Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.6.2020 o 14:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.6.2020 14:29 - 14:29 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ak mi dovolíte, tri veci.
Pán Petrák, nie je to pravda, že zákon o športe je záležitosťou SMER-u, vieme, ako to celé prebiehalo, boli diskusie so všetkými zväzmi, bolo to naprieč všetkými športmi aj naprieč celým politickým spektrom, pretože ak si dobre pamätám, tak to hlasovanie bolo niekde okolo 140 hlasov, takže to podporila aj opozícia, aj koalícia, aby sme boli korektní.
Pán kolega, ak mi dovolíte, že prečo musia vrátiť. Áno, nie je to v tomto zákone, ale máte to v zákone o rozpočtových pravidlách, kde predsa poskytujeme verejné prostriedky, tak v rámci verejných prostriedkov, keď ich nevyužijú, tak ich budú musieť vrátiť, veď to je reálny fakt.
Pán kolega Petrák, že prečo, keď to majú teda v zmluvách, že prečo sme to neupravili v rámci ministerstva. Však to nemôžme upraviť v rámci ministerstva, keď účel máte daný reálne v zákone, preto musíme upravovať zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.6.2020 13:51 - 13:54 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, poďme k vecnej stránke návrhu zákona. Ja mám rozpísané všetky náležitosti, ktoré sa tam menia, pre vašu zaujímavosť, aby ste boli informovaní, za ktoré opatrenia v rámci podpory športu budeme hlasovať. Samozrejme, že sú tam všetky rokovania orgánov a organizácií, online všetky hlasovania kolektívnych orgánov, aby mohli robiť elektronicky, sú tam opatrenia, ktoré sa týkajú povinností športovej organizácie, ktorá má vplyv na stratu prijímateľa. Pretože tam sú tieto ukazovatele, aby sa nám nestalo, že prídu o tú možnosť získavať alebo prijímať jednotlivé transfery.
Samozrejme, že navrhujeme možnosť uvedené tri povinnosti, ktoré sú stanovené v návrhu zákona, splniť dodatočne do troch mesiacov od konca krízy, ktorá sa nám blíži. Takže im dávame možnosť, jednotlivým zväzom, aby si splnili túto povinnosť, aby sa nestalo, že prídeme o jednotlivé zväzy. Navrhuje sa povinné podiely na prerozdelenie príspevku uznanému športu na konkrétne účely počas krízovej situácie, aby sa neuplatňoval, to je celkom zásadná, zásadné opatrenie, ktoré na tento rok zavádzame. Samozrejme, že sa budeme musieť s tým vysporiadať do ďalšieho obdobia akým spôsobom. Ja predpokladám, že teraz už kolegovia u nás so štátnym tajomníkom pre šport pripravujú aj novelu zákona o športe, pretože potrebujeme zmeniť a zrovnoprávniť a stransparentniť množstvo pochodov, ktoré sú tam a ktoré vznikli za predchádzajúcich vlád.
Je dôležité vysloviť, že opatrenia sa týkajú aj poskytovania príspevku uznaným športom a príspevku na športovcov top tímu. Keďže bolo zrušených, samozrejme, viacej podujatí a za rok 2020 tieto dáta nebudú k dispozícii, takže príspevok uznanému športu na rok ´21 sa bude vypočítavať z rovnakého podielu športu ako v roku 2020 a váhy športových odvetví z roku 2019 budú zohľadňovať pri výpočtoch o rok dlhšie, ako vyžaduje zákon o športe, a príspevok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás o kľud v sále.

Gröhling, Branislav, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
... príspevok na športovcov k optimu na rok ´21 budú poskytovať sa v rovnakej výške ako v roku 2020.
Všetky tieto opatrenia sú v prvom rade urobené na to, aby sme zastabilizovali celú oblasť športu, aby sme mohli stavať aspoň na tom základnom kameni, ktorý bol nejakým spôsobom vybudovaný. Nie zo strany vlády, ale zo strany športovcov a ostatných aktivistov, ktorí neustále podporujú šport, aby sa nám nestalo, že v nasledujúcom období, ak budú plynúť peniaze, tak nebudú mať komu plynúť a nebudú ich môcť nejakým spôsobom používať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 13:39 - 13:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán kolega Petrák, dovoľte mi, aby som reagoval na niektoré veci, ktoré ste vyslovili, a potom si to môžme ešte vydebatovať. A ja viem, že vás veľmi, veľmi hnevá, že sme tie tri mesiace ako nová vláda zvládli takto super, ako sme zvládli, a že sme ochránili absolútne všetkých, ktorých sme mohli ochrániť, hej. Ja viem, že vás to hnevá, že sme v rámci tejto náročnej situácie, ktorá je a ktorú ste nám tu nechali takým spôsobom, ako ste nám ju nechali, že sme dokázali zostaviť vládu, že sme dokázali priniesť programové vyhlásenie vlády, o ktorom ste tu diskutovali niekoľko dní, že sme ho dokázali priniesť naozaj v tom rozsahu, aký je. Ja viem, že vás hnevá, že v rámci tejto situácie sme priniesli desiatky návrhov zákonov, ktoré pomohli všetkých ľuďom v celom Slovensku. Ja viem, že vás to hnevá, že musíte kritizovať, lebo musíte mať nejaké výstupy a musíte robiť nejaké náležitosti, ale bojovať takýmto spôsobom v rámci tejto situácie proti športovcom mi príde absolútne scestné z vašej strany.
A keď vy hovoríte, že si to vyprosíte, tak aj ja vám hovorím, že si vyprosím aj ja, že nebojujte proti športovcom. Reálne im dajte tie peniaze, ktoré potrebujú, a dokonca my im chceme dať aj viacej peňazí. Ale nie my sme tie peniaze viazali v minulom období v rámci nejakého fondu a ostatných náležitostí, ktoré sú. Nie my sme robili nejakými pozmeňujúcimi návrhmi zmeny v celom vzorci v rámci športu. My to budeme teraz napravovať a budeme to napravovať veľmi poctivo, aby naozaj každý jeden športovec, aby naozaj každý jeden zväz, klub a všetci ostatní, ktorí chcú športovať, aj mladí ľudia, aj školy, aby sme mali telocvične, aby sme mali všetky ostatné náležitosti k tomu, aby sme podporovali šport v celej krajine. Nie tak, ako ste to robili vy.
Čo sa týka núdzového stavu, prepáčte, ja som veľmi rád, že som tu a že tu stojím a stojím tu zdravý. Ja som veľmi rád, že moja rodina je zdravá, a dúfam, že ste rád, aj všetci vy, ktorí tu sedíme, aj vy pán Petrák, že sme zdraví a že vaša rodina je zdravá. A preto bol núdzový stav a budeme si ho obhajovať, pretože práve týmto núdzovým stavom sme zachránili všetkých ľudí v celej krajine, preto máme také výsledky, aké máme výsledky. A ja viem, že sa vám to nepáčilo a že to teraz musíte kritizovať, ale v tej danej situácii to bolo správne rozhodnutie a za tým rozhodnutím si budem stáť aj ja a bude si za ním stáť aj celá vláda, aj celý premiér; aj pán premiér a my budeme stáť za ním, za pánom premiérom za to, že rozhodol takýmto spôsobom a že ochránil nás všetkých spoločne s vládou. (Potlesk.)
A posledná vec, rozprávať sa tu o tom, že či to má byť skrátené teraz, alebo nemá byť skrátené, pán Petrák, takú jazdu, ako ja zažívam desať týždňov na školstve, nezažil žiaden iný minister za štyri roky svojho vládnutia. A také veci, aké sme my priniesli za desať týždňov, tak za tie nepriniesol ani váš minister, ani ministerka, ktorú ste obhajovali v ostatnom volebnom období. Takže mi nerozprávajte, že teraz prichádzame s takýmto skráteným legislatívnym konaním, pretože teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to dokázali zanalyzovať, teraz prišla tá chvíľa, kedy sme to mohli reálne priniesť sem, a teraz je tá chvíľa, kedy chceme pomôcť každému jednému športovcovi. A som veľmi rád, že budeme môcť debatovať aj v prvom, aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.6.2020 13:09 - 13:09 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi priniesť do Národnej rady ešte posledný zo zákonov v rámci problematiky COVID-u. Momentálne sa týka športu, pretože sme analyzovali niekoľko problémov, ktoré tam môžu vzniknúť. Z toho dôvodu potrebujeme skrátené konanie, takže prinášame tento návrh zákona v skrátenom konaní ohľadom zákona 440 o športe.
Podnetom na predloženie návrhu zákona je reakcia hlavne na krízovú situáciu k športovým organizáciám. Možno si poviete, že táto krízová situácia už momentálne končí, ale naozaj ten dopad v rámci financovania bude veľmi dôležitý a veľmi dôsledný aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Preto okrem drobností, ktoré sme upravovali v ostatných zákonoch, ako zasadať online, hlasovať elektronicky, tak sú tam dve dôležité veci, a to hlavne zefektívnenie použitia príspevku uznanému športu s prihliadnutím na zníženie počtu organizovaných podujatí, športových podujatí a vynútenú zmenu v rámci športovej prípravy v súvislosti s krízovou situáciou.
Všetkým nám je jasné, že v rámci transferov, ktoré odchádzajú štvrťročne, tak aj tie transfery, ktoré odišli teraz štvrťročne a sú tam stanovené určité percentá, ktoré musia športové kluby, resp. teda zväzy využívať v daných percentuálnych skupinách alebo v daných percentuálnych hodnotách, tak nie je možné ich teraz využívať, pretože jednotlivé akcie nie sú. Nemôžu športovať, nemôžu sa starať o športovcov, nemôžu rozvíjať, preto musíme uvoľňovať tieto pravidlá na najbližšie obdobie, aby sme vedeli pomôcť športu, aby sa nestalo to, že tieto financie nebudú vedieť využívať a budú nám ich musieť vracať. A predpokladám, že nikto tu z poslancov – či už opozície, alebo aj koalície – nemôže niečo také akceptovať. Takže tieto pravidlá budeme musieť uvoľniť, a to nie iba na tri mesiace, ale na celý rok, pretože nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať, a musíme byť na to pripravení.
Ďalšia vec, ktorá tam je, je úprava výpočtu príspevkov uznaným športom na rok ´21. Z toho tiež vyplýva, keďže nemôžu byť športové aktivity, nemôžu byť evidencie, nemôžu byť ostatné náležitosti tento rok v klasickom pomere, na základe ktorých sa vlastne vypočítavajú jednotlivé transfery na budúci rok, tak musíme ich prispôsobiť na predchádzajúci rok, aby opäť šport v nasledujúcom období, aj keď je tak poddimenzovaný a podfinancovaný, neprichádzal o ďalšie financie a ďalšie peniaze.
A dúfam, že tak ako aj skrátené konanie, aj prvé alebo druhé čítanie podporíme, lebo predpokladám, že keď niekto nezahlasuje za skrátené konanie alebo za prvé a druhé čítanie, tak v podstate nechce športu dopriať peniaze, ktorých má aj tak málo, pretože na základe toho, že budú hlasovať proti, tak; tieto finančné prostriedky; jasne dávajú športovým zväzom najavo, že chcú, aby ich naspäť vracali, hoci oni by chceli byť veľmi aktívni, ale súčasná situácia to nedovoľuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 11:36 - 11:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci druhého čítania návrh zákona o vysokých školách č. 131 a súčasne aj ocenil diskusiu na výboroch, ktoré sme mali včera. Tá diskusia bola veľmi korektná, všetci sme pochopili tú situáciu, ktorá nás čaká. Tak ako sme priniesli zákon lex korona na regionálne, regionálnu časť, tak musíme priniesť aj tento návrh zákona.
Tak ako som vás informoval aj v prvom čítaní, aj na výbore, tento návrh zákona prešiel takým malým medzirezortným konaním pripomienkovým aj cez jednotlivé ministerstvá, následne aj so Slovenskou rektorskou konferenciou, predsedov akreditačnej agentúry, radou vysokých škôl a študentskou radou vysokých škôl. Vychytali sme tam niektoré veci, ktoré boli, lebo nedokázali sme my zo strany ministerstva naozaj sa pozrieť na všetky štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajobu habilitačných prác, habilitačných prednášok a inak úročných prednášok a zadefinovať presným pomerom, že ako by to malo byť. Preto prinášame ten návrh zákona, aby tieto prednášky boli online. Operatívne tam meníme termíny a ďalšie podmienky prijímacích konaní. Umožňujeme rektorovi, aby po opätovnom predĺžení štúdia dva roky, a mladí ľudia teraz padli do tohto obdobia, že by mali skončiť to štúdium v tomto období, tak aby bolo na rozhodnutí rektora, že ho môže predĺžiť.
Riešili sme tam ešte ďalšiu náležitosť. To ďakujem, že na výbore sme mohli prebrať, aj čo sa týka odpustenia jednotlivých poplatkov, lebo sa môže udiať, že naozaj v tom ďalšom období by spadali študenti do poplatkov. Takže toto je tiež na rozhodnutí rektora. My to nevieme urobiť generálne zo strany ministerstva, ale musí to každý rektor posudzovať samostatne.
Umožňujeme tam potom ešte predĺžiť dĺžku čerpania prostriedkov na verejné výzvy pri financovaní vedy a výskumu o ďalších šesť mesiacov, lebo sa nám začalo diať, že nebudú schopní vedci vyčerpať a ukončiť jednotlivé projekty, čo by bolo na ich škodu. A následne, samozrejme, ešte fungovanie všetkých orgánov, aby sme to v rámci vysokých škôl, aby sme to zvládli.
Do tohto návrhu zákona, aj keď prezentujeme, že sú to vysoké školy, tak sme museli priložiť veci ohľadom regionálneho školstva, a to v prvom rade aby sme vyriešili lyžiarske a školu v prírode, následne ešte vzdelávacie poukazy. Viete, že sa musia tieto veci vyčerpať v stanovených termínoch. Na základe tejto mimoriadnej situácie, ktorá je, tak by sme to nestihli, takže dávame možnosť, aby sme neodoberali tieto financie, dávame možnosť, aby ich vedeli vyčerpať až do konca kalendárneho roku, lebo my máme takto peniaze aj pripravené a túto možnosť by mali mať školy a využiť ich.
Ďakujem ešte raz za konštruktívnu diskusiu a verím, že tento návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.4.2020 16:10 - 16:13 hod.

Branislav Gröhling
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 14:58 - 15:00 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Tak ako sme sa tu stretli pred pár týždňami, kedy sme prinášali lex korona, zákon ohľadom regionálneho školstva, tak sme tu teraz presne s takými istými návrhmi a novelou a opatreniami ohľadom vysokého školstva. Trvalo nám to o trošku dlhšie. A to z toho dôvodu, že všetky tieto návrhy sme potrebovali mať odkomunikované aj s rektorskou, Slovenskou rektorskou konferenciou, s Radou mládeže aj so študentskou radou, lebo sme chceli priniesť naozaj komplexný návrh, ktorý by riešil celú túto situáciu.
Musíme ho predkladať v skrátenom legislatívnom konaní, pretože potrebujeme riešiť veci, ako sú štátne skúšky, ako sú všetky ostatné skúšky, ktoré sa týkajú hlavne vysokých škôl. Viete, že tieto termíny nás už naozaj tlačia. Z toho dôvodu je to v skrátenom legislatívnom konaní.
Ja okrem toho, že sme iniciovali také medzirezortné pripomienkové konanie so všetkými profesnými organizáciami, aby sa k tomu vyjadrili, aby sme naozaj vedeli nejakým spôsobom vyriešiť všetky ich problémy, tak sme ešte zaslali tento materiál aj ostatným ministerstvám, ktoré nám pripomienkovali tento návrh zákona tak, že by mal byť po všetkých stránkach pripravený, možno iba informačne, že ktoré veci sú tam, lebo však budeme v prvom čítaní, následne aj v druhom čítaní o tom asi diskutovať. Sú to všetky veci, ako umožňujeme vysokým školám rokovať videokonferenčne, umožňujeme potrebnú účasť verejnosti na rokovaní akademického senátu, upravujeme prezenčnú časť skúšok, ktorá teraz sa vyučuje dištančne, umožňujeme v podstate rektorovi v krízových situáciách predlžovať aj vzdelávanie. Lebo viete, že keď aj raz bolo predĺžené to vzdelávanie, teraz môžu spadnúť presne do tohto istého termínu a už by nemuseli ukončiť svoje štúdium.
Toto sú všetko náležitosti, ktoré potrebujeme riešiť hneď. Vysoké školy na to reálne čakajú, takže vás poprosím o podporu tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2020 19:10 - 19:19 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, rozprávali sme sa skoro trikrát už dnes, alebo teda dvakrát, toto je tretíkrát, o tomto návrhu zákona. Je to veľmi technická úprava. Ja neviem, čo ďalšie by som zopakoval alebo vyslovil. Teda budem sa stále už len opakovať. Ak mi dovolíte, tak ja to veľmi skrátim, že ak by ste chceli tie usmernenia, ktoré budeme vypracovávať alebo sú vypracované, tak veľmi radi zajtra ráno vám ich vieme zaslať, aby ste mali tie informácie, aby sme prelomili nejakým spôsobom to, že neinformuje sa zo strany školstva.
A druhú vec, ak mi poprosíte, tak skrátime túto rozpravu aspoň z mojej strany, keďže sme tu asi, alebo vy ste tu celý deň a chceme sa chrániť navzájom, tak aby sme sa aj nejako rozlúčili a urobili niečo aj pre mladých ľudí, lebo aj týmto ich chránime, tak aby sme chránili aj sami seba, resp. vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 18:17 - 18:20 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ak dovolíte, pán Kuffa, budem vám odpovedať, lebo chcem byť seriózny voči vám. Práveže chránime mladých ľudí tým, že ja som ani neoponoval včera ústrednému krízovému štábu. A môžem vám povedať, že keď som išiel dnes na tlačovku, tak som si nevedel predstaviť, ako rodičia prijmú to, keď im povieme, že ich deti budú doma možno až do septembra, keď do toho rátate prázdniny. Nebolo mi to jedno. A môžem vám povedať, že keď som telefonoval aj so svojou rodinou, tak moja sestra mi veľmi šťavnato odpovedala, že čo si o tom myslí a ako bude musieť riešiť svoju situáciu. Takže práve týmto ich chránime, aj napriek tomu sme išli do toho.
Vy ste vyslovili, že majú prázdniny. Tie prázdniny nemajú. To vzdelávanie naozaj pokračuje ďalej. Možno nie je prezenčné, je distančnou formou, ale snažili sme sa od zajtra sfunkčniť jeden portál, Učíme na diaľku, kde je viac ako sto rôznych webinárov na jednom mieste, rôznych online hodín, kde môžu ísť učitelia alebo rodičia. Dokonca sme oslovili jednotlivé subjekty, aby keď ich doteraz dávali za finančný poplatok, tak do odstránenia všetkých týchto problémov, ktoré máme, budú všetky tieto portály zadarmo.
Telefonoval som generálnemu riaditeľovi Slovenskej televízie alebo RTVS, aby Slovenská televízia na druhom kanáli vysielala vzdelávanie pre mladých ľudí od budúceho týždňa. Teraz je to zatiaľ iba 40 minút, ale od budúceho týždňa, pondelku to bude až 100 minút denne, kde budú, kde sa budú nejakým spôsobom replikovať hodiny, ktoré sa využívajú v školách, aby sme mohli fungovať. A snažíme sa aspoň za tých 36 hodín, čo som nastúpil do úradu, urobiť naozaj veľmi veľa. A beriem to pozitívne, že aj keď školstvo nebolo pripravené na online vzdelávanie a možno, keby sme ho chceli nejakým spôsobom sfunkčniť, tak nám to bude trvať možno niekoľko mesiacov, tak ja si myslím, že teraz, keďže nás tlačí čas, tak dokážeme to sfunkčniť za niekoľko týždňov. Takže to beriem pozitívne.
A ak ste spomenuli, čo sa týka mladých ľudí a nejaké ovplyvňovanie ich pre mňa aj súkromného života po vyučovaní. Ak dovolíte, tak škola naozaj vychováva. Ale podľa mňa jediný, kto najviac vychováva a vštepuje všetko mladým ľuďom, je rodina. A pokiaľ budeme mať zdravú rodinu – a nech tá rodina je vaša alebo rodina, ako má pán predseda, alebo rodina ako ja – a bude založená na tom, že budete mať lásku v tej rodine, tak taká rodina bude vychovávať mladých ľudí a nebudeme musieť robiť ako vláda nejaké opatrenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 18:02 - 18:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, zmeny v školstve momentálne sa odvíjajú od rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a ústredného krízového štábu. Všetky tieto tri subjekty včera rozhodli, hlavným dôvodom bolo ochrániť zdravie všetkých žiakov a všetkých aj rodičov, aj nás, tak tieto tri inštitúcie včera rozhodli o tom, že sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca až do odvolania.
V rámci tohto rozhodnutia my musíme prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré sa týkajú všetkých skúšok, ktoré som tu už spomínal. Ja som si veľmi v rýchlosti iba vytiahol, ak mi dovolíte, vám to prečítam, že čoho všetkého sa to týka a prečo je dôležité, aby sme ten návrh zákona veľmi rýchlo schválili. A to my musíme určiť obdobie školského vyučovania a prázdnin, podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie, zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, kvalifikácia žiakov základných škôl a stredných škôl, riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky, prihlasovanie na maturitnú skúšku, prihlasovanie na opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov, podávanie prihlášok na vzdelávanie na stredné školy, zverejňovania žiakov, ktoré možno prijať do tried prvého ročníka škôl, prijímacie skúšky do stredných škôl vrátane ďalších termínov a náhradných termínov a prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl.
Toto všetko my musíme reálne stihnúť do tohto piatku, resp. do nedele a musíme určiť jednotlivé termíny na to, aby sme upokojili situáciu v školstve, pretože momentálne, a všetci to určite zažívate aj doma, nevedia žiaci, kedy majú ísť do školy, učitelia nevedia, kedy majú do školy, akým spôsobom sa bude vzdelávať, ako bude fungovať školstvo naďalej. A kvôli tomu prinášame túto veľmi jednoduchú technickú úpravu, ktorá doteraz nebola využitá, lebo sme nemali žiadnu mimoriadnu situáciu ani núdzový stav a nepotrebovali sme takéto opatrenia a bola na to vytvorená iba vyhláška, ktorá nemá takú zákonnú váhu ako to, čo potrebujeme teraz uzákoniť do zákona alebo vložiť do zákona, aby ohľadom všetkých týchto možností sme mohli reagovať individuálne na to, ako rozhodne ústredný krízový štáb. A keďže my nevieme, do akej miery budú uzatvorené školy, tak sa musíme pripraviť na to, že ideme variovať s jednotlivými týmito opatreniami do určitej miery a na to potrebujeme to ustanovenie v rámci zákona.
Aby ste ešte boli informovaní, okrem všetkých týchto posunov termínov sa zároveň v rámci toho druhého odstavca paragrafu navrhuje, aby minister mal možnosť aj zrušiť časti záverečnej skúšky, aby sme mohli zrušiť maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku, absolventské skúšky a iné formy maturitnej skúšky alebo Testovanie 9. Všetci, ktorí ste školáci, poprípade rodičia, už viete, že Testovanie 9 v podstate nevieme reálne stihnúť, pretože mladí ľudia keby teraz prišli do škôl, tak v podstate ich nemôžme overovať vedomosti, pretože by sme im museli dať určitý čas na to, aby sa zabehli v tej škole, aby si tie vedomosti v tých školách obnovili a na základe toho opätovne nestíhame toto testovanie. A ja už som sa dnes aj vyjadril, že sa veľmi prikláňam teda k tomu, ak schválime tento návrh zákona, že Testovanie 9 bude zrušené, že externá časť maturity, teda tá písomná časť maturity bude tiež zrušená, pretože nemáme časový horizont, ako to vieme stihnúť v danom okamžiku.
Preto, ak dovolíte, kolegovia, ja vás naozaj žiadam, keby sme mohli posunúť tento návrh zákona ďalej, aby sme ho mohli ešte dnes prerokovať vo výbore školskom. Tam bola súhra, my sme si už vysvetlili niektoré veci. Ak dovolíte, ja by som vás požiadal o chvíľu strpenia, aby sme ten zákon reálne mohli dnes schváliť, aby zajtra mohol odísť prezidentke, aby sme do piatku mohli urobiť všetky tieto úkony, aby sme od pondelku v podstate neboli v nejakom vákuu a nemohli konať v prospech v prvom rade žiakov a následne aj nás všetkých a rodičov.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis