Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.6.2020 o 13:09 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.6.2020 13:09 - 13:09 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi priniesť do Národnej rady ešte posledný zo zákonov v rámci problematiky COVID-u. Momentálne sa týka športu, pretože sme analyzovali niekoľko problémov, ktoré tam môžu vzniknúť. Z toho dôvodu potrebujeme skrátené konanie, takže prinášame tento návrh zákona v skrátenom konaní ohľadom zákona 440 o športe.
Podnetom na predloženie návrhu zákona je reakcia hlavne na krízovú situáciu k športovým organizáciám. Možno si poviete, že táto krízová situácia už momentálne končí, ale naozaj ten dopad v rámci financovania bude veľmi dôležitý a veľmi dôsledný aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Preto okrem drobností, ktoré sme upravovali v ostatných zákonoch, ako zasadať online, hlasovať elektronicky, tak sú tam dve dôležité veci, a to hlavne zefektívnenie použitia príspevku uznanému športu s prihliadnutím na zníženie počtu organizovaných podujatí, športových podujatí a vynútenú zmenu v rámci športovej prípravy v súvislosti s krízovou situáciou.
Všetkým nám je jasné, že v rámci transferov, ktoré odchádzajú štvrťročne, tak aj tie transfery, ktoré odišli teraz štvrťročne a sú tam stanovené určité percentá, ktoré musia športové kluby, resp. teda zväzy využívať v daných percentuálnych skupinách alebo v daných percentuálnych hodnotách, tak nie je možné ich teraz využívať, pretože jednotlivé akcie nie sú. Nemôžu športovať, nemôžu sa starať o športovcov, nemôžu rozvíjať, preto musíme uvoľňovať tieto pravidlá na najbližšie obdobie, aby sme vedeli pomôcť športu, aby sa nestalo to, že tieto financie nebudú vedieť využívať a budú nám ich musieť vracať. A predpokladám, že nikto tu z poslancov – či už opozície, alebo aj koalície – nemôže niečo také akceptovať. Takže tieto pravidlá budeme musieť uvoľniť, a to nie iba na tri mesiace, ale na celý rok, pretože nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať, a musíme byť na to pripravení.
Ďalšia vec, ktorá tam je, je úprava výpočtu príspevkov uznaným športom na rok ´21. Z toho tiež vyplýva, keďže nemôžu byť športové aktivity, nemôžu byť evidencie, nemôžu byť ostatné náležitosti tento rok v klasickom pomere, na základe ktorých sa vlastne vypočítavajú jednotlivé transfery na budúci rok, tak musíme ich prispôsobiť na predchádzajúci rok, aby opäť šport v nasledujúcom období, aj keď je tak poddimenzovaný a podfinancovaný, neprichádzal o ďalšie financie a ďalšie peniaze.
A dúfam, že tak ako aj skrátené konanie, aj prvé alebo druhé čítanie podporíme, lebo predpokladám, že keď niekto nezahlasuje za skrátené konanie alebo za prvé a druhé čítanie, tak v podstate nechce športu dopriať peniaze, ktorých má aj tak málo, pretože na základe toho, že budú hlasovať proti, tak; tieto finančné prostriedky; jasne dávajú športovým zväzom najavo, že chcú, aby ich naspäť vracali, hoci oni by chceli byť veľmi aktívni, ale súčasná situácia to nedovoľuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.4.2020 11:36 - 11:39 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dobrý deň, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci druhého čítania návrh zákona o vysokých školách č. 131 a súčasne aj ocenil diskusiu na výboroch, ktoré sme mali včera. Tá diskusia bola veľmi korektná, všetci sme pochopili tú situáciu, ktorá nás čaká. Tak ako sme priniesli zákon lex korona na regionálne, regionálnu časť, tak musíme priniesť aj tento návrh zákona.
Tak ako som vás informoval aj v prvom čítaní, aj na výbore, tento návrh zákona prešiel takým malým medzirezortným konaním pripomienkovým aj cez jednotlivé ministerstvá, následne aj so Slovenskou rektorskou konferenciou, predsedov akreditačnej agentúry, radou vysokých škôl a študentskou radou vysokých škôl. Vychytali sme tam niektoré veci, ktoré boli, lebo nedokázali sme my zo strany ministerstva naozaj sa pozrieť na všetky štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajobu habilitačných prác, habilitačných prednášok a inak úročných prednášok a zadefinovať presným pomerom, že ako by to malo byť. Preto prinášame ten návrh zákona, aby tieto prednášky boli online. Operatívne tam meníme termíny a ďalšie podmienky prijímacích konaní. Umožňujeme rektorovi, aby po opätovnom predĺžení štúdia dva roky, a mladí ľudia teraz padli do tohto obdobia, že by mali skončiť to štúdium v tomto období, tak aby bolo na rozhodnutí rektora, že ho môže predĺžiť.
Riešili sme tam ešte ďalšiu náležitosť. To ďakujem, že na výbore sme mohli prebrať, aj čo sa týka odpustenia jednotlivých poplatkov, lebo sa môže udiať, že naozaj v tom ďalšom období by spadali študenti do poplatkov. Takže toto je tiež na rozhodnutí rektora. My to nevieme urobiť generálne zo strany ministerstva, ale musí to každý rektor posudzovať samostatne.
Umožňujeme tam potom ešte predĺžiť dĺžku čerpania prostriedkov na verejné výzvy pri financovaní vedy a výskumu o ďalších šesť mesiacov, lebo sa nám začalo diať, že nebudú schopní vedci vyčerpať a ukončiť jednotlivé projekty, čo by bolo na ich škodu. A následne, samozrejme, ešte fungovanie všetkých orgánov, aby sme to v rámci vysokých škôl, aby sme to zvládli.
Do tohto návrhu zákona, aj keď prezentujeme, že sú to vysoké školy, tak sme museli priložiť veci ohľadom regionálneho školstva, a to v prvom rade aby sme vyriešili lyžiarske a školu v prírode, následne ešte vzdelávacie poukazy. Viete, že sa musia tieto veci vyčerpať v stanovených termínoch. Na základe tejto mimoriadnej situácie, ktorá je, tak by sme to nestihli, takže dávame možnosť, aby sme neodoberali tieto financie, dávame možnosť, aby ich vedeli vyčerpať až do konca kalendárneho roku, lebo my máme takto peniaze aj pripravené a túto možnosť by mali mať školy a využiť ich.
Ďakujem ešte raz za konštruktívnu diskusiu a verím, že tento návrh zákona podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.4.2020 16:10 - 16:13 hod.

Branislav Gröhling
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 14:58 - 15:00 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Tak ako sme sa tu stretli pred pár týždňami, kedy sme prinášali lex korona, zákon ohľadom regionálneho školstva, tak sme tu teraz presne s takými istými návrhmi a novelou a opatreniami ohľadom vysokého školstva. Trvalo nám to o trošku dlhšie. A to z toho dôvodu, že všetky tieto návrhy sme potrebovali mať odkomunikované aj s rektorskou, Slovenskou rektorskou konferenciou, s Radou mládeže aj so študentskou radou, lebo sme chceli priniesť naozaj komplexný návrh, ktorý by riešil celú túto situáciu.
Musíme ho predkladať v skrátenom legislatívnom konaní, pretože potrebujeme riešiť veci, ako sú štátne skúšky, ako sú všetky ostatné skúšky, ktoré sa týkajú hlavne vysokých škôl. Viete, že tieto termíny nás už naozaj tlačia. Z toho dôvodu je to v skrátenom legislatívnom konaní.
Ja okrem toho, že sme iniciovali také medzirezortné pripomienkové konanie so všetkými profesnými organizáciami, aby sa k tomu vyjadrili, aby sme naozaj vedeli nejakým spôsobom vyriešiť všetky ich problémy, tak sme ešte zaslali tento materiál aj ostatným ministerstvám, ktoré nám pripomienkovali tento návrh zákona tak, že by mal byť po všetkých stránkach pripravený, možno iba informačne, že ktoré veci sú tam, lebo však budeme v prvom čítaní, následne aj v druhom čítaní o tom asi diskutovať. Sú to všetky veci, ako umožňujeme vysokým školám rokovať videokonferenčne, umožňujeme potrebnú účasť verejnosti na rokovaní akademického senátu, upravujeme prezenčnú časť skúšok, ktorá teraz sa vyučuje dištančne, umožňujeme v podstate rektorovi v krízových situáciách predlžovať aj vzdelávanie. Lebo viete, že keď aj raz bolo predĺžené to vzdelávanie, teraz môžu spadnúť presne do tohto istého termínu a už by nemuseli ukončiť svoje štúdium.
Toto sú všetko náležitosti, ktoré potrebujeme riešiť hneď. Vysoké školy na to reálne čakajú, takže vás poprosím o podporu tohto návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2020 19:10 - 19:19 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, rozprávali sme sa skoro trikrát už dnes, alebo teda dvakrát, toto je tretíkrát, o tomto návrhu zákona. Je to veľmi technická úprava. Ja neviem, čo ďalšie by som zopakoval alebo vyslovil. Teda budem sa stále už len opakovať. Ak mi dovolíte, tak ja to veľmi skrátim, že ak by ste chceli tie usmernenia, ktoré budeme vypracovávať alebo sú vypracované, tak veľmi radi zajtra ráno vám ich vieme zaslať, aby ste mali tie informácie, aby sme prelomili nejakým spôsobom to, že neinformuje sa zo strany školstva.
A druhú vec, ak mi poprosíte, tak skrátime túto rozpravu aspoň z mojej strany, keďže sme tu asi, alebo vy ste tu celý deň a chceme sa chrániť navzájom, tak aby sme sa aj nejako rozlúčili a urobili niečo aj pre mladých ľudí, lebo aj týmto ich chránime, tak aby sme chránili aj sami seba, resp. vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 18:17 - 18:20 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ak dovolíte, pán Kuffa, budem vám odpovedať, lebo chcem byť seriózny voči vám. Práveže chránime mladých ľudí tým, že ja som ani neoponoval včera ústrednému krízovému štábu. A môžem vám povedať, že keď som išiel dnes na tlačovku, tak som si nevedel predstaviť, ako rodičia prijmú to, keď im povieme, že ich deti budú doma možno až do septembra, keď do toho rátate prázdniny. Nebolo mi to jedno. A môžem vám povedať, že keď som telefonoval aj so svojou rodinou, tak moja sestra mi veľmi šťavnato odpovedala, že čo si o tom myslí a ako bude musieť riešiť svoju situáciu. Takže práve týmto ich chránime, aj napriek tomu sme išli do toho.
Vy ste vyslovili, že majú prázdniny. Tie prázdniny nemajú. To vzdelávanie naozaj pokračuje ďalej. Možno nie je prezenčné, je distančnou formou, ale snažili sme sa od zajtra sfunkčniť jeden portál, Učíme na diaľku, kde je viac ako sto rôznych webinárov na jednom mieste, rôznych online hodín, kde môžu ísť učitelia alebo rodičia. Dokonca sme oslovili jednotlivé subjekty, aby keď ich doteraz dávali za finančný poplatok, tak do odstránenia všetkých týchto problémov, ktoré máme, budú všetky tieto portály zadarmo.
Telefonoval som generálnemu riaditeľovi Slovenskej televízie alebo RTVS, aby Slovenská televízia na druhom kanáli vysielala vzdelávanie pre mladých ľudí od budúceho týždňa. Teraz je to zatiaľ iba 40 minút, ale od budúceho týždňa, pondelku to bude až 100 minút denne, kde budú, kde sa budú nejakým spôsobom replikovať hodiny, ktoré sa využívajú v školách, aby sme mohli fungovať. A snažíme sa aspoň za tých 36 hodín, čo som nastúpil do úradu, urobiť naozaj veľmi veľa. A beriem to pozitívne, že aj keď školstvo nebolo pripravené na online vzdelávanie a možno, keby sme ho chceli nejakým spôsobom sfunkčniť, tak nám to bude trvať možno niekoľko mesiacov, tak ja si myslím, že teraz, keďže nás tlačí čas, tak dokážeme to sfunkčniť za niekoľko týždňov. Takže to beriem pozitívne.
A ak ste spomenuli, čo sa týka mladých ľudí a nejaké ovplyvňovanie ich pre mňa aj súkromného života po vyučovaní. Ak dovolíte, tak škola naozaj vychováva. Ale podľa mňa jediný, kto najviac vychováva a vštepuje všetko mladým ľuďom, je rodina. A pokiaľ budeme mať zdravú rodinu – a nech tá rodina je vaša alebo rodina, ako má pán predseda, alebo rodina ako ja – a bude založená na tom, že budete mať lásku v tej rodine, tak taká rodina bude vychovávať mladých ľudí a nebudeme musieť robiť ako vláda nejaké opatrenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 18:02 - 18:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, zmeny v školstve momentálne sa odvíjajú od rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a ústredného krízového štábu. Všetky tieto tri subjekty včera rozhodli, hlavným dôvodom bolo ochrániť zdravie všetkých žiakov a všetkých aj rodičov, aj nás, tak tieto tri inštitúcie včera rozhodli o tom, že sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca až do odvolania.
V rámci tohto rozhodnutia my musíme prijať ďalšie rozhodnutia, ktoré sa týkajú všetkých skúšok, ktoré som tu už spomínal. Ja som si veľmi v rýchlosti iba vytiahol, ak mi dovolíte, vám to prečítam, že čoho všetkého sa to týka a prečo je dôležité, aby sme ten návrh zákona veľmi rýchlo schválili. A to my musíme určiť obdobie školského vyučovania a prázdnin, podávanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie, zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, kvalifikácia žiakov základných škôl a stredných škôl, riadne skúšobné obdobie a mimoriadne skúšobné obdobie záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventskej skúšky, prihlasovanie na maturitnú skúšku, prihlasovanie na opravný termín maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, schvaľovanie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov, podávanie prihlášok na vzdelávanie na stredné školy, zverejňovania žiakov, ktoré možno prijať do tried prvého ročníka škôl, prijímacie skúšky do stredných škôl vrátane ďalších termínov a náhradných termínov a prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl.
Toto všetko my musíme reálne stihnúť do tohto piatku, resp. do nedele a musíme určiť jednotlivé termíny na to, aby sme upokojili situáciu v školstve, pretože momentálne, a všetci to určite zažívate aj doma, nevedia žiaci, kedy majú ísť do školy, učitelia nevedia, kedy majú do školy, akým spôsobom sa bude vzdelávať, ako bude fungovať školstvo naďalej. A kvôli tomu prinášame túto veľmi jednoduchú technickú úpravu, ktorá doteraz nebola využitá, lebo sme nemali žiadnu mimoriadnu situáciu ani núdzový stav a nepotrebovali sme takéto opatrenia a bola na to vytvorená iba vyhláška, ktorá nemá takú zákonnú váhu ako to, čo potrebujeme teraz uzákoniť do zákona alebo vložiť do zákona, aby ohľadom všetkých týchto možností sme mohli reagovať individuálne na to, ako rozhodne ústredný krízový štáb. A keďže my nevieme, do akej miery budú uzatvorené školy, tak sa musíme pripraviť na to, že ideme variovať s jednotlivými týmito opatreniami do určitej miery a na to potrebujeme to ustanovenie v rámci zákona.
Aby ste ešte boli informovaní, okrem všetkých týchto posunov termínov sa zároveň v rámci toho druhého odstavca paragrafu navrhuje, aby minister mal možnosť aj zrušiť časti záverečnej skúšky, aby sme mohli zrušiť maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku, absolventské skúšky a iné formy maturitnej skúšky alebo Testovanie 9. Všetci, ktorí ste školáci, poprípade rodičia, už viete, že Testovanie 9 v podstate nevieme reálne stihnúť, pretože mladí ľudia keby teraz prišli do škôl, tak v podstate ich nemôžme overovať vedomosti, pretože by sme im museli dať určitý čas na to, aby sa zabehli v tej škole, aby si tie vedomosti v tých školách obnovili a na základe toho opätovne nestíhame toto testovanie. A ja už som sa dnes aj vyjadril, že sa veľmi prikláňam teda k tomu, ak schválime tento návrh zákona, že Testovanie 9 bude zrušené, že externá časť maturity, teda tá písomná časť maturity bude tiež zrušená, pretože nemáme časový horizont, ako to vieme stihnúť v danom okamžiku.
Preto, ak dovolíte, kolegovia, ja vás naozaj žiadam, keby sme mohli posunúť tento návrh zákona ďalej, aby sme ho mohli ešte dnes prerokovať vo výbore školskom. Tam bola súhra, my sme si už vysvetlili niektoré veci. Ak dovolíte, ja by som vás požiadal o chvíľu strpenia, aby sme ten zákon reálne mohli dnes schváliť, aby zajtra mohol odísť prezidentke, aby sme do piatku mohli urobiť všetky tieto úkony, aby sme od pondelku v podstate neboli v nejakom vákuu a nemohli konať v prospech v prvom rade žiakov a následne aj nás všetkých a rodičov.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2020 15:47 - 15:49 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, budem veľmi krátky z jediného dôvodu, pretože toto opatrenie je jeden paragraf a dva odstavce. Reagujeme na rozhodnutie včerajšieho ústredného krízového štábu, ktorý ukončil ako keby to prerušenie vyučovania, ktoré bolo stanovené do 29., a pokračuje sa v tom pôvodnom rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva z toho dôvodu, že školy budú uzatvorené až do odvolania tohto úradu. Na základe toho ministerstvo školstva nemá právomoci reagovať na túto situáciu a posúvať jednotlivé termíny a reagovať na jednotlivé termíny, ktoré by sme potrebovali. Toto nám reálne ukladá iba zákon, školský zákon 245, ale ten vo viazanosti určitých termínov je explicitne stanovený.
To, čo môžme my robiť, je iba v rámci vyhlášky, a to prerušovať vyučovanie, ktoré nám, bohužiaľ, tento úrad nedovolil. Z toho dôvodu ministerstvo školstva potrebuje omnoho väčšie kompetencie, aby mohol narábať s týmito dátumami a termínmi a mohol reagovať na odporúčanie aj krízového štábu.
Z toho dôvodu si myslím, že toto je po dlhom čase jediný návrh zákona, ktorý ja zažívam, ktorý naozaj potrebuje skrátené legislatívne konanie na to, aby sme mohli veľmi rýchlo reagovať na jednotlivé opatrenia, ktoré nás momentálne čakajú. A dúfam, že tak ako na výbore, tento návrh zákona, ktorý je vyslovene iba technická úprava, bol podporený, tak ho podporíte aj vy tu v pléne kvôli tomu, aby mladí ľudia, učitelia, rodičia a všetci, ktorí sú v školstve, nemuseli byť tak neinformovaní, ako sú, aby sme mohli robiť tie kroky, ktoré potrebujeme robiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis