Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2020 o 10:08 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 10:08 - 10:11 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Je potrebné, aby sme uviedli túto vec na správnu mieru, pán podpredseda, pretože vy ste pri zdôvodnení použili, že dlhodobo Konfederácia odborových zväzov odmieta rokovania. Veľmi dobre viete, že Konfederácia odborových zväzov bola svojím spôsobom, ako by som to povedal, obídená pri rokovaní o takzvanom, takzvanej minimálnej mzde.
Viete, že tam bol porušený zákon o tripartite, a preto Konfederácia, podľa mojich informácií, odborových zväzov odišla, pretože minister sa za chrbtom konfederácie, jedného z partnerov, dohodol so zamestnávateľmi a výsledok bol úplne iný.
Ak ste spomenuli to, že Konfederácia odborových zväzov ignoruje zvolávanie, tak vám chcem povedať, že na rokovanie o štátnom rozpočte nebola poslaná žiadna pozvánka, dokonca nebolo zvolané ani žiadne predsedníctvo, ktoré pripravuje plenárne zasadnutie. Dokonca ani nebol zaslaný návrh štátneho rozpočtu všetkým sociálnym partnerom. To znamená, Konfederácia odborových zväzov bola pripravená o tomto rokovať, pretože si uvedomuje, že je to jeden z najdôležitejších zákonov roka.
Čiže z tohto pohľadu konštatujeme, že došlo k porušeniu zákona. A nech akokoľvek sa snažíte vysvetľovať váš právnický postoj, že čo je nadriadené, nadradené čomu, absolútne je založené na vode, pretože buď budeme dodržiavať zákon, alebo ho nebudeme dodržiavať. A tu je jasne povedané, že zákon o tripartite z roku 2007 nebol v tomto prípade dodržaný.
A naviac vám chcem dať do pozornosti, vážené dámy a páni, že toto sa ešte nestalo za celé to obdobie platnosti zákona od roku 2007. Dokonca aj počas pravicovej vlády pani premiérky Radičovej boli zvolávané vždy tripartity, ktoré majú k tomu zaujať stanovisko. My nehovoríme o tom, že to stanovisku musí byť, ani tá tripartita a vôbec samotný obsah toho zákona nehovorí, že či musí byť kladné alebo záporné, skrátka majú sa sociálni partneri vyjadriť.
A o to viacej, vážené dámy a páni, že v čase, keď čelíme pandémii, v čase, keď nám narastá nezamestnanosť, v čase, keď prichádza hospodárska kríza, ktorá je spôsobená práve pandémiou, rokovanie sociálnych partnerov je jeden z najdôležitejších nástrojov, ako dokázať udržať sociálny zmier v spoločnosti. Toto nie je cesta, ktorou ste sa vybrali, a preto vás ešte raz chceme vyzvať, aby ste prerušili rokovanie a požiadali ministra Krajniaka, aby zvolal tripartitu. Mám informácie, že sú ochotní sa stretnúť, a môžeme pokojne po tom stretnutí pokračovať v rokovaní o štátnom rozpočte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 9:29 - 9:32 hod.

Juraj Blanár
Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke odboru za prednesenie návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
A teraz udeľujem slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Monike Kaveckej, aby podala správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch. Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:29 - 10:30 hod.

Juraj Blanár
Pán poslanec Suja, nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 16:14 - 16:22 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ctená snemovňa, teraz trošku na inú tému... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pokračujte.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctená snemovňa, trošku teraz z iného súdka. Potom, ako sme si vypočuli pani ombudsmanku a predovšetkým tému týkajúce sa environmentálnych záťaží, ktoré sú bezpochyby určite veľmi, veľmi dôležité z hľadiska ich riešenia, tak táto téma sa týka Brexitu a pripravenosti Slovenskej republiky na možnosť, keď sa nedohodne Spojené kráľovstvo s Európskou úniou na spoločnom pokračovaní ďalej nejakou zmluvou.
Na základe čl. 50 Zmluvy o Európskej únii všetci vedia, že občania Spojeného kráľovstva sa rozhodli vystúpiť z Európskej únie. No a celý ten priebeh od toho roku 2016 sa dostáva už v podstate do finále. A to finále je, že Európska únia a Spojené kráľovstvo sa dohodli na prechodnom období, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020, s tým, že v podstate Spojené kráľovstvo už vystúpilo z Európskej únie.
Európska rada pripomína, že prechodné obdobie skončí teda koncom tohto, a so znepokojením konštatuje, že pokrok v kľúčových otázkach záujmu Únie stále nepostačuje na dosiahnutie dohody.
Ďalej pokračuje, že Európska rada vyzýva členské štáty, inštitúcie Únie a všetky zainteresované strany, aby sa intenzívnejšie usilovali zabezpečiť na všetkých úrovniach pripravenosť na všetky scenáre vrátane možnosti nedosiahnutia žiadnej dohody. A Komisiu konkrétne vyzýva, aby včas zvážila jednostranné a časovo obmedzené núdzové opatrenia, ktoré sú v záujme EÚ. Nuž a predovšetkým po skončení prechodného obdobia sa prejaví veľký dosah Brexitu v širšej škále aj na Slovenskú republiku. Brexit si preto vyžiadal vysokú úroveň starostlivosti o občanov Slovenskej republiky, ktorí dlhodobo žijú v Spojenom kráľovstve.
Pre spoločnosti, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, nastanú veľké zmeny napríklad v oblasti ciel a daní. Zmeny by mohli byť ešte zásadnejšie, ak Európska únia a Spojené kráľovstvo do konca prechodného obdobia nedospejú k dohode. V tomto prípade bude musieť obchodujúce, budú musieť obchodujúce spoločnosti zaplatiť clo za tovar, ktorý dovážajú zo Spojeného kráľovstva do Európskej únie. Rovnako sa na ne môžu vzťahovať kvóty pre niektoré druhy tovarov... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím kľud a venujte pozornosť rečníkovi.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
... ktoré vstupujú do Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Čiže okrem toho, ak obchodujúce spoločnosti budú využívať akékoľvek materiály alebo procesy zo Spojeného kráľovstva, už sa nebudú v rámci existujúcich preferenčných režimov Európskej únie považovať za pôvodné materiály a procesy, čo je z tohto úplne zrejmé.
Čiže z uvedenej situácie navrhovatelia spoločne so mnou považujú za opodstatnené, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh na prijatie uznesenia k pripravenosti Slovenskej republiky na scenár nedosiahnutia dohody o vzťahoch Európskej únie a Spojeného kráľovstva.
Navrhujeme teda v uznesení Národnej rady nasledovné veci:
V časti A. navrhujeme uznesenie, kde konštatujeme skončenie prechodného obdobia po odchode Spojeného kráľovstva ku koncu tohto roka. Tiež navrhujeme konštatovať závery zasadnutia Európskej rady z 15. a 16. októbra 2020 k vzťahom Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Navrhujeme rovnako možné scenáre po skončení prechodného obdobia.
V časti B. navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správy o pripravenosti Slovenskej republiky na scenár nedosiahnutia dohody o vzťahoch Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Navrhuje sa rovnako požiadať podpredsedu vlády a ministra hospodárstva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím vás, netelefonujte v sále.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
... o prijatie účinných opatrení na podporu zachovania plynulosti vzájomnej obchodnej výmeny so Spojeným kráľovstvom a s dôrazom na zabezpečenie odolnosti voči zlyhaniu cezhraničných dodávok dielcov, subdodávok a tak ďalej, keďže investori, ktorí sú na území Slovenskej republiky, to budú potrebovať.
Rovnako aj v súvislosti s Brexitom môžeme očakávať zmeny v produkčnej sieti a dodávateľských reťazcoch. Preto ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí navrhujeme požiadať o zabezpečenie vysokej úrovne starostlivosti o občanov Slovenskej republiky dlhodobo žijúcich v Spojenom kráľovstve. Myslím si, že toto od nás občania, ktorí pracujú alebo sa rozhodli, že budú pôsobiť v Spojenom kráľovstve, občania Slovenskej republiky podotýkam, určite očakávajú, aby sme jasne dali signál, ako sme sa postarali o ich komunikáciu alebo o ich spolužitie so Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom.
Poskytovanie rovnako adresnosti služieb v ekonomickej sfére, čo je veľmi dôležité. No a tiež žiadame podpredsedu vlády a ministra financií o iniciovanie inštitúcie Európskej únie zavedenie jednotného systému ochrany dcérskych bánk.
No a v časti C. navrhujeme ešte aj ďalšiu vec, ktorá je s tým spojená. Niektoré krajiny Európskej únie to už riešili, a to je otázka zlata, ktorá je v depozite Bank of England, a je to zlato, ktoré spravuje Národná banka Slovenskej republiky. Čiže rovnako odporúčame guvernérovi Národnej banky Slovenskej republiky, aby posúdil riziká súvisiace s ďalším uložením devízových rezerv Národnej banky Slovenska v zlate z Bank of England po skončení prechodného obdobia. A rovnako dávame na zváženie optimálnejšie riešenie uloženia devízových rezerv Národnej banky Slovenska v zlate v Európskej únii.
Toľko na predstavenie môjho návrhu za predkladateľov návrhu uznesenia k tému nedohody, prípadnej nedohody Spojeného kráľovstva s Európskou úniou.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 14:27 - 14:29 hod.

Juraj Blanár
Ďakujem aj ja, na vaše vystúpenie štyri faktické poznámky.
Ako prvá pani poslankyňa Bittó Cigániková, pripraví sa pán poslanec Urban. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:28 - 14:30 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda Fico, povedali ste chronológiu, ktorú by som ešte aj trošku doplnil, pretože je to potrebné dať aj trošku do kontextu.
Viete, ako sa zrodilo vlastne celoplošné testovanie? Zrodilo sa tak, že na stretnutí v Bruseli to povedal pán Matovič ako prvej kancelárke Merkelovej. Prezidentka ešte ani netušila, o čo ide. Potom sa vrátil späť a povedal, že v podstate to musel držať všetko v tajnosti, pretože obstarávali nejako v tajnosti nejaké antigénne testy. V podstate celú tú tajnosť vedeli, prešlo niekoľko týždňov, tuším, že tri týždne, a slávnostne alebo záchranne sa postavili pred kamery a pán premiér Matovič povedal, že musíme spustiť narýchlo veľkú akciu, kde môžu byť aj chyby, aj ohrozenia, narýchlo, to znamená, tie tri týždne o tom vôbec nevedel, ale narýchlo teraz potrebovali spustiť testovanie.
To všetko jasne hovorí o tom, že ako to bolo pripravené. Nehovoriac o tom, že armáda bola zapojená do celej tejto činnosti bez toho, aby prezidentka o tom rozhodla, ale to už sme viackrát spomínali.
No a k tým testom, antigénom, o tom už je veľa, veľa povedaného. Nehnevajte sa, ale ak hovoríte, že sa niektoré krajiny od nás nejakým spôsobom inšpirujú, tak mi povedzte ktoré? Ja neviem o žiadnej krajine, ktorá by sa od nás inšpirovala. Ja si len pamätám naposledy, že v Anglicku využili testovanie v Liverpoole, ale nie tak, že iba rýchlotestom, ale troma rôznymi testami, ktoré vzájomne potom porovnajú a povedia, tak tieto sú pre nás dôležité a potom budú lokálne testovať tam, kde to bude nevyhnutné.
Čiže, dámy a páni, vláda vystavila sloven... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 17:39 - 17:39 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega Laurenčík, to nie je len, že neakceptujete niektorého z poslancov, ktorý dostal mandát regulérne vo voľbách, ale vy dokonca nectíte ani parlamentné úzusy, ktoré tu boli ctené vždy v parlamente aj napríklad v obsadení predsedov jednotlivých parlamentných skupín, pretože strane SMER ste nedali pomerne – toľko, koľko by mala mať – predsedov. To znamená, že vy valcujete kompletne opozíciu. Toto je predstava vašej ústavnej 95-člennej väčšiny, ktorá absolútne nerešpektuje žiadne parlamentné úzusy, a toto sa vám vráti. Jednoducho proti tomuto protestujeme a s takýmto návrhom nemôžeme súhlasiť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:54 - 18:55 hod.

Juraj Blanár
Pán poslanec Potocký s faktickou poznámkou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:53 hod.

Juraj Blanár
Pán poslanec Hus. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:52 - 18:53 hod.

Juraj Blanár
Pani poslankyňa Kavecká. Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis