Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 13:39 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 14:55 - 15:03 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ja ďakujem pekne. Naozaj v polovičke júna budú stretnutie s hlavnými aktérmi a potom to budeme rozširovať ďalej. Možno ešte na vysvetlenie, že akým spôsobom.
Reálne po každej jednej obci máme vypracované, že aká bude tam, nárast demografickej krivky, aké je uplatnenie, akým spôsobom momentálne pokrývajú požiadavky a tak ďalej. Je to veľmi podrobné, len tých dát je veľmi veľa a musíme sa s tým trochu popasovať, lebo naozaj to riešiť ako 3 000 subjektov, ktoré sú v rámci či už materských škôl, alebo následne potom v rámci obcí, je náročné, ale musíme sa s tým nejako vysporiadať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

4.6.2020 14:45 - 14:45 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dobrý deň, pani poslankyňa, povedzme si do minulosti, ako vlastne budú prebiehať jednotlivé veci.
S účinnosťou od 1. januára ’21 bude predprimárne vzdelávanie povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta teda tohto roku predchádzajúceho školského roku a táto právna úprava sa má dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta ’21, ktoré sú, a povinnú školskú dochádzku začnú plniť až od dvadsiateho..., ’22, ’23.
Na základe toho aj my sme pristúpili teda k analýze, aby sme vedeli, že či budeme posúvať účinnosť zákona, alebo nebudeme posúvať účinnosť zákona. A dali sme si termín do konca júna, že ju potrebujeme mať vypracovanú, aby sme vedeli, aký reálny stav v podstate je v rámci sietí materských škôl aj na základe udalostí, ktoré sa momentálne dejú. Analyzujeme to samostatne cez rôzne naše organizácie v rámci miest a obcí. Dokonca v polovičke tohto mesiaca budeme mať stretnutie aj s jednotlivými zástupcami, či už ZMOS-u, alebo Únie miest a obcí a tak ďalej, aby sme si povedali, akým spôsobom realizovali, aby sme si vyčistili jednotlivé čísla, lebo naozaj máme asi rozdielne dáta, čo sa týka pripravenosti.
Na druhej strane z tých dát, ktoré máme my, vyplýva, že sme pripravení na to, aby sme zvládli tú okolnosť alebo tú situáciu, ktorú nám dáva zákon, aby sme zvládli zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania aj napriek tomu, že jednotlivé tie kapacity v materských školách možno nerozširujú takým rýchlym spôsobom, ako by sme chceli. Aby aj to, ako sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády, reálne predprimárne vzdelávanie bolo najdôležitejšie, aby v rámci toho predprimárneho vzdelávania sme dokázali čo najviac detí, ak nie kompletne všetky deti reálne pokryť aj od 3 rokov veku života, lebo to je ten cieľ, ktorý sme si dali aj v programovom vyhlásení vlády.
Musím ešte povedať, že materské školy nenavštevovali prioritne deti z marginalizovaných skupín, to je samostatná téma, ktorej sa musíme venovať a musíme ju vyriešiť. Nemôžeme to riešiť celoplošne, ako jedným pohľadom v podstate na celú sieť materských škôl, ale musíme to prerozdeľovať a musíme zisťovať jednotlivé kapacity a umiestnenie týchto detí aj na jednej strane, aj na druhej strane. A musím vám povedať, že naozaj že pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. Dokonca teraz mi prišla ďalšia analýza, ktorú robilo naša sekcia, a vyplývajú tam rôzne, rôzne ďalšie informácie. Je to celkom podrobné. My keď to budeme mať spracované, tak to budeme, samozrejme, cez Inštitút vzdelávacej politiky aj zverejňovať, pretože on na tom pracuje, na týchto veciach. A tam sú celkom zaujímavé veci, ktoré som si aj teraz čítal, že situácia v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu a nemajú ani zazmluvnené žiadne finančné prostriedky z operačných programov, a zároveň majú a vieme, že budú mať deti v rámci..., v 5 rokoch veku a nenavštevujú materskú školu, tak takýchto obcí je 267, ktoré sme už teraz identifikovali. A my aj na základe dohovoru s pánom ministrom financií budeme prioritne riešiť aj tieto obce, pretože je tam, samozrejme, aj vôľa z ministerstva financií pomôcť, aby sme vyriešili celú túto situáciu.
Možno aj na tú otázku, ktorú pán kolega Šudík predtým sa pýtal, tak ja by som aj doplnil pána ministra financií, že v rámci samospráv momentálne aj cez ministerstvo školstva sme pomohli veľkým balíkom 66 mil. očistených o odvody, ktoré budeme vlastne poskytovať na udržanie pracovných miest v rámci materských škôl všetkých učiteliek, lebo si uvedomujeme, že nám nemôže padnúť proste tá najzákladnejšia sféra, ktorú potrebujeme, a to je predprimárne vzdelávanie. Aj preto sa presúvali finančné prostriedky v rámci eurofondov takým spôsobom, aby sme dokázali pomôcť prioritne teda materských školám, aby materské školy nám nepadli, aby sme udržali miesta, aby učiteľky v materských školách, aj tie, ktoré mali znížený príjem na 80, alebo aj teda 60 % na základe Zákonníka práce, aby nám neodchádzali zo školstva, z materského školstva, z predprimárneho vzdelávania. Takže aj toto je pomoc. Na jednej strane smerom k materských školám, aby sme vedeli vyriešiť túto situáciu, ale na druhej strane je to aj pomoc samosprávam ako takým, lebo budeme vedieť im vykrývať tie výpadky, ktoré oni momentálne môžu potencionálne mať, a to je tiež pomoc aj zo strany ministerstva financií, že je súčinné v podstate všetkými týmito presunmi.
Ja vám môžem uistiť, že je teda naším prvoradým nejakým záujmom, pretože nás tlačí aj termín, aby sme všetko stihli aj legislatívne pripraviť, aby sa potom samosprávy mohli pripraviť na túto situáciu, tak my do konca júna povieme, že či budeme posúvať účinnosť alebo že či reálne ideme do toho.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 9:01 - 9:01 hod.

Branislav Gröhling
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.6.2020 14:29 - 14:29 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ak mi dovolíte, tri veci.
Pán Petrák, nie je to pravda, že zákon o športe je záležitosťou SMER-u, vieme, ako to celé prebiehalo, boli diskusie so všetkými zväzmi, bolo to naprieč všetkými športmi aj naprieč celým politickým spektrom, pretože ak si dobre pamätám, tak to hlasovanie bolo niekde okolo 140 hlasov, takže to podporila aj opozícia, aj koalícia, aby sme boli korektní.
Pán kolega, ak mi dovolíte, že prečo musia vrátiť. Áno, nie je to v tomto zákone, ale máte to v zákone o rozpočtových pravidlách, kde predsa poskytujeme verejné prostriedky, tak v rámci verejných prostriedkov, keď ich nevyužijú, tak ich budú musieť vrátiť, veď to je reálny fakt.
Pán kolega Petrák, že prečo, keď to majú teda v zmluvách, že prečo sme to neupravili v rámci ministerstva. Však to nemôžme upraviť v rámci ministerstva, keď účel máte daný reálne v zákone, preto musíme upravovať zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.6.2020 13:51 - 13:54 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, poďme k vecnej stránke návrhu zákona. Ja mám rozpísané všetky náležitosti, ktoré sa tam menia, pre vašu zaujímavosť, aby ste boli informovaní, za ktoré opatrenia v rámci podpory športu budeme hlasovať. Samozrejme, že sú tam všetky rokovania orgánov a organizácií, online všetky hlasovania kolektívnych orgánov, aby mohli robiť elektronicky, sú tam opatrenia, ktoré sa týkajú povinností športovej organizácie, ktorá má vplyv na stratu prijímateľa. Pretože tam sú tieto ukazovatele, aby sa nám nestalo, že prídu o tú možnosť získavať alebo prijímať jednotlivé transfery.
Samozrejme, že navrhujeme možnosť uvedené tri povinnosti, ktoré sú stanovené v návrhu zákona, splniť dodatočne do troch mesiacov od konca krízy, ktorá sa nám blíži. Takže im dávame možnosť, jednotlivým zväzom, aby si splnili túto povinnosť, aby sa nestalo, že prídeme o jednotlivé zväzy. Navrhuje sa povinné podiely na prerozdelenie príspevku uznanému športu na konkrétne účely počas krízovej situácie, aby sa neuplatňoval, to je celkom zásadná, zásadné opatrenie, ktoré na tento rok zavádzame. Samozrejme, že sa budeme musieť s tým vysporiadať do ďalšieho obdobia akým spôsobom. Ja predpokladám, že teraz už kolegovia u nás so štátnym tajomníkom pre šport pripravujú aj novelu zákona o športe, pretože potrebujeme zmeniť a zrovnoprávniť a stransparentniť množstvo pochodov, ktoré sú tam a ktoré vznikli za predchádzajúcich vlád.
Je dôležité vysloviť, že opatrenia sa týkajú aj poskytovania príspevku uznaným športom a príspevku na športovcov top tímu. Keďže bolo zrušených, samozrejme, viacej podujatí a za rok 2020 tieto dáta nebudú k dispozícii, takže príspevok uznanému športu na rok ´21 sa bude vypočítavať z rovnakého podielu športu ako v roku 2020 a váhy športových odvetví z roku 2019 budú zohľadňovať pri výpočtoch o rok dlhšie, ako vyžaduje zákon o športe, a príspevok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás o kľud v sále.

Gröhling, Branislav, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
... príspevok na športovcov k optimu na rok ´21 budú poskytovať sa v rovnakej výške ako v roku 2020.
Všetky tieto opatrenia sú v prvom rade urobené na to, aby sme zastabilizovali celú oblasť športu, aby sme mohli stavať aspoň na tom základnom kameni, ktorý bol nejakým spôsobom vybudovaný. Nie zo strany vlády, ale zo strany športovcov a ostatných aktivistov, ktorí neustále podporujú šport, aby sa nám nestalo, že v nasledujúcom období, ak budú plynúť peniaze, tak nebudú mať komu plynúť a nebudú ich môcť nejakým spôsobom používať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 13:39 - 13:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, dovoľte mi, aby som reagoval na niektoré veci, ktoré ste vyslovili, a potom si to môžme ešte vydebatovať. A ja viem, že vás veľmi, veľmi hnevá, že sme tie tri mesiace ako nová vláda zvládli takto super, ako sme zvládli, a že sme ochránili absolútne všetkých, ktorých sme mohli ochrániť, hej. Ja viem, že vás to hnevá, že sme v rámci tejto náročnej situácie, ktorá je a ktorú ste nám tu nechali takým spôsobom, ako ste nám ju nechali, že sme dokázali zostaviť vládu, že sme dokázali priniesť programové vyhlásenie vlády, o ktorom ste tu diskutovali niekoľko dní, že sme ho dokázali priniesť naozaj v tom rozsahu, aký je. Ja viem, že vás hnevá, že v rámci tejto situácie sme priniesli desiatky návrhov zákonov, ktoré pomohli všetkých ľuďom v celom Slovensku. Ja viem, že vás to hnevá, že musíte kritizovať, lebo musíte mať nejaké výstupy a musíte robiť nejaké náležitosti, ale bojovať takýmto spôsobom v rámci tejto situácie proti športovcom mi príde absolútne scestné z vašej strany.
A keď vy hovoríte, že si to vyprosíte, tak aj ja vám hovorím, že si vyprosím aj ja, že nebojujte proti športovcom. Reálne im dajte tie peniaze, ktoré potrebujú, a dokonca my im chceme dať aj viacej peňazí. Ale nie my sme tie peniaze viazali v minulom období v rámci nejakého fondu a ostatných náležitostí, ktoré sú. Nie my sme robili nejakými pozmeňujúcimi návrhmi zmeny v celom vzorci v rámci športu. My to budeme teraz napravovať a budeme to napravovať veľmi poctivo, aby naozaj každý jeden športovec, aby naozaj každý jeden zväz, klub a všetci ostatní, ktorí chcú športovať, aj mladí ľudia, aj školy, aby sme mali telocvične, aby sme mali všetky ostatné náležitosti k tomu, aby sme podporovali šport v celej krajine. Nie tak, ako ste to robili vy.
Čo sa týka núdzového stavu, prepáčte, ja som veľmi rád, že som tu a že tu stojím a stojím tu zdravý. Ja som veľmi rád, že moja rodina je zdravá, a dúfam, že ste rád, aj všetci vy, ktorí tu sedíme, aj vy pán Petrák, že sme zdraví a že vaša rodina je zdravá. A preto bol núdzový stav a budeme si ho obhajovať, pretože práve týmto núdzovým stavom sme zachránili všetkých ľudí v celej krajine, preto máme také výsledky, aké máme výsledky. A ja viem, že sa vám to nepáčilo a že to teraz musíte kritizovať, ale v tej danej situácii to bolo správne rozhodnutie a za tým rozhodnutím si budem stáť aj ja a bude si za ním stáť aj celá vláda, aj celý premiér; aj pán premiér a my budeme stáť za ním, za pánom premiérom za to, že rozhodol takýmto spôsobom a že ochránil nás všetkých spoločne s vládou. (Potlesk.)
A posledná vec, rozprávať sa tu o tom, že či to má byť skrátené teraz, alebo nemá byť skrátené, pán Petrák, takú jazdu, ako ja zažívam desať týždňov na školstve, nezažil žiaden iný minister za štyri roky svojho vládnutia. A také veci, aké sme my priniesli za desať týždňov, tak za tie nepriniesol ani váš minister, ani ministerka, ktorú ste obhajovali v ostatnom volebnom období. Takže mi nerozprávajte, že teraz prichádzame s takýmto skráteným legislatívnym konaním, pretože teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to dokázali zanalyzovať, teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to mohli reálne priniesť sem, a teraz je tá chvíľa, kedy chceme pomôcť každému jednému športovcovi. A som veľmi rád, že budeme môcť debatovať aj v prvom, aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.6.2020 13:09 - 13:09 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi priniesť do Národnej rady ešte posledný zo zákonov v rámci problematiky COVID-u. Momentálne sa týka športu, pretože sme analyzovali niekoľko problémov, ktoré tam môžu vzniknúť. Z toho dôvodu potrebujeme skrátené konanie, takže prinášame tento návrh zákona v skrátenom konaní ohľadom zákona 440 o športe.
Podnetom na predloženie návrhu zákona je reakcia hlavne na krízovú situáciu k športovým organizáciám. Možno si poviete, že táto krízová situácia už momentálne končí, ale naozaj ten dopad v rámci financovania bude veľmi dôležitý a veľmi dôsledný aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Preto okrem drobností, ktoré sme upravovali v ostatných zákonoch, ako zasadať online, hlasovať elektronicky, tak sú tam dve dôležité veci, a to hlavne zefektívnenie použitia príspevku uznanému športu s prihliadnutím na zníženie počtu organizovaných podujatí, športových podujatí a vynútenú zmenu v rámci športovej prípravy v súvislosti s krízovou situáciou.
Všetkým nám je jasné, že v rámci transferov, ktoré odchádzajú štvrťročne, tak aj tie transfery, ktoré odišli teraz štvrťročne a sú tam stanovené určité percentá, ktoré musia športové kluby, resp. teda zväzy využívať v daných percentuálnych skupinách alebo v daných percentuálnych hodnotách, tak nie je možné ich teraz využívať, pretože jednotlivé akcie nie sú. Nemôžu športovať, nemôžu sa starať o športovcov, nemôžu rozvíjať, preto musíme uvoľňovať tieto pravidlá na najbližšie obdobie, aby sme vedeli pomôcť športu, aby sa nestalo to, že tieto financie nebudú vedieť využívať a budú nám ich musieť vracať. A predpokladám, že nikto tu z poslancov – či už opozície, alebo aj koalície – nemôže niečo také akceptovať. Takže tieto pravidlá budeme musieť uvoľniť, a to nie iba na tri mesiace, ale na celý rok, pretože nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať, a musíme byť na to pripravení.
Ďalšia vec, ktorá tam je, je úprava výpočtu príspevkov uznaným športom na rok ´21. Z toho tiež vyplýva, keďže nemôžu byť športové aktivity, nemôžu byť evidencie, nemôžu byť ostatné náležitosti tento rok v klasickom pomere, na základe ktorých sa vlastne vypočítavajú jednotlivé transfery na budúci rok, tak musíme ich prispôsobiť na predchádzajúci rok, aby opäť šport v nasledujúcom období, aj keď je tak poddimenzovaný a podfinancovaný, neprichádzal o ďalšie financie a ďalšie peniaze.
A dúfam, že tak ako aj skrátené konanie, aj prvé alebo druhé čítanie podporíme, lebo predpokladám, že keď niekto nezahlasuje za skrátené konanie alebo za prvé a druhé čítanie, tak v podstate nechce športu dopriať peniaze, ktorých má aj tak málo, pretože na základe toho, že budú hlasovať proti, tak; tieto finančné prostriedky; jasne dávajú športovým zväzom najavo, že chcú, aby ich naspäť vracali, hoci oni by chceli byť veľmi aktívni, ale súčasná situácia to nedovoľuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 11:36 - 11:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci druhého čítania návrh zákona o vysokých školách č. 131 a súčasne aj ocenil diskusiu na výboroch, ktoré sme mali včera. Tá diskusia bola veľmi korektná, všetci sme pochopili tú situáciu, ktorá nás čaká. Tak ako sme priniesli zákon lex korona na regionálne, regionálnu časť, tak musíme priniesť aj tento návrh zákona.
Tak ako som vás informoval aj v prvom čítaní, aj na výbore, tento návrh zákona prešiel takým malým medzirezortným konaním pripomienkovým aj cez jednotlivé ministerstvá, následne aj so Slovenskou rektorskou konferenciou, predsedov akreditačnej agentúry, radou vysokých škôl a študentskou radou vysokých škôl. Vychytali sme tam niektoré veci, ktoré boli, lebo nedokázali sme my zo strany ministerstva naozaj sa pozrieť na všetky štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajobu habilitačných prác, habilitačných prednášok a inak úročných prednášok a zadefinovať presným pomerom, že ako by to malo byť. Preto prinášame ten návrh zákona, aby tieto prednášky boli online. Operatívne tam meníme termíny a ďalšie podmienky prijímacích konaní. Umožňujeme rektorovi, aby po opätovnom predĺžení štúdia dva roky, a mladí ľudia teraz padli do tohto obdobia, že by mali skončiť to štúdium v tomto období, tak aby bolo na rozhodnutí rektora, že ho môže predĺžiť.
Riešili sme tam ešte ďalšiu náležitosť. To ďakujem, že na výbore sme mohli prebrať, aj čo sa týka odpustenia jednotlivých poplatkov, lebo sa môže udiať, že naozaj v tom ďalšom období by spadali študenti do poplatkov. Takže toto je tiež na rozhodnutí rektora. My to nevieme urobiť generálne zo strany ministerstva, ale musí to každý rektor posudzovať samostatne.
Umožňujeme tam potom ešte predĺžiť dĺžku čerpania prostriedkov na verejné výzvy pri financovaní vedy a výskumu o ďalších šesť mesiacov, lebo sa nám začalo diať, že nebudú schopní vedci vyčerpať a ukončiť jednotlivé projekty, čo by bolo na ich škodu. A následne, samozrejme, ešte fungovanie všetkých orgánov, aby sme to v rámci vysokých škôl, aby sme to zvládli.
Do tohto návrhu zákona, aj keď prezentujeme, že sú to vysoké školy, tak sme museli priložiť veci ohľadom regionálneho školstva, a to v prvom rade aby sme vyriešili lyžiarske a školu v prírode, následne ešte vzdelávacie poukazy. Viete, že sa musia tieto veci vyčerpať v stanovených termínoch. Na základe tejto mimoriadnej situácie, ktorá je, tak by sme to nestihli, takže dávame možnosť, aby sme neodoberali tieto financie, dávame možnosť, aby ich vedeli vyčerpať až do konca kalendárneho roku, lebo my máme takto peniaze aj pripravené a túto možnosť by mali mať školy a využiť ich.
Ďakujem ešte raz za konštruktívnu diskusiu a verím, že tento návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.4.2020 16:10 - 16:13 hod.

Branislav Gröhling
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 14:58 - 15:00 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Tak ako sme sa tu stretli pred pár týždňami, kedy sme prinášali lex korona, zákon ohľadom regionálneho školstva, tak sme tu teraz presne s takými istými návrhmi a novelou a opatreniami ohľadom vysokého školstva. Trvalo nám to o trošku dlhšie. A to z toho dôvodu, že všetky tieto návrhy sme potrebovali mať odkomunikované aj s rektorskou, Slovenskou rektorskou konferenciou, s Radou mládeže aj so študentskou radou, lebo sme chceli priniesť naozaj komplexný návrh, ktorý by riešil celú túto situáciu.
Musíme ho predkladať v skrátenom legislatívnom konaní, pretože potrebujeme riešiť veci, ako sú štátne skúšky, ako sú všetky ostatné skúšky, ktoré sa týkajú hlavne vysokých škôl. Viete, že tieto termíny nás už naozaj tlačia. Z toho dôvodu je to v skrátenom legislatívnom konaní.
Ja okrem toho, že sme iniciovali také medzirezortné pripomienkové konanie so všetkými profesnými organizáciami, aby sa k tomu vyjadrili, aby sme naozaj vedeli nejakým spôsobom vyriešiť všetky ich problémy, tak sme ešte zaslali tento materiál aj ostatným ministerstvám, ktoré nám pripomienkovali tento návrh zákona tak, že by mal byť po všetkých stránkach pripravený, možno iba informačne, že ktoré veci sú tam, lebo však budeme v prvom čítaní, následne aj v druhom čítaní o tom asi diskutovať. Sú to všetky veci, ako umožňujeme vysokým školám rokovať videokonferenčne, umožňujeme potrebnú účasť verejnosti na rokovaní akademického senátu, upravujeme prezenčnú časť skúšok, ktorá teraz sa vyučuje dištančne, umožňujeme v podstate rektorovi v krízových situáciách predlžovať aj vzdelávanie. Lebo viete, že keď aj raz bolo predĺžené to vzdelávanie, teraz môžu spadnúť presne do tohto istého termínu a už by nemuseli ukončiť svoje štúdium.
Toto sú všetko náležitosti, ktoré potrebujeme riešiť hneď. Vysoké školy na to reálne čakajú, takže vás poprosím o podporu tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis