Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2019 o 16:25 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:18 - 11:19 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, hovorili ste o liberálnej demokracii, o tom že nezvíťazila. Podľa mňa, vďakabohu, nezvíťazila, vďakabohu, ešte nezvíťazila. Predsa nemôže zvíťaziť systém, ktorý pretláča úchylnú LGTB agendu, gender ideológiu, multi-kulti ideológiu, rozvrat tradičnej rodiny, rozvrat národných štátov. Viete, k čomu v konečnom dôsledku vedie liberálna demokracia? Vidíme to na Západe, vedie k premene Európy na kalifát, ktorý v konečnom dôsledku zničí aj vás, aj liberálnu demokraciu. Ona je totižto ako rakovina. Rozožerie pôvodný systém a nakoniec sama zhnije, lebo nebude mať hostiteľa.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 16:25 - 16:26 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Gaborčáková, máte pravdu, prenasledovaným kresťanom treba pomáhať.
=====
Hovorili ste práve o prenasledovaných kresťanoch a hneď ste to spojili s migráciou a to masívnou. No, žiaľ, vám musím pripomenúť jednu skutočnosť:
vy spájate spojiteľné s nespojiteľným, preto vám to pripomínam. Absolútne drvivá väčšina migrantov z Afriky či Blízkeho východu je moslimského, t. j. sunitsko, sunitsko alebo šiitského vierovyznania.
A že my ich nechceme prijímať. My nechceme prijímať tých, čo vytvorili "no-go zóny", čo premenili celé obrovské štvrte miest na zóny šaríe. A aby som ešte pripomenul. Kto spôsobil tento rozvrat v Afrike? Začalo to slávnou arabskou jarou, zničením Iraku, zničením Líbye. A kto to spôsobil? No krajiny Európskej únie a krajiny NATO.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:30 - 10:31 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak na rozšírenie. Spomenuli ste de Gaulla, či aj on by bol označený ako extrémista. Nuž de Gaulle v marci 1966 oznámil vystúpenie z paktu NATO. Francúzski vojaci odišli zo spoločných jednotiek NATO. Čo ho rozčuľovalo? Nuž rozčuľovali ho mnohé globálne plány USA. Napríklad plánovaný útok na Rusov už od konca deväťdesiatych rokov, konkrétne od roku 1949 a do plánu sa do dostalo v päťdesiatom siedmom. Ďalej de Gaulle odsúdil americkú intervenciu vo Vietname, uznal dokonca Čínu a označil americkú politiku ako washingtonský dolárový kolonializmus. Teraz by ho u nás naozaj označili za extrémistu či protisystémový element. No je to tak, je to tak.
A k tým dobrým vzťahom k Rusku. Osobne si nemyslím, že je dobré vysielať naše jednotky provokovať na ruské hranice. Takto sa dobré vzťahy nerobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 16:03 - 16:06 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, nasledujúca interpelácia je určená pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Gábora Gála.
Pán minister, dňa 16. 3. 2019, to je v sobotu v noci, sa pri Hostinci Turzák v Dobšinej odohral zločin vraždy. Páchateľom činu bol Ondrej, ktorý bol v roku 2014 odsúdený za násilnú trestnú činnosť. Výkon trestu ukončil koncom marca tohto roku. Týždeň po prepustení z výkonu trestu vykradol miestny hostinec, pričom bola spôsobená veľká škoda odhadovaná na vyše 7-tisíc eur. Týždeň po vykradnutí hostinca mu majiteľ nechcel poskytnúť alkohol zadarmo, tak si doniesol kolík a brutálne vraždil. Podľa výpovedí svedkov dokonca jeho partnerka ešte stihla napadnutého okradnúť.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti vám chcem položiť nasledujúce otázky.
Prečo páchateľ po vykradnutí hostinca, kde bola spôsobená škoda, nebol umiestnený do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na jeho kriminálnu minulosť, čo v konečnom dôsledku umožnilo tomuto páchateľovi vraždiť?
Prečo prokurátor rozhodol o vyšetrovaní na slobode pre tohto kriminálnika?
Tretia otázka. Nebolo by potrebné, aby v takýchto prípadoch, kde je dôvodný predpoklad na páchaní ďalšej trestnej činnosti, takýchto páchateľov umiestniť do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na ich minulosť? Prečo sa neuplatnil § 69 ods. 1 Trestného poriadku? Po c), tam sa hovorí, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti". Zopakujem to ešte raz, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti".
Pán minister, myslíte si, že prepustený z výkonu trestu, keď hneď po týždni spácha trestný čin, nebude pokračovať vo svojom protiprávnom a protizákonnom konaní? Neumožnilo mu to v konečnom dôsledku vraždiť? To nikto z kompetentných necítil žiadnu obavu? Kto je za toto zodpovedný Pretože toto nie je prvý prípad z radov trestaných asociálov, ktorí znásilňovali a vraždili.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 15:59 - 16:00 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1368). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 10:45 - 10:45 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, v jednej veci ste sa veľmi sekol. Ja som neporovnával Sovietsky zväz vo svojej rozprave. O Sovietskom zväze som nepovedal ani slovo. Hovoril ste od veci a pani predsedajúca vás mala upozorniť, že nereagujete na predrečníka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 10:38 - 10:42 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani predsedajúca, začnem otázkou. Je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát? No uvažujme! "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát." Tak je to uvedené v prvom článku, v prvom odseku a v prvej vete ústavy. Pýtam sa, je to naozaj tak? Pýtam sa ešte raz, je to naozaj tak? Pretože článok 7 odsek 2 popiera aj zvrchovanosť, aj demokraciu, aj právny štát. Popiera všetky tri základné postuláty uvedené v prvom článku v prvom odseku a v prvej vete. Vysvetlenie je naozaj, div divúci, veľmi a veľmi jednoduché.
Po prvé. Aká je to zvrchovanosť, keď právo EÚ, dokonca v našej ústave je to určené, je nadradené pred slovenskými zákonmi? Je toto zvrchovanosť? Nie. Aká je to demokracia, keď predpisy EÚ, ak sú vydané formou nariadenia, majú automatickú platnosť na území Slovenskej republiky? To, kto na Slovensku sa demokraticky rozhodol v hlasovaní v parlamente či v referende o takýchto veciach? Hovorím vám, že nik. Je to automatická platnosť nariadenia. Aký je to, po tretie, aký je to právny štát, keď tu rozhoduje cudzie právo? A dokonca v prípade nerešpektovania cudzieho práva nám hrozia paušálne pokuty 886-tisíc eur a úžernícke "výpalné," za každý deň omeškania zaradenia EÚ predpisov do nášho prostredia.
Zaujímavosťou je, že medzi podmienkami prijatia do Európskej únie nebolo prijatie takéhoto ústavného článku. Niekto urobil nadprácu, ako bolo povedané, bol pápežskejší ako sám pápež. Asi mu veľmi záležalo, aby sme boli týmto de facto a de jure závislé na niekom inom a nie sami na sebe. Vieme, kto to bol. Bol to pelotón vedený jedným cyklistom. Tento cyklista, cyklista naozaj a cyklista aj s veľkým C, ako bola jeho prezývka, naše mužstvo nechal v pelotóne klesnúť na spodné priečky. Tento pelotón vedie a riadi niekto iný. Ten cyklista prijal pravidlo, ktoré mu určuje ostať vzadu a byť riadený inými. Tento tzv. dispečer bombardovania Juhoslávie docielil to, že sme sa týmto článkom stali obyčajnou kolóniou silnejších hráčov. Tento článok môže naordinovať hocijaký nezmysel odporujúci vôli väčšiny obyvateľov bez ich demokratického rozhodnutia, bez ich súhlasu presadiť skutočnosti, ktoré nám nevyhovujú, škodia, sú proti nášmu presvedčeniu, viere, tradíciám a zvykom. Neraz, naozaj neraz tu v parlamente som poukazoval na škodlivosť tohto článku ústavy, ktorý dehonestuje právo na Slovensku, dehonestuje náš štát na podradnú kolóniu, dehonestuje naše práva, našu hrdosť.
Na záver by som len povedal, čo je zlé a pochádza od zlého, je potrebné zrušiť. Toto si myslím o článku 7 odsek 2.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 18:35 - 18:39 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, budem stručný.
Trend vývoja spoločnosti je charakteristický neúmerným nárastom trestných činov páchaných maloletými osobami, a to osobami zvlášť z asociálneho prostredia. Tento neúmerný rast kriminality ide ruka v ruke s populačným rastom v týchto komunitách. Čím je to podmienené? Nuž chýba výchova priamo v rodinách, ktorá by bola v súlade s morálkou väčšinového obyvateľstva a s bežnými mravmi. Čo je zvlášť opovrhnutia hodné, mnohí rodičia navádzajú alebo ticho tolerujú krádeže, lúpeže, pohlavné zneužívanie konané ich potomkami. Gangy mladistvých prepadávajú starších ľudí, vytrhávajú kabelky, tašky. V drvivej väčšine deti z asociálneho prostredia kopírujú sociálny model správania sa rodičov, najbližšej rodiny či susedov.
Žiaľ, v tomto prostredí má najväčší rešpekt mnohonásobne trestaný recidivista či miestny úžerník, ktorý vyciciava úžerou vlastnú komunitu. Platí tu aj také pravidlo, že každé tehotné neplnoleté dievča má konečne vytúžený status ženy. No je otrasné, že je to len 12, 13-ročné dievča. Nie tak dávno, nie je to tak dávno, čo bola v televízii relácia o tehotných dievčatách 12, 13, 14-ročných v Dobšinej. Čo myslíte, kto je v tomto prípade otcom? Nuž vo väčšine isto iste ich vrstovníci, maloleté osoby. A tu vidím paradox. Keď dokáže niekto splodiť potomka v 13. rokoch, nemôže byť trestne zodpovedný? Keď pravidelne dokáže kradnúť, častokrát vysoko sofistikovane, nemôže byť trestne zodpovedný od 12 rokov? Mám také prípady zo svojej vlastnej pedagogickej praxe. Verte mi, učil som desiatky rokov. Mám svoje skúsenosti s takýmito prípadmi.
Tento zákon je prepotrebný z dvoch rovín. Prvá rovina - je to ochrana slušných ľudí. Druhá rovina - pacifikácia a prevýchova mladistvých delikventov, ich aspoň čiastočne časovým limitom odstrihnutie od zdeformovaného prostredia. Nerobím si ilúzie. Po návrate sa vrátia do pôvodného prostredia, skĺznu na staré chodníčky mnohí, ale z mojej praxe mám taký poznatok, že 1/3 sa zcivilizovala. Z týchto dvoch rovín kladiem dôraz na prvú rovinu. To je ochrana slušných ľudí. A realizácia návrhu tohto zákona, tejto skutočnosti jednoznačne napomôže.
A teraz vám dám príklad, živý príklad, ako prebieha výchova v asociálnej rodine. Nedávno v Dobšinej zavraždil 22-ročný asociál slušného človeka. Pred tým bol tri a pol roka vo väzení. Viete, v akej rodine vyrastal? Poviem vám to. Nedávno zatkla polícia jeho otca a brata za nebezpečné vyhrážanie. Jeden z tej dvojice, to znamená, bol podľa veku a podľa súdnych trestaní, mohol to byť iba jeho otec. Jeho otec bol dvadsaťkrát súdne trestaný a osemkrát vo výkone trestu. Čiže ten vrah Ondrej mal dobrú výchovu, pokiaľ bol dieťa, no a potom, samozrejme, kopíroval sociálny model, ktorý poznal z vlastnej rodiny.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.3.2019 15:54 - 16:01 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, Istanbulský dohovor nazývam dielom Zlého, Zlého a veľkým Z, každý vie, koho myslím, pretože toto je jeho taktika. Pod falošnou zámienkou ochrany týraných žien bočným skrytým ťahom chce presadiť najzvrátenejšiu a už nevratnú ideológiu tých najzvrátenejších praktík, ktoré zničia našu civilizáciu. Zničia svet, ktorý sme poznali. Svet, ktorý aj napriek omylom, vojnám, nešťastiam a častej skaze zapríčinenej ľuďmi ľuďom má svoje jasné a ešte raz jasné postuláty.
Po prvé muž bol muž a žena bola žena. Muž a žena tvorili pár, tvoria pár. Muž a žena plodili deti, plodia deti. Muž má znaky muža a žena má znaky ženy. Takto nás stvoril Boh. Toto je jeho dielo. Dielo dokonalé a dielo nemenné. A v tomto Istanbulskom dohovore je návod, ako poprieť Boha, Božie dielo. Je to aj v týchto častiach, ktoré prečítam. Istanbulský dohovor v čl. 3 písm. c) hovorí:
„Pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre mužov a ženy.“
Čl. 12 ods. 1 odstraňuje rodové - v úvodzovkách rodové - stereotypy takto: „Zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien spoločenských a kultúrnych modelov správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky a zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolí žien a mužov.“
Tu vidím nebezpečnú, veľmi nebezpečnú sociologickú ničiacu silu toho tzv. dohovoru. Každá jedna komunita či spoločnosti napriek, naprieč celou históriou chápala rozdiel medzi mužom a ženou. Vďaka tomuto chápaniu boli vytvorené mnohoraké zvyky, tradície a tiež všetky ostatné zvyklosti. Tento nepodarený dohovor, tieto tisícročné skutočnosti chce meniť pod falošnou vlajkou ochrany týraných žien. Volá sa to falsche Flagge.
Či nemáme právne normy na ochranu žien? Že niekedy zaspí polícia a súdy, sociálna kuratela, to je už iná vec. Istanbulský dohovor to nevyrieši. Čo je to stereotypná rola žien a mužov? pýtam sa. Je to stereotyp, keď žena rodí a potom kojí? Čo je škodlivé, keď je muž ochranca a živiteľ rodiny? To má muž rodiť a kojiť a jeho žena má byť ochrancom?
Nuž bola jedna taká rozprávková bytosť. Bola to princezná Fantaghiro, ktorá sa starala o telo a dušu úbohého Romualda. To bola však iba chiméra, výtvor autora. Zrušíme stereotyp a ženy budú na Veľkú noc oblievať chlapov? Však predsa to evokuje dominanciu muža nad ženou, keď ju, keď ženu oblieva a naháňa ju korbáčikom. Alebo zrušíme oblievačku a šibanie korbáčikom? Alebo napríklad stereotyp, keď ide žena na ples v róbe a drží muža. To bude muž v róbe a žena v obleku, aby bola rodová rovnosť? Alebo obaja budú v róbe či obaja v obleku, aby tak bola naplnená litera Istanbulu, ktorá je tam skrytá? (Zaznievanie gongu.)
Hoci aj tu sú umelo pretláčané precedensy. Víťaz súťaže v speve, bradatý Conchita teraz už aj s vírusom HIV - toto je ten Istanbulský dohovor. Je to HIV vírus, ktorý napadne telo organizmu a v tomto prípade spoločnosť zvnútra, postupne ho zničí, ako to vidno v západných krajinách.
Pojem stereotypné role žien a mužov nemá v Istanbulskom dohovore žiadnu právnu definíciu. Ešte raz opakujem pre tých, čo sa oháňajú týmto dohovorom. Bude to špinavá plastelína v rukách medzinárodných orgánov a organizácií, ktoré vám bude, budú určovať čo sa smie a čo sa nesmie, čo sa má a čo sa nemá robiť. Toto je pointa tých 2 % Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor predstavuje riziko pre kresťanské cirkvi, riziko pre výchovu detí, predstavuje riziko aj v takých sférach spoločnosti a v spoločenských pohyboch, o ktorých nik netuší, nechyruje, nevie, ale hovorím, len zatiaľ.
Tým, ktorí sú za Istanbulský dohovor, prajem, aby sa zúčastnili športovej ženskej súťaže a súťažil by s nimi transgeder chlap premenený na ženu. Takýchto excesov už bolo veľa. Čo im však neprajem, naozaj úprimne neprajem, neprajem to žiadnej ľudskej bytosti, aby v konečnom dôsledku ich dcéry museli sa prezliekať s chlapcami v školských telocvičných šatniach, či sa sprchovať s chlapcami, ktorí tvrdia, že sú dievčatá.
Nám netreba dielo Zlého, Istanbulský dohovor. Nám stačí otvoriť Bibliu, tam je všetko a jasné. Tí, čo sú neveriaci, nech rozmýšľajú, ako ich dedkovia a babky, lebo naše prababky, prededkovia, babky a dedkovia, hoci nepoznali pojmy ako genotyp, fenotyp, vedeli, kde je sever, východ, juh aj západ, vedeli, čo je normálne a čo nie. Podľa toho žili a vďaka tomu sme sa dožili aj týchto čias. Preto všetkými prstami, dušou a rozumom treba zabrániť, aby sa pokračovalo v procese smerujúcom k ratifikácii tohto dohovoru.
Treba však urobiť ešte jeden, a to najdôležitejší krok. To je stiahnuť podpis pod Istanbulským dohovorom. Istanbulský dohovor totižto nevyrieši nič. Jeho vnútorná podstata je iná, je to zakódované zlo.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:21 - 15:23 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak, vážená pani, Istanbulský dohovor chce zrušiť okrem iného aj stereotypné roly žien a mužov. Poviem vám to isté, čo som povedal jednému kolegovi, možno ste tu neboli, možno ste nepočúvali. Chce zrušiť stereotypné roly žien a mužov.
Tak keď vám to nedošlo, stereotypná je napríklad aj rola ženy a muža, ktorí aj napriek celou históriou tvoria pár, tvoria manželský zväzok. Aj tento stereotyp treba zrušiť? Lebo táto formulácia je v tomto dohovore jednoducho, jednoducho tam je, dá sa aj takto to vysvetliť. A pri nedajbože nejakej ultraliberálnej vláde, keď to nejakej ultraliberálnej vláde príde na rozum, a na začiatku ste hovorili o hodnotách Európskej únie, tie hodnoty úplne jasne vidno v krajinách Západu, kde skoro na každom rohu zvoláva meluzína modlitby. Choďte tam hovoriť o týraní žien a ich na nejakej zlej situácii.
Zametáte problém pod koberec a prekrúcate pravdu, až to bolí. Ide vám len a len o gender, aj keď to popierate.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis