Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 9:50 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:12 - 16:17 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, myslím si, že tento návrh zákona má nezastupiteľné miesto v právnom systéme Slovenskej republiky. Tento návrh zákona by si mali osvojiť všetky strany tu v parlamente, pretože to je absolútne nadstranícky zákon. Je to zákon o naozajstnej rovnosti. Rovnosti v trestnoprávnej rovine.
Poslanci majú od roku 2012 zúženú trestnoprávnu imunitu. Občania ju samozrejme nikdy ani nemali, tak je to správne, v tejto oblasti sú občania a poslanci rovnocenní, ale máme tu jeden morálny problém. Keď sú občania a poslanci trestnoprávne stíhateľní, prečo je tu jedna osoba, ktorá má výnimku? Stojí mimo zákon, môže si robiť, čo chce, je chránená. Žiaľ, udalosti posledných rokov ukázali na nevyhnutnú potrebu tohto opatrenia, tejto úpravy právneho stavu. Túto nevyhnutnú potrebu takéhoto zákona, takejto nápravy, žiaľ, spôsobila hlava štátu. To znamená, hlava štátu a konkrétne prezident Kiska.
Bežný predpoklad by bol, že sa prezidentom stane bezúhonná osoba tak z morálnej, ako aj z právnej stránky. Jej minulosť by mala byť absolútne čitateľná a čistá. Ale tu je problém. Je to problém akýchsi temných neviditeľných persón v pozadí, ktoré ťahajú nitky, dokážu urobiť a spropagovať v krátkom čase nového kandidáta na prezidenta a aj ho presadiť do funkcie. To, že to bola neznáma persóna pre absolútne drvivú väčšinu občanov, to nie je problém. Peniaze a mediálna manipulácia, keďže média vlastnia alebo ich, majú na nich vplyv, dokáže všetko. Vytvoria čistú minulosť, vytvoria obraz filantropa, bojovníka či bojovníčky za niečo pozitívne, v úvodzovkách pozitívne, dôsledne to medializujú a, hľa, nový prezident je hotový. Všetky nezrovnalosti morálne aj právne, spočiatku skryté, začínajú vyliezať na povrch. Prezident sa tvári sväto, spína ruky, potí sa, štylizuje sa do polohy spravodlivého, slušného. Ale je tu problém. Hnis v podobe prešľapov nielen morálneho, ale hlavne trestnoprávneho charakteru, vychádzajú na povrch. Ale-ale, čo sa deje? No nič sa nedeje. Je tu trestnoprávna imunita prezidenta.
Pýtam sa, akým vyšším princípom je osoba prezidenta chránená ako nejaký feudál alebo ako nejaký gróf z minulosti?
Akým vyšším princípom môže prezident stredoeurópskej krajiny, takzvane civilizovanej, byť chránený podobne ako nejaký ázijský či africký diktátor? Akým vyšším princípom môže robiť volebné a daňové podvody?
Akým spôsobom môže skrachovaný treťotriedny poskok z Ameriky, navracajúci sa z benzínovej pumpy s deravými vreckami a prázdnou peňaženkou, o krátky čas otáčať státisíce či milióny?
To nikoho už vtedy nenapadlo, že na rozbeh pôžičkárne je potrebné, potrebný, obrazne povedané, vagón peňazí? Vagón peňazí v úvodzovkách, objemovo by to bolo menej. Odkiaľ bol ten kapitál? Od tajomného bankára z Wall Street? Či zo šikovného podvodu?
Aj o tom sa už hovorilo, ale nič sa nedialo, lebo ako sa hovorí v jednom literárnom diele, je také použité príslovie, ktoré sedí na tento prípad, znie takto: "Kára je suma, suma je kára a kára sumu koštuje." Dávno sa prevalili daňové kauzy. A čo sa dialo? No nič. Prečo sa nič nedialo? Pre trestnoprávnu imunitu prezidenta.
Žiaľ, súčasný stav štátu dospel do situácie, keď sa prezidentom môže stať človek pre ostatných ľudí, obrazne povedané, bez minulosti, v úvodzovkách bez minulosti, respektíve s minulosťou vytvorenou tými, čo ho riadia. Ten výraz "v úvodzovkách bez minulosti" však môže obsahovať minulosť veľmi pokrivenú, veľmi, veľmi pokrivenú a takáto persóna s takouto minulosťou určite nemá žiaden problém v takejto činnosti pokračovať aj počas svojho prezidentovania. Preto je tento zákon potrebný ako dážď po úporných horúčavách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 9:50 - 9:51 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, paušalizujete, pán Žarnay. Nepochybne bossing existuje, tak ako existuje šikana medzi žiakmi. Bolo to vždy, tak ako vo všetkých ostatných oblastiach spoločenského či pracovného života. Ale je to len v marginálnych prípadoch. Vyslovili ste názor, povedali ste, že nechcete zovšeobecňovať, ale celkový dojem je taký, celkový dojem z vašej reči je hrôzyplný.
Áno, ešte jednu vec, aj ja si myslím, že obmedzenie pôsobenia vo vedúcich funkciách spôsobí demotiváciu. Čo sa týka rád škôl, sú tam ľudia dosadení, aby sa riaditeľ zabetónoval. No-no, to by som nepovedal, že je to vo všetkých prípadoch. A vďaka ľudským vlastnostiam je udržanie takzvaných prisluhovačov zabetónovania dlhodobo nemožné vo väčšine prípadov. A myslím si, že paušalizujete, naozaj paušalizujete a to asi kvôli vlastným zlým životným skúsenostiam.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:20 - 16:21 hod.

Stanislav Mizík
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 16:05 - 16:16 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, už som raz v rozprave k tomuto návrhu zákona bol dnes doobeda, keďže sú tu ďalší dvaja predkladatelia, poviem časť toho, čo som povedal doobeda, a niečo aj nové.
Tento návrh zákona je nehoráznosť. Nuž čo sa dalo čakať od predkladateľov? Prepáčte, podporovateľ migrantov a súčasne migrant po politických stranách, a to v demokratickej, občianskokonzervatívnej, strane Nova, strane MOST - HÍD a v strane Sloboda a Solidarita a pred ´89. rokom aktívny a presvedčený zväzák, pravdepodobne budúci komunista, pán Dostál, nezostal svojej povesti nič dlžný.
Svojej povesti neostal nič dlžný ani pán Osuský, veľký rétor, ale tiež migrant po politických stranách, a to demokratickej, občianskokonzervatívnej, Slobody a Solidarity, Slovenskej demokratickej koalície a strany MOST - HÍD.
Spolu s pani Kaščákovou obviňujú všetkých, ktorí nemajú ich názor, z toho, že nečítajú s porozumením, to je už jednoducho mantra.
Pán Dostál, v poslednej faktickej poznámke spomenul, že sebavedomý národ sa nemusí báť, tak ste povedali. Chcel by som sa vás ale opýtať, ku ktorému sebavedomému národu sa hlásite? Podľa vašej činnosti v parlamente a vašim prejavom to nevie naozaj nik.
Tu v tejto sále zaznelo veľa kontroverzných, zlých, niekedy priam otrasne, otrasných a šialených návrhov zákonov. No tento návrh poslancov za SaS Dostála, Zimenovej, Osuského a Kaščákovej však preráža dno, je tak hlboko pod čiarou, že sa každý lojálny občan tejto republiky, podotýkam, Slovenskej republiky, každý logicky uvažujúci občan Slovenskej republiky musí chytať za hlavu. Zo strany SaS sme zvyknutí na všelijaké prekrútené a dych berúce návrhy a myšlienkové pochody.
Toto si musia občania vypočuť.
Čl. I bod 1, páni navrhovatelia sa vyjadrili, že nemá význam, nemá reálny význam, keď má štátny jazyk prednosť pred ostatnými používanými jazykmi, že je to len deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam. Tak toto je už teda priam bezočivosť voči štátu, v ktorom žijú. Je to chrapúnstvo voči základným princípom fungovania štátu.
Na tento blud sa dá dať iba jediná odpoveď, je to integračná funkcia jazyka, ktorá im nič nehovorí.
Veľmi ich trápil problém, ktorý bol v bode, v čl. I v bode 2, navrhujú vypustiť ustanovenie, podľa ktorého je akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka neprípustný. Kodifikácia je norma určená ministerstvom kultúry. Prečo by mal kto, čo zasahovať do toho? Však ministerstvo kultúry je vrchol, ktorý to určuje. Toto som vravel doobeda tiež.
V bode 6 chcete napríklad zmeniť, aby sa pedagogická dokumentácia viedla dvojjazyčne a ministerstvo kultúry a školstva určujú, čo sa nemusí viesť dvojjazyčne. No čo je na tom zlé, keď je to takto stanovené, že je to tak? Čo je na tom zlé? Uvediem jeden z príkladov a vy to chcete dať preč. To je len jeden z tých mnohých príkladov a má absolútne opodstatnenie toto ustanovenie, je to archivácia. V prípade dokumentov len v jazyku menšiny si má archivár volať v tisíckach prípadov tlmočníka? Mal som taký problém, jeden čas som bol dokonca archivár a jednoducho žiačky plus kolegyňa jedna, ktorí vedeli po maďarsky, mi pomáhali s maďarskými textami, lebo slovenských nebolo v danej problematike.
Bolo tu veľa, veľa argumentov zo strany predkladateľov. Častokrát sa s nimi nedá diskutovať. No prečo? Pretože majú takýto systém. Áno, je to tak, pán Dostál aj pán Osuský, máte po prvé ideológiu, je tu evidentne badať odpor ku slovenskej štátnosti. Však ste boli aj proti vzniku Slovenskej republiky. A ďalej je to váš liberalizmus.
Po druhé by som povedal, vytvoríte si pseudoproblémy, ktoré potom riešite.
Po tretie. Máte stanovený pracovný postup, ktorý má štyri body:
1. Mám pravdu.
2. Keď nemám pravdu, platí prvé pravidlo.
3. Lebo fašista, lebo extrémista.
4. Neviete čítať s porozumením.
A cieľ je jasný: anarchia a babylonizácia spoločnosti.
Ku pánovi Dostálovi teraz. To, čo hovoríte, sa dá charakterizovať, je to slovná ekvilibristika, stopercentne na vysokej úrovni, a dá sa charakterizovať takto: som génius, vytvorím problém, vyriešim ho.
Pán Dostál sa vyjadril, že treba dôveru v ľudskú slobodu, zdravý rozum a dôveru k menšinám. Tak k tejto trojjedinej slobode toľko. Aký to človek, čo za človeka nám tu bude hovoriť o ľudskej slobode, keď schvaľuje a obhajuje politický systém islam, ktorý je založený na striktných predpisoch, ktoré obmedzujú ľudskú slobodu?
Toto som už hovoril, čo prečítam. Napríklad sú tam ženy slobodné? Otázka pre vás, pán Dostál. Môžu slobodne protestovať? Môžu nepočúvať muža? Je tam žena s mužom rovnocenná? Alebo mohol by napríklad pán Dostál protestovať za práva LGBT prezlečený za ženu pred moslimskou školou, ako to urobil pred Gymnáziom Juraja Hronca? No mohol pán Dostál, mohol to urobiť, ale iba raz.
No a prečo? Bol by totiž neodolateľný, veľmi neodolateľný, priam príťažlivý pre smršť a príval kameňov letiacich na neho, lebo vystrašení moslimovia by si mysleli, že sa zjavil sám diabol.
Po druhé. Zdravý rozum v jeho podaní. Nuž vôbec nie je v súlade so zdravým rozumom, keď človek nechápe integračnú a dorozumievaciu funkciu jazyka, štátneho jazyka. Keď nechápe, že aj príslušník menšiny bude nutne potrebovať pri uplatnení sa štátny jazyk, že to nie je len deklaratívne opatrenie.
