Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.5.2021 o 15:41 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 13:09 - 13:10 hod.

Alojz Baránik
Ja sa len pridám s tým, že vám ďakujem, pani komisárka, za všetko dobré, čo robíte. Samozrejme, sledujem vás po celý čas, čo sem chodíte, a nezostáva len ďakovať za všetko dobré, čo robíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 16:01 - 16:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak teraz mám nevýhodu, že bolo príliš veľa faktických a budem môcť len skratkovite reagovať.
To, že sa kolegovi Blahovi zdá, že stretnutie sa s mafiánom Kočnerom pred dvanástimi rokmi či kedy, jedenástimi, že je najväčší problém, to pochopíte, pán kolega, vtedy, keď sa dostanú na rad ľudia od vás, tých začne riešiť polícia konečne, tak potom pochopíte, že to vôbec nie je problém. Vydržte, dostanem, bude, bude, vaša túžba bude splnená.
Pokiaľ ide o to, že čo povedal napríklad pán kolega Susko. Tu sa nejedná o vykonanie kolektívnej, nejakého kolektívneho trestu, tu sa jedná o odobratie neoprávnenej výhody. To je výhoda, ktorá je morálne odsúdeniahodná, ktorá nie je v súlade s základnými morálnymi princípmi spoločnosti, ktorú tu chceme mať my. Keď prídete k moci opäť vy, potom to môžete celé prevrátiť.
Pán Suja, v mojej rodine nebol žiaden komunista nikde, čiže ja si nenechám dávať lekcie od niekoho, kto preto, že môže tvrdiť, že u nich v rodine nikto komunista nebol, sa z neho stal fašista následne. To si môžete strčiť za klobúk.
Pokiaľ povedal pán kolega Jarjabek, že každý režim mal svoje zákony. Áno, ale bol to nedemokratický režim a jeho zákony teraz neuznávame.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 15:41 - 15:47 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Aby sme trošku popreli tézu, ktorú, zdá sa, že niektorí zastávajú, že čím hlasnejšia lož, tým hlbšie prenikne do mysle jeho alebo jej voličov, tak teraz by som rád čo najviac vecne reagoval na niektoré veci, ktoré tu boli spomenuté.
V prvom rade, ak je vyčítané tomuto návrhu to, že tam niečo chýba, sme v prvom čítaní, v druhom čítaní môžme doplniť aj tých, ktorí by tam prípadne mali byť a nie sú tam. Takže beriem to ako kritiku pre kritiku.
Pokiaľ hovoríme, že... alebo pokiaľ vy hovoríte, že týmto návrhom sa presadzuje kolektívna vina, no, nie je to pravda, pretože je to, je to precízne určené pre tých, ktorých si Komunistická strana Československa vybrala na určité úlohy. Komunistická strana Československa bola veľmi metodická v tomto, presne vedela, že ako sa v týchto veciach postupuje, a my teraz opačným spôsobom pôjdeme po týchto ľuďoch, ktorí boli týmito beštiálnymi, neľudskými ľuďmi postavení do roly, kde ničili životy slušných ľudí.
Pokiaľ ide o to, že pani kolegyňa Andrejuvová nevie, o čom hovorí, pretože je mladá, ja vám hovorím, že vie, o čom hovorí, a ja nie som mladý. A ja som sa narodil, keď môj otec bol v komunistickom žalári na Pankráci, Takže vy nehovorte tu, že to nebolo a že nevieme, o čom hovoríme. Vieme, len problém je ten, že vy ste deti komunistov alebo ste komunisti, a preto sa vás to dotýka. A to, že idete ruka v ruke s fašistami, pán Blaha, to je prirodzené, pretože komunisti a fašisti vždy boli ruka v ruke. A vy môžete stokrát hovoriť, že nie, ale bolo to tak a je to tak. Takže... a nevykladajte, že len vy ste vzdelaný, lebo vy ste prevzdelaný hlupák, to je známa vec. (Potlesk.)
Ja som primitívny šofér, pretože vaša modla pán Harabin povedal, že som šofér, ako keby niečo bolo zlé na tom, keď je niekto šofér. Ja neviem, čo ste vy za komunistu, keď opovrhujete šoférami. (Smiech a potlesk. Zaznievanie gongu.)
Bola, bolo tu, bolo tu povedané, okrem iných úplne nehoráznych somarín tu bolo povedané to, že nejaký slušný chudák, že tam strážil západnú hranicu. Len tak, si myslíte, že strážil západnú hranicu? Strieľal do chrbta tým, ktorí chceli, ktorí chceli ujsť z komunistického režimu? A pred kým ju strážil? Azda sa sem hrnuli zo Západu hordy nejakých ekonomických migrantov? Pred kým to strážil? Nie, strážili to pred tými, ktorí chceli z komunistického režimu ujsť, a strážili to tak, aby im mohli strieľať do chrbta alebo posielali na nich zúrivých psov. A povedať, že to boli nejakí chudáčkovia, ktorí strážili západnú hranicu, to je obrovské opovrhovanie tými, ktorých členovia rodín zahynuli na tých hraniciach pod guľkami týchto strážnikov, ktorých vy tu teraz obhajujete. A ja viem, o čom hovorím, lebo mne nad hlavou tie strážnické guľky lietali. Neviem, či vám, ale mne áno.
A pokiaľ ide o tvrdenia, opakované tvrdenia pani kolegyne Vaľovej, že my sme vláda akejsi tvrdej pomsty. Nie, my nie sme vláda tvrdej pomsty, my sme vláda, ktorá sa snaží vycentrovať to strašné bezprávie, ktoré 12 rokov mafiánskej strany SMER tu spôsobil. A to, že ste, ako SMER ste ruka v ruke s fašistami a s komunistami, to je úplne samozrejmé. To, že sa vám toto nepáči, je dôkazom toho, že vy pochádzate z komunistických pomerov, ide vám to proti srsti, pretože to hovorí o vašich predkoch, hovorí to o všetkom, o tom, o čom ste sa učili doma, keď ste sedeli niekedy so svojimi rodičmi a ktorí vám vyprávali o tom, že čo zlé všetko urobili, keď boli v práci. Čiže tu sa nejedná o žiadnu pomstu, tu sa o jedná o napravenie krívd, ktoré dodnes zažívame preto, lebo tí, ktorí páchali svinstvá za komunistického režimu, sa mali lepšie ako ich obete.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Alojz Baránik
Za pána predsedu ústavnoprávneho výboru zvolávam ústavnoprávny výbor na zajtra o 8.00 hod. ráno v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2020 11:25 - 11:29 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K časovému obmedzeniu sa, samozrejme, ani nepriblížim, pretože účelom môjho vystúpenia je uviesť jeden krátky, technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Jedná sa pritom o legislatívno-technickú úpravu označenia prechodných ustanovení, ktorá reflektuje prechodné ustanovenia zavedené do zákona novelou č. 312/2020 Z. z.
Prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Alojza Baránika k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 261).
V čl. IV v bode 16 sa slová "§ 206j" nahrádzajú slovami "§ 206k" a slová "206k" sa nahrádzajú slovami "§206l".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2020 11:23 - 11:24 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením č. 341 z 21. októbra tohto roku pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 20 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúčal hlasovať o nich nasledovne: Spoločne o bodoch 1 až 6 a 9 až 20 s odporúčaním schváliť. Spoločne o bodoch 7 a 8 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 261a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2020 11:21 - 11:23 hod.

Alojz Baránik
Ďakujem pekne. Ja len oznámim, že hlasovanie o tomto bude v utorok o 17. hodine.
Skryt prepis
 

4.12.2020 10:25 - 10:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, pani ministerka, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada uznesením č. 344 z 21. októbra 2020 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 45 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúčal hlasovať o všetkých bodoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť a aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 271a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 25. novembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na jeho schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:55 - 9:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aby som nadviazal na to, čo hovoril kolega Dostál, hovoril o dvoch základných témach, a to je prokuratúra a úpravy, ktoré sa tam navrhujú, a téma zákazu Ústavnému súdu posudzovať zhodu, súlad ústavných zákonov s ústavou. V tej súvislosti, bolo to tu už povedané, ale pre potreby kolegu Suska si to dovolím ešte raz zacitovať. My sme dostali list v danej súvislosti od Generálnej prokuratúry, v ktorom sa uvádza nasledujúce, skrátim: Navrhovaná zmena ústavy je nesystémová a po jej prijatí sa dostanú, sa dostanú tieto zmeny do priameho rozporu s ústavou. To znamená, že prokuratúra nám tu hovorí, že to, čo spravil Ústavný súd, že to je správne a že treba v tom pokračovať. A to si myslím, že je potvrdením toho, že čo robíme, dobre robíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:46 - 16:48 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, veľmi sme vďační za to, že ste tu vystúpili a že počínanie si ústavodarcu beriete vážne. Je nám to, je to pre nás cenné a ďakujeme ešte raz za to.
Avšak my ústavodarci sa musíme potýkať s reálnymi problémami a zodpovedáme našim voličom za to, ako si pri tom počíname. A ten reálny problém veľmi aktuálne je zviditeľnený nasledujúcim listom alebo jednou vetou z nasledujúceho listu, ktorý sme dnes dostali v súvislosti s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý tu bol predložený v súvislosti s týmto navrhovaným ústavným zákonom.
Píše mne a iným poslancom Generálna prokuratúra, zastupujúci generálny prokurátor píše: "Navrhovaná zmena Ústavy Slovenskej republiky je aj nesystémová. Osobitné zákony, ktoré sa týkajú postavenia a pôsobnosti prokuratúry a prokurátorov, sa po jej schválení dostanú do priameho rozporu s Ústavou Slovenskej republiky." Toto, prosím pekne, píše Generálna prokuratúra, to znamená osoba oprávnená podávať návrhy Ústavnému súdu. A čo my s tým teraz? To znamená, my tu máme stav, kedy si ten, kto je oprávnený podávať návrhy na Ústavný súd, myslí, že môže rozporovať novelu ústavy s ústavou. Takže my uznávame... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis