Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 9:21 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 9:21 - 9:22 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Petrák, no veľmi pekne sa vás počúvalo. Rozprávali ste múdro, rozvážne. Dovoľte, aby som položil jednu otázku. Kde ste boli vtedy, keď váš minister efektívne, v úvodzovkách, míňal peniaze na predražené sifóny? Hovoríte o tom, že treba efektívne míňať, aby to školstvo napredovalo. Len potom z vašich úst nie je to úplne úprimné, keď v predchádzajúcom volebnom období váš minister tie peniaze neefektívne míňal na predražené sifóny. Áno, je treba riešiť aj platové pomery, k čomu nechcem povedať, že v školstve sú dobré, ale je treba povedať a poukázať na to, že keď sa neefektívne vracajú DPH-čky aj tam, kde nemajú, tak potom to takto vypadá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 17:43 - 17:45 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, ďakujem pekne za pripomienku. Aj pani kolegyni Remišovej, aj pánovi Gogovi.
Pán kolega Petrák, musím ešte jeden fakt povedať, uvedomujete si, že obce na juhu sú pod 260 m nad morom, a teda podielové dane dostávajú zo štátu ešte menej. Sú trestaní dvakrát. Takže som nesmierne rád, že v koalícii predsa len došlo k zhode a upravíte tento návrh tak, aby naozaj splnilo to, čo máte v programovom vyhlásení vlády, všetky školy.
Musím povedať, že som bol veľmi sklamaný vtedy, keď pri vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo školstva na pripomienku ministerstva životného prostredia povedalo, že je pripomienka neopodstatnená, keď žiadali vyriešiť aj druhý stupeň základných škôl. Som nesmierne rád, že dnes z vašich úst došlo k potvrdeniu, a jeden z tých dôvodov, prečo podporím tento návrh, je, že verím, že predsa len naplníte programové vyhlásenie vlády v tejto časti a moji bývalí kolegovia z MOST-u - HÍD dodržia aspoň toto jedno slovo, ktoré dali svojim voličom. Keď...
A k tomu, že prečo som sa nestal vaším koaličným partnerom, s úsmevom musím povedať, lebo som dopredu vedel a odmietol som akúkoľvek spoluzodpovednosť za kauzy SMER-u, ktorú tu máte a na krku. Takže toto bola základná pointa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 17:35 - 17:40 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, úvodom hneď musím povedať, že ja tento návrh podporím, ale začnem tam, kde pán Petrák skončil.
Politické školy sú vysoké, ale je treba pripomenúť, pán Petrák, že vy ste za ten zákon, ktorý podľa vás dnes politické školy vytvára, ste pred časom hlasovali v minulom volebnom období. Chcem apelovať na kolegov zo strany MOST - HÍD aj na kolegov v ich koalícii, na SNS, SMER aj SIEŤ.
Pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády sa dostalo do programového vyhlásenia vlády nasledovné znenie: "V oblasti politiky podpory národnostných menšín vláda podporí vyňatie všetkých málotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území." Toto znenie pre mňa ako pre občana predstavujúceho predstaviteľa národnostnej menšiny znamená, že na základných školách, teda jedna až deväť, všetky málotriedky, teda všetky triedy, kde je menej detí, budú vyriešené. Na rozdiel od toho ten návrh, ktorý vláda odsúhlasila a doniesla sem v skrátenom konaní, hovorí len o prvom stupni, a nie na jedna - deväť. Preto by som chcel apelovať na koaličných partnerov, že keď si už raz pred pár týždňami odsúhlasili vyňatie všetkých, tak aby naozaj v rámci tohto legislatívneho procesu upravili toto znenie tak, aby to naozaj krylo všetkých.
Kolegyne, kolegovia, musím povedať, že financovanie tých málotriedok je otázkou naozaj financií, ale financií na úrovni Slovenskej republiky, pán minister, opravte ma, pár stotisíc eur ročne. To nie sú milióny, to nie je desať miliónov, to nie je dvanásť miliónov, stačí dozrieť na to, aby podnikateľ typu Bašternák nedostal neoprávnene naspäť jednu vratku DPH, pán premiér nebude bývať v byte, ktoré sa postavia za štátne peniaze, ale vyriešime všetky málotriedky v tejto krajine. A bohate, na niekoľko rokov dopredu. Takže viesť diskusiu o tom, že či máme tých pár sto tisíc euro na to, aby sme naozaj pomohli tým rodičom, lebo ja naozaj veľmi dobre chápem a viem, že keď niektorý rodič, keď má odniesť svoje dieťa na školy s vyučovacím jazykom maďarským – a budem konkrétny, z Padaroviec, kde bývam ja, najbližšia škola je vo Veľkom Blhu cez dve dediny a priame autobusové spojenie neexistuje –, keď rodič chce, tak musí sám zabezpečiť, že každý deň ráno ho bude voziť. Keď nie, tak do Rimavskej Soboty je desať kilometrov, lebo toho prváčika naozaj neposadíte na autobus, možno, keby bol špeciálny autobus, tak ho tam posadím. Ale dnes sa bavíme o tom, že či máme tých pár stotisíc euro, a pritom s úsmevom na tvári tu sa rozkrádajú verejné financie. Je to smiešne.
Preto by som, dovoľte preto, aby som opakovane apeloval na kolegov, aby v rámci pripomienkového konania, ak to podporím, je to systémové riešenie a pre triedy jedna až štyri. Ale bolo by lepšie, keby to riešenie platilo pre celú základnú školu, teda nielen prvý, ale aj druhý stupeň od prvého až po deviaty ročník. Pretože sa pýtam, ktorý rodič dá do školy do prvého ročníka svojho žiačika, keď vie, že v piatom ročníku už tam nebude môcť chodiť alebo nemá v blízkosti školu s vyučovacím jazykom maďarským. Bolo by treba pozrieť na riešenie tohto problému systematicky, čo chápem, že z hľadiska krátkosti času to dnes asi možné nie je.
Takže apelujem na to, aby sme vyriešili tento problém a nenechali otázku II. stupňa, piaty až deviaty ročník, na ľubovôli štátneho úradníka, ktorý rozhodne teda v dohadovacom konaní, či dá výnimku, alebo nedá výnimku. To nemá byť rozhodnutie štátneho úradníka. To má byť princíp, ktorý platí zo sily zákona. Keď sa nájde iné riešenie, ja som za, ale musím povedať, že, kolegyne a kolegovia, apelujem aj na vás, prestaňme, prestaňte vôbec uvažovať v tejto otázke za pár sto tisíc euro, že je otázka financovania. Keď v tejto spoločnosti je charakterné – a väčšina vlády a vládnej koalície stojí za tým –, že je treba prikryť tých, ktorí rozkrádajú vo veľkom, a pomôcť rodinám, rodičom pre málotriedky nemáme kde. Toto nie je tá téma a nie je to miesto a nie je ani tá správna chvíľa, kde by sme, kedy by sme na to mali práve poukázať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 13:54 - 13:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, to, či Slovenská republika a Národná rada vysloví súhlas na to, aby..., aj s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory, je veľmi dôležitá otázka.
Ja, dovoľte, aby som pri tejto príležitosti poprosil ministra, ktorý tento materiál v mene vlády predkladá, aby za mnou vystúpil za týmto rečníckym pultom a vysvetlil mi jedno, pretože keď takýto materiál ide do pléna, do Národnej rady, v prvom rade by to mala byť vládna koalícia, ktorá zabezpečí podporu pre tento materiál, lebo je to zahraničná politika Slovenska, ale ktorú reprezentuje vláda Slovenskej republiky. Tak sa ho pýtam, ako je možné, výbor pre zahraničie, ktorý je gestorským výborom napriek tomu, že traja z opozície sme hlasovali za, nevedel prijať platné uznesenie k tomuto návrhu, ktorý predložila vláda. Ako je možné? Či to mám chápať politicky tak, že predstavitelia SNS tam nesedeli, lebo nie sú za to, aby podporili materiál?
Chcem položiť rečnícku otázku, pán minister, či sa uchádzate o rovnaký prístup, ako bol prístup pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy, postoj zo strany SMER-u. Dúfam, že nie. Pretože to je o charaktere tejto krajiny, a preto by som bol nesmierne rád, keby ste vysvetlili za týmto rečníckym pultom, prečo vláda nevedela zabezpečiť na gestorský výbor a na výbor pre zahraničie dostatok ľudí zo strany vládnej koalície, aby tento materiál dostal zelenú vo výbore. Aj spoločná správa. Tak ako pán spoločný spravodajca, ktorého sme poverili tým, aby Národnú radu o tom informoval, dostal súhlas všetkých prítomných členov, ale tento materiál nedostal väčšinu.
Vládna väčšina mala vo výbore troch ľudí, ktorí za to hlasovali. Ako som z toho trošku zmätený. Či naozaj už vláde hneď na samom začiatku nejde o to, aby materiály prešli a prechádzali, alebo majú na to iný názor.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2016 13:08 - 13:09 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložila Národnej rade správu.
Za prvé správu o zavedení realizácie Geografického informačného systému v zmysle právnych predpisov Európskej únie a v podmienkach Slovenskej republiky vrátane odhadu škôd pre Slovenskú republiku a farmárov v prípade porušenia povinností. Tu hrozia značné škody pre Slovenskú republiku. Bolo by dobré, keby Národná rada bola o týchto skutočnostiach informovaná.
Ďalej správu o realizácii programu cezhraničnej spolupráce, ktorých je riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre roky 2014 - 2020. Mám informácie, že tu Slovenská republika je v značnom omeškaní, a bolo by dobré, keby sme dostali takúto správu.
A za tretie informáciu o počte výziev a stave kontrahácie pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 vrátane informácie o počte vyhodnotených a podpísaných zmlúv.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 18:08 - 18:09 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Lipšic, pokiaľ by tu platila akási morálka a charakter, tak samotný Robert Fico pri svojom vystúpení alebo pán podpredseda vlády Robert Kaliňák by už teraz vystúpil a povedal, že podáva demisiu. Potom, keď Bašternáka polícia označí ako za "nášho človeka", ja si myslím, že to je prinajmenšom miestne. Pokiaľ sa tak nestane, tak Slovenská republika, bohužiaľ, musím povedať, medzinárodne posiela signál, že ideme do predsedníctva, kde minister vnútra bude mať takýto charakter, lebo polícia Slovenskej republiky takto vystupuje. Je mi z toho nesmierne smutno. Bol by som radšej, keby polícia konala svoju robotu a nie dávala výnimky vládnym oligarchom. A je mi smutné aj z toho, že nikto zo SIET-e, zo SNS a z MOST-u nevystúpil na obhajobu pána ministra. Chcem len povedať, že ráno na výbore sme hlasovali o dôvere o tomto materiáli. Chcem len povedať, že pán minister možno si všimol a možnože preto jeho vystúpenie pred chvíľkou pred vami bolo také kľudné, keď nominanti za SNS a SIEŤ, ktorí boli prítomní pri hlasovaní, sa zdržali. To znamená, že už nemá tú dôveru. A ja myslím, že by bolo na mieste, keď táto vláda začína, aby Robert Kaliňák sa vzdal svojej funkcie.
Pán kolega Lipšic, možnože by bolo na mieste, lebo to som postrádal z vášho vystúpenia, aby ste ho verejne vyzvali nielen k tomu, aby zverejnil ten materiál alebo teda tú jeho verziu, ale aj to, aby podal demisiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 17:32 - 17:34 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, pán minister vnútra, musím povedať, že v tomto volebnom období vaše vystúpenie nabralo úplne iný rozmer. Pri programovom vyhlásení vlády sme mali možnosť vidieť arogantný, agresívny, impulzívny, impulzívne vystúpenie, napriek tomu dnes ste boli veľmi kľudný, snažili ste sa vystupovať dojmom kľudného, rozvážneho ministra vnútra. Ale musím povedať, že to sa dá pripísať asi tomu, že za vami z kolegov z vlády nikto nesedel. Dá sa to pripísať aj tomu, že kolegovia, koaliční partneri, vás nechránili. Ja sa čudujem kdesi trošku aj svojim, vašim koaličným partnerom, keď ste kritizovali za prípad daňového úradu, budovy Daňového úradu v Košiciach. Vtedy vám okresný predseda SDKÚ Ščurka "prekádzal". Ale to, že vo vašej vláde ste s ním urobili v Nitre Investe biznis s pozemkami v Jaguári, to už neprekáža. Kritizovali ste predchádzajúcu vládu, ale pán minister, pozrite sa okolo seba. Však tam sedia tí istí ľudia, ktorí boli v SDKÚ vtedy a snažili sa to zakryť. Áno, v tom čase sme povedali, že je to problém a je to treba riešiť. Možnože nie tak nahlas, ako sme to mali urobiť. Ale sme to povedali. Ale dnes neriešime SDKÚ, ale riešime vaše kroky a to, aký má charakter táto krajina.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 10:53 - 10:55 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je mi nesmierne ľúto, že pán premiér opustil túto sálu a nevypočul si od predstaviteľov opozície, ale aj od svojich vlastných poslancov pripomienky vo faktických pripomienkach.
Pán premiér, nie je to odpor voči tejto vláde, ale odpor voči tomu, čo sa v tejto krajine deje a túto krajinu riadite vy ako predseda vlády. Voľby ste nevyhrali v tomto roku a nie je to SMER, ktorý zostavoval vládu, ale SMER do tejto pozície posunuli koaliční partneri, ktorí mu dali tú moc, že môže pokračovať vo vláde Fico III. To, čo dneska, o čom sa tu dneska rokuje, to je o charaktere tejto krajiny. Robert Kaliňák sa stal symbolom, symbolom vlády Roberta Fica, ale symbolom zlyhania. Niečo, čo v tejto krajine by nemalo byť prítomné.
Pán premiér, naozaj musím povedať všetka úcta, ste ako dobrý kazateľ. Kázali ste to, čo ovečky počuť chceli alebo mali, ale nie to, čo je pravda. Lebo v tom vyčítaní tých výsledkov Roberta Kaliňáka by malo byť určite spomenuté nedoriešenie Gorily, či výbušninu, ktorú poslali do Írska, či ESO, ktoré nemá tie isté parametre, ktoré ste vydeklarovali alebo aj prípad Hedvigy, ktorá podľa mňa nebola zvládnutá. Daňový systém, len tak na margo chcem povedať, že sa zrútil mesiac pred parlamentným voľbami v roku 2012, keď nebolo nikoho odvolávané, asi preto. Ja s plným vedomím súhlasím s tým, že za to zlyhanie niekto musí niesť zodpovednosť, ale nie je možné ospravedlniť konanie Roberta Kaliňáka a jeho úradu, ktorý vedie tým, čo spáchal niekto iný. Dnes musí zodpovedať Robert Fico za svoju vlastnú vládu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 9:45 - 9:47 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Krajniak, musím povedať, že neúplne máte pravdu v tom, keď hovoríte, že Lisabonská zmluva zbavila vo veľkej miere suverenity Slovenskej republiky alebo ktoréhokoľvek členského štátu. Ale sú tu rozhodnutia, ktoré sú nenápadné, ktoré sa do parlamentu slovenského ani nedostanú. Dovoľte, aby som povedal jeden takýto krok. Minister pôdohospodárstva súhlasil s tým, že v mnohých otázkach schválil takzvané delegované akty v rámci reformy pre obdobie 2014 – 2020. To znamená, že v mnohých otázkach, o ktorých rozhodovalo rezortné ministerstvo, respektíve ministerstvá na úrovni šéfov rezortu a bolo možné o nich rokovať, tam už dnes možné rozhodovať nie je.
Súhlasím s vami, že nie je možné akceptovať, aby bola zjednotená daňová politika v rámci Európskej únie. Keď na Slovensku by boli také isté dane ako vo Francúzsku alebo v Nemecku, tak Slovenská republika stratí akúkoľvek minimálnu výhodu získať investora na svoje územie. Lebo právny štát je charakterizovaný aj vymožiteľnosťou práva. Keď Harabin v tejto krajine vyhráva súdne v disciplinárnom konaní, lebo sa bozkával s predsedom vlády Robertom Ficom, tak potom každý investor pri rovnakých podmienkach radšej pôjde inde než na Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 16:32 - 16:33 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Jozef, musím povedať, že v plnej miere s tebou súhlasím a tento návrh, tak ako je predložený, aj podporím. Pracovná zdravotná služba je nič viac a nič menej ako štátom určené výpalné pre podnikateľov. To je ďalšia daň, teda to je ďalšia forma dane, ktorou sú zamestnávatelia zaťažení. Lebo naozaj v tej kategórii jedna, dva to neprinesie ten efekt ochrany zdravia tých zamestnancov. A v skutočnosti aj ja viem od svojich priateľov, ktorí zamestnávajú, že tá pracovná zdravotná služba je tak, že ako-tak vykonajú nejakú tú prácu na samom začiatku a potom každý rok alebo každý mesiac pravidelne zasielajú faktúru, toto zaplaťte. V živote ich tam viackrát nevideli, ale peniaze vyberajú. A nazdávam sa, že tento parlament nemá byť priestorom na to, kde stanovíme zákonom pre niekoho, pre súkromné spoločnosti, ako si majú vyberať výpalné od podnikateľov, a preto tento návrh podporím. A bol by som nesmierne rád, keby tá vládna koalícia toto štátom určené výpalné zrušila.
Ďakujem.
Skryt prepis