So zdravým rozumom aj koliduje aj jeho úvaha, keď kritizoval deklaráciu. Áno, to ste kritizoval, pán Dostál. "My, národ slovenský, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín..." Pán Dostál by tam chcel mať výraz "my, ľud Slovenskej republiky" a tak ďalej atď. Alebo "my, občania"? Dobre, zmením ďalšie slovíčko. Pýtam sa, ktoré národy boli väčšinové v ČSSR, v ČSFR, v Československu? Rozdelilo sa Československo na dve republiky podľa čoho? Nie podľa historických a podľa skutočnosti a podľa väčšinového obyvateľstva? Nie to sa pretavilo následne do preambuly? Predsa Klaus a Mečiar boli predstavitelia dvoch veľkých štátotvorných národov, hádam preto v preambule je výraz "my, národ slovenský".
Ešte by som pánovi Dostálovi pripomenul jeho krajinu snov. Izraelský Knesset prijal uznesenie, že štát Izrael je výlučne národný štát Židov. Hebrejčina je jediný oficiálny štátny jazyk. Pán Dostál, tam by bolo tiež treba robiť nejaké úpravy ako na Slovensku podľa vašej nôty a podľa vašich chutí? Posielate tam nejaké listy? Čo keby ste sa inšpirovali Izraelom?
Pani Zimenovú nebudem spomínať, nie je tu a som jej to podrobne vysvetlil, tie jazykové purizmy.
Celkovo by som charakterizoval tento návrh zákona takto: Je to produkt liberalizmu. Produktom liberalizmu je však aj choroba AIDS. Naša spoločnosť považuje chorých na AIDS za ľudské bytosti, ale určite nebudeme učiť naše deti, že toto je tá správna cesta.
Tento návrh nie je prospešný ani pre minoritu, ani pre majoritu. Tento návrh zákona je rafinovaná provokácia pod rúškom riešenia vymysleného problému.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:59 - 14:59 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, dobre, že si spomenul štát Izrael a Knesset.
Ešte raz to zopakujem, čo som povedal v rozprave. Izraelský Knesset prijal uznesenie, že štát Izrael je výlučne národný štát Židov, nebolo to tak dávno, a hebrejčina je jediný oficiálny štátny jazyk. Poslancom SaS, im to v Izraeli nevadí? Tam chcú dačo vylepšovať? Hlavne pánovi Dostálovi. Posielajú tam nejaké listy s návrhmi, kvázi demarše? Tak nech sa páni poslanci zo SaS-ky inšpirujú Izraelom a bude všetko v poriadku.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:20 - 14:21 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Spomenuli ste rúško precizovania. No pod týmto rúškom precizovania je niečo iné. Viem, čo iné to je. Áno, je to salámová metóda v podaní predstaviteľov tejto strany. Všetko slovenské je im cudzie, všetko, čo zaváňa slovenskou človečinou, je pre nich ako pre býka v koride červené súkno, ako pre čerta kríž a svätená voda.
Zvlášť páni Dostál a Osuský, žiaľ, tu nie sú, nemôžu si to vypočuť, zarytí čechoslovakisti, obdivovatelia Masaryka a Beneša, tvrdých to ničiteľov slovenského jazyka a slovenského národa, neustále predkladajú rôzne návrhy, ktoré nie sú prospešné ani pre minoritu, ani pre majoritu.
Tento návrh zákona je rafinovaná provokácia pod rúškom riešenia vymyslených problémov.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 11:22 - 11:30 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, tu v tejto sále zaznelo veľa kontroverzných, veľa zlých a niekedy priam, obrazne povedané, šialených návrhov zákonov. Tento návrh poslancov za SaS Dostála, Zimenovej, Osuského a Kaščákovej však preráža dno. Je tak hlboko pod čiarou, že sa každý lojálny občan tejto republiky, podotýkam, Slovenskej republiky, každý logicky uvažujúci občan Slovenskej republiky musí chytať za hlavu. Ja by som si trhal vlasy, keby som ich mal.
Zo strany SaS sme zvyknutí na všelijaké prekrútené a dych berúce návrhy a tiež myšlienkové pochody. Toto si musí občan vypočuť, čl. I bod 1, navrhujúci autori tohto zákona vyjadrili názor, že nemá význam, nemá reálny význam, keď má štátny jazyk prednosť pred ostatnými používanými jazykmi, že je to len akési deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam.
Tak toto je teda už priam bezočivosť voči štátu, v ktorom žijú. Je to chrapúnstvo voči základným princípom fungovania štátu. Na tento blud je jediná odpoveď, integračná funkcia jazyka už im nič nehovorí.
V bode, v čl. I v bode 2 navrhujú vypustiť ustanovenie, podľa ktorého akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka je neprípustný. Kodifikácia je norma určená ministerstvom kultúry. Prečo by mal kto, čo zasahovať do toho? Však ministerstvo kultúry je vrcholom, je vrch, ktorý to určuje.
V bode 6 napríklad chcú zmeniť to, aby sa pedagogická dokumentácia viedla dvojjazyčne a ministerstvo kultúry a školstva určujú, že sa nemusí viesť dvojjazyčne, niektoré ustanovenia.
No čo je na tom zlé, že je to tak? Uvediem jeden z príkladov, z mnohých príkladov, je to napríklad archivácia. V prípade dokumentov len v jazyku menšiny si má archivár volať v tisíckach prípadov tlmočníka?
Bolo tu veľa, veľa argumentov zo strany predkladateľov. Častokrát sa s nimi nedá diskutovať. No prečo? Pretože majú takýto systém:
1. Ideológia: odpor ku slovenskej štátnosti a liberalizmus.
2. Vytvorenie svojich akýchsi pseudoproblémov, ktoré treba riešiť.
3. Je to stanovenie postupu podľa hesla: "Platia tu štyri pravidlá:
a) mám pravdu,
b) keď nemám pravdu, platí prvé pravidlo,
c) lebo fašista, lebo extrémista,
d) neviete čítať s porozumením."
4. Je to cieľ - babylonizácia spoločnosti.
Teraz ku pánovi Dostálovi, čo vravel, škoda, že tu nie je. To, čo vravel, sa dá charakterizovať ako slovná ekvilibristika typu "som génius, vytvorím problém, vyriešim ho". Pán Dostál sa vyjadril, že treba dôveru v ľudskú slobodu, zdravý rozum, dôveru k menšinám.
Tak k tejto jeho trojjedinej slobode:
1. Aký to človek, čo za človeka nám tu bude hovoriť o ľudskej slobode, keď schvaľuje a obhajuje politický systém islamu, ktorý je založený na striktných predpisoch, ktoré obmedzujú ľudskú slobodu?
Napríklad, aby sme boli v obraze, sú tam ženy slobodné, môžu slobodne protestovať, môžu nepočúvať muža, sú s mužom rovnocenné?
Alebo napríklad takýto príklad. Mohol by pán Dostál protestovať za práva LGBT prezlečený za ženu ako pred gymnáziom, ako to urobil pred tým Gymnáziom Juraja Hronca? No mohol, ale iba raz! A prečo? Bol by totiž neodolateľný, bol by neodolateľný pre smršť a príval kameňov letiacich na neho, lebo vystrašení moslimovia by si mysleli, že sa zjavil sám diabol.
2. Zdravý rozum v jeho podaní. Nuž vôbec nie je v súlade so zdravým rozumom, keď človek nechápe integračnú a dorozumievaciu funkciu jazyka, štátneho jazyka. Keď nechápe, že aj príslušník menšiny bude nutne potrebovať pri uplatnení sa štátny jazyk, to, že to nie je len deklaratívna funkcia jazyka štátneho, jedného.
So zdravým rozumom aj koliduje jeho úvaha, keď kritizoval deklaráciu: "My národ slovenský, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín" atď. On by tam chcel mať výraz "my ľud Slovenskej republiky" a tak ďalej atď. No pýtam sa, logicky sa pýtam, ktoré národy boli väčšinové v ČSFR? Rozdelilo sa Československo na dve republiky podľa čoho? Nie podľa historických skutočností a podľa väčšinového obyvateľstva? Nie to sa pretavilo následne do preambuly? Ale podľa logiky a optiky nášho polyhistora Dostála tu asi nebolo nejaké Československo, ČSSR, ČSFR, ale tu bolo Česko-Ľudovensko, teda v preambule by malo byť "my ľud". Neviem, asi nejak bude veľmi blízka francúzska revolúcia a tie gilotíny, ktoré tam boli. Tam bol ten ľud.
Je to síce mierne odľahčený príklad, ale presne podľa tejto logiky predkladá svoj návrh a argumentoval.
A ešte by som mu pripomenul krajinu jeho snov. Izraelský Knesset prijal uznesenie, že štát Izrael je výlučne národný štát Židov. Hebrejčina je výlučný štátny jazyk. Tam mu toto nevadí?
U pani Zimenovej, keď si dobre pamätám, spomínala purizmus. Tak je? Áno, dobre potom, dobre si pamätám. Jazykový purizmus sa v slovenčine viaže hlavne na obdobie prvej Československej republiky. Vznikol okrem iného aj preto, lebo sa v súlade s čechoslovakizmom, s falošnou koncepciou jedného československého národa presadzovali prvky zhodné s češtinou. Áno, každý jazyk preberá niektoré cudzie slová. Je to historická skutočnosť. Preberá slová, na ktoré nemá doposiaľ adekvátne pomenovanie. Je tu však jeden aspekt. Častokrát sa u nás preberajú slová z dôvodov prestížnych pre určitú kaviarenskú spoločnosť, pre určite tzv. progresívne typy, v úvodzovkách progresívne typy. Je to snaha vyčleniť sa, šokovať inakosťou, dávať najavo svoju tzv. svetovosť, modernosť, inakosť.
Celkovo by som charakterizoval tento návrh zákona takto: Je to produkt liberalizmu. Produktom liberalizmu je aj AIDS. Naša spoločnosť aj ja považujeme chorých na AIDS za ľudské bytosti, ale určite nebudeme učiť naše deti, že toto je tá správna cesta.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:21 - 11:22 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Natália, dobre si charakterizovala a menovala tých popierateľov slovenského jazyka, národa a štátu.
Tvoj zoznam by som ale v časovom horizonte ešte rozšíril aj o bývalého ministra školstva, biochemika Ladislava Kováča, ktorý označil štúrovcov za polovzdelancov a povedal, že slovenský národ by sa mal orientovať na uhorské dejiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 18:53 - 18:59 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, na začiatku mojej rozpravy by som chcel sa vrátiť k tomu, čo pred chvíľou vravel kolega Uhrík.
Pán Paška, v 1968 prišli dočasne vojská Varšavskej zmluvy, to znamená a ostali tu sovietske vojská. To dočasné by bolo ešte aj stále teraz, keby sa nezmenila geopolitická situácia, takže toľko k tomu.
A teraz k tomu, čo som chcel aj hovoriť. Opäť tu máme návrh na vysielanie našich vojakov do cudzích krajín. Opäť tu máme návrh na vysielanie našich vojakov ku hraniciam Ruska, tretíkrát. Opäť tu máme návrh na našu účasť pri provokáciách voči Ruskej federácii, od ktorej sme aj koniec-koncov závislí v niektorých ohľadoch. Je evidentne jasné, že postoje čelných predstaviteľov nášho štátu sú vo vzťahu k Ruskej federácii dvojkoľajné. Dalo by sa to povedať aj ináč, lekárskou terminológiou, je to schizofrenické.
Napríklad si všimnime pána Danka a dvojkoľajnosť jeho strany. Nominant SNS je ministrom obrany a naši vojaci idú posilňovať "akúsi kolektívnu obranu", ja to dávam do úvodzoviek, akúsi kolektívnu obranu na východnom krídle NATO. Východné krídlo. Ale popri tom pán Danko, predseda SNS, chodí na klaňačky k ruským predstaviteľom rečniť v Ruskej dume. Dvojkoľajnosť, schizofrénia. Tak čo vlastne rezort obrany pod vedením SNS chce? Armáda ide byť evidentne súčasťou provokácie, napínania svalov, ktoré sú ale veľmi, veľmi maličké pred veľkým ruským medveďom. Čo vlastne chce vedenie SNS s Andrejom Dankom? No dá sa to vidieť aj takouto optikou. Jedna ruka slabučko s päsťou sa vyhráža a druhá ruka ponížene chytá ruku svojho veľkého brata a chystá sa ju pobozkať, ponížene pobozkať a aj ju aj bozká. No vieme prečo, kvôli nerastným zdrojom, ktoré potrebujeme.
Čo je zvláštne v našej zahraničnej a vnútornej politike? No odpoviem to. Naši čelní predstavitelia majú plné ústa o hrozbe extrémizmu, ale extrémne sa chovajú s hlavným svetovým extrémizmom. Aj bývalý prezident Kiska, americký rezident na Slovensku, bol iba americký jastrab. Štval proti Rusku a súčasne bojoval na domácom fronte proti vymyslenému extrémizmu. To, že sa stretával s Porošenkom, za ktorého otvorene bojujú neonacisti z práporu Azov proti vlastným občanom, to ho nijako nehnevalo.
Potom ďalší príklad. Andrej Danko, ojedinelý a najväčší kritik vymysleného extrémizmu, si neuvedomuje, či nevie aj, keď som mu to už neraz povedal tu v parlamente, že v Lotyšskej Rige každoročne 16. marca pochodujú veteráni Lotyšskej légie Waffen SS spolu s mladým dorastom. Na to nejako zabudol. Tento pochod je tolerovaný najvyššími predstaviteľmi Rigy. Ojoj, a naši vojaci ich idú chrániť.
Celkovo by som to zhodnotil takto. Celá táto akcia je opäť obyčajná provokácia, aspoň z môjho pohľadu. Je to zbytočná provokácia. Slovensku to neprinesie nič. Nič, nič a ešte raz nič. Nič dobré, ale pre budúcnosť je to predzvesť nočnej mory, pán minister. Verte mi, Amerika a NATO budú bojovať proti Rusku do posledného slovenského vojaka, do posledného slovenského občana, do posledného poľského vojaka, do posledného poľského občana a tak ďalej a tak ďalej. Toto postihne každého, kto sa sám označí za prvosledový cieľ a terč. Takáto spolupráca s NATO je z dlhodobého hľadiska nešťastným.
Hovorili ste niečo o konsenze. Prosím, treba ho urobiť. NATO a Spojené štáty rozvrátili obrovské množstvo štátov vo svete. Ten, kto si myslí, že im ide o nejakú kolektívnu obranu na východnej hranici, tak sa mýli. Ide tu len a len o to, čo najtesnejšie obkľúčiť teritórium, o ktoré máme záujem, pretože sú tam neuveriteľné, bohaté zdroje a tak rozkúskovať si túto veľmoc, to by bolo dačo. A využijú na to svojich naivných spojencov.
Raz som už tu v parlamente zaspomínal. De Gaulle a Francúzsko vystúpili z NATO. Viete, kvôli čomu? V plánoch NATO bola vojna s Ruskom. Nemyslím si, že teraz sú iné plány vojnychtivých jastrabov. A veru, veru, poviem vám, tie jastraby nesedia v Kremli.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 18:25 - 18:26 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Klus, mám tri poznámky. Spomínali ste tých 150-tisíc vojakov. Áno, tých 150-tisíc ruských vojakov je na svojom vlastnom území, za vlastnými hranicami, a tých 4 500 vojakov, čo už nie sú ruskí vojaci, je stovky a tisícky kilometrov od svojich vlastí, pri hraniciach cudzieho štátu, pri hraniciach Ruskej federácie. A teraz by som vám pripomenul to, čo ste hovoril ohľadom Donbasu. V Donbase sa bojuje preto, lebo občania Donecka a Luhanska dnes nechcú skončiť ako upálené obete v Odese. A vy, taký demokrat, neodsudzujete náhodou neonacistov z bataliónu Azov, ktorí bojujú pod garanciou Porošenka, slávneho to ukrajinského prezidenta a priateľa nášho bývalého prezidenta Kisku?
A ešte jednu vec by som sa chcel opýtať. Tvrdil ste niečo, že nie sme odborníci na vojenské otázky, tak vás sa pýtam ako výslovného odborníka na vojenskú geopolitiku, bol ste na základnej vojenskej službe? A koľko rokov ste tam odslúžil? Ja som tam bol rok a trištvrte.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis