeleninárstve. Nemyslím si, že toto je krok, ktorým by Slovenská republika mala ísť a práve politická strana MOST by mala byť tá, ktorá ju bude uplatňovať a uvádzať do života, preto vás vyzývam a tiež tak, ako v predchádzajúcom prípade, keď som vystúpil, aj v tomto prípade som pripravený vám byť nápomocný v tom, aby sa tento návrh zákona upravil tak, aby slúžil občanom a nie, aby ich trestal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2016 10:23 - 10:24 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No, musím povedať, že zákon 79/2015, ktorý sa teraz ide novelizovať, to je ten zákon o odpadoch, ktorý to zaviedol, teda aj to váženie stavebného odpadu, ktoré ministerstvo hovorí, že stačí kýbľovať. No ja si nemyslím, že je možné v usmernení ministerstva povedať, že váženie stačí nahradiť akýmsi kýbľovaním alebo nejakým iným podružným spôsobom, pretože k tomu je treba zmena zákona. Preto som aj navrhoval a opakovane pripomínam, že keby som videl možnosť, že tento zákon sa dá v priebehu legislatívneho procesu, teda jedného mesiaca, kým sa to dostane do druhého, tretieho čítania, napraviť, tak by som povedal, že poďme to naprávať. Ale dnes považujem to za lepšie riešenie, to, čo som navrhol, procedurálnym návrhom vrátiť to pánovi ministrovi. A ja sa tiež hlásim k tomu, že k tej hodenej rukavici, že poďme sa na tom spolupodieľať, využime všetky tie skúsenosti a opravme ten zákon a nelátajme, pretože to kýbľovanie zrazu skončí zle.
A, pán minister Sólymos, musím povedať, že neskončí to na hlave ministra Žigu, ale na vašej, lebo vy to uvádzate do života.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 10:15 - 10:21 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, snáď začnem vystúpením pána spravodajcu. Pán spravodajca, len pre úplnosť a možnože by bolo dobré, keby to odznelo, pretože pokiaľ budeme hlasovať podľa toho, ako ste teraz povedali, tak mám za to, že by sme nemohli o tom hlasovať. Ja neviem o tom, že Národná rada by mala ústavný výbor. Má ústavnoprávny výbor, vy ste povedali ústavný výbor, to mi tak trošku zarezonovalo v ušiach. Takže dobré by bolo len pre úplnosť, že má to ísť do ústavnoprávneho výboru, pretože nemôže ísť do výboru, ktorý v Národnej rade zriadený nie je. Áno, mal som dobrého učiteľa, od ktorého som si musel všímať, predsedu politickej strany, kým som bol členom politickej strany.
Teraz k samotnému návrhu zákona. Pán minister, ja sa nesmierne teším na, a prajem vám, aby ste boli úspešný v pozícii pána ministra životného prostredia. A musím povedať, že aj tak trošku začnem zo širšia, keď ste zakročili v prípade tej jaskyne, ktorú som na začiatku vášho volebného obdobia hneď povedal, tak nesmierne ma teší, že táto jaskyňa na Orave sa teší veľkej obľube a teraz je otvorená a naozaj je pýchou celej tejto krajiny a naozaj využívajú to štátne inštitúcie, ktoré dali peniaze na jej vybudovanie a nie nejaký súkromník na tom profituje. Takže dúfam, že aj v budúcnosti budete sa riadiť týmto heslom.
Teraz k tej hodenej rukavici. Ja sa tiež k tomu staviam a veľmi rád vám pomôžem. Preto pri tomto návrhu zákona, vy veľmi dobre viete, že v minulom volebnom období som sa veľmi neangažoval voči tomuto návrhu zákona, pretože som mal k nemu výhrady. Tie výhrady sa preukázali s odstupom času, že sú na mieste, ale chcem povedať, že možno tento návrh zákona je preto, lebo je tak blízko k parlamentným voľbám a vy ste nový na svojej funkcii. Možnože by stálo za to, aby ste ho zobrali späť, prepracovali a doniesli nanovo. Skúsim poukázať na niektoré chyby.
Bezpochyby musím povedať, že áno, niektoré výhrady Európskej komisie je treba zapracovať, ale nie sme viazaní takým limitom, že to musí byť hneď teraz a okamžite a tie exaktné kondicionality, na ktoré sa odvolávate, tie nedala samotná Európska komisia, ale ten, ktorý robil hodnotenie nášho programu partnerstva. Takže to je tiež tak trošku zavádzajúce zo strany, by som povedal, samotných úradníkov ministerstva.
Je treba sa venovať problémom, ktoré bezpochyby sú, ktorými zlý zákon o odpadoch dennodenne spôsobuje občanom aj podnikateľom na Slovensku. Bývalý minister Žiga, sa mu zákonom o odpadoch podarilo takmer úplne zlikvidovať podnikateľské prostredie v odpadovom hospodárstve, keď nastavil pravidlá, ktoré zvýhodňujú vybranú skupinu podnikateľov nad všetkých ostatných, tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov disponujú právami, ktoré ich postavili nad zberové spoločnosti recyklátorov, obce a mestá a tým pádom aj nad občanov Slovenska.
Vážený pán minister, nerád, ale musím konštatovať, že pokračujete v zlých praktikách vášho predchodcu a preto neviem to inak nazvať, lebo ste vydali autorizáciu jedenástim organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktorých viaceré nespĺňajú podmienky zákona a boli vytvorené a následne autorizované iba s cieľom tunelovať systém separovaného zberu v obciach. Tieto organizácie zodpovednosti výrobcov nemajú uzatvorené zmluvy s potrebným počtom obcí tak, ako to stanovuje zákon, takže nemusia financovať separovaný zber v obciach, ale pritom vyberajú peniaze od výrobcov argumentujúc, že všetko je v súlade so zákonom, lebo ministerstvo im vydalo autorizáciu.
Bol by som nesmierne rád, keby ste sa nad tým, čo som teraz povedal, hlboko zamysleli a možnože aj z tohto dôvodu tento zákon zobrali späť a trebárs upravili, opravili tú chybu, ktorú tam urobil, neurobili ste vy, ale váš predchodca, aby som bol konkrétny. Len vaši úradníci to vysvetľujú trošku inak.
Kto reálne bude financovať triedený zber v obciach, toto zrejme asi ministerstvo a jeho úradníkov nezaujíma. Nehovorím, že vy, ale vaši úradníci, ktorí sa na tom podieľali aj v minulom období.
Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon o odpadoch aj preto, že starý zákon mal viac ako 50 novelizácií a nemal, nedá sa v praxi vôbec používať. Prvé mesiace nového zákona ukázali, že nie je lepší od pôvodného zákona. Práve naopak. Namiesto toho, aby ministerstvo pripravilo rýchlu novelu, ktorá by odstránila aspoň najväčšie problémy, začala vydávať množstvo právne nezáväzných usmernení. Usmernením ministerstva nie je možné ísť a vykladať veci nad rámec zákona.
Niektoré sú verejne publikované na stránke ministerstva životného prostredia, niektoré sa dostali iba k vybraným firmám, čím vzniká na trhu chaos vo výklade zákona a doteraz nie je jasné, kto zaplatí pri niektorých druhoch odpadov za triedený odpad. Postup, kedy sa novelizuje "zákon" usmerneniami, mi pripadá úplne zvrátený a legislatívne nemožný. Odporúčam preto pánovi ministrovi, aby tieto veci zvážil a prijal nápravu.
Napriek tomu, že zákon o odpadoch prijal váš predchodca minister Žiga, vy, pán minister Sólymos, by bolo lepšie, keby ste považovali za potrebné nie ju doplňovať a tlačiť pred sebou, ale opraviť ju a dať to do stavu, aby vyhovoval práve občanom. Z tohto dôvodu podávam procedurálny návrh vrátiť návrh predkladateľovi na prepracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 9:39 - 9:42 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister Árpád Érsek, gratulujem vám do vymenovania tejto funkcie a chcem povedať, že tento návrh v prvom čítaní predkladal váš predchodca. Preto si myslím, že je na mieste sa zamyslieť nad tým, čo kolega predo mnou navrhol, tie pozmeňujúce návrhy, pretože väčšina z nich, ak nie všetky, idú v prospech občanov tejto krajiny. Dôvod, prečo som vystúpil alebo vystupujem v druhom čítaní, je, že sa chcem obrátiť na vás ako na nového ministra s niekoľkými otázkami a využijem možnosť, že máme tu zákon o diaľničných nálepkách, otvorené, tak chcem sa vás spýtať a vyzvať, aby ste povedali poslancom Národnej rady a občanom, kto zodpovedal na ministerstve za zlyhanie tohto tendra - elektronické diaľničné známky, keď dneska vidíme, že tento zákon opravuje a nevieme vyberať tie pokuty, tak niekto a niekde zlyhal. Ja by som bol nesmierne rád, keby pán minister pri tomto návrhu zákona v záverečnej reči vystúpil a pomenoval, tento úradník to nezvládol a nesie za to takúto zodpovednosť a rovnako keby pán minister pomenoval, aký to má finančný dopad na štátny rozpočet. Pretože keď dneska sa priznávame, že teda pokuty za diaľničné nálepky a ich nepoužívanie sa nevyužívajú, teda nevieme ich udeliť, tak určite je to výpadok na štátnom rozpočte a za túto chybu niekto musí niesť zodpovednosť a bol by som nesmierne rád, keď pri záverečnom hlasovaní, keď ideme napravovať to, čo niekto zlyhal, tak aby ste to pomenovali.
A využívam túto možnosť, možno je trošku nad rámec, zachytil som v médiách od vášho koaličného partnera SNS návrh alebo znenie, že je v záujme koalície navýšiť cenu diaľničných známok pre fyzické osoby, teda elektronickú diaľničnú známku, preto sa vás chcem spýtať, myslíte to vážne, že ľudia na to v tejto krajine majú, hlavne na strede a na východe Slovenska?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 11:30 - 11:31 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Pčolinský, áno, chápem. Ja by som vedel povedať aj iné prirovnanie, ale radšej sa ho zdržím, ak... Ale ďakujem veľmi pekne, bolo to trefné.
Pán kolega Bernaťák, no, musím povedať, že v tomto parlamente poslanci Európskeho parlamentu môžu vystúpiť, keď s ním plénum Národnej rady súhlasí. To, že tu s tým nebol súhlas, to svedčí len o tom, že ako sa stavia Národná rada ku svojim poslancom v Európskom parlamente, o ničom inom. Ale áno, beriem, poďme sa aj o tom diskutovať, ale nie tak, že predseda Danko poriadne to ani s vami neprerokuje, predloží materiál na rokovanie Národnej rady z titulu moci a z titulu svojej funkcie a pretlačí ho tam a potom si pozve opozičných partnerov, že no poďme o tom diskutovať. Toto nie je spôsob diskusie. Toto je prejav arogancie moci a riešenie si osobného ega. A toto je problém a choroba tohto parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis