Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.5.2018 o 17:09 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.5.2018 17:09 - 17:19 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som poukázal na ďalší nezmysel v tomto návrhu zákona, a to § 8 ods. 3 písm. z). Text zákona bude nasledovný:
„Regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie o schválení, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre zariadenie fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré chovajú alebo držia zvieratá na účely vystavovania verejnosti.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Vážení páni poslanci a pani poslankyne, poprosím, keď poviem pani Remišová, aby to nebolo zase politicky zneužívané, poprosím o kľud v sále aj opozičných, aj koaličných politikov.
A, pán poslanec, nech sa páči.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Rozširujeme v § 8 ods. 3 písm. z) o okruh fyzických osôb. Tento zákon rozširuje kompetenciu štátnej správy vo vzťahu k fyzickým osobám nepodnikateľom. A v tomto paragrafe sa týka, keď nieto bude chovať zvieratá za účely ich vystavovania verejnosti. Prosím pekne, podľa tohto litery zákona si položme otázku. Keď niekto chová psa a chodí s nim na medzinárodné výstavy, chová ho, tohto psa za účelom vystavovania? Podľa mňa splní literu zákona. V tej chvíli musí schváliť chovné zariadenie Štátnou veterinárnou správou. To sú chovatelia, ktorí sú vzorní, ktoré sa o tie svoje psy starajú naozaj príkladne, možnože lepšie ako niekto iný sa stará o svoje dieťa. Týchto budeme naháňať, musia ísť na veterinu pre schválenie a to preto, lebo sa nevieme vysporiadať s iným neduhom. Tým, že sú chovatelia, ktorí majú súkromné ZOO ako fyzické osoby, berú za to peniaze, ale, prosím pekne, litera živnostenského zákona hovorí, že čo sa považuje za podnikanie - sústavná činnosť za účelom zisku. Ale potom sa vysporiadajme s tým, že niekto ako fyzická osoba berie peniaze a podniká neoprávnene. Prečo nekoná živnostenský úrad, prečo nekoná daňový úrad, lebo pochybujem, že takýto človek, príjem z takéhoto príjmu priznáva do dani. Keby sme v jednom prípade urobili poriadok, tak by sme tu mali poriadok.
Rovnako platí takýto prístup aj v prípade tých rozmnožovní, kde sú tie psy v nehumánnych podmienkach v klietkach držané. Pochybujem o tom, že ktokoľvek z nich to má legálne prihlásené ako podnikanie a platí z toho daň.
Keby konala Finančná správa, keby konal daňový úrad, keby konal živnostenský úrad, tak by sa tento problém vyriešil. Akonáhle ich dostaneme z pozície takéhoto vákua, ktorú tolerujeme de facto, do podmienky, že musí byť podnikateľom, v tej chvíli sa naňho tento zákon vzťahuje a musí schváliť chovné zariadenie aj na rozmnožovanie tých psov. Tento zákon v tejto podobe ho nevyrieši.
Takže keď si porovnáte, že v rómskych osadách, v ktorých chovajú psov, tí nemusia schvaľovať nič, tí, ktorí chodia na výstavy a príkladne sa starajú o svoje zvieratá, tak tí musia chodiť na veterinu a schváliť si svoje byty ako chovné zariadenia. Je to asi nepomer a asi niečo nie je v poriadku. Ja to považujem za normálnych a čestných chovateľov za buzeráciu.
Dovoľte, aby som pár slov ešte k § 39 tohto návrhu zákona. Pán predseda parlamentu, pán Danko, som nesmierne rád, že ste teraz vy, ktorý vediete túto schôdzu. Viem, že váš čas je veľmi vyťažený a spoliehate na odbornosť pani ministerky a na zákon, ktorý sem donesie, že je dobrý. Dovoľte, aby som vám ukázal, že ten zákon je zlý.
V § 39 ods. 1 sa dopĺňa fyzická osoba, teda jednoduchá babička na vidieku. Bude povinná pred začatím požiadať o schválenia zariadenia Štátnu veterinárnu správu podľa bodu t), ods. 1 písm. t) „v prevádzkarni určenej prevádzkarne určenej na chov nosníc druhu kura domáca produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu“. Prosím pekne, je s nami všetko s kostolným poriadkom, keď chceme od dôchodkyne, že dve sliepky, a má ísť na veterinárnu správu požiadať, či ich môže chovať a produkovať z nich vajcia?! Toto je v návrhu zákona. Toto je nič viac ako buzerácia. Tým, že rozšírite zákon na fyzické osoby. Koľko je takýchto starých ľudí na vidieku?
Pán predseda parlamentu, vy ste boli ten, ktorý ste povedali, že Slovenská republika je druhou najvidieckejšou krajinou po Írsku v Európskej únii, s čím ja v plnej miere súhlasím. Na tom vidieku každý, kto môže, chová tieto sliepky. Dajboh, chvalabohu, a ďakujem, že aspoň kohúta môžu chovať a zajace. Ale možnože po mojom vystúpení rozšírite toto, túto povinnosť aj na nich. Keď toto nie je buzerácia normálnych občanov, tak neviem čo. Pod pokličku „zviera nie je vec“ chcete toto všetko napchať.
Z tohto dôvodu dávam procedurálny návrh zákona, aby sme tento, procedurálny návrh, aby sme tento zákona vrátili predkladateľke, ministerstvu na totálne prepracovanie. Ešte raz chcem zopakovať, odmietam týranie zvierat, chcem ich, chcem, aby boli postihované. Keď chcete riešiť spoločenské zvieratá, tak urobme spoločne aj s opozíciou zákon o spoločenských zvieratách, ktoré budú riešiť spoločenské zvieratá, ale v tejto podobe do tohto návrhu zákona dávate toľko zlé, zlých vecí, že je to až nemožné.
Ďalšiu takúto krásnu vec, chcem poukázať z pozmeňujúceho návrhu pani kolegyne Antošovej. Bod 7 pozmeňujúceho návrhu, alebo po vypustení bod 6, v § 48 ods. 3 sa dopĺňa písm. t) a u), ktoré znejú: „t) použije na kŕmenie zvieraťa krmivo, ktoré nespĺňa požiadavky osobitného predpisu“, odkaz 117). Prosím pekne, odkaz 117 znie, odkazuje na európske nariadenie Európskeho spoločenstva o krmivách. Prioritne toto nariadenie by malo platiť pre podnikateľov, týka sa o to, čím môžte kŕmiť. Každý, kto doma chová psa a dá z grilovaného kurčaťa kosti pre svojho psa, podľa tohto návrhu zákona by mohol byť potrestaný pokutou od 300 do 800 eur, § 48 sa týka fyzických osôb. To preto, lebo neúmerne rozširujete okruh zákona, ktoré má prioritne podnikanie, a dávate tam, pcháte tam fyzické osoby, súkromné osoby. Pýtam sa, pán predsedajúci, je to normálne, je to s kostolným poriadkom?! Toto je o odbornosti?! Toto je odborné, toto slušné?! Ako ani hrdé to nemôže byť!
Teraz pozrime sa na tie, na to čipovanie, tých 10 eur. Ako to bude vypadať, podľa tohto návrhu zákona, aj keď pán kolega Bernaťák predloží nový návrh, keď tam zaklasifikujeme v zákone, že úhrada môže byť maximálne 10 euro, tak ste povedali, v ľudskej reči, že čipovanie bude stáť 10 euro. A každý veterinár bude pýtať 10 euro. V rómskej osade, kde máme naozaj prioritne problém s čipovaním, lebo v mestách väčšina je poriešená. Psy, ktoré sa predávajú do zahraničia alebo sa vyvážajú, majú už dnes povinnosť, niekoľko rokov dozadu, mať byť začipované. Všetky ostatné zvieratá normálny chovateľ začipuje, kde máme problém povedzme, že je to vidiek a prioritne rómske osady. Tak keď kolega Bernaťák predloží, že len tí, ktorí majú pod hmotnú núdzu alebo minimálny príjem. Je to úplne jedno, bude platiť štát. Tak za tie obce pôjde, a štát ako to bude platiť, povedzte mi, vysvetlite. Ako veterinár má ísť, a kde bude predkladať, kde má kontrolovať, že či ten vlastník, či ten človek má nad tento príjem alebo nemá nad tento príjem? Keď dáte povinnosť, tak dajte povinnosť. Ako je možné, že veterinár vyberie, udelí, Štátna veterinárna správa udelí pokutu za nezačipované zviera a príjem má byť predmetom príjmu obce. Toto sa ako dá vyriešiť? Keď štátna správa dá pokutu, tak je to príjem štátneho rozpočtu. Ako, to je výsledok toho, že vy ešte ten pozmeňujúci návrh, pred hodinou ste ho nemali.
Áno, marketingovo to sedí, ale s odbornosťou to nemá nič spoločné. Odborne ste tu zlyhali, ale na plnej čiare!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 16:53 - 17:01 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, kde začať?
Bezpochyby asi v tejto sále nenájde človek, ktorý by súhlasil s tým, že niekto bude beztrestne týrať zvieratá. Chcem úvodom prehlásiť, že s takýmto konaním alebo neľudským, nehumánnym prístupom ku zvieratám v žiadnom prípade nesúhlasím. Nepatrím do tejto kategórie. Ale úprimne musím povedať, že pri schvaľovaní tohto návrhu zákona viac rezonuje marketing ako obsah tohto návrhu zákona. Pod pokličkou „zviera nie je vec“ sa chce presadiť veľa zlých vecí, a preto tento návrh nepodporujem.
Pani kolegyňa Antošová vystupovala teraz, že nerobme veci horúcou ihlou. Kolega Bernaťák, ešte keď ste išli vystupovať, písal pozmeňujúci návrh. Tento návrh zákona mal byť prerokovaný vo štvrtok. Bol preložený ako posledný bod. A dnes ešte píšete, robíte pozmeňujúce návrhy, ešte ich nemáte všetky hotové. Je to dôkaz o tom, že veci robíte na poslednú chvíľu a nie úplne najlepšie.
Ja tento návrh zákona považujem za odborné zlyhanie, ale dobrý marketing. Pani kolegyňa Antošová tu vystúpila a hovorila o tom, že zviera už nebude vec. Hovorila o tom, že zviera podľa rímskeho práva bude objektom práva. (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2018 9:41 - 9:50 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, v prvom rade to, čo chcem povedať k tomuto návrhu zákona a k celému prístupu, začnem asi stade, že je nesprávne, alebo správne, že tu sedí pani ministerka Matečná. Tento zákon pripravoval Úrad geodézie a kartografie a nie ministerstvo pôdohospodárstva. Tento prístup samo osebe je choré. Buď ten, ktorý to pripravil, by tu mal sedieť a nie niekto iný. Alebo tento úrad by metodicky mal patriť pod ministerstvo pôdohospodárstva.
Systém evidencie a získanie údajov z katastrálneho portálu je katastrofálny. Keď chcete akékoľvek informácie získať o nejakej parcele, o vlastníkovi, tak sa, budete musieť pol dňa vyčleniť na to, aby ste to našli, hľadali, pokiaľ chcete nejakú systematickú prácu, pokiaľ neviete presne, ktorú parcelu hľadáte alebo ktorého vlastníka chcete identifikovať. Pokiaľ sa na to chcete pozrieť, že na druhom konci dediny je tam nejaká parcela, ktorú by ste možnože chceli aj kúpiť, kto je jeho vlastníkom, na túto otázky vy z katastra dostanete otázku setsakra ťažko.
Musím povedať, že Slovenská republika ale disponuje celým softvérom, ktorý toto všetko vám dokáže zabezpečiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Disponuje ním ministerstvo pôdohospodárstva, alebo teda odbory pozemkového a lesného hospodárstva fungujú na tejto informatickej báze, ktorá nie je aktuálna s katastrom nehnuteľností. Aktualizuje sa raz za štvrť roka. Bola to výskumná úloha ešte aj v čase, keď som bol ministrom ja, a sa to urobilo. Sú tam komprimované všetky informácie týkajúce sa katastra. To znamená, že keď vy dneska chcete vedieť, že ktorý kataster, ktorý meter štvorcový kdekoľvek na Slovensku komu patrí, alebo čo tam je, stačí, keď to nájdete na mape, kliknete na to a ono vám to rozkliká všetko. Keď je tam les, tak povie, aký je tam les, aký je tam lesný hospodársky plán, aké je tam zloženie pôdy, kto je tam vlastníkom. Všetky údaje, ktoré sa dotýkajú tej konkrétnej parcely. A takto si predstavujem, že by ten kataster mal fungovať.
Takže chcem len dať taký námet pani ministerke, čo tak zorganizovať v parlamente porovnanie katastrálneho portálu a internetového portálu, na ktorom funguje ministerstvo pôdohospodárstva. Určite by to bolo motivujúce pre poslancov a možnože by došlo aj k nejakej zmene k prístupu katastra. Pretože to, že ideme elektronizovať kataster, ako chcem len pripomenúť, že Úrad geodézie a katastra, teda za ňu my všetci sme zaplatili pokutu Európskej únii za to, že tá informatizácia tam prebehla a bola vykonaná zle.
Takže toto je jedna taká myšlienka na zamyslenie, lebo máme my, disponujeme systémom, len ten systém nie je kompatibilný, nie je možné prepojiť s Úradom geodézie a kartografie. Lebo keby sa to online prepojilo, tak Úrad geodézie a kartografie prestane fungovať, lebo to nestíha. Tie servery na to nie sú stavané. To znamená, že ministerstvo pôdohospodárstva chodí, alebo, respektíve Národné lesnícke centrum chodí raz za štvrť roka pre aktuálne údaje, tie si nahrá do svojho softvéru a potom na tom ministerstvo funguje. Ako, je to smiešne, pani ministerka, ale je to tak. (Reakcia predkladateľky.) Prosím? Ale nie. Je to tak....(Reakcia predkladateľky. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani ministerka, máte možnosť sa potom vyjadriť.

Simon Zsolt, poslanec NR SR
A teraz dovoľte pár takých poznámok k tomuto návrhu zákona. Opakovane sa uchádzam o podporu, aby ste sa zamysleli nad jedným princípom, ktorý už Mária Terézia pri založení pozemkovej knihy uplatňovala. Jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva. Prečo nemôže mať list vlastníctva dvadsať strán pre niekoho v katastri? Prečo ho musíte mať na dvadsiatich? Aby v tom bol bordel? Pardon, bordel je inštitúcia. Toto je neporiadok. A aby musel ten vlastník platiť dvadsaťkrát poplatok za to, keď chce vidieť, čo je jeho vlastníctvo, a aby mal dvadsaťkrát zaplatiť poplatok? Toto sa dá veľmi jednoduchým spôsobom zmeniť v katastri pri evidencii, že kataster sa musí riadiť týmto princípom. Akonáhle ktorýkoľvek vlastník bude mať v jednom katastri jeden list vlastníctva, tak si dokáže skontrolovať to svoje vlastníctvo kedykoľvek, lebo si vyberiem jeden list vlastníctva, pozriem sa na koniec, suma, výmera sedí, nič sa nezmenilo. Dneska, keď toto chcete urobiť, tak jedine aj tam, kde máme pozemkové úpravy urobené, tam, kde máme už menej listov vlastníctva, aj tam máme niekoľko týchto listov vlastníctva. Je to problém z hľadiska evidencie.
Za druhý meritórny systematický problém považujem, že ešte stále sa nepodarilo zmeniť postavenie Úradu geodézie a kartografie z inštitúcie evidenčnej, teda do pozície evidenčnej z pozície rozhodujúcej. To znamená, že o tom, že vy, ja, ktokoľvek z nás predá svoj majetok, nerozhodujeme my, ale Úrad geodézie a kartografie, politický nominant, šéf okresného úradu, momentálne. To znamená, že úrad musí rozhodnúť o tom, či schváli tento predaj alebo kúpu komukoľvek z nás. To považujem za chybné a scestné, lebo ten úrad by mal len evidovať.
A teraz sa vrátim k bodu 59, čo spomínal aj, teda § 59 – oprava chyby. Úrad vo svojej kompetencii môže rozhodnúť o tom, že opraví akýkoľvek údaj, čo sa týka mena, rodného čísla, základných údajov, ktoré determinujú vlastníka pri oprave chyby. Toto považujem za veľmi nebezpečné preto, lebo si to môže urobiť vo svojej vlastnej kompetencii. Zároveň tento paragraf, na tento paragraf treba hľadieť aj v závislosti nad druhým paragrafom, ktorým obmedzujeme možnosť pre verejnosť, ktorá má právo kontrolovať tieto údaje týkajúce sa nehnuteľností. Lebo môže sa, môže, obmedzujeme vlastníkov, inštitúcie, ktoré sa o to môžu zaujímať alebo vyberať si údaje týkajúce sa konkrétnej parcely. Keď tieto dva paragrafy dám vedľa seba, tak je ľahko zneužiteľné, lebo úrad vykoná nejaké opatrenie o zmene rodného čísla, trvalého bydliska alebo podobne. V katastri máme veľa problémov takých, že rovnaké meno, rovnaká obec a líšia sa len teda rodným číslom. Možnože veľakrát je aj tá istá adresa, ale nie je jedno, že na koho to bolo alebo na koho to je zapísané. Takže z tohto dôvodu keď obmedzíme potom prístup verejnosti na kontrolu tejto inštitúcie, môže to byť ľahko zneužité. Ja nehovorím, že to bude zneužité. Ale na Slovensku to, čo sa dá zneužiť, zvyčajne sa aj zneužilo.
Takže ja by som dal tieto dva námety na pouváženie praktické do tohto návrhu zákona. Ja si myslím, že pouvažovať nad tým, aby občania mali jednoduchšiu evidenciu ľahšie, prehľadnejšiu evidenciu v katastri nehnuteľností je asi na mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:44 - 16:50 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod musím povedať, ďakujem, pani ministerka, a neviem, kolegovia z vládnej koalície, po tom, čo som sa zúčastnil rokovania výboru, asi pochopili, že do zákona napísali totálnu hlúposť.
Pôvodne, kolegyne, kolegovia, v tomto návrhu zákona, ktorý má kontrolovať pôvod dreva, malo byť zachovanie, alebo teda inštitút, ako by som to povedal, prepravcov. Základné ustanovenie na účel tohto zákona sa rozumie prepravu, premiestňovanie dreva a výrobkov z dreva dopravným prostriedkom alebo bez dopravného prostriedku. Keď som si k tomu zobral dôvodovú správu, tak tam som sa dočítal, že vzhľadom na to, že preprava sa môže uskutočňovať aj pomocou vlastného tela, len za pomoci vlastnej fyzickej sily (na chrbte, na pleci a v rukách a podobne).
Potom, keď som si zobral ďalší paragraf, a to bol § 3 ods. 4, znel, že prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov z dreva preukázať sa s dokladom, z ktorého sú zrejmé tieto údaje: množstvo dreva, objem dreva, zaradenie surového dreva a tak ďalej.
Prepravca... Bod 5. Prepravca je povinný uchovávať doklad podľa ods. 4 najmenej 5 rokov od dňa prevzatia dreva a výrobkov z dreva na prepravu. Ergo naši rómski občania, keď si zoberie drevo na chrbát a nebodaj si zaplatil za to ešte aj tie 2 eurá, lebo čo to asi bude stáť, zobral drevo na chrbát, odniesol si to domov, tak 5 rokov mal uchovávať podľa názoru odborníkov ministerstva doklad o tom, že on prepravoval drevo. Vtedy pani ministerka na výbore to vehementne obhajovala, že toto je správny krok.
Ešte raz opakujem, ďakujem, že ministerstvo pochopilo, že túto podmienku dáva len v prípade, ak to drevo je váhy väčšej ako 100 kg, ale stále zotrvávam na tom, že bude to buzerácia tých občanov. Keby to bolo do jedného roka, keď niekto si kúpi 10 m dreva a donesú mu ho domov, že si to uchová, áno, má to hodnotu 200 euro. Niektoré dámske topánky sú drahšie a som presvedčený o tom, že tie dámy tie účtenky od tých topánok neuchovávajú 5 rokov. (Reakcia z pléna.) Dva roky ako v tých zárukách, ale jednoduchý dedinský občan, teta, ktorá naozaj nemá ani plyn, nemá na uhlie, chce si kúpiť drevo a my ho budeme, s prepáčením, drbať, 5 rokov máš ho uchovávať! Ako zamyslite sa nad sebou, v poriadku. Ja som, ako ja som to len povedal, lebo je to moja úloha, aby som na to upozornil.
Dovoľte, aby som povedal, poukázal na ďalšiu vec, a to v spoločnej správe bod 29. Hovorí o rozhodnutí prepadnutia zadržaného dreva a výrobkov z dreva v prospech Slovenskej republiky. Nedá mi, prepadnutie veci a zhabanie veci v Slovenskej republiky je dosť prísne, prísne kontrolované. Keď niekto bude prepravovať nelegálne, nelegálne drevo a ministerstvo a inšpekcia to zadrží, tak to drevo nevráti naspäť majiteľovi, komu to patrí, ale prepadne to v prospech štátu. Niečo tu nesedí. Aj nelegálne, keď ukradol niekto drevo, ale keď sa zistí, že kto je skutočným majiteľom, tak by ste mu to mali vrátiť naspäť, nie vydať rozhodnutie, že to prepadáva v prospech štátu. Zhabať majetok niekoho, niekoho, či je to firma, či je to súkromná osoba? Ako, ako to môže to dovoliť štátny úradník, zhabať majetok? Akú to krajinu budujeme?! Kde je to vlastnícke právo a ústavné právo na vlastníctvo?
Musím povedať, že keď sa pozriem na tento jednoduchý zákon, ktorý tu je, tak tento zákon má 20 paragrafov vrátane účinnosti. Spoločná správa k kvalitnému materiálu z ministerstva pôdohospodárstva má 44 bodov a 20 strán, viac ako samotný zákon, keď prišiel do parlamentu. A toto je dôkaz a vizitka o tom, ako sa pripravujú materiály na ministerstve pôdohospodárstva, a preto v tomto prípade už nedám žiadny návrh, to je druhé, druhé čítanie. Ak chcete, tak si to schváľte, ale ľudia vás za to nepochvália.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 16:29 - 16:35 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, pán spravodajca, dovoľte, aby som úvodom povedal, dal jeden procedurálny návrh - vrátiť tento návrh zákona predkladateľovi na prepracovanie - a vyslovil v kútiku duše možnože radosť, že je tu vládna kríza a možnože vďaka tomu ten zákon neprejde.
Musím povedať, že som zhrozený od toho, čo je v tomto zákone napísané. V úvode sme mali počuť alebo počuli sme, že zviera je vec, teda zviera nie je vec. Dnes v tomto zákone v tejto podobe po tom, čo ju vláda schválila, tak zviera je predsa len vec s osobitným postavením, ale je vec. Doteraz sa robil na tom marketingový kam..., robila sa na tom marketing a to, čo mi najviac vadí na tom zákone, je ponímanie a rozširovanie okruhu osôb, ktoré môžu porušovať domovú slobodu, ústavné právo občanov Slovenskej republiky. Doteraz sme boli v tom, že do bytu môže vstúpiť policajt za istých podmienok, je na to školený, má na to vzdelanie, má na to všetky oprávnenia. Dnes týmto zákonom sa zavádza, aj veterinár sa stáva osobou, ktorá má právo vstúpiť do obydlia pri podozrení, keďže sa to týka všetkých zvierat bez akéhokoľvek limitu a zúženia. A nech mi je, nech je mi prepáčené, že poviem aj v prípade myší, že niekto chová myši preto, aby s nimi mohol kŕmiť hadov, to je týranie v istom zmysle, tak veterinár má právo tam vstúpiť.
Prepáčte, ak vy doma máte myši v komore a dáte si tam otravu, tak veterinár môže vstúpiť a kontrolovať, že vy idete týrať tie myši, lebo ste tam dali všetky zvieratá? Paragraf 12 bod 47 písm. b), je to § 12 ods. 2 písm. abb), znie:
„Vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak ide o obydlie používané na podnikateľské účely.“
Pani ministerka, vážená vládna koalícia, myslím si, že je oveľa väčších problémov v tejto krajine, ale keď máme vážne problémy, tak ja si neviem predstaviť, prečo ide vládna koalícia porušovať domovú, rozširovať tých, ktorí môžu porušovať domovú slobodu. Ak policajt chce ísť do bytu a nie je tam naozaj, že tam niekto chová andulku a týra, lebo je v malej klietke, tak určite, určite proti takémuto týraniu nie je treba zakročiť tak, že tam veterinár príde, zaklope, nechá vás identifikovať a povie, že ja tam chcem vojsť. Vy ho nepustíte, dostane 300-eurovú pokutu.
Pokiaľ by sme nechali okruh tých, že len polícia má právo, alebo policajt má právo vstupovať do tohto obydlia a môže si zo sebou zobrať úradne spôsobilú osobu veterinára, ktorý posúdi, či dochádza k týraniu zvieraťa, by som sa s tým, vedel sa stotožniť. Ale v tejto podobe, že dochádza k týraniu zvieraťa, andulky, alebo teda tá otrava na myši, lebo to, čo na Slovensku môže byť zneužité, to zneužité aj bude. To si, to si napíšme, to zneužité aj bude.
V tej chvíli je to zle, lebo keď prídu aj s policajtom, tak policajt prd vchodom do bytu zostane stáť a povie, že uhm, uhm, ja tam nejdem, vojde dnuká a čokoľvek sa tam stane. A čo teraz? V prípade vstupu policajta máme ix postupov, čo musí dodržať, aký záznam musí urobiť. A čo ten veterinár, úradný veterinár?
Dámy a páni, ministerka alebo minister každý rok podpisuje tisícky, cez viac ako tisíc veterinárom splnomocnenie, že sa stávajú úradnými veterinárnymi lekármi, lebo vykonávajú úradnú veterinárnu činnosť ako prenesený výkon štátnej správy. Tá babka na dedine, mi povedzte, že má tam štempeľ od ministra podpísaný úradný veterinár, tu má zákon, že môže vstupovať a bude vstupovať do toho baráku. Aký zákon to ideme prijímať?
Druhý bod tohto návrhu zákona, bod 37 § 8 ods. 3 písm. z) siedmy bod sa za slovo "zariadenia" vkladajú slová „fyzických osôb“. Nezaujímavé znenie. A čo to znamená? Teda keď budete, vidím, že je tu pán kolega Muňko, tak skúsim to povedať na jeho príklade. Chová papagáje, každý o tom vie, tak on ako fyzická osoba keď chová papagáje a chodí s nimi na výstavu, tak veterinár bude musieť prísť k nemu, on si musí požiadať a schváliť chovné zariadenia u seba doma, pretože sa zaoberá chovom výstavných zvierat a nosí ich na výstavu. Máte malého, máte psa doma. Detto to isté.
Akú buzeráciu chce táto vládna koalícia zaviesť na jednoduchých občanoch tejto krajiny?! Všetky koníčky chceme zničiť?!
Ďakujem pekne, zamyslite sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2018 12:09 - 12:09 hod.

Zsolt Simon
Kým pán kolega Petrák neodíde; tak ja som sa k tomu nevyjadroval, to nie je poľnohospodárska téma, ku ktorému by som sa vyjadroval. To, čo ma na tomto procese vyrušuje, je to, akým spôsobom, akým procesom tento zákon prechádza. Keby, ešte raz opakujem, keby kolega Beblavý vás neupozornil na niektoré chyby, tak tento zákon už tento týždeň tu na stole nie je a nemôžte ho opravovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 12:05 - 12:07 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Predkladatelia, kolegyne, kolegovia, je nás tu už málo, ale predsa len pre poriadok chcem podať procedurálny návrh vrátiť tento návrh zákona predkladateľom na dopracovanie, a to z toho dôvodu, že prerokovávame to horúcou ihlou. Keby kolega Beblavý minulý týždeň v treťom čítaní neupozornil na niektoré chyby, tak tento zákon už je dávno schválený a protiústavne schválený.
Dnes pán minister otvoril rozpravu, prečítali ste tu kopu pozmeňujúcich návrhov. Pýtam sa, ktorý z nás je schopný všetky tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré ste tu dnes predniesli, do piatej to stihnúť absorbovať, zapracovať do toho návrhu a pozrieť sa na to globálne? A práve preto, lebo to robíte takýmto laxným prístupom len preto, aby niekto si mohol populisticky povedať, že takýto návrh existuje, navrhujem, nespochybňujem snahu riešiť problematiku, len preto, lebo je to nie dobre spracované. To ukazuje aj ten proces, ktorým to prechádza v parlamente.
Dávam procedurálny návrh zákon vrátiť predkladateľom na dopracovanie, nech sem príde to úplne prepracované, komplexne, tak aby sme to mohli normálne posudzovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 9:56 - 9:57 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, tak ako som vás počúval, to, čo ste povedali, je dosť závažné. Vyvolávajú obavy o hospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Tak ako tu kolegovia niektorí hovoria o tom, že to obrnené, ten obrnený transportér sa bude vyvíjať na Slovensku, to, keď sme dostali prvýkrát mediálnu informáciu, že sa to bude vyvíjať, ja som sa až čudoval, že akou závratnou rýchlosťou za pár dní, ani nie týždňov sme uvideli v slovenských médiách už aj prototyp. To je rýchlosť nevídaná na slovenské pomery. Ale chcem povedať, že nesmierne som rád, že v tejto sále dnes pri tejto debate sedí pán Mitrík, šéf NKÚ a počúva túto diskusiu. Dúfam, že z tejto debaty bude mať dostatočnú motiváciu na to, aby vykonal kontrolu na ministerstve obrany a neotáľal s takýmto konaním. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2018 16:59 - 17:00 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Začnem od konca. Pani kolegyňa, dnes akékoľvek zviera, aj hospodárske zvieratá sú kategorizované alebo z hľadiska zákona sú vnímané ako vec, ktorú môžte vlastniť. Ja sa bavím o vnímaní a posudzovaní v zmysle zákona.
To ako pani kolegyňa Cigániková správne pomenovala, tento zákon nerieši spoločenské zvieratá, nerieši psy, nerieši mačky. Rieši svine, myši, potkany, všetko, čo žije, všetky zvieratá. Všetky tieto zvieratá dáme do jednej kategórie, lebo nie sú vyňaté z tejto definície. Tá definícia je nedostatočná a nekomplexná. A práve preto má tú svoju chybu a práve, práve preto sa to nedá premietnuť niekde inde.
A, kolegyne, kolegovia, prebrať z Českej republiky a použiť to, keby sme toto zaviedli a definovali, že len spoločenské zvieratá, psy, mačky a čo ešte, tak možnože by sa s tým dalo súhlasiť, a v akých prípadoch. Ale tak, ako je to nadefinované v tejto podobe, je to chorý a zlý zákon, ktorý je nekomplexný a nedostatočne naformulovaný. Keď chcete, máte tam napísané psy? Máte tam všetko, tak ako pani kolegyňa Cigániková povedala, aj myši, aj potkany, všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2018 16:45 - 16:49 hod.

Zsolt Simon Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, aj keď pán Baránik, kolega Baránik hovoril o tom, že hlasovanie o tomto návrhu zákona ukáže, že kto aký má vzťah k zvieratám a podobne, či ho podporí, alebo nie, ja musím povedať, že tento návrh zákona nepodporím. A vysvetlím... A pokúsim sa ho vysvetliť prečo.
Dnes slovenské právne prostredie pozná psa ako vec. Keď pes prestane byť objektom práva, ale stane sa subjektom práva, meníme celý, celú filo..., ale, Martin, meníme celú filozofiu. V tej chvíli, čo tam je napísané, nie je doriešené, ako sa bude kvalifikovať prípad, keď niekto ukradne psa. Bude to krádež psa alebo bude to únos psa? Je možné nad tým, nad tým sa pousmiať, ale ja som sa zamýšľal aj nad tým, čo pani ministerka dala do medzirezortného pripomienkového konania. Ideme meniť. Keď... V akom zmysle ten pes nebude vecou?
Čokoľvek dnes urobia so psom, či už ho týrajú, chovajú ho v neprimeraných podmienkach, čo spĺňa kritérium týrania, a súhlasím s tým, že je to treba riešiť a treba ho potrestať. Ale to dneska, kolegyne, pani kolegyne, kolegovia, my to máme v zákone, ale my to potrebujeme, aby to polícia a Štátna veterinárna a potravinová správa v plnej miere dodržiavala, aby sa to uplatňovalo. Keď meníme objekt, meníme to, že zviera neni vec, tak ako pýtam sa, ako trošku ironizujem, ako naozaj, niektorí z vás, aj ja som chovateľ psa. Budem sa pýtať svojho psa, či môžem zaňho zaplatiť daň? Lebo potom má aj práva a povinnosti. Ako to je filozofická otázka. Ja chápem, ale to je otázka, ako, ako vnímame slovenské právne prostredie, lebo my do slovenského právneho prostredia týmto spôsobom ideme dávať niečo, do podoby ako subjektu práva miesto objektu práva. To znamená, že keď niekto unesie, ukradne psa, tak to už nebude krádežca, to už bude únosca? A keď to polícia bude vyšetrovať, tak bude s akým výsledkom, bol to samoúnos, lebo pes ušiel? Však sme už, aj prezidentov syn sa uniesol sám v tejto krajine! Ako je možné sa nad tým pousmiať, ale meníme celú filozofiu slovenského právneho prostredia. Ako pri tom, pri všetkej úcte, nemám žiadne výhrady voči tomu, aby sme sprísnili, zefektívnili celý systém starostlivosti alebo nakladania so zvieratmi. Nie je mojím, mojou snahou, aby sme toto zabránili, toto treba zefektívniť, lebo naozaj, niektorí to zneužívajú, urobili si z toho biznis a je to, je v tejto, v tejto oblasti je treba zakročiť. Súhlasím.
Ale tým, že zmeníme, že zviera nie je vec, a to znamená, že nie je objektom práva, ale bude subjektom práva, tak potom ako ho môžte vy ako, alebo ja ako ho môžem vlastniť, psa? Objekt práva nikto nemôže vlastniť. Meníme celú filozofiu, ktorá do slovenského právneho prostredia nie je dobre zasadený, nie je dobre naformulovaný. Akákoľvek, akýkoľvek copyright z Českej republiky, z iných štátov nie je možné an bloc zobrať a povedať, že to patrí aj do slovenského právneho prostredia. Toto je tento problém!
A práve preto, ja vás veľmi pekne poprosím, ani tento návrh, ani ten, ktorý pripravovala pani ministerka, ktorá je v súčasnej podobe, ešte neuzrelo svetlo sveta, ako nie je dané, nie je dané do vlády, neprišlo do parlamentu. V tejto podobe, aby sme si veľmi zvážili, či chceme slovenské právne prostredie takýmto spôsobom rozbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis